מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 5286 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מיללער
ב' אוקטובר 19, 2020 3:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מה זה נין
תגובות: 60
צפיות: 4756

Re: מה זה נין

ומה זה נכד? (רמז: עי' רשב"ם ב"ב קח. ד"ה ולא מנחילין). שם כותב רשב"ם, ש'נכד' הוא בן אח, היינו, אחיין. ואוסיף לך, כי גם בפירושו לתורה, דברים ב יט (במהדורות המדוייקות ולא ה"מתוקנות"), כתב רשב"ם, שלוט היה נכדו של אברהם, היינו, בן אחיו! ואכן, המונח 'נכד' משמש בלשון בני...
על ידי מיללער
ד' אוקטובר 14, 2020 1:02 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' שלמה חיים מסאדיגורה זיע"א
תגובות: 21
צפיות: 1499

Re: ר' שלמה חיים מסאדיגורה זיע"א

חמרא טבא כתב:אדמו"ר הצייר מדראהביטש

יישר כח - הרב יציב פתגם משער שזה בשדה התעופה לוד בקבלת פני הרבי מבאיאן
על ידי מיללער
ג' אוקטובר 13, 2020 6:50 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' שלמה חיים מסאדיגורה זיע"א
תגובות: 21
צפיות: 1499

Re: ר' שלמה חיים מסאדיגורה זיע"א

עם אחיו האביר יעקב מסאדיגורא - מי מימין?
על ידי מיללער
ג' אוקטובר 13, 2020 2:57 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: יו"ט של שמיני עצרת על שם העתיד לבא
תגובות: 5
צפיות: 372

Re: יו"ט של שמיני עצרת על שם העתיד לבא

יישר כחכם
על ידי מיללער
ג' אוקטובר 13, 2020 7:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאכלו של זה כמאכלו של זה
תגובות: 17
צפיות: 2344

Re: מאכלו של זה כמאכלו של זה

ספרי פרשת וזאת הברכה: עמים הר יקראו, מנין אתה אומר שהיו אומות ומלכיות מתכנסות ובאות לפרגמטיא של ארץ ישראל והיו אומרים הואיל ונצטערנו ובאנו לכאן נלך ונראה פרגמטיא של יהודים מה טיבה מיד עולים לירושלם ורואים את ישראל שעובדים לאל אחד ואוכלים מאכל אחד לפי שהגוים לא אלוהו של זה אלוהו של זה ולא מאכלו של ז...
על ידי מיללער
ג' אוקטובר 13, 2020 6:52 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: יו"ט של שמיני עצרת על שם העתיד לבא
תגובות: 5
צפיות: 372

Re: יו"ט של שמיני עצרת על שם העתיד לבא

ישראליק כתב:לעצם הרעיון שחג הזה ע"ש העתיד, ראה גבורות ה' למהר"ל, פרק מז, [במהדורת מכון י"ם: חלק ג', מעמ' תסג והלאה]

תודה רבה!
על ידי מיללער
ג' אוקטובר 13, 2020 3:30 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: יו"ט של שמיני עצרת על שם העתיד לבא
תגובות: 5
צפיות: 372

Re: יו"ט של שמיני עצרת על שם העתיד לבא

על פי הנ"ל חשבתי לומר שלכן תיקנו הקדמונים לשמוח ביום זה בשמחת התורה, לפי שלימוד התורה יש בה מעין עולם הבא להבדיל ממצוות מעשיות שניתנה לעולם העשייה, וכמו שמצינו שאף שלמתים חפשי ואין להם קיום המצוות אבל יש הענין של צדיקים בעוה"ב שזוכים ללמוד בישיבה של מעלה כמו שמצינו בחז"ל על יהודה שמרע...
על ידי מיללער
ג' אוקטובר 13, 2020 3:12 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: יו"ט של שמיני עצרת על שם העתיד לבא
תגובות: 5
צפיות: 372

יו"ט של שמיני עצרת על שם העתיד לבא

ראיתי בספר בינה לעתים (להגה"ק מווערבוי הי"ד) שמביא מספר יד יוסף בשם ספר דרך אמונה, דג' הרגלים הם על שם נסים שנעשו לאבותינו ולנו בעבר, כמו יציאת מצרים מתן תורה וענני הכבוד משא"כ היו"ט של שמיני עצרת (שמיני רגל בפני עצמו) הוא יו"ט על שם הנסים העתידים בביאת הגואל בב"א. הבינ...
על ידי מיללער
ב' אוקטובר 12, 2020 3:28 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8918
צפיות: 1861303

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

עתניאל בן קנז כתב:דומני שזה ר' ברוך (מכונה אדמור מקארלסבורג)

שליט"א מווילימסבורג? לא נראה לי
על ידי מיללער
ו' אוקטובר 09, 2020 9:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נמוקי יוסף - על שום מה?
תגובות: 1
צפיות: 844

Re: נמוקי יוסף

האם שם זה על דרך הגמרא "רב יוסי נימוקו עמו" ??? יש הקדמה לספר נמוקי יוסף? ומה בעצם פירוש מלת 'נימוקו'? מעניין שרש"י בעירובין (נא. ד"ה נימוקו עמו) פירשה בדרך נוטריקין 'נים וקו' דבר ישר כקו המשקולות עכ"ל (מה הפי' של נים?). ונראה שזה דרך דרש וחידוש. ובעירובין דף יד: בד"ה ...
על ידי מיללער
ה' אוקטובר 08, 2020 10:58 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8918
צפיות: 1861303

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

תודה

ר' נחמן?
על ידי מיללער
ה' אוקטובר 08, 2020 8:49 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8918
צפיות: 1861303

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

פרח שדה כתב:https://www.dropbox.com/s/ql3teaxetk9bhvb/20201007_203444.jpg?dl=0

מי זה הרב

במרכז מברך על הכוס הוא רבי צבי הירש מייזליש אב"ד ווייטצען בעמח"ס בנין צבי ושו"ת מקדשי השם
על ידי מיללער
ב' אוקטובר 05, 2020 10:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אכלושי/אכלוזא/אוכלסא - פירושם בדברי הראשונים
תגובות: 2
צפיות: 320

Re: אכלושי/אכלוזא/אוכלסא - פירושם בדברי הראשונים

יבנה כתב:אולי יעזור https://shammafriedman.files.wordpress. ... /05/40.pdf

תודה רבה!

מעניין מאוד שלא צירף שם פי' הרמב"ם שהובא על הדף.
על ידי מיללער
ב' אוקטובר 05, 2020 9:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אכלושי/אכלוזא/אוכלסא - פירושם בדברי הראשונים
תגובות: 2
צפיות: 320

אכלושי/אכלוזא/אוכלסא - פירושם בדברי הראשונים

במס' בבא מציעא עז. כי קאמר רבא באכלושי דמחוזא דאי לא עבדי חלשי. ופי' רש"י (בד"ה אכלושי דמחוזא) דהיינו בני אדם הרגילים לשאת משאות תמיד. וכן הוא בערוך (ערך אכלושי) פי' הכתפים שהן נהוגין למשא וציין שיש ספרים דגרסי אלבושי בבי"ת - ובעל מוסף הערוך ציין שזה לשון יוני לסבל הטוען משא במוט וציי...
על ידי מיללער
ב' אוקטובר 05, 2020 9:11 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סתם בין השמשות בגמרא הוא ערב שבת
תגובות: 5
צפיות: 1204

Re: סתם בין השמשות בגמרא הוא ערב שבת

עוד מעין זה בבא בתרא פט: ולא היא זמנין דמיקרי בין השמשות ומיקרי ושקיל. ופי' הרשב"ם דמתרמי ביהשמ"ש. שהכל טרודין וכו' ובוודאי הכוונה לערב שבת בין השמשות אע"פ שלא נזכר מזה כלום. עוד בבא בתרא מעין זה בדף קב: זימנין דמיתרמא ליה בין השמשות ומיקרי ומנחי ליה וכו' ועיי"ש בפי' הרבינו גרשו...
על ידי מיללער
ה' אוקטובר 01, 2020 3:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי
תגובות: 93
צפיות: 12289

Re: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי

אוהב עמו כתב:
מיללער כתב:לו. קורא רב יהודה אמר בופה"א ושמואל אמר שהכל נהי' בדברו (נזכר גם בעירובין כח:)

למה נזכר דברי התלמיד רב יהודה קודם לדברי הרב שמואל?

עי' תוס' בבא בתרא י,ב ד"ה עליונים

יפה!

תודה רבה
על ידי מיללער
ד' ספטמבר 30, 2020 3:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: 'אמורא היה תופס לשונו' - בעניניים הלכתיים
תגובות: 68
צפיות: 15223

Re: 'אמורא היה תופס לשונו' - בעניניים הלכתיים

מיללער כתב:בעי רבי ירמיה כשיר מהו כשורה מהו

נזכר במס' בבא מציעא (כה.) כלפי מציאה של מעות אם הוי דרך הינוח או דרך נפילה, ואותו לשון במס' נדה (נח.) לגבי כתם שנמצא.

וכן במס' בבא בתרא קג. באותו לשון לגבי טרשים באמצע שדה
על ידי מיללער
ה' ספטמבר 24, 2020 10:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 31
צפיות: 2324

Re: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות

רש"י ד"ה בעמוד גבוה עשרה ורחב ארבעה:

ונכנס ראשו אחד לתוך התחום לא תיבעי לך דאיסור תחומין נוהג בו ולא יעלה על ראשו שבתוך התחום ויצא לראשו אחר דהא חזי להילוך והילוך מעליא הוא
.
על ידי מיללער
ה' ספטמבר 24, 2020 9:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 31
צפיות: 2324

Re: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות

מג. בעי רב חנניה יש תחומין למעלה מעשרה או אין תחומין למעלה מי' וכו' כי תיבעי לך בעמוד גבוה י' ואינו רחב ד' אי נמי דקאזיל בקפיצה. רש"י פי' על ההיכי תימצי של עמוד גבוה י' דמיירי שהעמוד נמצא ראשו אחד בתוך התחום ומצד אחר יוצא חוץ לתחום, מהו שיצא חוץ לתחום בהליכה על העמוד למעלה מעשרה. ואולי על 'דקא...
על ידי מיללער
ה' ספטמבר 24, 2020 12:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 2911

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

ראיתי מביאים עוד דיון בין רע"א לאחיו רבי בונם הדומה מעט לנושא האשכול, האם מותר לחתום ביום חול על שטר מכירה שיחול בשב"ק ראיה לדבר מביאים מתרומות ומעשרות דיכול לומר הר"ז תרומת מעשר לכשתחשך דבריו קיימין. הבאתי את תשובתו של הגרעק"א בתחילת המאמר שצירפתי לעיל (לאחמ"כ הופיע המאמר ...
על ידי מיללער
ד' ספטמבר 23, 2020 6:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 2911

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

צריכין לעי' היטב בדברי רש"י שם, אך בינתיים יעויי' בדרו"ח לרעק"א כתובות דף י"א [על דברי התוס' דמטבילין גר קטן מטעם זכייה], ונדפס בהשמטות רעק"א סוף הל' שלוחין ושותפין ברמב"ם מהד' פרנקל, ובצירוף דברי הגר"ח בגדר מעכשיו ולאחר ל', יש ליישב. תודה על הציונים באמת בתוס' על...
על ידי מיללער
ד' ספטמבר 23, 2020 6:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: שליחות לדב"ע באופן שקיום השליחות מבטל את מעשה העבירה
תגובות: 1
צפיות: 184

Re: שליחות לדב"ע באופן שקיום השליחות מבטל את מעשה העבירה

לעצם הנידון העירנו חכ"א לדברי הקצוה"ח סי' ק"ה סק"א דבמקום שיש עבירה רק להשליח ולא להמשלח א"א אשלד"ע ועיי"ש במילואי חושן ליקוט מאחרונים בנידון.
על ידי מיללער
ד' ספטמבר 23, 2020 12:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 2911

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

כל המחלוקת בגדר השליחות הוא רק לגבי התייחסות המעשה דשליח למשלח אבל ודאי דעצם מינוי השליחות הוא חלות שנעשה בשעת המינוי וכמבוא' בסוגיא דר"פ השולח [לגבי ביטול שליחות]. ולפי"ז אין מקום להסתפק בהנ"ל. מסברא חשבתי גם כן כנ"ל וכמו שכתבי בסוגריים אולם העירנו אאמו"ר שליט"א מגמרא...
על ידי מיללער
ג' ספטמבר 22, 2020 4:48 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8918
צפיות: 1861303

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

תבא כתב:
מיללער כתב:מי בתמונה?

משמאל: מנחם פרוש, ר' יעקב רודרמן, ר' יעקב קמינצקי, ר' משה פיינשטיין,

זה פשוט - השאלה הוא על השאר
על ידי מיללער
ג' ספטמבר 22, 2020 4:48 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תקיעת שופר במקדש
תגובות: 3
צפיות: 970

Re: תקיעת שופר במקדש

סלחה על האיחור במשנה בר"ה מבואר שבמקדש היו תוקעין מלבד בשופר גם בחצוצרות ויל"ע האם הכונה שכל אחד שתוקע במקדש חייב שיתקעו בו זמנית גם בחצוצרות וכמו לולב ביום השני והאם גם מי שכבר יצא יד"ח בביתו מ"מ כשמגיע למקדש חוזר ומתחייב גם בתקיעת חצוצרות או שזה חובת המקדש שיתקעו בו בשופר ובחצ...
על ידי מיללער
ג' ספטמבר 22, 2020 4:36 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8918
צפיות: 1861303

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מי בתמונה?
על ידי מיללער
ג' ספטמבר 22, 2020 3:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 36
צפיות: 2911

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

מענין לענין במה שנכתב לעיל קטן שעשה שליח לקדש לו אשה (לדוגמא) לאחר שיתגדל, חלה השליחות? האם החסרון של אין שליחות לקטן הוא ב'מינוי השליחות' ואז עדיין הרי הוא קטן, או דהחסרון הוא רק בשעת מעשה השליחות ובשעת הפעולה כבר נתגדל המשלח. לכאורה זה תלוי בב' דעות על חלות שליחות, אם החלות נתהווה בעת המינוי או בע...
על ידי מיללער
ג' ספטמבר 15, 2020 6:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5363
צפיות: 965589

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

בבקשה: "פעילות ההצלה של יעקב גריפל בקושטא", בתוך: "דפים לחקר השואה", יח (תשסד) 227-257 כפי הנראה נכלל תוכן המאמר בפרק שישי מספרו "אגודת ישראל בארץ ישראל לנוכח השואה", מכון ב"ג, תשעו כפי הנראה עדיין לא עלתה המאמר כאן גם אני אשמח לקבלה, ואודה מראש ממי שיכול להעלותה.
על ידי מיללער
ג' ספטמבר 15, 2020 5:03 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי
תגובות: 93
צפיות: 12289

Re: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי

לו. קורא רב יהודה אמר בופה"א ושמואל אמר שהכל נהי' בדברו (נזכר גם בעירובין כח:)

למה נזכר דברי התלמיד רב יהודה קודם לדברי הרב שמואל?
על ידי מיללער
ב' ספטמבר 14, 2020 1:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: שליחות לדב"ע באופן שקיום השליחות מבטל את מעשה העבירה
תגובות: 1
צפיות: 184

שליחות לדב"ע באופן שקיום השליחות מבטל את מעשה העבירה

לפי הכלל של אין שליח לדבר עבירה, מה יהי' הדין באופן שקיומה של השליחות גופא מבטלת את דבר העבירה, האם נאמר בזה דמהני שליחות או שדנים בפעולת העבירה טרם קיום השליחות וכיון שהפעולה היא עבירה הרי אשלד"ע היכי תימצי? ראובן שאמר לשמעון הכני פצעני ע"מ לפטור דקיימ"ל דפטור (באופן שאנו יודעים שבוו...
על ידי מיללער
א' ספטמבר 13, 2020 10:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ישראל מתברכין בנתינת שקלים
תגובות: 0
צפיות: 155

ישראל מתברכין בנתינת שקלים

איתא בתוס' בבא בתרא צ. ד"ה והשקל על מה שביחזקאל (מה) נכתב חשבון השקל והמנה מחולק לג' חשבונות, עשרים שקלים, חמשה ועשרים שקלים, עשרה וחמשה שקל, המנה יהי' לכם וזה לשונם: והר"ר משולם אומר דנקט קרא חשבון זה כנגד ברכת כהנים, ביברכך יש ט"ו (אותיות) ביאר כ' בישא כה. ושמא במדרש הוא כך , ויש לי...
על ידי מיללער
ה' ספטמבר 10, 2020 7:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות אמוראים בזוהר
תגובות: 28
צפיות: 1427

Re: שמות אמוראים בזוהר

תודה רבה לכל העונים
על ידי מיללער
ה' ספטמבר 10, 2020 5:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות אמוראים בזוהר
תגובות: 28
צפיות: 1427

Re: "ולא מזוהר הוא" - גלגולה של הגהה

ספרים וועלט כתב:
מיללער כתב:נחתם בימי הגאונים מסכים - אבל איך זה מסתדר שרב ספרא האמורא היה בין אחד השיחים עם רבי יוסי התנא?

האם לא ראית את הקדמת הרח"ו לעץ חיים?

לא - מה כתיב שם?
על ידי מיללער
ג' ספטמבר 08, 2020 7:14 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סתם בין השמשות בגמרא הוא ערב שבת
תגובות: 5
צפיות: 1204

Re: סתם בין השמשות בגמרא הוא ערב שבת

יתר10 כתב:יש לציין לגירסת כת"י וטיקן 115 "זימנין דמתרמי ערב שבת בין השמשות" [ראה באתר 'הכי גרסינן']. ואפשר שזה פירוש שחדר לתוך נוסח הגמ'.

מעניין, תודה
על ידי מיללער
ב' ספטמבר 07, 2020 3:32 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סתם בין השמשות בגמרא הוא ערב שבת
תגובות: 5
צפיות: 1204

Re: סתם בין השמשות בגמרא הוא ערב שבת

לגבי מה שהבאת מרש"י לשבת קג ע"ב, יש לציין שהובא גם ברש"י לברכות מג סע"ב. לגופו של עניין , ייש"כ על הראי' החדשה ממשמעות דברי הגמ' בב"מ כ ע"ב . ויש לזה ראי' גם, מפי' רש"י ליומא כט ע"ב, בד"ה כי מטי בי שמשי: "דלילי שבת" (ומעי"ז בברכות ב ע...
על ידי מיללער
א' ספטמבר 06, 2020 9:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות אמוראים בזוהר
תגובות: 28
צפיות: 1427

Re: "ולא מזוהר הוא" - גלגולה של הגהה

נחתם בימי הגאונים מסכים - אבל איך זה מסתדר שרב ספרא האמורא היה בין אחד השיחים עם רבי יוסי התנא?
על ידי מיללער
ו' ספטמבר 04, 2020 5:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות אמוראים בזוהר
תגובות: 28
צפיות: 1427

שמות אמוראים בזוהר

קאצ'קלה כתב:בהיותי עסוק בסוגיית שמות אמוראים המוזכרים בספרות הזוהר.

מענין שמות אמוראים בזוהר, מי עסק בזה ומהו הביאור הכי פשוט בענין הזה?
על ידי מיללער
ה' ספטמבר 03, 2020 1:21 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8918
צפיות: 1861303

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

זאינץ כתב:מי זה?

זכור לי שזו תמונה (גזורה) מברית באחד ממחנות העקורים לאחר השואה, אולי זה הרב רצ"ה מייזליש מוואיטצען?
על ידי מיללער
ד' ספטמבר 02, 2020 10:39 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 427
צפיות: 43571

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

אהרן תאומים כתב:אכן תובנה וביאור יפה
מצורף הלוח להנאתכם כולל עמודה נלמד ב: למלאות בחברותא\לבד\בשיעור\שיעור שמע וכו' , כל אחד יכול להוסיף כפי הבנתו פירוט או שאר ירקות

נשמח לקבל לוח מעודכן לשנת תשפ"א הבעל"ט

בשמחה ובצהלה, בתודה והוקרה
על ידי מיללער
ג' ספטמבר 01, 2020 10:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 651
צפיות: 107395

Re: עזרה בפענוח ר"ת

מבקש עזרה בפוענוח ר"ת על מצבת רבי משה רוטנבורג אב"ד אה"ו, זוה נוסחתה: קבורת משה רבנא, חריף ודרשנא שתורתו אמנא, עבד כדינא הנודע לנא, ובכל מדינא יחיד בדרנא, רבן דגלנא זה עמנא, גבורתו ידענא הגאון הגדול אב"ד ור"מ מ"ו מהור"ר משה בהגאון מוהר"ר זיסקינד רוטנבורג יי&qu...

עבור לחיפוש מתקדם