מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 246 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מותיב ומפרק
ה' ספטמבר 15, 2011 4:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על כתיבת בס"ד/ב"ה בראש מכתבים
תגובות: 42
צפיות: 5194

Re: רבנים שלא נהגו לכתוב בס"ד בראש מכתבים וכיו"ב.

י. רבינוביץ כתב:אז האם ניתן לומר באופן גורף/מוחלט שהחזו"א לא נהג להשתמש בבס"ד?

ושנית, האם יש מידע על הסטייפלר בנדון?

בהחלט.. עבר/יש תח"י כמה וכמה מכתבים ממנו, וטרם ראיתי אף פעם א' שמופיע בס"ד
על ידי מותיב ומפרק
ג' ספטמבר 13, 2011 9:35 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי מאיר יונה בעל הר המוריה
תגובות: 23
צפיות: 3623

Re: ר"ה בעיירה הליטאית ודמות רבה, חד מגאוני הדור - מי האיש?

איש_ספר כתב:
מתפעל כתב:ר' שמעון שקאפ אולי?

לא.

הרב איש ספר, כמדומני שהגיע הזמן לרמז כל דהו..
על ידי מותיב ומפרק
ב' ספטמבר 12, 2011 8:24 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי יחיאל העליר ב"ר ר' אברהם מאיר אב"ד קוידינוב
תגובות: 14
צפיות: 2398

Re: רבי יחיאל העליר ב"ר ר' אברהם מאיר אב"ד קוידינוב

כמו"כ מצבת הגה"צ רבי אלי' דושניצר זצ"ל
על ידי מותיב ומפרק
ב' ספטמבר 12, 2011 8:20 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מונסיור (מר) שושני - איש מסתורין
תגובות: 245
צפיות: 100668

Re: מונסיור (מר) שושני - איש מסתורין

בעש"ק תצא פגשתי יהודי בשם בראך שהי' גר במונטיבידיאו אורוגויי, שאלתי אותו אם מכיר את השם שושני? ענה לי שכבר לא שמע את השם הזה ארבעים שנה. וסיפר ששוני לימד אותו הפשטיל שלו לבר מצוה, אבא שלו שילם לשושני מאה דולר עבור זה. החלק ההלכה נסב בענין בל תוסיף. אחרי שגמר ללמדו ביקשו הילד שילמד אתו גם דברי א...
על ידי מותיב ומפרק
ד' ספטמבר 07, 2011 10:10 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תקיעת שופר במוצאי יוה"כ - במשוך היובל המה יעלו בהר
תגובות: 16
צפיות: 2407

Re: תקיעת שופר במוצאי יוה"כ - במשוך היובל המה יעלו בהר

ולעצם העניין שהביא ר' ישבב במה שפירשו עלה אלוקים בתרועה, מעולם אני תמה, שהרי פשוט הכוונה בזה יתעלה אלוקים בתרועה, כלומר, יתגדל שמו יתברך על ידי תרועה וכפי שמשמע להדיא בפרק מ"ז בתהלים בפרק שאומרים לפני התקיעות. וכן הוא שם להדיא ברש"י בפסוק ה' יבחר לנו וכו' ויחזירנו לתוכה ואז יתעלה בתרועה, ...
על ידי מותיב ומפרק
ד' ספטמבר 07, 2011 7:41 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מי היה הרב הראשי של נתניה?
תגובות: 25
צפיות: 3073

Re: מי היה הרב הראשי של נתניה?

בנו הרב אליהו שליט"א הדר בליקוואד. גאון אדיר ועילוי נפלא.. אחר פטירת אביו עלתה במחשבה שימלא מקום אביו ז"ל... ובהתייעצו ע"ז עם מרן בעל אגרות משה זלה"ה, יעצו שיוותר ע"ז, ונימוקו, שמשום מה הוא מכיר כמה גאונים שמאז שהתחילו לשמש בדיינות ברבנות נחלשו ברמת לימודם וישרות שכלם... (וא...
על ידי מותיב ומפרק
ד' ספטמבר 07, 2011 7:16 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תקיעת שופר במוצאי יוה"כ - במשוך היובל המה יעלו בהר
תגובות: 16
צפיות: 2407

Re: תקיעת שופר במוצאי יוה"כ - במשוך היובל המה יעלו בהר

אין כל פלא על בעל הלבושים! בודאי כל זמן שיש סילוק שכינה משמיעין קול שופר, בין אי ילפי' להו מ"עלה אלקים" ובין מ"במשוך היובל" כרש"י. אך בודאי אין עושין זכר לסילוק שכינה שהיה! א"כ במוציו"כ שיש סילוק שכינה מריעין, אבל להריע מפאת שביומא דין נסתלקה השכינה, פשיטא שאין עוש...
על ידי מותיב ומפרק
ב' ספטמבר 05, 2011 8:16 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי יעקב קמנצקי זצ"ל
תגובות: 107
צפיות: 24616

Re: רבי יעקב קמנצקי זצ"ל

ראוי להזכיר כאן את המעשה שנכנס ר' שפירא פעם למכולת בערב שבת קודש לקראת חצות יום ושאלו החנווני מה השעה? ענה לו הר' שפירא 11.55 א"ל החנווני תדע,אם היה כבר חצות לא הייתי מוכר לך..ראהו ר' שפירא שיהודי בעל צורה הוא ושאלו מה מעשיו בהווה ובעבר..סיפר לו אותו חנווני שבעבר הרחוק לפני שנים רבות ברוסיה, ש...
על ידי מותיב ומפרק
ו' יולי 29, 2011 4:03 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מונסיור (מר) שושני - איש מסתורין
תגובות: 245
צפיות: 100668

Re: מונסיור (מר) שושני - איש מסתורין

איש טמיר ונעלם, שהי' חי בפריז אחרי המלחמה, כפי הנראה מוח עצום. שמו האמיתי אינו ידוע, ונחלקו הדיעות בשמות שונים. לדברי רבי יצחק ישעי' ווייס ששמע מש"ב הרב גלנזר שהי' נוכח בפריז כשהפגישו עם האדמו"ר מסטמר זצ"ל שנת תשי"ב ודברו בכל מקצועות התורה כמו"כ בויקי יש שכשהי' תקופה קצרה ב...
על ידי מותיב ומפרק
ו' יולי 29, 2011 3:53 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מונסיור (מר) שושני - איש מסתורין
תגובות: 245
צפיות: 100668

מונסיור (מר) שושני - איש מסתורין

איש טמיר ונעלם, שהי' חי בפריז אחרי המלחמה, כפי הנראה מוח עצום. שמו האמיתי אינו ידוע, ונחלקו הדיעות בשמות שונים. לדברי רבי יצחק ישעי' ווייס ששמע מש"ב הרב גלנזר שהי' נוכח בפריז כשהפגישו עם האדמו"ר מסטמר זצ"ל שנת תשי"ב ודברו בכל מקצועות התורה כמו"כ בויקי יש שכשהי' תקופה קצרה בח...
על ידי מותיב ומפרק
ד' יולי 27, 2011 7:14 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' יעקב יוסף רב הכולל בנ"י
תגובות: 65
צפיות: 9560

Re: ר' יעקב יוסף רב הכולל בנ"י

אי אפשר לדבר מרב הכולל מבלי להזכיר את הרב יונה לאנדא שעשה רבות לזכירת רב הכולל, הוא הוא שעשה התעמולה ללכת על קברו שביום ההילולא דילי' באים מאות ואלפים להשתטח על קברו. והוציא בשני כרכים מהודרים תולדות וקורות ימי חייו. בבקשה, אולי עוד פרטים על שני הכרכים לתולדותיו. הספר באנגלית כרך אחד בשם The Rav Ha...
על ידי מותיב ומפרק
ד' יולי 27, 2011 7:23 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' יעקב יוסף רב הכולל בנ"י
תגובות: 65
צפיות: 9560

Re: ר' יעקב יוסף רב הכולל בנ"י

לא. הכוונה מסתמא לרבי גבריאל זאב מרגליות חתנו של רבי נחומ'קע הורודנא
אב"ד בוסטון ואח"כ בנוי יורק
על ידי מותיב ומפרק
א' יולי 24, 2011 10:59 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב שלמה פרייפלד זצ"ל
תגובות: 11
צפיות: 1935

Re: הרב שלמה פרייפלד זצ"ל

"איש אשר רוח בו" היודע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד... דוגמא לתכונה נעלית זו, יסופר שבחור אחד שהגיע לישיבתו סירב ללכת בכיסוי ראש.. ראש הישיבה ניסה בכל דרך להסבירו להיכנע, אך לא עלתה בידו לשכנעו... לבסוף הוכרח להבהירו שכל עוד שיסרב ללבוש כיפה לא יוכל להצטרף לספסל הישבה.. כעבור שנים רבות, ב...
על ידי מותיב ומפרק
ה' יולי 21, 2011 9:33 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: לאור האסון הנורא-דברי ניחומין מהרמ"מ אפשטיין זצ"ל מרטיט לב
תגובות: 7
צפיות: 1358

Re: לאור האסון הנורא-דברי ניחומין מהרמ"מ אפשטיין זצ"ל מרטיט

אכן משפחה מפורסמת ותומכי תורה, אך אינה שמרלינג, רק גולדינג.
והמקור אינו מהחיבור הנ"ל
על ידי מותיב ומפרק
ג' יולי 12, 2011 5:43 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: תולדות ר' אליעזר רבינוביץ ממינסק
תגובות: 142
צפיות: 17748

Re: משפחות מעדאליע - ליברמן <רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק>

הבהרה למען המנותבים בינינו הבאתי מקישור לפורום ההוא שתוכ"ד הפנה. אין לי קשר לדברים שהובאו שם. יפה עשה אי"ס שלא ציין את שמי כשציטט ממה שהבאתי, בניגוד למותיב ומפרק ונוטר הכרמים שלא לדבר על ישבב הסופר שהכניס את שמי תו"כ בהודעתו, כאילו אני כתבתי את הדברים. דראל בניגוד לאחרים, אני בהחלט ה...
על ידי מותיב ומפרק
ג' יולי 12, 2011 5:43 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: תולדות ר' אליעזר רבינוביץ ממינסק
תגובות: 142
צפיות: 17748

Re: משפחות מעדאליע - ליברמן <רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק>

[ די להיות בקיא קצת ב'הפרדס', הביטאון הבלתי רשמי של אגוה"ר (שהיתה מזוהה עם אגודת ישראל ולא עם המזרחי), כדי שגם מי שלא מכיר את התקופה האמורה ימצא שלל גדול של ראיות לדבר. אי אהפרדס קא סמכינן להכריע מיהו גדול הדור בארה"ב, הרי ללוא ספק קברניט הדור הוא ר' שמחה עלברג עוד הרבה יותר מהרי"ד.....
על ידי מותיב ומפרק
ג' יולי 12, 2011 5:34 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: תולדות ר' אליעזר רבינוביץ ממינסק
תגובות: 142
צפיות: 17748

Re: משפחות מעדאליע - ליברמן <רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק>

בור הגולה כתב:[********************

אני מעלה לכאן מכתבו הנפלא של אביו הגר"מ הלוי זצ"ל שנזכר לעיל. המכתב נשלח בעת פרשת המועמדות לרבנות ת"א בתרצ"ה.

ואם זה לא יספיק! במכתבו לרבי אהרן טייטלבוים ת"א באותו מכתב (הוא שלח המכתב הנ"ל לקרוב לי' רבנים) מוסיף על שליטתו גם בספר הזוהר!!
על ידי מותיב ומפרק
ג' יולי 12, 2011 5:25 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: תולדות ר' אליעזר רבינוביץ ממינסק
תגובות: 142
צפיות: 17748

Re: משפחות מעדאליע - ליברמן <רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק>

אין ספק שרי"ד ותורתו אין לו שם ושום שארית בין כותלי הישיבות דארה"ב, לא חידושי תורתו הפושטים צורה ולובשים צורה (תלוי בצביונה של קהל השומעים), בין נאום של פרופ. לנאום של נכדו של רבינו הגר"ח. ולא השקפותיו העשויים להשתנות גם הם (אולי לפי מזג האויר).
על ידי מותיב ומפרק
ג' יולי 12, 2011 2:18 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: תולדות ר' אליעזר רבינוביץ ממינסק
תגובות: 142
צפיות: 17748

Re: משפחות מעדאליע - ליברמן <רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק>

הנה המשא ומתן בין רי"ד לרבי ראובן כץ בענין מינויו לרבנות הראשית.
(איזה משני המכתבים נשמע יותר ציוני?)
על ידי מותיב ומפרק
ו' יולי 08, 2011 9:00 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב שמואל ברוך ורנר, לזכרו
תגובות: 19
צפיות: 2957

Re: הרב שמואל ברוך ורנר, לזכרו

כפי הנראה מלשון המציבה נכתב ע"פ צוואתו
זכורני ימי קדם בסוף ימיו בביהמ"ד ירחי כלה ברח' דסלר ב"ב את דמותו המרשים והאצילית!!
על ידי מותיב ומפרק
ו' יולי 08, 2011 8:07 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: תולדות ר' אליעזר רבינוביץ ממינסק
תגובות: 142
צפיות: 17748

Re: משפחות מעדאליע - ליברמן <רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק>

מותיב ומפרק כתב:
אוצר החכמה כתב: אילו היתה השאלה מי הבקי הגדול, מי העילוי הגדול, ניחא.
.

ואם נימא שהשאלה על בקיאות ניחא?? אתמהה!

כל הסיפור המגוחך הזו אינה ראוי' לתגובה!
על ידי מותיב ומפרק
ו' יולי 08, 2011 8:05 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: תולדות ר' אליעזר רבינוביץ ממינסק
תגובות: 142
צפיות: 17748

Re: משפחות מעדאליע - ליברמן <רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק>

אוצר החכמה כתב: אילו היתה השאלה מי הבקי הגדול, מי העילוי הגדול, ניחא.
.

ואם נימא שהשאלה על בקיאות ניחא?? אתמהה!
על ידי מותיב ומפרק
ו' יולי 08, 2011 3:02 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: תולדות ר' אליעזר רבינוביץ ממינסק
תגובות: 142
צפיות: 17748

Re: משפחת הרבנים מעדאליע <רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק>

מכתב זה נדפס לפני כמה שנים ע"י פרופ' ר' מלך שפירא, בסוף קונטרסו (באנגלית) על "שאול ליברמן והאורתודוקסיה". ויש בסופו הערה שאין בצילום שהבאת: עכשו השגתי בול. ולכן זמנו מוקדם. שמחתי על הבשורה של בת תחלה אצל אחיך שיח' ואברכך ברכת מז"ט. נכון, תנא ושייר, כיון שהכיתוב ההוא נכתב בכיוון ...
על ידי מותיב ומפרק
ה' יולי 07, 2011 11:19 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי חיים סרנא זצ"ל- ראש ישיבת חברון גאולה
תגובות: 30
צפיות: 4478

Re: הגאון רבי חיים סרנא זצ"ל- ראש ישיבת חברון גאולה

היה חתנו של רבי מלכיאל פרידמן ז"ל מממל ליטא
גם רבי שניאור קוטלר זצ"ל ר"י בית מדרש גבוה היה חתנו של רבי מלכיאל הנ"ל
על ידי מותיב ומפרק
ד' יולי 06, 2011 4:48 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי דוד דוב קרייזר זצ"ל
תגובות: 32
צפיות: 6318

Re: רבי דוד דוב קרייזר זצ"ל

שמעתי פעם מהגר"ד פוברסקי זלה"ה שחותנו הוא נכד רבי מיכל מזלוטשוב זלה"ה
האם ידוע איך?
על ידי מותיב ומפרק
ד' יולי 06, 2011 4:33 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' יואל דיין ומו"ץ בק"ק ברלין תלמיד האר"י?
תגובות: 6
צפיות: 1794

Re: ר' יואל דיין ומו"ץ בק"ק ברלין תלמיד האר"י?

מדעסקינן בכתוב לחיים וכתב אר"י, אעלה מכתב רבינו החזו"א (הספר ששכח שמו, ושוב נזכר
על ידי מותיב ומפרק
ג' יולי 05, 2011 10:14 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגרמ"מ אפשטיין ומשפחתו
תגובות: 124
צפיות: 21254

Re: הגרמ"מ אפשטיין ומשפחתו

היה לרבי אפרים בן נוסף לשעבר תלמיד ישיבת סלבודקא רב קונסרבטיבי באטלאנטא ג'ורג'יא שמו Harry Epstein
מת בשנת תשס"ב בגיל 101
על ידי מותיב ומפרק
ב' יולי 04, 2011 8:26 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי חיים נאטנזון אב"ד ז'ידיק שבליטא
תגובות: 7
צפיות: 1723

Re: זכור אהבת קדומים והחיה נרדמים - לפרשת בלק -פנחס

להלן מכתב חידו"ת מופנית אליו (שם הכותב אינו ידוע)
על ידי מותיב ומפרק
א' יולי 03, 2011 6:28 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ואכחיד שלשת הרועים בירח אחד - הגר"ח שטיין זצ"ל, ר"י טעלז
תגובות: 24
צפיות: 3799

Re: ואכחיד שלשת הרועים בירח אחד - הגר"ח שטיין זצ"ל, ר"י טעלז

עוד קטע מרגש מיומנו של רה"י זצ"ל אלול תש"ד בגלות סיביר!
reb chaim stein2.PNG
reb chaim stein2.PNG (20.69 KiB) נצפה 3550 פעמים
על ידי מותיב ומפרק
ש' יולי 02, 2011 4:00 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ואכחיד שלשת הרועים בירח אחד - הגר"ח שטיין זצ"ל, ר"י טעלז
תגובות: 24
צפיות: 3799

Re: ואכחיד שלשת הרועים בירח אחד - הגר"ח שטיין זצ"ל, ר"י טעלז

בנו בכורו רבי בנימין מקליוולנד
רבי שמואל זלמן ר"י תורת חיים לייקווד
עוד בן ששכחתי שמו נתייסר ביסורים ונפטר לפני כמה שנים.
בת נשואה להרב לוין.

עבור לחיפוש מתקדם