החיפוש הניב 6846 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 07, 2018 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חורש בשעת חרישה וקוצר בשעת זריעה - האם חרשו וזרעו כל השנה?
תגובות: 3
צפיות: 228

Re: חורש בשעת חרישה וקוצר בשעת זריעה - האם חרשו וזרעו כל השנה?

א"ל רבא לרבנן במטותא מינייכו ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו קמאי כי היכי דלא תטרדו במזונייכו כולא שתא . מה פשר בקשה זו, היו להם שדות שלהם מלאים בתבואה וכד' וחשבו להזניח את הקציר? או שאולי יש אפשרות 'למרוח' את הפעילות בשדה על משך כל העונה, ורבא ביקש מהם לרכז ולסיים הכל במעט זמן? אולי הכוונה שי...
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 07, 2018 2:51 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: למה הסידור לא נחשב מין נוסף?
תגובות: 8
צפיות: 1753

Re: למה הסידור לא נחשב מין נוסף?

בתוס' מבו' דנטילה שלא כדרך גדילתן ל"ח הוספה. מה שיועיל לנו לכאו' גם אם נחשיב את נייר הסידור כגידו"ק.
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 07, 2018 2:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכהמ"צ על עירובין/טבילה/שחיטה כאשר הצורך מסופק
תגובות: 26
צפיות: 1938

Re: ברכהמ"צ על עירובין/טבילה/שחיטה כאשר הצורך מסופק

נשאל כך: למה הנוטל את ידיו כי אולי יובא לפניו לאכול, אינו מברך על הנטילה, (כך יוצא מהריטב"א שדן על ברכה לבטלה למפרע, ולא דן להתיר מעיקרא בכל ספק), ואילו המערב עירוב תבשילין כי אולי ירצה לבשל עבור שבת, מערב בברכה. לכאורה דברי הריטב"א אינן עניין לנדו"ד, כי השאלה שלו היתה האם מותר להמלך...
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 07, 2018 10:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכהמ"צ על עירובין/טבילה/שחיטה כאשר הצורך מסופק
תגובות: 26
צפיות: 1938

Re: ברכהמ"צ על עירובין/טבילה/שחיטה כאשר הצורך מסופק

לכאו' יש ענין נוסף בו חלוקים המצוות הללו משאר מצוות, וכפי המתבאר באשכול הזה.
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 07, 2018 10:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: בשולי המאמר "להוציא מליבן של צדוקין" - הרב גרינצייג
תגובות: 39
צפיות: 3399

Re: בשולי המאמר "להוציא מליבן של צדוקין" - הרב גרינצייג

לגבי הנידון בדעת רס"ג על דין 'אסיפה' בדגים, והמובא מדברי הגר"ד מצגר - שאלת תם: האם פירוש הרס"ג לתורה הוא מוסמך יותר ממה שכתבו הראשונים בשם רס"ג, כולל רנ"ג ורה"ג? בקשה נוספת: הרב מצגר מציין כי בהתאם להערתו, תיקן הגרח"ק את דבריו במהדורה החדשה של שיח השדה, האם מישהו י...
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 07, 2018 10:16 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שמיעת המגילה מהקוראים בעל-פה
תגובות: 10
צפיות: 1137

Re: שמיעת המגילה מהקוראים בעל-פה

לכתחילה צריך הכל מתוך הכתב, בדיעבד סגי ברוב. האם יש עדיפות כמה שיותר? ז"א אם כבר נצרך להשלים כמה תיבות בע"פ, עדיין נצרך להתאמץ לשמוע מה שיותר מתוך הכתב? שאלה מצויה. אולי זאת שאלה בכל 'רובו ככולו', כאשר לכתחילה בעי' 'כולו'. האם עדיף מה שיותר גם במקרה שבודאי לא יגיע ל'כולו' אבל עכ"פ יכ...
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 06, 2018 8:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע - השטח האפור
תגובות: 10
צפיות: 849

Re: לשון הרע - השטח האפור

בית הבחירה להמאירי מסכת בבא בתרא דף לט עמוד א - ואף על פי שיש כאן קצת לשון הרע שאומר עליו שגזלן הוא הואיל ועסקי ממון הם ולא לכונת לשון הרע נאמר אלא לענין עדות אינן מוזהרים על כך. הגמ' שם דנה באיסור לשה"ר רק לגבי מה שמספרים למחזיק בקרקע את אשר טען עליו המר"ק, אבל לכאו' עצם סיפור המחאה מאחד ...
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 06, 2018 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך ביטלו את יצרא דע"ז?
תגובות: 2
צפיות: 586

Re: איך ביטלו את יצרא דע"ז?

הרי בגמ' ב"ק מבו' דאף קודם תקנת עזרא כבר תיקן משה לקרוא בתורה, אלא שעזרא הוסיף עוד פסוקים וכו', וע"ע כאן . ויל"ע האם קריה"ת של תקנת משה אינה צריכה 'עשרה', או שבאמת קודם שתיקנו אכנה"ג תפילה בציבור, מ"מ היו מתכנסים בשני וחמישי ושבת לקרוא בתורה בציבור. גם יל"ע האם נתפ...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 05, 2018 3:59 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לולב בשמיני עצרת
תגובות: 5
צפיות: 347

Re: לולב בשמיני עצרת

בליל יו"ט ראשון לכאורה פשוט שאינו מוקצה, ואדרבה יש נוהגים לכתחילה לאגוד הלולב אז. שו"ר - יד המלך (לנדא) הלכות שבת פרק כה וברישומים אשר לש"ע שלי רשמתי דבכל אופן אסור לטלטל אתרוג בלילה הראשונה של חג, דכין דלילה לאו זמן נטילה ולא הותחל עדיין שעה הראויה לנטילת מצותו, הרי אין אז מקום לסבר...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 05, 2018 2:10 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לולב בשמיני עצרת
תגובות: 5
צפיות: 347

לולב בשמיני עצרת

האם הוא מוקצה?

ומה מדברים על ליל יו"ט ראשון, יש צד שזה מוקצה?
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 04, 2018 8:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פטר חמור הקנוי מן הנכרי
תגובות: 6
צפיות: 235

Re: פטר חמור הקנוי מן הנכרי

שאלה אחרת: אם קנה מישראל פטר חמור אחרי שנולד, האם גם חייב ויכול לקיים את מצוות הפדיון?
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 04, 2018 6:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פטר חמור הקנוי מן הנכרי
תגובות: 6
צפיות: 235

פטר חמור הקנוי מן הנכרי

הלוקח עובר חמורו של נכרי פטור מן הבכורה, כך תנן ריש בכורות.
האם זה גם כאשר הוא קונה את האתון (אחרי שנתעברה) ולא רק את העובר לחוד?
(סליחה על הבורות, אבל נשאלתי כך למעשה, ולא הוה בידי).
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 04, 2018 1:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלאך ששמו 'קדוש' וכו'
תגובות: 22
צפיות: 502

Re: מלאך ששמו 'קדוש' וכו'

חד ברנש כתב:ככל הנראה חכמי אשכנז הבינו את הדבר מפיוט קלירי (אע"פ שאין הכרח לפרשו כן). ואכ"מ.
ואם יש היודע להוסיף בעניין, אודה לו מאוד.

אולי תפרט.
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 04, 2018 9:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1067
צפיות: 79931

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

עושה חדשות כתב:היכן כתוב מהאריז"ל על חשיבות ה"שמע-ישראל" בקדושה במוסף של שמיני עצרת. תודה למסייע.
זכור לי שכותב שזה תכלית כל עבודת מועדי תשרי וכו', או כעי"ז. מישהו מכיר?
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 04, 2018 9:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: איך ביטלו את יצרא דע"ז?
תגובות: 2
צפיות: 586

Re: איך ביטלו את יצרא דע"ז?

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f ... it#p308501

האם יש לכם מה להוסיף על דברי החת"ס, בדבר השייכות בין תקנת סדר תפילה בציבור לענינא דביטול יצרא דע"ז.
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 04, 2018 9:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: ועצר את השמים ולא יהיה מטר
תגובות: 0
צפיות: 175

ועצר את השמים ולא יהיה מטר

בתורה שבכתב יש הרבה אזהרות והבטחות סביב הענין הזה, שירידת הגשמים תלויה בדביקות והליכה בדרכי השם, לטוב ולמוטב. העירני חד, דלעומת כן בספרי הנביאים מצינו אמנם בהרבה מקומות, שבעקבות שסרו מן הדרך באו עליהם אויבים, אבל לא מצינו כ"כ הרבה את ענין עצירת הגשמים כעונש על החטאים, (מלבד מעשה דאליהו, ואולי ע...
על ידי עושה חדשות
ד' אוקטובר 03, 2018 12:55 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד
תגובות: 9
צפיות: 1832

Re: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

ז"ל דעת זקנים פ' פנחס - ומן הראוי היה להיות חג העצרת חמשי' יום אחר סוכות כמו ששבועות חמשים יום אחר הפסח אלא שאחר הפסח באין ימי הקיץ ואין טורח לעלות לרגל אבל אחר סוכות באין ימי הגשמים והיה טורח לעלות לפיכך קבעו ית' מיד אחר סוכות משל למלך שנושא שתי נשים אחת ממקום קרוב ואחת ממקום רחוק לאותה שהיא ...
על ידי עושה חדשות
ד' אוקטובר 03, 2018 12:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: הלל דרך תחינה
תגובות: 8
צפיות: 388

הלל דרך תחינה

מגן אברהם סימן תקפד - אין אומרים הלל בראש השנה ויו"כ. צריך עיון קצת האומרי' תילים בכל יום ומתרמי להם הלל ביום ראש השנה היאך אומרים אותו ונ"ל כיון שא"א אותו דרך שירה רק דרך תחנה ובקש' שרי דהא מנהג פשוט לגמור בליל יה"כ כל תהלים ואומרי' ג"כ הלל וגם י"א תהילי' כל יום ויום ו...
על ידי עושה חדשות
ד' אוקטובר 03, 2018 12:40 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: איסרו חג ליוהכ"פ וראש השנה?
תגובות: 15
צפיות: 1212

Re: איסרו חג ליוהכ"פ וראש השנה?

גם צריך לבאר למה תחינות של צום גדליה 'דוחות' את האסרו-חג ולא להיפך.
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 02, 2018 7:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 310
צפיות: 20826

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אין חיוב ללבוש בגד ד' כנפות,
ואין חיוב לישב בסוכה כאשר הוא מצטער.

ואם אדם רוצה ללמוד וקשה לו לעיין בסוכה, הרי הוא עוזב את הסוכה.
ולכאו' כמו כן אם מישהו רוצה ללבוש ציצית וקשה לו לעשות כן בסוכה.

והשאלה היא איזו מצוה יש בה עדיפות להיכנס בחיוב שלה, סוכה או ציצית.
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 02, 2018 6:06 pm
פורום: עזר אחים
נושא: השתלת שיניים בלייזר
תגובות: 7
צפיות: 819

השתלת שיניים בלייזר

אולי מישהו יכול להמליץ לי (מתוך היכרות וניסיון!)
על השתלת שיניים בלייזר, באיכות טובה ומחיר סביר,
[לכתחילה באיזור גוש-דן].
בבקשה להשיב בהודעה פרטית.
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 02, 2018 9:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: דבר המפורש במשנה
תגובות: 4
צפיות: 477

Re: דבר המפורש במשנה

שמעתי מחכ"א שליט"א שטען שהבסיס המחוייב על כאו"א בגיל צעיר (עד החתונה), זה לידע כראוי ששה סדרי משנה על בוריין. בסידור היעב"ץ כ' "מי שדעתו וכח זכרונו יפה שיוכל ללמוד ולזכור כל התורה שבעל פה לא ישא אשה עד שילמדה והוא כל ההלכות בטעמם בדרך קצר שהם פירוש התרי"ג מצוות בהלכותי...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 02, 2018 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 39
צפיות: 3186

Re: כל העולם כולו

על פת הנילושה בחלב אי' ד"כל הפת כולה" אסורה. וכמדומני שהאחרו' כתבו בזה ביאורים.
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 01, 2018 11:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקה מדגמית
תגובות: 9
צפיות: 796

Re: בדיקה מדגמית

דוגמאות לבדיקות מדגמיות:
הרמב"ן והר"ן ר"פ כל הצלמים.
(אולי) ביכורי יעקב על אתרוגים מורכבים.
אליה רבה סי' תרפח על חנויות.
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 01, 2018 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ידיעת החטא למפרע - מנוקה מעוון
תגובות: 2
צפיות: 361

Re: ידיעת החטא למפרע - מנוקה מעוון

שואל שוב.

ואציין עוד דוגמאות דומות במקצת:
בגמ' בפסחים מבו' דאף דלא חיישי' שמא גיררה חולדה וכו', מ"מ עבדי' תקנה שמא תיטול חולדה בפנינו, ויל"פ.
ברשב"א חולין נתן טעם לחיוב בדיקת הריאה, כי שמא ימלא בטנו מן האיסור אחר שנודע, עי"ש.
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 01, 2018 11:28 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בגדים לבנים | קיטל
תגובות: 18
צפיות: 2604

Re: בגדים לבנים | קיטל

מענין לענין -

קיטעל.png
קיטעל.png (39.27 KiB) נצפה 285 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 01, 2018 11:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1067
צפיות: 79931

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

היכן כתוב מהאריז"ל על חשיבות ה"שמע-ישראל" בקדושה במוסף של שמיני עצרת. תודה למסייע.
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 30, 2018 3:59 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: "וִתּוּר סֻכָּה גְּדוֹלָה אַרְבָּעָה מְרֻוָּחִים"
תגובות: 3
צפיות: 1145

Re: "וִתּוּר סֻכָּה גְּדוֹלָה אַרְבָּעָה מְרֻוָּחִים"

מן הסתם כבר התקדמת מאז... אם תוכל לשתף.
ראיתי כעת ביוצרות לשבת חוה"מ שנקט בסתמא כמ"ד דבעי' שיעור סוכה ד' אמות על ד"א.
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 30, 2018 3:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הידור מצוה בפלוגתא דרבוותא
תגובות: 13
צפיות: 1181

Re: הידור מצוה בפלוגתא דרבוותא

המשנ"ב כותב כך גם לגבי שופר, סי' תקפו שעה"צ סק"ט.
(ובאמת מצינו הרבה לחוש לשיטות שלא נפסקו, כגון דעת היחיד כנגד הרבים, אבל כאן החידוש הוא שזה בגדר הדין והחיוב של הידור).
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 30, 2018 11:26 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שהלולב "מתחדש" בו כל שבעה
תגובות: 1
צפיות: 81

שהלולב "מתחדש" בו כל שבעה

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סוכה פרק ה רבי יוסי בי רבי בון בשם ר' בא בר ממל למה קורין את ההלל כל שבעת ימי החג כנגד הלולב שהוא מתחדש כל שבעה. ספר שבלי הלקט סדר חג הסוכות סימן שעא - וכל תשעת ימי החג קורין הלל גמור ומאי שנא בחג דגמרינן ביה הלילא בכל יומא ומאי שנא בפסח דלא גמרינן ביה הלילא בכל יומא מפני ...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 30, 2018 10:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 685
צפיות: 67172

Re: השוואות...

מחלוקת תנאים במי שעלה על אילן בשבת אם צריך להישאר עליו או לירד, ובגמ' עירובין ק. דנו לתלות בפלוג' ר"א ור"י על ניתנין במתנה אחת שנתערבו בניתנין מתן ד', עי"ש.

ולגבי חזרת רטיה, שם קב: דאם פירשה לקרקע אסור, ראיתי שדנו בצל החכמה ומנחת שלמה אי דמי לתנאי חזרה של קדירה.
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 28, 2018 4:58 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לכם בנשים
תגובות: 1
צפיות: 117

Re: לכם בנשים

בפשטות כן,
אבל עיין עוד -
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f ... it#p307746
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 28, 2018 12:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 310
צפיות: 20826

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

שמעתי שואלים: סוכה או ציצית.
דהיינו באופן שבהיותו לבוש בציצית בסוכה הוא פטור כדין מצטער מחמת החום,
האם עדיף להתחייב ולקיים סוכה או ציצית?
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 28, 2018 12:25 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: איגוד הלולב ביו"ט
תגובות: 8
צפיות: 379

Re: איגוד הלולב ביו"ט

צודק לכאו', סוכה לז: לא לידוץ איניש וכו'.
ומקופיא באוצר ראיתי שעמדו בזה, בל"נ אברר יותר.
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 28, 2018 12:13 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מדוע אין מקפידים שיהיו דפנות הסוכה דרך גדילתן
תגובות: 11
צפיות: 1012

Re: מדוע אין מקפידים שיהיו דפנות הסוכה דרך גדילתן

עושה חדשות כתב:האם יש סברא לחלק בין ברכת הריח על הבשמים לברכת הנהנין על שאר מאכלים? או שבאמת יש דין דרך גדילתן גם בברכת בופה"ע על תפוח?

שו"ר - viewtopic.php?p=262284#p262226
על ידי עושה חדשות
ה' ספטמבר 27, 2018 11:52 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דופן אחת ישרה ואחת עגולה רבע עיגול
תגובות: 1
צפיות: 501

Re: דופן אחת ישרה ואחת עגולה רבע עיגול

אשאל כך:
מה שיעור הזוית שאפשר להחשיב ב' דפנות של סוכה כגודרות ג' רוחות?
לכאו' לפי החזו"א עד 90 מעלות. האם יש בזה דעות אחרות?

images.png
images.png (939 Bytes) נצפה 97 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם