מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 15395 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 25, 2019 3:22 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע דווקא בלעם נבחר לנביא?
תגובות: 48
צפיות: 1788

Re: מדוע דווקא בלעם נבחר לנביא?

אם זה הדיון הרי הרמב"ן מסביר את זה באופן אחר על דעת רבותינו שבדרך שרוצה אדם לילך מוליכים אותו. מבואר בדברי רבינו שחפץ ה' היה שנביא הגויים יברך את ישראל, והקב"ה פעל בדרך זה על פי בחירתו של בלעם. שאלתו של הרב עקביה היה למה בחר דוקא בבלעם כנביא. אני רואה שלא הצלחתי להסביר את כוונתי. בדרך שאד...
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 25, 2019 10:13 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע דווקא בלעם נבחר לנביא?
תגובות: 48
צפיות: 1788

Re: מדוע דווקא בלעם נבחר לנביא?

ברוך מתייך לשלם. לעיל הבאתי את שיטת הרמב"ן. היה כאן בעצם דיון האם כל נבואת בלעם שכיוון עליה רש"י היא הסיפור המופיע בפרשת בלק. אם נאמר כן אכן כדבריך אין בעצם מקום לשאלת עקביה, כי הסיפור של פניית בלק לבלעם הקוסם הוא עיקר העניין והשאלה היא למה הקב"ה פעל בעניין הזה בדרך של נבואה ולא סתם מ...
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 25, 2019 9:46 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע דווקא בלעם נבחר לנביא?
תגובות: 48
צפיות: 1788

Re: מדוע דווקא בלעם נבחר לנביא?

יפה. ומי אמר לך שכשנבחר בלעם לנבואה לא כשר היה? כנראה אתה מדקדק בלשון רש"י שאומר מפני מה השרה הקב"ה שכינתו על גוי רשע. אבל בלאו הכי זה לא הפשט. כלומר השאלה היא לא למה הוא בחר דווקא ברשע. אלא למה הוא הסכים שבסופו של דבר ייצא שנבואתו שרתה על רשע. (ואם תקשה ידיעה ובחירה ברור שלא קשה). וכמו שה...
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 25, 2019 8:45 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע דווקא בלעם נבחר לנביא?
תגובות: 48
צפיות: 1788

Re: מדוע דווקא בלעם נבחר לנביא?

וגם למה זה כך שהנביא כזה כי הגויים הם כאלה.
הנביא הוא כמו העם והעם מושפע מהנביא.
גם במרגלים כך הוא אילו כל ישראל היו רוצים לבא לארץ לא היה חטא המרגלים והמרגלים הם אלה שהוציאו דיבתה רעה והשפיעו עליהם. זה תמיד דו צדדי.
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 25, 2019 8:36 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע דווקא בלעם נבחר לנביא?
תגובות: 48
צפיות: 1788

Re: מדוע דווקא בלעם נבחר לנביא?

אני בעצם בכלל לא מבין מה אתה רוצה.
הצורך של עם ישראל הוא במרגלים כמו פנחס וכלב שיעשו את מלאכתם נאמנה ויגרמו לעם ישראל להכנס לארץ מייד למה נבחרו נחבי בן ופסי וחבריו?
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 24, 2019 9:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי מומרים
תגובות: 106
צפיות: 14633

Re: ספרי מומרים

איפה פה המציאות שעולה על כל דמיון. הוא סבור שחזר ליהדותו. ואתה אומר שהתברר שאינו כן.
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 24, 2019 7:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 608
צפיות: 66260

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

איזה משלי מלך ערב ידועים לנו שקדמו לשלמה המלך?
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 24, 2019 11:01 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1350
צפיות: 53463

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

תחיית המתים לפני הכל ? כך הם למדו את שיטת התוספות בסוף פסחים? ומלבד זאת דלא כגמרא במגילה?

ר"י משקלוב מעתיק את הגמרא במגילה זה ברור מהנוסח.
על ידי אוצר החכמה
ג' יולי 23, 2019 10:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2884
צפיות: 262002

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

כמדומני שנושא זה נדון כבר בפורום.
מצאתי
כאן
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 22, 2019 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברית לתאומים
תגובות: 18
צפיות: 715

Re: ברית לתאומים

ז"ל החכמת אדם מי שיש לו שני תינוקות למול יכול לברך ברכה אחת לשניהם ואפילו אם שנים מוהלים יברך הראשון על המילה ויכוין גם להוציא השני והשני יברך אשר קידש ידיד ויעלה גם על הראשון ודוקא שנתכוונו לכך ולא השיחו בנתיים בדבר שאינו מצורכי מילה ולכן הנכון שלא יביאו השני לבית הכנסת עד שימולו האחד ואחר כך...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 22, 2019 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברית לתאומים
תגובות: 18
צפיות: 715

Re: ברית לתאומים

ז"ל החכמת אדם מי שיש לו שני תינוקות למול יכול לברך ברכה אחת לשניהם ואפילו אם שנים מוהלים יברך הראשון על המילה ויכוין גם להוציא השני והשני יברך אשר קידש ידיד ויעלה גם על הראשון ודוקא שנתכוונו לכך ולא השיחו בנתיים בדבר שאינו מצורכי מילה ולכן הנכון שלא יביאו השני לבית הכנסת עד שימולו האחד ואחר כך...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 22, 2019 6:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1350
צפיות: 53463

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

האם המהרי"ל דיסקין הסכים לרעיונות מסויימים הדומים לקוה"ת? או שכן או שלא, אינני יודע וזה נושא בפני עצמו שאיני רואה טעם להיכנס אליו עכשיו. לצורך הדיון באשכול הזה זה גם לא ממש משנה. מה שברור מהקטע שהפרושים לא החזיקו במשנה משיחית אקטיביסטית סדורה, וזה מה שרלוונטי לדיון. למה זה לא משנה. אני חו...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 22, 2019 6:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1350
צפיות: 53463

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

על המהריל דיסקין. מה זאת אומרת שהוא שאל את המהרי"ל דיסקין אם הוא הוא מסכים אם דברי ר"א גוטמאכר, אם זו כביכול היתה ההשקפה הרווחת אצל הפרושים כבר מעל 70 שנה, מאז עלייתם לאר"י? לכה"פ אתה למד מזה שלא היתה כאן משנה סדורה וברורה בעניין. להבנתי, ברור שהיו בירושלים, בעיקר מת"ר ואיל...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 22, 2019 6:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 84
צפיות: 5132

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

קראתי את התגובות האחרונות, וכדי להבהיר מהו הנמשל וכיצד מגלים אותו אוסיף הסבר. הנמשל הוא המשמעות של סדר ההאצלה. יש נמשל שנודע בגילוי אלוקי, כנמשל שגילה רמח"ל בסדר האצילות שלימד האר"י. נמשל זה אינו כתוב בכתבי האר"י, וגם אינו מובן מהם אלא בגילוי אלוקי חדש. ויש נמשל שנודע 'בטמירו לעין הש...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 22, 2019 5:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברית לתאומים
תגובות: 18
צפיות: 715

Re: ברית לתאומים

החכמת אדם קמ"ט כ"ה פסק שיכולים לפטור שניהם בברכה אחת, ובלבד שלא יפסיקו, ולכן נכון שיביאו את השני לאחר הראשון, אך אם רוצים יכולים לפוטרם בברכה אחת - הרי שפסק כט"ז ולא כש"ך. . לעניות דעתי החכמת אדם פסק כש"ך שעדיף להפסיק אבל הוסיף שמי שדווקא רוצה יכול לנהוג כהרמ"א. (גם הש...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 22, 2019 2:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ראש הישיבה ר' יחזקאל סרנא רצה לחזור לחברון לאחר ששת הימים?
תגובות: 11
צפיות: 1989

Re: האם ראש הישיבה ר' יחזקאל סרנא רצה לחזור לחברון לאחר ששת הימים?

לפני כחצי שנה התפרסם פרוטוקולים שחושפים פרטים מרתקים מדיון שהתקיים בקבינט אחרי מלחמת ששת הימים, בבקשתו של ראש ישיבת חברון מרן הגר"י סרנא זצ"ל, להקים מחדש את הישיבה בעיר חברון. הובא גם ביתד נאמן בזמנו. אך הגיע לידי תמליל מחבר [כנראה נכתב לאחר זמן ואינו מדוייק], מדברים של הג"ר דוד כהן ...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 22, 2019 1:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקדמת אפרוחים לביצים
תגובות: 8
צפיות: 367

Re: הקדמת אפרוחים לביצים

בפשוטו של מקרא הייתי אומר שלא זו אף זו קאמר.
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 22, 2019 12:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מלאכים סובלים מהסתר פנים
תגובות: 15
צפיות: 1235

Re: האם מלאכים סובלים מהסתר פנים

למה מצחיק? כי מתים כותבים פה בפורום אבל מלאכים לא?

אבל אחרי הבדיחותא גם אני מרגיש תמה מאד על מה שנכתב כאן על המלאכים. (רגשות, כאב פיזי??)

והרב דרומי אני מתפלא ראשי תיבות בכים זה נקרא מפורש בסידור?
ולעצם הבכי מפורש בישעיהו מלאכי שלום מר יבכיון. אבל כמובן שאינו ראיה לנושא הלא מובן הזה.
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 22, 2019 10:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ג׳ רבעי מיל שוות אחר שקיעה״ח הוי לילה... האם יש שיטה כזאת?
תגובות: 6
צפיות: 257

Re: ג׳ רבעי מיל שוות אחר שקיעה״ח הוי לילה... האם יש שיטה כזאת?

מה הכוונה ניתן לסמוך על שקיעה במישור. אתה מתכוון בירושלים. אבל אע"פ שיש לדון בדבריך מנין לך שהשאלה היתה בירושלים?
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 22, 2019 10:51 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1350
צפיות: 53463

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

מן הצד ממש: האם חקרו פעם את הקשר בין היצירות הריבלינאיות לספרות הזכרונות של האדמו"ר הרי"צ? עושר המקורות על שקלוב וחכמיה למשל, קיים רק בשני המקורות הנזכרים והדמיון ביניהם מעורר מבוכה. למה כל מה שקשור ליצירות הנזכרות טובע בים של הסתרה, למשל האיש שיודע יותר מכל על התהוות הספר ומוצאיו הוא בכל...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 22, 2019 7:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמירת שבת כהלכתה - מהדורה חדשה
תגובות: 67
צפיות: 7295

Re: שמירת שבת כהלכתה - מהדורה חדשה

זה אפילו לא חצי מליון אלא מעט יותר מרבע מליון. שגם זה הרבה מאד.
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 22, 2019 6:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמירת שבת כהלכתה - מהדורה חדשה
תגובות: 67
צפיות: 7295

Re: שמירת שבת כהלכתה - מהדורה חדשה

החשבון שלמדתי אני לא מצליח להסביר לי את ההסבר שלך איך אע"פ שהחשבון מורה 30 אלף בממוצע, בשקלול כולל הממוצע השנתי הוא 10,000.
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 22, 2019 12:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברית לתאומים
תגובות: 18
צפיות: 715

Re: ברית לתאומים

הרב יואל שילה אני משתומם על דבריך וכמדומני ששגגה היא. ראשית היתה טעות בדברי ספראי והט"ז לא פסק לברך שתי ברכות רק אם מביאים לאחר זמן וכתב שלכן ישתדלו לא להתעכב. אבל הרב ספראי התכוון לש"ך שבאמת פסק לברך שתי ברכות וביאר את דעת בעל העיטור שאין דומה מילה לשחיטה. ובצירוף שמצוי שמדברים דברים באמצ...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 22, 2019 12:15 am
פורום: ימות עולם
נושא: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות
תגובות: 66
צפיות: 3908

Re: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות

אם דבריו שהובאו כאן הם מה שצויין בספרו מעמוד 26 ואילך. בעמודים שם הוא לא טוען שלא היתה אנטישמיות נגד היהודים בכלל אלא טענה קרובה לטענה שמביא בשמו הרב פ"ת. הציור שהוא מצייר את העיירה היהודית בגולה שהכל היה שם רק טוב מבחינה רוחנית נראה לי דמיוני לחלוטין ואולי מתאים להתלהבות של מגיד מישרים אבל לא ...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 21, 2019 9:57 pm
פורום: עזר אחים
נושא: חסימת החיפוש במסמכי המחשב
תגובות: 3
צפיות: 403

Re: חסימת החיפוש במסמכי המחשב

לא הבנתי את העניין אם חסמת אותם מפתיחה של הקבצים מה מועיל להם החיפוש אם אינם יכולים לפתחם?
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 21, 2019 10:29 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' ראובן מרגליות
תגובות: 186
צפיות: 30660

Re: ר' ראובן מרגליות

אך אציין שלאחרונה נתקלתי בכמה וכמה וכמה תמיהות שהעלה ר"ר מרגליות, שכבר כתב בהם הר' מימון בספריו. ולדוגמא אציין לדבריו ב'ניצוצי אור' (עמ' 82): Screenshot_20190413-204904__01.jpg ודברים אלו העלה על הכתב אף הר' מימון בספרו 'חדר הורתי' במאמר 'דברים אחדים' (עמ' כח, אות י"ב): Screenshot_2019041...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 21, 2019 12:45 am
פורום: ימות עולם
נושא: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות
תגובות: 66
צפיות: 3908

Re: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות

לא חשבתי שמישהו יכתוב כך על הרמב"ם. רק רציתי לציין את הקלות של אמירה פשטנית כזאת. לעצם העניין לא קראתי את כתביו של הרב אביגדור מילר מלבד פעם אחת שדפדפתי בדבריו על האבולוציה ועד כמה שזכור לי היו ללא הבנה כלל בעניין האבולוציה. אבל אני מתקשה להאמין שיהודי שומר תורה ומצוות שלא גדל באי בודד ק"ו...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 21, 2019 12:28 am
פורום: ימות עולם
נושא: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות
תגובות: 66
צפיות: 3908

Re: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות

ושכחתם לציין שגם הרמב"ם שכתב על המוסלמים שלא היתה אומה ולשון שהרעו לנו כמוהם (הוא כמובן לא ידע מה עתידים הנוצרים לעשות לנו אח"כ) היה גם הוא היסטוריון שקרן גנב ומעוות היסטוריה.
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 18, 2019 2:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1350
צפיות: 53463

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

עד כמה שהבנתי על זה הויכוח שלכם פה.
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 18, 2019 2:00 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1350
צפיות: 53463

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

אתה מבין שלא זה מה שהוא טוען. הרי אין בידך מכתב מהדור הראשון שאומר העובדות המסופרות בקול התור אינן נכונות. אתה החוקר בן המאה ה21 מביא תעודות ונותן להם פרשנות ומסיק מהן מסקנות שעולה מהן שהעובדות הללו אינן נכונות. וכששואלים אותך הרי פלוני ופלמוני אמרו אחרת אתה אומר שהם טעו. על זה אומר משולש שהוא מעדיף...
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 18, 2019 11:46 am
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 16674

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

עקביה כתב:אני מציע שתמכור את היין לתוכן. אדם לא אוסר על עצמו יין שהוא עצמו נגע בו.


ר' אברהם פרבשטיין פעם אמר שיעור בישיבה על השאלה הזאת. מסדר קידושין שנותן לחתן לשתות מן היין והחתן מחלל שבת בפרהסיא. עד כמה שזכור לי הוא באמת טען כדבריך אני לא זוכר אם עורר שאלה מה עם הכלה.
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 18, 2019 10:45 am
פורום: אספקלריא
נושא: מוגנות דאמריקה
תגובות: 97
צפיות: 3985

Re: "מוגנות"

ילדה בת 12 גרמה לו לעשות את זה....

הרב זאב ערבות. תמר הצדקת לא הכשילה את יהודה. ובכלל אין מקום להזכיר מעשי צדיקים ליד מעשים מכוערים המוזכרים כאן.
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 18, 2019 9:44 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: הזחה של שמות ספרים
תגובות: 2
צפיות: 873

Re: הזחה של שמות ספרים

כי הספר הזה הוא חלק מסדרה אע"פ שעכשיו בגלל שחיפשת ספרים על מסכת מסוימת את רואה רק אותו ולא את כל הסדרה

אבל אני רואה ששיש מקרים שגם ספר שאינו חלק מסדרה מוזח אבדוק בעז"ה אם זה באג או מוצדק.
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 18, 2019 7:29 am
פורום: אספקלריא
נושא: מוגנות דאמריקה
תגובות: 97
צפיות: 3985

Re: "מוגנות"

אין בארה"ב ענשי מקסימום על עבירות? כאן בארץ עד כמה שידוע לי אפילו על רצח אם הוא של אדם אחד המקסימום הוא מאסר עולם היינו 25 שנה. אא"כ הצטרף לזה עניינים נוספים.
רק אולי הם ספרו כל פעם שהתעסק איתה כעבירה בפני עצמה וכך קל לעשות חשבון גדול?

עכשיו אני רואה שזה מה שהסביר זאב ערבות.
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 18, 2019 7:15 am
פורום: אספקלריא
נושא: מוגנות דאמריקה
תגובות: 97
צפיות: 3985

Re: "מוגנות"

סתם להבין את המציאות בלי להביע דעה.
הוא קיבל 53 (107) שנים בכלא בגלל הסיפור עם הבחורה האחת. או שהיו לפני בית המשפט עדויות על עסקים עם עוד בחורות והעונש מצטבר מתוך כל העבירות.
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 17, 2019 10:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טעו בהדפסה של סידור במילה אחת מה צריכים לעשות
תגובות: 19
צפיות: 609

Re: טעו בהדפסה של סידור במילה אחת מה צריכים לעשות

הוצאת ספרים חשובה, השקיעה סכום עצום בהוצאת סידור חדש, והנה נמצא שבמשניות אבות שם טעו במשנה של גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה כתוב שם ואמר רפאות תהי לשך,במקום רפאות תהי לשרך,-האם הם יכולים להעלים עין מזה, או שחייבים להודיע ללקוחות, או להדפיס מדבקות ולחלק לחנויות שמוכרים סידור זה? ומצד אחד אולי יי...
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 17, 2019 8:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראוי למותחו על העמוד!!
תגובות: 2
צפיות: 256

Re: ראוי למותחו על העמוד!!

אולי כדאי שתבאר מה הורה אותו מורה.
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 17, 2019 6:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש הוכחה מהרמב"ם שבן זכר אחרי נקבה לא נקרא בכור לעניין ירושה?
תגובות: 7
צפיות: 181

Re: האם יש הוכחה מהרמב"ם שבן זכר אחרי נקבה לא נקרא בכור לעניין ירושה?

ברור שלא. אני לא מבין אתה מסתפק בדבר פשוט כזה? שאני חושב שהוא לא כתוב לרוב פשיטותו. אבל יש ראיה ממשנה מפורשת. בכור לנחלה ואינו בכור לכהן הבא אחר נפלים ולא נקטה בכור אחר הבת. ואם אתה רוצה מדברי הפוסקים חיפשתי ומצאתי ט"ז באבן העזר ס"א סק"ט שכתב פשוט כך. והערוך השולחן בהלכות נחלות. אכן ...
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 17, 2019 4:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש הוכחה מהרמב"ם שבן זכר אחרי נקבה לא נקרא בכור לעניין ירושה?
תגובות: 7
צפיות: 181

Re: האם יש הוכחה מהרמב"ם שבן זכר אחרי נקבה לא נקרא בכור לעניין ירושה?

ברור שלא. אני לא מבין אתה מסתפק בדבר פשוט כזה? שאני חושב שהוא לא כתוב לרוב פשיטותו.

אבל יש ראיה ממשנה מפורשת. בכור לנחלה ואינו בכור לכהן הבא אחר נפלים ולא נקטה בכור אחר הבת.
ואם אתה רוצה מדברי הפוסקים חיפשתי ומצאתי ט"ז באבן העזר ס"א סק"ט שכתב פשוט כך. והערוך השולחן בהלכות נחלות.

עבור לחיפוש מתקדם