החיפוש הניב 6846 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ה' ספטמבר 27, 2018 5:46 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: המטופל בתינוקות - חייב בשינה בסוכה?
תגובות: 25
צפיות: 2600

Re: המטופל בתינוקות - חייב בשינה בסוכה?

בני ברקי כתב:אדם שילדיו ישנים בסוכה (מוקדם) והוא רוצה לאכול או ללמוד והוא לא יכול להדליק את האור בסוכה (יעיר את הילדים) האם יש לו היתר לאכול וללמוד מחוץ לסוכה? ואם כן מאיזה דין?
או אם אדם לומד בסוכה, ובנו הקטן (10) רוצה ללכת לישון, הוא נצרך לאור והבן לחושך. מי באמת קודם, מצות חינוך או שהבן יישן בבית כדין מצטער?
על ידי עושה חדשות
ה' ספטמבר 27, 2018 5:40 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: איגוד הלולב ביו"ט
תגובות: 8
צפיות: 385

Re: איגוד הלולב ביו"ט

מענין לענין,
ראיתי מביאים בשם הגר"ח מבריסק שאם האגד כבר קיים ותוחב לתוכו את הלולב או ההדסים, יש בזה פסול של "לא מן העשוי".
(ומן הסתם הכוונה היא לגבי הלכתחילה, כי לדידן הרי האגד אינו לעיכובא)
האמנם? למה התחיבה וההידוק לא יועילו כמו אגידה?
על ידי עושה חדשות
ה' ספטמבר 27, 2018 5:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה דף ל-לא. למה נקרא הדס בשם "הושענא"?
תגובות: 10
צפיות: 1351

Re: סוכה דף ל-לא. למה נקרא הדס בשם "הושענא"?

האם יתכן שהשימוש במילה "הושענא" בפיוטי/תפילות/הקפות/נענועי חג הסוכות, הוא כבר מזמן הגמרא?
על ידי עושה חדשות
ה' ספטמבר 27, 2018 11:19 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דרך גדילתו של הלולב
תגובות: 3
צפיות: 499

Re: דרך גדילתו של הלולב

...וכנראה טעמם להחשיב "כלפי פנים" ו"כלפי חוץ" גבי האדם ככלפי פנים וכלפי חוץ גבי האילן. לכאו' זה ביאור דברי הרמ"א סי' תרנא "הואיל ומחזיק אותן בידו דרך גדילתן", (והאדם האוחז את הלולב הוא כמו העץ, ולכן לא איכפ"ל שהופכו בנענועים), אבל צ"ע במשנ"ב שם סקמ&...
על ידי עושה חדשות
ה' ספטמבר 27, 2018 11:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3523
צפיות: 320131

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

מילי דהספדא ודברי הערכה על הגר"ג נדל, עמ' קלו-קלח.
על ידי עושה חדשות
ה' ספטמבר 27, 2018 12:36 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הושע נא והר יראה
תגובות: 10
צפיות: 579

Re: הושע נא והר יראה

כך מבואר בסידור רס"ג.
זה נצרך גם כדי להסביר מה שייך לומר "אערוך שועי (הושע נא,) הושע נא בבית שועי" וכן הלאה.
(הרב לענין, אולי יש לך הקלטה של נוסח ההלל דשם?)
על ידי עושה חדשות
ה' ספטמבר 27, 2018 12:07 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אין מספר לניחוחי אשמתינו
תגובות: 0
צפיות: 252

אין מספר לניחוחי אשמתינו

דברי המשגיח רבי ירוחם זי"ע ממיר - דעת תורה - שלח.png - מפתיע קצת? הנה הוספה בסוף הספר. (אבל לא הבנתי את הראיה מהתרגום). דעת תורה - סוף דבר.png אבל בהקשר להנאמר שם קודם - תקבלינו כאישים וכניחוחים, לכאו' זאת באמת כוונת הרמיזה. - שו"ר, מאת אחיינו של הגר"א - שיר השירים - עבודת הגרשוני.png
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 26, 2018 8:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 685
צפיות: 67427

Re: השוואות...

עירובין כד. אמר רב נחמן אמר שמואל קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה כיצד הוא עושה פורץ בו פירצה יותר מעשר וגודרו ומעמידו על עשר ומותר איבעיא להו פרץ אמה וגדר אמה [ופרץ אמה וגדרה] עד שהשלימו ליותר מעשר מהו א"ל לאו היינו דתנן כל כלי בעלי בתים שיעורן כרמונים ובעי חזקיה ניקב כמוציא זית וסתמו וחזר...
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 26, 2018 7:32 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מחיצות כסכך בעינן
תגובות: 3
צפיות: 122

Re: מחיצות כסכך בעינן

"מצטרף עם הסכך להחשיב חמתה מרובה"? מה ההיכ"ת?
השאלה היא אולי להיפך, האם זה מצטרף לקולא, להיחשב צילתה מרובה מחמתה.
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 26, 2018 2:55 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לווין בחלל מעל הסוכה
תגובות: 95
צפיות: 4184

Re: לווין בחלל מעל הסוכה

זה עתה ראיתי שזכיתי לכוון למבי"ט בספר בית אלוקים (שער היסודות פרק לז) שכותב שסוכה תחת ענני הכבוד פסולה מטעם סוכה תחת סוכה. אם מישהו יכול לעזור לי בהעלאת התמונה זה יועיל לכולם. (אפשר באישי) בית אלוקים למבי"ט שער היסודות פרק לז ואפשר כי גם שחג המצות והשבועות נהגו במדבר, חג הסוכות לענין ישיב...
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 26, 2018 2:50 pm
פורום: פסח
נושא: הערת האמרי אמת זי"ע
תגובות: 16
צפיות: 2052

Re: הערת האמרי אמת זי"ע

ד"ז ידוע בבית המדרש בשם הגאון הנצי"ב בהעמק שאלה נ"ג אות ד' ובמרומי שדה לחגיגה ז, ב, שם הוכיח מכמה מקומות שבכל תוספת על השיעור מקיים מצוה. הן בפסח והן בלולב. (וכעת לא עיינתי בפנים, באופן שאיני יודע אם מביא מה שנזכר בשבה"ל כמדומני, על גאונים (שוב כמדומני) שהיו מברכים בכל נטילה ונט...
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 26, 2018 1:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 685
צפיות: 67427

Re: השוואות...

אור שמח הלכות יבום וחליצה פרק ד הלכה טז - והנה מדברי רבינו נראה דמפרש, אף לר' עקיבא דהותרה להנשא בלא רקיקה, אף על פי כן הוי חליצה מתיר ורקיקה מתיר, דלא עקרינן קרא לגמרי מפשטיה דככה יעשה קאי ארקיקה נמי ... והא דבחליצה לחוד מותרת להנשא אף שלא רקקה, והיבם זה שחלצה אותו חי ויכולה לקיים מצות רקיקה, הוא מ...
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 26, 2018 11:47 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה יעקב אבינו אמר 'ברוך שם בלחש'?
תגובות: 6
צפיות: 468

Re: למה יעקב אבינו אמר 'ברוך שם בלחש'?

וע"ע ספר מגיד מישרים פרשת וישב מהדורא קמא.
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 26, 2018 11:31 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מאה תקיעות כנגד מאה פעיות אם סיסרא
תגובות: 37
צפיות: 3474

Re: מאה תקיעות כנגד מאה פעיות אם סיסרא

ועל דברי הרב כשר שם יש להוסיף גם את המקור הבא -

יבבת שרה אמנו.png
יבבת שרה אמנו.png (75.68 KiB) נצפה 476 פעמים
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 26, 2018 12:24 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מאה תקיעות כנגד מאה פעיות אם סיסרא
תגובות: 37
צפיות: 3474

Re: מאה תקיעות כנגד מאה פעיות אם סיסרא

הרב כשר בקונטרסו הנ"ל מציע שבמקור הדברים מדובר על הבכיות של שרה אמנו, ולא על אמו של סיסרא, ומציין שם דכן אי' להדיא בחמדת הימים התימני. מה זה?
על ידי עושה חדשות
ג' ספטמבר 25, 2018 10:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: דיו לבא מן הדין סברא או מידה
תגובות: 9
צפיות: 750

Re: דיו לבא מן הדין סברא או מידה

ריב"ק סבור שהמידה של ק"ו היא בעיקר ה"דיו", עיין במועתק. ערכי תנאים ואמוראים רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול - כמה קלים וחמורים בתורה ללמוד חמור מקל ויש להקל כמו שנכתוב בעזר השם. ולזה לא הוצרך רבי ישמעאל להשמיענו, שהרי עשרה קלין וחמורין כתובים בתורה, והרי הן כאילו מפורשים אם אין להשי...
על ידי עושה חדשות
ג' ספטמבר 25, 2018 10:52 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מפני מה נגרעה תפילת ערבית שהיא רק רשות? / הצעה
תגובות: 13
צפיות: 1977

Re: מפני מה נגרעה תפילת ערבית שהיא רק רשות? / הצעה

ומה פשר שיטה זו -

ראבי"ה חלק א - מסכת ברכות סימן פג
ויש שאמרו דלכולי עלמא ביום שיש בו [מוסף] תפלת ערבית חובה מפני חידוש התפלה.

ראבי"ה תשובות וביאורי סוגיות סימן תתקסט
ואני שמעתי דבתפיל' בימים שאין בהם קרבן מוסף דווקא פליגי אי הוה רשות או חובה.
על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 24, 2018 8:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 685
צפיות: 67427

Re: השוואות...

ספר העיתים סימן ריג והואיל וקיי"ל דישראל מצווה על שביתות בהמה חיה ועוף דיליה גם הם כרגלי הבעלים שאין להם רשות להניחן לילך ולשתות ולא לשום מידי חוץ לתחום כדתנן במסכתא יום טוב הבהמה והכלים הרי הן כרגלי הבעלים. האם דין הבהמה והכלים כרגלי הבעלים שייך לדין שביתת בהמתו? הרי לא קי"ל כב"ש דאד...
על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 24, 2018 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 685
צפיות: 67427

Re: השוואות...

עניני גרדומין ... ז"ל התרוה"ד - ותו נראה לחלק דל"ד נד"ד לחסר דר"ח דשרינן ביום טוב שני ובשעת הדחק, דההוא חסר איירי שנחתך ממנו או שחתך ממנו אפי' לכתחלה כדי לאוכלו ולטבול בו, ומניח השאר כדי לצאת בו י"ח כה"ג כשר, משום דשירי מצוה הוא. כדאשכחן נמי כה"ג דלכה"פ ...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 23, 2018 3:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור מילה: עירוב
תגובות: 22
צפיות: 1631

Re: ביאור מילה: עירוב

דא"ג, אי' בתוספתא "מפני מה אמרו אין מערבין לאדם אלא לדעתו לפי שאין רוצה שישתתפו אחרים עמו בחלקו", וכן הובא בירושלמי "לית הדא זכו לא בעי בר נש ייעול חברייא לביתיה בר מדעתיה", ולש' הר"מ בפיה"מ "ונתינת רשות הוא שיעשה ערוב מערב שבת", ובסידור רס"ג כתוב &q...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 23, 2018 1:27 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מצוה קלה וסוכה שמה -
תגובות: 2
צפיות: 648

Re: מצוה קלה וסוכה שמה -

ר_חיים_הקטן כתב:ב] בזכריה מבואר שיש אומות (משמע רוב האומות) שיעלו לירושלים ויש שלא יעלו, אבל אם מיירי באמת במצוות סוכה וכדאיתא בע"ז הלא מבואר שם שהגויים בכלל לא קיימו את המצווה אלא בעטו בה?
מצטרף לשאלות הנ"ל, ובפרט לשאלה זו.
אולי כמה שנים הם יעלו לחוג ואח"כ יבעטו?
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 23, 2018 2:29 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: נטילת לולב שלא אחרי תפילת שחרית
תגובות: 19
צפיות: 2363

Re: נטילת לולב שלא אחרי תפילת שחרית

בענין דברי הגאון הנ"ל,
ראה עוד בהנדפס בישורון כעת ע"י הרב סטל, על הקשר בין ברכת כהנים לארבעת המינים.
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 23, 2018 2:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: כמה נסוכין נסך יעקב אבינו
תגובות: 1
צפיות: 182

כמה נסוכין נסך יעקב אבינו

ראיתי כעת דבר מחודש ומקורי,
אבל מקביל בין שני ספרים:
א. שערי העבודה המיוחס לרבינו יונה
ב. פירוש התפילות והברכות לר"י בר יקר

שערי העבודה והר''י בר יקר.png
שערי העבודה והר''י בר יקר.png (94.4 KiB) נצפה 182 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 23, 2018 1:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: כלים ששבתו בדירה בלי בעלים
תגובות: 0
צפיות: 151

כלים ששבתו בדירה בלי בעלים

נתעלמה ממני כעת הלכה פשוטה -
דירה בלא בעלים לא שמה דירה, האם כלים ששבתו בה הם כמי ששבתו בבית או בחצר?
והאם דירה שישנים בה אבל לא אוכלים כלל, נחשבת דירה בלי בעלים?
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 23, 2018 1:31 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1345
צפיות: 160155

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

קצת ידיעות בסוגיא: אביי סובר שהטעם ששומרי גנות פטורים מלעשות סוכה במקומם משום שאינם יכולים להביא לשם את כליהם מהבית לסוכה מפני הטורח, כך פרש"י. [ואין הכוונה משום מצטער, שהרי גם מחוץ לסוכה לא יצטער מן הצער הזה, אלא משום שלאביי אין זה צורת תשבו כעין תדורו ואינו מקיים בזה המצוה]. וכתב ע"ז הר...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 23, 2018 12:10 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: במקדש כל שבעה
תגובות: 0
צפיות: 163

במקדש כל שבעה

האם זה חיוב על כל יחיד הנמצא במקדש.
האם מוזכר חיוב על כל הנמצא קרוב להיכנס למקדש ליטול לולב דאו'.

(שו"ר בס' חג האסיף סי' נט, וכן שלמי תודה סי' לו, בהרחבה).
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 11:48 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הידור מצוה עד שליש - כיצד מחשבין?
תגובות: 1
צפיות: 406

Re: הידור מצוה עד שליש - כיצד מחשבין?

א. האם דנים את כל הד' מינים יחד או כ"א לחוד, (או אפילו כל הדס לחוד). נפק"מ כשהוסיף על האתרוג הרבה יותר משליש, וכבר הוי שליש מערך כל המינים יחד, האם כעת ייפטר מלהדר בהדסים והלולב? ולאידך גיסא, אם האתרוג והלולב מחירם קבוע ואין מה להדר בהם, ואילו בהדסים יכול להדר הרבה, האם מחשבים את השליש בי...
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 11:31 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: למען נחדל מעושק ידינו
תגובות: 32
צפיות: 2213

Re: למען נחדל מעושק ידינו

מה שנכון נכון כתב:אינני חושב שיש מכאן דיוק, אבל בגוף הענין האריכו הרבה, מהרי"ף עהע"י ועוד הרבה, ואספום הרע"י והריח"ס.
יש"כ.
אמרי חיים - רי''ח סופר.pdf
(4.27 MiB) הורד 17 פעמים
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 11:27 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מדוע אין מקפידים שיהיו דפנות הסוכה דרך גדילתן
תגובות: 11
צפיות: 1021

Re: מדוע אין מקפידים שיהיו דפנות הסוכה דרך גדילתן

האם יש סברא לחלק בין ברכת הריח על הבשמים לברכת הנהנין על שאר מאכלים? או שבאמת יש דין דרך גדילתן גם בברכת בופה"ע על תפוח?
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?
תגובות: 18
צפיות: 1764

Re: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?

וז"ל שו"ת רש"י סי' רמה (הובא גם בשבה"ל נדרים ושבועות סי' מח) - ובשם רש"י ז"ל מצאתי: שנים שנתקוטטו זה עם זה והכה האחד את חבירו. לאחר זמן בא ואמר לו אני מקבל כל רידוי וקנס שיאמר לי בית דין ותמחול לי (לי) על מה שהעויתי. קפץ זה ונשבע שלא למחול לו עולמית. וכשעברה חמתו נתחרט...
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 11:11 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: כמה ראוי להדר בקניית ארבע מינים
תגובות: 23
צפיות: 1943

Re: כמה ראוי להדר בקניית ארבע מינים

מה שנכון נכון כתב:מצוי מאד גם בין הנוהגים להוציא הון רב על אתרוג ולולב שערבותיהן באמצע ימי חוה"מ כשרות לברכה בקושי, ועכ"פ בודאי שאינן מהודרות, אף שמחירן מועט בהרבה. וצ"ע הסתירה שבהנהגה.

קצת לימוד זכות...

רדב''ז - ערבות.png
רדב''ז - ערבות.png (61.17 KiB) נצפה 555 פעמים
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 11:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.
תגובות: 46
צפיות: 2224

Re: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.

אחר עלעול מהיר בדברי רבותינו הנ"ל ותוך הבטחה להעמיק בדברים יותר, אודה מכל הלב לכל המשיבים והמסייעים. אך עתה יש לשאול, דהנה כל הדוגמאות הנ"ל עוסקות בשתי מצוות שונות, אך האם יש ענין כזה גם באותה מצוה? דהיינו האם יש ענין ללמוד בספר שכבר למדתי בו או לא? האם יש ענין ליטול ביום ב' דסוכות אותו ל...
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 10:44 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הידור בחצי מצוה
תגובות: 2
צפיות: 194

הידור בחצי מצוה

ודאי כבר נידון בעבר, אשמח לדעת היכן. כאשר יש כמה חלקים במצוה, אבל הם מעכבים זא"ז, כדוגמת נטילת ד' מינים, ד' ציציות בבגד, וכדומה, ויש לו ממון להדר רק בחלק אחד, האם יש בזה ענין? וכגון, אם יש לו אפשרות ליטול אתרוג נאה במיוחד, אבל שאר המינים שיש לו הם גרועים, דהיינו כשרים אבל אינם מהודרים. ואין כוו...
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 9:38 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: וּבִמְנַעַנְעִים
תגובות: 5
צפיות: 570

Re: וּבִמְנַעַנְעִים

ובדא"ג, ידיעה מענינת בענין הנענועים, והזכייה בדין עי"ז:

ערוגת הבושם לרבי אברהם ב''ר עזריאל.png
ערוגת הבושם לרבי אברהם ב''ר עזריאל.png (73.17 KiB) נצפה 170 פעמים
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 9:09 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: השכמה של י"א תשרי
תגובות: 1
צפיות: 216

השכמה של י"א תשרי

משנה ברורה סימן תרכד - ביום שאחר יוה"כ משכימין לבהכ"נ כדי שלא יהא נראה ח"ו שאנו היינו נכנעין לו רק בעת שאנו צריכין לבקש על דיננו. העירוני, שזה שייך באלו שהשכימו עד עתה כמה שבועות של סליחות, ולכן יש להם להשכים גם למחרת יו"כ. אבל הנוהג לומר סליחות בלילה, וקם שחרית כהרגלו, (או אפילו...
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 8:58 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: למען נחדל מעושק ידינו
תגובות: 32
צפיות: 2213

Re: למען נחדל מעושק ידינו

אגב, בשערי תשובה מבו' הבדל בין קיום מצות תשובה לבין הכפרה של יוהכ"פ, באופן שלא השיב את הגזילה. דבשער א' כתב רבינו יונה בעיקרי התשובה: וראוי לבעל התשובה לעשות כן קודם הוידוי כדי שיתרצה בוידויו... ואילו בשער ד' כ' ר"י: לכן מי שגזל את חברו ישיב את הגזלה ואחרי כן יתודה, ואם התודה תחלה לא עלה ...
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 8:51 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה
תגובות: 2
צפיות: 227

Re: שיעור סוכה לאכילה ולשינה

יש"כ. ואולי תוכל להועיל לי לגבי שאלה זו.
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 8:49 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: עלינו ועל כל ישראל
תגובות: 24
צפיות: 2442

Re: עלינו ועל כל ישראל

...שתפילת הציבור מתקבלת אם יש שם אדם אחד המתפלל וצועק בלב שלם... אולי זה שייך ג"כ לענין הנ"ל - ספר חסידים סימן רנ: ...ולא יתכן לומר אותו פייט אלא א"כ בכה המתפלל או שבוכים העם כדי שלא יהא דובר שקרים לא יכון לנגד עיני ואיך יאמר יה"ר מלפניך שומע קול בכיות שתשים דמעותינו בנאדך להיות...
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 8:44 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כתיבת מגילת איכה
תגובות: 28
צפיות: 2695

Re: כתיבת מגילת איכה

ע"ע מג"א תקנב-יב על ספר איכה בימי בית שני.
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 8:37 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ר"ה דף י' עמוד ב'
תגובות: 5
צפיות: 851

Re: ר"ה דף י' עמוד ב'

viewtopic.php?t=1435#p9314

ובפיוט של ר"ה (צאצאיה כן פקוד) משמע שה'חזרה לנערותה' היה בר"ה, ודו"ק.

עבור לחיפוש מתקדם