מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 246 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מותיב ומפרק
ה' פברואר 02, 2012 8:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהרי"ל דיסקין עה"ת - בירורים- רשימה: 'סדר היום' של מהריל"ד
תגובות: 101
צפיות: 14314

Re: מהרי"ל דיסקין עה"ת מוסמך? - תגלית, סדר היום של מהרי"ל די

הנה עוד אחד!! חוץ מההבדל הבולטים בין האותיות גם המראה הכללי שונה לגמרי
ועוד, מעניין שעלינו להוכיח על כל אות אות אם מוכרח ששונים (ואכן שונים) במקום שיוכיחו שזהים הם.. אתמהה..
על ידי מותיב ומפרק
ה' פברואר 02, 2012 7:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהרי"ל דיסקין עה"ת - בירורים- רשימה: 'סדר היום' של מהריל"ד
תגובות: 101
צפיות: 14314

Re: מהרי"ל דיסקין עה"ת מוסמך? - תגלית, סדר היום של מהרי"ל די

כל הנידון על הפתקא הנ"ל אין בו ממש... היות וברור ופשוט שאין זה כתב ידו כלל.. רצו"ב צילום מכתי"ק הגהותיו על הש"ס, ומי שיש לו מקצת דמקצת של טביעות עין יראה בעליל, שלא יצאו שני כתבי יד אלה מידו של כותב אחד!! (ראה ההבדלים הבולטים באותיות "צ" "א" ו"ש" ועוד)
על ידי מותיב ומפרק
ה' פברואר 02, 2012 6:19 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מתי התחילו לכתוב על בלנקים?
תגובות: 13
צפיות: 1918

Re: מתי התחילו לכתוב על בלנקים?

בנוגע לבלנקים, הכי מוקדם שראיתי הוא בעל הדברי חיים מצאנז זצ"ל
על ידי מותיב ומפרק
ו' דצמבר 30, 2011 6:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנין שערות הראש
תגובות: 20
צפיות: 2144

מנין שערות הראש

ראיתי בספר שערי אמונה להגרשי"ח שליט"א פ"א דפאה, שכתב "ראיתי באיזה מקום שיש לאדם בממוצע ק"ן אלף שערות ראש. האם ידוע לא' מחברי הפורום המקור לזה?
על ידי מותיב ומפרק
ו' דצמבר 23, 2011 6:55 am
פורום: חנוכה
נושא: הנרות הללו קודש הם?
תגובות: 6
צפיות: 1571

הנרות הללו קודש הם?

איתא בשבת כב,א דאסור להרצות מעות נגד הנר. ומקשינן "אטו נר חנוכה קדושה יש בה? ומסקינן דמשום ביזוי מצוה הוי דומיא דכיסוי הדם ברגל..
ונתקשיתי לפי"ז על הנוסח "הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהן" משמע בהדיא דלא כהגמ' הנ"ל דנר חנוכה לית בהו קדושה..
על ידי מותיב ומפרק
ב' נובמבר 21, 2011 11:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב
תגובות: 217
צפיות: 42224

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א ו

אלו המתאוננים לא ראו מעולם ולא ישבו תחת קורת גג אחד עם הגאון הנ"ל.. אלו שאכן היו במחיצתו יום יום.. וראו עמל תורתו, עבודתו, סיגופו, גאונותו בכל מכמני תורה, שואלים אותו בכל מקום ויודע.. ואח"כ רואים קצת שיחת חולין שלו יודעים שאין הקונטרס בנ"ל משקף ומתאר את דמותו הפלאית כלל... הייתי מציע ...
על ידי מותיב ומפרק
ב' נובמבר 21, 2011 4:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב
תגובות: 217
צפיות: 42224

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א ו

מדי דברי... מן הנכון להעלות על נס דמותו הנפלאה של החברותא הנצחית צדיק נשגב תמים במעשיו גאון מובהק הרב פריימן שליט"א... יבואו ויגידו...
על ידי מותיב ומפרק
ה' נובמבר 17, 2011 10:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב
תגובות: 217
צפיות: 42224

Re: קונטרס חכימא דיהודאי, פרט ועוללות מפי הגרא"י צוקר שליט"א

לא!
יש לו בן יחיד למיטב ידיעתי.. זכורני שלמד אתו הרבה.. הבן צריך להיות היום בסביבות 30
על ידי מותיב ומפרק
ה' נובמבר 17, 2011 3:45 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל
תגובות: 191
צפיות: 36536

Re: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל

[ד. האם אתה שמעת את כל זה בעצמך מר' אלי' שוויי? ה. כמדומני שבספר 'בשבילי ראדין' אודות הג"ר משה לונדינסקי זצ"ל ישנה התייחסות נרחבת לנושא זה, אולם אין הספר תחת ידי כרגע ואין אני זוכר מה נאמר שם ומה היו מקורותיו של הסופר, ואשמח אם מישהו יוכל לבדוק זאת ולהשיבני דבר. ושוב, יישר כח ויום נעים. ל...
על ידי מותיב ומפרק
ה' נובמבר 17, 2011 1:23 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל
תגובות: 191
צפיות: 36536

Re: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל

ארי שבחבורה עד האידנא שהרמת קרנו של הרי"ד לגבהי מעל, נו ממילא! או שהנך תלמידו או ממשפחתו... אבל מזה, ולהפוך את הח"ח לילד בכיין שכאילו נעלב מאי הזמנה, והלך לבכות להגר"ח, תמה אני שיש כאלו שמאמינים לסיפורים מצוצים כאלה! מאז ומתמיד הופיעו סיפורים שונים ומשונים בבית מדרשם שמשום מה לא שמען ...
על ידי מותיב ומפרק
א' נובמבר 13, 2011 7:53 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי ירוחם ליוואוויץ זצ"ל ממיר
תגובות: 42
צפיות: 16665

Re: רבי ירוחם ליוואוויץ זצ"ל ממיר

כד הוינא טליא שמעתי מהגר"ד פוברסקי זלה"ה שבפטירת מרן הח"ח זלה"ה והלוי' התקיימה בראדין ביום א' דסליחות. ורבי ירוחם נסע ללוי'. ובשובו קרא להגר"ד ושאלו "האם חשבת שאסע ללוי'"? ענה לו הגר"ד "ניין". אמר המשגיח "דע לך השערתך נכונה היתה, אך היתה סיבה צד...
על ידי מותיב ומפרק
ו' נובמבר 11, 2011 3:49 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל
תגובות: 191
צפיות: 36536

Re: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל

רק סיפור קצר ששמעתי פעם מהג' רי"פ שליט"א ר"מ ישיבת פילדלפיא ממה ששמע בעצמו מהגאון המובהק רבי מנדל קפלן זלה"ה שהי' נוכח בביתו של מרן הגרא"ב ווסרמן הי"ד שדיבר אודות הגר"מ אחרי הסיפור של הבי"ד בוורשא. והדבר חרה לו להגרא"ב זלה"ה ואמר כהאי לישנא " סי...
על ידי מותיב ומפרק
ו' נובמבר 11, 2011 3:38 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הרב שך זצוק"ל
תגובות: 90
צפיות: 10449

Re: זכרונות ר"י קרלין בלוניניץ -לפקודת השנה של רבינו האבי ע

סוקר כתב:
ישיבת בית ישראל.JPG

וכי בתשי"א כבר הי' ר"מ בפונוביז???
על ידי מותיב ומפרק
ד' נובמבר 09, 2011 1:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: מאי עדיף תפילת הצדיק או תפילת החולה
תגובות: 7
צפיות: 1266

Re: מאי עדיף תפילת הצדיק או תפילת החולה

ובכלל צ"ע בדברי רש"י דמה עם כללא דאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. וכדאמרי' ריש ברכות גבי ר"י חלש וכו' ליקום לי' לנפשי' וכו'.
על ידי מותיב ומפרק
א' נובמבר 06, 2011 11:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נבואה לטובה - אפילו על תנאי אינו חוזר
תגובות: 9
צפיות: 1026

Re: נבואה לטובה - אפילו על תנאי אינו חוזר

רב תודות להרב אי"ס שליט"א בהבאת דברי הבן ידיד. אך תירוצו הראשון לא ירדתי לסוף דעתו בזה. מה הכוונה תנאי בדיבור ולא בנבואה?
על ידי מותיב ומפרק
א' נובמבר 06, 2011 8:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נבואה לטובה - אפילו על תנאי אינו חוזר
תגובות: 9
צפיות: 1026

Re: נבואה לטובה - אפילו על תנאי אינו חוזר

היא שיחתי כתב:נראה לי שיש גם גמ' במכות אולי בסוף אלו הן הגולין

שמה??
על ידי מותיב ומפרק
א' נובמבר 06, 2011 7:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נבואה לטובה - אפילו על תנאי אינו חוזר
תגובות: 9
צפיות: 1026

נבואה לטובה - אפילו על תנאי אינו חוזר

ידועים דברי הרמב"ם שנבואה לטובה לעולם אינה חוזרת, ואפילו על תנאי.. ומקורו מדברי הש"ס בברכות דף ז'. כל דיבור וכו' אפי' ע"ת אינו חוזר.. וילפי' לי' ממשה, הרף ממנו ואשמידם וגו' ואעשה אותך לגוי. דאף דאף דלא נתקיים התנאי דואשמידם אפ"ה נתקיים ההבטחה דואעשה אותך לגוי.. וצ"ב האם כל נ...
על ידי מותיב ומפרק
ד' נובמבר 02, 2011 4:31 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 1637

Re: הגאון רבי דן אונגרישער זצ"ל

שמעתי שהיה פעם בבעלזא בבחרותו לפני הקרי"ג שנסע שם מוויען ורבי אהרן בעלזער בירכו שיוכל ללמוד תורה בהרחבת הדעת, והוא אמר שלדעתו כוונת הברכה הוא שילמוד תורה עם ראש צלול, בלשונו: מיט א קלארן קאפ. א.היכן אפשר למצוא יותר פרטים עליו, ב.האם מישהו יכול לאמת פרטי העובדא עם הבעלזער רב זי"ע יותר לעומ...
על ידי מותיב ומפרק
ב' אוקטובר 03, 2011 3:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביכורים - האם אפשר להביא ביכורים בכל שנה ושנה?
תגובות: 24
צפיות: 2540

Re: ביכורים - האם אפשר להביא ביכורים בכל שנה ושנה?

אגב גררא אהך קרא דנחמיה "בכורי כל פרי עץ" יעו"ש ברש"י חידוש נפלא, דהא דביכורים בא רק מז' המינים היא רק מדאורייתא, אך מדרבנן "כל" פרי עץ חייבים!!
היש לו חבר בזה????
על ידי מותיב ומפרק
ג' ספטמבר 27, 2011 12:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בן סורר ומורה
תגובות: 14
צפיות: 1501

Re: בן סורר ומורה

כבר נשתברו על סוגיא זו קולמוסים הרבה. ובאחת משיחותיו כתב האדמו"ר מליובאוויטש "ויש לחלק ואכ"מ". ומאז מידי שנה מתעורר הדיון מהי הכוונה. וראה מש"כ אדה"ז בתניא (פ"ה) "והנה הלכה זו היא חכמתו ורצונו של הקב"ה שעלה ברצונו שכשיטעון ראובן כך וכך דרך משל ושמעון כך ...
על ידי מותיב ומפרק
ג' ספטמבר 27, 2011 12:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בן סורר ומורה
תגובות: 14
צפיות: 1501

Re: בן סורר ומורה

פשוט לחלק בין יעודי התורה שלדעת הרמב"ם הם מחוייבים להתקיים פעם (ומי חולק עליו בזה), לבין מצוה מן המצוות הכתובות בספר התורה הזאת, שאינו מן ההכרח שבני אדם בעלי בחירה יעשו ככל הכתוב בו. וראייה לזה ממה שכידוע נתקשה הרמב"ם דוקא ממקרא מלא בפרשה שרק עכשיו קראנו "וקם העם וזנה אחרי אלהי נכר ה...
על ידי מותיב ומפרק
ב' ספטמבר 26, 2011 6:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בן סורר ומורה
תגובות: 14
צפיות: 1501

Re: בן סורר ומורה

גם בהלכות מלכים יא, ב נקט הרמב"ם לגבי הוספת ערי מקלט שאין שום מצוה לתוהו, והיינו ששיטתו ברורה דלא כמ"ד "לא היה ולא עתיד להיות", אלא כמ"ד "אני ראיתיו וישבתי על קברו" אגב כך אשאל שאלה שודאי כל אחד שאל את עצמו... מה סבר ת"ק (ר' שמעון)? דר' יונתן העיד עדות שקר? א...
על ידי מותיב ומפרק
ב' ספטמבר 26, 2011 6:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בן סורר ומורה
תגובות: 14
צפיות: 1501

Re: בן סורר ומורה

החילוק פשוט ומבואר בין נבואת התורה שודאי תתגשם ומצוה מפורשת לעת"ל לבין מצוה שאפשר שתתקים ואפשר שלא יכריחו אותה הנסיבות, וכי יש הכרח שאי פעם יהיה אחד שיבוא על אשת אחי אביו וידונוהו למיתה? וק"ל אכן כך!! מבואר בהדיא בהרמב"ם בפרק השמיני גם העבירות מוכרח שיתקיימו, ע"ש שכתב אקרא דוקם ...
על ידי מותיב ומפרק
ב' ספטמבר 26, 2011 7:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בן סורר ומורה
תגובות: 14
צפיות: 1501

בן סורר ומורה

הרמב"ם בח' פרקים פ' השמיני כתב שהדבר מוכרח שכל הקללות שבפ' התוכחות יתקיימו אי פעם, כי לא יתכן שיכתבו ויהיו לתוהו, האם יתאימו דבריו למד"א בן סורר ומורה לא הי' ולא עתיד להיות?
ואי משום דרוש וקבל שכר? הלוא כמה דרשות גם נלמדו מהקללות..
על ידי מותיב ומפרק
ב' ספטמבר 26, 2011 4:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: עונש על מידות רעות, מנלן?
תגובות: 9
צפיות: 1172

Re: עונש על מידות רעות, מנלן?

רמב"ם פ"ז מהל' תשובה ה"ג
"אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה כגון זנות וגזל וגניבה, אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו, ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן ההתול ומרדיפת ממון וכו' ואלו העוונות קשים וכו' עכ"ל
האם יש עוון בלא עונש?
על ידי מותיב ומפרק
א' ספטמבר 25, 2011 8:36 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: תולדות ר' אליעזר רבינוביץ ממינסק
תגובות: 142
צפיות: 17539

Re: מדליא-רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק-ר"ש ליברמן-הגרי"ד מבוסט

ארי שבחבורה לא הי' מי מחברי הפורום אשר מיעטו בעוצם כשרונו וחריפותו של הרב מבוסטון.. כל התגובות באו אחרי אחד החברים שדיבר נצורות עליו, תוך כדי זלזול בחכמי הדור והוגי התורה בדורינו.. אינני יודע ומתמצא באיזורי בית וגן ומכון גרוס וכל שום חניכא דאית לי'... אך זאת אדע כתושב ארה"ב אשר כל מערכה כל דהו ...
על ידי מותיב ומפרק
ו' ספטמבר 23, 2011 2:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון חדש - <כ"ה> - תוכן העניניים
תגובות: 17
צפיות: 1810

Re: ישורון חדש - <כ"ה> - תוכן העניניים

בואו ונחזיק טובה להרב בצלאל שליט"א בהשבת אבידתן של ישראל להוגי תורה ושוחרי', שנהי' זוטו של ים זה שבעים שנה, מתורתו של רבינו הדבר אברהם זלה"ה!!
כה לחי!!
על ידי מותיב ומפרק
ו' ספטמבר 23, 2011 1:19 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: תולדות ר' אליעזר רבינוביץ ממינסק
תגובות: 142
צפיות: 17539

Re: הרבנים למשפ' מדליא -רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק - שאול לי

מטין משמי' דגדול אחד שהקשה אמה דאמרו רז"ל מה בין תלימידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע (אין בכוונתי להשוות). הול"ל מה בין אברהם לבלעם? ובא התירוץ.. ההבדל החיצוני בין אברהם לבלעם לפעמים אינה ניכרת, אך בתלמידיהם שפיר יתגלה חילוקם בעליל!! איך תשוה גדולי ישראל אשר העמידו רבבות הוגי תור...
על ידי מותיב ומפרק
ו' ספטמבר 23, 2011 12:57 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: תולדות ר' אליעזר רבינוביץ ממינסק
תגובות: 142
צפיות: 17539

Re: הרבנים למשפ' מדליא -רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק - שאול לי

בוסטון בראשית דבריך הי' אפשר לטעות שאולי באמת הגזימו העולם הישיבות בהשמטת תורתו והשקפותיו מבית מדרשם, אך כש"בוסטון" מוסיף גם בבית מדרשנו לא ממש מצטטים אותם ולא משום שיטתו של הרב שך ש"והיית חרם "הרי הוא כלל גדול בתורה אלא כי אין מה לצטט. מתבאר שבאמת צדקו ואין בו משום הגזמה, כי אמנ...
על ידי מותיב ומפרק
א' ספטמבר 18, 2011 7:46 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי מאיר יונה בעל הר המוריה
תגובות: 23
צפיות: 3609

Re: ר"ה בעיירה הליטאית ודמות רבה, חד מגאוני הדור - מי האיש?

איש_ספר כתב:
מבקש חכמה כתב:פרופסור אברמסון היה נכדו.

רבי מאיר יונה חיבר גם על הרמב"ם קדשים.

כמובן, הר המוריה. ויש לו חיבור נוסף.
פרו' אברמסון לא היה נכדו.

זה מקרוב הי' תח"י ספר הר המורי' שהי' שייך למרנא בעל הח"ח זלה"ה עם כמה וכמה הגהות בכתי"ק
על ידי מותיב ומפרק
א' ספטמבר 18, 2011 7:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'אגרא דהספידא' <דברי קינה ומספד על הגאון בעל 'משמר הלוי'>
תגובות: 23
צפיות: 2741

Re: 'אגרא דהספידא' <דברי קינה ומספד על הגאון בעל 'משמר הלוי'

תודה הרב נוטר שליט"א

לפני כמה שבועות עברתי על הספר פניני משמר הלוי... לא יאומן טוהר לבו ועוצם הקיפו של הגדול בענקים הזה, אשר בעודו בחיים לא ידענו להוקירו כערכו הנשגב!!!
על ידי מותיב ומפרק
א' ספטמבר 18, 2011 3:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לוטו - השקפת גדולי ישראל
תגובות: 26
צפיות: 2817

Re: לוטו - השקפת גדולי ישראל

היא שיחתי כתב:זה נשמע שזה מכספי צדקה?

אכן משמע כן
על ידי מותיב ומפרק
א' ספטמבר 18, 2011 9:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לוטו - השקפת גדולי ישראל
תגובות: 26
צפיות: 2817

Re: לוטו - השקפת גדולי ישראל

בכדי להקל על הקורא
על ידי מותיב ומפרק
א' ספטמבר 18, 2011 8:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לוטו - השקפת גדולי ישראל
תגובות: 26
צפיות: 2817

לוטו - השקפת גדולי ישראל

כבר הובאו מפי ספרים וסופרים בענין זה.. רצו"ב מכתב מיוחד בתוכנו מרבי שמואל סלנט להגריידיצר זלה"ה בו מבקש ממנו לקנות לוטו בשותפות...
יבואו הידענים ויוסיפו כמיטב ידיעתם בענין זה.
על ידי מותיב ומפרק
ה' ספטמבר 15, 2011 7:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על כתיבת בס"ד/ב"ה בראש מכתבים
תגובות: 42
צפיות: 5153

Re: רבנים שלא נהגו לכתוב בס"ד בראש מכתבים וכיו"ב.

בר ששת כתב:
מותיב ומפרק כתב:
מורה צדק כתב:לגבי הרב מברדיטשוב, זה נראה יותר דף מתוך תכריך של כתבים, ובזה אף אחד לא כותב בס"ד בכל עמוד.

אינה תכריך כתבים, הינה דף בפ"ע, הסכמה לספר דגל מחנה אפרים


כל הכתב הוא של הרה"ק מבא"ד? או רק החתימה?

רק החתימה, ויתכן באמת שאולי משו"ה אין הראי' כ"כ מכרחת
על ידי מותיב ומפרק
ה' ספטמבר 15, 2011 4:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על כתיבת בס"ד/ב"ה בראש מכתבים
תגובות: 42
צפיות: 5153

Re: רבנים שלא נהגו לכתוב בס"ד בראש מכתבים וכיו"ב.

מורה צדק כתב:לגבי הרב מברדיטשוב, זה נראה יותר דף מתוך תכריך של כתבים, ובזה אף אחד לא כותב בס"ד בכל עמוד.

אינה תכריך כתבים, הינה דף בפ"ע, הסכמה לספר דגל מחנה אפרים

עבור לחיפוש מתקדם