מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 94 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי נוצר תאנה
ג' ספטמבר 17, 2019 2:51 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: היכי דמי בעל תשובה - 'סימנים' שהתשובה התקבלה
תגובות: 6
צפיות: 93

Re: היכי דמי בעל תשובה - 'סימנים' שהתשובה התקבלה

קשה לעבוד עם סימנים, לעולם לא יהיה לך מנוח. קודם כל איתא בגמרא, המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק גמור אפי' רשע גמור מקודשת, ואפילו חטא כל ימיו ושב לפני מיתתו אין מזכירים לו עוונותיו, וכו'. מכאן ואילך עבודת התשובה הוא לטהר את הנפש עוד ועוד כמובא בספרי המוסר ועוד. ובענין מחשבות זרות בתפילה, בדורנו שהר...
על ידי נוצר תאנה
ג' ספטמבר 17, 2019 2:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 630
צפיות: 41281

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

בעניין קול קורא של החזון איש, סיפר לי הגרמ"מ מנדלזון זצ"ל גאב"ד קוממיות. אביו מהר"ב מקוממיות זצ"ל נסע אל מרן החזו"א זיע"א, והפציר בו להוציא קול קורא בעניין כיסוי הראש שהיה פרוץ לגמרי בשעתו גם בחלק מן הקהילות החרדיות בארה"ק, בהמשך למצב הגרוע ששרר בחלק מארצות א...
על ידי נוצר תאנה
ג' ספטמבר 10, 2019 1:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?
תגובות: 26
צפיות: 996

Re: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?

תוצאת חיפוש: חידושי ר' נחום מסכת גיטין דף לה עמוד ב
ובאופ"א י"ל דהתוס' ס"ל דהתרת חכם ל"מ לעקור את האיסור למפרע כאילו לא היה אלא רק מכאן ולהבא למפרע, ומשו"ה ל"ל עצה לאכול את הכיכר ולהשאל עליו, דסו"ס איכא איסורא בשעת האכילה ואיסור זה אינו נעקר ע"י השאלה.
על ידי נוצר תאנה
ג' ספטמבר 10, 2019 11:44 am
פורום: ימות עולם
נושא: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות
תגובות: 66
צפיות: 2644

Re: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות

ראיתי פעם בגליון דברי תורה של האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל שהתאונן על כך שבכל ימי שבתו בחו"ל עד השואה לא זכור לו יותר מארבע או חמש יהודים שנרצחו על היותם יהודים, ואילו כהיום בארצנו הקדושה והעצמאית, איה סופר ומונה כמה כבר נהרגו ל"ע על דבר זה.
על ידי נוצר תאנה
ב' ספטמבר 09, 2019 9:18 pm
פורום: ימות עולם
נושא: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות
תגובות: 66
צפיות: 2644

Re: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות

דורש טוב לעמו כתב:"שני ימי זיכרון סמוכים כל שנה לטובת החישוב הכללי. כמה עולה לנו עם מדינה וכמה עולה לנו בלי".

הזוי לגמרי, וכי בכל דור הרגו שש מיליון? וכי לולא ה' שהיה לנו לא זרק נאצר ושאר שכיננו את כולנו לים ח"ו? לפי התרבות היום לא הורגים אנשים בשביל גזענות, עם או בלי מדינה.
על ידי נוצר תאנה
ב' ספטמבר 09, 2019 2:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: כקש"ת האדמו"ר מהר"א מבעלזא זי"ע
תגובות: 80
צפיות: 12573

Re: ליומא דהילולא של כקש"ת האדמו"ר מהר"א מבעלזא זי"ע

אין לי את הספר ואינו נמצא באוצר, רק מעניין אותי היכן זה היה, שכפי ידיעתי הרבי מליובאוויטש מעולם לא ביקר בארץ, ובבעלזא כנראה גם לא ביקר, האם היה במארינבאד? או בועידה בורשא?
על ידי נוצר תאנה
ב' ספטמבר 09, 2019 12:27 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: כקש"ת האדמו"ר מהר"א מבעלזא זי"ע
תגובות: 80
צפיות: 12573

Re: ליומא דהילולא של כקש"ת האדמו"ר מהר"א מבעלזא זי"ע

ח''ל קאליסק כתב:הרה''ק מליובאוויטש שהגדרותיו על צדיקי דורו מדודות וספורות אמר לאדמו''ר מבעלז שליט''א ''ראיתי את דודך והוא היה ממש צורה בלי חומר''.


מתי ראה האדמו"ר מליובאוויטש את מהר"א מבעלזא?
על ידי נוצר תאנה
א' ספטמבר 08, 2019 9:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?
תגובות: 26
צפיות: 996

Re: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?

האם אין כוונת הגרש"ש רק ל'חלות' שחלה בזמן האיסור, שאינה נפקעת למפרע? כגון שאם מפקיעין קידושין למפרע אין הממזר נטהר, אך לגבי האיסור יש לומר שלא נחשב שעבר.
מעולם לא ראיתי דבריו בפנים, רק מפי השמועה, אך כך הבנתי הכוונה.
על ידי נוצר תאנה
א' ספטמבר 08, 2019 9:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?
תגובות: 26
צפיות: 996

Re: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?

ולהוסיף לדברים, לפי דברי הגרש"ש הידועים בענין העקירה למפרע בהיתר נדרים, שהוא רק "מכאן ולהבא ולמפרע", א"כ מה שעשה עשוי, כלומר במבט אל העבר - עשה איסור, גם אחרי השאילה, אלא שרק מכאן להבא נחשב כמי שלא עשה איסור, והנפק"מ לעיתים רק לענין העונש, שייפטר ממנו כמי שלא עשה איסור. ואם...
על ידי נוצר תאנה
ו' ספטמבר 06, 2019 12:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 1273

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

לכאורה הסיבה שוה לזה שכהיום הציבור גדל יותר בארה"ק מאשר בארה"ב ושאר הפזורות, כי שם מרכז התורה והיהדות.
על ידי נוצר תאנה
ד' ספטמבר 04, 2019 1:18 pm
פורום: עזר אחים
נושא: השבת אבידה - מחשב עם תוכן חשוב מאד לבעליו
תגובות: 2
צפיות: 128

Re: השבת אבידה - מחשב עם תוכן חשוב מאד לבעליו

מה יש לעשות כדי למנוע אסון כזה?
פעם הייתי מעתיק את כל תוכן המחשב ע"ג USB, עד שנמאס לי לעדכן כל פעם מחדש.
מהי הדרך הקלה והזולה לגבות את כל מסמכי המחשב שיהיה למשמרת מחוץ לגוף המחשב למקרה של אובדן הנתונים?
על ידי נוצר תאנה
ד' ספטמבר 04, 2019 1:09 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי מרדכי רוקח- מבילגורייא
תגובות: 20
צפיות: 1835

Re: רבי מרדכי רוקח- מבילגורייא

ח''ל קאליסק כתב:הזמנת הבילגורייער לברית הינוקא

דרך אגב במכתב לרד''מ מקרעטשניף כתב הבילגורייער זצ''ל בזה''ל ו'ת''ל אשתי המליטה זכר',

איזה ביהמ"ד הוא זה 'פנת החשמונאים יהודא הלוי'? והאם הברית לא התקיימה בבית מדרשו של האדמו"ר מבעלזא זי"ע ברח' אחד העם?
על ידי נוצר תאנה
ד' ספטמבר 04, 2019 12:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי התוספות
תגובות: 127
צפיות: 19800

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

תוספות מסכת תענית דף ל עמוד א
מ"מ החמיר לנו מורינו רש"י
על ידי נוצר תאנה
ד' ספטמבר 04, 2019 12:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי התוספות
תגובות: 127
צפיות: 19800

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

רש"י מסכת חולין דף יח עמוד ב
ולשון ראשון נ"ל ואין כאן מכשול להחליף ההלכה דהא לית הלכתא ככולהו אלא כרבי חנינא בן אנטיגנוס
על ידי נוצר תאנה
ה' אוגוסט 29, 2019 8:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד אמורה להיות הרגשת לומדי התורה שניזונים מכספי הקדש
תגובות: 23
צפיות: 887

Re: כיצד אמורה להיות הרגשת לומדי התורה שניזונים מכספי הקדש

במה דברים אמורים, כשזבולון מחזר אחר יששכר שיסכים ליתן לו חלק בתורתו בשביל חלק מרוחיו,
אבל כש[נציג של] יששכר הוא שמחזר אחר הזבולון בכל קצוות תבל ובקושי מצליח לשכנעו שיתן לו משהו,
ובפרט אם זבולון עושה טובה גדולה ואינו מרגיש כלל שיש לו כאן איזה זכיה,
כנראה שכבר בימי החת"ס היה מושג כזה
על ידי נוצר תאנה
ד' אוגוסט 28, 2019 2:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עונש בלי עוון
תגובות: 22
צפיות: 884

Re: עונש בלי עוון

דרך ישרה כתב:אגב, הבועל ארמית בצנעה לכ' לפי הרמב"ם יש עונש אפי' שאין אזהרה (ראה סה"מ לאו נ"ב, ופי"ב מאיסו"ב ה"א-ה"ג).

אינני מבין, הרי עובר על לא תתחתן בם כש"כ הרמב"ם במקומות שציינת
על ידי נוצר תאנה
ד' אוגוסט 28, 2019 2:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?
תגובות: 95
צפיות: 3358

Re: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?

היצרן כותב כדי שלא יבואו אליו בטענות כשקורה משהו.
אני מכיר מישהו שקורא כל דף של תרופה לפני שנוטל אותה, הוא לא מסוגל לקחת כמעט שום תרופה שהרופא רושם, על הרבה תרופות כתוב למשל שיכול להביא לרצון להתאבדות רח"ל, וכהנה רבות.
הם רוצים שתישא באחריות על כל מה שאתה עושה ועל ההשלכות שלהם
על ידי נוצר תאנה
ד' אוגוסט 28, 2019 2:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 712
צפיות: 132283

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

כמדומני לאחרונה היה אשכול עם שאלה האם יש חיוב להתיר נדר במקום סכנה. עכשיו שנפגשתי בנושא זה - לא מצאתיו http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=51&t=46872#p566230 ובהמשך שם לא לזה התכוונתי, אלא על אדם שנדר [או נשבע] ועכשיו הוא אנוס לעבור על נדרו, האם הוא מחוייב להתיר הנדר או שיכול לעבור עליו כך מ...
על ידי נוצר תאנה
ד' אוגוסט 28, 2019 1:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 712
צפיות: 132283

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

כמדומני לאחרונה היה אשכול עם שאלה האם יש חיוב להתיר נדר במקום סכנה. עכשיו שנפגשתי בנושא זה - לא מצאתיו
על ידי נוצר תאנה
ד' אוגוסט 28, 2019 1:18 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?
תגובות: 95
צפיות: 3358

Re: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?

במחילה, מי שקורא כל דף הוראות של מוצר או של תרופה והסיכונים שלהם, חייו אינם חיים...

[כמובן ללא קשר לחוקי תנועה, שבודאי חוב גמור לציית להם, וכן המציאות של הטמפרטורה באוטו שרואים זאת בעליל]
על ידי נוצר תאנה
ב' אוגוסט 26, 2019 2:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רמב"ן - משמשי ע"ז מקור איסורו
תגובות: 4
צפיות: 178

Re: רמב"ן - משמשי ע"ז מקור איסורו

לא התעמקתי בדברים, אבל לכאורה יש לומר שבפירושו עה"ת הוא הולך עם פשוטו של מקרא, וכפי האמת שהתורה אסרה את כל אלו, ובהשגות על הרמב"ם הוא הולך עם דרשות חז"ל על מה לוקין וכו'
על ידי נוצר תאנה
ה' אוגוסט 15, 2019 1:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ניצול הציבור ע"י קומץ בריונים?
תגובות: 83
צפיות: 4787

Re: ניצול הציבור ע"י קומץ בריונים?

בענין sms, כמי שגר בחו"ל יש לי סים ישראלי לא כשר לשימוש בארץ, ואינני רוצה להזכיר אילו הודעות אני מקבל כל אימת שאני מפעיל אותה, בחו"ל מעולם לא קיבלתי לא מיניה ולא מקצתיה
על ידי נוצר תאנה
ה' אוגוסט 15, 2019 1:03 pm
פורום: עזר אחים
נושא: פיי-פאל - להעברת כספים מחו"ל
תגובות: 12
צפיות: 360

Re: פיי-פאל - להעברת כספים מחו"ל

אפשר גם מהארץ לחו"ל? גם אדם פרטי [לא עסק]?
על ידי נוצר תאנה
ד' אוגוסט 14, 2019 8:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת ברוך המבדיל בבה"כ
תגובות: 22
צפיות: 1003

Re: אמירת ברוך המבדיל בבה"כ

מקדש מלך כתב:זכורני שהאחרונים דנו האם מותר להרהר במציאותו יתברך בבית הכסא. ויש שכתבו שצריך שהאמונה תהיה חקוקה בליבו, אך אין להעמיק בזה.

דן בזה החכמת שלמה או"ח סי' פה ס"ב [ראיתי פעם באיזה כתבה על הישועות משה ז"ל ששמח מאד כשמצא את הקטע הזה]
על ידי נוצר תאנה
ד' אוגוסט 14, 2019 5:28 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אתרוג בעל ענף ארוך או עלים בראשו
תגובות: 62
צפיות: 1523

Re: אתרוג בעל ענף ארוך או עלים בראשו

הרבה מציירים גם תפוח עץ עם עלה, זה מוסיף ליופי של הציור ולעסיסיות של התפוח, אז נכון שבאתרוג אצלינו השלימות זה הפיטם, אך כנראה שבימים ההם גם באתרוג רצו לראות את העוקץ עם העלים, אבל זה לא מסביר את העוקץ הארוך.
על ידי נוצר תאנה
ד' אוגוסט 07, 2019 10:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בריך רחמנא
תגובות: 11
צפיות: 767

Re: בריך רחמנא

זה לשון החת"ס נדרים ב' ע"א: הנה מבואר עכ"פ דלענין שבועה בשם אין חילוק שמזכיר השם בלה"ק או בלשון אחר דהרי הר"ן מייתי ממאי דאמר רב יוסף מארי כולא לא אכילנא, וא"כ כיון דמבואר ס"פ שבועת העדות דהמשביע ברחום הוה משביע בשם, ה"ה אם משביע בלשון תרגום רחמנא הוה שם וממיל...
על ידי נוצר תאנה
ד' אוגוסט 07, 2019 8:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בריך רחמנא
תגובות: 11
צפיות: 767

Re: בריך רחמנא

ידוע דעת החתם סופר ריש נדרים, שיש בזה ברכה לבטלה כמו בלשה"ק.
מאידך, ראיתי כתוב שמהר"א מבעלזא היה נוהג לברך כן במקום ספק
על ידי נוצר תאנה
ב' אוגוסט 05, 2019 2:47 pm
פורום: עזר אחים
נושא: הסמן זז מעצמו
תגובות: 2
צפיות: 344

הסמן זז מעצמו

לאחרונה הרבה פעמים הסמן של העכבר זז מעצמו מילימטרים ספורים

מישהו מכיר את התופעה? מה העצה?
על ידי נוצר תאנה
ה' אוגוסט 01, 2019 12:40 pm
פורום: עזר אחים
נושא: המלצה לקניית מדפסת
תגובות: 16
צפיות: 610

Re: המלצה לקניית מדפסת

אשמח להרחבה מה זה טונר לא מקורי והאם זה נמכר בחנויות עם המקוריים בקיצור זה טונר שמישהוא מילא מחסנית לאחר שמיחזרו אותה או שמיוצרת בסין בצורה פירטית וראוי לכל מי שחס על המדפסת שלו לא להשתמש בהם כיוון שכבר הלכו לי כמה מדפסות בגלל זה וגם מבטל את האחריות. פשוט לא ניתן לדעת מה יש בפנים למרות שהפיתוי הוא ...
על ידי נוצר תאנה
ד' יולי 31, 2019 11:31 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: בין זמן הבית לזמננו
תגובות: 2
צפיות: 390

Re: בין זמן הבית לזמננו

אני לא מבין מה ההבדל בין מצוות קרבנות והפרשת תרו"מ לבין שאר מצוות מעשיות הנוהגות גם כיום. ולענין לימוד התורה יומם ולילה, הלא בזמן הבית היה הכל בע"פ ועדיין לא היו מחלוקות כיון שהיתה כל התורה שגורה בפיהם ברהיטות, ואין ספק שלמדו יומם ולילה, ועובדי אדמה רק נתחלפו בעובדים בתחומים אחרים. מה שכן,...
על ידי נוצר תאנה
ד' יולי 31, 2019 11:23 pm
פורום: עזר אחים
נושא: המלצה לקניית מדפסת
תגובות: 16
צפיות: 610

Re: המלצה לקניית מדפסת

אשמח להרחבה מה זה טונר לא מקורי והאם זה נמכר בחנויות עם המקוריים
על ידי נוצר תאנה
ד' יולי 31, 2019 11:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה קודם, טיפול בבן חולה או בהורה זקן וחולה?
תגובות: 6
צפיות: 199

Re: מה קודם, טיפול בבן חולה או בהורה זקן וחולה?

ממתי צריך לוותר על מצוות קטנות לטובת מצוות גדולות יותר? וכי זאת פעם ראשונה ששואלים איזו מצוה עדיפה? למשל: קי"ל, דנר של שבת קודם ליין של הבדלה, ויין של הבדלה קודם ליין של קידוש יום, ויין של קידוש יום קודם ליין של קידוש לילה, וכל כיוצא בכך. אבל לשיטתך, למה צריך את כל סדר העדיפות הזה, ולמה לא נבק...
על ידי נוצר תאנה
ד' יולי 31, 2019 2:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה קודם, טיפול בבן חולה או בהורה זקן וחולה?
תגובות: 6
צפיות: 199

Re: מה קודם, טיפול בבן חולה או בהורה זקן וחולה?

ממתי צריך לוותר על מצוות קטנות לטובת מצוות גדולות יותר?
על ידי נוצר תאנה
ד' יולי 31, 2019 2:18 pm
פורום: אספקלריא
נושא: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"
תגובות: 122
צפיות: 6071

Re: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"

באשר להוצאות על פרסומת וכדו', חושבני שכל בר דעת מבין שכיום ארגון צדקה גדול פועל כחברה עסקית לכל דבר, רואים את זה בחוש, וכמו שחברה משקיעה הרבה בפרסומת, וביעוץ איך ומה לפרסם ולמקסם את מעגל הלקוחות וכו', כך פועל גם ארגון צדקה, אם יש מי שחושב שהם מגזימים בדבר זה או אחר, יכול לעורר על זה באופן נקודתי, ו...
על ידי נוצר תאנה
ד' יולי 31, 2019 1:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"
תגובות: 122
צפיות: 6071

Re: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"

באשר להוצאות על פרסומת וכדו', חושבני שכל בר דעת מבין שכיום ארגון צדקה גדול פועל כחברה עסקית לכל דבר, רואים את זה בחוש, וכמו שחברה משקיעה הרבה בפרסומת, וביעוץ איך ומה לפרסם ולמקסם את מעגל הלקוחות וכו', כך פועל גם ארגון צדקה, אם יש מי שחושב שהם מגזימים בדבר זה או אחר, יכול לעורר על זה באופן נקודתי, וא...
על ידי נוצר תאנה
ג' יולי 30, 2019 1:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אתר זול לרכישת ספרים!
תגובות: 3
צפיות: 934

Re: אתר לרכישת ספרים עם משלוח גם לחו"ל

האם יש אתר ששולח ספרים גם לחו"ל, ושאפשר למצוא שם את כל הספרים הנמכרים בחנויות,
כלומר, לא גמ"ח כמו 'ספרים אונליין' שמוכר רק מה שהמחבר בוחר למכור דרכם.

בתודה מראש
על ידי נוצר תאנה
ב' יולי 29, 2019 3:08 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי נחום יברוב זצ"ל
תגובות: 31
צפיות: 2976

Re: בד"ה הגאון רבי נחום יברוב זצ"ל

חרסון כתב:
פלוריש כתב:על אלו נושאים יצאה הסידרה?
ראיתי על אבלות, שחיטה, טריפות, ריבית, ייחוד וברכות. יש עוד?


סיפור יצי"מ.

שני ספרים על הל' מליחה, אחד על סדר השו"ע וא' על סדר ההלכות.
על ידי נוצר תאנה
ב' יולי 29, 2019 3:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ' - כפירה?!
תגובות: 23
צפיות: 1437

Re: ' - כפירה?!

זו לכל היותר שטות מקוממת. עכ"פ ראיתי פעם משהו, ואיני זוכר דבר ברור, שהסיבה שאצל המקובלים הוז"ל חמורה במיוחד היא מפני שאיסור זה הוא תיקון למשהו שכביכול היה אצל הקב"ה בבריאת העולם. כלומר, שיש איזה דמיון בין בריאת העולם - כאשר אין מי שמקבל את הטובה הזו, להוז"ל. ובדומה למה שאמרו חז&...
על ידי נוצר תאנה
ב' יולי 29, 2019 1:55 pm
פורום: אספקלריא
נושא: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"
תגובות: 122
צפיות: 6071

Re: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"

אתה באמת סבור שמי שאין לו כסף צריך לעשות חתונות בבית עם מנין מצומצם? באמת? חוץ מזה, בין חמישים איש לעשרים סלטים ועשר כלי זמר יש משהו באמצע, שזה חתונה סטנדרטית, אורגן אחד וזמר אחד, בר צנוע ושלוש מאות איש או קצת יותר. איפה ראית בדברי שצריך לעשות חתונה בבית עם מנין מצומצם? השאלה אם אין לך כסף מה עושים...
על ידי נוצר תאנה
ב' יולי 29, 2019 1:18 pm
פורום: אספקלריא
נושא: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"
תגובות: 122
צפיות: 6071

Re: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"

אתה באמת סבור שמי שאין לו כסף צריך לעשות חתונות בבית עם מנין מצומצם? באמת?

חוץ מזה, בין חמישים איש לעשרים סלטים ועשר כלי זמר יש משהו באמצע, שזה חתונה סטנדרטית, אורגן אחד וזמר אחד, בר צנוע ושלוש מאות איש או קצת יותר.

עבור לחיפוש מתקדם