מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1338 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מלבב
ב' יוני 15, 2020 11:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה שמדליקה נרות ביו"ט בסמוך לנרות שהדליקה אמה ואינה מברכת, מי הוי נר של בטלה?
תגובות: 18
צפיות: 1395

Re: אשה שמדליקה נרות ביו"ט בסמוך לנרות שהדליקה אמה ואינה מברכת, מי הוי נר של בטלה?

אראל כתב:תוספת אורה היא רק במקום הסעודה
משא"כ אם הניחה את הנרות בחדר שינה וכדומה, אה"נ דהוי נר של בטילה

זאת מניין
על ידי מלבב
ב' יוני 15, 2020 8:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כזית פחות מכדי אכילת פרס, האם חייב בסוכה
תגובות: 9
צפיות: 874

Re: כזית פחות מכדי אכילת פרס, האם חייב בסוכה

עזריאל ברגר כתב:בפשטות - לאו שמה אכילה.
וע"ד צירוף כביצה לנטילת ידיים.

הרי טעם שצריך כביצה בגלל שפחות מזה הוא אכילת ארעי, אטו מי שמפסיק בסעודתו הופך סעודתו לסעודת ארעי?
על ידי מלבב
ב' יוני 15, 2020 6:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כזית פחות מכדי אכילת פרס, האם חייב בסוכה
תגובות: 9
צפיות: 874

כזית פחות מכדי אכילת פרס, האם חייב בסוכה

מי שאוכל כביצה פת בסוכה, אבל אוכל כל כזית בזמן יותר מכדי אכילת פרס, האם יכול לברך לישב בסוכה?
על ידי מלבב
ב' יוני 15, 2020 12:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1081
צפיות: 170971

Re: סוכה שרובו חמתה מרובה מצלתה ומיעוטה צלתה מרובה מחמתה

אז א"כ איך אפשר ללמוד פסל דאיצטבא מדין מיעוטה חמתה מרובה? ולגבי שאלתך מסוכה תחת הסוכה שהעליונה חמתה מרובה, אולי שם מיירי דוקא כשבכללות הסוכה חמתה מרובה דאז אין עליו שם סכך כלל, משא"כ כשרק חלק מהסוכה חמתה מרובה עדיין שם סכך עליו רק שאסור לישב באותו חלק כיון שבפני עצמו אותו מקום אין לו צל מר...
על ידי מלבב
א' יוני 14, 2020 8:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1081
צפיות: 170971

סוכה שרובו חמתה מרובה מצלתה ומיעוטה צלתה מרובה מחמתה

בסוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה, כתב הראש שטעם ההכשר הוא משום פסל היוצא, ולולא הדין של פסל היוצא לא היינו מכשירים, א"כ יוצא לפי זה שרק באופן שבחלק שצלתו מרובה יש הכשר דפנות בפני עצמו כשר. ולפי זה למה כשרובו חמתה מרובה פסול, למה לא נימא פסול היוצא, שהרי חלק הצלתה מרובה וודאי כשר,...
על ידי מלבב
א' יוני 14, 2020 5:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים
תגובות: 11
צפיות: 1648

Re: הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים

האם גם שפעת וקורונה בכלל? היכן ששכיח היזקא או דרך בני אדם להיזהר בגון דה יכול להביא על עצמו בחוסר זהירות . וזה לא רק במחלות אלא בכל דבר וצינים ופחים וכדוגמתן בכל תחום. וראיה מדברי חז"ל ששואלים על הפסוק במשלי איוולת איש תעוות דרכו ועל השם יכעס ליבו- שאין דבר בכתובים שלא מופיע בתורה והיכן זה מופ...
על ידי מלבב
ה' יוני 11, 2020 6:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?
תגובות: 13
צפיות: 1342

Re: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?

צריך לשמוע מהקורא, אם זה לא קולו של הקורא זה לא שמיעה מהקורא רק בגרמת הקורא, ואם זה מספיק גם תוכי מספיק כי הבעל קורא מפעיל את התוכי. האם גם באיסורי שבת תאמר כך? אם אסור לאדם להדליק את אור המנורה בשבת בפקודה קולית. האם גם להפעיל תוכי שהוא יתן את הפקודה הקולית והאור יידלק, האם גם אז תאמר שאסור לאדם ל...
על ידי מלבב
ה' יוני 11, 2020 2:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?
תגובות: 13
צפיות: 1342

Re: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?

צריך לשמוע מהקורא, אם זה לא קולו של הקורא זה לא שמיעה מהקורא רק בגרמת הקורא, ואם זה מספיק גם תוכי מספיק כי הבעל קורא מפעיל את התוכי.
על ידי מלבב
ד' יוני 10, 2020 9:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הנחת המאכלים על הפלטה בכניסת יו"ט
תגובות: 21
צפיות: 1550

Re: הנחת המאכלים על הפלטה בכניסת יו"ט

אם נצרך אדם למים חמים בבוקרו של יו"ט, ולשם כך הוא מניח קומקומון עם מים על הפלטה או הבלעך, עליו לעשות זאת קודם כניסת יו"ט, (אם יש מקום פנוי על הפלטה), כי הרי לא יפסדו המים בכך ומי שמחמיר בזה, לכאו' גם כאשר אין מקום על הפלטה להשאיר מים חמים, מ"מ עליו להרתיח את המים קודם יו"ט, ואח&...
על ידי מלבב
ב' יוני 08, 2020 9:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כושים כעבדים?
תגובות: 5
צפיות: 656

Re: כושים כעבדים?

כתב הברטנורא ועוד מפרשים שחם ירש את אפריקה.
על ידי מלבב
ב' יוני 08, 2020 2:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הנחת המאכלים על הפלטה בכניסת יו"ט
תגובות: 21
צפיות: 1550

Re: הנחת המאכלים על הפלטה בכניסת יו"ט

גם מה שנוהגים להכין תה ביו״ט שהוא מקלי הבישול בכלי שני, הרי אפשר להכין מעיו״ט?
על ידי מלבב
ב' יוני 08, 2020 2:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה
תגובות: 11
צפיות: 1483

Re: סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה

א. אבל לבוד כן מועיל לגג לולא הדין של צלתה מרובה מחמתה, כך מפורש בראשונים, ולכן למה שלא נימא דופן עקומה כמו לכל סכך פסול, ואת"ל שזה גרע מסכך פסול ואין עליו שם סכך כלל, א. אין אנו צריכים סכך רק מחיצה, ונכון שיש לדחוק שרק בסכך נאמרה ההלכה של דופן עקומה, אבל אינו מוכרח ועכ"פ מאוד מובן הצד לה...
על ידי מלבב
ב' יוני 08, 2020 2:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להפסיק אחר עניית ברכו במעריב
תגובות: 36
צפיות: 2751

Re: להפסיק אחר עניית ברכו במעריב

פלפלת בחכמה כתב:ידוע מה שהמשנה ברורה אוסר להפסיק אחר עניית ברכו במעריב כדין באמצע הפרק - זכורני שמעתי פעם על אחד מגדולי האדמורי״ם מדור הקודם שדיבר אחר עניית ברכו, וכשהעירו לו כי המשנה ברורה אוסר, ענה כי הוא דיבר עוד לפני שהמשנה ברורה אסרו...

מישהוא יודע יותר, או האםיש חולקים על המשנה ברורה בזה?

המנחת אלעזר
על ידי מלבב
א' יוני 07, 2020 10:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?
תגובות: 13
צפיות: 1342

Re: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?

ב. א"כ למה לא מספיק שאחד יקרא מספר תורה, ושאר הציבור יקראו מחומש?
ג. אם הרמקול היה נחשב כקול של הקורא היה גם מועיל לשומע כעונה, אלא מאי זה נחשב לקול אחר, א"כ הרי הרמקול כמו תוכי.
על ידי מלבב
א' יוני 07, 2020 3:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?
תגובות: 13
צפיות: 1342

Re: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?

ראיתי מביאים בשם הג"ר עמרם פריד שליט"א שפסק שאין יוצאין בקריאת התורה ברמקול. (בפסקיו שפורסמו לאחרונה, לעת ה"קורונה") יודע אני את דברי הפוסקים בענין קריאת המגילה ותקיעת שופר, שנחלקו בזה. אך כל זה דווקא במקום דבעינן שמיעת דיבורו או קולו של המוציא, ומדין "שומע כעונה". אך ...
על ידי מלבב
ו' יוני 05, 2020 1:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1081
צפיות: 170971

בעניין חיוב בדיקת תולעים

מן התורה הולכים אחר הרוב שאם הרוב אינם מתולעים מותר בלא בדיקה, השאלה מה שייך פה רוב, הרי התולעת אינה אוסרת את הפרי, הרי התולעת עצמה היא האיסור, א"כ מה יועיל שרוב הפרות אינם מתולעים? אם יהיה פרי ענק כמו עשר אבטיחים, וחותכים ממנו חתיכות ואוכלים, האם נגיד שכיון שרוב חלקי הפרי לא מתולעים מותר לאכול...
על ידי מלבב
ה' יוני 04, 2020 9:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה
תגובות: 11
צפיות: 1483

Re: סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה

א. אבל לבוד כן מועיל לגג לולא הדין של צלתה מרובה מחמתה, כך מפורש בראשונים, ולכן למה שלא נימא דופן עקומה כמו לכל סכך פסול, ואת"ל שזה גרע מסכך פסול ואין עליו שם סכך כלל, א. אין אנו צריכים סכך רק מחיצה, ונכון שיש לדחוק שרק בסכך נאמרה ההלכה של דופן עקומה, אבל אינו מוכרח ועכ"פ מאוד מובן הצד לה...
על ידי מלבב
ד' יוני 03, 2020 4:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה
תגובות: 11
צפיות: 1483

Re: סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה

א. אין שם גג, אבל למה אין שם מחיצה, עכ"פ הצד להקל מובן מאוד. ב. עכ"פ מה כל זה נוגע לעצם שאלתי. ב. אם אין שם גג אין חיבור בין הסכך לדופן, ממילא הסוכה בב' דפנות ופסולה. א. לא כל הלכות מחיצה מועילות להלכות גג. הלא עומד מרובה מועיל במחיצה. ב. הפרמ"ג מדבר לשיטת הר"ן שסכך ברוחב ז' פסו...
על ידי מלבב
ג' יוני 02, 2020 10:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה
תגובות: 11
צפיות: 1483

Re: סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה

כח עליון כתב:
מלבב כתב:הצד להקל מובן מאוד משום דופן עקומה, ולא מובן למה לא אם אין ד אמות בחמתה מרובה.

דופן עקומה אומרים על דופן שלימה, ולא על העשויה ע"י לבודים רבים.
כשיש חמתה מרובה הרי שאין שם מחיצה או גג.

אין שם גג, אבל למה אין שם מחיצה, עכ"פ הצד להקל מובן מאוד.

עכ"פ מה כל זה נוגע לעצם שאלתי.
על ידי מלבב
ג' יוני 02, 2020 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה
תגובות: 11
צפיות: 1483

Re: סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה

הצד להקל מובן מאוד משום דופן עקומה, ולא מובן למה לא אם אין ד אמות בחמתה מרובה.
על ידי מלבב
ב' יוני 01, 2020 11:43 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: דין ישיבות קטנות שלא שומרות על הנחיות
תגובות: 11
צפיות: 1638

Re: דין ישיבות קטנות שלא שומרות על הנחיות

הישיבה הקטנה של בני נפתחה כמעט באופן רגיל, אני בעצמי שלחתי את הבן שלי, אבל נשאלתי ע"י הורה אחר ששאל מי פסק למעשה שיש לשלוח באופן כזה, ובשלמא ישיבות גדולות שהבחורים לא חוזרים הביתה בינתיים יש פחות חשש שידביקו אחרים. ולא היה מענה ברורה בפי לענות לו. הצעתי שאולי שייך בזה ענין פוק חזי מאי עמא דבר,...
על ידי מלבב
ב' יוני 01, 2020 7:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה
תגובות: 11
צפיות: 1483

סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה

סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה, אבל חלק הצלתה מרובה הוא בצד ואינו הולך ע״פ כל הדופן האמצעי, לכאורה צריך להיות פסול, שהרי כתב הראש שטעם ההכשר הוא משום פסל היוצא מן הסוכה, והרי אין אומרים פסל היוצא אם בלי פסל היוצא אין סוכה כשרה, אבל מצד שני לא נמצא מי שמחלק בזה.
על ידי מלבב
א' מאי 31, 2020 4:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידוש על מיץ ענבים שאינו 100 אחוז, או קידוש על הפת?
תגובות: 7
צפיות: 824

Re: קידוש על מיץ ענבים שאינו 100 אחוז, או קידוש על הפת?

מי שמקפיד מאד בל''נ שלא לקדש על מיץ ענבים שאינו 100 אחוז טבעי, משום חילם של רבותינו הגדולים הגרש''ז והגרי''ש נבג''מ דס''ל דהוי ברכה לבטלה ולא יצא יד''ח קידוש השבת על היין. והנה איקלע לדוכתא דלית ליה התם אלא מיץ ענבים שאינו 100 אחוז, בהורמנא דהבד''צ העדה''ח שליט''א, האם אריך ליה למעבד קידושא אריפתא,...
על ידי מלבב
א' מאי 31, 2020 1:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1081
צפיות: 170971

אויר או סכך פסול באמצע שמצד אחד מגיע עד הדופן.

בתוספת וראש בסוכה דף יז כתבו שאויר או סכך פסול יותר מד' באמצע הסוכה אינו פוסל הסוכה אם אינו הולך ע"פ כולה, ואפילו אין שיעור סוכה בצד אחד מצטרפים הצדדים לשיעור סוכה כיון שמחוברים בסכך מן הצדדים, השאלה שלי מה יהיה הדין אם מצד אחד מגיע האוויר או הסכך פסול עד הדופן, ומצד השני לא.
על ידי מלבב
א' מאי 31, 2020 10:46 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פתיחת בתי כנסיות
תגובות: 321
צפיות: 36588

Re: פתיחת בתי כנסיות

יואל שילה כתב:
מלבב כתב:עכשיו יודעים שרוב הרוגי הקורונה הם מהזנחה ורציחות ומניעת תרופות, ורק אחוז קטן הם מקורונה בלי אפשרות להציל אותם ע"י טיפול נכון.

אתה חי בחו"ל?
בארץ זה הרבה פחות מצוי.

ולכן גם מתו הרבה פחות.
על ידי מלבב
ה' מאי 28, 2020 12:15 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פתיחת בתי כנסיות
תגובות: 321
צפיות: 36588

Re: פתיחת בתי כנסיות

כשהייתי בצבא שמרתי פעם על בונקר של תחמושת, והיה שם שלט שלא לעשן אפילו מחוץ לבונקר, וזאת למרות שגם הצמדת סיגריה בוערת לחומר הנפץ אמורה לא לפוצץ אותו. זה שנטיית הרופאים להגזים מעט ולא לדייק - זה ברור, הן כי אין מידע מדוייק או אחיד על כל דבר, והן מפני החשש המצוי ביותר, שמכתיב כמה וכמה מפעולות הרופאים ...
על ידי מלבב
ג' מאי 26, 2020 12:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1081
צפיות: 170971

סוכה שיש דופן של קנים פחות מג' טפחים באמצעה

האם מחלק הסוכה, או שאין אומרים לבוד לחומרא? ומה אם יהיה דופן שלם עומד כפרוץ?
על ידי מלבב
ג' מאי 26, 2020 12:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים
תגובות: 33
צפיות: 3465

Re: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים

אני אומר טעם למה לחלק, כי עומד מרובה או טפח בדופן שלישי מועיל לכל האורך, שמה שמועיל להכשיר מועיל לפסול, לכן כל המקום מתחלק משא"כ בסכך פסול מחלק רק במקומו, אבל אתה הרי לא מסכים עם החילוק וטוען שהמחיצה אפילו בעומד מרובה לא מועיל לחלק אם נשאר ז פרוץ, א"כ מה סברא יש לחלק בין סכך פסול למחיצה.
על ידי מלבב
ב' מאי 25, 2020 8:05 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פתיחת בתי כנסיות
תגובות: 321
צפיות: 36588

Re: פתיחת בתי כנסיות

https://www.maccabi4u.co.il/8311-he/Maccabi.aspx


מידת ההגנה שהחיסון מעניק משתנה מאדם לאדם. על פי פרסומי ארגון הבריאות העולמי יעילות החיסון נגד שפעת בקרב מבוגרים (עד גיל 65) בריאים עומדת על 70%-90% ואילו אצל בני 65 ומעלה היעילות נמוכה יותר - החיסון מצליח למנוע רק 50%-60% ממקרי המחלה.
על ידי מלבב
ב' מאי 25, 2020 2:48 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פתיחת בתי כנסיות
תגובות: 321
צפיות: 36588

Re: פתיחת בתי כנסיות

ייאמר לזכותו של מלבב שבזמן המגיפה הוא לא ניסה כלל לגמד את חומרת הנגיף. אלא שכעת כשוך הסערה, הוא אנוס להילחם בסיכון הגדול מהנגיף, הלוא רעת החיסון לקורונה הממשמשת ובאה. (ומי יודע מה תוכניותיהם של ה"מימסד" הארור. הרי בעוד שבכל החיסונים ניתן איכשהו להתחמק, כאן יתכנו בהחלט עונשים חמורים למשתמט...
על ידי מלבב
ב' מאי 25, 2020 2:39 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פתיחת בתי כנסיות
תגובות: 321
צפיות: 36588

Re: פתיחת בתי כנסיות

אף בקאראנע, רוב קרבנותי' (ה"י) הוחמר מצבם בעקבותי' (אף באם אינו כתוצאה ישירה הימנה). כבר כתבו כמה חוקרים, שבממוצע גזלה הקאראנע (ל"ע) כעשור מחיי הנפטרים! מעט מאוד אנשים מתים ישיר משפעת, המספרים שאומרים שמתים משפעת הם הערכות שהשפעת החמיר את מחלתם ומתו. מקולמוס אחד יצאו?! מה לא מובן? כשמדברי...
על ידי מלבב
ב' מאי 25, 2020 2:28 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פתיחת בתי כנסיות
תגובות: 321
צפיות: 36588

Re: פתיחת בתי כנסיות

אכן, לזה כוונתי. א"כ, נתקזזו המספרים... הלא כן? מדוע ולמה ע"ד הקאראנע טורח כת"ר להזכיר כי אינו תוצאה ישירה הימנה, בעוד ש'המספרים הגבוהים' בשפעת (שבזה מנופף הוא בכל הזדמנות) נמדדים בדיוק כך?! ודו"ק. יכול להיות שגם בשפעת חלקם היו מתים בלאו הכי, אבל בקורונה רושמים שמת מקורונה כל מי...
על ידי מלבב
ב' מאי 25, 2020 1:54 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פתיחת בתי כנסיות
תגובות: 321
צפיות: 36588

Re: פתיחת בתי כנסיות

לבי במערב כתב:ובשפעת?!

מעט מאוד אנשים מתים ישיר משפעת, המספרים שאומרים שמתים משפעת הם הערכות שהשפעת החמיר את מחלתם ומתו.
על ידי מלבב
ב' מאי 25, 2020 12:43 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פתיחת בתי כנסיות
תגובות: 321
צפיות: 36588

Re: פתיחת בתי כנסיות

אין מי שחולק שרוב המתים מקורונה לא ברור שמתו מקורונה.
על ידי מלבב
ב' מאי 25, 2020 12:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים
תגובות: 33
צפיות: 3465

Re: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים

א. איני רואה סברא לחלק תן דעתך, לדבריך פסל של פחות מד' טפחים מועיל לחבר בין שני חלקי סוכה לכדי סוכה כשרה. וגם באם יש ביניהם מחיצה פיזית מהקרקע עד לסכך. א"כ שני חצאי סוכה עם ד' דפנות (זאת אומרת: שני סוכות קטנות של 3.5 על 7 טפחים) צמודים זה לזה, וביניהם פירצה של טפח או פחות (כדעתך) מצטרפים. לא מ...
על ידי מלבב
ב' מאי 25, 2020 12:20 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פתיחת בתי כנסיות
תגובות: 321
צפיות: 36588

Re: פתיחת בתי כנסיות

אין אף מדינה שעשתה ככה, ואלה שחשבו לעשות ככה גם נזכרו מאוחר מידי. רופאים בכירים בארץ ובעולם אמרו שלדעתם רוב רובם של האנשים שמתו מקורונה, היו מתים בלאו הכי מסיבות אחרות ימים / שבועות ספורים / חודשים ספורים לאחר מכן. כך למשל אמר ראש המרכז הרפואי שערי צדק. ברור לנו שהוספת מקרים אלו למקרי התמותה מקורונה...
על ידי מלבב
ב' מאי 25, 2020 9:04 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פתיחת בתי כנסיות
תגובות: 321
צפיות: 36588

Re: פתיחת בתי כנסיות

בניו יורק כבר כחודש שאין כמעט חולים חדשים. אני לא מדמה את זה לשפעת, אבל עכשיו שרואים שכבר כחודש המספרים רק יורדים, לא משנה מה הסיבה, בגלל החום או סיבה אחרת , אע"פ שאחוז גבוה מהציבור לא שומר על ההנחיות, אז עכשיו לפתוח ישיבות ובתי כנסת הרבה פחות מסוכן מאשר בזמן עונת שפעת. בניו יורק, עכ"פ בק...

עבור לחיפוש מתקדם