מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2771 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פרי יהושע
ב' אוגוסט 01, 2016 1:12 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הטעמים בברכת ההפטרה
תגובות: 49
צפיות: 8020

Re: הטעמים בברכת ההפטרה

שמעתי הצעה לביאור ענין זה של טעמים בברכת ההפטרה כי היות והסיבה לקריאת ההפטרות הוא משום הגזירה שלא לקרא בתורה ומכיון שטעמי קריאת ההפטרות שונים מקריאת התורה לכן תקנו לברך את ברכת ההפטרה בניגון עם טעמים של קריאת התורה ו בצוק העיתים נשכחה הסיבה והמנהג ומברכים בניגון של הפטרה אציין שוב שזאת הצעה של השער...
על ידי פרי יהושע
ב' אוגוסט 01, 2016 1:01 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פי האתון - דעת הרמב"ם
תגובות: 16
צפיות: 3654

Re: פי האתון - דעת הרמב"ם

לא יצאנו מגדר 'אולי', ועדיין מעניין לדעת למה אין דעתו כדעת המשנה בזה, ועוד האם חלק על המשנה גם לענין שאר הדברים שנבראו בין השמשות בפרוש המשנה שלו שם באר את המשנה הזו עפ"י דרכו שהם האמינו שאין אפשרות לחדש שינוי טבע אחר מעשה בראשית אם לא קדם תנאי בעצם הבריאה או נברא בין השמשות כמו עשרה אלו, ודבר...
על ידי פרי יהושע
ב' אוגוסט 01, 2016 12:39 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: נעילת הסנדל אחר השקיעה בשבת ערב ת"ב
תגובות: 12
צפיות: 1799

Re: נעילת הסנדל אחר השקיעה בשבת ערב ת"ב

אדון פרי יהושע, האם עיינת בדברי הגר"א מקודם שפתחת האשכול??? הגר"א להדיא אוסר חליצת המנעל בשבת משום אבילות בשבת ולא מדין עינוי, זה חילוק ראשון פשוט. ובר מן דין הגר"א מביא הגמרא שם דעירובין וכותב להדיא שיש לחלק בין אכילה ושתיה שאכל ושתה כל היום לחליצת מנעלים, ולא ס"ל דאין זה הלכה....
על ידי פרי יהושע
ב' אוגוסט 01, 2016 12:28 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פי האתון - דעת הרמב"ם
תגובות: 16
צפיות: 3654

Re: פי האתון - דעת הרמב"ם

אפילו אם דעתו לחלוק על סתם משנה דאבות, צריך ליישב מהו דעתו, (לדוגמא כמו שהוא עצמו ביאר לענין על קן ציפור). לעניין קן ציפור באר שהלך בשיטה אחרת ממה שהוא סובר שהולך בשיטה אחרת באמת לא ידוע מנין מצא מחלוקת זו שמשמע ממנו שהיא קדומה, לעניין "הארץ לעולם עומדת" חלק לכא' על דברי חז"ל שית אלפ...
על ידי פרי יהושע
ב' אוגוסט 01, 2016 12:14 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: שמיעת גראמען (חרוזים) ממצוה טאנץ וכדו' בימים האסורים בשירה
תגובות: 2
צפיות: 957

Re: שמיעת גראמען (חרוזים) ממצוה טאנץ וכדו' בימים האסורים בשירה

היום פירסמו בעלון חוצות דעת אחרוני הזמן על שירה ווקאלית שאסורה הן מהגר"נ קרליץ הן מר' משה שטרנבוך, כנראה משום שכל קולות הרקע הן מעין מערכת כלי נגינה. מסברא יש לדון האם המנהג הזה יש בו איסור משום עונג או משום שמחה, עי' בסוגי' שבת ס"ב ב' "מידי דאית ביה תענוג גז' ביה רבנן". ונפק&quo...
על ידי פרי יהושע
א' יולי 31, 2016 11:51 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: נעילת הסנדל אחר השקיעה בשבת ערב ת"ב
תגובות: 12
צפיות: 1799

Re: נעילת הסנדל אחר השקיעה בשבת ערב ת"ב

בברכה המשולשת כתב:זה מובן, אבל למיטב זכרוני גם תענית בשבת נאסרה יותר אם היא ניכרת

מקורך בגמ' שם בחילוק שאמרו לו לרבי יוסי בין אכל ושתה כל היום כולו ללא אכל ושתה כל היום. הבעיה שר"מ טען שהלכה כרבי יוסי שאינו מחלק בכך ומרשה תענית אפי' בהתענה כל היום כולו כת"ב שחל להיות בע"ש, עי' בסוגי' שם.
על ידי פרי יהושע
א' יולי 31, 2016 11:25 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: נעילת הסנדל אחר השקיעה בשבת ערב ת"ב
תגובות: 12
צפיות: 1799

Re: נעילת הסנדל אחר השקיעה בשבת ערב ת"ב

בברכה המשולשת כתב:וזאת מנין?

סברא פשוטה, שתענית אינה אבלות
על ידי פרי יהושע
א' יולי 31, 2016 11:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'
תגובות: 54
צפיות: 7924

Re: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'

ה' הוא המלך כתב:האם בכל המחלוקות המתחדשות לעניין איסורי שבת יש מקום לאמר ספק דאו' לחומרא?

מוכח שלא היכן שיש הכרעת חכם, כגון במחלוקת על ק"ש הכריע החזו"א כהגר"א, לעומתו הסטיפלר למשל אמר ע"ז ספק דאו', כך שזה ברור שצריך פשוט יותר הכרעה. והכלל שאין כללים מוחלטים בשום דבר.
על ידי פרי יהושע
א' יולי 31, 2016 11:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'
תגובות: 54
צפיות: 7924

Re: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'

שמעתי לאחד מגדולי וזקני המורים כיום [מחמיר גדול מאד], שמקל אף בפתיחת קופסת סרדינים וכדו' מעיקר הדין כפי שהיה המנהג פעם בבית כנסת בסעודה שלישית.
ואגב לעניין בורר בתיונים החדשים משהו פעם עורר ע"ז, ושוב שמעתי כמה סברות להקל ואיני זוכר כ"כ אולי משהו יכול לפתוח את הנושא בתמציתות.
על ידי פרי יהושע
א' יולי 31, 2016 11:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נסיעה לשיעור תורה למקום סכנה
תגובות: 2
צפיות: 654

נסיעה לשיעור תורה למקום סכנה

בעלון "כאיל תערוג" השבוע הביאו הערות הגרי"ל על הגרי"ש, ושם בין השאר כתבו פסק של הרי"ש שנשאל האם מותר לנסוע למסור שיעור תורה במקום סכנה, וענה לו לפרנסה היית נוסע אם כן ה"ה לשיעור תורה. והגרי"ל העיר דלא דמיא מצווה שאין מחוייב יותר מחומש למי שרוצה למשל להתרפא בכל ממונ...
על ידי פרי יהושע
א' יולי 31, 2016 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה - פדה"ב בד' סלעים, מהגר"מ גרוס
תגובות: 22
צפיות: 2644

Re: מעשה שהיה - פדה"ב בד' סלעים, מהגר"מ גרוס

נראה שאם התחיל הנתינה אין כאן הפסק כלל, ויש כאן חוב כלפי כהן זה ואפי' היה נותן לו אחר הרבה שנים, כך שפסק זה נראה על פניו תמוה עד מאד!
על ידי פרי יהושע
א' יולי 31, 2016 10:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעקבות האשכול על גניבת דעת - שאלה מעשית
תגובות: 3
צפיות: 758

Re: בעקבות האשכול על גניבת דעת - שאלה מעשית

שאלה מעשית הנוגעת למעשה - בחור א', גזרו עליו המדינה איזה גזירה שלא כדין (כדרכם) והנה בידו לפטור עצמו מגזירתם ע"י גניבת דעת ושקרים רבים שצריך לעשות כלפי כל מיני אנשי מקצוע פסיכולוגיים וכדו' וחלקם שומרי תו"מ ממש ואם יתנו לו מסמכים כאלו ואחרים שמצבו כך וכך יפטרו אותו. והנה לשקר לרשע להציל עצ...
על ידי פרי יהושע
א' יולי 31, 2016 10:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לתלמיד לחלוק על רבו בהנהגה??
תגובות: 23
צפיות: 2769

Re: האם מותר לתלמיד לחלוק על רבו בהנהגה??

יש לי ספק מזה המון שנים שבו לא ברור לי האם מותר לתלמיד לחלוק על רבו בהנהגה אם נניח שכן האם מותר לו גם לומר את זה מפורש כאשר שואלים אותו מדוע הוא נוהג כך או אחרת או שמא על כל פנים מותר לו רק לנהוג אחרת אבל לומר זאת במפורש אולי שמא אסור?? אם נניח שאסור לומר זאת במפורש האם כאשר הוא לומד תורה עם חברים ...
על ידי פרי יהושע
א' יולי 31, 2016 10:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבועל מומרת
תגובות: 15
צפיות: 1975

Re: הבועל מומרת

אגב, מה באמת פשר הענין דקנאים פוגעים בבועל ארמית בפרהסיא, והלא בפשטות מבו' בגמ' ע"ז לו: דבצינעא הוי היתר גמור מדאו', (והר"מ בסהמ"צ כ' שיש ע"ז כרת, אבל עי' עצי ארזים אבהע"ז טז-ו שכ' דהוי כרת מד"ס, עי"ש דמלאכי חי בזמן החשמונאים, וצ"ע), ואם בצינעא מותר, מה התווס...
על ידי פרי יהושע
א' יולי 31, 2016 10:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאת גוי
תגובות: 12
צפיות: 2081

Re: ביאת גוי

עושה חדשות כתב:האם שי' ר"ת היא קולא גם בנוגע למשכב זכור, או רק לגבי איסורי ביאה של כעין אישות?

כמדומה בבית הלוי באר שאין כאן קנאה דבעל כלפי בועל, וגם בל"ז פשיטא שנאמר רק לגבי א"א
על ידי פרי יהושע
א' יולי 31, 2016 10:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לברוח מהקללה?
תגובות: 10
צפיות: 2154

Re: לברוח מהקללה?

אחרי כל הבדיחות, נשמע כל כך מוזר "לקיים את הקללות", [הלא המחתרת חתורה לפניך וכו'], ובאמת מצינו מילתא דתמיה מעין זה ברמב"ן מקץ שהיה עניין ליוסף לקיים החלומות, ולכא' אם חלומות שיתקיימו, אמנם זה עניין אחר שהן כביכול נבואה, וכמו שהשתדל נתן הנביא שתתקיים הנבואה להמליך את שלמה [עי' שם באבר'].
על ידי פרי יהושע
א' יולי 31, 2016 10:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קלב"מ בגזילה
תגובות: 35
צפיות: 4118

Re: קלב"מ בגזילה

מה שאולי יל"ד בישוב דברי מתני' דריש הגוזל, דהנה הגר"א בסימן ש"ס סק"א הביא מקור לדין השו"ע דגזלן חייב לשלם דמים, וציין הגר"א להא דמבואר במכות דטז' דבשרף גזילה הוי לאו הניתן לתשלומין וצ"ב מהו שהוסיף על המקור ממתני' דכל הגזלנים, ושמעתי לבאר דס"ד שליכא חיוב דמים ...
על ידי פרי יהושע
א' יולי 31, 2016 8:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דבר והיפכו: הוא יתחטא... יטהר, ואם לא יתחטא... לא יטהר (פ' חקת)
תגובות: 3
צפיות: 1368

Re: דבר והיפכו: הוא יתחטא... יטהר, ואם לא יתחטא... לא יטהר

אמסטרדם כתב:עי' בסוגיא דמכלל לאו אתה שומע הן.
פרק האומר דקדושין.

לא מספק!
על ידי פרי יהושע
א' יולי 31, 2016 8:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פי האתון - דעת הרמב"ם
תגובות: 16
צפיות: 3654

Re: פי האתון - דעת הרמב"ם

לפי דעתי דעתו הרחבה של הרמב"ם יכלה להכיל גם ב' גישות סותרות, על דרך אלו ואלו וכו', עכ"פ בדברים שנוגעים להשקפה ולא למציאות [אף שמצד אחד יכול לומר משהו שדבר זה אינו אופייני לרמב"ם], אם כי משתמע מדבריו במורה באופן כללי שהוא נוטה יותר לדעתו שם, אולם חושב במקומות מסוימים שזה לא דעה בשביל כ...
על ידי פרי יהושע
א' יולי 31, 2016 2:34 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: נעילת הסנדל אחר השקיעה בשבת ערב ת"ב
תגובות: 12
צפיות: 1799

Re: נעילת הסנדל אחר השקיעה בשבת ערב ת"ב

לגבי תענית אין נפק"מ אי ניכר או לא רק אם יש כאן עינוי או לא.
על ידי פרי יהושע
א' יולי 31, 2016 2:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אתם ושביכם (פ' מטות)
תגובות: 0
צפיות: 816

אתם ושביכם (פ' מטות)

במדבר ל"א י"ט ואתם חנו מחוץ למחנה וגו' וכל נוגע בחלל תתחטאו ביום השלישי וביום השביעי אתם ושביכם. רש"י ע"פ ספרי לא שהעובדי כוכבים מקבלין טומאה וצרכין הזאה אלא מה אתם בני ברית אף שביכם כשיבאו לברית ויטמאו צרכין הזאה. ועי' שפ"ח שלפי זה הקרא ציווי לעתיד, אמנם ח"א העיר שאם כ...
על ידי פרי יהושע
א' יולי 31, 2016 3:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא
תגובות: 338
צפיות: 54228

Re: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא

עי' מנ"ח מצוה כ"ד אות ב' אי ע"י תחומין מדרבנן אלפים אמה לא יכול כבר לערב לי"ב מיל כי מדרבנן עכ"פ אינו יכול למשקילה משם אין עירובו עירוב עי' שם. כמובן כ"ז אם "עירובי תחומין" מהני מה"ת, וידועים דברי הרמב"ן בזה המנ"ח כותב עוד נפק"מ דמקום השבי...
על ידי פרי יהושע
א' יולי 31, 2016 2:48 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: נעילת הסנדל אחר השקיעה בשבת ערב ת"ב
תגובות: 12
צפיות: 1799

נעילת הסנדל אחר השקיעה בשבת ערב ת"ב

בשו"ת ר' אליעזר משה העיר על מש"כ הגר"א שאין חולצים אלא אחר ברכו במוצ"ש כיון ואין שום סימן אבלות בשבת, הא בסוף בכל מערבין מבואר שעכ"פ תענית אפשר קצת בשבת עי' שם, איך ליישב את הערתו?
על ידי פרי יהושע
א' יולי 31, 2016 1:15 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פי האתון - דעת הרמב"ם
תגובות: 16
צפיות: 3654

Re: פי האתון - דעת הרמב"ם

מה יש להקשות, הלא המורה בהרבה מקומות אינה עולה בקנה אחד עם חז"ל אפי' בהלכה [כמו האומר על קן ציפור ועין תחת עין שהרמב"ם כתב בעצמו שם],ומה הייתה דעתו באמת זה כבר שאלה נפרדת, עכ"פ הגישה שבה נכתב המורה אינה מחייבת אותו לקבל כל דבר בחז"ל, וזה דברים ברורים אולי לא מוצאים חן בעיני מי שמ...
על ידי פרי יהושע
א' יולי 31, 2016 1:09 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'אשר אם' לשון כפולה? (פ' מטות)
תגובות: 4
צפיות: 1200

Re: 'אשר אם' לשון כפולה?

למה משמעות כפולה?
על ידי פרי יהושע
ש' יולי 30, 2016 11:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חטא שבירת הלוחות
תגובות: 13
צפיות: 1754

Re: חטא שבירת הלוחות

אם לא תתייחס לדברי חז"ל אלה (כפי שעשה אברבנאל עצמו כאן), תבין ששליח השובר מתנה יקרת ערך שהמלך ציווהו להעביר לאי מי, חטא למלך. גם "לולי דברי חז"ל", לא נראה כן מהכתובים כלל, הלא הכעס והחרון אף היה גדול עד שכמעט היו כלים, והאם באמת נראה שציווה המלך להעביר להם מתנת הערך הזו, יותר נר...
על ידי פרי יהושע
ש' יולי 30, 2016 10:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חטא שבירת הלוחות
תגובות: 13
צפיות: 1754

Re: חטא שבירת הלוחות

שבוע טוב לא בא לחלוק על אף אחד לפני רק להוסיף! בדרך לימוד טוב הרבה פעמים שגם היום הלומד יבדוק את פשוטו של מקרא וכדו' -אחר ההכרה שחז"ל כתבו מה שכתבו ברוח הקודש והם הם שהבינו את עומק התושבע"פ כמו שלמדנו המהר"ל וחכמי הקבלה מדור לדור-, לימוד פשוטם של מקראות ע"ד הפשטנים הראשונים מסייע...
על ידי פרי יהושע
ו' יולי 29, 2016 5:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין מקדישין בזמן הזה
תגובות: 19
צפיות: 2677

Re: אין מקדישין בזמן הזה

כיום אין לא זהב ולא דולרים, רק מייצג שווי של כלל היצוא והיבוא.
על ידי פרי יהושע
ו' יולי 29, 2016 3:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הצורך בסברת מאי חזית
תגובות: 32
צפיות: 4225

Re: הצורך בסברת מאי חזית

ברור שאין סברא שיתן לו הכל דמאי חזית, אלא שלמדנו ששניהם שווים וה"ה הכא שניהם שווים וא"א לדחות רציחה מפני פקו"נ שלו על חשבון פקו"נ של זולתו, זו סברת הגר"ח. אלא שאם נשלול כאן את החשבון של לאו הרציחה שזה לא הנדון כאן כלל, אם כן שוא"ת עדיף, ושם נראה שאינו שוא"ת כי שותה...
על ידי פרי יהושע
ו' יולי 29, 2016 11:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: הצורך בסברת מאי חזית
תגובות: 32
צפיות: 4225

Re: הצורך בסברת מאי חזית

ומעניין לעניין באותו עניין, האם משהו יודע ליישב מה שהק' הגר"ח ביסוה"ת על שיטת התוס' שרציחה בשוא"ת אינו מחוייב למסור נפשו משום דיש לומר מאי חזית להפך, מהסוגי' בפ' איזהו נשך דאפי' הצלה אי לאו קרא דוחי בהם אמרינן שאל יראה האחד במות חבירו, וק"ו לרציחה שא"א לדחותה מפני פקו"...
על ידי פרי יהושע
ו' יולי 29, 2016 11:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: הצורך בסברת מאי חזית
תגובות: 32
צפיות: 4225

Re: הצורך בסברת מאי חזית

הלכה ברורה בכ"מ בש"ס שאם אומרים לאדם הרוג או תיהרג, חייב להימנע ולא יהרוג דמאי חזית דדמא דידדך סומק טפי וכו'. ולכאו' תמוה מה צריך לסברא זו, הלוא מה יהא באדם חולה שכל דרך רפואתו הוא בהריגת אדם אחר, (ונניח לשם הציור, אדם שעומד למות ברעב ובידו לאכול אדם אחר) פשוט ללב כל אדם שאסור לעשות כן, ה...
על ידי פרי יהושע
ו' יולי 29, 2016 9:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם נכון לעשות שולחן ערוך מבין אדם לחבירו
תגובות: 21
צפיות: 2444

Re: האם נכון לעשות שולחן ערוך מבין אדם לחבירו

וכן שמעתי מהגרמ"מ פרבבשטיין שאביו שמע מהחזו"א שבבין אדם לחברו לא צריך לכוון לשם מצווה אלא לחשוב על החבר. מעניין, יש בדבר זה דעות, יש קצת ראיה לכך מהרמב"ם בהקדמה לפ"א משמונה פרקים בריש פ"י שאין להתאוות לדברים שהתורה ציוותה והשכל מסכים עימם, לעומת כן במפורשות לעניין בין אדם ל...
על ידי פרי יהושע
ה' יולי 28, 2016 2:35 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: סידורי תפילה בני זמננו ודיוקם
תגובות: 144
צפיות: 22737

Re: סידורי תפילה בני זמננו ודיוקם

מי אמר שאדם שהיה נחשב "משכיל" בהכרח טועה?. האם לא זה נאמר קבל את האמת ממי שאמרה?. מהכי תיתי שלקדמונים באשכנז לא היו טעיות אדרבא היה להם טעיות למכביר, חכמת הדקדוק לא הייתה נפוצה באשכנז בתקופה האחרונה כפי שאינה נפוצה גם כיום, ונכון למשכלים הייתה אג'נדה של השכלה ודקדוק זה לא הופך אותם לפחות צ...
על ידי פרי יהושע
ה' יולי 28, 2016 2:10 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: סידורי תפילה בני זמננו ודיוקם
תגובות: 144
צפיות: 22737

Re: סידורי תפילה בני זמננו ודיוקם

וכי לתקן נוסח אני מאמין לפי ס"י נראה לך הגיוני?, מה זה בסך הכל, עוד פעם הם חושבים שלא הכוונה העיקר אלא הנוסח, וזה אווילי לחלוטין.
על ידי פרי יהושע
ה' יולי 28, 2016 1:52 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: סידורי תפילה בני זמננו ודיוקם
תגובות: 144
צפיות: 22737

Re: סידורי תפילה בני זמננו ודיוקם

בצעירותי שאלתי את המומחה הנפלא הרה"ר ר' יצחק סץ שליט"א (מהדיר 'סידור רבי שבתי סופר'), מהו הסידור העדיף להתפלל בו.. (כבר יצאו אז הסידורים 'עטרת ירושלים', 'עליות אליהו', 'סידור וילנא' ו'תפילה ברורה'. אח"כ בא לעולם גם 'תפילת יוסף'), והשיב לי על אתר: סידור זה סוגיא. אף אחד לא מושלם. כל ה...
על ידי פרי יהושע
ד' יולי 27, 2016 12:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין מקדישין בזמן הזה
תגובות: 19
צפיות: 2677

Re: אין מקדישין בזמן הזה

יבנה כתב שסברת האומרים שהוא חשוב כממון מפני גזירת המלכות, אמנם מה גזרה המלכות כיום שהוא משמש מייצג ערך מופשט, ואין לו שום משמעות, לא של שטר חוב, ולא של ערך עצמי, ואם כך בהחלט לא נראה שההקדש חל על כסף ממוספר ומסוים, שהרי פשיטא היום מתמיד שאם ירצה להחליפו באחר יוכל, אבל גם פעם היה הדבר כך, ולכן א"...
על ידי פרי יהושע
ד' יולי 27, 2016 12:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין מקדישין בזמן הזה
תגובות: 19
צפיות: 2677

Re: אין מקדישין בזמן הזה

ילמדינו רבינו איך מחללים שיווי? [אלא שנראה שהכותב לא ודע מה הפירוש שיוי, שיוי=ערך]. שיווי מחללים בדיוק איך שמקדישים אותו. במחילת כבוד תורת הכותב הנכבד נראה שלא ירד למהות המופשטת ששמה שיווי?, לחלל פירושו של דבר להעביר ערך שבחפץ אחד לחפץ השני, אם מקדישים שיווי מופשט, זה כמו שאומרים הרי עלי להביא ערך ...
על ידי פרי יהושע
ד' יולי 27, 2016 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: עירוב תחומין בי"ב מיל לשיטה שהיא דאורייתא
תגובות: 15
צפיות: 2077

Re: עירוב תחומין בי"ב מיל לשיטה שהיא דאורייתא

לעניין ראיה זו מצאתי בשו"ת חת"ס ח"ז ס' ג' תשובת מחצית השקל שאכן כיון ואין עירוב לי"ב מיל לא שייך לומר שיש לו עיקר מן התורה כי אין לגז' דילמא אתי לזלזולי בדאו', והחת"ס דחה דבריו משום שעיקר מה"ת הוא חומרא בדרבנן ולא גז' אטו דאו' עיי"ש. ולענ"ד איני מבין כלל מש&qu...
על ידי פרי יהושע
ג' יולי 26, 2016 7:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעמד האשה ביהדות
תגובות: 66
צפיות: 9141

Re: מעמד האשה ביהדות

זה קשור למעמד הנישואין, שקשור מאוד למעמד האישה. התירוץ "כך היה בזמנם" לא מספיק אם מובלעת בו ההנחה שהנורמה של היום עדיפה, כי אז השאלה היא למה התורה לא דרשה את הנורמה של היום. אם הטענה היא שהנורמה של היום אכן לא עדיפה, אלא שכך מקובל ותו לא, אזי התירוץ הגיוני אבל הרבה פעמים לא מתקבל על הלב, ...
על ידי פרי יהושע
ג' יולי 26, 2016 7:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעמד האשה ביהדות
תגובות: 66
צפיות: 9141

Re: מעמד האשה ביהדות

.

עבור לחיפוש מתקדם