החיפוש הניב 7183 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
א' פברואר 24, 2019 11:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מילה בשבת לתינוק שנולד ע"י זירוז או תיכנון הלידה בשבת
תגובות: 25
צפיות: 1292

Re: מילה בשבת לתינוק שנולד ע"י זירוז או תיכנון הלידה בשבת

יוצא דופן אינו נימול בשבת, אפילו בשמיני.
ומה הדין אם יש לפנינו ב' תינוקות בשמיני שחל בחול, ואי אפשר למול אלא אחד מהם, האם י"ל דהנולד רגיל בהכרח קודם ליוצא דופן?
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 24, 2019 11:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדעת החזו"א על איסור שוחד
תגובות: 12
צפיות: 403

Re: בדעת החזו"א על איסור שוחד

שוחד - הסבא מסלבודקא.pdf
(2.42 MiB) הורד 14 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 24, 2019 8:47 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: טהרות עם ר"ש
תגובות: 1
צפיות: 118

טהרות עם ר"ש

חיפשתי משניות מס' טהרות עם פי' ר"ש ורמב"ם כפי שמופיע בשסי"ם, בהוצאת עוז והדר, או וגשל וכדומה, ומצאתי רק את הילקוט מפרשים של עוז והדר, ולא את המשניות עצמם. האם זה נמצא היכן שהוא?
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 24, 2019 8:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: ליתא בשליחות ליתא בתנאי
תגובות: 4
צפיות: 149

Re: ליתא בשליחות ליתא בתנאי

לא מדובר על "דבר שמצד עצמו תלוי בתנאי שכך ראוי להיות", אלא על חוב ישן שהיא חייבת לו, וכעת יש לו הזדמנות לדרבן אותה להחזיר.
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 24, 2019 1:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: ליתא בשליחות ליתא בתנאי
תגובות: 4
צפיות: 149

ליתא בשליחות ליתא בתנאי

ראיתי מביאים מהמאירי ביבמות (נג,קו) וכן באבנ"מ (לח-ה) דקדק מרבינו ירוחם, שבאופן שהתנאי היה ראוי להיעשות, כגון שתחזיר לו דבר שהיא חייבת לו מכבר, מהני התנאי אפילו על דבר דליתא בשליחות. (האריך בזה גם בס' 'אב בחכמה' בפולמוס המפורסם). בקריאה שיטחית היה נראה לי שאולי אפשר לפרש בדבריהם אחרת, אבל ראשית...
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 24, 2019 1:08 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: משלוח מנות ע"י רחפן
תגובות: 50
צפיות: 1698

Re: משלוח מנות ע"י רחפן

אין מי שבאמת הצריך שליח אף שהמ"ב (תרצ"ה י"ח) כתב שהבנין ציון (מ"ד) הסתפק בהביא את המשלוח בעצמו ולא על ידי שליח, אך המעיין שם יראה שלא הסתפק אלא היה פשוט לו שמועיל כשמביא בעצמו אלא שסיים שאולי לכתחילה טוב כשמביא על ידי אחר אבל כבר הביאו מתלמיד החת"ס שכ' בשם רבו שהביא משם חות...
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 24, 2019 12:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שנה עליו הכתוב לעכב בקדשים
תגובות: 6
צפיות: 700

Re: שנה עליו הכתוב לעכב בקדשים

לגבי הנידון האם זה רק בקדשים,
ע"ע ראבי"ה תתקצא, ערוגת הבושם (לר"א בר עזריאל), הכריתות ח"ה שער א סי' כב, ערכי תנאים בערך ר"י בן ברוקה, רבינו דוד פסחים יא.
(העתקתי מקורות אלו מס' ראשי פרקים להגאון ר' יהושע גרינמן).
על ידי עושה חדשות
ש' פברואר 23, 2019 11:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10107
צפיות: 782082

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,
חידושי רבינו משה קזיס, חולין פרק רביעי.
מכון ירושלים.
על ידי עושה חדשות
ו' פברואר 22, 2019 10:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדעת החזו"א על איסור שוחד
תגובות: 12
צפיות: 403

Re: בדעת החזו"א על איסור שוחד

תודה.

משהו שראיתי עכשיו -
רד''ק - נגיעות בהוראה.pdf
(1.15 MiB) הורד 24 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' פברואר 22, 2019 10:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדעת החזו"א על איסור שוחד
תגובות: 12
צפיות: 403

בדעת החזו"א על איסור שוחד

ידועים דברי מרן זללה"ה באמו"ב, כי השוחד מעוור רק משום העבירה על הדין, אבל לעולם עיני החכם אינם מסתמאות מן הנגיעות אילולי היה בזה עבירת נטילת שוחד. זכורני שמעירים בזה מכמה מקומות, כגון מהמסופר בכתובות קה: על ר' ישמעל בר' יוסי ועל ר' ישמאל בר' אלישע, ועוד. האם אתם מכירים משהו מסודר על הנושא,...
על ידי עושה חדשות
ו' פברואר 22, 2019 9:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: אבלות במשנת בעלי המוסר
תגובות: 14
צפיות: 988

Re: אבלות במשנת בעלי המוסר

מענין האשכול קצת, ע"ע https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=34255#p371438 - ע"ע לש' רש"י ביחזקאל פרק כד - ועשיתם כאשר עשיתי; לא תנהגו אבילות כי אין מנחמין לכם שאין בכם אחד שלא יהיה אבל ואין אבילות אלא במקום מנחמים. - ר' יונתן איבשיץ ביערות דבש יש לו אגרת ארוכה לגיסתו בענין אבילות. י...
על ידי עושה חדשות
ב' פברואר 18, 2019 12:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: "אל תקרי בניך אלא בוניך". מאן נינהו בניך, ומאן נינהו בוניך, ומאי קאמר?
תגובות: 20
צפיות: 1728

Re: "אל תקרי בניך אלא בוניך". מאן נינהו בניך, ומאן נינהו בוניך, ומאי קאמר?

שאלה בפשט - "אל תיקרי" מוסב על ה'בניך' הראשון המופיע בפסוק או על השני?
על ידי עושה חדשות
ב' פברואר 18, 2019 12:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: תרומות ומעשרות ביוצא מן הטבל
תגובות: 12
צפיות: 937

Re: תרומות ומעשרות ביוצא מן הטבל

הוה אמינא כתב:איני יודע מדוע זכורני שנידון יוצא מאבר מן החי הכוונה לבן פקועה שהוציא אבר וניתר כולו בשחיטת האם לבר מאותו אבר שנחשב טריפה. ומה הקשר לנידון יוצא דכאן?
זה באמת שני נידונים שאינם שייכים זל"ז, מה שזכור לך הוא מהגמ' בחולין דס"ט, ובאמת לא על זה דיברתי.
על ידי עושה חדשות
ב' פברואר 18, 2019 12:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 631
צפיות: 14355

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

מאירים א כתב:בספר נועם מגדים, מבעל פרי מגדים ס"ק כ' מביא בשם האחרונים באור"ח סימן רס"א, שתוספות שבת הוא חצי שעה.

מישהוא יכול לעזור לי למצוא האחרונים האלו?
בתודה מראש.

כמדומני כבר נמצא כן במהר"ח או"ז בשם ערוגת הבושם, אאל"ט.
על ידי עושה חדשות
ה' פברואר 14, 2019 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תרומות ומעשרות ביוצא מן הטבל
תגובות: 12
צפיות: 937

Re: תרומות ומעשרות ביוצא מן הטבל

א. זכורני שיש בחזו"א עצמו התייחסות לדין הפרשה ב'טעם כעיקר', וכפי שהביא הרב 'זהב התרומה' מהתורי"ד, האם באמת מצאנו טבל שהוא 'עגונה'. אשמח למצוא מקור. ב. אגב מה שהביא שם מהרמב"ן שאיסור 'יוצא' של אבר מן החי אינו ניתר ע"י שחיטה, מכבר נתקשיתי לפ"מ שהעירו האחרו' על הרמב"ן דודא...
על ידי עושה חדשות
ה' פברואר 14, 2019 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עד אחד על דשב"ע לענין ממונות
תגובות: 1
צפיות: 107

עד אחד על דשב"ע לענין ממונות

כידוע, עד אחד המעיד על אשה שנתקדשה או נתגרשה, אינו מועיל כלום, כי אין דבר שבערוה פחות משנים.
ראיתי להסתפק, האם מ"מ לגבי הנפקותא הממונית, יש לו נאמנות לחייב שבועה, ככל דבר שבממון.
כגון, לחייב את האשה שבועה שלא נתקדשה, כדי שתיפטר מליתן לבעל את פירות נכסי מלוג שלה, וכדומה.
על ידי עושה חדשות
ב' פברואר 11, 2019 11:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החילוק בין אבא לאמא
תגובות: 30
צפיות: 2921

Re: החילוק בין אבא לאמא

מענין לענין, בבע"ח יש נידון ופלוג' האם חוששין לזרע האב, לגבי "אותו ואת בנו" ולגבי קביעת המין, ועוד. מה טעם החילוק שבבנ"א בודאי הבן מתייחס אחר אביו ובבע"ח יש מקום לומר שלא. זכורני מבארים שזה שייך לענין האישות שיש לאב עם האם המולידה. היכן דנים בזה ומה אומרים. אחד החכמים השיב ...
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 10, 2019 8:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: מלמול כדיבור דמי או לאו
תגובות: 14
צפיות: 1275

Re: מלמול כדיבור דמי או לאו

ע"ע מוריה הנוכחי (שבט עט) עמוד רמב והלאה.
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 10, 2019 1:07 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אז מסיני נצטוו
תגובות: 4
צפיות: 248

Re: אז מסיני נצטוו

שו"ר שכבר עמדו וביארו, ראשונים גם אחרונים. אצטט שני ביאורים - שבלי הלקט ענין שבת סימן פב אז מסיני נצטוו עליה פי' אחי ר' בנימין נר"ו אז מסיני קודם שבאו להר סיני במצרים ובמרה ומצינו אז שהוא לשון הקדמה כמה דתימא קדם מפעליו מאז. אורחות חיים חלק א סדר תפלת מוסף בשבת אז מסיני נצטוו צוויי פעליה א...
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 10, 2019 12:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איבעיא דלא איפשטא - תיקו
תגובות: 4
צפיות: 986

Re: איבעיא דלא איפשטא - תיקו

כמדומה לי עוד, שאם יש 'סידרה' של איבעיות, ואח"כ אמרו ע"ז "פשוט מיהא חדא", אז אפילו ששאר האיבעיות לא נפשטו בכלל, מ"מ כבר לא נזכר ע"ז "תיקו". (אם זה נכון, אז יל"ע שוב בכלל של הש"ך הנ"ל).
על ידי עושה חדשות
א' פברואר 10, 2019 12:47 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אז מסיני נצטוו
תגובות: 4
צפיות: 248

אז מסיני נצטוו

שאלני חד, והלא קודם לכן כבר נצטוו על השבת, במרה. והביא שיש מפרשים 'אז מסיני' דהיינו - כבר קודם סיני. שמא י"ל דאזיל על ציווי הקרבנות, והוא לא היה אלא בסיני. עוד י"ל עפ"ד הרמב"ן (עה"ת) שבמרה לא נצטוו על הקיום, אלא רק ניתן להם ללימוד. ובאו"ז כתב שבמרה נצטוו על הכללות ולא ע...
על ידי עושה חדשות
ו' פברואר 08, 2019 12:47 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 27
צפיות: 2871

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

בכל עניני מחיצת בנ"א, יעויין באורך שו"ת בנין עולם אורח חיים סימן יג.
על ידי עושה חדשות
ו' פברואר 08, 2019 12:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: הטומאה והטהרה בידי כהן - נגעים
תגובות: 8
צפיות: 672

Re: הטומאה והטהרה בידי כהן - נגעים

לפי חידוש המהריל"ד הנ"ל, האם י"ל שהכהן יכול לטמאות "לאחר שלושים"?
על ידי עושה חדשות
ו' פברואר 08, 2019 12:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1890
צפיות: 118665

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראיתי מביאים בשם תוספות על התורה, דמצות קידוש בשבת בכניסתו היא כעין המצוה לקדש בכור אע"ג שהוא קדוש מאליו.
לע"ע לא מצאתי, אשמח להיעזר בכם.
על ידי עושה חדשות
ה' פברואר 07, 2019 11:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 102
צפיות: 2758

Re: הישגים או עמל

ידידי הרב פ"ת, אף אחד לא חושב שאנחנו יכולים לשער הכל, ובוודאי שיש דברים שלא נוכל למדוד, ויש דברים שגם האמוראים לא, כי 'אין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות'. ופשיטא שדברי חז"ל אמת הם, כי לפום צערא אגרא, ולא רק לפי ההצלחה וההישג. ומאידך גיסא, באים לומר כאן שיש משמעות גם להשגים כמו ידיעת התורה או...
על ידי עושה חדשות
ה' פברואר 07, 2019 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 102
צפיות: 2758

Re: הישגים או עמל

והמהר"ל בב"ב י: כתב בביאור הגמ' הנ"ל כך - ואנן וכו', כלומר מי שיש לו מעלת השכל, כי השכל חשוב אף בעולם הזה, כי בלא שכל אין האדם כלום נחשב, ולפיכך חשיבותו בין בעולם הזה ובין בעולם הבא.
על ידי עושה חדשות
ה' פברואר 07, 2019 11:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקל הקל תחילה
תגובות: 54
צפיות: 4393

Re: הקל הקל תחילה

הרה"ג רבי יעקב חיים סופר שליט"א בס' תפארת יצחק (סי' לא) דן בענין זה דהקל הקל תחילה אם הוא מהתורה, והביא שם דברי המבי"ט בקרית ספר הלכות מאכלות אסורות פרק יד: כל מי שמסוכן מאכילין אותו דברים אסורים, ונראה דהא דאמרינן מאכילין הקל קל תחילה לא הוי אלא מדרבנן, דמדאוריתא אין לך דבר חמור שעו...
על ידי עושה חדשות
ה' פברואר 07, 2019 11:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 102
צפיות: 2758

Re: הישגים או עמל

ובהחלט תהיינה לכולנו הפתעות גדולות. עליונים למטה ותחתונים למעלה. אין לנו כל דרך לדעת. פסחים נ. - כי הא דרב יוסף בריה דרבי יהושע בן לוי חלש ואיתנגיד כי הדר אמר ליה אבוה מאי חזית אמר ליה עולם הפוך ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה אמר לו בני עולם ברור ראית ואנן היכי התם כי היכי דאיתו אנן הכא הכי איתי...
על ידי עושה חדשות
ה' פברואר 07, 2019 10:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות עשה של ראובן או של שמעון
תגובות: 13
צפיות: 1007

Re: מצות עשה של ראובן או של שמעון

עשה של חבירו מול הידור של עצמו, ע"ז שנינו במגן אברהם סימן תרעא "ואם יש לו שמן בצמצום ולחבירו אין לו כלל מוטב שידליק בכל לילה א' ויתן גם לחבירו דהא מדינא א"צ אלא אחד".
על ידי עושה חדשות
ה' פברואר 07, 2019 10:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זה וזה גורם מותר - בשני גורמים האסורים
תגובות: 8
צפיות: 264

Re: זה וזה גורם מותר - בשני גורמים האסורים

הר"ן בע"ז כ"א ע"ב מדפה"ר כותב "דא ודא אחת היא שזוז"ג מותר מ"ט לפי שנתבטל האיסור בהיתר דכי היכי דאי איתיה לאיסורא בעיניה בטל חד בתרי...". בזכותך עלה לי כעת רעיון נועז. הנה הר"ן בחולין סט. כותב שההיתר של זוז"ג ל"ש אלא כאשר יש גורם אחד של הית...
על ידי עושה חדשות
ד' פברואר 06, 2019 6:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 703
צפיות: 74173

Re: השוואות...

מוסר אחר מוסר, רוכל אחר רוכל, מרבה בחבילה. מרדכי מסכת בבא קמא פרק שור שנגח את הפרה רמז נה נראה בעיני אם ידוע שכבר מסר בעל הסעודה את ראובן [*לשופט] ואת נפתלי אוכל לחמו ומשרתו טרם יבא שמעון [*למסרם] לשופט ושוב בא שמעון ומסר גם הוא כעוקב אחר מנאף דשמעון פטור מידי דהוה המרבה בחבילות דבלאו איהו [נ"א...
על ידי עושה חדשות
ד' פברואר 06, 2019 2:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעשר בבית
תגובות: 10
צפיות: 375

Re: לעשר בבית

ב. מינו את המשגיח - כאשר הפירות עדיין לא באו לעולם - השליחות לא חלה. ג. מי מינה את המשגיח? כאשר לא מדובר במכולת קטנה, אלא ברשת גדולה שהיא חברה בע"מ, מי צריך למנות את המשגיח לשליח? הדירקטוריון? המנכ"ל? בכל מקרה, המשגיח לא ראה מעולם אף אחד מהם... וכי לא קי"ל דמהני 'זכין' להפרשת תרו&quo...
על ידי עושה חדשות
ד' פברואר 06, 2019 12:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 102
צפיות: 2758

Re: הישגים או עמל

צודק. כבר היה אפשר לשאול למה המתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלה יסלח לו ה'.

אבל גם מי שזכה לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא יותר מחבירו בגלל פער הכשרונות, יש כאן תוספת של 'מעשה'.

ובכלל, אם כל ענין השכר נע רק סביב הבחירה והמאמץ, תורת מעשה למה היא באה?
על ידי עושה חדשות
ד' פברואר 06, 2019 12:34 am
פורום: בית התלמוד
נושא: גיטין לו: תקנות דרבנן בעניני ממון
תגובות: 3
צפיות: 191

גיטין לו: תקנות דרבנן בעניני ממון

ומי איכא מידי דמדאורייתא לא משמטא שביעית ותקינו רבנן דתשמט אמר אביי שב ואל תעשה הוא רבא אמר הפקר ב"ד היה הפקר...

הקשה לי חכ"א - וכי עד השתא לא שמענו תקנות דרבנן בעניני ממון, על כתובת בנין דיכרין (לדוג') ל"צ להגיע להפקר ב"ד הפקר? וזה גם בקו"ע.
על ידי עושה חדשות
ד' פברואר 06, 2019 12:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 102
צפיות: 2758

Re: הישגים או עמל

הסברות נאמרו, אולי כדאי לעבור לשלב הראיות. אתחיל באחת. ירמיה הנביא ביקש מהקב"ה "אפילו בשעה שעושין צדקה, הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנים, כדי שלא יקבלו עליהן שכר". ולכאו' אם אדם התאמץ לעשות צדקה, אלא שנתגלגלו המעות למי שאינו הגון, במה יגרע חלקו במשהו מחבירו שלא התאמץ מאומה יותר ממנו, אלא...
על ידי עושה חדשות
ד' פברואר 06, 2019 12:18 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מהי התביעה על דמי ולדות - והלא אין הולכין בממון אחר הרוב
תגובות: 25
צפיות: 648

Re: מהי התביעה על דמי ולדות - והלא אין הולכין בממון אחר הרוב

אפשר להקשות הרבה כעי"ז, וכבר האריכו האחרונים. גם בדוגמא של ולדות אפשר לשאול עוד - ודלמא לאו אביו הוא, ולא כל התירוצים יועילו כאן. ע"ע - http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=24436&hilit#p244872 הכיוון צריך להיות שאין בכלל 'מספק' על עובר שהוא נפל, או על בע"ח שהוא טריפה, א...
על ידי עושה חדשות
ג' פברואר 05, 2019 2:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זה וזה גורם מותר - בשני גורמים האסורים
תגובות: 8
צפיות: 264

Re: זה וזה גורם מותר - בשני גורמים האסורים

עושה חדשות כתב:נניח, האחד הוא טריפה, והשני איסור אחר (כרגע אין לי דוגמא).
העירוני עפ"ד הגר"ח (בסטנ' בכורות ז.) משכח"ל בקלוט וטריפה, כי קלוט ל"ה כמין בהמה טמאה.
על ידי עושה חדשות
ג' פברואר 05, 2019 2:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מפרכסת שבא על בן פקועה מה דינו של הולד
תגובות: 12
צפיות: 933

Re: מפרכסת שבא על בן פקועה מה דינו של הולד

שו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן תפג -
...איברא דיש לומר דבהא מודים להרמב"ם דמצות שחיטה שנעשה בו אגידא בו להתירו. אלא דסבירא לי' דאף התולעים שנעשו בו שחיטה ראשונה מתירתם. אף שיש בהם רוח חיים. מידי דהוה אדורות של בן פקועה.

ומסתמא יסבור כן גם בולדות מפרכסת.
על ידי עושה חדשות
ג' פברואר 05, 2019 2:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 102
צפיות: 2758

Re: הישגים או עמל

הדיון כאן נעשה קצת מעורפל, אנסה לחדד. ראובן נולד במשפחה טובה, עם ראש טוב, וסביבה תומכת. שמעון נולד קצת רחוק, ראש חלש, ועוד כמה נתונים מקשים. כמות המאמצים שהם השקיעו בלימוד התורה (או בשאר המצוות) שווה לחלוטין. למרות שהמרחק ששניהם עברו מנקודת המוצא באמת זהה, אעפ"כ ההשגים של ראובן גדולים בהרבה מהש...
על ידי עושה חדשות
ג' פברואר 05, 2019 12:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה
תגובות: 417
צפיות: 46043

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

ראיתי כעת ענין נפלא, מתאים לכאו' לאשכול זה -

מעשה שבת במזיד בלא התראה.png
מעשה שבת במזיד בלא התראה.png (40.91 KiB) נצפה 202 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם