מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 13886 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 8:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 13049

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

לא נעשה עירוב על הדבר הראשון נראה שאין מה לדון והוא פשוט.
על השני יש מה לדון.
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 8:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 13049

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

לדברי הרב ברזילי לא הבנתי את הטיעון. כל הדיון כאן הוא מתוך הנחה שאיננו רואים מחז"ל את הפירוש שאנחנו מחשיבים אותו כפשט. אם חז"ל גם למדו פירוש זה אז מה הדיון. אגב זה יכול להיות תשובה לראיה מלא יומתו אבות על בנים. שהנה אנו רואים שבאה הקבלה לפירוש נוסף בפסוק זה כמבואר בנביא. ומה ההבדל אם חז&qu...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 7:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 13049

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

אבל איסור המניה פשוט בדברי חז"ל. והרמב"ן שם מבארו.
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 7:09 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 13049

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

כעת מצאתי בר"ן סנהדרין כז: לא יומתו אבות בעדות בנים. וא"ת דהא איצטרך קרא לגופי' שלא יומתו האבות בעון בניהם כדכתיב באמציה ואת בני המכים לא המית ככתוב בתורת משה לא יומתו אבות על בנים. איכא למימר דמקרא אינו יוצא מידי פשוטו דפשטי' דקרא הוא שלא יומתו אבות בעון בנים ומדרשו שלא יומתו בעדות בנים ...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 6:19 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 13049

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

להרב שמואל שלומוביץ לא כל כך הבנתי את תחילת דבריך. אולי ננסה אחר כך להבין זה את זה. בכל מקרה כתבתי בפירוש. אין מי שמסתפק כשהפשט והדרש סותרים הלכה כמדרש ההלכה. כולם פשוט להם שלא מוציאים עין לחובל ובשר בחלב אסור גם כשהגדי לא בחלב אמו. הנושא שהעלה ברזילי הוא כשיש לימוד מפשט הפסוקים מלבד הדרש שאינו סותר...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 6:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 13049

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

להיפך אני אומר שיש פשט ויש דרש. נושא השאלה הוא האם הלכה הנלמדת מפשוטו של מקרא ואינה סותרת את ההלכה המסורה בידינו אבל מחדשת דין חדש. האם הלכה כזאת מחייבת ונוהגים כמוה. על זה כתבתי ששני המקרים שהביא ברזילי לא מוכיחים טענה זו. לעניין לפני עיור ביאר ישנו את הטעם ואני ביארתי כאן. כך שאין לנו בינתיים הוכ...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 6:09 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 13049

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

דברי ישנו עוד יותר נכונים לגבי לא יומתו אבות על בנים. הלא ברור שלפי ההלכה שבידינו לא הורגים בנים בגלל חטאי אבותם כך שאין שום חידוש דין שצריך להלמד מהפסוק הזה רק הנביא מביא שעשה כציווי התורה כי גם דין זה בכלל דברי הפסוק וזה מה שהביא הרמבן אבל שבאמת יש דינים אחרים מקבילים הנובעים מן הפשט על זה אין רא...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 5:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 13049

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

דברי ישנו עוד יותר נכונים לגבי לא יומתו אבות על בנים. הלא ברור שלפי ההלכה שבידינו לא הורגים בנים בגלל חטאי אבותם כך שאין שום חידוש דין שצריך להלמד מהפסוק הזה רק הנביא מביא שעשה כציווי התורה כי גם דין זה בכלל דברי הפסוק וזה מה שהביא הרמבן אבל שבאמת יש דינים אחרים מקבילים הנובעים מן הפשט על זה אין רא...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 5:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 13049

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

להיפך אני אומר שיש פשט ויש דרש. נושא השאלה הוא האם הלכה הנלמדת מפשוטו של מקרא ואינה סותרת את ההלכה המסורה בידינו אבל מחדשת דין חדש. האם הלכה כזאת מחייבת ונוהגים כמוה. על זה כתבתי ששני המקרים שהביא ברזילי לא מוכיחים טענה זו. לעניין לפני עיור ביאר ישנו את הטעם ואני ביארתי כאן. כך שאין לנו בינתיים הוכח...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 5:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 13049

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

טען לי חכם אחד שבכל הדברים שהובאו עדיין אין כאן פרשנות הפשט הסותרת את הדרש ממש, רק שמקרא אחד יוצא לכמה טעמים וכפטיש יפוצץ סלע, ומלבד הבנתו בפשט יוכל להכיל גם דרש, וההלכה תהא כשתיהם, ואם אני מבין מדברי הרב אוצר החכמה זה גם נקודה שיכולה להכריע. אני מציין בהקשר לכך לדברי הגר"א הידועים בריש פ' משפ...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 5:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 13049

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

דברי ישנו עוד יותר נכונים לגבי לא יומתו אבות על בנים. הלא ברור שלפי ההלכה שבידינו לא הורגים בנים בגלל חטאי אבותם כך שאין שום חידוש דין שצריך להלמד מהפסוק הזה רק הנביא מביא שעשה כציווי התורה כי גם דין זה בכלל דברי הפסוק וזה מה שהביא הרמבן אבל שבאמת יש דינים אחרים מקבילים הנובעים מן הפשט על זה אין רא...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 4:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 13049

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

לעצם הדיון זה פשוט שכל המפרשים הציעו פירושים נוספים בפסוקים גם בענייני הלכה אבל לא למעשה ואיני מבין מה צריך ראיות על זה. אבל אנסה לטעון את טענת הצד השני. המפרשים הציעו את הפירושים האלה כחלק ממכלול. כלומר מדי פעם יאמרו כאן הפירוש כדברי חזל ובפעם אחרת אמרוכאן יש שני פירושים חזל ופירוש נוסף. אבל לא באו...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 4:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 13049

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

דברי ישנו עוד יותר נכונים לגבי לא יומתו אבות על בנים. הלא ברור שלפי ההלכה שבידינו לא הורגים בנים בגלל חטאי אבותם כך שאין שום חידוש דין שצריך להלמד מהפסוק הזה רק הנביא מביא שעשה כציווי התורה כי גם דין זה בכלל דברי הפסוק וזה מה שהביא הרמבן אבל שבאמת יש דינים אחרים מקבילים הנובעים מן הפשט על זה אין ראי...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 1:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה בביאור תשובת הרשב"א
תגובות: 4
צפיות: 640

Re: בקשת עזרה בביאור תשובת הרשב"א

הפשטות כדברי השוחט. בלאו הכי צריך להסביר במסכת תענית שלא היה לה פתרון. כי אחרת מה היא מצטערת? שתשים שמן. או שכבר נכנסה שבת ונפרש שהיה קצת שמן בנר וצף למעלה ולכן כשהדליקה בנר דלק רק הבינה שיכבה. או שהיתה איזה בעיה אחרת (כגון שלא היתה לה עוד פתילה והפתילה הזו כבר ספוגה בחומץ) ולכן אמר לה שבדיעבד תתברר...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 1:41 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מלון אוצר רש"י למקרא ולתלמוד
תגובות: 56
צפיות: 8023

Re: מלון אוצר רש"י למקרא ולתלמוד

אם יש לך הסבר תאמר אותו. אני חושב שאין צורך בהכרח. אחרי שראינו שיש שם דודו. אין שום סיבה להניח שכן הכוונה בן דודו של מישהו.
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 1:26 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מלון אוצר רש"י למקרא ולתלמוד
תגובות: 56
צפיות: 8023

Re: מלון אוצר רש"י למקרא ולתלמוד

התרגום שמתרגם בר דודו ולא מתרגם בר אחאבוהי וכמו שכתב הרד"ק שם.
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 1:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אנצי' לרבנים, ראשי קהל וכו'
תגובות: 12
צפיות: 1684

Re: אנצי' לרבנים, ראשי קהל וכו'

איני יודע אם זה מה שאתה מחפש אבל יש את אוצר הרבנים של הרב פרידמן נמצא באוצר.
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 1:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הוכחה שהתורה לא השתנתה
תגובות: 4
צפיות: 901

Re: הוכחה שהתורה לא השתנתה

אני לפעמים תמה למה אתם מחפשים מקורות שונים לסיפור כזה. לוודא שבאמת היה? הרי זה רק סיפור.
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 10:50 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי
תגובות: 24
צפיות: 2846

Re: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי

הפירוש של הרב אוהב תוכחה נחמד אבל יש בו בעייה כפי שהעיר הוא בעצמו. ולעצם העניין האופן שבו הוא קורא את הפסוקים הוא מאד אישי ואני לא מרגיש אותו בכלל כך. אין כאן שום מתח. הנביא אומר ברצוני להודות לבורא. במה אודה לה' האם אתן את כל היקר לי? לא אין צורך בזה. הגיד לך אדם מה טוב. כלומר נחשוב מה באמת טוב בעי...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 10:44 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי
תגובות: 24
צפיות: 2846

Re: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי

לכבוד הרבנים החשובים דלעיל, תארו לעצמכם שכך היה כתוב: 'במה אקדם ה' אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה. הירצה ה' באלפי אילים ברבבות נחלי שמן האתן חזיר שמנה וגדולה, או רבוא רבבות עכברים'. הרי ברור שפסוק זה היה תמוה ביותר, וכי באמת יש צד שיש לרצות פני ה' בחזיר, אפילו אם הוא שמן וגדול כעגלון ...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 14, 2019 10:20 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הערות, הצעות וביקורת: לכבוד מערכת "עוז והדר"
תגובות: 70
צפיות: 12343

Re: הערות, הצעות וביקורת: לכבוד מערכת "עוז והדר"

שינוי מהדפוסים הראשונים ולא ממה? מדפוס וילנא? ואם וילנא תיקנו שזה דבר שעשו הרבה.
כוונתי היתה שכל מה שעשו הן לשנות והן להשאיר אם היתה איזה החלטה היא צריכה להיות מתועדת.
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 14, 2019 9:00 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מלון אוצר רש"י למקרא ולתלמוד
תגובות: 56
צפיות: 8023

Re: מלון אוצר רש"י

אין זו כוומת רש"י שהשם הוא בן דודו. השם הוא דודו ופואה היה בנו של דודו. רק רש"י בא לאפוקי שלא תאמר שדודו הכוונה אח אביו כמו או דודו או בן דודו יגאלנו וכמו חנמאל בן שלום דודי וכאן דודו הוא שם וראה ברד"ק בשופטים.
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 14, 2019 2:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי
תגובות: 24
צפיות: 2846

Re: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי

לכבוד הרבנים החשובים דלעיל, תארו לעצמכם שכך היה כתוב: 'במה אקדם ה' אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה. הירצה ה' באלפי אילים ברבבות נחלי שמן האתן חזיר שמנה וגדולה, או רבוא רבבות עכברים'. הרי ברור שפסוק זה היה תמוה ביותר, וכי באמת יש צד שיש לרצות פני ה' בחזיר, אפילו אם הוא שמן וגדול כעגלון ...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 14, 2019 2:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי
תגובות: 24
צפיות: 2846

Re: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי

אתה הולך לשיטתך. אבל כבר העיר לך הרב מה שנכון בעניין דומה שמהפסוק הכסיל חובק את ידיו ואוכל את בשרו אי אפשר להוכיח על היתר בשר אדם. לעצם העניין ההבנה היותר פשוטה היא שמדובר בכל המקומות האלה במליצה ולא בהצעה קונקרטית כמובן שדרכי הדרוש לא ננעלו לדון ולפלפל מה הציעה נעמי ואם יש איזה דרך הלכתית שיהיה יבו...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 14, 2019 8:13 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות פרשת בלק
תגובות: 43
צפיות: 4851

Re: הערות פרשת בלק

לענ"ד בלק ידע שהקב"ה יודע מי הם וכל השאלה אינה אלא להכנס עמו בדברים ולשאול אותו מה הוא רוצה ועל זה השיב.
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 14, 2019 7:23 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי
תגובות: 24
צפיות: 2846

Re: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי

מדובר במליצה ולכן אין שאלה הרי זה אסור. רק השאלה מדוע נקט מליצה כזו ועל זה השיב הרב נוטר כרמים את תשובתו.
על ידי אוצר החכמה
ו' יולי 12, 2019 8:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 88
צפיות: 12416

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

הרב ברי ושמא אם הבנתי נכון מה שכתבת הוא שאנחנו מסיקים את הנמשל מתוך המחלוקות במשל. כלומר חולקים האריז"ל והגר"א מספר מחלוקות במשל. ואנחנו נבא ונאמר מכאן יש להסיק שהנמשל לדעת האריז"ל כך הוא והנמשל לדעת הגר"א כך הוא. כלומר איננו צריכים לגילוי של מה הוא הנמשל ולביאור על זה מרבותינו א...
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 11, 2019 8:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 88
צפיות: 12416

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

הרב מגדל אני חושב שביארתי את הדברים באר היטב ובכלל דברי גם תשובה לטענותיך.
אתה כנראה לא סבור כך.
כך שאפשר להניח לזה.
בכל מקרה אין לזה קשר כל שהוא לקדושת הדברים ופסוקי התורה מלבד קדושתן גם אמיתתם ועיקריותן מעל לכל אבל אין לזה שייכות לנושא.
.
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 11, 2019 6:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 88
צפיות: 12416

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

ההלכה היא דוגמה מעולה להסברת דברי. בהלכה אע"פ שיש מחלוקות רבות יש בסיס משותף לכל הפוסקים שבדרכם אנחנו הולכים ומקבלים דבריהם. כולם מושתתים על אותם כללי בסיס של פסיקה ועל דרכי לימוד שבסיסם שוות. אם היה מישהו שהיה הולך כלשון הרב ברי ושמא במסילה מקבילה לא היינו סופרים אותו. אחרי שיש בסיס משותף אנחנ...
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 11, 2019 3:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 88
צפיות: 12416

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

ומדוע, הרב דביר, לא יכול להיות שיהיו כמה וכמה חלקים פנימיים ואמתיים ונפלאים בחכמה הזאת? ומה ייגרע חלקה מכל התורה כולה שיש בה - במקרא, במשנה, בגמרא, בהלכה, בראשונים ובאחרונים - כמה וכמה חלקים פנימיים ואמתיים ונפלאים והרי הם עומדים אלו ואלו זה בצד זה כדברי אלוקים חיים! כמו שכתבתי מקודם כאן כנראה נקוד...
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 11, 2019 2:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 88
צפיות: 12416

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

כתב הרב משה דביר: 'והדברים הם בדיוק להיפך וזה ההבדל בין משל ונמשל. הנמשל אחד הוא והוא אמיתת החכמה הנפלאה הזאת'. רק עתה ירדתי לסוף עומק דעתך. אנחנו מדברים על שני דברים שונים בתכלית. לגמרי. אתה כותב כי הנמשל אחד הוא, והוא אמיתת החכמה הנפלאה הזאת. ודאי החכמה הנפלאה הזאת אמיתית היא. אבל לא לכך נתכוון ר...
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 11, 2019 12:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 88
צפיות: 12416

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

ישר כחך על ההבהרה והעמדת הדברים מחוורים כשמלה.
(אני כמובן לא ידעתי את הפרטים האלה וכוונתי היתה לספר הכללים שהוא ארוך כמו שביארת)
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 11, 2019 12:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 88
צפיות: 12416

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

ספרי הרמח"ל הגיעו לידי הגר"א באופן מספיק שהיה נודע לו ממנו שהוא היה יודע הנמשל של כתבי האר"י, צריך מחקר בנפרד לידע מאיזה תקופה היה מעשה זה ואיזה מספרי הרמח"ל הגיעו לידי הגר"א באותה תקופה, אבל בכל מקרה אם הדבר היה ניכר להגר"א באותו פרק מכתבי רמח"ל ובטח לר"ח מו...
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 11, 2019 12:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 88
צפיות: 12416

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

למקרא דברי הרב משה דביר האחרונים נבוכותי וגם התבלבלתי לגמרי. וכבר רציתי לענות בפרוטרוט, אלא שאת שהלב חושק הזמן עושק, וכבר הקדימני הרב שמואל שלומוביץ בתמיהתו. שהרי תחילה כתבו כולם כאן, בביטחון גמור, ברי ולא שמא, כי הנמשל שידע הגר"א הוא הוא הנמשל שידע רמח"ל. הוא ולא אחר. ועתה כותב הרב משה ד...
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 11, 2019 12:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 88
צפיות: 12416

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

הקושיה על ראית הגר"א מפורסמת ואפשר גן לחשוב על יישובים לה. לטעון בגלל הקושיה הזאת שרא"ש מאמציסלב שיקר זה נראה לי אולי מתאים לאשכול על קול התור ולא לדיון רציני.
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 11, 2019 10:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 88
צפיות: 12416

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

ספרי הרמח"ל בקבלה לא היו מצויים הרבה בידם וקל וחומר לא האיגרות וההסברים שנתן הרמח"ל לגילוייו. מעבר לזה שכמו שכתבתי קודם הרבה יש להאריך בעניין אבל בתמצית לא כל מי קורא את האריז"ל מבין את המשל ולא כל מי שקורא כללים ראשונים מבין את הנמשל. אבל בזה הדברים עוסקים. עוד דבר אחד קטן. ברור שלהג...
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 11, 2019 9:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 88
צפיות: 12416

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

זה באמת מאד מצחיק שכל נער שמתחיל ללמוד דעת תבונות, מסביר ברוב חשיבות ש'אנחנו' עוסקים בנמשל, הרח''ו ועוד ידעו רק את המשל. לא מצחיק, הרבה יותר מנלעג. אע"פ שיש מה להאריך בעניין זה תמוה שאתה כותב מצחיק מאד. הרמח"ל כותב שהגיע הזמן לגלות מן השמים דברים שלא הגיע זמנם קודם. כך שבהחלט יתכן שהיום נ...
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 10, 2019 11:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 88
צפיות: 12416

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

הרב משה דביר, יפה כתבת. לא רק שאני מעלה בדעתי כי מישהו יאמר 'פלוני יודע את הפשט ברשב"א וגם אני יודע', והוא יתכוון לומר כי שניהם חולקים מהו פשטם של דברי הרשב"א, אלא שמעשים בכל יום שתלמידי חכמים אומרים בפה מלא כי פלוני אומר את הפשט ברשב"א, וגם אני יודע אותו, ובאמת הוא מתכוון לפשט אחר ל...
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 10, 2019 10:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיאנס, מותר או לא?
תגובות: 49
צפיות: 5296

Re: סיאנס, מותר או לא?

אולי זה יעניין אתכם מחבר הספר הרב זכריה בשארי ממודיעין עילית.

עבור לחיפוש מתקדם