מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1067 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אהרן תאומים
ה' נובמבר 26, 2020 4:30 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הבית ישראל זי"ע: תמונה נדירה
תגובות: 435
צפיות: 86686

Re: מרן הבית ישראל זי"ע: תמונה נדירה

התיאור של הרב תאומים את הדיבורים שבקובץ אינו נכון כנגלה לכל מי שקורא בו, והרי הוא גלוי לכולם. והאיום שלו מוכיח בעליל שסיבת מחאתו אינה עניינית, קנאות לכבודו של הבית ישראל מגור, אלא ממניעים אחרים, בגלל זהות הנחשדים אצלו בפרסום האוצרות הללו ועמדתו כלפיהם. עבור הציבור הרחב זה לא רלוונטי. בדוק טוב בין ה...
על ידי אהרן תאומים
ה' נובמבר 26, 2020 3:36 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הבית ישראל זי"ע: תמונה נדירה
תגובות: 435
צפיות: 86686

Re: מרן הבית ישראל זי"ע: תמונה נדירה

זה לא סטנציל לספר, זה אוסף של דיבורים כולל לאנשים פרטיים ספציפי שנכחו בשעת מעשה וכן אירועים שקרו במהלך אותו שבוע שההקשר לנאמר ברור באותו זמן שנאמר , כיום לאחר זמן הדברים בחלקם לא יובנו או אף יובנו בעיוות גדול שאיננו גורם כבוד לרבי, כמובן שלכל פירסום יש מטרה שלשמה בחר המפרסם לפרסם וכן בחירת העיתוי, ...
על ידי אהרן תאומים
ה' נובמבר 26, 2020 2:39 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הבית ישראל זי"ע: תמונה נדירה
תגובות: 435
צפיות: 86686

Re: מרן הבית ישראל זי"ע: תמונה נדירה

זה לא סטנציל לספר, זה אוסף של דיבורים כולל לאנשים פרטיים ספציפי שנכחו בשעת מעשה וכן אירועים שקרו במהלך אותו שבוע שההקשר לנאמר ברור באותו זמן שנאמר , כיום לאחר זמן הדברים בחלקם לא יובנו או אף יובנו בעיוות גדול שאיננו גורם כבוד לרבי, כמובן שלכל פירסום יש מטרה שלשמה בחר המפרסם לפרסם וכן בחירת העיתוי, ה...
על ידי אהרן תאומים
ה' נובמבר 26, 2020 1:20 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הבית ישראל זי"ע: תמונה נדירה
תגובות: 435
צפיות: 86686

Re: מרן הבית ישראל זי"ע: תמונה נדירה

זה פשע ברור גם בלי הזדקקות למכתב בהמודיע להוציא חומר לא ערוך וללא ביקורת מה ראוי לפרסם ומה לא, והראיה שהנבל שהעלה זאת כאן ונקרא ניק בית הגנזים עלה רק לצורך ענין זה ניק עלום ומוסתר, האם הבית ישראל היה רוצה שיתפרסם? ולכן בגלל שאין לו בנים אז כל אחד יעשה בזה כבתוך שלו? אינני חושב שבמה זו ראויה בגלל נקי...
על ידי אהרן תאומים
ד' נובמבר 25, 2020 8:42 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים
תגובות: 13
צפיות: 1495

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

אינני יודע איפה ראית הוכחה ברש"י עה"ת , זה לשון רש"י עה"ת וישכם. נזדרז למצוה: ויחבש. הוא בעצמו, ולא צוה לאחד מעבדיו, שהאהבה מקלקלת השורה: את שני נעריו. ישמעאל ואליעזר, שאין אדם חשוב רשאי לצאת לדרך בלא ב' אנשים, שאם יצטרך האחד לנקביו ויתרחק, יהיה השני עמו: ויבקע. תרגומו וצלח, כמו ...
על ידי אהרן תאומים
ד' נובמבר 25, 2020 7:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים
תגובות: 13
צפיות: 1495

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הראה במ"מ לתוספות כאן ד"ה שנאמר וישכם וכו' ע"ש ושמא באמת הכוונה לוישכם אברהם בבקר הראשון בתורה? הרי גם מדברי רש"י אין מוכח שהכונה על וישכם אברהם בבקר של העקידה, וז"ל נבדוק מצפרא. דאיכא הקדמה לזריזים כדאשכחן גבי מילה ובזריזותיה דאברהם שנאמר וישכם אברהם בבקר שלא המתין עד הנץ ה...
על ידי אהרן תאומים
ד' נובמבר 25, 2020 3:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים ד. רב בר אחוה דר' חייא ובר אחתיה כי סליק להתם אמר ליה אייבו קיים אמר ליה אימא קיימת אמר ליה אימא קיימת אמר ליה אייבו קיים אמר ליה לשמעיה חלוץ לי מנעלי והוליך כלי אחרי לבית המרחץ שמע מינה תלת ש''מ אבל אסור בנעילת הסנדל ושמע מינה שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד ושמע מינה מקצת היום ככולו (רש&...
על ידי אהרן תאומים
ג' נובמבר 24, 2020 4:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים ג: והא (תניא) אין בודקין מן המזבח ולמעלה
בבא בתרא ט. אמר רב הונא בודקין למזונות ואין בודקין לכסות... ורב יהודה אמר בודקין לכסות ואין בודקין למזונות
על ידי אהרן תאומים
ג' נובמבר 24, 2020 4:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים ב. והכי קאמר וכאור בקר בעולם הזה כעין זריחת שמש לצדיקים לעולם הבא ... מיתיבי {תהילים קמח-ג} הללוהו כל כוכבי אור אלמא אור אורתא הוא הכי קאמר הללוהו כל כוכבים המאירים אלא מעתה כוכבים המאירים הוא דבעו שבוחי שאינן מאירין לא בעו שבוחי בבא בתרא ח: והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע וגו' (המשכילים יזהירו ...
על ידי אהרן תאומים
א' נובמבר 22, 2020 9:28 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מקום הראשון בתנ"ך קובע משמעות המילה
תגובות: 30
צפיות: 6950

Re: מקום הראשון בתנ"ך קובע משמעות המילה

אגב הדברים אותיותיה של המילה רש"י מופיע במילה הראשונה בתורה ללמדינו שהעיקר בלימוד התורה הוא עם רש"י וסימנך בראשית ברא - רש"י באר את תורה תלמוד בבלי
על ידי אהרן תאומים
ו' נובמבר 20, 2020 10:42 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין קה. רבי שמעון היכא קאי התם קאי דתנן מי שהחשיך חוץ לתחום אפילו אמה אחת לא יכנס ר' שמעון אומר אפי' חמש עשרה אמה יכנס לפי שאין המשוחות ממצעין את המדות מפני הטועים (רש"י) המשוחות. מודדין התחומין ומציבין סימן כשהן מודדין מדתן: מפני טועי המדה. שמא יטעו בה הלכך מקצרין אותה נמצא שעדיין התחום ל...
על ידי אהרן תאומים
ו' נובמבר 20, 2020 10:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין קד. גזירה שמא ימלא לגינתו ולחורבתו אמימר שרא למימלא בגילגלא במחוזא אמר מאי טעמא גזרו רבנן שמא ימלא לגינתו ולחורבתו הכא לא גינה איכא ולא חורבה איכא בבא בתרא ו: (רש"י) אבל בתרבץ אפדני לא. דרך בוני בירה חשובה להניח לה כנגד פתח הטרקלין החשוב שבה כעין גינה קטנה לאויר ועולין בה דשאים ויפה המ...
על ידי אהרן תאומים
ו' נובמבר 20, 2020 7:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: א שטיקל שפת אמת על הדף
תגובות: 14
צפיות: 824

Re: א שטיקל שפת אמת על הדף

לקראת סיום מסכת עירובין ותחילתה של מסכת פסחים, וככל הנראה כפה לעוד מהיושבים כאן אנא חזור להטעימנו מהטוב הזה ותנסה להתמיד במסכת פסחים
על ידי אהרן תאומים
ו' נובמבר 20, 2020 5:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין קג: לא שנו אלא גמי אבל צלצול קטן הוי יתור בגדים (רש"י) צלצול קטן. אזור קטן נאה כמו היא חגרה בצלצול (קטן) דסוטה (דף ט:) ובלע''ז בנדי''ל : (רצועה קטנה מעור שנקרא צלא ויתכן שנקרא צילצול בגלל קוטנו) בבא בתרא ה. אמרי אינשי ארבעה לצלא ארבעה לצללא (רש"י) ארבעה לצלא וד' לצללא. אני שמעתי צ...
על ידי אהרן תאומים
ה' נובמבר 19, 2020 6:59 am
פורום: חנוכה
נושא: הדלקת נרות בשבת חנוכה
תגובות: 12
צפיות: 147

Re: הדלקת נרות בשבת חנוכה

מדוע תיקנו להדליק נרות בערב שבת חנוכה בפרט אם הדלקה עושה מצוה? כמו שלא תוקעים בשופר ונוטלים לולב בשבת כך בשבת חנוכה לא ידליקו נרות איזה טעם יש להדליק בערב שבת שהזמן הוא רק בשקיעה או צאה"כ של ליל שבת ובפרט אם נר ראשון יוצא בשבת. כמו שאין טעם ליטול לולב ולתקוע בשופר בערב שבת.... לולב ושופר מצוות...
על ידי אהרן תאומים
ה' נובמבר 19, 2020 6:53 am
פורום: חנוכה
נושא: הדלקת נרות בשבת חנוכה
תגובות: 12
צפיות: 147

Re: הדלקת נרות בשבת חנוכה.

פרנקל תאומים כתב:הסתפקתי:
האם מותר או נכון לתת לילדים לברך על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת, כאשר ידעינן שהנרות שלהם לא יחזיקו מעמד עד חצי שעה משתחשך?

ואני אכן מפני ספק זה נותן להם נרות עבים יותר בשבת אף לקטנים, וחוץ מאלה הקטנים ביותר שאני מברך איתם יחד כי אינם יודעים לברך לבד וזו היא ברכה להתלמד ולהתחנך ואינה לבלטלה
על ידי אהרן תאומים
ה' נובמבר 19, 2020 3:30 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין קב: מחזירין ציר התחתון במקדש אבל לא במדינה בבא בתרא ד. הוא סימא עינו של עולם דכתיב {במדבר טו-כד} והיה אם מעיני העדה ילך ויתעסק בעינו של עולם דכתיב {יחזקאל כד-כא} הנני מחלל את מקדשי גאון עוזכם מחמד עיניכם ...אמרי מי שלא ראה בנין הורדוס לא ראה בנין נאה [מימיו] במאי בנייה אמר רבה באבני שישא ומ...
על ידי אהרן תאומים
ה' נובמבר 19, 2020 1:55 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הסכמות; פן ירבה?
תגובות: 23
צפיות: 1162

Re: הסכמות; פן ירבה?

שלחתי את אבי שליט"א לגדול בישראל שבשרשרת המסכימים הוא חשוב מאוד ומי שרואה את ההסכמה שלו כבר נותן אוטומטית הסכמה, אותו גדול למד עם אבי בישיבה וועד מעליו ואבי שליט"א היה אתו בידידות מסוימת בעבר הרחוק, אבי בא אליו ונתן לו כמה קונטרסים שהוצאתי בצורה מצומצמת למשפחה, אותו גדול קרא את ההקדמה ששם ...
על ידי אהרן תאומים
ג' נובמבר 17, 2020 7:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השואל ומשיב: רוב מבארי השו"ע היו כהנים או לוים
תגובות: 34
צפיות: 4301

Re: השואל ומשיב: רוב מבארי השו"ע היו כהנים או לוים

הרמב"ם והשו"ע היו ישראלים ואילו חלק ממבאריהם היו כהנים ולווים אז זה אומר משהו? תמוה ביותר ולמאי נפק"ם אטו כרוכלא ליחשב וליזל לבדוק לכל אורך הדורות כמה כמה והיחסיות לפי חלקם באוכלוסיה, ואם בשמות עסקינן רוב מאורי החסידות היו ישראלים בית ויזניץ בעלז גור בית רוזין ועוד רוב ראשי הישיבות למ...
על ידי אהרן תאומים
ג' נובמבר 17, 2020 4:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין קא. דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ירושלים אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה חייבין עליה משום רשות הרבים אמר רב פפא כאן קודם שנפרצו בה פרצות כאן לאחר שנפרצו בה פרצות )(יוונים נקבצו עלי אזי בימי חשמנים ופרצו חומות מגדלי) בבא בתרא ג: ובבא בן בוטא היכי אסביה ליה עצה להורדוס למיסתריה לבית המקדש והאמ...
על ידי אהרן תאומים
ב' נובמבר 16, 2020 10:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב למנהל הפורום "איש_ספר" להולדת בנו
תגובות: 89
צפיות: 1846

Re: מזל טוב למנהל הפורום "איש_ספר" להולדת בנו

מזל טוב! ישרה בצל קל וכדברי רש"י בתולדות יצחק צנון וחזרת לא יפסק משולחנו
על ידי אהרן תאומים
ב' נובמבר 16, 2020 6:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין ק. ת''ר שרשי אילן שגבוהין מן הארץ ג' טפחים או שיש חלל תחתיהן ג' טפחים עירובין ק: אמר רבי יוחנן אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה דרך ארץ מתרנגול שמפייס ואחר כך בועל (רש"י)צניעות מחתול. שאינו מטיל רעי בפני אדם ומכסה צואתו: בבא בתרא ב. גויל זה נותן ג'...
על ידי אהרן תאומים
ב' נובמבר 16, 2020 6:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין צט: אילן שהיה מיסך על הארץ (רש"י) המיסך. ש נופו נוטה למטה מכל צדדיו סביב: בבא מציעא קיט. בעי רב ענן ואיתימא רבי ירמיה מגיע לנופו ואין מגיע לעיקרו מגיע לעיקרו ואין מגיע לנופו מאי תיקו (רש"י) מגיע לעיקרו ואינו מגיע לנופו. כגון ש נוטה נופו למטה : בריך רחמנא דסעיין לסיים מסכת בבא מציע...
על ידי אהרן תאומים
ב' נובמבר 16, 2020 5:42 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין צח: לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתין ברה''ר ברה''ר וישתין ברה''י וכן לא ירוק רבי יהודה אומר אף משנתלש רוקו בפיו לא יהלך ארבע אמות עד שירוק: כל זה בשבת אבל בחול ברשות מוציא בבא מציעא קיח: המוציא זבל לרשות הרבים המוציא מוציא והמזבל מזבל אין שורין טיט ברשות הרבים ואין לובנים לבנים אבל גובלין טי...
על ידי אהרן תאומים
ב' נובמבר 16, 2020 5:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין צז: היה קורא בראש הגג ונתגלגל הספר מידו
בבא מציעא קיז. משתמש או דרך גגין משתמש
על ידי אהרן תאומים
ב' נובמבר 16, 2020 5:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין צו. ר' עקיבא דתניא {שמות יג-י} ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה ימים ולא לילות מימים ולא כל ימים פרט לשבתות וימים טובים דברי רבי יוסי הגלילי ר' עקיבא אומר לא נאמר חוקה זו אלא לענין פסח בלבד בבא מציעא קטז. אבל הכא כי אם צלי אש לאו יתירא הוא דמבעי ליה לכדתניא בשעה שישנו בקום אכול צלי ישנ...
על ידי אהרן תאומים
ב' נובמבר 16, 2020 5:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין צה. המוצא תפילין מכניסן זוג זוג (רש"י)המוצא תפילין. בשדה במקום שנאבדין: מכניסן. לעיר ולבית: זוג זוג. אחד בראש ואחד בזרוע והיינו זוג כדרך שלובשן בחול וחוזר תמיד ומכניסן זוג אחר זוג עד שיכלו: בבא מציעא קטו. לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו לביתו אי אתה נכנס אבל אתה נכנס לביתו של ערב וכן הוא או...
על ידי אהרן תאומים
ב' נובמבר 16, 2020 5:00 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין צד. אמר להו שמואל שקולו גלימא (רש"י) שקולו גלימא נגידו. קחו טלית ופרסו אותה שם להיות מחיצה:
בבא מציעא קיד: אתייה לגלימיה סחט גלימא ריחא זבניה בתריסר אלפי דינרי (רש"י) סחט גלימא. נסחט ריח מתוך העלין לתוך טלית וקלטה טליתו את הריח: וזבני'. לגלימ' בי''ב אלפי דינרי:
על ידי אהרן תאומים
ב' נובמבר 16, 2020 4:55 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין צג. לגבי כרם עבודת הכרם לגבי גדר כיון דלא מזדרען (רש"י) לפי שיש כרם מכאן ומכאן וצריך להרחיק וליתן ארבע אמות לכרם לכל צד לעבודתו כמלא בקר וכליו שהיו חורשין בשוורין ... כיון דלא מזדרען. משום דמקלקל ליה לכותל אבנים שהמחרישה מעלה עפר תיחוח והכותל נופל כשאין תחתיו קרקע חזקה והכי תנן בבבא בת...
על ידי אהרן תאומים
ב' נובמבר 16, 2020 4:50 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין צב: אשה בקטנה וגט בגדולה אינה מתגרשת
בבא מציעא קיב. אומן קונה בשבח כלי והלואה היא או אין אומן קונה בשבח כלי ושכירות היא
כסופר גיטין בביה"ד של התאחדות הקהילות מאנטריאל טהאש, כל גט וגט אחר שאני כותב אני מקנה אותו חזרה לבעל משום חשש אומן קונה בשבח כלי
על ידי אהרן תאומים
ב' נובמבר 16, 2020 4:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין צא. אמר רבי יהודה מעשה בשעת הסכנה והיינו מעלין ס''ת מחצר לגג ומגג לחצר ומחצר לקרפף לקרות בו אמרו לו אין שעת הסכנה ראיה: בבא מציעא קיא: מואליו הוא נושא את נפשו נפקא דבר המוסר נפשו עליו לא נמצא בלשון הש"ס בגמרא מסירות נפש בדבר רוחני ונמצא ברש"י בסנהדרין עד בפרהסיא. לקמן מפרש כמה פרה...
על ידי אהרן תאומים
ב' נובמבר 16, 2020 4:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין צ: התם אי מיפחית מינכרא ליה מילתא הכא אי מיפחית לא מינכרא מילתא
בבא מציעא קי. התם מילתא דלא עבידא לאיגלויי היא הכא מילתא דעבידא לאיגלויי היא
על ידי אהרן תאומים
ב' נובמבר 16, 2020 3:55 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין פט: א''ר אלעזר כי הוינן בבבל הוה אמרינן בי רב משמיה דרב אמרו אין מטלטלין בו אלא בד' אמות והני דבי שמואל תנו אין להן אלא גגן [אמר זאת כשהיה בארץ ישראל כנאמר בחולין קי כי סליק ר"א אשכחיה לזעירי ]
בבא מציעא קט: ההוא שתלא דאמר להו הבו לי שבחאי דבעינא למיסק לארעא דישראל
על ידי אהרן תאומים
ב' נובמבר 16, 2020 3:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין פח: והכי קתני חצר שהיא פחותה מד' אמות אין שופכין לתוכה מים בשבת הא ד' אמות שופכין שר''א בן יעקב אומר ביב הקמור ד' אמות ברה''ר שופכין לתוכו מים בשבת בבא מציעא קח. וכן חמש חצרות שהיו מקלחות מים לביב אחד ונתקלקל הביב כולן מתקנות עם התחתונה נמצאת העליונה מתקנת עם כולן ומתקנת לעצמה (רש"י)המ...
על ידי אהרן תאומים
ב' נובמבר 16, 2020 2:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין פז: אמת המים שהיא עוברת בחצר אין ממלאין הימנה בשבת אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוה י' טפחים בכניסה וביציאה ר' יהודה אומר כותל שעל גבה תידון משום מחיצה אמר רבי יהודה מעשה באמה של אבל שהיו ממלאין ממנה על פי זקנים בשבת אמרו לו מפני שלא היה בה כשיעור: (רש"י) של אבל. שם העיר והיתה עוברת בתוך הח...
על ידי אהרן תאומים
ב' נובמבר 16, 2020 2:46 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין פו. רבי מכבד עשירים ר' עקיבא מכבד עשירים כדדרש רבא בר מרי {תהילים סא-ח} ישב עולם לפני אלהים חסד ואמת מן ינצרוהו אימתי ישב עולם לפני אלהים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו (רש"י) אימתי ישב עולם. בזמן שיש בו עשירים שגומלין ומזמנין מזונות לעניים והם ינצרוהו: מן. לשון מזונות: בבא מציעא קו: מיתיבי...
על ידי אהרן תאומים
ב' נובמבר 16, 2020 2:30 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין פה: א''ר יוחנן מקום שאין בו ד' על ד' מותר לבני רה''ר ולבני רה''י לכתף עליו ובלבד שלא יחליפו התם רשויות דאורייתא הכא רשויות דרבנן וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה [אחת מן הרשויות רה"י שלא הוקף לדירה והוא יותר מבית סאתיים נדון ככרמלית מדרבנן] בבא מציעא קה: (רש"י) ד' סאין [זרע]...
על ידי אהרן תאומים
ב' נובמבר 16, 2020 2:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין פד. תינח סלע בור מאי איכא למימר אמר רב יצחק בריה דרב יהודה הכא בבור מלאה מים עסקינן (רש"י) אלא בור. שממלאים הימנו תשמישתו בשלשול הוא אפילו לבני מרפסת שהרי מקרקעיתו דולין וש''מ דהואיל ולבני חצר תשמישו בזריקה שאין יכולין למלאות אלא א''כ זורקין דלי למעלה מן החוליא יהבינן לה לבני מרפסת דבש...
על ידי אהרן תאומים
ב' נובמבר 16, 2020 2:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין פג: פשיטא לזה בפתח ולזה בפתח היינו חלון שבין שתי חצירות
בבא מציעא קג. אחד לא יעשנו שנים שנים לא יעשנו אחד לא יפחות מן החלונות ולא יוסיף עליהם אלא מדעת שניהם
על ידי אהרן תאומים
ב' נובמבר 16, 2020 1:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 371
צפיות: 34451

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין פב. והא תנן ואלו הן הפסולים המשחק בקוביא ומלוה בריבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית (רש"י)הפסולין. לעדות דכולן גזלנין מדבריהן הן דאסמכתא לא קנייא ומגזל גזיל ליה : בקוביא. בעירבון: מפריחי יונים. אי תיקדמה יונך ליוני: בבא מציעא קב: מיתיבי יוני שובך ויוני עלייה חייבות בשילוח ואסורות בגזל מפ...

עבור לחיפוש מתקדם