מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1361 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ההוא דאמר
ב' ינואר 27, 2020 9:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 157
צפיות: 27871

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

רבי יעקב ניימן זצ"ל - ראש ישיבת אור ישראל לצעירים, בעל הדרכי מוסר, הערות בעניינים שונים.
שנמסרו ע"י הגאון זצ"ל למערכת ספר הזכרון בשעתו. וראו אור לאחרונה במסגרת ירחון האוצר [36], מצו"ב.
על ידי ההוא דאמר
ב' ינואר 27, 2020 7:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שיעורי הנודע ביהודה - על מסכת ברכות - חורף תקמ"ד
תגובות: 1
צפיות: 262

Re: שיעורי הנודע ביהודה - על מסכת ברכות - חורף תקמ"ד

בעוברי כעת, ראיתי קטע חדש לפנינו שאינו מופיע בצל"ח [יד, ב]: [אמר עולא: כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין - כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כאילו הקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים. ופירש"י: "כאילו הקריב עולה בלא מנחה - שחייבו הכתוב להקריב עמה שנאמר (במדבר כ&q...
על ידי ההוא דאמר
ד' ינואר 22, 2020 11:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 157
צפיות: 27871

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

לרגל לימוד מסכת ברכות ע"י רבבות אלפי בית ישראל, מעלה אני חלק ראשון משיעורי הנודע ביהודה על מסכת ברכות. מתוך ספר הזכרון 'עדות ליוסף'.
ראה בקישור המצורף
viewtopic.php?f=29&t=49081&p=597649#p597649
על ידי ההוא דאמר
ד' ינואר 22, 2020 11:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שיעורי הנודע ביהודה - על מסכת ברכות - חורף תקמ"ד
תגובות: 1
צפיות: 262

שיעורי הנודע ביהודה - על מסכת ברכות - חורף תקמ"ד

שיעורי הנודע ביהודה על מסכת ברכות לרגל לימוד מסכת ברכות ע"י רבבות אלפי בית ישראל, מעלה אני חלק ראשון משיעורי הנודע ביהודה על מסכת ברכות. מתוך ספר הזכרון 'עדות ליוסף'. כמו כן מצו"ב ההקדמה מפתח ותקציר הספר ועמוד ראשון מכתב היד בהודאה לה' זוכים אנו להגיש לפני הלומדים חמדה יקרה זו, קונטרס מחי...
על ידי ההוא דאמר
ד' דצמבר 25, 2019 10:08 pm
פורום: חנוכה
נושא: ביאור חדש בנס פך השמן - מבעל האבני נזר
תגובות: 3
צפיות: 715

Re: ביאור חדש בנס פך השמן - מבעל האבני נזר

לדברי האבני נזר, אתי שפיר, מה שנאמר בעל הניסים: "והדליקו נרות בחצרות קדשך ". ומהו הדגש שהיה זה בחצרות קדשך, ועמדו בזה המפרשים. אמנם לדברי האבני נזר ניחא היטב, דכל מה שהיה נס פך השמן, והלא טומאה הותרה בציבור, כל החידוש בזה זהו משום שקידשו את העזרה, והיה אסור לעשות זאת אילו היה זה שמן טמא, ש...
על ידי ההוא דאמר
א' דצמבר 22, 2019 6:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 157
צפיות: 27871

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

העליתי לכבוד חנוכה, ביאור חדש מהאבני נזר בענין נס פך השמן. קחנו משם: https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=24&t=48696&p=591254#p591254 יצויין כי ישנה התייחסות לנס פך השמן גם בחידו"ת מרבי זעליג ראובן בענגיס. ולרוכשי הספר ינעם ותבוא עליהם ברכת טוב. לפרטים: L036196043@GMAIL.COM [לע"...
על ידי ההוא דאמר
א' דצמבר 22, 2019 6:52 pm
פורום: חנוכה
נושא: ביאור חדש בנס פך השמן - מבעל האבני נזר
תגובות: 3
צפיות: 715

ביאור חדש בנס פך השמן - מבעל האבני נזר

מצו"ב, ביאור חדש מפי האבני נזר בצעירותו. תדפיס מתוך ספר הזכרון - עדות ליוסף. [ראה אודות הספר - https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=38342&p=556937&hilit=%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%93%D7%91#p556937 הזכויות שמורות. נא לצטט מתוך ספר המקור. לע&quo...
על ידי ההוא דאמר
ד' דצמבר 18, 2019 11:17 pm
פורום: חנוכה
נושא: קושיית הרב הקיק על הרמב"ם "וחזרה מלכות לישראל"
תגובות: 49
צפיות: 1705

Re: קושיית הרב הקיק על הרמב"ם "וחזרה מלכות לישראל"

מעניין לעניין. מהגרש"י בורנשטיין זצ"ל בעל הוזאת ליעקב, שמעתי להוכיח מדברי הרמב"ם הללו: "והעמידו מלך... וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתיים שנה", שזהו חלק מפירוט נס ההצלה שמתאר , שהעמידו מלך מהחשמונאים וזהו כדין, ודלא כהרמב"ן [פרשת ויחי] שכתב שחטאם היחידי של מלכי חשמונאי הצ...
על ידי ההוא דאמר
ה' נובמבר 21, 2019 12:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל שעיקרו כך אינו בטל במיעוטו
תגובות: 5
צפיות: 260

Re: כל שעיקרו כך אינו בטל במיעוטו

לי זו אכן נקודה חדשה. אמנם ניתן לבאר זאת על פי מה שמבארים את שיטת המרדכי והתורי"ד, שדבר שנולד בתערובת [כגון יבמה שרקקה דם] אין בזה דין ביטול ברוב. [כמדו' שלא נפסק כן להלכה]. ומבארים, דביטול ברוב זהו כאשר יש שני דברים שונים שנתערבו, שבזה כח הרוב יפה לבטל את המיעוט. אמנם דבר שנולד בתערובת ומטבע י...
על ידי ההוא דאמר
ד' נובמבר 20, 2019 10:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3351
צפיות: 711356

Re: בשורת ספרים חדשים

יש"ש עמ"ס ב"ק, ב"כ, מכון משנת ר' אהרן מעניין לבדוק אם העורכים למדו גם את ההקדמות וכדו' של הספר... בעבר שמעתי מהרה"ג רבי שמואל רוטשילד שליט"א בעמח"ס פירות תאינה להקשות איך כתב היש"ש עצמו בהקדמה לב"ק וז"ל התנצלות הגאון המחבר, באתי לדעת לכל מעיין בחיבו...
על ידי ההוא דאמר
ב' נובמבר 04, 2019 11:06 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עימוד ותיקונים לפני הדפסה.
תגובות: 26
צפיות: 1703

Re: עימוד ותיקונים לפני הדפסה.

כוונת השואל לשאול האם יש אפשרות לעשות עימוד ראשוני אוטומטי [בלא עזרת המעמד]. ובלא תשלום [מלא] על כך.
על ידי ההוא דאמר
ב' אוקטובר 28, 2019 3:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאגר עיתונות ?
תגובות: 52
צפיות: 4754

Re: מאגר עיתונות ?

כנ"ל. מחפש את המאגר לשכור לתקופה של כחודש, בתשלום הוגן ונמוך המתאים לשני הצדדים].
באישי.
על ידי ההוא דאמר
ב' אוקטובר 28, 2019 2:55 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: קשר משפחתי בין התורה תמימה לרבי חיים ברלין?
תגובות: 2
צפיות: 251

קשר משפחתי בין התורה תמימה לרבי חיים ברלין?

פרסמנו מכתב מרבי ברוך עפשטיין בעל התורה תמימה, לרבי חיים ברלין בספר 'עדות ליוסף'. [תשובת הגר"ח מברלין אליו נדפסה בנשמת חיים או"ח סי' כט].
רציתי לברר עם ניתן לפענח במכתב זה ששולח בעל התורה תמימה, ל"ש"ב" = שאר בשרי?
או שצריך לפענח אחרת.

בתודה
על ידי ההוא דאמר
ג' אוקטובר 15, 2019 12:31 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הגביה לולב וקודם הברכה הקנאהו לאחר
תגובות: 4
צפיות: 316

הגביה לולב וקודם הברכה הקנאהו לאחר

ידועים דברי התוס' בסוכה [לט, א] השואלים כיצד ניתן לברך על לולב, הלא משעת ההגבהה יצא יד"ח. ותירצו בכמה אופנים, ואחד מהם, שכל זמן שלא ניענע יכול לברך. מעתה נסתפקתי, באדם שהגביה לולב כצורתו ולא בירך עליו [ביום ראשון של חג] לפתע ביקש ממנו חברו את הלולב ביום הראשון והקנה לו בקניין המועיל [קנין חצר ל...
על ידי ההוא דאמר
ד' ספטמבר 11, 2019 3:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 99
צפיות: 5559

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

יד, א - יד, ב נימא אית ליה לר"מ איסור חל על איסור! נהי דאיסור חל על איסור לית ליה, איסור כולל ואיסור מוסיף אית ליה. יש לעיין, מהמשך הגמ' להלן ריש ע"ב. והא לית ליה לרבי מאיר איסור חל על איסור! נהי דאיסור חל על איסור לית ליה, איסור מוסיף ואיסור כולל אית ליה. צ"ב, הדקדוק הלשוני, שבתחילה...
על ידי ההוא דאמר
ד' ספטמבר 11, 2019 3:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 99
צפיות: 5559

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

יג, א התירו למגע טמא מת להניק את בנה ובנה טהור. אמאי טהור? כיון דיינק חלב איטמי ליה מחלב! וכו'. אלא אמר רבא: היינו טעמא דבנה טהור, דספק ינק כשיעור וספק לא ינק, ואם תמצא לומר ינק, ספק ינקו באכילת פרס, ספק ינקו ביותר מכדי אכילת פרס. מבואר שההיתר לתינוק לינוק ממגע טמא מת, זהו משום ספק ספיקא דעל ידי כך...
על ידי ההוא דאמר
ה' ספטמבר 05, 2019 7:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3351
צפיות: 711356

Re: בשורת ספרים חדשים

בן_אליעזר כתב:לבושי מרדכי - ב' כרכים


בעוסקינו בבעל הלבושי מרדכי, רציתי לציין כי לאחרונה הדפסנו תשובה מכ"י הגאון זצ"ל, לחתנו לעתיד הגרי"מ דושינסקי זצ"ל, בספר הזכרון 'עדות ליוסף' [ראה אשכול - ספר הזכרון לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן].
על ידי ההוא דאמר
ה' ספטמבר 05, 2019 7:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עבידנא יומא טבא לרבנן - סיום הש"ס בעזרת השם
תגובות: 46
צפיות: 3792

Re: עבידנא יומא טבא לרבנן - סיום הש"ס בעזרת השם

מזל טוב לבבית,
גם אני נעזרתי רבות במסגרת הדף היומי, בסברתך הישרה, ובידיעותך הענפות.
כה יתן ה' וכה יוסיף, לילך מחיל אל חיל במלחמתה של תורה, חגור חרבך גיבור הודך והדרך.
מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא, ששון ושמחה כל הימים.
על ידי ההוא דאמר
א' אוגוסט 11, 2019 10:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע נשים פטורות מברכת לבנה
תגובות: 7
צפיות: 579

Re: מדוע נשים פטורות מברכת לבנה

יישר כח על המאמר הנפלא.
הפניית מ"מ בנוגע לדברי הרס"ג, לדברות אריאל [וינברג] עמ"ס ר"ה - [יש באוצר]
על ידי ההוא דאמר
א' אוגוסט 04, 2019 10:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתיקה כהודאה
תגובות: 22
צפיות: 1063

Re: שתיקה כהודאה

נציע את ביאור הדברים [שכבר עמדו בו החו"ר לעיל] לפי דרכינו: כאשר מגיע עד אחד ומעיד בבעלים שטהרותיו נטמאו, הרי זה מעשה עדות, שעד אחד נאמן באיסורים, אלא שיש זכות לבעלים להכחישו, וכל שלא הכחישוהו ממילא נאמן העד והטהרות אסורים. [ודנו בגדר נאמנות העד כה"ג התוס' בריש פרק האשה רבה ביבמות, עיי"...
על ידי ההוא דאמר
א' אוגוסט 04, 2019 10:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יצא הגולה מעיר מקלט - אין לו דם עולמית ?
תגובות: 14
צפיות: 939

Re: יצא הגולה מעיר מקלט - אין לו דם עולמית ?

להרב קו ירוק ייש"כ על הנידון: מצאתי לאחר החיפוש ראיה מפורשת מדברי הערוך לנר, שאף אם יצא הרוצח, מכל מקום אם חזר לעיר מקלטו אסור לגואל הדם להורגו. וז"ל הערוך לנר [מכות יב, ב] לגבי בן לוי שגולה משכונה לשכונה. הנה לא נתבאר אם יצא משכונה שגלה לשם וחזר לשכונתו והרגו שם גואל הדם אם נהרג עליו כיון...
על ידי ההוא דאמר
א' אוגוסט 04, 2019 10:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]
תגובות: 250
צפיות: 98146

Re: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]

בציפייה ובייחול.
תיקון טעות במפתחות אוצר יו"ד - (לקפוסת) [לקופסת].

בברכה מרובה,
על ידי ההוא דאמר
ה' יוני 27, 2019 10:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 157
צפיות: 27871

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

הספר שנמכר באתר ספרים אונליין, נגמרה הפצתו דרך האתר הזכור לטוב, ועל טוב יזכר בעליו, איש נעלה מורם מעם.
כעת ניתן לרוכשו בחנויות, או לפנות למייל: L036196043@GMAIL.COM
על ידי ההוא דאמר
ה' יוני 27, 2019 10:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המאבד עצמו לדעת - מקור
תגובות: 7
צפיות: 720

Re: המאבד עצמו לדעת - מקור

"והמכניס עצמו לסכנה וממית עצמו ענשו גדול ממי שממית אחרים" [אורחות צדיקים, שער השמחה, הבטחון הראשון]
על ידי ההוא דאמר
ה' יוני 20, 2019 12:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 157
צפיות: 27871

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

שלום וברכה, לרגל יום היארצייט השני של אבינו ז''ל עורך הספר, נלב"ע י"ז סיון תשע"ז. אנו מעלים להגדיל תורה ולהאדירה, ולמען ישוטטו רבים ותמלא הארץ דעה את ה'. נא לשמור על זכויות היוצרים. א' מכתב נדיר מהמהרי"ל דיסקין, כפי שמפורט במבוא בתוך התשובה. ב' קטעים משמועות חדשות מהסבא מסלבודקא ...
על ידי ההוא דאמר
ד' יוני 05, 2019 10:35 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: בעלי חיים היו במעמד הר סיני?
תגובות: 2
צפיות: 237

בעלי חיים היו במעמד הר סיני?

הגמ' בשבת [קח, א] מסתפקת האם ניתן לכתוב תפילין על גבי עור של דג, וממתינים כולנו עד שיבא אליהו הנביא בקרוב, ויאמר האם עורו של הדג פסקה זוהמא מיניה או לאו. ודברים מחודשים בזה כתב המיוחס לר"ן: והנכון כשבא נחש על חוה הטיל זוהמא עלי' ועל כל בריות שבעולם ישראל שעמדו על הר סיני נפסקה זוהמא מהם ומן הבר...
על ידי ההוא דאמר
ב' מאי 20, 2019 11:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3351
צפיות: 711356

Re: בשורת ספרים חדשים

ספר זה על שלביו השונים, נתפרסם באתרא קדישא הדין - תחת האשכול: ספר הזכרון לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד. אודה על שיתוף הפעולה של אחיי ורעיי חברי הפורום, בהפצת המודעה הלאה באתרים שונים... וזכות הקדוש הנעלה תעמוד לכם להתברך בכל מילי דמיטב. והנה נא הואלתי, אם תוכלו לצרף את הקישור לאתר ספרים אונ...
על ידי ההוא דאמר
ב' מאי 20, 2019 10:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת עול 'תלמוד תורה' כתנאי לעיכובא בגירות
תגובות: 4
צפיות: 448

Re: קבלת עול 'תלמוד תורה' כתנאי לעיכובא בגירות

נאה.
אולם לא משמע כן בסוגיא בבכורות [ל, ב], דשם מדובר רק על קבלת כל התרי"ג מצוות שמעכבת.
על ידי ההוא דאמר
ה' מאי 09, 2019 9:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 157
צפיות: 27871

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

בשורה טובה, בסייעתא דשמיא זכינו לאפשרות לקנייה מקוונת באתר 'ספרים אונליין', [ייש"כ לאחד המיוחדים מבין חברי הפורום שליט"א, שסייע לכך]. והרי הקישור: https://sfarim.online/?post_type=product&p=2761&preview=true המחיר הוא כולל דמי משלוח, וניתן יהיה בעתיד הקרוב להפחית את דמי המשלוח שהינ...
על ידי ההוא דאמר
ה' מאי 09, 2019 9:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 157
צפיות: 27871

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

שגגה יצאה מתח"י בכתבכם בתוכן העניינים וגם בכותרת בתוך הספר חידו"ת להדבר אברהם בעוד שכל חידו"ת אלו הינם מרב עלום שם שכתב אליו. נכון מאוד. אולי נצליח לתקן זאת בעתיד. אבל צריך להדגיש, שכתבנו כי מדובר במכתב לדבר אברהם מאחד מחכמי דורו [כפי שכתב במכתב כמה פעמים לידידי...]. [שאגב, עמלנו רבו...
על ידי ההוא דאמר
ג' מאי 07, 2019 11:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 157
צפיות: 27871

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

קו ירוק כתב:שאלתי ברשת יפה נוף וברשת אוה"ח בבני ברק ובעוד כמה חנויות, ולא היה.
לא הכירו ספר זיכרון חדש שיוצא לאור.
מה שמו המדויק של הספר בקטלוגים הממוחשבים של החנויות, ומתי הוא אמור להיות מופץ בכל הארץ?


עדות ליוסף.
המפיץ הוא פנחס גרוסמן - 052-2634745

יישר כח.
על ידי ההוא דאמר
ג' מאי 07, 2019 11:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3351
צפיות: 711356

Re: בשורת ספרים חדשים

ספר הזכרון עדות ליוסף - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד -תלמיד ישיבת חברון כנסת ישראל. [ראה בפורום דנן, אשכול אודות ספר הזכרון לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן]. הכולל שו"ת הרי"ף החדשות [י"ט תשובות נדירות], חידושי הנוב"י על ברכות, תשובה יסודית ונדירה מהמהרי"ל דיסקין על ענ...
על ידי ההוא דאמר
ב' אפריל 29, 2019 6:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אונס שינה לגבי זמן קריאת שמע
תגובות: 34
צפיות: 3345

Re: אונס שינה לגבי זמן קריאת שמע

כמדומני שא"ל פעם הג"ר אהרן יהושע צוקר שליט"א ה' ירפאהו בקרוב. שנחשב הדבר לאונס ודינו ככל אנוס במצוות עשה. [ויתכן שסייג את הדברים, שמדובר כשהלך לישון יכול היה לקום].
על ידי ההוא דאמר
ב' אפריל 29, 2019 6:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות בין הזמנים / בור ברה"ר
תגובות: 4
צפיות: 846

Re: הלכות בין הזמנים / בור ברה"ר

אולי יש לדון, דהיות והמקום עומד לחפירת בורות מעין אלו. אם כן הרי זה כנכנס לחצר וניזוק במרוצתו ע"י אדם אחר שפטור, היות והוה ליה לאסוקיה אדעתיה, שיש אדם אחר שנתנו לו רשות.
ועיין עוד ב"ק לב, א.
על ידי ההוא דאמר
א' אפריל 14, 2019 10:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 157
צפיות: 27871

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

רבי חיים חזקיהו מדיני - השדי חמד מכתב זה המיועד לרבה של שאוול הגרי"ז שטערן, עימו התכתב רבות השדי חמד. עיקר השאלה הובאה בשדי חמד מצו"ב . אולם לפנינו פתיחה מעניינת למכתב, אותה פותח הרב החח"מ [רבי חיים חזקיהו מדיני]. המכתב המלא הובא בחוברת מגדל שיר, הניתנת להורדה בתחילת האשכול. ברצוננו ל...
על ידי ההוא דאמר
א' אפריל 14, 2019 10:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 157
צפיות: 27871

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

מכתב נדיר מהגר"א קוטלר זצ"ל במסגרת איסוף הכתבים לספר הזכרון, הגיע לדינו ע"י ידידנו הבה"ח יוסף סאוויצקי שליט"א, מכתב מהגר"א קוטלר. המכתב פורסם בחוברת מגדל שיר, הניתנת להורדה בראש האשכול. כמו כן היה נידון גדול בענין ישיבת "בבאיי" בפורום דנן. ראה כאן: https://fo...
על ידי ההוא דאמר
א' מרץ 31, 2019 8:46 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מיהי ישיבת "בבאאי - הגדולה ביותר באירופה"?
תגובות: 25
צפיות: 6669

Re: מיהי ישיבת "בבאאי - הגדולה ביותר באירופה"?

העליתי כעת בראש האשכול את המכתב המלא בעניין "ישיבת בבאיי" שפורסם בקובץ "מגדל שיר".
על ידי ההוא דאמר
א' מרץ 17, 2019 11:58 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מאמרים - חוברות - שיעורים - בעניני פורים
תגובות: 14
צפיות: 1079

חוברת מגדל שיר - גנוזות וענייני מגילת אסתר <להורדה>

ישמחו השמים ותגל הארץ, בהוצאת החוברת 'מגדל שיר' ותוכה רצוף חידו"ת בענייני מגילת אסתר [שחלקם התלבנו בפורום דנן], ובראשם גנוזות שלא ראו אור הדפוס עד הנה: רבי חיים חזקיהו מדיני, רבה של חברון - בעל השדי חמד. רבי יעקב שפירא - ראש ישיבת וואלז'ין, נכד הנצי"ב - שיחה לחג הפורים. רבי אהרן קוטלר - רא...

עבור לחיפוש מתקדם