מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 72 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יהודי ירושלמי
ג' דצמבר 15, 2020 10:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אות צדי"ק עם יו"ד הפוכה
תגובות: 86
צפיות: 15069

Re: אות צדי"ק עם יו"ד הפוכה

לגופו של ענין, האם יש למישהו מידע על הסיפור שהתפרסם, וכן הוא הסיפור, אחד מתלמידי מרן החזו"א זי"ע סיפר לרבו שראה בספר התורה של המהר"י אבוהב שהצדי"ק ביו"ד הפוכה, ולתמיהתו ענה לו רבו שהס"ת של מהר"י אבוהב אינו כן, לימים שמע מאחד מזקני צפת שפעם באיזה תהלוכת הספר תורה נ...
על ידי יהודי ירושלמי
ג' אפריל 07, 2020 9:49 pm
פורום: פסח
נושא: הלכות קרבן פסח = סיפור יציאת מצרים. האמנם?
תגובות: 5
צפיות: 763

Re: הלכות קרבן פסח = סיפור יציאת מצרים. האמנם?

כן פסק גם באורל"צ ח"ג עיי"ש. אכן צ"ע על דבריו שהוא כותב שע"י אמירת הלכות הפסח יוצאים ידי חובת מצוות סיפור יציאת מצרים. דבר שלא נזכר בטור ובשו"ע, אלא רק שיש דין גם לעסוק בהלכות הפסח וגם לעסוק בסיפור יציאת מצרים. לכאורה מדובר על שני מצוות שונים. (יש טענה שזה אותה מצווה מ...
על ידי יהודי ירושלמי
ג' אפריל 07, 2020 9:47 pm
פורום: פסח
נושא: שיעורי מצה ומרור
תגובות: 4
צפיות: 967

Re: שיעורי מצה ומרור

אם אינו עומד למסחר ואין חשש שיטעו בו אינו עובר בעשה. לגבי השיעור שיעור כזית הוא זית בינוני כמו הזיתים המצויים כיום בקופסאות שימורים, אין צורך לשקול דבר זה נמסר לפי דעתו של האדם. וכל מה שאתה משער ככזית זה הדין. לגבי חריין. כבר נודע שכמו שכתב חכם צבי. אין החריין התמכא הנזכרת במשנה. ומין אחר היא והחריי...
על ידי יהודי ירושלמי
ג' אפריל 07, 2020 1:02 pm
פורום: פסח
נושא: הלכות קרבן פסח = סיפור יציאת מצרים. האמנם?
תגובות: 5
צפיות: 763

הלכות קרבן פסח = סיפור יציאת מצרים. האמנם?

הנה בעניין זה ששמעתי שאומרים שיש בעיסוק בהלכות קרבן פסח משום סיפור יציאת מצריים.
ובדקתי דבר זה ממקורות חז"ל בעצמם, ומה שעלה לי הוא שיש לסייג אמירה זו ביותר. וגם צירפתי מאמר על דעת הרי"ד סלובייצ'יק זצ"ל שעל הנאמר שם התייחסתי.
בברכה
על ידי יהודי ירושלמי
ו' דצמבר 27, 2019 6:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין קו התאריך
תגובות: 306
צפיות: 26676

Re: בעניין קו התאריך

במחילה אבל א"א להתעלם מדברים כ"כ גלויים לעין וכמה שקשה להשלים עם זה כנראה חז"ל (לפחות המשנה והגמרא) לא ידעו על שהעולם עגול וממילא נופל היסוד להוכיח מדבריהם היכן הוא קו התאריך הנה מאמר. עוד זכור לי שראיתי בכתב העת המעין שהוכיח שם שא"א על פי המקורות התלמודיים שבידינו לקבוע קו תאריך...
על ידי יהודי ירושלמי
ה' דצמבר 26, 2019 10:04 pm
פורום: חנוכה
נושא: של חנוכה או נר חנוכה
תגובות: 18
צפיות: 5766

Re: של חנוכה או נר חנוכה

אלו לא השערות. אבל אוקיי אני הסביר לך את דבריו. כיון שלפעמים 'נר' בה מוכרת כלומר הוא לא חייב להיות קשור לחנוכה. ולפעמים בא סמוך לכן צריך להוסיף תיבת של
על ידי יהודי ירושלמי
ה' דצמבר 26, 2019 9:50 pm
פורום: חנוכה
נושא: של חנוכה או נר חנוכה
תגובות: 18
צפיות: 5766

Re: של חנוכה או נר חנוכה

אשמח לעזרתכם. הפרי חדש (תרעו סק"א) כתב שהנוסח הנכון להדליק נר חנוכה, בלי תיבת של. במעשה רוקח (הל׳ חנוכה ג, ד) דחה טענתו בין היתר מסיבה דקדוקית וזו לשונו: ונראה שגם לפי הדקדוק לא כיון הפרי חדש ז"ל, דנר לפעמים בא סמוך ולפעמים בא מוכרת ולכך על כרחך לומר ׳של חנוכה׳ א. מה זה "מוכרת"?...
על ידי יהודי ירושלמי
ה' דצמבר 26, 2019 9:47 pm
פורום: חנוכה
נושא: של חנוכה או נר חנוכה
תגובות: 18
צפיות: 5766

Re: של חנוכה או נר חנוכה

במע"ר כתוב להגיד נר חנוכה, וכמדומה כך בירך החזו"א. וכ"ה בש"ס כת"י מינכן לא כהריגסא לפנינו. בכת" מינכן הגירסה היא כך: "ועו' מדקא מברכינן ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר חנוכה ש"מ הדלקה עושה מצוה [ש"מ]... מאי מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר ש...
על ידי יהודי ירושלמי
ה' דצמבר 26, 2019 6:53 pm
פורום: חנוכה
נושא: של חנוכה או נר חנוכה
תגובות: 18
צפיות: 5766

Re: של חנוכה או נר חנוכה

חברה צריך לעיין בנושא בצורה חכמה ולא עיוורת. בכל הנוסחאות של הגמרא שלפנינו שבכתבי יד ושהיה לפני הראשונים וגם הגאונים (שזה ההוכחה הכי חזקה) הנוסח הוא נר של חנוכה. ואם כך כתוב בגמרא וכך גרסו הגאונים הרי שכך גם בירכו האמוראים. וממילא לא שייך פה נגלה ונסתר האמוראים ידעו גם קבלה. זה ש'להדליק נר חנוכה' רא...
על ידי יהודי ירושלמי
א' דצמבר 08, 2019 7:06 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איה מקום המסורה האומרת: בגד כפת הסמוך לאהוי רפוי בר ממפיק מפסיק דחיק ואתי מרחיק
תגובות: 11
צפיות: 3900

Re: איה מקום המסורה האומרת: בגד כפת הסמוך לאהוי רפוי בר ממפיק מפסיק דחיק ואתי מרחיק

כדכד כתב:
יהודי ירושלמי כתב:לא חייבים לזה הערת מסורה, הספר תורה בעצמו מנוקד ע"פ הכללים האלו, שזה המקור הכי טוב שיש.

איפה מצא מר ספר תורה מנוקד?
ואם תאמר חמשים וכיוצא בהם? הרי הניקוד שלהם הוא על פי המסורה!

כוונתי כמובן לחומשים שלנו. וזה מה שטענתי שזה המסורה בעצמה ולא צריך למצוא כלל כתוב אם בפועל בשטח מתבצע אותו הכלל
על ידי יהודי ירושלמי
א' נובמבר 24, 2019 8:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ידוע מהו ספר התורה העתיק הקיים בעולם?
תגובות: 299
צפיות: 133821

Re: האם ידוע מהו ספר התורה העתיק הקיים בעולם?

מבחינה פונטית הוא אכן דומה לסגנון התמני, מהעדר התגים ניכר שהוא קדום (דפדפו לדפים קודמים ותראו ספרי תורה מתקופת הדממה גם ללא תגים) אני מניח שהוא תמני קדום כך שאינו זהה לגמרי לכתב התמני המוכר לנו כיום, והוא אולי דומה למסורת הארצישראלית במידה כל שהיא כי אחרי הכל הוא הגיע לתימן מאיפשהו וכנראה מארץ ישראל...
על ידי יהודי ירושלמי
ב' נובמבר 18, 2019 6:49 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איה מקום המסורה האומרת: בגד כפת הסמוך לאהוי רפוי בר ממפיק מפסיק דחיק ואתי מרחיק
תגובות: 11
צפיות: 3900

Re: איה מקום המסורה האומרת: בגד כפת הסמוך לאהוי רפוי בר ממפיק מפסיק דחיק ואתי מרחיק

לא חייבים לזה הערת מסורה, הספר תורה בעצמו מנוקד ע"פ הכללים האלו, שזה המקור הכי טוב שיש.
על ידי יהודי ירושלמי
ב' נובמבר 18, 2019 6:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ידוע מהו ספר התורה העתיק הקיים בעולם?
תגובות: 299
צפיות: 133821

Re: האם ידוע מהו ספר התורה העתיק הקיים בעולם?

שלום. עכשיו מצאתי את הכתבה אודות ספר תורה העתיק יותר מהספר תורה המקובל לעתיק בעולם. מדובר בספר תורה תמני, בן 920 שנה ע"פ בדיקת פחמן, הוא נמצא בבעלות פרטית, משום מה אין תמונות שלו ברשת ולא ראיתי כתבה משמעותית המתייחסת אליו ראו כאן: https://www.stj.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A...
על ידי יהודי ירושלמי
ב' אוגוסט 05, 2019 7:02 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 65
צפיות: 9575

Re: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?

2. עכשיו מצאתי עוד הוכחה. שבתפילת הביננו ברכת המינים מסוכמת כך "ועל הרשעים תניף ידיך" אם עיקר הברכה הוא המינים הנוסח היה צריך להיות "ועל המינים תניף ידך" אלא מכאן הוכחה שלאחר שנתקנה הברכה סוף סוף כבר כללה את כל עוברי העבירה. אם כדבריך, היה לו לומר ועל הזדים תניף ידיך, כך שאין הכ...
על ידי יהודי ירושלמי
ב' אוגוסט 05, 2019 2:03 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 65
צפיות: 9575

Re: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?

יש לי עוד שתי השגות על החכם הכותב. במה שכתב בדברי הירושלמי, שמשמע שבזמן חז"ל חתמו רק "מכניע זדים" אכן נראה כדבריו, אם כי בארץ ישראל היה נוסח תפילה שונה וייתכן שרק הירושלמי גרס אותו. בגאונים מובאים שני חתימות "שובר רשעים ומכניע זדים" "שובר אויבים ומכניע זדים". מכניע...
על ידי יהודי ירושלמי
ב' אוגוסט 05, 2019 1:51 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 65
צפיות: 9575

Re: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?

יש לי כמה וכמה חבילי תשובות להשיב על דבריו. אני לא רואה בזה תכלית, כי הניסוח של כת"ר לא נראה טוב בעין. כך גם לעיל בעניין שמועלקע המנוח וכך בעניין הצדיק הנסתר עליו השלום. כולם אדם אחד. יש כאן ויכוח על הלכה פשוטה, ובקלות היא נמתחת לכיוון אישי וזלזלני בבא"ח ושאר גדולי האחרונים. "חבילי ת...
על ידי יהודי ירושלמי
א' אוגוסט 04, 2019 1:38 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 65
צפיות: 9575

Re: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?

בשל"צ: "והפר"ח ז"ל כתב בברכת המינים אני מסיים שובר מינין ומכניע זדים. ולא ידעתי למה שינה בנוסח הברכה שכתוב בספרי המקובלים הקדמונים שר"ת ש'ובר א'ויבים ו'מכניע ז'דים גי' שם שד"י שבכח שם זה יכנעו שמפני כך חזרנו לאחורינו שלא לומר כנוסח הרב חמדת ימים ז"ל ומכניע מינין ל...
על ידי יהודי ירושלמי
א' אוגוסט 04, 2019 12:24 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 65
צפיות: 9575

Re: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?

הסברת יפה מאד שהנוסח המקורי הוא זדים. (וכמדומה שכיום אין מי שחולק בזה). אבל לא הבאת מקור שמי שאומר מינים לא יצא י"ח. יש לציין עוד. יש מגדולי ההוראה שס"ל שלא לשנות את החתימה אף שברור שזה אינו הנסוח המקורי. עי' ספר מגן אבות לבהר בשם הגריש"א. וקובץ באו"י קלה עמ' קמה בשם הגרב"צ...
על ידי יהודי ירושלמי
א' אוגוסט 04, 2019 11:59 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 65
צפיות: 9575

Re: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?

נתבקשתי להעלות כאן משה ש. שבת יצ"ו [/quote] בש' רח' אמר שלמה עליו השום "כִּי בָּא הַחֲלוֹם בְּרֹב עִנְיָן וְקוֹל כְּסִיל בְּרֹב דְּבָרִים" (קהלת ה, ב) וכתב הרמב"ם (הלכות דעות פרק ב' הלכה ד') זה לשונו: "וכן בדברי תורה ובדברי חכמה יהיו דברי האדם מעטים ועניניהם מרובים והוא שצו...
על ידי יהודי ירושלמי
א' אוגוסט 04, 2019 9:37 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: פיענוח מימרא סתומה בירושלמי
תגובות: 5
צפיות: 1286

Re: פיענוח מימרא סתומה בירושלמי

מרחביה כתב:
יהודי ירושלמי כתב:מאחר וכתב היד אינו בפני קשה לי לדעת

https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.ebr.30

תודה אך התכוונתי שכתב יד ליידן של הירושלמי לא עומד בפני שם יש מחיקה ותיקון במקום זה.
על ידי יהודי ירושלמי
א' אוגוסט 04, 2019 9:35 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: פיענוח מימרא סתומה בירושלמי
תגובות: 5
צפיות: 1286

Re: פיענוח מימרא סתומה בירושלמי

ד"ר מנחם כ"ץ במהדורתו על ירושלמי קידושין כותב כך: הנוסח כאן אינו ברור, אף לא במקבילות, וכוונת דברי ר' יודה בן פזי אינה מחוורת. אולי נכנס המאמר כהערה ממקום אחר, וצריך עיון (וראו עסיס, אוצר לשונות, עמ' 994, הערה 889). המאמר הוא אגבי כמו שהסברתי. אך לא נכנס ממקום אחר. המהדורה של מנחם כ"...
על ידי יהודי ירושלמי
ה' אוגוסט 01, 2019 3:58 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: פיענוח מימרא סתומה בירושלמי
תגובות: 5
צפיות: 1286

פיענוח מימרא סתומה בירושלמי

בירושלמי קידושין נאמר: במה הוא מתחייב, בדיניהן, בדיני ישראל? אין תימר [בדיני ישראל] - בשני עדים ובעשרים ושלשה דיינים, (ז)ו-בהתרייה ובסקילה. ואין תימר בדיניהן - בעד אחד ובדיין אחד ושלא בהתרייה ובס(ו)[י]ף. רבי יודה בר פזי מוסף: {...} [בהונקו. מפני עצמו, מה טעם? "כי דם באדם"] (בראשית ט,ו). דב...
על ידי יהודי ירושלמי
ה' אוגוסט 01, 2019 9:40 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 65
צפיות: 9575

Re: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?

ב"ה שהשתווינו חלקית. לא אמרתי שמעכב. רק העלתי את טענת החיד"א (קשר גודל סימן טו"ב אות ז) ועוד, שראוי לחתום מעין הפתיחה, ומי שפותח 'למינים' ראוי לו שיחתום 'מכניע מינים'. ועל כן נראה שהמעוניין לחתום 'מכניע זדים', ישנה גם בתחילת הברכה וכפי כל הנוסחאות הקדומות [וכן דעת הגרב"צ א"...
על ידי יהודי ירושלמי
ה' אוגוסט 01, 2019 7:41 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 65
צפיות: 9575

Re: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?

אני שמעתי שיעור של בעל הילקו"י שאמר ששלח מישהו לאוניברסיטה, ושם מצא שכל הנוסחאות מזמן הראשונים היו "שובר אויבים ומכניע זדים". ובזה המשיך ודיבר על המתעקשים וכו'. אבל אם היה באוניברסיטה, מסתמא ראה את תחילת הברכה, אז למה לשנות חצאי נוסחאות? אין הכי נמי בזה אני מסכים איתך. אך זה לא אומר ...
על ידי יהודי ירושלמי
ה' אוגוסט 01, 2019 6:53 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 65
צפיות: 9575

Re: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?

החיד"א טען כך. שאינו משנה משום הפתיחה. פוק חזי. אני בעד שישנו, אבל לא ברור למה משנים רק חצאי נוסח. קח את כל הברכה של רבינא ורב אשי בשלמותה. אני אכן משנה את כל נוסח הברכה. אך יש הבדל גדול. בחתימה גם אם לא תזכיר למשומדים תצא ידי חובה שכללת את כל הרשעים בברכה בחתימה זדים. אך אם תחתום במינים. יש פ...
על ידי יהודי ירושלמי
ה' אוגוסט 01, 2019 6:50 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 65
צפיות: 9575

Re: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?

מי שרוצה לומר כהנוסח הקדום, למה שישנה רק את החתימה? שישנה כבר הכל. יאמר למשומדים ויחתום זדים. שאלה זו שאלתי לפני שנים רבות לאיש אדוני האר'ש הלא הוא הגאון הנאמ"ן שליט"א והוא השיבני כי תיבת 'למשומדים' אין משמעותה ידועה אצל רוב בני אדם, ומכיון שבתיבות למינים ולמלשינים כלול גם למשומדים, לא אר...
על ידי יהודי ירושלמי
ה' אוגוסט 01, 2019 6:43 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 65
צפיות: 9575

Re: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?

דווקא בעוד יוסף חי חושבני שצידדו במכנע מינים. אינו לפניי כעת, אבל אאל"ט בהסכמה מהגרי"ח סופר שליט"א מאריך לשבח את הנוסחא הזו של חתימת מינים, וקצת נוזף במי שמשנה ומחליף לזדים, ואילו בהסכמת הגר"ע יוסף זצ"ל אחר שבחים רבים לעורך ולרבינו יוסף חיים נ"ע מעיר בדרך אגב שיש לגרוס...
על ידי יהודי ירושלמי
ד' יולי 31, 2019 5:20 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 65
צפיות: 9575

Re: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?

דווקא בעוד יוסף חי חושבני שצידדו במכנע מינים. אינו לפניי כעת, אבל אאל"ט בהסכמה מהגרי"ח סופר שליט"א מאריך לשבח את הנוסחא הזו של חתימת מינים, וקצת נוזף במי שמשנה ומחליף לזדים, ואילו בהסכמת הגר"ע יוסף זצ"ל אחר שבחים רבים לעורך ולרבינו יוסף חיים נ"ע מעיר בדרך אגב שיש לגרוס...
על ידי יהודי ירושלמי
ד' יולי 31, 2019 1:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך להגיד תפילת הדרך בזמן הזה
תגובות: 30
צפיות: 4170

Re: האם צריך להגיד תפילת הדרך בזמן הזה

הבהרתי את הבעייה שהיתה בהתנסחות שלך. אבל נעזוב את זה ונעבור לנושא. האם את טוען שמיל אינו אלפיים אמה. ואם כן לגבי מה. לדוגמה מה לגבי תחום שבת? לגבי תחום שבת נאמר במקורות מפורש שהוא אלפיים אמה. בשום מקום בחז"ל לא כתוב שתחום שבת הוא מיל. וזה אחד מהראיות שכן אם תחום שבת הוא מיל למה אף פעם חז"...
על ידי יהודי ירושלמי
ד' יולי 31, 2019 1:33 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 65
צפיות: 9575

Re: נוסח ברכת המינים

כידוע, נוסח ברכת המינים הקיים בדפוסים משובש מחמת שינויי הצנזורים. כמו כן ידוע שהגרד"צ הילמן ז"ל זכה לגלות נוסחא מדויקת, וכמדומני שהיא הנוסחא המודפסת בסידור וילנא. עם זאת, חתימת הברכה נשארה, למיטה זכרוני, "שובר אויבים ומכניע זדים". וכאן הבן שואל מדוע ולמה? הלא מסתבר שיש לחתום &qu...
על ידי יהודי ירושלמי
ד' יולי 31, 2019 1:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך להגיד תפילת הדרך בזמן הזה
תגובות: 30
צפיות: 4170

Re: האם צריך להגיד תפילת הדרך בזמן הזה

כמה דברים מעבר לדברי הרב עזריאל ברגר הצודקים. 1. לכתוב שהחזון איש שינה בלי לדעת את הסיפור עם הנוב"י (והב"י) זה לא להתמצא בכלל בנושא המידות. 2. לכתוב שרבנו תם שינה זה גם לא להתמצא בכלל במחלוקת ההיא. 3. הבעייה היתה שאתה פשוט כותב את מה שאתה חושב כאילו זה דבר פשוט כביכול התורה התחילה אתמול. ...
על ידי יהודי ירושלמי
ד' יולי 31, 2019 12:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ידוע מהו ספר התורה העתיק הקיים בעולם?
תגובות: 299
צפיות: 133821

Re: האם ידוע מהו ספר התורה העתיק הקיים בעולם?

כיום במחקר סוברים שכל הרעיון של תגים הם הוספה מאוחרת שאינה הייתה בזמן חז"ל. ובאמת התגים לא מוזכרים בחז"ל הרציתי על הנושא לפני שנה https://www.youtube.com/watch?v=Ek-XVr6QF_Q יש"כ. יש לי שאלה. בחיבור פירקוי בן באבוי מסופר שבני ארץ ישראל כותבים את הספר תורה שלהם על 'ריק' הוא ה'מצחף' שה...
על ידי יהודי ירושלמי
ד' יולי 31, 2019 12:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך להגיד תפילת הדרך בזמן הזה
תגובות: 30
צפיות: 4170

Re: האם צריך להגיד תפילת הדרך בזמן הזה

וכל גדולי הדורות דיברו שטויות... נו נו... אם תרצה - תפתח על זה אשכול נפרד. חבל להמשיך לדון על זה כאן. והחזון איש ששינה את מידות השיעורים שנהגו בזמנו גם אמר שכל גדולי ישראל דיברו שטויות?! ורבינו תם שחולק בתפילין גם טוען שרש"י וכל דעימיה דברו שטויות והם מברכים כל יום ברכה לבטלה וקרקפתא דלא מנח ת...
על ידי יהודי ירושלמי
ד' יולי 31, 2019 12:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג עוקר הלכה ? עדיף לא להתפלל בכלל מאשר להתפלל הביננו?
תגובות: 81
צפיות: 8154

Re: מנהג עוקר הלכה ? עדיף לא להתפלל בכלל מאשר להתפלל הביננו?

אמנם הקביעה שבאשכנז בעבר התפללו כנוסח ארץ ישראל דומני שהיא רחיקת לכת, הזיקה של נוסח אשכנז לנוסח א"י בכמה פרטים היא כנראה מוסכמת, ככל הנראה דרך הנוסח האיטליאני, ומשום ששורשי הישוב היהודי באשכנז הם ממוצא איטלקי כנראה. אבל לא שהיה זה נוסח ברור באשכנז, אלא זו זיקה בין שלל זיקות נוספות ביניהם לסידו...
על ידי יהודי ירושלמי
ד' יולי 31, 2019 12:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך להגיד תפילת הדרך בזמן הזה
תגובות: 30
צפיות: 4170

Re: האם צריך להגיד תפילת הדרך בזמן הזה

וכל גדולי הדורות דיברו שטויות... נו נו... אם תרצה - תפתח על זה אשכול נפרד. חבל להמשיך לדון על זה כאן. והחזון איש ששינה את מידות השיעורים שנהגו בזמנו גם אמר שכל גדולי ישראל דיברו שטויות?! ורבינו תם שחולק בתפילין גם טוען שרש"י וכל דעימיה דברו שטויות והם מברכים כל יום ברכה לבטלה וקרקפתא דלא מנח ת...
על ידי יהודי ירושלמי
ד' יולי 31, 2019 12:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ידוע מהו ספר התורה העתיק הקיים בעולם?
תגובות: 299
צפיות: 133821

Re: האם ידוע מהו ספר התורה העתיק הקיים בעולם?

כמעט כל שאר האותיות אין ראשיהן מסתיימים בקו ישר. דוק ותשכח. ומכאן הדמיון בצורתן של אלו. איני מהבקיאין בזה; מקופיא לא הבחנתי בכה"ג. ומ"מ - כת"ר הבין בַ'פסקי רי"ד' שלזה כוונתו? יש תשובה לרמב"ם (בלאו) שבו שואלים אותו אם חייבים תגים והוא אומר במפורש שיש מקומות שלמים בהם כותבים ...
על ידי יהודי ירושלמי
ד' יולי 31, 2019 11:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: איך מותר לאכול חמץ בערב פסח
תגובות: 3
צפיות: 490

Re: איך מותר לאכול חמץ בערב פסח

קודם כל אין שום קשר מעניין הטומאה והכלב לכאן, ולא ברור לי למה הכנסת את זה. אפשר לומר, אע"פ שאינו נתעכל אבל אין לו דין חמץ. ועל כן הבאתי מטומאה שכל עוד שלא נתעכל שמו עליו. השאלה האם איסור הנאה של התורה נאמר על מה שיש במעיים והאדם נהנה מזה או שלא והכוונה שמעכשיו אין להנות מחמץ והתורה לא דברה על ...
על ידי יהודי ירושלמי
ד' יולי 31, 2019 11:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך להגיד תפילת הדרך בזמן הזה
תגובות: 30
צפיות: 4170

Re: האם צריך להגיד תפילת הדרך בזמן הזה

שיעור פרסה הוא ארבע מיל, מיל היא מידה רומאית של כ-1,479 מטר, כך שפרסה היא 5916 קילומטר כלומר כמעט 6 קילומטר. דבריך אינם כהגר"ח נאה ולא כהחזו"א, אלא שיעור חדש שהוא הרבה יותר משיעור חזו"א (שלדעתו המיל הוא כ1.2 ק"מ). היום הוברר שמידת מיל היא המידה הרומאית בשם זה שהייתה נהוגה בארץ ב...

עבור לחיפוש מתקדם