מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 107 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בעל אחריות
ג' ינואר 28, 2020 10:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

גימפעל כתב:שאלת תם:
האם הערעור על הפטם יש לו סימוכין.

לא מצאתי סמך
על ידי בעל אחריות
ג' ינואר 28, 2020 10:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הביצים של הפטם כולם הם כד חד צריך עיון גדול איך ממציאים שקר גדול שהביצים של הפטם מצוי בהם כד כד. והוא שקר גס במילתא דעבידי לגלוי' דלא משקרי אינשי. הדבור ברור שלא נמצא אף אחד מן הביצים של הפטם שראשיה אינם כד חד וזהו אחד מן הסיבות שלא נתקבל הערעור המדומה על העוף הפטם אצל הכלל ישראל, שכדי להמציא שערור...
על ידי בעל אחריות
ג' ינואר 28, 2020 8:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הביצים של הפטם כולם הם כד חד צריך עיון גדול איך ממציאים שקר גדול שהביצים של הפטם מצוי בהם כד כד. והוא שקר גס במילתא דעבידי לגלוי' דלא משקרי אינשי. הדבור ברור שלא נמצא אף אחד מן הביצים של הפטם שראשיה אינם כד חד וזהו אחד מן הסיבות שלא נתקבל הערעור המדומה על העוף הפטם אצל הכלל ישראל, שכדי להמציא שערורי...
על ידי בעל אחריות
ה' ספטמבר 19, 2019 3:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

בפשטות כל הדיבורים על מסורה אינם שוים כלום, אם הכליאו אותם במין ללא מסורה. כל החשש שהקורניש הכליאו אותם הוא דמיונות שוה של גוים, ואין לנו לחוש עליהם ועל דבריהם כלל וכלל, וכיון שיש לנו מסורה ברורה על הקורניש, שוב אין חשש כלל, ואף בענין צורות הכרבולת אין חשש, דהרי יש לנו על העוף הזה מסורה עם כל הפרטי...
על ידי בעל אחריות
ג' ספטמבר 17, 2019 11:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

כבוד הרבנים אמרי שפר, תוכן, אראל, ושאר החברים החשובים שמנסים כאן בכל יום - ללא הצלחה - ללמד עם הגאון הגדול והבקי הנפלא הרב בעל אחריות את הא' ב' והדברים הפשוטים בסדר גידול וטיפוח עופות בהמאה ושישים שנים אחרונות: ראיתי את כל השקו''ט ביניכם ולענ''ד חבל על כל טיפת דיו שנכתב בזה ומופנה אליו, כי הוא מתעק...
על ידי בעל אחריות
ג' אוגוסט 27, 2019 7:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

ראיתי היום בתולדות הגאון רבי יואל כ"ץ אבד"ק ערדעד, שמלפני הי' אב"ד ניגרעשט, עד שנת תר"צ, וממילא פשוט שלא הי' בנמצא הלעגהארן גם בק"ק ניגרעשט, דאם הי' בנמצא שם, לא הי' הסכים בפשיטות להגאון מאיקלאד, שהוא עוף משונה שאין לנו עליה מסורת.
על ידי בעל אחריות
ג' אוגוסט 27, 2019 6:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הרב בעל אחריות: אני בדוקא מעונין מאוד בדעתך האך הקורניש היא הדכופת, כיון שהכרבולת שיש לה היא היותר מתאים עם מה שמבואר בראשונים, וגם מתאים עם כרבולת האוירהון הכרבולת של הקורניש הוא כרבולת רגיל, ראיתיו מכבר כמה פעמים, יש כמה מיני כרבולת, והוא אחד מהם. וממילא אין נפק"מ, אף את"ל דלפי דעתך הוא...
על ידי בעל אחריות
ג' אוגוסט 27, 2019 6:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הרב בעל אחריות: אני בדוקא מעונין מאוד בדעתך האך הקורניש היא הדכופת, כיון שהכרבולת שיש לה היא היותר מתאים עם מה שמבואר בראשונים, וגם מתאים עם כרבולת האוירהון הכרבולת של הקורניש הוא כרבולת רגיל, ראיתיו מכבר כמה פעמים, יש כמה מיני כרבולת, והוא אחד מהם. וממילא אין נפק"מ, אף את"ל דלפי דעתך הוא...
על ידי בעל אחריות
ג' אוגוסט 27, 2019 5:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

אמרי שפר כתב:אגב הקונטרס של התמונות הישנים מופלא

במה הם מופלאים?
על ידי בעל אחריות
ג' אוגוסט 27, 2019 5:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

מובן שכל המעיין בפורום כבר נלאה מהוויכוח הלזה שאין בכם כח לחזור מההתעקשות העקומה בענין דברי הרבנים הנ"ל, ולא רציתי רק להעיר על מה שהתחלת לכתוב ( אגב, מתחילה בתורת ספק ) שכיון שמבואר שם שבזמן ההיא הובא לכל מקומות הללו מסתבר ( בלי שום מקור, גם לא מקור כמו המקור של גוגל שאין משתמשים אפי' לצד כל ד...
על ידי בעל אחריות
ג' אוגוסט 27, 2019 2:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הרב בעל אחריות: אני בדוקא מעונין מאוד בדעתך האך הקורניש היא הדכופת, כיון שהכרבולת שיש לה היא היותר מתאים עם מה שמבואר בראשונים, וגם מתאים עם כרבולת האוירהון הכרבולת של הקורניש הוא כרבולת רגיל, ראיתיו מכבר כמה פעמים, יש כמה מיני כרבולת, והוא אחד מהם. וממילא אין נפק"מ, אף את"ל דלפי דעתך הוא...
על ידי בעל אחריות
ג' אוגוסט 27, 2019 2:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

עיקר הכוונה שבררנו עד כה, הוא שלא הי' בנמצא עוף הלגהורן באירופה ברוב העיירות עד שנת תרפ"ז-תרצ"ג, וכמו שמצינו שלא הי' באיקלאד, דעש, סאטמאר, ערדאד, אונגוואר, וואיטצען, ערלוי, כמו שכתבו בקובץ הלכה למעשה, ובספר מטה אשר, ובקובץ תל תלפיות, ובשו"ת התעוררות תשובה. ומדברי כולם נראה שלא הי' העו...
על ידי בעל אחריות
ג' אוגוסט 27, 2019 1:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הלגהורן המקורי אין בנמצא היום לאנשים פרטיים. לפני חמישים ומאה שנה הוא היה מצוי מאד גם אצל אנשים פרטיים. השוחטים שבדור הקודם ראו את הלגהון המסורתי, והם העבירו את המסורת לשוחטים של היום. ומה שאמרת, שלא מבואר כן להדיא מדבריהם, הרי זה דבר פשוט ביותר ואין צריך לאומרו, כי כל מסורה בנויה על עדות איש מפי א...
על ידי בעל אחריות
א' אוגוסט 25, 2019 4:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

נא לברר דבריך היטב: מתחלה קראת העוף לגהורן 'המקורי', וכתבת שאינו בנמצא רק אצל הארגונים המשמרים על עופות המקוריים וכו', ואינו נמצא אצל סתם בני אדם. ושוב קראת עליה שם אחר לגהורן 'המסורתי', וכתבת שהי' בנמצא לסתם בני אדם בשוק וזהו ששחטו אותו בארה"ב. וכאילו שיש לה מסורה ברורה. ומש"כ בענין השוח...
על ידי בעל אחריות
א' אוגוסט 25, 2019 8:49 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".
תגובות: 58
צפיות: 2962

Re: יהיו לו בנים בזקנותו

יצחק בן אברהם אבינו
על ידי בעל אחריות
א' אוגוסט 25, 2019 8:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

תעשה חיפוש גוגל על המילה Auerhahn ותראה... ואני שואל עליך בחזרה אותו שאלה ששאלת.... מנין לך ש'העופות הקטנים' הנ"ל הם הלעגהארן?.... א. ח"ו לברר על ידי זה הכרעה בהלכה אף לצד ואף לצדי צדדים מהו האוהרהאן דמיירי בהו הראשונים. ב. כבר כתבתי לך פעמים, כי היות שבזמן ההוא באו עופות קטנים הלגהורן למ...
על ידי בעל אחריות
א' אוגוסט 25, 2019 7:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

א. בררת הדבר בדיוק? ב. באיזה קונטרסים יש מסורות על הלגהורן? א. בזמנו ביררתי באופן שהניח את דעתי העניה. ב. כבר הביאו את הקונטרסים למעלה, דוק ותשכח. בקונטרסים דלמעלה יש מסורת על העוף הלגהורן שאתה קורא לגהורן המקורי? מר. שווארץ ראה בק"ק ניטרא הלגהורן המקורי? הרב כ"ץ ראה הלגהורן המקורי? הרב כ...
על ידי בעל אחריות
ו' אוגוסט 23, 2019 6:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

תעשה חיפוש גוגל על המילה Auerhahn ותראה... ב. כבר כתבתי לך פעמים, כי היות שבזמן ההוא באו עופות קטנים הלגהורן למדינת אונגארן כמבואר בקובץ הלכה למעשה שבאו לק"ק איקלאד ולק"ק סאטמאר ולק"ק ערדעד בגלילות סאטמאר האם אכן מבואר שם שבאו "לשלשת מקומות הללו" בזמן זה שעליה אתה רוצה לבנו...
על ידי בעל אחריות
ו' אוגוסט 23, 2019 5:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

תעשה חיפוש גוגל על המילה Auerhahn ותראה... ואני שואל עליך בחזרה אותו שאלה ששאלת.... מנין לך ש'העופות הקטנים' הנ"ל הם הלעגהארן?.... א. ח"ו לברר על ידי זה הכרעה בהלכה אף לצד ואף לצדי צדדים מהו האוהרהאן דמיירי בהו הראשונים. ב. כבר כתבתי לך פעמים, כי היות שבזמן ההוא באו עופות קטנים הלגהורן למ...
על ידי בעל אחריות
ו' אוגוסט 23, 2019 4:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

תעשה חיפוש גוגל על המילה Auerhahn ותראה... ב. כבר כתבתי לך פעמים, כי היות שבזמן ההוא באו עופות קטנים הלגהורן למדינת אונגארן כמבואר בקובץ הלכה למעשה שבאו לק"ק איקלאד ולק"ק סאטמאר ולק"ק ערדעד בגלילות סאטמאר האם אכן מבואר שם שבאו "לשלשת מקומות הללו" בזמן זה שעליה אתה רוצה לבנו...
על ידי בעל אחריות
ו' אוגוסט 23, 2019 12:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

תעשה חיפוש גוגל על המילה Auerhahn ותראה... ואני שואל עליך בחזרה אותו שאלה ששאלת.... מנין לך ש'העופות הקטנים' הנ"ל הם הלעגהארן?.... א. ח"ו לברר על ידי זה הכרעה בהלכה אף לצד ואף לצדי צדדים מהו האוהרהאן דמיירי בהו הראשונים. ב. כבר כתבתי לך פעמים, כי היות שבזמן ההוא באו עופות קטנים הלגהורן למ...
על ידי בעל אחריות
ה' אוגוסט 22, 2019 9:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

א. בררת הדבר בדיוק? ב. באיזה קונטרסים יש מסורות על הלגהורן? א. בזמנו ביררתי באופן שהניח את דעתי העניה. ב. כבר הביאו את הקונטרסים למעלה, דוק ותשכח. בקונטרסים דלמעלה יש מסורת על העוף הלגהורן שאתה קורא לגהורן המקורי? מר. שווארץ ראה בק"ק ניטרא הלגהורן המקורי? הרב כ"ץ ראה הלגהורן המקורי? הרב כ...
על ידי בעל אחריות
ה' אוגוסט 22, 2019 9:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

א. במחכ"ת קשה מאוד לדבר ולברר בענין מה שאתה חושב... נא נא לברר עם איזה עופות מוכלאים הלגהורן המסחרי ולהשיב תשובה ברורה. ב. בענין העוף לגהורן, שאתה קורא לגהורן המקורי שכתבת "שאין עליו שום פקפוק כלל". לא הבנתי כוונתך, מפני מה אין עליו שום פקפוק כלל, האם יש לך מסורה ברורה עליה? א. פעם ה...
על ידי בעל אחריות
ה' אוגוסט 22, 2019 8:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

א. במחכ"ת קשה מאוד לדבר ולברר בענין מה שאתה חושב... נא נא לברר עם איזה עופות מוכלאים הלגהורן המסחרי ולהשיב תשובה ברורה. ב. בענין העוף לגהורן, שאתה קורא לגהורן המקורי שכתבת "שאין עליו שום פקפוק כלל". לא הבנתי כוונתך, מפני מה אין עליו שום פקפוק כלל, האם יש לך מסורה ברורה עליה? א. פעם ה...
על ידי בעל אחריות
ה' אוגוסט 22, 2019 8:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

לפי דבריך נמצא: א. יש לגהורן מקורי, אבל אינו בנמצא אצל סתם בני אדם, רק אצל ארגונים. ב. מה שנקרא כהיום לגהורן, התערבבו בו כמה זנים אחרים. הבנת דבריך היטב? א. אצל סתם בני אדם לא נמצא עופות כלל. אלו שמתעניינים בעופות, קל יחסית להשיג לגהורן מקורי. ב. חלק מהעופות הנקראים היום לגהורן, כשהדגש הוא על הזנים...
על ידי בעל אחריות
ה' אוגוסט 22, 2019 8:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

לפי דבריך נמצא: א. יש לגהורן מקורי, אבל אינו בנמצא אצל סתם בני אדם, רק אצל ארגונים. ב. מה שנקרא כהיום לגהורן, התערבבו בו כמה זנים אחרים. הבנת דבריך היטב? א. אצל סתם בני אדם לא נמצא עופות כלל. אלו שמתעניינים בעופות, קל יחסית להשיג לגהורן מקורי. ב. חלק מהעופות הנקראים היום לגהורן, כשהדגש הוא על הזנים...
על ידי בעל אחריות
ה' אוגוסט 22, 2019 8:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

אתה ממש בגדר משוגע לדבר אחד. מסבירים לך אלף פעם שיש כמה סוגי לעגהארן והלעגהארן המקורי אין עליו שום פקפוק כלל, ואתה מתעקש לעמוד על משמרתך. בקשת האמת אין כאן, אז מה יש כאן... זו השאלה? לא הבנתי דבריך האם עדיין בנמצא לגהורן מקורי? האם ראית פעם לגהורן המקורי? הי' הסדר בכל העולם לקרוא עוף בשם לגהורן כל ...
על ידי בעל אחריות
ה' אוגוסט 22, 2019 7:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

אתה ממש בגדר משוגע לדבר אחד. מסבירים לך אלף פעם שיש כמה סוגי לעגהארן והלעגהארן המקורי אין עליו שום פקפוק כלל, ואתה מתעקש לעמוד על משמרתך. בקשת האמת אין כאן, אז מה יש כאן... זו השאלה? לא הבנתי דבריך האם עדיין בנמצא לגהורן מקורי? האם ראית פעם לגהורן המקורי? הי' הסדר בכל העולם לקרוא עוף בשם לגהורן כל ...
על ידי בעל אחריות
ה' אוגוסט 22, 2019 7:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

תעשה חיפוש גוגל על המילה Auerhahn ותראה... ואני שואל עליך בחזרה אותו שאלה ששאלת.... מנין לך ש'העופות הקטנים' הנ"ל הם הלעגהארן?.... א. ח"ו לברר על ידי זה הכרעה בהלכה אף לצד ואף לצדי צדדים מהו האוהרהאן דמיירי בהו הראשונים. . על ידי תראה בעצמך באיזה דקות התשובה על שאלתך "מנין לך שזה המי...
על ידי בעל אחריות
ה' אוגוסט 22, 2019 7:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

תעשה חיפוש גוגל על המילה Auerhahn ותראה... ב. כבר כתבתי לך פעמים, כי היות שבזמן ההוא באו עופות קטנים הלגהורן למדינת אונגארן כמבואר בקובץ הלכה למעשה שבאו לק"ק איקלאד ולק"ק סאטמאר ולק"ק ערדעד בגלילות סאטמאר האם אכן מבואר שם שבאו "לשלשת מקומות הללו" בזמן זה שעליה אתה רוצה לבנו...
על ידי בעל אחריות
ה' אוגוסט 22, 2019 7:17 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רב חיים יודא ברוין הי"ד אב"ד איקלאד
תגובות: 3
צפיות: 845

Re: הגאון רב חיים יודא ברוין הי"ד אב"ד איקלאד

הגאון רב חיים יודא ברוין הי"ד אב"ד איקלאד,, מישהו יודע האם נשאר שריד מבני משפחתו? אכתוב לך קצת תולדות הגאון רבי חיים יודא ברוין אב"ד איקלאד נולד בשנת תרנ"ו לאביו הגה"צ מו"ה ישראל מנחם ברוין אבדק"ק רעזאווטיץ חתנא דבי נשיאה הגה"צ מו"ה יצחק יחיאל פאנעט מדעש...
על ידי בעל אחריות
ה' אוגוסט 22, 2019 7:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

תעשה חיפוש גוגל על המילה Auerhahn ותראה... ואני שואל עליך בחזרה אותו שאלה ששאלת.... מנין לך ש'העופות הקטנים' הנ"ל הם הלעגהארן?.... א. ח"ו לברר על ידי זה הכרעה בהלכה אף לצד ואף לצדי צדדים מהו האוהרהאן דמיירי בהו הראשונים. ב. כבר כתבתי לך פעמים, כי היות שבזמן ההוא באו עופות קטנים הלגהורן למ...
על ידי בעל אחריות
ה' אוגוסט 22, 2019 3:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

תעשה חיפוש גוגל על המילה Auerhahn ותראה... ואני שואל עליך בחזרה אותו שאלה ששאלת.... מנין לך ש'העופות הקטנים' הנ"ל הם הלעגהארן?.... א. ח"ו לברר על ידי זה הכרעה בהלכה אף לצד ואף לצדי צדדים מהו האוהרהאן דמיירי בהו הראשונים. ב. כבר כתבתי לך פעמים, כי היות שבזמן ההוא באו עופות קטנים הלגהורן למ...
על ידי בעל אחריות
ה' אוגוסט 22, 2019 12:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

ואם מדברים כבר מ'כרבולת כפולה' לפי שיטת כמה ראשונים ה'דוכיפת' זה ה'אויהרהאן' ראה כאן תמונה מה'אוהרהאן', https://en.wikipedia.org/wiki/Western_capercaillie יש כאן כרבולת כפולה??? להבין דבריך: מהו המקור שזהו האוהרהאן לפי שיטת אלו הראשונים? מה המקור?, כ"כ המרדכי חולין סי' תרמ"ב, והראב"ן...
על ידי בעל אחריות
ד' אוגוסט 21, 2019 2:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

אראל כתב:ואם מדברים כבר מ'כרבולת כפולה'
לפי שיטת כמה ראשונים ה'דוכיפת' זה ה'אויהרהאן'
ראה כאן תמונה מה'אוהרהאן',
https://en.wikipedia.org/wiki/Western_capercaillie

יש כאן כרבולת כפולה???

להבין דבריך:
מהו המקור שזהו האוהרהאן לפי שיטת אלו הראשונים?
על ידי בעל אחריות
ב' אוגוסט 19, 2019 9:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור ממרח בצביעת הפנים
תגובות: 10
צפיות: 375

Re: איסור ממרח בצביעת הפנים

יש כמה סוגי מירוח
יש שמשתמשין בה להחלקת הפנים
ויש שמשתמשין בה רק לשם צביעה
ויש שמשתמשין בה בב' הכוונות
ועל כן תלוי לפי הענין, דאיכא מירוח דיש בהם חשש דאורייתא, ואיכא מירוח דאין בהם רק חשש דרבנן
על ידי בעל אחריות
ב' אוגוסט 19, 2019 9:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

במטה אשר על השמלה חדשה (אונגוואר, תרפ"ז) מאת השו"ב מאונגוואר כתב "אמנם זה מקרוב הובא עוד מין אחר מהם, והם דומים ממש לתרנגולים שלנו, רק שקטנים מאוד, ומחמת זה הם ניכרים כי התרנגולים שלנו כשהן קטנים כמותם ניכר בהם הילדות, וצריך ליזהר ולהבחין דאותם פשיטא שהן אסורים וצריכין מסורת" לפ...
על ידי בעל אחריות
ב' אוגוסט 19, 2019 9:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

במטה אשר על השמלה חדשה (אונגוואר, תרפ"ז) מאת השו"ב מאונגוואר כתב "אמנם זה מקרוב הובא עוד מין אחר מהם, והם דומים ממש לתרנגולים שלנו, רק שקטנים מאוד, ומחמת זה הם ניכרים כי התרנגולים שלנו כשהן קטנים כמותם ניכר בהם הילדות, וצריך ליזהר ולהבחין דאותם פשיטא שהן אסורים וצריכין מסורת" לפ...
על ידי בעל אחריות
ב' אוגוסט 19, 2019 8:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

במטה אשר על השמלה חדשה (אונגוואר, תרפ"ז) מאת השו"ב מאונגוואר כתב "אמנם זה מקרוב הובא עוד מין אחר מהם, והם דומים ממש לתרנגולים שלנו, רק שקטנים מאוד, ומחמת זה הם ניכרים כי התרנגולים שלנו כשהן קטנים כמותם ניכר בהם הילדות, וצריך ליזהר ולהבחין דאותם פשיטא שהן אסורים וצריכין מסורת" לפי...
על ידי בעל אחריות
ה' אוגוסט 15, 2019 6:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2324
צפיות: 266519

Re: פולמוס העופות תשע"ז

שמעתי מן בעל מחבר קונטרס הנ"ל 'עוף השמים' שהיה שם על האסיפה בפענסילוועניע, על עדות השוחט ר' הערשל על כשרות הלעגהארן [יחד עם עוד כמה וכמה שוחטים מובהקים ורבנים יושבים על מדין] אאל"ט, עדות הרב שווארץ מבואר היטב בקונטרס הנ"ל, ומשם תדרשנו לטובה עיינתי כעת בקונטרס הנ"ל א] ועדות מר. ש...

עבור לחיפוש מתקדם