מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 5000 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מיללער
ב' דצמבר 16, 2019 10:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 99
צפיות: 6848

Re: תמיהה בענין שפחה חרופה

ביקורת תהיה כתב:
מיללער כתב:מנין לך זאת?
רמב"ם הלכות מלכים: בֶּן נֹחַ שֶׁיִּחֵד שִׁפְחָה לְעַבְדּוֹ וּבָא עָלֶיהָ - הֲרֵי זֶה נֶהֱרָג עָלֶיהָ מִשּׁוּם אֵשֶׁת חֲבֵרוֹ.

שאלתי היה על 'חציה שפחה וחציה בת חורין' שנתקדשה לישראל/עבד עברי, ובן נח בא עליה אם נהרג עליה
על ידי מיללער
ב' דצמבר 16, 2019 7:42 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 99
צפיות: 6848

Re: תמיהה בענין שפחה חרופה

המלקות היא על איסור אשת איש. ואכן בן נח נהרג עליה משום ודבק באשתו ולא באשת חבירו. מנין לך זאת? הנה בענין גדר האישות של שפחה חרופה מהו נחלקו הגרעק"א ובנו מהרש"א (שו"ת רעק"א סי' ק"ע וסי' קע"א) ועוד גדולי האחרונים. מהר"ש איגר סבר ששפחה חרופה שנתארסה לעבד עברי (או ליש...
על ידי מיללער
ב' דצמבר 16, 2019 6:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11105
צפיות: 1511870

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

איש_ספר כתב: באוצר החכמה יש קובץ אבני משפט ויש שם מאמר יפה מאד של הרב מאיר ברקוביץ על גדר אישות דשפחה חרופה. לא הניח זוית ופינה (אמנם לא דן שם בענין ע"א ודשב"ע). שם ראיתי את הביאור בירושלמי וכל הקושיות שיש בזה.


אבקש מחברי הפורום אם יכולים להוריד את המאמר הנזכר בקובץ פד"פ.

בתודה רבה מראש
על ידי מיללער
ב' דצמבר 16, 2019 6:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש בקנייני הגויים
תגובות: 4
צפיות: 664

Re: מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש בקנייני הגויים

נראה, כי זאת ברור היה לחז"ל כי התורה לא באה ברמזיה להורות לגויים אשר לא קבלו עולה עליהם מה יעשו ואיך ינהגו בעסקיהם. לכאורה התורה מורה דיני קנינים שבין 'ישראל' לעכו"ם, ולא להורות לגויים מה יעשו, ובוודאי מיירי בזמן שיד ישראל תקיפה, והגויים היו כפופים תחת חוקי ישראל, על זה נחלקו ר"י ור&...
על ידי מיללער
ו' דצמבר 13, 2019 9:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: האם לוי (חברו של אבוה דשמואל) הוא אביו של ר' יהושע בן לוי ?
תגובות: 11
צפיות: 1621

Re: האם לוי (חברו של אבוה דשמואל) הוא אביו של ר' יהושע בן לוי ?

ציינתי לסדר הדורות (ערך ריב"ל) שמביא בין השאר גם את הגמרא דחולין שציינת. ההשוואה לדברי רש"י בבא מציעא, היא מציאה יפה, אלא שעדיין יש לדון בהבדל שבין "ישראל שאמר ל בן לוי : כור מעשר יש לך בידי", ששם שייך יותר מה שפירש רש"י "כל לוי קרוי בן לוי", לבין איש שנקרא "...
על ידי מיללער
ה' דצמבר 12, 2019 3:42 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 9546

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כח הרב רבי שמואל דוד שליט"א
על ידי מיללער
ה' דצמבר 12, 2019 1:37 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 9546

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

מז: אמר רב הלכתא בכוליה פרקא מעת לעת ועולא אמר דתנן תנן ודלא תנן לא תנן וכו' ועוד תני ר"י בן כיפר אומר משום ר"א שנת עשרים שיצאו ממנה שלשים יום הרי היא כשנת עשרים וכו' רש"י פירוש בד"ה בכולי פרקא מעת לעת. חשבינן לה שנה ולא בתר מנין עולם שהיא יום אחד של של שנת עשרים חשוב שנה וכו' ל...
על ידי מיללער
ה' דצמבר 12, 2019 1:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 9546

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:יישר כח.

עיין רש״י וגר״א ערכין דף יח-יט.

רש"י בערכין פירש ג"כ כמו הכא אלא שנקט לישנא דקרא אם זכר אם נקבה.

את הגר"א לא מצאתי
על ידי מיללער
ד' דצמבר 11, 2019 10:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 9546

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:מח.

רש״י ד״ה שבזכר ושבנקבה מיבעי ליה - לישנא דקרא דכתיב ולנקבה עשרת כו׳

צ״ע מדוע נקט רש״י סיפיה דקרא ולא רישא דכתיב ״הזכר עשרים״ כו׳

ועוד קשה, דלכאורה בן ובת משמע קטנים ואם לערכין הדין נוגע גם לגדולים, ובפשטות זהו כוונת הגמרא דלערכין לזכר ולנקבה מיבעי ליה משום דמשתעי בין בקטן ובין בגדול.
על ידי מיללער
ד' דצמבר 11, 2019 5:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: האם לוי (חברו של אבוה דשמואל) הוא אביו של ר' יהושע בן לוי ?
תגובות: 11
צפיות: 1621

Re: האם לוי (חברו של אבוה דשמואל) הוא אביו של ר' יהושע בן לוי ?

ולדעת ווייס התואר "בן לוי" פירושו שהוא משבט לוי. ראוי להביא דברי הרמ"ע מפאנו בגלגולי נשמות: "ר' יהושע בן לוי הוא קהת, דר' יהושע בן לוי לא היה לוי אלא בן ישראל, ורצו להורות ר' יהושע בן לוי – בן לוי ממש בהיותו קהת". וכבר העיר על דבריו בעל סדר הדורות, אחרי שידוע שריב"ל הי...
על ידי מיללער
ג' דצמבר 10, 2019 5:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 9546

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:ברוך שכוונת להספר בית ארזים.
והראנ״ח כתב גימטריא כמו הב״ח. וע״ע בספר חכמת בצלאל.

תודה רבה

לאיזה ספר בית ארזים הכוונה? אשמח לקבל המראה מקום המדויק.
על ידי מיללער
ג' דצמבר 10, 2019 5:26 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי יוקל הירש בעל שו"ת ברכת יעקב
תגובות: 17
צפיות: 2505

Re: רבי יוקל הירש בעל שו"ת ברכת יעקב

נתבקשתי לפרסם, שספר שו"ת 'ברכת יעקב' עומדת כעת.בשלבי עריכה להוצאה חדשה ומתוקנת, מנוקה משגיאות ומסודר מחדש באופן צח ונקי בהוספת.מאות.מראי מקומות, מפתחות ותולדות המחבר. וכעת הבקשה לאם יש למישהו פרטים, הוספות, מכתבים, על המחבר על הספר, נא שלא ימנע טוב מבעליו. לפרטים על המו"ל אפשר להתקשר עמי ...
על ידי מיללער
ג' דצמבר 10, 2019 5:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 9546

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

מה: רב ור' חנינא אמרי תוך הזמן כלפני זמן, ר' יוחנן וריב"ל אמרי תוך הזמן כלאחר הזמן, אמר רב נחמן בר יצחק וסימניך וזאת לפנים בישראל. בין המפרשים יש כמה פירושים לפרש הסימן (שני פירושים ברש"י, א' בתוס' הרא"ש וא' בהגהות הב"ח דרך גימטריא, והר"ב מרנשבורג מציין לדרשת מהראנ"ח ש...
על ידי מיללער
ב' דצמבר 09, 2019 3:24 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי נחמיה מלין
תגובות: 20
צפיות: 3650

Re: הגאון רבי נחמיה מלין

תעלומות כתב:בידי מכתב משנת תשט"ו על גבי בלאנק של בית אולפנא רבתי 'אור תורה' - ישיבת בריסק - וואשינגטאן הבירה.
רבי נחמיה מאלין חתום כראש הישיבה, זהו אותו רבי נחמיה מאלין נשוא האשכול? מישו יודע פרטים על ישיבה זו?

שייך להעלותו פה?
על ידי מיללער
ב' דצמבר 09, 2019 2:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 84
צפיות: 7726

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

האם דנו על רש"י מסכת תמורה אם זה אכן מפרי עטו של רבינו רש"י הקדוש? כבר הביאו לעיל מהתורה תמימה בשם 'מבקרים' שהעלו שהפירוש המיוחס לרש"י בתמורה אינה מרש"י. לכאורה יש להוסיף ע"ז מפירש"י דף ו: בסוגיא דמקדיש בע"מ, הן מפירושו על הברייתא דקדשי בדה"ב אינם ראוין לבוא ...
על ידי מיללער
א' דצמבר 08, 2019 2:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 9546

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

מב: וכי ההוא דאתא לקמיה דרבא אמר ליה מהו לממהל בשבתא אמר ליה שפיר דמי בתר דנפק אמר רבא ס"ד דההוא גברא לא ידע דשרי לממהל בשבתא אזל בתריה אמר ליה אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה אמר ליה שמעית ולד דצויץ אפניא דמעלי שבתא ולא אתיליד עד שבתא אמר ליה האי הוציא ראשו חוץ לפרוזדור הוא והוי מילה שלא בז...
על ידי מיללער
ו' דצמבר 06, 2019 8:51 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8257
צפיות: 1372529

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

חמרא טבא כתב:
Thumim Yosef.jpg
Thumim Yosef.jpg (27.17 KiB) נצפה 3695 פעמים

יישר כח!

הרב תאומים הוא רבי יוסף תאומים אב"ד קהל קאלבסוב
על ידי מיללער
ו' דצמבר 06, 2019 5:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 84
צפיות: 7726

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

י. אברהם כתב:עבודה ברורה תמורה ו:
שעיר.PNG

תודה רבה!
על ידי מיללער
ו' דצמבר 06, 2019 5:52 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8257
צפיות: 1372529

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מי מזהה את יתר הדמיות בתמונה? נראה רבנים מקבלים פני הגאון רבי אהרן קוטלר (ראשון משמאל) - משוחח עמו (שני משמאל) הרב רבי יהושע גרינוואלד אב"ד חוסט מימין עומד האדמו"ר ראי"ה מקאפישניץ ולידו (מאחור - מוסתר קצת) רבי יהונתן שטייף, מי הם השאר העומדים בין הגר"י שטייף להגר"י גרינוואלד?
על ידי מיללער
ו' דצמבר 06, 2019 2:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 84
צפיות: 7726

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

ו: ת"ר כל אשר בו מום לא תקריבו וגו' המקדיש בע"מ למזבח עובר משום ה' שמות וכו' לה' לרבות שעיר המשתלח. פירש"י לרבות שעיר המשתלח. שהמקדישו בע"מ לוקה משום לא תקדישו. והגמרא מקשה למה צריך קרא הלא אין הגורל קובע אלא בדבר הראוי, ופירש"י דבע"כ תרוויהו בעינן תמימים וקרא למה לי, ...
על ידי מיללער
ו' דצמבר 06, 2019 12:49 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו
תגובות: 61
צפיות: 8575

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

מכתב מהרה"ק רמ"ד ווייסמאנדל אל ר' בן ציון קאלב ע"ה מעסקני פעולות הצלה, משנת תש"ב לא יודע אם המכתב מפורסם, מצאתיו אגב אורחא בתיק של רב"צ קאלב הנ"ל שנמצא באתר מוזיאון השואה בוושינגטון הבירה. https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn698921#?rsc=191866&cv=69&...
על ידי מיללער
ה' דצמבר 05, 2019 8:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהו ה'טעמא דקרא' של פטור קלב"מ
תגובות: 11
צפיות: 504

Re: מהו ה'טעמא דקרא' של פטור קלב"מ

ואם המזיק היה אונס (גמור, דפטור) מה חטא הניזק? ואם הוא היזק שאינו ניכר, או גרמא מה חטא הניזק?

אם רואים אנו תשלומי נזק כעונש או חוב מצד המזיק, ולא מצד הניזק שישתלם נזקו, אז שייך לומר קלבד"מ

ואה"נ חיב לשלם לצי"ש, אבל הבי"ד אינם יורדין לנכסיו
על ידי מיללער
ה' דצמבר 05, 2019 4:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהו ה'טעמא דקרא' של פטור קלב"מ
תגובות: 11
צפיות: 504

Re: מהו ה'טעמא דקרא' של פטור קלב"מ

בכלל מאתיים מנה
על ידי מיללער
ה' דצמבר 05, 2019 4:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: לאו הניתק לעשה
תגובות: 68
צפיות: 5921

Re: לאו הניתק לעשה

ומה משמעות הביטוי 'לאו שניתק לעשה'? מפירוש רש"י בפרק אלו הן הלוקין עולה שהמשמעות היא: לאו שניתק מעונש מלקות אֱלֵי תיקון בקיום עשה. אמנם מצינו את הפועל 'נִתַּק' במשמעות נִרְתַּק: 'גָּלוּי וְיָדוּעַ לְפָנָיו שֶׁסּוֹפָן לִנָּתֵק (-לְהִקָּשֵׁר) בַּעֲרָיוֹת בִּימֵי עֶזְרָא' (רש"י פרשת אחרי מתו...
על ידי מיללער
ג' דצמבר 03, 2019 9:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סדר התנאים והכתובה שמיוחס לר' ישראל נגארה מי חיבר
תגובות: 13
צפיות: 1943

Re: סדר התנאים והכתובה שמיוחס לר' ישראל נגארה מי חיבר

מי הוא רבי נחום לאנדא מבורשטין, והיכן נדפס זה, ואיזה נוסח נדפס בספר קהל צדיקים, אינו באוצר וה"ב http://old.virtualjudaica.com/Item/23915/Seder_ha-Tena%27im_ve-ha-Ketubah ... הובא לבית הדפוס ע"י ר' נחום לאנדא מיאזליוויץ... עם הוספות ור"ת [ראשי-תיבות] של שבת, בראשית ([וגם] ר"ת שונ...
על ידי מיללער
ב' דצמבר 02, 2019 2:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי רש"י ותוספות
תגובות: 138
צפיות: 30405

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

בבא מציעא מב. תוד"ה אמר שמואל. אך תמהון גדול הוא, למה לא יהא אונס וכו'
על ידי מיללער
ב' דצמבר 02, 2019 6:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 9546

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

תודה רבה!

ועי' רש"י לקמן מג. ד"ה בשרו
על ידי מיללער
א' דצמבר 01, 2019 10:27 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1079
צפיות: 221076

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

דורש מבקש כתב:מי יודע פרטים אודות הרב יעקב בוימאן זצ"ל מחבר ספר חמדת יעקב.
מי הם צאצאיו?

https://kevarim.com/rabbi-yaakov-bauman/
על ידי מיללער
א' דצמבר 01, 2019 3:20 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 9546

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

לה: אמר רב הונא זוב דמי למי בצק של שעורים, זוב בא מבשר המת שכבת זרע בא מבשר החי , זוב דיהה ודומה ללובן ביצה המוזרת ש"ז קשורה ודומה ללובן ביצה שאינה מוזרת. מן הסתם היה זה דבר פשוט לכל הלומדים, ומכ"מ לא אמנע מלכותבו שבשר המת ובשר החי היינו שש"ז בא מאבר חי (כמו שלמדנו לעיל דף לד. קריו ד...
על ידי מיללער
ו' נובמבר 29, 2019 10:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 9546

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:לו.

אמר ליה רבינא לרב אשי כו׳ ודרש הלכתא כוותיה דרב כו׳ רב אשי אמר הלכתא כו׳ דריש מרימר הלכתא כו׳

מה הנפ״מ בין ״אמר״ ל״דרש״ ומדוע שינה הגמרא בלשונו?

בפשטות, דרש היינו ברבים בדרשה ואמר היינו לפני התלמידים בבי מדרשא, לא?
על ידי מיללער
ד' נובמבר 27, 2019 6:39 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 9546

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

לג: רב פפא איקלע לתואך (אולי זה תווך, שלמדנו במקו"א נפק לאפיה עד תווך) אמר אי איכא צורבא מרבנן הכא איזיל אקבל אפיה, אמרה ליה ההיא סבתא איכא הכא צורבא מרבנן ורב שמואל שמיה ותני מתניתא, יהא רעווא דדתהוי כוותיה, אמר מדמקמברכי לי בגוויה ש"מ ירא שמים הוא, אזל לגביה וכו' לכאורה בפשטות הברכה הית...
על ידי מיללער
ג' נובמבר 26, 2019 7:57 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר עטרת יעקב - טעות בשם המחבר
תגובות: 1
צפיות: 608

ספר עטרת יעקב - טעות בשם המחבר

https://tablet.otzar.org/he/pages/?&restore=1&t=1574787902774 כנראה שספר עטרת יעקב יוחסה בטעות לרבי יעקב יוקיל הירש בעמח"ס ברכת יעקב - משום שהמחבר כותב בדף השער שחיבר גם את ספר ברכת יעקב: http://www.hebrewbooks.org/thumbs/34388.png אולם זהו טעות ומדובר במחבר אחר בשם ר' יעקב קאפיל ב"...
על ידי מיללער
ג' נובמבר 26, 2019 3:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי יכול לתרגם לי - מלשון ארמי
תגובות: 27
צפיות: 1823

Re: מי יכול לתרגם לי

ובנגעי בני אדם (שמואל ב' ז' י"ד) תרגומו, ובמרדין בני אנשא. כן כתב במתורגמן ערך מרד הב'. אצלי זה מובא בערוך ע"י ר' בנימין מוספיא והוסיף שהוא פירוש של מוסר (הכוונה מלשון יסורין) ומוסיף שם שכן הוא בתרגום עה"כ (מלכים א' יב, יא) אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים, ותרגום שם אבא רד...
על ידי מיללער
ג' נובמבר 26, 2019 3:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי יכול לתרגם לי - מלשון ארמי
תגובות: 27
צפיות: 1823

Re: מי יכול לתרגם לי

'מרדין' יכול להתפרש גם מל' מרדות (יסורים). סליחות לחודש אלול: עבדא דמריד. ונפיק בקולר. למארה תאיב. יתבר קולרה. ברך בכרך אנן. וחטינן קמך. הא רויא נפשין. בגדין ו מרדין . וכאן המשמעות היא יסורין. בענין תרגום המלה מרד/מרדין/מרדות, ראיתי ערבוביא משתמשת בדברי הערוך ערך מרד שלא הבנתי. שהערוך בערך אחד צירף...
על ידי מיללער
ב' נובמבר 25, 2019 9:16 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: אחר מיטת הג"ר ישראל בן שלום זצ"ל , ראש ישי' פוניבז' לצעירים
תגובות: 23
צפיות: 4105

Re: אחר מיטת הג"ר ישראל בן שלום זצ"ל , ראש ישי' פוניבז' לצעירים

(אולי כדאי לשנות/להוסיף בכותרת האשכול שמו של הגר"י טורץ זצ"ל) תודה רבה הרב המוציא מים חיים מחלמיש-צור, ומשקה לנו מאוצרות הבלתי נדלים. שמעתי - ואולי כבר נדפסה בחלק האחרון שי"ל מסדרת ספרי מושיען של ישראל לתולדות רביה"ק מסאטמאר זצ"ל - שהגר"י טורץ היה על הספינה ביחד עם האדמ...
על ידי מיללער
ב' נובמבר 25, 2019 3:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמרא ורש"י בבא מציעא לח:
תגובות: 3
צפיות: 911

Re: הערות ברשי בבא מציעא לח:

בגמרא לח: אוקי מחלוקת ר"מ ורבנן בהפסד קנקנים אי מותר למכור פקדון, דנחלקו בסברא אי חיישי' גם להפסד מועט דר"מ חייש ורבנן לא חיישי.

בזכרוני אולי מרבי יוסף ענגיל, דר"מ לשיטתיה דחייש למיעוטא, אבל לא מצאתי בגליוני הש"ס כאן ולא בספר המפתח, אולי יש מי שזוכר?
על ידי מיללער
ב' נובמבר 25, 2019 1:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 9546

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

ל: ילד במעי אמו מביט מסוף העולם ועד סופו ולומד כל התורה כולה וכשיצא לאויר העולם מלאך סטרו על פיו ומשכח כל התורה ע״ש ושמעתי מאאמו״ר שליט״א שאמר בשם האדמו״ר מסאטמאר הדברי יואל ז״ל שדייק מגמרא הנ״ל שאלו שאינם בקיאים בכל התורה כולה אי אפשר שהם רואים מסוף העולם ועד סופו דאל״כ הול״ל משכח כל התורה ואינו מ...
על ידי מיללער
א' נובמבר 24, 2019 10:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרי מגדים - הספר ומחברו זצ"ל
תגובות: 18
צפיות: 1369

Re: פרי מגדים-האם היארצייט היום או בד' אייר?

מבקש עזרה בפתיחות ואגרות הפרי מגדים, הן הפתיחות כוללות ופתיחות לכל מקצוע בשו"ע

איזה מהן יצא לאור כספר בפני עצמו עם הגהות והשוואות לספרי הפרמ"ג וספרי גדולי אחרונים, ואיזה מהן מומלץ ביותר?

בתודה מראש
על ידי מיללער
ג' נובמבר 19, 2019 4:20 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: משפחת הגרחי"ל אויערבאך
תגובות: 20
צפיות: 2982

Re: משפחת הגרחי"ל אויערבאך

מישהו שאלנו לאחרונה (באישית) אודות ביקורו של הגרחי"ל אויערבך בארה"ב, ואם ביקר שם יותר מפע"א - מפאת חסרון ידיעה אני מעלה את השאלה כאן (לא מצאתי מה שהועלה כאן על הפורום מקודם בענין הזה) אולי יש מישהו שיכול לשפוך אור בענין. לבינתיים אני מעלה ב' כתבות מהביקור של שנת תרצ"ב, עם תמונה מ...
על ידי מיללער
ב' נובמבר 18, 2019 3:34 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1079
צפיות: 221076

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

מגופת חבית כתב:האם נודע מי הוא המחבר, והאם נודע משהו על משפחתו וכדומה?

תמונתו ותמונת מצבתו באתר קברים

http://kevarim.com/rabbi-avroham-feuer/

עבור לחיפוש מתקדם