מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4571 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי תוכן
ג' ינואר 07, 2020 4:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה
תגובות: 11
צפיות: 465

Re: ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה

עזריאל ברגר כתב:לא כל כך מהר ראוי להכריז על ראיה עצומה.
ייתכן שהמלאך הזהיר אותה בקדושה יתרה, ולא בדבר שאסור מן הדין.


נניח שאין כאן ראיה עצומה, אבל מכל מקום פירכא לא ראינו. וכי איפה מצאנו שאמא צריכה לקבל על עצמה קדושה יתירה במהלך הריון? בודאי הטעם הישר הוא כמו שכתבתי.
על ידי תוכן
ג' ינואר 07, 2020 4:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא
תגובות: 45
צפיות: 1215

Re: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא

מבואר בהרבה מקומות, נלאיתי לציינם ולהעתיקם, שטעמי המצוות השונים הגלויים לנו אינם תכלית הטעם. מסיבה זו העיסוק בטעמי המצוות הוא זר וטפל לעיון ההלכתי, ובדרך כלל גם אין בכח טעמי המצוות להסביר את פרטי ההלכות (כפי שייווכח כל מעיין שאי אפשר להוציא את ה"מנחת חינוך" מתוך ספר החינוך...). קשה לי להב...
על ידי תוכן
ג' ינואר 07, 2020 3:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא
תגובות: 45
צפיות: 1215

Re: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא

ועל זה בא הציטוט מהקטע שמצאתי היום. מוזר לי להתפלמס עם מי שטוען שיודע דעת קונו בשכלו האנושי, ואני השארתי את הזכות להביע את הדברים לכותב הקטע הנ"ל. למעשה אין נפק"מ אם החשמל אסור מסברא חדשה או ישנה [ע"פ ל"ט מלאכות]. הוא אסור וברור שזה רצון ה'. יש הרבה נפק"מ לפי הדעה הרווחת שא...
על ידי תוכן
ג' ינואר 07, 2020 3:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא
תגובות: 45
צפיות: 1215

Re: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא

ועל זה בא הציטוט מהקטע שמצאתי היום. מוזר לי להתפלמס עם מי שטוען שיודע דעת קונו בשכלו האנושי, ואני השארתי את הזכות להביע את הדברים לכותב הקטע הנ"ל. למעשה אין נפק"מ אם החשמל אסור מסברא חדשה או ישנה [ע"פ ל"ט מלאכות]. הוא אסור וברור שזה רצון ה'. איני טוען שאני יודע דעת קוני. אלא אני...
על ידי תוכן
ג' ינואר 07, 2020 3:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא
תגובות: 45
צפיות: 1215

Re: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא

זה סותר להדיא. ממש לא חדש "לגמרי". היה מדובר במשהו שהגרי"א הרצוג סבר שזה ממש רצון ה' ולכן צריכים לעשותו. אבל היה קשה למצוא לזה מקור איפה הוגדר הלכתית בתושב"כ או בתושבע"פ ונשאר "סברא" פשוטה של הגרי"א הרצוג ע"פ הבנתו הברורה שזה רצון ה' העולה מההלכות הדומות...
על ידי תוכן
ג' ינואר 07, 2020 3:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא
תגובות: 45
צפיות: 1215

Re: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא

אנו מוציאים הלכות לא רק מן הגדרים ההלכתיים, אלא גם לפי שיקולים אחרים, כגון דרכי נועם. אמנם זה לא קורה הרבה, אבל זה קורה. אבל אעיקרא דדינא פירכא, דכמו שאתה מודה שהסברא יכולה להכריע בחוקים שכליים, למה שהסברא לא יכולה להכריע בחוקים אלוקיים. זאת אומרת, שלמה לא נגיד שהחוק האלוקי רוצה משהו מסוים, ועלי לע...
על ידי תוכן
ג' ינואר 07, 2020 3:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא
תגובות: 45
צפיות: 1215

Re: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא

אנו מוציאים הלכות לא רק מן הגדרים ההלכתיים, אלא גם לפי שיקולים אחרים, כגון דרכי נועם. אמנם זה לא קורה הרבה, אבל זה קורה. אבל אעיקרא דדינא פירכא, דכמו שאתה מודה שהסברא יכולה להכריע בחוקים שכליים, למה שהסברא לא יכולה להכריע בחוקים אלוקיים. זאת אומרת, שלמה לא נגיד שהחוק האלוקי רוצה משהו מסוים, ועלי לע...
על ידי תוכן
ג' ינואר 07, 2020 3:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא
תגובות: 45
צפיות: 1215

Re: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא

יש פה כלי שפועל, כמו ריחים שטוחנים וכמו תנור שאופה וכיוצא. איזה פעולה הוא פועל? מה קשור החשמל דווקא, ה"ה ע"י מנואלה או כל צורה המפעילה מכשיר? דומה שיש הבדל מהותי בין ידית שמסובבים לבין השימוש בחשמל. איזה הבדל? יש גם רחיים שטוחנות ע"י ידית שמסובבים.. ברור שרחיים אסורות. אני לא יודע מה...
על ידי תוכן
ג' ינואר 07, 2020 2:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא
תגובות: 45
צפיות: 1215

Re: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא

איזו מלאכה יש ללא ספק? יש פה כלי שפועל, כמו ריחים שטוחנים וכמו תנור שאופה וכיוצא. איזה פעולה הוא פועל? מה קשור החשמל דווקא, ה"ה ע"י מנואלה או כל צורה המפעילה מכשיר? דומה שיש הבדל מהותי בין ידית שמסובבים לבין השימוש בחשמל. הסברא אומרת שמלאכה שאינה נכללת בל"ט מלאכות כנראה אינה מלאכה (ע...
על ידי תוכן
ג' ינואר 07, 2020 2:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא
תגובות: 45
צפיות: 1215

Re: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא

אנו מוציאים הלכות לא רק מן הגדרים ההלכתיים, אלא גם לפי שיקולים אחרים, כגון דרכי נועם. אמנם זה לא קורה הרבה, אבל זה קורה. אבל אעיקרא דדינא פירכא, דכמו שאתה מודה שהסברא יכולה להכריע בחוקים שכליים, למה שהסברא לא יכולה להכריע בחוקים אלוקיים. זאת אומרת, שלמה לא נגיד שהחוק האלוקי רוצה משהו מסוים, ועלי לעש...
על ידי תוכן
ג' ינואר 07, 2020 1:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא
תגובות: 45
צפיות: 1215

Re: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא

אש משמים כתב:איזו מלאכה יש ללא ספק?


יש פה כלי שפועל, כמו ריחים שטוחנים וכמו תנור שאופה וכיוצא.

אש משמים כתב:אם היא מלאכה גמורה למה צריך להכניס כאן את רצון ה'?


כי מתוך הל"ט מלאכות לא מצאנו מלאכה זו של השימוש בחשמל.
על ידי תוכן
ג' ינואר 07, 2020 1:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה
תגובות: 11
צפיות: 465

ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה

כתב הגאון רמ"פ בשו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קמז: הנה דעת הרמ"א ביו"ד סי' ס' דבהמה שנתפטמה כל ימיה רק בדברים האסורים אסורה. והוא מתוס' תמורה דף ל"א ד"ה שינקה. והש"ך השיג דרק באיסורי הנאה יש לאסור אבל לא באיסורי אכילה כיון שאינו אוכל האיסור ומעוכל הוי כשרוף ו...
על ידי תוכן
ג' ינואר 07, 2020 1:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא
תגובות: 45
צפיות: 1215

Re: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא

איפה יש מלאכה בלהזיז כלים על גבי לוח, וכנ"ל קריאת עיתונים. בחשמל יש מלאכה ללא ספק, רק השאלה היא למה היא אסורה. ועל זה אמרתי, שמן השכל היא אסורה כי רצון ה' הוא שנשבות ממלאכה.
על ידי תוכן
ג' ינואר 07, 2020 1:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא
תגובות: 45
צפיות: 1215

Re: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא

הנה קיי"ל דכל חוב מוסרי שמקורו בשכל האנושי, מחייב את האדם כאילו ציוה הקב"ה הדבר בפירוש. וכבר דשו רבים בפורום בענין זה, ואין צריך להאריך במה שכולם יכולים למילף חיפוש מחיפוש. ולפי זה אפשר לומר, דהוא הדין כל חוב אלוקי שמקורו בשכל האנושי, גם הוא מחייב את האדם כאילו ציוה הקב"ה בפירוש. והנ...
על ידי תוכן
ג' ינואר 07, 2020 1:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא
תגובות: 45
צפיות: 1215

Re: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא

מה הקשר בין "חוב מוסרי" המובן לכל בר דעת שהוא כמו ציווי הקב"ה, לבין הגדרות ל"ט מלאכות ומנוחה שהם דינים עם גדרים מדאורייתא ומדרבנן, ולולא התורה ורבנן אף אחד לא היה יכול להגיע לזה בכח דעתו האנושית? חשמל בשבת קשור לחלק ההלכה ולא לחלק הסברא האנושית שכל אחד מבין כך מצד האנושיות והמוס...
על ידי תוכן
ג' ינואר 07, 2020 1:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא
תגובות: 45
צפיות: 1215

Re: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא

הנה קיי"ל דכל חוב מוסרי שמקורו בשכל האנושי, מחייב את האדם כאילו ציוה הקב"ה הדבר בפירוש. וכבר דשו רבים בפורום בענין זה, ואין צריך להאריך במה שכולם יכולים למילף חיפוש מחיפוש. ולפי זה אפשר לומר, דהוא הדין כל חוב אלוקי שמקורו בשכל האנושי, גם הוא מחייב את האדם כאילו ציוה הקב"ה בפירוש. והנ...
על ידי תוכן
ג' ינואר 07, 2020 12:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא
תגובות: 45
צפיות: 1215

Re: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא

ואע"ג דהקב"ה לא ציוה בפירוש לאסור את החשמל וכו', ואם נשתמש בשבת בחשמל, הרי לא ננוח, וא"כ השכל האנושי אומר שאסור להשתמש בשבת בחשמל, וא"כ הוא איסור דאורייתא ממש. לפי סברא זו, היות ואין על שימוש בחשמל הגדרת מלאכה ממש, נוכל לחלק ולומר שפעולות שאין בהן טרחה, כמו הדלקת אור, מותרות, ור...
על ידי תוכן
ג' ינואר 07, 2020 12:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא
תגובות: 45
צפיות: 1215

Re: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא

סגי נהור כתב:אני מסופק אם ההודעה הפותחת את האשכול נכתבה ברצינות, או שמא זו התחכמות כלשהי.


כתבתי ברצינות גמורה.
על ידי תוכן
ב' ינואר 06, 2020 12:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא
תגובות: 45
צפיות: 1215

Re: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא

זאת שאלה חזקה, אולי אני צריך לחזור בי מסברא זו...
על ידי תוכן
ב' ינואר 06, 2020 12:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא
תגובות: 45
צפיות: 1215

סברא חדשה לאסור החשמל בשבת מדאורייתא

הנה קיי"ל דכל חוב מוסרי שמקורו בשכל האנושי, מחייב את האדם כאילו ציוה הקב"ה הדבר בפירוש. וכבר דשו רבים בפורום בענין זה, ואין צריך להאריך במה שכולם יכולים למילף חיפוש מחיפוש. ולפי זה אפשר לומר, דהוא הדין כל חוב אלוקי שמקורו בשכל האנושי, גם הוא מחייב את האדם כאילו ציוה הקב"ה בפירוש. והנה...
על ידי תוכן
ד' ינואר 01, 2020 2:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיהו רבינו אפרים (סתם) שחיבר פירוש על התורה
תגובות: 1
צפיות: 172

מיהו רבינו אפרים (סתם) שחיבר פירוש על התורה

ידוע על רבינו אפרים ב"ר שמשון שחיבור פירוש על התורה, שנדפס בב' כרכים בהוצאת משפחת קלוגמן בשנת תשנ"ג. אבל יש עוד פירוש רבינו אפרים על התורה, שנדפס על ידי ר' חיים יוסף איסור לבית גד ביוהניסבורג שנת תש"י, שאפשר לראותו כאן: https://www.hebrewbooks.org/20294 מהשוואה בין שני הספרים, מתברר ש...
על ידי תוכן
א' דצמבר 29, 2019 10:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אדיר וחזק?!
תגובות: 37
צפיות: 4818

Re: אדיר וחזק?!

הערשקאוויטש
על ידי תוכן
א' דצמבר 08, 2019 10:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 612
צפיות: 82288

אוצר שיטות קמאי על מסכת סוכה

של זכרון יעקב - הרב יונגרמאן איפה אפשר להשיג?

תודה רבה.
על ידי תוכן
ג' דצמבר 03, 2019 11:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?
תגובות: 316
צפיות: 36469

Re: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?

ויקרא רבה דפוס ווילהרמשדורף משובש להחריד וחבל שלא צילמו מדפוס ראשון הפחות נאה. הדעת נותנת שדפוס ווילהרמרש דארף יושב על דפוס זולצבאך שלפניו ולא על קושטאנדינה שלפני פניו מכמה צדדים. מן הסתם חלק מהשיבושים בשלישי יסודם בשני. בדקת זאת? בדפוס השני יש נזקים ברורים ביחס לראשון. יתכן מאד כי גם השלישי כשני ב...
על ידי תוכן
ג' דצמבר 03, 2019 9:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?
תגובות: 316
צפיות: 36469

Re: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?

ויקרא רבה דפוס ווילהרמשדורף משובש להחריד וחבל שלא צילמו מדפוס ראשון הפחות נאה.
על ידי תוכן
ד' נובמבר 27, 2019 1:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רוחות רפאים - מי האחראים בהכשרים האנונימיים?!
תגובות: 167
צפיות: 13585

Re: רוחות רפאים - מי האחראים בהכשרים האנונימיים?!

חיים שאול כתב:(רמת השחיטה של העדה אינה מן הגבוהות...)


נא פרט דבריך. הייתי בשחיטת בשר וזה היה טוב מאד לפי מה שראיתי.
על ידי תוכן
ד' נובמבר 27, 2019 1:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רוחות רפאים - מי האחראים בהכשרים האנונימיים?!
תגובות: 167
צפיות: 13585

Re: רוחות רפאים - מי האחראים בהכשרים האנונימיים?!

אני הייתי בשחיטה של הרבנות בקרית מלאכי והשחיטה ברמה של העדה חרדית.
על ידי תוכן
ב' נובמבר 25, 2019 10:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המנהג במיטות
תגובות: 44
צפיות: 5628

Re: המנהג במיטות

אני חושב שנכון הוא לומר, שמנהג רבותינו ללא יוצא מן הכלל, דהיינו אלו שאנו מכירים, מיטותיהם היו נפרדות. ואם כך נהגו, אז כך יש לנהוג. ואם יש גמרות שמשמע שישנו ביחד, זה הקושיא על היסוד, ולא להיפך. ומי שאומר, שמנהג רבותינו נדחה מפני דברי הגמרא ורש"י, הרי הוא בעיני כמי שאומר מאי אהנו לן רבנן. דהרי ג...
על ידי תוכן
ב' נובמבר 25, 2019 6:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עבדות ומוסר ביהדות
תגובות: 64
צפיות: 4653

Re: עבדות ומוסר ביהדות

לא אבין את אלו שכתבו שדוד המלך עשה משום הוראת שעה. וכי הוראת שעה זה היתר להתנהג באופן בלתי מוסרי ונגד התורה?! וכך הם דברי המדרש במדבר רבה פ"ח ס"ד: ר' אחא בר זבינא אמר בשם ר' הושעיא, גדול הוא קידוש השם מחילול השם בחילול השם כתיב, לא תלין נבלתו על העץ ובקידוש השם כתיב, מתחלת הקציר עד שניתך מ...
על ידי תוכן
ב' נובמבר 25, 2019 5:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הנהגת החוות דעת עם ביתו במוך דחוק
תגובות: 14
צפיות: 807

Re: הנהגת החוות דעת עם ביתו במוך דחוק

שמעתי שזה המצאה של המשכילים.
על ידי תוכן
ב' נובמבר 25, 2019 4:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עבדות ומוסר ביהדות
תגובות: 64
צפיות: 4653

Re: עבדות ומוסר ביהדות

אפרש את שיחי: בימי קדם, תפיסת המוסר האנושית, עד כמה שהיא בכלל היתה קיימת, היא היתה שונה מאד מתפיסת המוסר האוניברסלית המודרנית. כידוע לכולנו. לי לא יודע. האם תוכל להביא מקורות המתארים את תפיסת המוסר בעת העתיקה ולהשוות אותה לתפיסת המוסר של העידן המודרני? ואם כבר אנחנו מדברים על העידן המודרני, לאיזה ת...
על ידי תוכן
ב' נובמבר 25, 2019 4:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המנהג במיטות
תגובות: 44
צפיות: 5628

Re: המנהג במיטות

אני חושב שנכון הוא לומר, שמנהג רבותינו ללא יוצא מן הכלל, דהיינו אלו שאנו מכירים, מיטותיהם היו נפרדות. ואם כך נהגו, אז כך יש לנהוג. ואם יש גמרות שמשמע שישנו ביחד, זה הקושיא על היסוד, ולא להיפך. ומי שאומר, שמנהג רבותינו נדחה מפני דברי הגמרא ורש"י, הרי הוא בעיני כמי שאומר מאי אהנו לן רבנן. דהרי גא...
על ידי תוכן
ד' נובמבר 20, 2019 7:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עבדות ומוסר ביהדות
תגובות: 64
צפיות: 4653

Re: עבדות ומוסר ביהדות

לכל אלו שלא מסכימים, אנא פרשו את סיפור דוד עם הגבעונים שחז"ל קראו לזה קידוש השם!!!
על ידי תוכן
ד' נובמבר 20, 2019 6:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עבדות ומוסר ביהדות
תגובות: 64
צפיות: 4653

Re: עבדות ומוסר ביהדות

בכל אופן, המקום הראשון לברר שאלה זו, זה לברר על החיוב לקיים מצוות שהשכל מחייבן, אפילו שאינם כתובים בתורה. ויש על זה הרבה בפורום.
על ידי תוכן
ד' נובמבר 20, 2019 6:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עסיס רימונים
תגובות: 23
צפיות: 764

Re: עסיס רימונים

אולי מכאן אפשר להביא ראיה שחז"ל לא פירשו כלל שיר השירים באופן פשוטו של מקרא, אלא רק בדרך דרש. הרי מהפסוק "ודם חללים ישתה" דרשו שדם הוא משקה! פרש דבריך, כי לא ירדתי לסוף דעתך. מה החילוק בין "דם חללים ישתה" לבין "אשקך מעסיס רימוני"? שניהם פסוקים שאינם כפשוטם כלל, ומ...
על ידי תוכן
ד' נובמבר 20, 2019 6:18 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עבדות ומוסר ביהדות
תגובות: 64
צפיות: 4653

Re: עבדות ומוסר ביהדות

ברור שלא נותנים לה למות. כללי החברה התקינה מחייבים גם ביהדות, ראה ערך דוד המלך והגבעונים. באיזה סעיף בשו"ע ראית שפיקוח נפש של גוי מתיר איזשהו איסור? השו"ע דן בדיני ישראל ומשום דיני ישראל אה"נ שפיקו"נ של גוי אינו מתיר שום איסור. אבל אנו דנים כאן מכללי החברה התקינה, ודינים אלו אינ...
על ידי תוכן
ד' נובמבר 20, 2019 6:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עבדות ומוסר ביהדות
תגובות: 64
צפיות: 4653

Re: עבדות ומוסר ביהדות

ברור שלא נותנים לה למות. כללי החברה התקינה מחייבים גם ביהדות, ראה ערך דוד המלך והגבעונים. באיזה סעיף בשו"ע ראית שפיקוח נפש של גוי מתיר איזשהו איסור? השו"ע דן בדיני ישראל ומשום דיני ישראל אה"נ שפיקו"נ של גוי אינו מתיר שום איסור. אבל אנו דנים כאן מכללי החברה התקינה, ודינים אלו אינ...
על ידי תוכן
ד' נובמבר 20, 2019 6:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עסיס רימונים
תגובות: 23
צפיות: 764

Re: עסיס רימונים

עזריאל ברגר כתב:
תוכן כתב:אולי מכאן אפשר להביא ראיה שחז"ל לא פירשו כלל שיר השירים באופן פשוטו של מקרא, אלא רק בדרך דרש.

הרי מהפסוק "ודם חללים ישתה" דרשו שדם הוא משקה!


פרש דבריך, כי לא ירדתי לסוף דעתך.
על ידי תוכן
ד' נובמבר 20, 2019 5:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עבדות ומוסר ביהדות
תגובות: 64
צפיות: 4653

Re: עבדות ומוסר ביהדות

ברור שלא נותנים לה למות. כללי החברה התקינה מחייבים גם ביהדות, ראה ערך דוד המלך והגבעונים.

עבור לחיפוש מתקדם