מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 850 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרופתקי דאורייתא
א' אוגוסט 25, 2019 4:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2898
צפיות: 263946

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

יש"כ!

הובא הנ"ל בפסקי תשובות סי' קכח אות נז, ושם הביא שכ"ה בס' הברכה המשולשת (פ"ה הערה כו) בשם מהר"ם חאגיז זצ"ל בס' אלה המצות (מצות נשיאת כפיים), וע' שערי הלכה ומנהג ח"א או"ח (סי' עה). עכ"ד.
על ידי דרופתקי דאורייתא
א' אוגוסט 25, 2019 4:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מגילה כב: - "קמיה דרב הואי", ורק לפניו לבדו היה רצפת אבנים?
תגובות: 4
צפיות: 281

מגילה כב: - "קמיה דרב הואי", ורק לפניו לבדו היה רצפת אבנים?

במגילה כב: רב איקלע לבבל בתענית צבור, קם קרא בספרא, פתח בריך, חתם ולא בריך. נפול כולי עלמא אאנפייהו, ורב לא נפל על אנפיה. מאי טעמא רב לא נפיל על אפיה, רצפה של אבנים היתה. ותניא ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה, עליה אי אתה משתחוה בארצכם, אבל אתה משתחוה על אבנים של בית המקדש. כדעולא דאמר עולא ל...
על ידי דרופתקי דאורייתא
א' אוגוסט 25, 2019 2:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2898
צפיות: 263946

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הברכה של הכהנים בא"י קאי גם על יושבי חו"ל שהם אנוסים לפי מנהגם שאין נ"כ אלא לפרקים,

מי מביא כזה דבר?
על ידי דרופתקי דאורייתא
ש' אוגוסט 24, 2019 9:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2898
צפיות: 263946

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בשיחות ליל שב"ק למרן הגרש"א זצוק"ל, 'דרכי שמואל' ח"ג, פרשת ואתחנן שיחה א' דף רכד ע"ב, כתוב כך: כתוב בתורה "ובחרת בחיים", שהשי"ת נתן לאדם בחירה לבחור בטוב או ח"ו להיפך, ומתחילת הבריאה הרע היה מחוץ לאדם ויכל להבחין שזהו רע, אבל אחר חטאו של אדה"ר נתרחבה...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ו' אוגוסט 23, 2019 2:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2898
צפיות: 263946

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

זכורני כי רש"י בברכות באיזה מקום מפרש בגמרא שמי שקם מאוחר אחר זמן תפלה, זה גורם לו צער,
וכעת נשכח ממני מקומו, יש היודע?
על ידי דרופתקי דאורייתא
ו' אוגוסט 23, 2019 12:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאילות היסטוריות במצוות תפילין
תגובות: 87
צפיות: 10700

Re: שאילות היסטוריות במצוות תפילין

האם יש המפרש שבתקופת הראשונים בודאי הניחו תפילין, ואין הכוונה אלא שלא הניחו תפילין כל היום?
(סתירות להנחה זו מהרבה מקורות, השאלה האם יש מי שכתב כזאת)
על ידי דרופתקי דאורייתא
ו' אוגוסט 23, 2019 12:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2898
צפיות: 263946

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

יוסף חיים אוהב ציון כתב:ראה כאן.

יש"כ

אבל זה כמובן לא מספיק...

שמעתי מגדול אחד כי כמדומה מקור דברי הרמב"ם במדרש, ומי ימצא הדברים?
על ידי דרופתקי דאורייתא
ו' אוגוסט 23, 2019 12:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2898
צפיות: 263946

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

רמב"ם הל' תפילין פ"ד הכ"ה
קדושת תפילין קדושתן גדולה היא שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו וירא שמים....


מה מקור דברי הרמב"ם שתפילין מביאות לידי ענוה? [אני לא מדבר על יר"ש, שזה מברכות ל סע"ב, כמ"ש מהרצ"ח בברכות שם ועוד]
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' אוגוסט 22, 2019 6:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד נרפא מחוליינו ומבוכותינו הציבוריים <הנחת תפילין כל היום>
תגובות: 114
צפיות: 7155

Re: כיצד נרפא מחוליינו ומבוכותינו הציבוריים <הנחת תפילין כל היום>

הזכירו כאן את החשש של הפחה. לכאורה יש חשש אחר, שהוא סיבה חזקה שלא להניח תפילין כל היום. במ"ב כתב שמי שאינו יכול להזהר מהרהור תאוות אשה, שלא יניח תפילין כלל. מי יכול להעיד על עצמו שהוא ניצול לגמרי מהרהורים רעים? (ובגמ': שלשה דברים אין אדם ניצול מהם בכל יום, וא' מהם הוא הרהור עבירה). כבודו רוצה ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' אוגוסט 22, 2019 6:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאילות היסטוריות במצוות תפילין
תגובות: 87
צפיות: 10700

Re: שאילות היסטוריות במצוות תפילין

מישהו ציין שיש מאמר של הגר"ר מרגליות בענין זה שמצות תפילין הייתה רפויה,
אודה מאד למי שיוכל למקד אותי היכן בדיוק?
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' אוגוסט 22, 2019 4:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד נרפא מחוליינו ומבוכותינו הציבוריים <הנחת תפילין כל היום>
תגובות: 114
צפיות: 7155

Re: כיצד נרפא מחוליינו ומבוכותינו הציבוריים <הנחת תפילין כל היום>

תמהני שלא הזכירו כאן דברי הכתר ראש סי' טו, ובפרט ראה שם בהערה.

אגב, שמא יציינו או יביאו כל דברי הרב יחיאל מאיר הנ"ל?
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' אוגוסט 22, 2019 1:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 323
צפיות: 38857

מנהג שנהגו מאחר שלא היה בניהם מי שילמד ויכריע

אלו הן דברי הגר"ח פאלאג'י זצ"ל בשו"ת חקקי לב (סי' ג דף ד רע"א), אחרי שהוא מסיק להלכה שיש לברך על נשיאת כפים גם שלא בבית הכנסת, ועוד אני אומר כי אין לנו להשתמש בתורת מנהג בזה, שהרי ימים ושנים אירע לנו שאנו מתפללין במקום שאין ספר תורה בכפרים ובתים לבריחים מחוץ לעיר, ורובא דרובא לא ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' אוגוסט 21, 2019 11:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ציוני מקורות בילקוט יוסף
תגובות: 53
צפיות: 4485

Re: הערות על ציוני מקורות בילקוט יוסף

מתוך שלחן המערכת ח"ב עמוד תד.

וכן כתב המהר"ח פלאג'י בשם החקרי לב (חאו"ח סימן ד)....

שלחן המערכת ב תד.PNG
שלחן המערכת ב תד.PNG (96.01 KiB) נצפה 250 פעמים


האמת היא שזה ציטוט מדברי הגר"ח פאלאג'י בשו"ת חקקי לב חאו"ח סימן ד, שמביא בשם זקינו בעל החקרי לב, בתשובה שנדפסה בשו"ת סמיכה לחיים.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' אוגוסט 21, 2019 2:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4284
צפיות: 491203

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אשמח לקבל
שו"ת השיב משה (טייטלבוים) המהדורה החדשה, שנת תשע"ט [לא מה שנצא באוצה"ח], כרך ד' (המפתחות) עמודים שכו-שלט.
בתודה מראש
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' אוגוסט 21, 2019 2:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2898
צפיות: 263946

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בגמרא סנהדרין קב. על ירבעם בן נבט, שא"ל הקב"ה שאני ואתה ובן ישי נטייל בג"ע, ועכ"ז סירב כי חפץ להיות בראש.

הידוע מי מרבותינו שפירש הטעם לסירובו [התמוה אחרי בקשה והבטחה כ"כ גדולה מהבורא ית"ש], לפי שחטא החטאת הרבים הוא מה שעיכב בידו.

בתודה מראש
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' אוגוסט 21, 2019 12:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2898
צפיות: 263946

משנחרב בית המקדש ניטל כבוד התורה

ב"ב ס: מאי על ראש שמחתי, אמר רב יצחק זה אפר מקלה שבראש חתנים. ופירש מהרש"א בזה"ל, ואמר מאי על ראש שמחתי, והוא ענין שגזרו על עטרות חתנים וכלות, כדאמרינן סוף מסכת סוטה (מט.). ע"ש. דהיינו ירושלים דדהבא. ואמר אפר תחת פאר במקום תפילין, על שם שהתפילין הוא כתר תורה, כמ"ש בקדושין פר...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' אוגוסט 20, 2019 3:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על הרמב"ם רלב"ג וה"ר יהודה הלוי
תגובות: 16
צפיות: 1590

Re: על הרמב"ם רלב"ג וה"ר יהודה הלוי

לענ"ד מסתבר מאד שיש כאן טעות, המעשה עם הגר"א הוא לגבי הרמב"ם ולא רלב"ג, כי בס' עליות עליות (די"ג סע"א) כתוב כך: וסיפר לי... אשר בא.. לפני הגאון [מוילנא], והרעיש על אשר ראו עיניו שאנשים קבעו לימודם בבהמ"ד בספר מורה נבוכים, וביקש שהגאון ימחה בעדם. והגאון השיבו בחרי ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ב' אוגוסט 19, 2019 10:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על הרמב"ם רלב"ג וה"ר יהודה הלוי
תגובות: 16
צפיות: 1590

Re: על הרמב"ם רלב"ג וה"ר יהודה הלוי

ראה מה שכתב בספר "מליצי אש" (ו' אייר ערך הרלב"ג): ושמעתי או ראיתי באיזהו מקום ושכחתי שפעם אחת דברו לפני רבינו אליהו מווילנא מהרלב״ג שהי׳ חפשי בדעותיו בעיוני, ולא חלק המדבר להרלב״ג כבוד, ואמר הגאון ר׳ אלי׳- הלואי אזכה להיות במחיצתו. לעיל צויין שאולי נדפס באיזה עיתון לפני המליצי אש, וה...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ב' אוגוסט 19, 2019 4:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'עד כאן לשונו'
תגובות: 5
צפיות: 575

Re: 'עד כאן לשונו'

אליעזר בלוי כתב:זה כמובן בציטוט שלא משנה את המשמעות...

אבל זה לא "לשונו"!

אם פוסק מצטט תוכן ולא לשון, הרי שהוא מכניס בו את הבנתו, שלפעמים לומדים אחרים יכולים לדקדק מגוף הלשון אחרת.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ב' אוגוסט 19, 2019 3:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'עד כאן לשונו'
תגובות: 5
צפיות: 575

Re: 'עד כאן לשונו'

כאן (https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=43&t=47000&p=567760#p569226) נכתב כך פוסק שמצטט וכותב "עכ"ל", האם זה אומר שהציטוט מדוייק בדוקא? ראה בהקדמת הרמ"א לדרכי משה שכשהוא כותב 'עכ"ל' הכוונה לתורף הדברים ולא ללשון. וכנראה בזה מנהג הגרע"י כהרמ"א. ראה בזה ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ב' אוגוסט 19, 2019 2:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: קדושי תרפ"ט
תגובות: 52
צפיות: 5574

Re: קדושי תרפ"ט

אאל"ט היה זה רק בחורי חו"ל, שלא היה להם להיכן לחזור.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ב' אוגוסט 19, 2019 2:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי הוצאת 'זכרון אהרן'
תגובות: 44
צפיות: 5430

Re: ספרי הוצאת 'זכרון אהרן'

אני מצאתי קטע שלם שחסר במהדורה הנ"ל ואם כל זה עדיין הוא הכי טוב בשוק תוכל לפרט בנוגע לקטע? הקטע נמצא בפרשת עקב, רבי חים פלאג'י בפירוש זכירה לחיים מביא אותו, וגם העץ יוסף מביא אותו. ואמנם, בחיפוש במהדורות שלפנינו הקטע לא נמצא, במהדורת אור החיים הוא נמצא אך מוקף בסוגריים. צ''ע בזה. 20190819_0120...
על ידי דרופתקי דאורייתא
א' אוגוסט 18, 2019 6:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ל'קדושים' אשר בארץ - מי ומי הזוכים לתואר?
תגובות: 18
צפיות: 2086

Re: ל'קדושים' אשר בארץ - מי ומי הזוכים לתואר?

שמעתי בשיעור מהגרי"ח סופר שליט"א, שאמר בשם רבינו האר"י ז"ל, שהתוארים בכלל ישראל קצובים.

ומועטים זכו שנקראו בתואר "הקדוש", ומהם האלשיך האר"י השל"ה האוה"ח הק'.
על ידי דרופתקי דאורייתא
א' אוגוסט 18, 2019 4:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהג רבינו יונה להדק הרצועה עד שתכאב זרועו
תגובות: 10
צפיות: 850

Re: מנהג רבינו יונה להדק הרצועה עד שתכאב זרועו

לב חיים כתב:הרח"פ הוא המקור


אבל ציינו כאן לעיל משהו אחר, אבל דומה, ובשם ר"י שועיב, ולא בשם הגרח"פ.
על ידי דרופתקי דאורייתא
א' אוגוסט 18, 2019 4:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהג רבינו יונה להדק הרצועה עד שתכאב זרועו
תגובות: 10
צפיות: 850

Re: מנהג רבינו יונה להדק הרצועה עד שתכאב זרועו

לב חיים כתב:ויש לקשר זאת לשיטת רבינו יונה בהיסח הדעת בתפילין ואכמ"ל.


שהדברים סותרים לדעתו, וכבר עמד בזה הגרי"ח סופר שליט"א בקובץ עץ חיים באבוב.
על ידי דרופתקי דאורייתא
א' אוגוסט 18, 2019 4:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהג רבינו יונה להדק הרצועה עד שתכאב זרועו
תגובות: 10
צפיות: 850

Re: מנהג רבינו יונה להדק הרצועה עד שתכאב זרועו

בכבוד. תודה רבה, אבל השאלה הייתה על מה שנרמז כאן לגבי שיחה עד שיוסרו סימני הרצועות מהיד. נמצא כזה בר"י שועיב? כיו"ב יש בס' כהח"פ סי' י אות טל אם חלץ תפיליו, ותיכף הוצרך להכנס לבית הכסא, לא יגלה זרועו שם, דרישומן ניכר וקדושתן עליו, הגם דמן הדין ליכא קפידא, מהיות טוב יהיה מכסה הזרוע, צ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
א' אוגוסט 18, 2019 4:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהג רבינו יונה להדק הרצועה עד שתכאב זרועו
תגובות: 10
צפיות: 850

Re: מנהג רבינו יונה להדק הרצועה עד שתכאב זרועו

חכם באשי כתב:מנהגו של רבינו יונה ידוע לי (מארבעה קניינים או מספר אחר, איני זוכר), אך זכור לי שבאותו מקור שראיתי את מנהגו נוסף גם, שלא סח עד שסימני הרצועה שעל זרועו נטשטשו.
אולי ראיתי את זה בדרשות ר"י אבן שועיב?מי יוכל למצוא הדברים?
על ידי דרופתקי דאורייתא
ש' אוגוסט 17, 2019 11:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2898
צפיות: 263946

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

נתבקשתי לשאול כאן אם יש מי שמכיר מקור לסיפור המצו"ב (מצורף גם כקובץ, בעמוד 2 בצד שמאל, על הגר"א)
על ידי דרופתקי דאורייתא
ו' אוגוסט 16, 2019 2:51 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: הקדיש בט"ב לפני ההפטרה או אח"כ
תגובות: 20
צפיות: 1080

Re: הקדיש בט"ב לפני ההפטרה או אח"כ

פוסק שמצטט וכותב "עכ"ל", האם זה אומר שהציטוט מדוייק בדוקא? ראה בהקדמת הרמ"א לדרכי משה שכשהוא כותב 'עכ"ל' הכוונה לתורף הדברים ולא ללשון. וכנראה בזה מנהג הגרע"י כהרמ"א. ראה בזה בשדי חמד כללי הפוסקים סימן טז סקס"ג. [ולפי הנראה מדבריו שם לא ידע שמחבר משפט צדק ע&q...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' אוגוסט 15, 2019 8:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2898
צפיות: 263946

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ישראל אליהו כתב:זכורני שהגר"א הדריך עדיפות בסדר הלימוד [משהו כזה], וכתב ללמוד שו"ע עם מג"א.
אשמח למראה מקום מדוייק.
בתודה.


במעשה רב אות ס כתוב שו"ע. לא נזכר מג"א.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' אוגוסט 15, 2019 2:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המתעורר בלילה האם צריך ליטול ידיו - תעלומה במציאת מקור הדברים
תגובות: 7
צפיות: 376

Re: המתעורר בלילה האם צריך ליטול ידיו - תעלומה במציאת מקור הדברים

הגר"ח פאלאג'י זצ"ל בספרו שו"ת חקקי לב או"ח ס"ס א כותב: וכבר הזהירנו הפוסקים במי שניעור משנתו בלילה, והוא על מיטתו, שיקום ויעשה נט"י אף על פי שדעתו לחזור ולישן עוד, שבזה ינצל מקרי, וכמ"ש הרב של"ה ז"ל דש"ח , דהטוב והישר הוא להיות תמיד ידיו נקיות. היכן...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' אוגוסט 15, 2019 2:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המתעורר בלילה האם צריך ליטול ידיו - תעלומה במציאת מקור הדברים
תגובות: 7
צפיות: 376

Re: המתעורר בלילה האם צריך ליטול ידיו - תעלומה במציאת מקור הדברים

כעת האירני ידידי הגריש"ס שליט"א, כי בבאה"ט הראשון שצילום מדפו"ר שלו (אמשטרדם תס"ח) הובא בהקדמה לש"ע מהדו' פרידמן (עמוד 77) כתוב בזה"ל: מעורר השחר, מיד כשניעור משנתו יטול ידיו, ובזה ינצל מהוצאת שז"ל. מצאתי. ומכ"ש אם אינו רוצה לישן, אף שנשאר מושכב. של"...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' אוגוסט 15, 2019 12:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 323
צפיות: 38857

מדוע הבן איש חי לא היה יכול לעשות נט"י דשחרית מעומד?

בספר בן איש חי (ש"ש פ' וירא אות יב) כתב בשבת צריך ליטול ידיו קודם שלש סעודות מעומד, כנז' בדברי רבינו האר"י ז"ל, וה"ה לברכה ונגוב נמי צריך מעומד. וכתב הרה"ג מהר"א מני נר"ו דלאו דוקא בנטילה דאכילה, אלא גם בנטילת שחרית דיום שבת ג"כ נוטלין ומברכין ומנגבין מעומד, ש...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' אוגוסט 14, 2019 10:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המתעורר בלילה האם צריך ליטול ידיו - תעלומה במציאת מקור הדברים
תגובות: 7
צפיות: 376

המתעורר בלילה האם צריך ליטול ידיו - תעלומה במציאת מקור הדברים

כתב הבאה"ט (סי' א אות ב): ומיד כשניעור משנתו יטול ידיו ובזה ינצל מהוצאת ש"ז. ומכ"ש אם אינו רוצה לישן אף שנשאר מושכב של"ה. לכאורה הסגנון של "מכ"ש" קצת מוזר, שהרי עיקר החידוש הוא אם אפי' שרוצה להישאר לישון יטול ידיו. וז"ל הגר"ז (סי' א אות ז): וכל מדקדק במעש...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' אוגוסט 14, 2019 8:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תמונות ◆
תגובות: 238
צפיות: 49687

Re: ◆ אשכול בקשת תמונות ◆

אודה למי שיוכל להעלות את תמונת הגאון ר' לייבל'ה אייגר זצ"ל (נכד רעק"א)

בתודה מראש
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' אוגוסט 14, 2019 9:02 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: עדויות ותיאורי "סדר יום" אצל גדולי ישראל
תגובות: 27
צפיות: 1769

Re: עדויות ותיאורי "סדר יום" אצל גדולי ישראל

והנה על הכף החיים מתוך אור לציון מוסר עמוד סט השמחים ומאושרים בעולם הזה ובעולם הבא בעינינו ראינו דמויות של צדיקים וחסידים, שלכאורה נראה שחלילה לא היה להם טעם בחיים, מחמת פרישותם וחסידותם, אבל האמת שהם היו השמחים והמאושרים אפילו בעולם הזה. סדר יומו של בעל כף החיים הכרתי טוב את הגאון המקובל רבי יעקב ח...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' אוגוסט 14, 2019 8:47 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: עדויות ותיאורי "סדר יום" אצל גדולי ישראל
תגובות: 27
צפיות: 1769

Re: עדויות ותיאורי "סדר יום" אצל גדולי ישראל

יש גם עדות ר"א בהגר"א על אביו.
וגם על החת"ס יש תיאור סדר יומו.

עבור לחיפוש מתקדם