מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 17 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קומי רוני
ה' דצמבר 03, 2020 2:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1019
צפיות: 154415

בל תשקצו

האם שייך שדברים שנתפרטו בחז"ל שאסורים משום בל תשקצו ישתנו אם יתקבל כיום הנהגה זו כנורמלית. כגון שאם ישתנה המנהג וייחשב כמקובל לשתות מקרנא דאומנא האם יותר?
על ידי קומי רוני
א' נובמבר 01, 2020 2:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: קונה הכל-קונה שמים וארץ
תגובות: 19
צפיות: 2546

קונה הכל - קונה שמים וארץ

בשמןנ"ע בברכת אבות אומרים קל עליון וכו וכו' וקנה הכל, ומשנים בזה מלשון המקרא בברכת מלכי צדק ואילו בליל שבת במעין שבע אומרים קל עליון קונה שמים וארץ. וצ"ב.
ןבוודאי יש שינויים והוספות בברכת מעין שבע כגון לפניו נעבוד וכדומה אבל כאן מחליפים המילים של אותו משפט, וצ"ע.
על ידי קומי רוני
א' אוקטובר 25, 2020 3:07 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מעיל לספר תורה
תגובות: 0
צפיות: 258

מעיל לספר תורה

שמעתי מסופר דנהוג עלמא לשים את המעיל על הספר תורה רק משעת גמרה בשעת ההכנסת ספר תורה ולא לפני כן.
מהו המקור לזה ומה עניינו. (זה נוגע כי המקום היחידי לשמור את הספר עד שעת הכנסתה הוא בתוך הארו"ק ולא ניחא לן שהספר תשב שם מעוטפת הניילון).
על ידי קומי רוני
ה' אוקטובר 01, 2020 11:51 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: תוספת כוונה לסוכות ממש
תגובות: 4
צפיות: 903

Re: תוספת כוונה לסוכות ממש

עיין פסקי תשובות שכ"כ
על ידי קומי רוני
ד' ספטמבר 30, 2020 2:46 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אושפיזין לשיטת הגר״א
תגובות: 6
צפיות: 322

Re: אושפיזין לשיטת הגר״א

עי' יהל אור פנחס רנה:
על ידי קומי רוני
א' מאי 24, 2020 6:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקץ לפי הגר"א
תגובות: 9
צפיות: 1371

Re: הקץ לפי הגר"א

מה בדיוק אמר הגר' אליה בער במפורש?
על ידי קומי רוני
ג' אפריל 07, 2020 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות חג בחג כשאין קריאת התורה
תגובות: 3
צפיות: 697

Re: הלכות חג בחג כשאין קריאת התורה

אכן כן אבל חוץ מדעת הגר"ח נאה לא מצינו בפוסקים ענין זה וכמש"כ הגרח"ק בתשובות סוף ספר אשי ישראל
על ידי קומי רוני
ג' אפריל 07, 2020 1:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות חג בחג כשאין קריאת התורה
תגובות: 3
צפיות: 697

הלכות חג בחג כשאין קריאת התורה

עי' באו"ח סי' תכ"ט בשעה"צ ס"ק ה' דהא דאיננו דורשים בענינו של יום וכו' מדין הלכות חג בחג משום דסמכינן אקריאת התורה דמועדים.
ולפי זה לאלו שאינם זוכים לשמוע קריאת התורה מחמת ביטול תפילה בציבור לרגל קורונה א"כ לכאו' חייבים לעסוק בעניני הרגל משום הלכות חג בחג.
על ידי קומי רוני
ג' מרץ 31, 2020 6:15 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש
תגובות: 407
צפיות: 54265

Re: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש

אשר יעקב בן אסתר
דיין וועסטהיים ממנשסתר שנאבק על חייו על מכונת הנשמה
ירפאהו ה' ויחזקהו
על ידי קומי רוני
ב' פברואר 24, 2020 1:59 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: "ניגונים ליטאיים"
תגובות: 284
צפיות: 61444

Re: "ניגונים ליטאיים"

מחפש שיר שושנת יעקב .... להודיע להודיע להודיע.... המיוחסת להגר איצל מפונוביז שהיה הגאון ר' ברוך בער שר אותו?
האם מוכר? משהו יכול להעלות?
יישר כח מראש
על ידי קומי רוני
ב' ינואר 27, 2020 2:07 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: רמח תיבות כנגד רמח אברים
תגובות: 9
צפיות: 2551

רמח תיבות כנגד רמח אברים

מובא בפוסקים על פי חזל דרמח תיבות דקריאת שמע מקובלות כנגד רמח אברי אדם.
האם יש מקורות אעיזה אברים מקבילים לאיזה תיבות
יישר כחכם
על ידי קומי רוני
א' דצמבר 15, 2019 10:59 pm
פורום: חנוכה
נושא: ופרצו בו פרצות
תגובות: 12
צפיות: 2189

Re: ופרצו בו פרצות

הנה בתוס' במס' ר"ה כג: ד"ה לא היו זזים משם כ' דהא דאיתא בעירובין דירושלים היתה רה"ר לאחר שנפרצו בה פרצות היינו לאחר שפרצו בה יונים פרצות
הרי שפרצו חומת בירושלים.
על ידי קומי רוני
ו' דצמבר 06, 2019 1:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הפטרת ויצא
תגובות: 1
צפיות: 489

Re: הפטרת ויצא

עוד יש לפרש על פי דברי הגר"א הנודעים שביאר בפרטות איך שכל פרטי שהיית יעקב בבית לבן ופרשת הצאן ויציאת יעקב מבית לבן הכל היה מעשה אבות סימן לבנים לשהיית כלל במצרים ויציאתם ממנה.
על ידי קומי רוני
ה' נובמבר 28, 2019 10:27 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: קדיש תתקבל אחרי תפילת יוכ"פ קטן
תגובות: 0
צפיות: 757

קדיש תתקבל אחרי תפילת יוכ"פ קטן

יש שנוהגים להתפלל תפילת יוכ"ק לפני תפילת מנחה, והוא על פי מג"א, וכן הנהיג הגר"ש דבליצקי במנין שלו. [וכן יש מחמת דוחק הזמן אומרים סליחות דבה"ב לפני תפילת שחרית]. ויש לדון אם לומר קדיש תתקבל קודם תפילת המנחה, וכדמצינו בסליחות באלול וימי"נ שאומרים לאחריהם קדיש תתקבל, הרי דאחרי ...
על ידי קומי רוני
ו' אוקטובר 04, 2019 2:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: באיזה סידורי כוונות התפללו האשכנזים - תלמידי הגרא והחתס וכדו
תגובות: 2
צפיות: 637

באיזה סידורי כוונות התפללו האשכנזים - תלמידי הגרא והחתס וכדו

באיזה סידורי כוונות התפללו בבית מדרשו של הגרא והחתס וכו'
מה ההבדל בין סידור הרב שבתי והרב קאפל ור' אשר?
על ידי קומי רוני
ג' אוקטובר 09, 2018 12:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5364
צפיות: 970243

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

ברצוני להשיג כתבי הרב יוסל שרייבר [גם אלה שלא נמצאים באוצה"ח ובהיברו בוקס], האם למישהו ידע איך להשיגם.

עבור לחיפוש מתקדם