מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 381 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קרית מלך
ד' יוני 29, 2016 11:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תורות ואמרות של הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין
תגובות: 9
צפיות: 1719

Re: תורות ואמרות של הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין

רבים מאמרותיו מופיעים בספריו של רבי אברהם שטרן מקנדה מופיעים באוצר בשם קבוצת כתבי אגדה, חוטים המשולשים, וכמדומני גם בשם עדות לישראל גם בספר של נכדו הרה"ק רבי יצחק מהוסיאטין מופיעים בשמו הק' דברים נפלאים ונשגבים.
על ידי קרית מלך
ג' יוני 28, 2016 12:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: החכמה מאי"ן - אמינותו של הספר
תגובות: 25
צפיות: 4417

Re: החכמה מאי"ן - אמינותו של הספר

מי שנכח פעם בעריכת שולחנו של הגה"צ רבי מרדכי זילבער מסטוטשין בליל שבת ושמע איך מספר את סיפורי הצדיקים הנ"ל יבין שאכן צריך "לחיות" בעולם זה כדי להבין זאת, הנ"ל הוא כידוע מחריפי ומגדולי המעמיקים שבדור זה, ומתייחס בקדושה עליונה לסיפורים אלו כי כך היא מסורת רבותיו.
על ידי קרית מלך
ב' מאי 30, 2016 12:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף?
תגובות: 14
צפיות: 3355

Re: קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף?

כבר האריכו בזה דע"פ קבלה היום נחשב הכל כזיווג שני כי רוב ככל הנשמות הם כבר בגלגול שני [לפחות] בעולם הזה ובזכרוני שבספרו של הגר"מ שטרנבוך על התורה כתב בזה.
על ידי קרית מלך
ב' מאי 30, 2016 12:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: נגיעה במקומות המכוסים של קטנים
תגובות: 10
צפיות: 1827

Re: נגיעה במקומות המכוסים של קטנים

אכן בשלמת חיים כתב להקל בזה.
על ידי קרית מלך
ב' מאי 30, 2016 12:04 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: בקשת מקור - רשב"י נפטר בעת רעוא דרעוין בשבת קודש.
תגובות: 9
צפיות: 1576

Re: בקשת מקור - רשב"י נפטר בעת רעוא דרעוין בשבת קודש.

אולי טעה עם פטירת משה רבנו ע"ה שהיה בשבת. אם כי ידוע שגם בזה יש סתירות רבות כי מבואר בחז"ל שביומו האחרון כתב י"ב ספרי תורה וזה לא יתכן שהיה בשבת ובראשונים כבר כתבו ליישב בזה.
על ידי קרית מלך
ב' מאי 23, 2016 11:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כוחו של בין השיטין | הרבי מסאדיגורא זצ"ל
תגובות: 16
צפיות: 3031

Re: כוחו של בין השיטין | הרבי מסאדיגורא זצ"ל

המאמר שהובא בשמו של הרבי הקוה"ט העקבי אבירים מסאדיגורה זיע"א בעניו החלק החלק שבשירה אכן נכון, אך השומע שכח לציין [או שלא שמע] שאמר זאת בשם זקנו הרה"ק אדמוה"ז מהוסיאטין זיע"א.
וכבר נדפס בספרו עקבי אבירים עה"ת ומועדים (נמצא באוצר).
על ידי קרית מלך
ג' אפריל 19, 2016 11:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי השם- נהגו בזמננו?
תגובות: 23
צפיות: 2932

Re: שינוי השם- נהגו בזמננו?

אין כדאי הדבר לכתוב רכילות זולה הנוגעת לחיי משפחה של פלוני או אלמוני ובפרט חתן וחותנו החיים וקיימים. מלבד זאת, מי היודע בזכות מה נושע פלוני או אלמוני? [מעניין שהיום התפרסם באחד העיתונים החרדיים על ישועה בזש"ק בציונו של הרה"ק רבי משה מלאדמיר זצ"ל, אולי מדובר באותו זוג? והנה לכם סיבה אח...
על ידי קרית מלך
א' אפריל 17, 2016 10:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזמנת נכרים ביו"ט - תמיהה בדברי הגר"א וייס
תגובות: 10
צפיות: 2197

Re: הזמנת נכרים ביו"ט - תמיהה בדברי הגר"א וייס

לאחר העיון, אכן מפליא, מי הכריחו להגרא"ו לפרש הרשב"א שזו גזירה מיוחדת וכו' הרי באותה מדה ניתן לפרש שהרשב"א קבע את גדרי גזירת חז"ל ופשיטא שלא ניתנה האפשרות לחדש קולות חדשות ללא מקור ברור וצ"ע
על ידי קרית מלך
א' אפריל 17, 2016 10:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזמנת נכרים ביו"ט - תמיהה בדברי הגר"א וייס
תגובות: 10
צפיות: 2197

Re: הזמנת נכרים ביו"ט - תמיהה בדברי הגר"א וייס

אולי כדאי להביא את כל תשובתו, ויתברר שזה רק סניף רחוק וצדדי ולא על זה סמך דבריו? [אם כי אכן לכאו' דבריו נראין תמוהים מאד].
על ידי קרית מלך
א' אפריל 17, 2016 1:24 am
פורום: פסח
נושא: צורת ההסיבה למעשה
תגובות: 102
צפיות: 9884

Re: איך בדיוק ההסבה בשתיה ללא אמצעות קש\בקבוק?

שמעתי שהגראי"ל שליט"א מורה ובא בענין זה שהעצה היעוצה היא ללגום מעט בישיבה ולא לבלוע, ולהסב על צד שמאל ואז להמשיך לשתות מהכוס כך שלא ישפך מאומה וישתה הכל בהסיבה בבת אחת.
על ידי קרית מלך
ו' אפריל 15, 2016 3:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תגלית ! - נחשף מחבר הספר הבדוי ארבע מאות שקל כסף
תגובות: 12
צפיות: 4916

Re: תגלית ! - נחשף מחבר הספר הבדוי ארבע מאות שקל כסף

הפלא ופלא, איך היתה לו לר' משה סבלנות...
על ידי קרית מלך
ו' אפריל 15, 2016 3:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסכמות מתנגדות
תגובות: 174
צפיות: 41788

Re: הסכמות מתנגדות

לספרו של הרה"ג רבי א"י זילברשטין על הקצוה"ח יש הסכמה מזקנו מרן הגרי"ש המסתייג מהרעיון של המחבר ליישב את קושיות הקצוה"ח
על ידי קרית מלך
ג' אפריל 12, 2016 12:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקורות למנהגים / מנהגים ללא מקור
תגובות: 93
צפיות: 14335

Re: מקורות למנהגים / מנהגים ללא מקור

לענים הסרת מים אחרונים - הובא בכף החיים סי' קפ"א סק"ח
על ידי קרית מלך
ב' אפריל 11, 2016 11:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ר' משה בן אדמו"ר בעה"ת - ספר חדש
תגובות: 56
צפיות: 10607

Re: ר' משה בן אדמו"ר בעה"ת - ספר חדש

אם יש מצאצאיו במשפחות נכבדות כהיום הזה בודאי זו סיבה שלא לדוש בפרשיה עגומה לכל הדעות וכהגדרתו הנהדרת של הגרמ"ש זצ"ל שגם זה הוא סוג של "חטוטי שכבי"...
על ידי קרית מלך
ב' אפריל 11, 2016 10:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ר' משה בן אדמו"ר בעה"ת - ספר חדש
תגובות: 56
צפיות: 10607

Re: ר' משה בן אדמו"ר בעה"ת - ספר חדש

כמדומני שראוי לפורום מכובד זה להעמיד את אסף במקום הראוי לו, וכל הפחות לא להתייחס אליו בנכבדות, כל מי שנתקל בספריו יודע בדיוק מהי מגמתו הברורה והוא גם אינו מסתיר זאת ומה לו ולבאי בתי מדרשות יראי ה'.
על ידי קרית מלך
א' אפריל 10, 2016 2:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון כרך לד - תוכן העניינים
תגובות: 10
צפיות: 3434

Re: ישורון כרך לד - תוכן העניינים

אולי יואיל אחר החברים להעלות קובץ pdf של המאמר אודות שו"ת וחידושים חזו"א? בתודה מראש.
על ידי קרית מלך
ד' אפריל 06, 2016 11:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון כרך לד - תוכן העניינים
תגובות: 10
צפיות: 3434

Re: ישורון כרך לד - תוכן העניינים

יש שם חידושים בנידון שו"ת וחידושים חזון איש?
על ידי קרית מלך
א' מרץ 20, 2016 11:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הזכרת יציאת מצרים בפסוקי "וכרות עמו הברית"
תגובות: 6
צפיות: 1190

Re: הזכרת יציאת מצרים בפסוקי "וכרות עמו הברית"

היכן מצאת כזאת שנזכר המכות שהיו במצרים וקרי"ס ולא נזכר יציאת מצרים? לכאורה מסתבר שכשמזכירים את הניסים שעשה השי"ת שיוזכר גם יציאת מצרים, והשמטה זו בודאי דורשת הסבר.
על ידי קרית מלך
א' מרץ 20, 2016 1:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הזכרת יציאת מצרים בפסוקי "וכרות עמו הברית"
תגובות: 6
צפיות: 1190

Re: הזכרת יציאת מצרים בפסוקי "וכרות עמו הברית"

דברי הרב יבנה אינם מובנים.
מצות התורה הוא לזכור בכל יום את יציאת מצרים אך אין מצוה לזכור את עשרת המכות בכל יום. [גם מצות זכירת קרי"ס שמוזכר ב"עזרת אבותנו" הוא חלק ממצות זכירת יצי"מ] כך שהשאלה במקומה עומדת מדוע העיקר לא נזכר בפסוקים אלו?
על ידי קרית מלך
ו' מרץ 18, 2016 1:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הזכרת יציאת מצרים בפסוקי "וכרות עמו הברית"
תגובות: 6
צפיות: 1190

Re: הזכרת יציאת מצרים בפסוקי "וכרות עמו הברית"

כך מבואר במפרשי הנ"ך, והפלא הגדול הוא שאין מי שמעיר על כך שלא נזכר בפסוקים אלו יציאת מצרים
על ידי קרית מלך
ד' מרץ 16, 2016 11:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הזכרת יציאת מצרים בפסוקי "וכרות עמו הברית"
תגובות: 6
צפיות: 1190

הזכרת יציאת מצרים בפסוקי "וכרות עמו הברית"

שאלה: המעיין בפסוקי פרק "וכרות עמו הברית יראה דבר פלא: "ותרא את עני אבתינו במצרים ואת זעקתם שמעת על ים סוף, ותתן אתת ומפתים בפרעה ובכל עבדיו ובכל עם ארצו כי ידעת כי הזידו עליהם ותעש לך שם כהיום הזה, והים בקעת לפניהם ויעברו בתוך הים ביבשה ואת רדפיהם השלכת במצולת כמו אבן במים עזים". נזכ...

עבור לחיפוש מתקדם