מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 91 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כזית
ה' פברואר 20, 2020 9:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3469
צפיות: 827119

Re: בשורת ספרים חדשים

נתן הירש כתב:חדש!
"מן הגנזים" ספר שלשה עשר.
מצורף כאן תוכן עניינים ועמודים לדוגמה.
בין היתר, מובאים בכרך זה הערות מכתי"ק של החיד"א על ספריו "ברכי יוסף" ו-"מחזיק ברכה", שרואים כאן אור לראשונה.

הוספות אלו לא הובאו בהוצאת "המאור" ?
על ידי כזית
ג' פברואר 04, 2020 12:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: רודף ברשות
תגובות: 26
צפיות: 1549

Re: רודף ברשות

רודף ילפי' מנערה המאורסה, ולענין נערה המאורסה אין דין רודף אלא באונס אע"פ שאסורה בזה גם ברצון, ואפשר דה"ה לענין רציחה אע"פ שאין לאדם רשות להרוג את עצמו אין דין רודף אלא בהורגו שלא ברצונו. ואמנם יש מקום לחלק בזה, וצ"ע. ראה מנ"ח סוף מצוה לד. יישר כח ! וז"ל המנ"ח שם:...
על ידי כזית
ג' פברואר 04, 2020 12:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: רודף ברשות
תגובות: 26
צפיות: 1549

Re: רודף ברשות

לפי"ז גם החולה עצמו אם יחזור בו יכול להתהפך עליו ולהרגו. בוודאי! הנוגע בגוסס וממיתו - ה"ה רוצח לכל דבר!!! המעמץ עם יציאת הנפש ה"ז שופך דמים כדאי' בשבת, אבל אינו נהרג עליו כדין ההורג את הטריפה, וי"ל דה"ה לענין רודף אין לו דין רודף. וכ"כ המנ"ח (מצוה ת"ר) דנראה ...
על ידי כזית
ג' פברואר 04, 2020 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: רודף ברשות
תגובות: 26
צפיות: 1549

Re: רודף ברשות

לפי"ז גם החולה עצמו אם יחזור בו יכול להתהפך עליו ולהרגו. בוודאי! הנוגע בגוסס וממיתו - ה"ה רוצח לכל דבר!!! המעמץ עם יציאת הנפש ה"ז שופך דמים כדאי' בשבת, אבל אינו נהרג עליו כדין ההורג את הטריפה, וי"ל דה"ה לענין רודף אין לו דין רודף. וכ"כ המנ"ח (מצוה ת"ר) דנראה ...
על ידי כזית
ב' פברואר 03, 2020 9:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רודף ברשות
תגובות: 26
צפיות: 1549

Re: רודף ברשות

יש אופן אחר של רודף ברשות שיש לדון בו, כגון חולה שביקש מהרופא להמיתו והרופא רוצה להענות לבקשתו, אם דינו כרודף. זה לא ברשות. כי האדם אינו בעלים על גופו. ואין שום סיבה שלא יצילו את החולה בנפשו של הרופא - שמתחייב מיתה על מעשיו ככל רוצח. רודף ילפי' מנערה המאורסה, ולענין נערה המאורסה אין דין רודף אלא בא...
על ידי כזית
ב' פברואר 03, 2020 9:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רודף ברשות
תגובות: 26
צפיות: 1549

Re: רודף ברשות

לפי"ז גם החולה עצמו אם יחזור בו יכול להתהפך עליו ולהרגו. בוודאי! הנוגע בגוסס וממיתו - ה"ה רוצח לכל דבר!!! המעמץ עם יציאת הנפש ה"ז שופך דמים כדאי' בשבת, אבל אינו נהרג עליו כדין ההורג את הטריפה, וי"ל דה"ה לענין רודף אין לו דין רודף. וכ"כ המנ"ח (מצוה ת"ר) דנראה ...
על ידי כזית
ב' פברואר 03, 2020 7:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3469
צפיות: 827119

Re: בשורת ספרים חדשים

הופיע ויצא לאור הספר היסודי והמקיף "משפטי יושר" מהגאון רבי יוסף פליישמן שליט"א ראש הכולל החשוב "אהל יוסף" בירושלים ואב"ד ביה"ד נתיבות חיים.

משפטי יושר.jpg
משפטי יושר.jpg (4.29 MiB) נצפה 5058 פעמים
על ידי כזית
ב' פברואר 03, 2020 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: רודף ברשות
תגובות: 26
צפיות: 1549

Re: רודף ברשות

עזריאל ברגר כתב:
כזית כתב:יש אופן אחר של רודף ברשות שיש לדון בו, כגון חולה שביקש מהרופא להמיתו והרופא רוצה להענות לבקשתו, אם דינו כרודף.

זה לא ברשות. כי האדם אינו בעלים על גופו.
ואין שום סיבה שלא יצילו את החולה בנפשו של הרופא - שמתחייב מיתה על מעשיו ככל רוצח.

לפי"ז גם החולה עצמו אם יחזור בו יכול להתהפך עליו ולהרגו.
על ידי כזית
א' פברואר 02, 2020 1:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: רודף ברשות
תגובות: 26
צפיות: 1549

Re: רודף ברשות

עובר הרודף אחר אמו אינו בר עונשין.
על ידי כזית
א' פברואר 02, 2020 1:15 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: גזל זמן-מקור ?
תגובות: 12
צפיות: 2336

Re: גזל זמן-מקור ?

ידוע המושג ההלכתי: גזל זמן, המונח הזה מתייחס לזמן כעל חפצא שוה ערך ששייך בו גזילה. איני יודע מהו המקור הקדום לזה, אמנם במס"י פרק יא הדבר מופיע, אף כי לא ביחס לזמן של איש פרטי שנגזל ע"י הטרדה וכד', אלא בנוגע לשכיר המקיים מצוות בזמן מלאכתו, מ"מ עצם המושג ישנו, וז"ל: והדין נותן, כי...
על ידי כזית
א' פברואר 02, 2020 1:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: רודף ברשות
תגובות: 26
צפיות: 1549

Re: רודף ברשות

יש אופן אחר של רודף ברשות שיש לדון בו, כגון חולה שביקש מהרופא להמיתו והרופא רוצה להענות לבקשתו, אם דינו כרודף.
על ידי כזית
ד' ינואר 08, 2020 7:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה
תגובות: 11
צפיות: 527

Re: ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה

מצ"ב תשובה בענין זה מתוך שו"ת ברוך אומר - יורה דעה שי"ל בימים אלו.
על ידי כזית
ב' דצמבר 09, 2019 11:08 pm
פורום: חנוכה
נושא: ברכת סופגניות
תגובות: 23
צפיות: 3556

Re: ברכת סופגניות

ראיתי למי שכתב "כיום שמים רק שמן למטה והסופגניה נאפת מחום השמן שלמטה אך השמן לא נכנס לכל הסופגניה וממילא זה כעין אפייה. ופעם היו ממש מטגנים את כל הסופגניה בשמן, אך כיום זה סוג של אפיה בעזרת השמן שבו מונחת הסופגניה מלמטה" האם מישהו יודע האם דבריו נכונים? בכל הנוגע לסופגניות המצויות הדברים ...
על ידי כזית
ב' דצמבר 09, 2019 1:25 am
פורום: חנוכה
נושא: ברכת סופגניות
תגובות: 23
צפיות: 3556

Re: ברכת סופגניות

ראיתי למי שכתב "כיום שמים רק שמן למטה והסופגניה נאפת מחום השמן שלמטה אך השמן לא נכנס לכל הסופגניה וממילא זה כעין אפייה. ופעם היו ממש מטגנים את כל הסופגניה בשמן, אך כיום זה סוג של אפיה בעזרת השמן שבו מונחת הסופגניה מלמטה" האם מישהו יודע האם דבריו נכונים? בכל הנוגע לסופגניות המצויות הדברים ...
על ידי כזית
ב' דצמבר 09, 2019 12:28 am
פורום: חנוכה
נושא: ברכת סופגניות
תגובות: 23
צפיות: 3556

Re: ברכת סופגניות

גם אם לא מצאנו בהדיא, יש מקום רב לכך מסברא, שכיון שכך דרכו של מין זה מעיקרא, וכך נעשה מתחילה על דעת ליתן בתוכו הריבה ומעליו הסוכר הרב, הרי שעיקרו כפהב"כ הנעשה לתענוג, ולא כפת גמור הנעשה לשם שביעה. ומהאי טעמא לא דמי לסנדוויץ' עם שוקולד וכד', שעיקרו נעשה לשם פת גמור, ורק אח"כ נמלך למתקו בשו...
על ידי כזית
ד' דצמבר 04, 2019 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו ה'טעמא דקרא' של פטור קלב"מ
תגובות: 11
צפיות: 501

Re: מהו ה'טעמא דקרא' של פטור קלב"מ

נראה שעיקר שאלתו של הרב עושה חדשות היא על חייבי מיתות שוגגין.
על ידי כזית
ד' דצמבר 04, 2019 11:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהגי הספרדים היפך דעת האר"י ז"ל
תגובות: 50
צפיות: 2491

Re: מנהגי הספרדים היפך דעת האר"י ז"ל

מה ענית לי? האר"י אומר הנהגה מסויימת, למשל לטבול במקוה ביום שישי, הוא מצרף את זה לכוונה מסויימת, מי אמר שיש משמעות לזה בלי זה? וכהנה אלפיים עניתי לך שאוחזים שיש לזה חשיבות על פי הפשט, מלבד הסוד. שכן הסוד והפשט אגודים יחדיו. זאת ועוד, דאף על פי הסוד יש שסברו שיש עניין בקיום המעשי, עיין בא"...
על ידי כזית
ג' דצמבר 03, 2019 11:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3469
צפיות: 827119

Re: בשורת ספרים חדשים

הופיע שו"ת ברוך אומר - יורה דעה, תשובות בנושאים אקטואליים הלכה למעשה מאת הגאון הגדול רבי ברוך שרגא שליט"א ראב"ד ירושלים, מאשר השיב לשואליו בתכנית "ברוך שאמר", נערכו מחדש בשפה ברורה ובדקדוק רב עם הערות והארות ציונים ומקורות. מצ"ב שער הספר ותוכן הענינים. להזמנות: 052-7626...
על ידי כזית
ג' דצמבר 03, 2019 12:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'אדעתא דהכי' בדבר שאינו ידוע רק לעוסקים בתחום
תגובות: 10
צפיות: 537

Re: 'אדעתא דהכי' בדבר שאינו ידוע רק לעוסקים בתחום

כפי שהעירו כבר אין מנהג כזה.
גם אילו היה כזה מנהג, זה היה מחייב רק מי שעסקו עם גרפיקאים ולא אדם אחר מן היישוב, כלפי אדם רגיל א"א להוציא מהפשטות בלי לומר בפירוש.
ועי' ברמ"א (חו"מ סי' שלא ס"א) בענין מנהג המדינה כשיש הבדל במנהגים בין מקומו של בעה"ב למקומו של הפועל.
על ידי כזית
ג' דצמבר 03, 2019 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש הלכה לאפרושי מאיסורא על ב''נ בז' מצוות ב''נ
תגובות: 9
צפיות: 440

Re: האם יש הלכה לאפרושי מאיסורא על ב''נ בז' מצוות ב''נ

איסור לפני עור נוהג בגוי, אבל באופן שאין לפני עור נחלקו הראשונים אם יש איסור מסייע בגוי, המרדכי (ע"ז סי' תשצה) כתב בשם ראבי"ה שאביו רבינו יואל התיר למכור לגויים בגדים שהכמרים משתמשים בהם לע"ז, ומבואר מדבריו שאין איסור מסייע בגוי, ומדברי הר"ן (על הרי"ף ע"ז א:) נראה שיש א...
על ידי כזית
ד' נובמבר 27, 2019 1:21 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?
תגובות: 39
צפיות: 2380

Re: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?

אם שניהם יזדמנו ביום אחד, מה קודם? והאיך עושים עם הסעודה? עושים שנים, או שמותר לעשות אחד? א. ברית מילה קודמת לפדיון הבן, משום 'התדיר מחבירו' ומשום 'המקודש מחבירו'. ב. עושים סעודה אחת לשתי המצוות, כשם שהפודה את בנו בפורים כולל את סעודת הפדיון יחד עם סעודת פורים. בענין קדימת המילה או הפדיון, מצ"...
על ידי כזית
ד' נובמבר 27, 2019 1:15 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?
תגובות: 39
צפיות: 2380

Re: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?

סליחות כתב:על סמך איזה מקור בחז"ל קוראים שם לתינוק בברית מילה דוקא?

מצ"ב תשובה מפורטת בענין מתוך שו"ת ברוך אומר - יו"ד שיצא לאור בימים אלו.
על ידי כזית
ד' נובמבר 27, 2019 1:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיכום: יין / מיץ ענבים / מתוק / יבש / מפוסטר / וכו'
תגובות: 24
צפיות: 2752

Re: יין מפוסטר

חיים שאול כתב:האם פיסטור נחשב כבישול, וכגון לעניין יין נסך

מצ"ב תשובה מפורטת בענין מתוך שו"ת ברוך אומר - יו"ד שיצא לאור בימים אלו.
על ידי כזית
ב' נובמבר 25, 2019 9:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצווה זו חוק או משפט?
תגובות: 3
צפיות: 257

Re: מצווה זו חוק או משפט?

בענין ג"ע, עיין בשמונה פרקים להרמב"ם פ"ו ובגירסאות שם.
על ידי כזית
ב' נובמבר 25, 2019 12:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כותרות הסימנים אינם ממרן (כינוי 'שלש-סעודות' לס"ג אצל הספרדים)
תגובות: 40
צפיות: 4016

Re: כותרות הסימנים אינם ממרן (כינוי 'שלש-סעודות' לס"ג אצל הספרדים)

יש להעיר שאת הכותרות המקוריות לסימנים נתן הטור עצמו, כמ"ש בהקדמתו להדיא: וראיתי עוד לעשות סימנים לכלול כל ענין וענין במלות קצרות ולכתבם בתחלת הספר במספר במנין למען היות נקל לבקש כל ענין וענין. והשו"ע העתיקם לספרו, פעמים רבות בקיצור או בשינויים מסויימים. וגם ראיית הש"ך בחו"מ סי' ש...
על ידי כזית
ב' ספטמבר 23, 2019 9:52 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שיעור אורך התקיעות – בשניות
תגובות: 15
צפיות: 3820

Re: שיעור אורך התקיעות – בשניות

המציאות היא שתשעה טרומיטין נכנסים בשניה עד שניה ומשהו. דבר זה ידוע לכל תוקע מומחה. מעולם לא הבנתי מה סוברים האחרים, האם לדעתם המדידה היא לפי תוקע שאינו מומחה ? כמובן שאין בעיה להאריך בתקיעה, אך צריך להזהר שהשבר לא יגיע לשניה. אגב, אלו העושים תקיעות לחומרא כשיטת רש"י, מעטים הם היודעים לעשות את ה...
על ידי כזית
ב' יוני 03, 2019 9:43 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: לחן זמירות האריז''ל לשבת
תגובות: 2
צפיות: 1004

Re: זמירות האריז''ל לשבת

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=37707

יש היום לחנים ל"מתי יבושר עם", אך כמדומה שלא ידוע מה היה הלחן המקורי.
בכל אופן, המשקל הוא קלאסי ומקבל לחנים אין מספר.
על ידי כזית
ה' מאי 23, 2019 10:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: יפוי כח בלתי חוזר
תגובות: 22
צפיות: 2012

Re: יפוי כח בלתי חוזר

לא התכוונתי לומר שבכל יפוי כח יש קנין, אלא שאפשר לעשות עמו קנין ואז יחול ע"פ ד"ת בדבר שבא לעולם ויש בו ממש.
על ידי כזית
ד' מאי 22, 2019 11:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יפוי כח בלתי חוזר
תגובות: 22
צפיות: 2012

Re: יפוי כח בלתי חוזר

אפשר ע"י קנין על תנאי, אך בגדרי שליחות אי אפשר. ודו"ק.
על ידי כזית
ד' מאי 22, 2019 11:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כשהבבא סאלי מכנס את בנותיו
תגובות: 60
צפיות: 5663

Re: כשהבבא סאלי מכנס את בנותיו

דברי הבל רבים נכתבו כאן, ואין בכוחי להשיב עליהם. רק זאת אומר, מה שכתבתי אודות דעתו של בבא סאלי זיע"א הוא מידיעה ברורה ולא מהשערה.
ומה שכתבתי שהתיר בחו"ל בעת הצורך, לא למרוקו כיונתי אלא לצרפת, ובאמת היה שם צורך גדול באותו הזמן. ותו לא מידי.
על ידי כזית
ד' מאי 22, 2019 1:44 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: זמירות לל"ג בעומר
תגובות: 12
צפיות: 2102

Re: זמירות לל"ג בעומר

מצ"ב קובץ שירים ופיוטים לל"ג בעומר.
על ידי כזית
ד' מאי 22, 2019 1:12 am
פורום: אספקלריא
נושא: כשהבבא סאלי מכנס את בנותיו
תגובות: 60
צפיות: 5663

Re: כשהבבא סאלי מכנס את בנותיו

מי שהכיר מעט את רבי דוד יהודיוף זצ"ל יכול להעיד בפה מלא שהוא האחרון שחשוד לבדות דברים מליבו, הוא היה איש אמת ודייקן שאין דוגמתו, והעביר את מה ששמע מרעייתו בדיוק מוחלט. גם רעייתו הרבנית יהודיוף תחי' אינה חשודה על כך, ולא ראינו אינה ראיה. המעשה שהיא מתארת היה בביתם בבקעה, שם היו מתגוררים כשהיתה י...
על ידי כזית
ה' מאי 16, 2019 11:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילה שלא לשם היתר בפועל - האם מברכים?
תגובות: 76
צפיות: 4879

Re: טבילה שלא לשם היתר בפועל - האם מברכים?

אשה הטובלת שלא ע"מ לשמש. אבע"א בעלה בחו"ל ויחזור אחרי שתיטמא שוב, אבע"א אלמנה הטובלת לטומאתה מאיזה טעם (אולי ערב יו"כ), האם תברך? ...... כמובן שיסוד הספק שטבילה היא כהכשר מצוה (א"נ דטבילה בזמנה לאו מצוה). לענ"ד שורש הנידון הוא זה, ידועים דברי הרמב"ם בסה"...
על ידי כזית
ה' אפריל 04, 2019 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה בראשי תיבות
תגובות: 38
צפיות: 3831

Re: ברכה בראשי תיבות

ברכה בר"ת לא דמי לכינויים אלא לידות, וכשם שמועיל בנדרים ושבועות וחשיב כדיבור, כן מועיל בברכה כדיבור ממש.
וידוע מ"ש החזו"א (דמאי סי' טו סק"ו) בענין הפרשת תרו"מ שיכול לומר שיחולו כפי הנוסח שבסידור ומהני, ואע"פ שתרומה מהני גם במחשבה, בכה"ג חשיב כדיבור.
על ידי כזית
ב' אפריל 01, 2019 2:34 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אודות המלה "גט"
תגובות: 16
צפיות: 2731

Re: אודות המלה "גט"

לא הבינותי, הרי כל השטרות נקראו גט, כמ"ש הרמב"ם בפיה"מ (גיטין פ"ב מ"ה), וכדאיתא בכתובות (נא:) גט חוב שאין בו אחריות, וכמ"ש הריטב"א (ב"ב קס.) ועוד. אמנם רש"י כותב שם בכתובות "כל שטרות נקראין גט", אבל מלבד מקום זה לא מצינו בש"ס עוד שטרות שנק...
על ידי כזית
א' מרץ 24, 2019 3:28 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אודות המלה "גט"
תגובות: 16
צפיות: 2731

Re: אודות המלה "גט"

לא הבינותי, הרי כל השטרות נקראו גט, כמ"ש הרמב"ם בפיה"מ (גיטין פ"ב מ"ה), וכדאיתא בכתובות (נא:) גט חוב שאין בו אחריות, וכמ"ש הריטב"א (ב"ב קס.) ועוד.
על ידי כזית
ד' מרץ 20, 2019 1:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם הרב ויא מחמיר יתר על המידה? (דעת ר' איתם הי"ד)
תגובות: 48
צפיות: 7165

Re: האם הרב ויא מחמיר יתר על המידה? (דעת ר' איתם הי"ד)

לעצם טענותיו של ר' איתם ז"ל ואחרים בענין מיעוט המצוי המחייב בדיקה, נראה לי שיש הבדל בין סוגי המוצרים וגודלם. אם נניח למשל שעשרה אחוז הם מיעוט המצוי, וגרעינים שחורים נגועים בעשרה אחוז. מי שאוכל גרעין אחד נכנס בחשש של עשרה אחוז, אך מי שאוכל מאה גרעינים נכנס בחשש גדול הרבה יותר. לעומת זה פירות כמו...
על ידי כזית
ב' מרץ 11, 2019 2:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגנים הבהאים
תגובות: 15
צפיות: 1892

Re: הגנים הבהאים

בשם הג"ר יואל קלופט זצ"ל שמעתי, שהם עובדים ליופי, ולכן ההנאה מיופיים של הגנים היא הנאה מגוף ע"ז. ויל"ע, שהרי אין ההרים נאסרים כדכתיב אלהיהם על ההרים [ולא ההרים אלהיהם]. למיטב הבנתי הם רואים ביופי ערך ומעריצים אותו, אך אינם עושים ממנו אלהות. תמהני אם אפשר להגדיר דבר כזה כע"ז...
על ידי כזית
ו' מרץ 08, 2019 3:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגנים הבהאים
תגובות: 15
צפיות: 1892

Re: הגנים הבהאים

לענ"ד גם אם נדון אותם כעובדי ע"ז מפני התגשמות האל שהם מייחסים למנהיגם, אין איסור מדינא להכנס לגנים שלהם בחיפה, כיון שאין שם ע"ז כלל ואינם מתפללים שם. ועי' בשו"ע סי' קמ"ג ס"ג.
על ידי כזית
ה' דצמבר 06, 2018 6:52 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: איך מציינים מקור בסידור הרש"ש?
תגובות: 5
צפיות: 1072

Re: איך מציינים מקור בסידור הרש"ש?

בד"כ מציינים לסידור הנדפס הישן - חלק ודף, למשל: ח"ג דף לג:

עבור לחיפוש מתקדם