מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 504 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמר
ב' ספטמבר 17, 2018 7:15 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ביאור בדברי הרמ"א
תגובות: 5
צפיות: 515

Re: ביאור בדברי הרמ"א

שו"ע אורח חיים - סימן תרו שיפייס אדם חבירו בערב יום כפור : (א) עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייסנו וכו' ובסעיף ב אם מת אשר חטא לו, מביא י' בני אדם ומעמידם על קברו ואומר: חטאתי לאלהי ישראל ולפלוני זה שחטאתי לו. מוסיף הרמ"א על זה " ונהגו לבקש מחילה בערב יום כפור &q...
על ידי שמר
א' ספטמבר 16, 2018 8:24 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ביאור בדברי הרמ"א
תגובות: 5
צפיות: 515

Re: ביאור בדברי הרמ"א

שו"ע אורח חיים - סימן תרו שיפייס אדם חבירו בערב יום כפור : (א) עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייסנו וכו' ובסעיף ב אם מת אשר חטא לו, מביא י' בני אדם ומעמידם על קברו ואומר: חטאתי לאלהי ישראל ולפלוני זה שחטאתי לו. מוסיף הרמ"א על זה " ונהגו לבקש מחילה בערב יום כפור &q...
על ידי שמר
א' ספטמבר 16, 2018 8:05 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ביאור בדברי הרמ"א
תגובות: 5
צפיות: 515

ביאור בדברי הרמ"א

שו"ע אורח חיים - סימן תרו שיפייס אדם חבירו בערב יום כפור : (א) עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייסנו וכו' ובסעיף ב אם מת אשר חטא לו, מביא י' בני אדם ומעמידם על קברו ואומר: חטאתי לאלהי ישראל ולפלוני זה שחטאתי לו. מוסיף הרמ"א על זה " ונהגו לבקש מחילה בערב יום כפור &qu...
על ידי שמר
ה' ספטמבר 13, 2018 8:11 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אבינו מלכנו בלילה
תגובות: 2
צפיות: 340

אבינו מלכנו בלילה

בפוסקים מבואר שא"א לומר בעשי"ת אבינו מלכנו לאחר השקיעה כיון שע"י כך לא יוכלו לומר קדיש תתקבל (בשונה מיוה"כ), הסתפקתי האם אפשר להקדים ולומר ק"ת ולאחר מכן לומר א"מ אף לאחר השקיעה.
או באופ"א, מדוע לא אומרים אבינו מלכנו לאחר תפילת ערבית.
על ידי שמר
ד' ספטמבר 12, 2018 12:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 60
צפיות: 6518

Re: כל העולם כולו

עי' פרדס יוסף החדש תחילת פר' קרח עה"פ כי כל העדה כולם קדושים [בדברי הבנין אריאל שם] הערה בנד"ד. הנה האריכו וכבר נכב"ב היכן נעלמו בניו של משה שלא הוזכרו בתורה (מלבד מס' פעמים) ולא שמענו על צאציו ואכמ"ל. וכתב החזקוני ריש פרשת יתרו וז"ל "י"מ כל הפרשה מוישמע יתרו עד ו...
על ידי שמר
ו' ספטמבר 07, 2018 11:36 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)
תגובות: 87
צפיות: 9860

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

כוח"ט
על ידי שמר
ו' ספטמבר 07, 2018 1:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2761
צפיות: 239111

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

האם יש מקור למנהג העולם שבת הולכת אחרי מנהגי אמה בנושאי נדה טבילה והדלקת נרות ולא אחר מנהג בית בעלה.
על ידי שמר
ג' ספטמבר 04, 2018 8:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 59661

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

קטו: תנו רבנן מנין למעלה מבשר חטאת ומבשר אשם ומבשר קדשי קדשים ומבשר קדשים קלים וממותר העומר ושתי הלחם ולחם הפנים ושירי מנחות שפטור ת"ל עולה מה עולה שהיא ראויה להעלאה אף כל שראויה להעלאה. וצ"ב מדוע לא ילפינן הא מהאי קרא דלעיל קט. "מנין לרבות הקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן...
על ידי שמר
ב' ספטמבר 03, 2018 2:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תמיהה בדברי האב"ע
תגובות: 3
צפיות: 538

Re: תמיהה בדברי האב"ע

מלשון "שהם הבכורים הקדושים" לא נראה שהדגש על היותם קדושים בשונה משאר הבכורות, אלא כוונתו שהם אלו ההבכורים הקדושים כבר מאז ולא רק עתה עקב התקדשותם.
ועוד לפי דבריך אף אהרן נדב ואביהו נתקדשו לזה, ומדוע כ' האב"ע תואר הקדושים דווקא על הבכורים.
על ידי שמר
ב' ספטמבר 03, 2018 10:29 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תמיהה בדברי האב"ע
תגובות: 3
צפיות: 538

תמיהה בדברי האב"ע

שמות כד, א עה"פ "וְאֶל משֶׁה אָמַר עֲלֵה אֶל ה' אַתָּה וְאַהֲרֹן נָדָב וַאֲבִיהוּא וְשִׁבְעִים מִזִּקְנֵי יִשְׂרָאֵל וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶם מֵרָחֹק" פירש האבן עזרא: כל מה שהזכיר למעלה עד עתה הם התנאים שיספרם לישראל. ואחר כן אמר למשה אחר שתכרות להם ברית תעלה אלי אתה ואהרן ובניו וע' מזקני י...
על ידי שמר
ג' אוגוסט 28, 2018 1:17 pm
פורום: עזר אחים
נושא: חסד ה' - שחזור קבצים!
תגובות: 3
צפיות: 733

Re: חסד ה' - שחזור קבצים!

GB
על ידי שמר
ג' אוגוסט 28, 2018 1:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת הלויים וקדושת הבכורים
תגובות: 6
צפיות: 1584

Re: קדושת הלויים וקדושת הבכורים

משמר הלוי זבחים סי' נא, שיעורי הגרמ"ד סאלוויצ'יק זבחים קטז:
על ידי שמר
ב' אוגוסט 27, 2018 10:26 pm
פורום: עזר אחים
נושא: חסד ה' - שחזור קבצים!
תגובות: 3
צפיות: 733

חסד ה' - שחזור קבצים!

"אודה ה' מאד בפי ובתוך רבים אהללנו" בעקבות קניית מחשב חדש והעברת הקבצים הישנים אבדו לי חידו"ת רבים. ב"ה מצאתי דיסק און קי ישן בבית ולאחר שיחזור הקבצים מצאתי את אותו הקובץ (אמנם חסר אבל לפחות חלקו הגדול ישנו). הייתי רוצה הסבר מהמבינים דכאן איך יכול להיות שגודל הזיכרון של האון קי ה...
על ידי שמר
ב' אוגוסט 27, 2018 12:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: גניבה בשוגג
תגובות: 17
צפיות: 1414

גניבה בשוגג

שכר דירה במשך כמה שנים לאחר 3 שנים התברר שהשוכר שקדם לו חיבר את צינור המים החמים לפני המונה מה שאומר שצריכת המים שלו נספרה ע"י השעון המשותף של הבניין, באו כמה שכנים ותבעו אותו לשלם על השימוש של השנים שעברו. א. מה הדין. ב. בהנחה שחייב על מי החיוב השוכר הנוכחי\השוכר הקודם\בעל הדירה. ג. איך אפשר ל...
על ידי שמר
א' אוגוסט 12, 2018 9:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 59661

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

קטו: תנו רבנן מנין למעלה מבשר חטאת ומבשר אשם ומבשר קדשי קדשים ומבשר קדשים קלים וממותר העומר ושתי הלחם ולחם הפנים ושירי מנחות שפטור ת"ל עולה מה עולה שהיא ראויה להעלאה אף כל שראויה להעלאה. וצ"ב מדוע לא ילפינן הא מהאי קרא דלעיל קט. "מנין לרבות הקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן...
על ידי שמר
ד' אוגוסט 08, 2018 10:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האדמו"ר מבעלזא והשואה
תגובות: 65
צפיות: 3987

Re: האדמו"ר מבעלזא והשואה

אני שמעתי (וכמדומני פורסם זה בהמודיע לפני כ30 שנה) שבעודו בבודפשט עבר האדמו"ר זצ"ל מספר דירות מסתור, וכאילו נמתחו קווים דימיוניים בין כל הדירות הללו כך שכל היהודים שנמצאו בתוך הרדיוס הזה ניצלו. מקורות יעזרו.
על ידי שמר
ד' אוגוסט 08, 2018 9:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בחירות - בריחות
תגובות: 42
צפיות: 3132

Re: בחירות - בריחות

סתם שאלה, ידוע בשם החז"א שהבחירות לעריה גופי תורה תלויים בו, נשאלת השאלה במקום כמו בני ברק או קרי"ס הרי כל הנציגים חרדים יר"ש א"כ מה עניין להצביע? האם דברי החז"א רלוונטים למקומות אלו? וכי מה נפק"מ בין משה גרוסמן ,או יצחק בוזגלו ,או מנדל מוסקוביץ הרי כולם כוונתם לשם שמי...
על ידי שמר
ו' אוגוסט 03, 2018 4:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע איננו אומרים ותן טל וגשם לברכה
תגובות: 5
צפיות: 1107

Re: מדוע איננו אומרים ותן טל וגשם לברכה

עי' זרע יעקב (רש"ז זלזניק) או"ח סימן קיד.
על ידי שמר
ו' אוגוסט 03, 2018 2:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בחירות - בריחות
תגובות: 42
צפיות: 3132

Re: בחירות - בריחות

לענ"ד ולולא דמסתפינא נראה שאף אם יבואו לעיר מגוריך גדו"י לעורר על הבחירות ואתה מתנזר מהעניין ממש ויודע שאם תקלע לכנס כזה הדבר ישפיע עליך להכנס לתוך המערבולת הזו, אתה מחוייב שלא ללכת (ואין צריך למחות על כבודם של גדו"י שהרי הם במצבך היו עושים אותו דבר)
על ידי שמר
ו' אוגוסט 03, 2018 2:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 59661

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ירחון האוצר %238.pdf
ירחון האוצר ח
(1.14 MiB) הורד 221 פעמים
על ידי שמר
ו' אוגוסט 03, 2018 12:20 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 59661

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

עי' ע"ז מה - מו - מז נראה שלאחר שנתלשו נקראים אבנים "אבני הר שנתדלדלו" ועוד כהנה שם.
על ידי שמר
ו' אוגוסט 03, 2018 12:09 am
פורום: אספקלריא
נושא: בחירות - בריחות
תגובות: 42
צפיות: 3132

Re: בחירות - בריחות

בעוד כשלושה חודשים יתקיימו בחירות מוניציפאליות. הרחוב בכלל והחרדי בפרט יתמלא בצחנת לשוה"ר ורכילות ברמה הנמוכה ביותר (אגב, ישנו עיתון שכבר מאלול אשתקד יצא במדור "עוד 389 יום לבחירות" (וכך במשך כל השנה) ששם מובאות ידיעות "חשובות" מכל הארץ לדוגמ' שהנציג השלישי של ש"ס בירו...
על ידי שמר
ה' אוגוסט 02, 2018 9:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בחירות - בריחות
תגובות: 42
צפיות: 3132

Re: בחירות - בריחות

האם הזדהות כצד אחד מכריחה התעסקות בכל הנ"ל, א"א לחשוב ולא להתעסק?
על ידי שמר
ה' אוגוסט 02, 2018 9:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בחירות - בריחות
תגובות: 42
צפיות: 3132

בחירות - בריחות

בעוד כשלושה חודשים יתקיימו בחירות מוניציפאליות. הרחוב בכלל והחרדי בפרט יתמלא בצחנת לשוה"ר ורכילות ברמה הנמוכה ביותר (אגב, ישנו עיתון שכבר מאלול אשתקד יצא במדור "עוד 389 יום לבחירות" (וכך במשך כל השנה) ששם מובאות ידיעות "חשובות" מכל הארץ לדוגמ' שהנציג השלישי של ש"ס בירוח...
על ידי שמר
ה' אוגוסט 02, 2018 1:59 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 59661

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

צט, א איך אברהם אבינו היה כשר לעבודת העקידה כהן גדול מקריב אונן. ראה בשו"ת צפנת פענח [ח"א סי' עב, ובשו"ת צפנת פענח נ"י החדש כמה פעמים], דנשאל הרוגוצ'ובר בדברי הפסיקתא, שאמר אברהם אבינו להקב"ה בשעת העקידה, לא כהן גדול אני, ואמר לו הקב"ה חייך אני אעשה אותך לכהן גדול, ותמ...
על ידי שמר
ג' יולי 31, 2018 10:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 59661

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

קז, ב מדוע לא נימא רובו ככולו בשחוטי חוץ אמר רב מרי לאיתויי כולה בפנים וצוארה בחוץ [צוארה] בחוץ פשיטא אמאי קפיד רחמנא אשחיטה ושחיטה בחוץ היא. יש לעיין מדוע לא נימא רובו ככולו, ונחשיב שהבהמה כולה נמצאת בתוך העזרה, ויש לה דין של שחיטה בפנים. והשאלה הנלווית, מה יהיה הדין אם כל הבהמה נמצאת בעזרה, והאדם...
על ידי שמר
א' יולי 29, 2018 12:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעבור לפני מתפלל ערבי
תגובות: 26
צפיות: 3303

Re: לעבור לפני מתפלל ערבי

באותו עניין
גוי העומד להתגייר (קודם מילה וטבילה) ומתפלל האם אסור לעבור כנגדו, שהרי יודע למי מתפלל.
על ידי שמר
ו' יולי 27, 2018 2:20 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך יעקב הוליד ראובן והא לאה הוי שנואה
תגובות: 25
צפיות: 2846

Re: איך יעקב הוליד ראובן והא לאה הוי שנואה

יש בזה אריכות, הן בני שנואה והן מצד בני תמורה, ודנו בזה בנדרים כ ע"ב בשיטה ועוד אחרונים שם, ובמהרש"א ספ"ג דיבמות. וכן בשלחן ערוך סימן ר"מ במג"א ובאליה רבה. ויל"ד אם התעברה מביאה ראשונה וכדמשמע ביבמות עו שראובן ראשית אונו של יעקב, ואז הקו' מבני תמורה כי לא היה שנאה כי ח...
על ידי שמר
ה' יולי 26, 2018 7:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שחוטי חוץ
תגובות: 7
צפיות: 856

Re: שחוטי חוץ

לכאורה כוונתו לצדדים המובאים באחרונים - ראה שיעורי הגרמ"ד זבחים קז. בעניין זריקת חוץ מה שהביא מאביו מרן הגרי"ז, וראה עוד במקדש דוד (קדשים) סי' כז סק"ח שתלה צדדים אלו במח' הרמב"ם והראב"ד, וראה בחזו"א קדשים סי' יט' סק"ד שכתב סברות כעין אלו (אין הספרים לפני כעת וכתבתי...
על ידי שמר
ה' יולי 26, 2018 1:17 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 796
צפיות: 113322

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

גיזונטע קאפ כתב:
ידידיה כתב:הרי לכל חבר בפורום יש כניסה חינם לאתר הטאבלט, וזו הזדמנות להודות להנהלה על כך.

דהיינו?

עמוד ראשי - למעלה - צד ימין - מסומן בצהוב - חילך לאורייתא
על ידי שמר
ד' יולי 25, 2018 11:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גואל - הדם
תגובות: 3
צפיות: 769

גואל - הדם

במדבר לה, יב "וְהָיוּ לָכֶם הֶעָרִים לְמִקְלָט מִגֹּאֵל וְלֹא יָמוּת הָרֹצֵחַ עַד עָמְדוֹ לִפְנֵי הָעֵדָה לַמִּשְׁפָּט"
להיכן נעלם גואל הדם?.
על ידי שמר
ד' יולי 25, 2018 12:59 am
פורום: עזר אחים
נושא: עצה לאשכול חדש
תגובות: 36
צפיות: 4454

Re: עצה לאשכול חדש

טוב, חוזרים לגופו של עניין ולא לתוכן הנכתב כאן עד כעת.
על ידי שמר
ג' יולי 24, 2018 9:10 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עצה לאשכול חדש
תגובות: 36
צפיות: 4454

Re: עצה לאשכול חדש

באמת לא ברור מי הם אלו שתיקנו מי שברך זה, למה הם תיקנו אותו? הם לא ידעו שאין בתפילות אלו ובצורתן שום תוכן?
על ידי שמר
ג' יולי 24, 2018 8:40 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עצה לאשכול חדש
תגובות: 36
צפיות: 4454

Re: עצה לאשכול חדש

תוכן כתב:אני נגד. תפילה על החולה שנעשית בצורה המונית לא יעילה.

תודה לך "שומע כל בכיות" על ההגינות!! (שלא ח"ו נעשה תפילת רבים לריק, צפוף שמש)
על ידי שמר
ג' יולי 24, 2018 10:53 am
פורום: עזר אחים
נושא: עצה לאשכול חדש
תגובות: 36
צפיות: 4454

עצה לאשכול חדש

איני יודע אם זה המקום, אך אין לנו גדול מעזר אחים בכך שיהיה אשכול לשמות לתפילה (רפואה זיווגים ועוד מרעין בישין רח"ל)
מה דעת המתפללים דכאן.
על ידי שמר
ב' יולי 23, 2018 12:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 796
צפיות: 113322

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

בדברים למעלה כתבתי בתחילה בענין מניעתו מבדיקת תפילין, דברים עמומים ועתה ניסחתי אותם מחדש אחרי שביררתי אותם שנית וכצ"ל לפני כשלושים שנה, ביקש להחליף את התפילין שאיתם היה הולך כל היום, משום זיעה וכו'. הוא הזמין חדשות ואת הישנות הניח בצד וסירב לבודקן. היה רגיל לומר: אדם מגלה שהתפילין שלו היו פסול...
על ידי שמר
ב' יולי 23, 2018 9:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2761
צפיות: 239111

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ייש"כ
על ידי שמר
ב' יולי 23, 2018 9:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10692
צפיות: 971758

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה
ספרי זוטא פ' נשא פרשת ויהי ביום כלות משה אות יא.
על ידי שמר
ב' יולי 23, 2018 9:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2761
צפיות: 239111

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

היכן נמצא ת"י שאומר ששמן ויין במדבר הביאום העננים.
על ידי שמר
א' יולי 22, 2018 6:22 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: דין משקאות חריפים בתשעת הימים
תגובות: 4
צפיות: 621

Re: דין משקאות חריפים בתשעת הימים

ראיתי מהגר"מ שטרנבוך להחמיר במשקאות הנ"ל, ובאמת לפי הטעם דביטול נסכים האם מיץ ענבים קיל טפי?

עבור לחיפוש מתקדם

cron