מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 5215 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מיללער
ד' יוני 24, 2020 5:24 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8622
צפיות: 1733171

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מארכיווני ישיבת רי"א - תמונה משנת תרפ"ט
רמז.png
רמז.png (341.24 KiB) נצפה 4070 פעמים

נראה רבי משה זבולון מרגליות עם הנדיב מר. הרי פישל - האם מי שנראה מאחוריה הוא ר' ראובן כ"ץ אב"ד פתח תקוה שבימים ההם שימש כרב בעיר בעיאן, ניו גרסי?

לימינונו נראה הרב דר. דוב רבל
רמז2.png
רמז2.png (265.61 KiB) נצפה 4070 פעמים
על ידי מיללער
ד' יוני 24, 2020 2:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 2236

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

אולי יש לדמות קצת למח' הרמב"ם והטור בעשה שליח ונשטתה המשלח קודם שהגיע השליח, וידוע הביאור בפלוגתתם (מקצוה"ח ועוד) אם השליחות היא 'מסירת כח' או 'מעשה מתייחס' ודו"'ק. צושטל יפה! היינו על הצד שהקידושין או הגירושין חלין אף אם בשעת החלות המשלח הוא כבר שוטה (וזה דומה להציור של תנאי שאין על...
על ידי מיללער
ד' יוני 24, 2020 2:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 2236

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

ועכ"ז עדיין נשאר לדון באופן שצריך לעשות מעשה לקיום התנאי, אם עשה את המעשה בעת שהיה שוטה אולי לא תועיל הקידושין משום שכל מעשה שעושה אדם בעת שטות לא נחשב לו, וממילא מיקרי שעדיין לא קיים התנאי. אכן כך בש"כ לעיל בסוגריים מקופיא , זה ייתכן להיות דיון כשהתנאי מצריך הקנאה כגון בעל מנת שיתן מאתיי...
על ידי מיללער
ד' יוני 24, 2020 2:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 2236

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

לפי פשוטו כתב:אולי שייך לסוגיא דאונס בקיום התנאי בריש כתובות
ולצד דקיום או ביטול באונס נחשב לכאו' ה"ה בשוטה.
ועיי"ש בברכת שמואל דהאריך דאין דין דעת במעשה קיום התנאי.

התם האונס הוא 'באי קיום התנאי' לא שנאנס לקיים את התנאי, לא?
על ידי מיללער
ג' יוני 23, 2020 6:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 2236

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

אכן מהיכי תיתי יכול להעיר את האדם לנכון דהרי מצינו קטנה מתקדשת מדאורייתא על ידי קדושי אביה וקטן קונה מן התורה על ידי דעת אחרת ולכן יש לומר גם בשוטה דאם עשה מעשה קנין כשהיה פקח הרי הוא קונה מן התורה גם בשעה שנשתטה , ועכ"ז עדיין נשאר לדון באופן שצריך לעשות מעשה לקיום התנאי, אם עשה את המעשה בעת ש...
על ידי מיללער
ג' יוני 23, 2020 3:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 2236

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

ביליצר כתב:ואם הקדושין חלין רק לאחר קיום התנאי הרי בודאי שאינם יכולים לחול כי שוטה אינו יכול לקדש ולהחיל קדושין.

ולפי דבריכם גם מי שקידש אשה שיחולו הקידושין לאחר שלשים יום, והיה שוטה ביום ל' לא נתקיימו הקידושין?

מנא לכם דקידושי שוטה אינם קידושין אם מעשה הקידושין נעשו בשעה שהיה חלים?
על ידי מיללער
ג' יוני 23, 2020 2:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 2236

קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

מה הדין המקדש את האשה על תנאי שעליו לקיים, ובשעת קיום התנאי היה שוטה, האשה מקודשת או לא? השאלה כמובן הוא אם עצם קיום התנאי הוא הפעלת הקידושין ואין שוטה מקדש, או כיון שעיקר מעשה הקידושין נעשו בשעת שהיה שפוי בדעתו והתנאי אינה רק דבר חיצוני מהני אפי' אם נעשה כשהיה שוטה (עיקר השאלה הוא באופן שהוא צריך ל...
על ידי מיללער
ב' יוני 22, 2020 7:47 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי מרדכי אליפנט זצ"ל ראש ישיבת איתרי
תגובות: 71
צפיות: 8206

Re: זכרונות רבי מרדכי אליפנט ר"י איתרי

שמחת התנאים של ר' מרדכי אליפנט - הפרדס ניסן תשי"א - עם בתו של ר' נחום דוב הערמאן בנו של ר' יעקב יוסף הערמאן המפורסם הנה ר' מרדכי עומד ראשון מימין בחתונת בתו של ר' מאיר לייטר עם גיסו ר' שמואל יצחק בנו של רנ"ד ברי"י הערמן (באמצע) היושב הוא חותנו של הרב הרמן הרב אברהם הורוויץ. תמונה מוס...
על ידי מיללער
א' יוני 21, 2020 8:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור הריגת טריפה
תגובות: 13
צפיות: 2559

Re: איסור הריגת טריפה

הואיל ואתא לידן: העושה את עצמו טריפה, בעדים והתראה, יתכן ויהרג על כך בבי"ד ( אם העדים ג"כ טריפה - שתהיה עדות שאתה יכול להזימה). מהו המקור לזה שאם העדים היו טריפה בעצמם הורגין את הטריפה שהרג? לכאורה אף אם העדים בעצמם הם בגדר עדות שיכול להזימה אבל המזימים את העדים הם בגדר עדות שא"א יכו...
על ידי מיללער
ה' יוני 18, 2020 2:39 am
פורום: בית התלמוד
נושא: בדיני חמש חטאות המתות
תגובות: 41
צפיות: 3727

Re: בדיני חמש חטאות המתות

ביקורת תהיה כתב:
מיללער כתב:שיטתו של רבינו יחיאל הוא, דרק אליבא דר"ש לא נאמרה ההלל"מ של חטאות המתות בעוף, משום דבחד מקום גמיר.
אדרבה! רבינו יחיאל סתמא קאמר: 'דלא אמרינן חמש חטאות מתות אלא בבהמה, אבל בעוף לא'. והיינו כשיטת הרי"ד משקרינטו"ן.

גוט גוט! יישר כח
על ידי מיללער
ד' יוני 17, 2020 11:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בדיני חמש חטאות המתות
תגובות: 41
צפיות: 3727

Re: בדיני חמש חטאות המתות

בשיטה מקובצת שם מביא משם רבינו יחיאל בר יוסף, כי הלכת חטאות המתות לא נאמרה בעוף, ולפיכך, מת החוטא – יביאו יורשים חטאתו. אמת ויציב ונכון, אולם שיטתו של רבינו יחיאל הוא כמו שיטת הר"י מאורליינ"ש שהובא ברא"ש עמ"ס קינין, דרק אליבא דר' שמעון לא נאמרה ההלל"מ של חטאות המתות בעוף, מ...
על ידי מיללער
ד' יוני 17, 2020 11:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בדיני חמש חטאות המתות
תגובות: 41
צפיות: 3727

Re: בדיני חמש חטאות המתות

עזריאל ברגר כתב:שם היא מכפרת על החיים - על כל אחיו הכהנים.

אבל התוס' לא חילקו בזה וס"ל דבמקום שלא קבלנו הלל"מ שלא להקריב, מקריבין החטאת אע"פ שכבר מתו בעליה
על ידי מיללער
ד' יוני 17, 2020 6:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?
תגובות: 23
צפיות: 1302

Re: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?

ביקורת תהיה כתב:תא שמע, ביצי תורין לא נהנין ולא מועלין.
וטעמא דמילתא: ולדות, דראויים למזבח בהווייתם, הוא דרבי רחמנא מ'אשר יהיו לך' דקדשי;
אבל ביצים, דאינן ראויות למזבח בהווייתן, לא רבי רחמנא דקדשי, וחולין הן.

כל רז לא אניס ליה!

יישר כחך
על ידי מיללער
ד' יוני 17, 2020 5:05 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בדיני חמש חטאות המתות
תגובות: 41
צפיות: 3727

Re: בדיני חמש חטאות המתות

חטאת העוף הוא סוג אחר של קרבן חטאת או קרבן בפני עצמו, וכמו קרבן אשם לגבי קרבן חטאת כן הוא חטאת העוף לגבי חטאת בהמה? א. שש חטאות־העוף הן, חמש מהן קרבנות טהרה: זב וזבה, יולדת ומצורע, ונזיר שנטמא, ואך אחת מהן קרבן הבא על חטא. ב. אחת היא חטאת העוף שאינה קָרְבַּן־אִשֶּׁה; אין בה אכילת מזבח, ואף אכילת הכ...
על ידי מיללער
ד' יוני 17, 2020 4:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בדיני חמש חטאות המתות
תגובות: 41
צפיות: 3727

Re: בדיני חמש חטאות המתות

לא מצאנו קרבן שמקריבים לכפר על מתים, מלבד קרבנות הבאים בנדר ונדבה. התוס' בתמורה טו: מוכיח מגמ' ביומא בפרו של הכהן גדול שמת ביוה"כ אם לא שאמר הכתוב בפר ולא בדמו של פר היה הכהן העומד תחתיו יכול לזרוק את דם הפר של חברו הכה"ג המת, ומינה שבמקום שלא קיבלו הלל"מ שחטאת שמתו בעליה תמות, יכולה...
על ידי מיללער
ד' יוני 17, 2020 4:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?
תגובות: 23
צפיות: 1302

Re: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?

לפי מאי דסליק דחטאת העוף הוא נקבה - האם ביצה שנולדה מחטאת העוף ואח"כ נעשית אפרוח יש עליה דיני ולד חטאת?
על ידי מיללער
ד' יוני 17, 2020 1:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: בדיני חמש חטאות המתות
תגובות: 41
צפיות: 3727

Re: בדיני חמש חטאות המתות

עוד בענין חטאות המתות בענין אי חטאת העוף שמתו בעליה או נתכפרו באחרת אי למיתה אזיל או לא, רבו בזה דברי הראשונים וגם האחרונים (עי' בפי' המיוחס לרש"י בנזיר כא: וכב. פי' הרא"ש על מסכת קינין בשם הר"י מאורליינ"ש, תוס' מנחות ד: ובגליון שם שהובא בשיטמ"ק, ובארוכה בשער המלך על הרמב&qu...
על ידי מיללער
ג' יוני 16, 2020 7:14 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: משפחת לויטן
תגובות: 18
צפיות: 3961

Re: משפחת לויטן

יש עוד רב ממשפחה זו (?) רשום לי פרטיו באיזה מקום: ר' יעקב ישעיה לעוויטן משאדאווא ובנו ר' חיים. תולדות ר' יעקב ישעי' הלוי לעוויטאן ראב"ד שאדאווא בן ר' שרגא פייבול ובנו ר' חיים שאול אב"ד סאלאט ב'דור רבניו וסופריו' מאיזנשטאט: http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=29052&st=&pgn...
על ידי מיללער
ב' יוני 15, 2020 10:11 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8622
צפיות: 1733171

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מי מזהה - חתונת הגר"נ גרצולין מראשי ישיבת תורה ודעת - ברוקלין TV.jpg הגאונים רבי יעקב קאמינצקי ורבי ראובן גראזאווסקי ראשי ישבת תורה ודעת המה המוכרים שבהם - החידה כמובן על השאר והנה הפרטים: ראשי ישיבה ומגי"ש בישיבת תרוה ודעת - משמאל לימין: רבי ליבל שינקר, רבי שמואל קושלביץ מח"ס נתיבות...
על ידי מיללער
ב' יוני 15, 2020 9:38 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8622
צפיות: 1733171

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מי מזהה - חתונת הגר"נ גרצולין מראשי ישיבת תורה ודעת - ברוקלין
TV.jpg
TV.jpg (124.8 KiB) נצפה 4810 פעמים
על ידי מיללער
ב' יוני 15, 2020 7:01 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8622
צפיות: 1733171

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

יציב פתגם כתב:
יוסף חיים אוהב ציון כתב:
יציב פתגם כתב:או הרב אברהם אמינוף זצ"ל רבה של הקהילה הבוכרית בירושלים
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7 ... 7%95%D7%A3

באיזו שורה?

אמינוף.jpg
אמינוף.jpg (637.6 KiB) נצפה 4850 פעמים

יושב חמישי מימין
על ידי מיללער
א' יוני 14, 2020 11:27 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8622
צפיות: 1733171

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

חלמישצור כתב:
מיללער כתב:מי ומי הנראים?

הרב מיללער, לפני כשלוש שנים העלית תמונה זו באשכול על הרב זווין, ודנו קצת על המקום בו צולמה (על הקמת התיכון המקצועי שע"י בית צעירות המזרחי כאן, כאן, כאן וכאן). נ"ל ברור שזהו ר' צבי יהודה מלצר.

תודה רבה
על ידי מיללער
ו' יוני 12, 2020 5:49 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8622
צפיות: 1733171

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מי ומי הנראים?
על ידי מיללער
ה' יוני 11, 2020 12:05 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי ירוחם ליוואוויץ זצ"ל ממיר
תגובות: 64
צפיות: 20842

Re: רבי ירוחם ליוואוויץ זצ"ל ממיר

לבי במערב כתב:
יוסף חיים אוהב ציון כתב:יתרגם מר.
אתיר לעצמי להתנדב לזאת, ברשות הרב 'נוטר הכרמים':

וכי איזה טעם הי' לזה?! צניעות כשל חתול בלבד...


וי ליה להצניעות של החתול (להבדיל מהצניעות של תורתינו הק')
על ידי מיללער
ד' יוני 10, 2020 11:55 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: משפחת הרבנים לבית וכטפויגל
תגובות: 15
צפיות: 3688

Re: משפחת הרבנים לבית וכטפויגל

איש_ספר כתב:באשכול אחר עלתה תמונה זו

153.jpg

תמונה
והתברר שהחתן הוא הגאון ר' אליה בער וכטפויגל והיושב לידו הוא הגאון ר' יצחק יעקב וכטפויגל ר"י מא"ש.


לפי זה האם אין הנואם אבי החתן המשגיח הגר"ן וכטפויגל?
על ידי מיללער
ד' יוני 10, 2020 11:48 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8622
צפיות: 1733171

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

שיף כתב:המפורסמים הרב מפונוביז' ולידו הגר"י קמנצקי

צודק

מי ששוחח עם הרב מפונוביז' הוא הרב זלמן רייכמן לידו הרב צבי תבורי
על ידי מיללער
ד' יוני 10, 2020 11:32 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי ישראל פורת מקליוולנד מח"ס מבוא לתלמוד
תגובות: 62
צפיות: 11766

Re: רבי ישראל פורת מקליוולנד מח"ס מבוא לתלמוד

אם השערתי נכון - מי שנראה כאן מימין הוא הרב פורת נשוא האשכול
על ידי מיללער
ד' יוני 10, 2020 11:07 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8622
צפיות: 1733171

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מי מזהה (חלקם כחידה וחלקם כשאלה)
על ידי מיללער
ב' יוני 08, 2020 10:52 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי צבי יהודה אלשוונג זצ"ל משיקאגו (גיסו של הגר"ש שקופ)
תגובות: 8
צפיות: 1821

Re: הרב אלשוונג

https://kevarim.com/rabbi-tzvi-yehuda-olshwang/ https://kevarim.com/wp-content/uploads/2020/06/Scan_20200608-7-Medium-300x241.png מצבתו: https://billiongraves.com/grave/%D7%A6%D7%91%D7%99-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%92/21033909 15813829.jpg אחיו היה ר...
על ידי מיללער
ב' יוני 08, 2020 6:52 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קרבנות הנשיאים - להיכן נעלם ה"סלת"?
תגובות: 20
צפיות: 1819

Re: קרבנות הנשיאים - עתודים

ביקורת תהיה כתב:
מיללער כתב:בתרגום שלי כתב על עתודים - אימרי = כבשים, זה טעות?
טעות אופטית, כנראה.

נכון - טעיתי בחפזי וטל"ח

ותודה רבה על הבהרת הדברים
על ידי מיללער
ב' יוני 08, 2020 1:40 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קרבנות הנשיאים - להיכן נעלם ה"סלת"?
תגובות: 20
צפיות: 1819

Re: קרבנות הנשיאים - להיכן נעלם ה"סלת"?

מענין קרבנות הנשיאים - מה שהקריבו 'עתודים' לשלמים, האם זו היתה הוראת שעה כמו הקטורת והחטאות על אף שאין בכל הקרבנות קרבן של עתודים, או שזה הזכר בעזים בן יותר מבן שנה? לא מצאתי בזה דבר מפורש, הנה מה שהעתיקו בחומש 'מקרא מפורש' - אשמח לקבל מראי מקומות נוספים בענין הזה גם לתרגום אונקלוס וגם ל"תרגום...
על ידי מיללער
ב' יוני 08, 2020 1:38 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קרבנות הנשיאים - להיכן נעלם ה"סלת"?
תגובות: 20
צפיות: 1819

Re: קרבנות הנשיאים - להיכן נעלם ה"סלת"?

עזריאל ברגר כתב:א. יש כמ"פ בתורה, כמ"פ בהפטרות, וגם בתהילים.
ב. 'העתודים העולים על הצאן" - מכריח שמדובר בזכרי הצאן.
מעניין ששם תרגם אונקלוס תישיא, וכאן גדיי. אבל בתרגום יונתן בכולם תרגם ברחיא.

בתרגום שלי כתב על עתודים - אימרי = כבשים, זה טעות?
על ידי מיללער
א' יוני 07, 2020 10:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קרבנות הנשיאים - להיכן נעלם ה"סלת"?
תגובות: 20
צפיות: 1819

Re: קרבנות הנשיאים - להיכן נעלם ה"סלת"?

מענין קרבנות הנשיאים - מה שהקריבו 'עתודים' לשלמים, האם זו היתה הוראת שעה כמו הקטורת והחטאות על אף שאין בכל הקרבנות קרבן של עתודים, או שזה הזכר בעזים בן יותר מבן שנה?

לא מצאתי בזה דבר מפורש, הנה מה שהעתיקו בחומש 'מקרא מפורש' - אשמח לקבל מראי מקומות נוספים בענין הזה
על ידי מיללער
ה' יוני 04, 2020 2:44 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת פה. ומנלן דהא דקים להו לרבנן מילתא היא
תגובות: 8
צפיות: 1119

Re: שבת פה. ומנלן דהא דקים להו לרבנן מילתא היא

יפה מאוד, אולם המ"ד כאן ושם הוא ר' יוחנן. ואגב, עיין משנת יעב"ץ חו"מ סימן ל. תודה רבה - וזהו מחזק שכיון שר' יוחנן הוא בעל המימרא לא ס"ל להתוס' שהפירוש הוא מעין השגת גבול וגזילה שוב ראיתי שהרב ז'ולטי במשנת יעב"ץ שם האריך בזה גופא ומביא הרמב"ם שם שהאיסור של לא תסיג הוא ר...
על ידי מיללער
ה' יוני 04, 2020 6:37 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת פה. ומנלן דהא דקים להו לרבנן מילתא היא
תגובות: 8
צפיות: 1119

Re: שבת פה. ומנלן דהא דקים להו לרבנן מילתא היא

וקים להו לרבנן דחמשא בשיתא לא ינקי מהדדי. ומנלן דהא דקים להו לרבנן (דחמשא בשיתא) מילתא היא, דא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן מאי דכתיב לא תסיג גבול רעך [אשר גבלו ראשונים], גבול שגבלו ראשונים לא תסיג, מאי גבלו ראשונים, אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן (מאי) דכתיב אלה בני שעיר החורי יושבי האר...
על ידי מיללער
ד' יוני 03, 2020 4:16 am
פורום: בית התלמוד
נושא: בדיני חמש חטאות המתות
תגובות: 41
צפיות: 3727

Re: יומא דף נ': שיטת רבי שמעון בחטאות המתות

מענין לענין, בחטאת שאבדה והפריש אחרת תחתיה ואח"כ נמצא זה אחד מחמש חטאות המתות בזכרוני שהקשו המפרשים למה לא נאמר שמה שהקדיש אחרת תחתיה היתה הקדש בטעות ותצא לחולין, ולא מצאתיה כעת, (ואולי זו גמרא מפורשת) איפה דנו בזה? בגמרא ב"ק ק"י ע"ב פריך אלא מעתה חטאת שמתו בעליה תיפוק לחולין דא...
על ידי מיללער
ג' יוני 02, 2020 6:39 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון המופלא ר' פישל אריק - משפחת רלב"ג
תגובות: 68
צפיות: 15914

Re: הגאון המופלא ר' פישל אריק

הרב א"י אראק נולד לאביו רבי שמואל ולאמו הינדא רענקי אחותם של רבי מאיר ורבי ירוחם פישל, נשא את הרבנית מיטא שרה בת הרה"ק רבי ברוך פינחס ראבינאוויטש מסקאליע, כיהן כרב ביהכ"נ בית שלום בבראנקס, השאיר אחריו שתי בנות, א) אסתר חנה, בעלה הרב חיים יהוסף רלב"ג - מהרבנים המכשירים של הOU. ב)...
על ידי מיללער
ג' יוני 02, 2020 3:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בדיני חמש חטאות המתות
תגובות: 41
צפיות: 3727

Re: יומא דף נ': שיטת רבי שמעון בחטאות המתות

א. מסברא: הוא ידע את המצב לאשורו, והפריש על דעת זה. ואם היה מתנה ואומר שאני מפריש על תנאי שלא תימצא הראשונה - אה"נ. ב. גדרי אבדה נתבארו באריכות ברמב"ם פ"ד מהלכות פסולי המוקדשין. א. וכי מה זה שונה מכל שאלה בנדר שנשאל מכח טעות - והרי גם על הקדש מהני שאלה למ"ד הקדש בטעות לא הוי הקד...
על ידי מיללער
ג' יוני 02, 2020 3:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בדיני חמש חטאות המתות
תגובות: 41
צפיות: 3727

Re: יומא דף נ': שיטת רבי שמעון בחטאות המתות

למה לא נאמר שמה שהקדיש אחרת תחתיה היה הקדש בטעות? גדרו של מעשה־טעות היא: מעשה שנעשה מתוך הנחה שגויה (סבר שהמצב הוא כך, ובאמת אין המצב כך) , כגון הקדיש קרבנות נזירות על סמך שהוא נזיר, והוברר הדבר שאין הוא נזיר; קנה חבית־משקה על סמך שהוא יין, והוברר הדבר שאין הוא אלא חומץ, וכן כל כיוצא באלו. אבל המקד...

עבור לחיפוש מתקדם