מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 18 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הגיון ליבי
ה' אוקטובר 03, 2019 3:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עקידת יצחק, הנסיון הגדול של אברהם או של יצחק?
תגובות: 9
צפיות: 355

Re: עקידת יצחק, הנסיון הגדול של אברהם או של יצחק?

עיין במשך חכמה [מצורף כאן] שבתורה ג"כ מוזכר שהוא נסיון של אברהם. 'והאלוקים נסה את אברהם '. וזה מכוח אינטרס יהודי שזכות הנסיון יועבר אך ורק לבני יעקב ולא לבני יצחק שזה כולל את עשיו. עיי"ש. ומשמע מדבריו, שאולי הנסיון של יצחק היה ג"כ גדול או באותו מדריגה לכה"פ כנסיונו של אברהם. אגב....
על ידי הגיון ליבי
ג' יולי 23, 2019 12:27 am
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 17425

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

בואו נתחיל מהפאנל המלונקק כאן, (בחרתי באקראי), נשמע את הדוברים מסל"ת, ואח"כ נחלוק ביחד רשמים. (לדעתי זה עוול גמור לדבר עליהם כמו 'מכחישים', אבל מאידך זה לא מכשיר אוטומטי את כל הסיפור לפרטיו). https://drive.google.com/file/d/1mp3A4osOYqOUFYxvFe1V9ySPu1XXoFMO/view בהצלחה. נהניתי לראות את הפ...
על ידי הגיון ליבי
ב' דצמבר 25, 2017 6:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כולל? עבודה? חסידים/לא חסידים
תגובות: 99
צפיות: 12914

Re: כולל? עבודה? חסידים/לא חסידים

אם היה, זה היה רק בליטא, בשאר מקומות לא היה כדבר הזה, הגאון מטשעבין זצוק"ל בעצמו היה סוחר, וכמדומני שגם מרן הח"ח עבד בחנות שהיה לו זה היה גם בשאר מזרח אירופה, כגון בוורשא היו בתי תפילה חסידיים מלאים באנשים שהיו עוסקים רק בלימוד התורה וכמו כן בשאר הערים והעיירות. ובדר"כ הם היו חתני עש...
על ידי הגיון ליבי
ג' אוקטובר 17, 2017 6:12 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מיגו דאתקצאי בראש השנה
תגובות: 5
צפיות: 1400

Re: מיגו דאתקצאי בראש השנה

שוב מצאתי שיש רמב"ן ור"ן בריש מסכת ביצה שעולה מדבריהם שכל שני ימים שהם נחשבים ל'קדושה אחת' הרי דיני מוקצה של שני הימים נקבעים לפי ה'בין השמשות' של יום הראשון, וכן מצינו בהלכות עירובין שהשביתה של הבין השמשות של יום הראשון קובעת לשני הימים. והמעיין בשלמי תודה (יו"ט) יראה שם שמקשה שראש ה...
על ידי הגיון ליבי
א' אוקטובר 08, 2017 9:21 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מיגו דאתקצאי בראש השנה
תגובות: 5
צפיות: 1400

Re: מיגו דאתקצאי בראש השנה

ביצה אסורה מדין הכנה, שסתם יו"ט של גליות הרי ממ"נ אחד מהם הוא חול וכמו שביצה שנולדה בשבת מותרת לאכול ביום ראשון וכן ביצה שנולדה ביום שישי מותר לאוכלה בשבת. רק ביצה שנולדה ביו"ט שחל בער"ש אסור לאוכלה בשבת וכן ביצה שנולדה בשבת אסור לאוכלה ביו"ט שחל ביום ראשון, [שהכנה מקריא רק ...
על ידי הגיון ליבי
א' אוקטובר 08, 2017 12:00 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מיגו דאתקצאי בראש השנה
תגובות: 5
צפיות: 1400

מיגו דאתקצאי בראש השנה

האם הדין של 'קדושה אחת של שני הימים של ראש השנה נאמר כפשוטו או שזה רק לומר שלא נתקן מספק והוו כב' ימים טובים? הנפק"מ היא בדבר שהיה מוקצה בבין השמשות של יום הראשון ובאמצע יום הראשון הוסרה מוקצתו [כגון בסיס לחסרון כיס והוסרה החסרון כיס מבסיס], האם אמרינן שנשאר מוקצה ליום השני מכוח מיגו דאיתקצאי ד...
על ידי הגיון ליבי
ב' אוקטובר 02, 2017 10:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2728
צפיות: 324184

Re: אשכול אביעה חידות

עזריאל ברגר כתב:
הגיון ליבי כתב:היכי תימצי: איש ישראל שעובר עליו יום השבת ולא יחול עליו השבת.

ילמדנו רבינו?

יוהכ"פ שחל בשבת וקיבל עליו תוספת יוהכ"פ ולא תוספת שבת, דעת החלקת יואב סימן ל' ששוב לא תחול עליו שבת משום 'אין איסור חל על איסור'.
והוא חידוש גדול. סליחה על האיחור, לא היתה באפשרותי להגיב ע"ע
על ידי הגיון ליבי
ב' ספטמבר 18, 2017 2:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2728
צפיות: 324184

Re: אשכול אביעה חידות

היכי תימצי: איש ישראל שעובר עליו יום השבת ולא יחול עליו השבת.
על ידי הגיון ליבי
ב' ספטמבר 18, 2017 10:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2294
צפיות: 241584

Re: פולמוס העופות תשע"ז

אני רק רוצה להוסיף שאמנם נכון שאין בדורנו פוסק שאפשר לומר עליו שהוא רשכבה"ג שכל כלל ישראל מקבל את דבריו ללא עוררין. ממו"ר שמעתי בשם ר' איסר זלמן שהרשכבה"ג האחרון היה ר' יצחק אלחנן, כיוון שאפילו בבתי המשכילים הייתה תלויה תמונה שלו. כמדומני שאדרבה, עד תקופתנו - התקופה שלאחר השואה, לא ה...
על ידי הגיון ליבי
ו' ספטמבר 15, 2017 2:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך ללמוד בדרך לומדות כדי לשמוח בלימוד?
תגובות: 9
צפיות: 1385

Re: האם צריך ללמוד בדרך לומדות כדי לשמוח בלימוד?

מדבריכם משמע שהשמחה של לימוד התורה היא ככל שאר מקצועות חול [להבדיל א"א], דהיינו אדם הלומד 'הנדסה' אם יעיין טוב ויחדש בזה חידושים נפלאים הרי ג"כ יהיה לו אותו סיפוק. האכן? א"כ מה המעליותא שהתורה "משמחי לב". בשמחה של הספק (בקיאות) ודאי שייך בשאר מקצועות, שמחה של עיון לכאורה נמי...
על ידי הגיון ליבי
ג' ספטמבר 12, 2017 5:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2294
צפיות: 241584

Re: פולמוס העופות תשע"ז

האם יש למאן דהוא מידע מי הם 'הרבנים הגאונים דועד השחיטה של עדה החרדית ירושלים שהתעסקו בזה ע"פ פקודת הגאון הגדול רי"ט וויס' ומצאו את העוף הכשר?
כמו שמובא במודעה החדשה של לומדי ומתעסקי כולל חזון איש.
על ידי הגיון ליבי
ב' ספטמבר 11, 2017 6:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2294
צפיות: 241584

Re: פולמוס העופות תשע"ז

מתירי הבראקל לא באו להתיר מכח נאמנות הגוים אלא מכח זה שהוא נראה תרנגול רגיל (למרות השינויים זה עדיין תרנגול רגיל כמו שיש שינויים בין הבלאדי) רק רצו למצא תרנגול עם מינימום הכלאות ובמשמרי הבראקל שייך הסברא שלא מרע אומנותיה איך מצאו תרנגול עם מינימום הכלאות? - על פי נאמנותם של גויים מסויימים בבלגיה. נ...
על ידי הגיון ליבי
ב' ספטמבר 11, 2017 3:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2294
צפיות: 241584

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הרב שטרנבוך כבר לפני 9 שנים כותב שהגיע אליו מידע מחוקרים שהיה כינוס שהעלו בה הצעה לערב הורמונים של עכברים בתרנגול בארה"ב לבסוף לא עשו כן, מי יודע איזה מידעים לא הגיעו לאזניו. זה ברור כמו שהרב ואזנר כתב שצריך לדאוג שיהיה בית חרושת עם פיקוח, ואי אפשר לתת נאמנות בלי הגבלה לגויים משוקצים שאצלם עכב...
על ידי הגיון ליבי
ב' ספטמבר 11, 2017 2:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 167
צפיות: 19209

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

בערל כתב:
מיכאל1 כתב:אדרבה
יפתחו נא אשכול צמוד שכותרתו תהיה "בשביל עבודת הצדקה אני מאחר את זמן תפילה" שכידוע זה היה הסברו של ר' אהרון קדוש ה' מבעלזא על איחור זמן התפילה,

הבל הבלים
דברים שלא נאמרו מעולם זוכים להיות "דברים ידועים"

אשמח מאוד אם 'מיכאל' יעלה לנו מקורם של דברים ידועים אלו
על ידי הגיון ליבי
ב' ספטמבר 11, 2017 2:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2294
צפיות: 241584

Re: פולמוס העופות תשע"ז

לא מובן, האם באים להתיר מכח מסל"ת? הרי באים לאסור מכח מסל"ת, אתה ואני לא יודעים שיש הכלאות, ומן הדין אין צורך לחשוש, אלא איזה דוקטור גוי בפנסיה מספר כך, או איזה מאמר מאיזה אונברסיטה, ובירור אצל הגויים אינו אומר אלא שההכלאות הוא רק עם מינים טהורים, ובר מן דין יש בזה משום לא מרעי אומנתיה כמ...
על ידי הגיון ליבי
א' ספטמבר 10, 2017 7:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2294
צפיות: 241584

Re: פולמוס העופות תשע"ז

ועל זה אכן תמיהתי, אם נחשוש בוודאות גמורה להכלאות בעופות ה'פטם' על אף שיש בהם מסורת וסימנים, עד כדי לצאת באיסור גורף עליהם. א"כ נצטרך נאמנות שמועיל לאיסור תורה כדי להתיר הבראקל ולומר שהם שונים מכל העופות שיש בכל העולם שאין מכליאים אותם.
על ידי הגיון ליבי
א' ספטמבר 10, 2017 7:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב 'הלכתי' בענין קניות אצל מחללי שבת בפרהסיא
תגובות: 0
צפיות: 389

חיוב 'הלכתי' בענין קניות אצל מחללי שבת בפרהסיא

אני מקדים שאין אני מתכוין לפן המעשי, שהרי גדולי דורנו שהם נר לרגלנו מורים את הדרך אשר נלכה בו ובה נצעד בעוז. אבקש לשאול בפן ההלכתי בענין חילולי שבת בפרהסיא: האם יש איסור בהלכה לקנות או לבקר במקומות שמחללים שבת, או שהאיסורים שנקטו גדולי הדור הם רק למיגדר מילתא ולמנוע מאלו שאין מחללים שבתות שלא תהיה ל...
על ידי הגיון ליבי
א' ספטמבר 10, 2017 7:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2294
צפיות: 241584

Re: פולמוס העופות תשע"ז

שלא מן הנידון העדכני ממש: תומכי ה'בראקל' סומכים עצמם על נאמנות הגויים, מכשירי ה'פטם' ביררו אצל הגויים. אלו גם אלו סומכים עצמם על הנכרים בשופי. כל הדו"ד באשכול בענין זה [באם היה] היה רק האם הם בגדר מסל"ת או הם נמי בגדר ארמאה. אם זכרוני איני מטעה אותי הרי נפסק שמסל"ת נאמן רק באיסור דרבנ...

עבור לחיפוש מתקדם