החיפוש הניב 7049 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ו' נובמבר 09, 2018 11:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: פיקוח נפש להלכה ולא למעשה
תגובות: 21
צפיות: 858

Re: פיקוח נפש להלכה ולא למעשה

הרב החושב, יש"כ. פשטות הש"ס וכו' יש לדחות שבודאי מותר להתחבאות ולא למסו"נ ע"י קיום המצוה בפרהסיא דוקא. (ולפ"ז אם תהיה גזירתם על ביטול המצוה מהפרהסיא, יהיה הדין למסו"נ, משא"כ כשגזרו לעקור את המצוה לגמרי, שיהיה מותר להתחבא ולקיים). לפטור את עצמו מחיוב מצוה העתידי וכו...
על ידי עושה חדשות
ו' נובמבר 09, 2018 9:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: פיקוח נפש להלכה ולא למעשה
תגובות: 21
צפיות: 858

Re: פיקוח נפש להלכה ולא למעשה

שלא להדליק במוצאי שבת לכאורה אינה גזירה על מצוה ואין חיוב למס"נ השאלה היא בהנחה שדין מסירות נפש על ערקתא דמסאנא הוא גם על אופן של הימנעות מקיום מצוה ב'שב ואל תעשה'. ואם גזרו הגויים כנגד ההדלקה במוצ"ש, במטרה למנוע מקיום המצוה, גם זה בכלל הדין הנ"ל. ולכן יש נפקותא בעיצה המדוברת. אין קי...
על ידי עושה חדשות
ה' נובמבר 08, 2018 11:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פיקוח נפש להלכה ולא למעשה
תגובות: 21
צפיות: 858

פיקוח נפש להלכה ולא למעשה

קלטו אזני היום שאלה נאה, אשמיענה כעת בפניכם. הרי שגזרו גויים שלא להדליק נרות חנוכה במוצאי שבת , וכדין 'ערקתא דמסאנא' תכננו היהודים לחרף נפשם למות ובלבד שלא יבטלו ממצות נר חנוכה. אלא שמצאו עיצה נפלאה להציל עצמם ממיתה, להדליק את הנרות כבר בשבת סמוך לשקיעה, (ועל זה לא גזרו הגויים), ובכך יקיימו את המצו...
על ידי עושה חדשות
ה' נובמבר 08, 2018 12:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 695
צפיות: 71859

Re: השוואות...

שמעתי אריכות מחכם אחד דשורש המחלוקת אם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף דפליגי בהא ר"י ור"ל, תליא במחלוקתם אם חצי שיעור אסור מה"ת דלשיטתו ל"ש שסוף העשיה תגדיר מחדש את העשיה מתחילתה ולכן ע"כ שאוסר אף החצי הראשון ועיין http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=24062&start=200#p274...
על ידי עושה חדשות
ה' נובמבר 08, 2018 12:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם אברהם היה צריך לכבד את תרח? האם ניב של שפה- היא שפה?
תגובות: 9
צפיות: 978

Re: האם אברהם היה צריך לכבד את תרח? האם ניב של שפה- היא שפה?

כמה הערות והארות על סדר פרשת נח/// הרב שמואל ברוך גנוט, אלעד ... ונראה בפי' בדרך אפשר דהנה הרמב"ם (סנהדרין יח, ו) כתב וז"ל: אבל הסנהדרין אין ממיתין ולא מלקין המודה בעבירה שמא נטרפה דעתו בדבר זה, שמא מן העמלין מרי הנפש המחכים למות וכו', כך זה יבוא ויאמר דבר שלא עשה כדי שיהרג. וכ' הרדב"...
על ידי עושה חדשות
ה' נובמבר 08, 2018 12:41 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: ערבה - אקליפטוס
תגובות: 1
צפיות: 346

ערבה - אקליפטוס

שמעתי פעם 'דיבורים' לזהות את עץ האקליפטוס כ'ערבי נחל'.
כעת נתקלתי ברשימה אחת בענין זה,
ואם מישהו יודע עוד, בבקשה ירשום כאן, ויהיה למשמרת עד יגרום הזמן.

ערבה - אקליפטוס.pdf
(2.5 MiB) הורד 37 פעמים
על ידי עושה חדשות
ה' נובמבר 08, 2018 12:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ניגוני הלויים בבית המקדש
תגובות: 54
צפיות: 3233

Re: ניגוני הלויים בבית המקדש

יוסף אומץ - ניגונים גנובים.png
יוסף אומץ - ניגונים גנובים.png (24.47 KiB) נצפה 368 פעמים
על ידי עושה חדשות
ה' נובמבר 08, 2018 12:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1649
צפיות: 104471

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

וכעת, שאלה נוספת, ושוב תומ"ר למסייעים -

רח''ד גולבסקי.png
רח''ד גולבסקי.png (43 KiB) נצפה 1343 פעמים
על ידי עושה חדשות
ה' נובמבר 08, 2018 12:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1649
צפיות: 104471

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

לגבי 'עמוד העבודה' שחיפשתי לעיל (לפני כמה הודעות), שלח לי מישהו את הקטע דלהלן, ועצ"ע.

snapshot.png
snapshot.png (47.82 KiB) נצפה 1384 פעמים
על ידי עושה חדשות
ד' נובמבר 07, 2018 8:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: ישנה לשחיטה מתוע"ס
תגובות: 7
צפיות: 640

Re: ישנה לשחיטה מתוע"ס

אנצל את האשכול לשאלה אחרת באותו ענין - רשב"א ב"ק עב. כיון דשחט בה פורתא אסרה אידך לאו דידיה קא טבח. איכא למידק דהא כל טובח דחייב רחמנא לאו דמריה קא טבח אם איתא דישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף דמכי שחט בה פורתא קניי' בשינוי אידך כי קא טבח דידיה קא טבח. מה הביאור בדבריו המודגשים, האם קנין שינוי...
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 05, 2018 12:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1649
צפיות: 104471

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

תודה למסייעים -

עמוד העבודה ונפש החיים.png
עמוד העבודה ונפש החיים.png (52.01 KiB) נצפה 1789 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 05, 2018 12:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 42
צפיות: 3775

Re: כל העולם כולו

אוצר לב - כל.pdf
(1.99 MiB) הורד 37 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' נובמבר 04, 2018 8:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 695
צפיות: 71859

Re: השוואות...

שו"ת שער אפרים סימן פ עובדא הוי בספר תורה שהיה לו להיות במקום אחד פרשה פתוחה ולא נשאר בסוף השיטה כשיעור ט' אותיו' מה עשה הסופר כתב תיבה שלימה ביני שיטי על אויר שבין השיטה ומכח זה נשאר ט' אותיות ואלו כתב בתוך השיטה לא נשאר כשיעור אי מקרי פתוחה או לא מי אמרי' דמה שכתב על האויר הוי כאלו נכתב בתוך ...
על ידי עושה חדשות
ו' נובמבר 02, 2018 10:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה אסור לאכול בריה לאחר שכבר אכל בריה?
תגובות: 34
צפיות: 2082

Re: למה אסור לאכול בריה לאחר שכבר אכל בריה?

משנה ברורה סימן רי - ובדיעבד אם שתה כזית ואין לו רביעית טוב ליזהר שלא ישתה עד רוב רביעית וכ"ש שלא ישתה כשיעור ביצה שהוא שני חלקי רביעית די"א דעל שעורים אלו יש לברך ברכה אחרונה. בלשונו משמע שבעצם הוספת עוד שתיה אין חשש, אלא רק מפני שלפי שיטות אחדות הוא מתחייב עכשיו ברכה אחרונה. ואולי בריה נ...
על ידי עושה חדשות
ו' נובמבר 02, 2018 10:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1649
צפיות: 104471

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

תעיין בנפש החיים שער ב פרק יד בהגה, ודו"ק.
על ידי עושה חדשות
ו' נובמבר 02, 2018 9:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה
תגובות: 416
צפיות: 44801

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

רשב"א ברכות מא. - ומיהו אפילו לת"ק דהתם דאמר דפרפרת פוטר מעשה קדרה הכא לא פטר אלא במתכוון לפטור את הזית אבל בלא מתכוון לא דאינו בדין שיפטור מי שאינו חשוב את החשוב דרך גררה אלא דרך כונה וכן פסק הרמ"א בהלכות ברכת הפירות סימן ריא - וכל זה דצריך להקדים, היינו דוקא לכתחלה, אבל אם עבר וביר...
על ידי עושה חדשות
ו' נובמבר 02, 2018 8:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור לשמועה בשם ר"י בכ"ר דוד
תגובות: 31
צפיות: 2597

Re: מקור לשמועה בשם ר"י בכ"ר דוד

בספר נפש הרב (ומשם?) ובעובדות והנהגות מובא המעשה הבא באחת מאסיפות הרבנים בפולין טען רבי אייזיל חריף זצ"ל באירוניה שלאחר מאה ועשרים שנה בדעתו להביא את הגאון בעל הנודע ביהודה לדין תורה על שהפסידו חמישה רובל שכן באחת מתשובותיו תיאר את החכם הספרדי רבי דוד בכר זצ"ל בתוארים כה מופלגים עד כדי כך...
על ידי עושה חדשות
ה' נובמבר 01, 2018 5:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחפש שיעורים לשמיעה בפרק כיצד מברכין
תגובות: 1
צפיות: 198

Re: פרק כיצד מברכין

https://www.kolhalashon.com/New/Shiurim.aspx?Lang=Hebrew&Path=Hebrew|HGmr|GemaraLimud|GemaraShiurim|R2166|%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93_%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9F https://www.kolhalashon.com/New/Shiurim.aspx?Lang=Hebrew&Path=Hebrew|HGmr|GemaraLimud|GemaraS...
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 28, 2018 8:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איבעיא דלא איפשטא - תיקו
תגובות: 4
צפיות: 951

Re: איבעיא דלא איפשטא - תיקו

חוזר ושואל -
עושה חדשות כתב:מה ידוע על הענין.
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 28, 2018 8:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: זמן קריאת שמע לפי מג"א
תגובות: 12
צפיות: 642

זמן קריאת שמע לפי מג"א

עם המעבר לשעון חורף, יש לי נחיצות לברר ענין זה, הלכה ולמעשה. שמעתי פעם טענה כלפי הזמן המופיע בלוחות המודפסים, שאליבא דאמת הוא לא נכון כ"כ, והזמן האמיתי ע"פ מג"א הוא מספר דקות מאוחר יותר, (יותר מעשר דקות). מאידך גיסא ראיתי בקובץ שהעלו כאן בעניני הלכה מאת הגרא"מ שך, שהוא חשש שהזמן ...
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 28, 2018 2:04 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 321
צפיות: 25848

Re: בד"ה - הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

עושה חדשות כתב:והנני להוסיף כאן את שני הכרכים הראשונים מתוך הסידרה עה"ת, והראשון כולל בתחילתו את המבוא הארוך והנפלא.
בן מלך בראשית א
בן מלך בראשית ב

והנה עוד שניים.

בן מלך בראשית ג.pdf
(11.1 MiB) הורד 122 פעמים


בן מלך שמות א.pdf
(17.96 MiB) הורד 96 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 28, 2018 12:18 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 321
צפיות: 25848

Re: בד"ה - הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

כרכי בן מלך המצויים באתר HebrewBooks: על שיר השירים, מצוות התמידיות שבמקדש, מדת הביטחון, חכמה ומוסר, חג המצות, על ספירת העומר וחג השבועות, גלות וגאולה, בין המצרים, ימים הנוראים, חג הסוכות, חנוכה וט"ו בשבט, פורים. נכון. תודה רבה! והנני להוסיף כאן את שני הכרכים הראשונים מתוך הסידרה עה"ת, וה...
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 27, 2018 10:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 321
צפיות: 25848

Re: בד"ה - הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

כמדומני שספרי בן-מלך על התורה (וכן שאר ספריו, זללה"ה) הופצו גם בפד"פ, ולא היתה קפידא בדבר. אם אכן כך, ודאי יהיה לתועלת לרכז באשכול זה את כל הספרים המותרים בהפצה. ואז ננחם. אני חוזר ומבקש שוב, אם זה אכן אפשרי. -- זכיתי להכיר קצת את האיש ואת תורתו, מפיו ומפי ספריו, וכידוע לכולם שהיה בזה הרב...
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 27, 2018 9:52 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הג"ר לוי יצחק הלפרין זצ"ל ראש המכון המדעי טכנולוגי להלכה.
תגובות: 31
צפיות: 2706

Re: הג"ר לוי יצחק הלפרין זצ"ל ראש המכון המדעי טכנולוגי להלכה.

הגאון זצ"ל היה בן למשפחת הלפרין החבדית -ירושלמית. פעם שמעתי מאחיינו שהוא היה חשובי האברכים כשרבי מרדכי אליפנט הקים את הכולל שלו בישיבת קמניץ לפני למעלה מ50 שנה. הגר"מ ציין שהיחיד שהוא פחד ממנו כששאל קושיה בשיעור זה היה ר' לוי יצחק. פעם כשפגשתי בו אמר לי ששאל את מרנן הגרי"ש והגרש"...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 26, 2018 12:24 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 321
צפיות: 25848

Re: בד"ה - הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

המקום ינחם אותנו בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. אם מישהו יוכל להביא כאן את ההספדים, בתרגום לעברית. יהיה לתועלת בס"ד. - כמדומני שספרי בן-מלך על התורה (וכן שאר ספריו, זללה"ה) הופצו גם בפד"פ, ולא היתה קפידא בדבר. אם אכן כך, ודאי יהיה לתועלת לרכז באשכול זה את כל הספרים המותרים בהפצה. ואז ננ...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 26, 2018 12:21 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הג"ר לוי יצחק הלפרין זצ"ל ראש המכון המדעי טכנולוגי להלכה.
תגובות: 31
צפיות: 2706

Re: הג"ר לוי יצחק הלפרין זצ"ל ראש המכון המדעי טכנולוגי להלכה.

לא נמחק, נא לאחד אותם באשכול הנוכחי, ולא בזה של ר' לייב.
viewtopic.php?p=495412#p495291
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 23, 2018 12:51 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: סוכה סתם - חזקת כשרות?
תגובות: 13
צפיות: 1653

Re: סוכה סתם - חזקת כשרות?

בברכה המשולשת כתב:סכך לפני דפנות זו בעיה.

ועד כמה זה שכיח, שנצטרך לחשוש לזה?
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 23, 2018 12:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 69
צפיות: 3404

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

במוריה האחרון, (תשרי תשע"ט), נדפס ע"ז מאמר ארוך מאת הרב שימל, ומסקנתו להיתר.
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 23, 2018 12:36 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: כי חזי אינש דמצלח זרעא אפלא
תגובות: 2
צפיות: 652

Re: כי חזי אינש דמצלח זרעא אפלא

ר"ה טז. הי תבואה אילימא הא תבואה דקיימה כל הני הרפתקי דעדו עלה אימת איתדון אלא תבואה דמזדרעא למימרא דחד דינא מתדנא והתניא תבואה שאירע בה קרי או אונס קודם הפסח נידונית לשעבר לאחר הפסח נידונית להבא אדם שאירע בו קרי או אונס קודם יום הכפורים נידון לשעבר לאחר יום הכפורים נידון להבא אמר רבא שמע מינה...
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 22, 2018 8:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן
תגובות: 38
צפיות: 3341

Re: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן

וע"ע מבוא התלמוד למהר"צ חיות.
(האם נדמ"ח?)
וע"ע כאן.
על ידי עושה חדשות
א' אוקטובר 21, 2018 12:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: כעבד זה שאין לו רשות
תגובות: 3
צפיות: 222

Re: כעבד זה שאין לו רשות

יש"כ.

מצאתי אצלי שני גזירים שהעליתי כאן פעם בהקשר אחר, אולי זה שייך גם כאן.

מתוך פירושי רסג לספר שמות.png
מתוך פירושי רסג לספר שמות.png (120.37 KiB) נצפה 178 פעמים


רסג בראשית.png
רסג בראשית.png (114.78 KiB) נצפה 178 פעמים


.
על ידי עושה חדשות
ש' אוקטובר 20, 2018 11:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראיה לנידון של ספק פסיק רישא
תגובות: 6
צפיות: 346

Re: ראיה לנידון של ספק פסיק רישא

שומע ומשמיע כתב:ולכאורה תשובתו שאין זה פסיק רישא, אף על פי שזה רק מחוסר ידיעה האם כעת יש דם.

ל"ש כאן ההיתר של ספק פסי"ר, דה"ה 'מתכוין' למציאת הדם.

יותר נראה כוונתו דהוי ספק דרבנן ולקולא, כי הצביעה היא דרך לכלוך.
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 19, 2018 2:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקדמות לספרים בעלות תוכן תורני
תגובות: 20
צפיות: 2047

Re: הקדמות לספרים בעלות תוכן תורני

ציטרון כתב:ר' זליג מרגליות, חבורי ליקוטים

האם נדמ"ח?
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 18, 2018 1:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 695
צפיות: 71859

Re: השוואות...

נזכר לעיל ענין 'ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף', אציין עוד קצת מ"מ סביב זה. לגבי מילה, עי' או"ש פ"ב מהל' מילה ה"א. לגבי מלאכות שבת, עי' אבנ"ז או"ח סי' רמד. כתיבת סת"ם או גט, אבנ"ז יו"ד סי' שנח. וע"ע חזו"א יו"ד סי' ריד בביאור הסוגיא בחולין דף לו...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 18, 2018 1:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: כעבד זה שאין לו רשות
תגובות: 3
צפיות: 222

כעבד זה שאין לו רשות

יד רמ"ה מסכת סנהדרין דף נט עמוד ב והדין היא פירוקא דכי קאמרינן דלא הותר לו בשר לאכילה לאו דאצטוי עלויה בפירוש קאמרינן אלא לא הותר לו קאמרי' דמסתמא כל הנבראות שהיו בעולם היו אסורות לו כעבד זה שאין לו רשות ליהנות משל רבו עד שיטול רשות הימנו ומאי דאשתרי ליה אשתרי ובשר דלא אשתרי ליה לא אשתרי. האם ...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 18, 2018 12:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: בירור שיטת רב סעדיה גאון בקידוש החדש
תגובות: 6
צפיות: 742

Re: בירור שיטת רב סעדיה גאון בקידוש החדש

אכן נראה שגם על זה יש לרס"ג מקור גמור מן הגמרא וכדגרסינן בר"ה דף כ' א' בזה"ל כי הא דאמר רבי יהושע בן לוי מאיימין על העדים על החדש שנראה בזמנו לעברו ואין מאיימין על העדים על החדש שלא נראה בזמנו לקדשו איני והא שלח ליה רבי יהודה נשיאה לרבי אמי הוו יודעין שכל ימיו של רבי יוחנן היה מלמדנו...
על ידי עושה חדשות
ד' אוקטובר 17, 2018 12:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 592
צפיות: 82036

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

היכן נכתב כאן על הפירוש המיוחס לרס"ג על דניאל, ועל דבריו שם אודות פרישות מאכילת בשר בזמן החורבן.

עבור לחיפוש מתקדם