מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4958 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מיללער
ב' ינואר 06, 2020 2:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 67
צפיות: 3778

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

ג"א מצרף לברכה והבעת תודה ----- ברכות ב, ב ואיידי דבנוסחי קיימינן, בסוף עמוד ב' בברייתא תני שיטתו של ר' אחאי ואמרי לה רבי אחא אומר משעה שרוב בנ"א נכנסין להסב. לכאורה מדובר כאן בתנא ולא אמורא, שהרי דבריו נשנו בהמשך דברי הברייתא במחלוקת התנאים בזמן קרי"ש של ערבית, האם מצינו במקום אחר תנ...
על ידי מיללער
א' ינואר 05, 2020 11:28 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8224
צפיות: 1243873

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

קבלתי ואיני מזהה - מי יודע מי בתמונה?
על ידי מיללער
א' ינואר 05, 2020 11:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 7869

Re: ברכות ב.

לכאורה
על ידי מיללער
א' ינואר 05, 2020 11:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 7869

Re: ברכות ב.

הדריכני באמיתך כתב:
אבןטובה כתב:מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן.
מתי יקראו הכהנים ק"ש אם אוכלים אז תרומה?


אותה שאלה עלתה לי לגבי המשפט "משעה שבני אדם נכנסים לאכול פתן בערבי שבתות"

עי' בתוס' ד"ה משעה שהעני
על ידי מיללער
א' ינואר 05, 2020 5:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 7869

Re: ברכות דף ב

מי מוכיח מכאן את זה?
על ידי מיללער
א' ינואר 05, 2020 4:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 7869

Re: ברכות דף ב

השאלה הוא אם העני מקדים הסעודה בשביל שאין לו נר, למה מאחרה לאחר השעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן שהוא לאחר צאת הכוכבים ולכאורה כבר נחשכו המאורות ומה לו לעני להקדים סעודתו מכל אדם?
על ידי מיללער
א' ינואר 05, 2020 4:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 72
צפיות: 3994

Re: הצעה למסיימי הש"ס דף היומי

ולכן להתחיל במקביל במסכת קידושין מדף ב' וכך לאחר שלוש וחצי שנים יצא שגמרו את כל הש"ס לפי השיטה שלך, המציעה להתחיל - עם ברכות ב (כדי להישאר צמודים לדף היומי העולמי) - ובמקביל גם עם קידושין ב, אפשר במקביל (בנוסף על שתי ההתחלות הנ"ל) להתחיל גם - עם ביצה ב - ועם עבודה זרה ב, וככה מסיימים את ה...
על ידי מיללער
א' ינואר 05, 2020 4:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 72
צפיות: 3994

Re: הצעה למסיימי הש"ס דף היומי

בעזרת ה' אני יעלה לחדודי קשר סימוכי (אסוציאציה) בין שני הדפים וזה החלי: מעשה שבאו בניו מבית המשתה לאחר סעודת החתונה (ברכות)האשה נקנית בשלוש דרכים(קידושין), בתוספות (קידושין ב:)קשו קראי וכו' וכן השמש באה (בראשית טו) השמש יצא, (ברכות ב.)ביאת שמשו וכן בעז"ה מחר אני יעלה טבלת הסדר וכן מקום לציין V...
על ידי מיללער
א' ינואר 05, 2020 5:50 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 7869

Re: ברכות דף ב'

דעת ר' חנינא בזמן שעני נכנס לאכול, ועני היינו שאין לו נר, ומבואר שהוא מאוחר טפי לצאת הכוכבים. בהכרח צ"ל שיש עדיין אור אחר צאת הכוכבים, דאל"כ מה תועלת יש לו בהקדמת אכילתו. האם אפשר לפרש שמה שכתב רש"י אבל אחרי שמצינו שעני מאוחר לזמן בני אדם, א"כ עני היינו מי שאין לו אלא פת במלח, ו...
על ידי מיללער
א' ינואר 05, 2020 5:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מאי קמ"ל הא תנינא חדא זימנא
תגובות: 10
צפיות: 626

Re: מאי קמ"ל הא תנינא חדא זימנא

לכבוד התחלת הש"ס, עי' במס' ברכות דף ב. בתוד"ה והא קמ"ל בענין הזה, ועי' בציוני הגרי"ב והגרעק"א על התוס'
על ידי מיללער
ב' דצמבר 30, 2019 3:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 99
צפיות: 5820

Re: תמיהה בענין שפחה חרופה

מקושית התוספות בפרק השולח ובפרק השותפין 'ליתי עשה דפרו ורבו וידחה לא תעשה דלא יהיה קדש' משמע דנקטי דגם בחציו עבד וחציו בן חורין איכא לאו. שוב העירוני דבעל 'קרן אורה' פשיטא ליה דאין מלקות בבא על חציה שפחה, ובעל 'צפנת פענח' מספקא ליה. ז"ל 'קרן אורה' (יבמות נה ע"א על רש"י ד"ה 'שפחה...
על ידי מיללער
ה' דצמבר 26, 2019 10:34 pm
פורום: חנוכה
נושא: סדר הדלקת נרות כשיבא המשיח
תגובות: 14
צפיות: 1617

Re: סדר הדלקת נרות כשיבא המשיח

בכל מחלוקת ביניהם הסיבה היא חסד ודין או שלפעמים נחלקו מסיבות אחרות? זה לי יומיים שחשבתי על המחלוקת ב"ש וב"ה באופן הדלקת הנרות, עפ"י דבריו הק' של הגאון בעל כלי חמדה (פרשת וישב) דלהכי מדמי ב"ש נרות חנוכה לפרי החג שבאין גם להכניע כוחות הטומאה כמו פרי החג עיי"ש דבריו המתוקים. ו...
על ידי מיללער
ה' דצמבר 26, 2019 7:58 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב מנחם מנדל קרביץ
תגובות: 6
צפיות: 1034

Re: הרב מנחם מנדל קרביץ

מגופת חבית כתב:התחתן עם בתו של ר' אהרן ברוק [כמדומה כך השם] יד ימינו של הגרח''ע
הי' לו ג''כ בן כמדומה שמו ר' אהרן, ולו יש כמה בנים בארה''ב א' גר בסאט פאלסברג נ.י. ויש גם בליקווד, יש לו גם בת במאנסי

https://matzav.com/rabbi-aaron-krawiec-ztl/
על ידי מיללער
ה' דצמבר 26, 2019 7:39 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8224
צפיות: 1243873

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מיללער כתב:מי בתמונה?
תמונה

לאור התמונה שהעליתי פה:
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=592140#p592140
נראה לי שהרב בתמונה הנ"ל הוא הרמ"מ קרביץ, מתאים?
תמונה
על ידי מיללער
ה' דצמבר 26, 2019 7:18 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב מנחם מנדל קרביץ
תגובות: 6
צפיות: 1034

Re: הרב מנחם מנדל קרביץ

מצאתי תמונה ממנו בספרו של ר' יצחק ביונים
חג הסמיכה - ישיבת ריי תשיב.png
חג הסמיכה - ישיבת ריי תשיב.png (867.21 KiB) נצפה 223 פעמים
על ידי מיללער
ה' דצמבר 26, 2019 5:49 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב מנחם מנדל קרביץ
תגובות: 6
צפיות: 1034

Re: הרב מנחם מנדל קרביץ

מגופת חבית כתב:התחתן עם בתו של ר' אהרן ברוק [כמדומה כך השם] יד ימינו של הגרח''ע
הי' לו ג''כ בן כמדומה שמו ר' אהרן, ולו יש כמה בנים בארה''ב א' גר בסאט פאלסברג נ.י. ויש גם בליקווד, יש לו גם בת במאנסי

השם הוא ברק (בסגו"ל - Berek) ואכן, חותנו היה מראשי ועד הישיבות בווילנא.
על ידי מיללער
ד' דצמבר 25, 2019 8:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: 'אמורא היה תופס לשונו' - בעניניים הלכתיים
תגובות: 61
צפיות: 9654

Re: 'אמורא היה תופס לשונו' - בעניניים הלכתיים

בעי רבי ירמיה כשיר מהו כשורה מהו

נזכר במס' בבא מציעא (כה.) כלפי מציאה של מעות אם הוי דרך הינוח או דרך נפילה, ואותו לשון במס' נדה (נח.) לגבי כתם שנמצא.
על ידי מיללער
ד' דצמבר 25, 2019 5:31 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב מנחם מנדל קרביץ
תגובות: 6
צפיות: 1034

Re: הרב מנחם מנדל קרביץ

האם יש מי שיודע על משפחת הרב מנחם מנדל קרביץ זצ"ל ראש ישיבת קרלין יש לי מכתבים אליו מסבי משנות בחרותו של הרב קרביץ בהיותו תלמיד ישיבת קלצק מנסה לחפש את משפחתו הרב קרביץ היה תלמיד של הגאון רבי אהרן קאטלער בקלצק, וניצל עם הישיבות לקובו ולשנגהי עד שהיגר לארה"ב ונעשה לר"י בישיבת רי"...
על ידי מיללער
ג' דצמבר 24, 2019 5:13 am
פורום: עזר אחים
נושא: מכון ''שפתי כהן'' תורת הגר''ד הכהן קוק שליט''א לבני הישיבות
תגובות: 25
צפיות: 3668

Re: ביסוד דין חיזור עה''פ בנר חנוכה ושבת.

ולכאורה אם על נר חנוכה ושבת דרבנן צריך לחזר על הפתחים ודאי על כל מצווה דאורייתא כגון תפילין וכדו' צריך לחזר עה''פ


האם זה דבר מוסכם שצריך לחזור על הפתחים כדי לקיים מ"ע דאורייתא? לכאורה יש הדין של המבזבז אל יבזבז יותר מחומש שמא יצטרך לבריות.
על ידי מיללער
ג' דצמבר 24, 2019 1:51 am
פורום: חנוכה
נושא: טומאה הותרה בציבור והחשמונאים
תגובות: 16
צפיות: 1287

Re: טומאה הותרה בציבור והחשמונאים

דא"ג, מי יכול לפרש מה כוונת הב"ח והרא"ם בתירוץ זה? ומה שק' הלא הדלקת נרות דוחה את הטומאה תירץ הרא"ם דשאני עשיית השמן שהוא ממכשירי ההדלקה ואינה דוחה דומיא דמכשירי מילה בשבת ע"ש. הפני יהושע גופיה רצה לתרץ דהדלקת המנורה אינה אלא כמכשירי מצוה, משום שאינה עבודת מזבח וגם הדלקה לא...
על ידי מיללער
ב' דצמבר 23, 2019 11:41 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב קוק שידך את הרב הרצוג?
תגובות: 82
צפיות: 12781

Re: הרב קוק שידך את הרב הרצוג?

תודה רבה הרב המוציא מים מחלמיש צור
על ידי מיללער
ב' דצמבר 23, 2019 9:12 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב קוק שידך את הרב הרצוג?
תגובות: 82
צפיות: 12781

Re: הרב קוק שידך את הרב הרצוג?

מי כאן עם הרב הרצוג - באיטליה במחנות העקורים לאחר השואה
תמונה
https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1151678
על ידי מיללער
ב' דצמבר 23, 2019 8:31 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי מנשה הקטן (קליין) בעל משנה הלכות זצ"ל
תגובות: 40
צפיות: 6028

Re: הגאון רבי מנשה הקטן (קליין) בעל משנה הלכות זצ"ל

תמונה משנת תשכ"ג בעת שביקר הרה"ר גורן בשלחן אצל הרבי מליובאוויטש - נשאלתי לברר מי הוא הרב הנראה מאחורי הרבי עם הכובע הרבני-ההונגרי הרבי עם גורן.jpg חשבתי שזה רבי מנשה קליין זצ"ל נשוא האשכול - האם יש מי שיכול לאמת את הדבר או להתאימה עם תמונות נוספות ממנו באותו הפרק (רבי מנשה שנולד בשנת...
על ידי מיללער
ב' דצמבר 23, 2019 7:40 pm
פורום: חנוכה
נושא: יונים נקבצו עלי - ופרצו חומות מגדלי
תגובות: 3
צפיות: 180

Re: יונים נקבצו עלי - ופרצו חומות מגדלי

מה שכתבתי בזה
על ידי מיללער
ב' דצמבר 23, 2019 2:53 am
פורום: חנוכה
נושא: סדר הדלקת נרות כשיבא המשיח
תגובות: 14
צפיות: 1617

Re: סדר הדלקת נרות כשיבא המשיח

בכל מחלוקת ביניהם הסיבה היא חסד ודין או שלפעמים נחלקו מסיבות אחרות? זה לי יומיים שחשבתי על המחלוקת ב"ש וב"ה באופן הדלקת הנרות, עפ"י דבריו הק' של הגאון בעל כלי חמדה (פרשת וישב) דלהכי מדמי ב"ש נרות חנוכה לפרי החג שבאין גם להכניע כוחות הטומאה כמו פרי החג עיי"ש דבריו המתוקים. ו...
על ידי מיללער
ב' דצמבר 23, 2019 1:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מאי קמ"ל הא תנינא חדא זימנא
תגובות: 10
צפיות: 626

Re: מאי קמ"ל הא תנינא חדא זימנא

ולכשתימצי לומר לאחר לימוד דברי התוס' והתוס' הרא"ש הדבר פשוט, שבעצם דברי המשנה באו לפרט כל הדברים הכשרים לעירוב וכו' ופשטות המשנה איירי בענין שנפדו לגמרי עם החומש, רק כיון דכבר נפשטה השאלה בפרק הזהב שאין החומש מעכב נוכל לומר שהמשנה בא 'גם' ללמדינו דבר חידוש 'בין השורות' שהחומש אינו מעכב, אבל בוו...
על ידי מיללער
א' דצמבר 22, 2019 11:56 pm
פורום: חנוכה
נושא: יונים נקבצו עלי - ופרצו חומות מגדלי
תגובות: 3
צפיות: 180

Re: יונים נקבצו עלי

מדוע אומרים מגדלי בלשון רבים [בפתח] ולא מגדלי בלשון יחיד [בחיריק] הרי כונתו על בית המקדש בו פרצו החומות והוא מגדל יחיד כנאמר "כמגדל דוד צוארך"? לפי דברי התוס' (ר"ה כא: ד"ה לא זזו - הובאו באשכול אחר בענין הפרצות) שהיוונים פרצו גם חומת ירושלים, אולי לזה אומרים מגדלי בלשון רבים לרמ...
על ידי מיללער
א' דצמבר 22, 2019 6:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חיישינן לפשיעותא ב"מ נד. וברש"י
תגובות: 7
צפיות: 1171

Re:

שמואל דוד כתב:ובב"ב ג: משום פשיעותא כתב רש"י דילמא מתרמי אונס ופשעי כו' וצ"ע בזה

ויש להוסיף הרש"י במס' שבת בענינא דיומא, דף כא. ד"ה זקוק לה 'דלמא פשע ולא מתקן לה' ועיי"ש ברש"ש שהביא מרש"י ביצה רפ"ב שפי' שמא יפשע, ישכח וכן בפסחים סד. דילמא פשע, פירוש ישכח ויבא לידי פשע
על ידי מיללער
א' דצמבר 22, 2019 2:29 am
פורום: חנוכה
נושא: ופרצו בו פרצות
תגובות: 12
צפיות: 1110

Re: ופרצו בו פרצות

תמיד ידעתי שהכוונה לחומת העזרה והנה תוס' בראש השנה כג ב' כותב שקאי על חומת העיר. ועיין שם שמפרש כן הגמ' בערובין קא א'. הנה בתוס' במס' ר"ה כג: ד"ה לא היו זזים משם כ' דהא דאיתא בעירובין דירושלים היתה רה"ר לאחר שנפרצו בה פרצות היינו לאחר שפרצו בה יונים פרצות הרי שפרצו חומת בירושלים. האם...
על ידי מיללער
ו' דצמבר 20, 2019 1:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מקיימים צדקה פחות משוה פרוטה ?,ופרוטה דרב יוסף
תגובות: 14
צפיות: 888

Re: האם מקיימים צדקה פחות משוה פרוטה?

ביקורת תהיה כתב:הכוונה שלכל ענין וענין יש לו שיעור הנאה לו, ואין שיעור הנאה לענין זה נאה לענין זה.

אבל אם יש מצוה מיוחדת להחזיק ידי עני ואביון 'בממון' לא סגי רק 'שיעור הנאה'.
על ידי מיללער
ה' דצמבר 19, 2019 3:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מקיימים צדקה פחות משוה פרוטה ?,ופרוטה דרב יוסף
תגובות: 14
צפיות: 888

Re: האם מקיימים צדקה פחות משוה פרוטה?

שיעור 'שוה פרוטה' הוא מידת ממון, ואין לו ענין למצות החזקת יד עני ואביון, כשם שאין לו ענין למצות הפרשת תרומות ומעשרות וכיו"ב. כוונת מע"כ הוא דבנתינה של פחות משו"פ אף אם נאמר שלא נתן לו 'ממון' מ"מ קיים מצוות צדקה דלא גרע מהמפייסו בדברים? אולם הרי אמרו חז"ל הנותן 'פרוטה' לעני ...
על ידי מיללער
ה' דצמבר 19, 2019 4:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מקיימים צדקה פחות משוה פרוטה ?,ופרוטה דרב יוסף
תגובות: 14
צפיות: 888

Re: האם מקיימים צדקה פחות משוה פרוטה ?,ופרוטה דרב יוסף

לפי הסוגיה פרוטה דרב יוסף משמע דוקא פרוטה ולא פחות מכך ,האם באמת מכאן להוכיח שרק בפרוטה מקיימים מצוות צדקה? מאי הראיה מ'פרוטה דרבי יוסף'? אולי כדי שייחשב שומר שכר צריך להיות נהנה לכה"פ פרוטה (ומסתבר כך) ולכן נקט הדין דרבי יוסף בפרוטה דוקא, אבל אה"נ שמכח מצוות צדקה מקיים גם בפחות משו"...
על ידי מיללער
ג' דצמבר 17, 2019 7:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10984
צפיות: 1331179

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
שפח החרופה.PDF

יישר כח גדול
על ידי מיללער
ג' דצמבר 17, 2019 7:15 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 99
צפיות: 5820

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הדין של שפחה חרופה, אינו קשור לדין של ייחוד השפחה להעבד עברי ע"י האדון, למ"ד שקידושין תופסין בחציה שפחה וחציה בת חורין. כמדומה אני דרובא דרבוותא סבירא להו דדין שפחה חרופה הוא במאורסת לעבד עברי דווקא, אף למ"ד דקידושין תופשין בחציה שפחה וחציה בת חורין. בחינוך - למשל - כתב מפורש שהדין ה...
על ידי מיללער
ג' דצמבר 17, 2019 2:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 99
צפיות: 5820

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

אין על הייחוד שם ייחוד לגבי האיש המקדש. אדרבה, יחוד כפול יש כאן - הן מצד האדון (צד השפחות) והן מצד העבד עצמו (צד החירות) . הדין של שפחה חרופה, אינו קשור לדין של ייחוד השפחה להעבד עברי ע"י האדון, למ"ד שקידושין תופסין בחציה שפחה וחציה בת חורין. שאלתי היתה על חציה שפחה וחב"ח 'שנתקדשה' ל...
על ידי מיללער
ג' דצמבר 17, 2019 1:52 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8224
צפיות: 1243873

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מודה ומהלל כתב:
מיללער כתב:מי בתמונה?

הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל נראה מעל העומד קיצוני משמאל .

זה ברור, השאלה הוא על השאר
על ידי מיללער
ג' דצמבר 17, 2019 12:02 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8224
צפיות: 1243873

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מי בתמונה?
על ידי מיללער
ג' דצמבר 17, 2019 12:00 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 99
צפיות: 5820

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ביקורת תהיה כתב:כלום אין הדברים קל וחומר. אתמהה.

לאו דוקא, דאם אין על הייחוד שם ייחוד לגבי האיש המקדש, למה ייקרא ייחוד לגבי האיש הבא עליה?
על ידי מיללער
ב' דצמבר 16, 2019 10:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 99
צפיות: 5820

Re: תמיהה בענין שפחה חרופה

ביקורת תהיה כתב:
מיללער כתב:מנין לך זאת?
רמב"ם הלכות מלכים: בֶּן נֹחַ שֶׁיִּחֵד שִׁפְחָה לְעַבְדּוֹ וּבָא עָלֶיהָ - הֲרֵי זֶה נֶהֱרָג עָלֶיהָ מִשּׁוּם אֵשֶׁת חֲבֵרוֹ.

שאלתי היה על 'חציה שפחה וחציה בת חורין' שנתקדשה לישראל/עבד עברי, ובן נח בא עליה אם נהרג עליה
על ידי מיללער
ב' דצמבר 16, 2019 7:42 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 99
צפיות: 5820

Re: תמיהה בענין שפחה חרופה

המלקות היא על איסור אשת איש. ואכן בן נח נהרג עליה משום ודבק באשתו ולא באשת חבירו. מנין לך זאת? הנה בענין גדר האישות של שפחה חרופה מהו נחלקו הגרעק"א ובנו מהרש"א (שו"ת רעק"א סי' ק"ע וסי' קע"א) ועוד גדולי האחרונים. מהר"ש איגר סבר ששפחה חרופה שנתארסה לעבד עברי (או ליש...

עבור לחיפוש מתקדם