מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 585 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמר
ב' יולי 17, 2017 11:56 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קנאות במקרא
תגובות: 22
צפיות: 3437

Re: קנאות במקרא

איש גלילי כתב:יש כאן שני פירושים למילה קנאה: או עניין של כעס וחמה, או ענין של קנאה במובן המקובל בלשוננו. ובשרשם אחד הם, כמו שציין הרב דרומי.


מה השייכות של קנאה המקובלת בלשוננו, לחמה וכעס?
על ידי שמר
ב' יולי 17, 2017 11:54 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קנאות במקרא
תגובות: 22
צפיות: 3437

Re: קנאות במקרא

פרי יהושע כתב:לא הבנתי, הלא הכל אותו משמעות!!, לא?


בודאי שהכל אותה המשמעות שהרי שרשם אחד! אלא היא גופא ברצוני לדעת מה ההגדרה המדוייקת של המילה קנאה שיכולה להתאים בכל הנושאים בהם היא משמשת.
על ידי שמר
א' יולי 16, 2017 11:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קנאות במקרא
תגובות: 22
צפיות: 3437

קנאות במקרא

שורש ק.נ.א מתפרש בכמה אופנים הנראים כשונים במהות זמ"ז: קנאות פנחס, קנאה (הקנאה התאוה וכו'), מקנא לאשתו, ה' קל קנא ונוקם, ועוד, מה המשותף לכל הנ"ל?
על ידי שמר
א' יולי 16, 2017 2:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11700
צפיות: 1857875

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ספר "מדרש שלמה" לאחר מתלמידי הגר"א.
על ידי שמר
א' יולי 16, 2017 2:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת הגר"א ביישוב א"י
תגובות: 18
צפיות: 3034

Re: דעת הגר"א ביישוב א"י

יותר בעניין ההיסטורי של המניע לעליית תלמידי הגר"א כשנה (בערך) לאחר פטירת, וראו בזה את קיום צוואתו, אמור מעתה שהם התבססו על דברי הגר"א בעניין הנ"ל, א"כ ברצוני לחפש ספר העוסק בפן ההיסטורי וההלכתי.
על ידי שמר
ש' יולי 15, 2017 11:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת הגר"א ביישוב א"י
תגובות: 18
צפיות: 3034

דעת הגר"א ביישוב א"י

אני מחפש ספר \ ים המסכם ומבאר את שיטת הגר"א עם מקורות לגבי מצוות ישוב א"י האם מאן דהוא יוכל להמציא לי ?
על ידי שמר
ו' יולי 14, 2017 3:39 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8588
צפיות: 1681340

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מחולת המחנים כתב:
שמר כתב:האם יש תמונה של ר' חיים קנייבסקי יחד עם החזו"א?

לפי הזכור לי כן, בביקור במושב נתיבה (יסודות) בשנת השמיטה תשי"ב.

האם באפשרותך להעלותה?
על ידי שמר
ו' יולי 14, 2017 3:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלו למרן הגר"ח קניבסקי-קידושין בהנאה דלמיתב טן דו
תגובות: 19
צפיות: 3095

Re: שאלו למרן הגר"ח קניבסקי-קידושין בהנאה דלמיתב טן דו

אין זה הנאה הבאה ממנו אליה, אלא זו הנאה המגיעה לה מימלא מעצם המציאות החדשה, ומה"ת שזה מקרי שהוא מקדש אותה בהנאה?
על ידי שמר
ו' יולי 14, 2017 3:07 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מקור המילה גרוש
תגובות: 5
צפיות: 1288

Re: מקור המילה גרוש

גרוש שנשא גרושה ד' דעות במטה. פסחים קיב ע"א. כנראה הוא ע"ד שמוסר נקרא מסור (ע"פ הפשט). וראה תוי"ט נדרים י,ג וזה שכתב הר"ב ארוס. וכן הוא בכולי דוכתא דבגמרא. ונמצא שם התואר על זה המשקל כמו עצום וכן שרוע וקלוט צרוע שבוע כי פתחות העי"ן מפני שהיא גרונית. וכן תמצא גם כן עוד ...
על ידי שמר
ו' יולי 14, 2017 2:37 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מקור המילה גרוש
תגובות: 5
צפיות: 1288

מקור המילה גרוש

בתורה מוזכרת המילה "גרושה" - ובימינו נשתרשה המילה "גרוש", האם יש למילה זו מקור מהתורה, שהלא לא רק שאין לזה מקור הרי אין זה נכון שמשמעות המילה גרוש נשמע מלשון שמישהו גירש אותו, וא"כ האם יש שם עצם לבעל המגרש? ואין נראה ששמו הוא מגרש שאין זה שם עצם אלא פועל.
על ידי שמר
ב' יולי 10, 2017 3:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מילתא דבדיחותא ופניני חכמה משמחים שנאמרו מפי גדולי ישראל
תגובות: 58
צפיות: 17110

Re: מילתא דבדיחותא ופניני חכמה משמחים שנאמרו מפי גדולי ישראל

פנינים מהגר"ה זקס זצ"ל (מלוקט מהפורום): "ראה הקב"ה שהמשתגעים מתרבים הלך וקבצם לעיירה אחת קטנה וחמה". היה אוהב לומר שחסד גדול עשה החזו"א עם כלל ישראל, שלקח את כל הבני ברקים ושם אותם בעיירה אחת. שני פנינים אלו שמעתי דווקא בשם הג"מ שפירא. עוד על אותה עיירה קטנה, היה ...
על ידי שמר
א' יולי 09, 2017 11:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מתורתו של רבי גדליה הרב יצחק שילת
תגובות: 2
צפיות: 1212

מתורתו של רבי גדליה הרב יצחק שילת

מה דעת היודעים על דייוקו ומהימנתו של הספר הנ"ל.
על ידי שמר
א' יולי 09, 2017 11:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוס תנחומים
תגובות: 54
צפיות: 8845

Re: כוס תנחומים

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון ולא תוסיפו לדאבה עוד

האם נכון שהמנוחה היתה בחברון בפרעות תרפ"ט וניצלה מהם?
על ידי שמר
א' יולי 09, 2017 11:45 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זמירות ופיוטים של מוצ"ש
תגובות: 16
צפיות: 3219

Re: זמירות ופיוטים של מוצ"ש

לכאורה יש ג' סיבות לומר פיוטים ובקשות במוצ"ש א. ללוות את השבת בצאתה (כמו ששרים בכניסתה). ב. זמירות לסעודה רביעית (כמו כל שאר הסעודות). ג. בקשות לשבוע טוב.
ולכן צרוף כל הסיבות הנ"ל יוצר אריכות יותר מזמירות שב"ק.
על ידי שמר
א' יולי 09, 2017 11:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרה אדומה במרה ובמי מריבה
תגובות: 4
צפיות: 1213

Re: פרה אדומה במרה ובמי מריבה

לצד שאכן פרשת פרה אדומה נאמרה אף במרה (עי' רש"י שם שם לו חק ומשפט, ובתורה תמימה שם) ואף כאן בפרשתנו קודם עניין מי מריבה, יש לתת את הדעת על כך שפרשה זו תמיד נסמכה לפרשיות העוסקות במים. חשבתי לבאר כך, הנה (לכאורה) יש בבריאה רק דבר אחד שנברא באותו צורה ובאותו חומר אך שונה בהות, מים , כלומר רק במי...
על ידי שמר
ב' יולי 03, 2017 8:19 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרה אדומה במרה ובמי מריבה
תגובות: 4
צפיות: 1213

פרה אדומה במרה ובמי מריבה

לצד שאכן פרשת פרה אדומה נאמרה אף במרה (עי' רש"י שם שם לו חק ומשפט, ובתורה תמימה שם) ואף כאן בפרשתנו קודם עניין מי מריבה, יש לתת את הדעת על כך שפרשה זו תמיד נסמכה לפרשיות העוסקות במים.
על ידי שמר
ב' יולי 03, 2017 8:08 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8588
צפיות: 1681340

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

האם יש תמונה של ר' חיים קנייבסקי יחד עם החזו"א?
על ידי שמר
ד' יוני 28, 2017 2:15 am
פורום: אספקלריא
נושא: לקיחת הילד מהצהרון מוקדם יותר - 'הישר והטוב'?
תגובות: 30
צפיות: 3841

Re: לקיחת הילד מהצהרון מוקדם יותר - 'הישר והטוב'?

הנדון יפה ומעניין, אולם לבל נשכל שאין פה רק שני צדדים האבא והגננת, אלא עוד צד נוסף "הילד שלך" כן הילד שלך זה שאתה מחוייב ורוצה לדאוג לעולמו הגשמי וכ"ש הרוחני, וכי לילדך לא מגיע להיות עם אבא עוד כמה דקות (שגם ככה שעות השהות שלו במחיצת אבא או אמא הם בודדות מאד) ??, האם הילד מרגיש טוב בז...
על ידי שמר
ד' יוני 28, 2017 1:55 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ארץ ואדמה - מעשה קורח
תגובות: 13
צפיות: 2262

Re: ארץ ואדמה - מעשה קורח

איך שלא יהיה יש לתת את הדעת שפה בפ' קרח פתיחת הפה מתייחסת לארץ "ותפתח הארץ את פיה" אולם בבראשית כ' "וְעַתָּה אָרוּר אָתָּה מִן הָאֲדָמָה אֲשֶׁר פָּצְתָה אֶת פִּיהָ", וכן צ"ב ההבדל בין "פתחה" ל"פצתה"
על ידי שמר
ב' יוני 26, 2017 3:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קרח ש"פקח" היה מה ראה לשטות זו
תגובות: 42
צפיות: 7149

Re: קרח ש"פקח" היה מה ראה לשטות זו

אגב, אם עוסקים בנחשון אם היה או לא היה, שמעתי פעם ווארט יפה במס' זבחים ז. בעניין שינוי בעלים ששחט לשם מת "שחט לשם חטאת נחשון (שמת)" - ומדוע לא 'כתבה הגמ' מת סתם מדוע דווקא נחשון, וי"ל שהכוונה לנחשון בן עמינדב שהוא המת היחיד שידוע שחייב קרבן חטאת שהלא יש איסור להכניס מת לעזרה וא"...
על ידי שמר
ב' יוני 26, 2017 12:07 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קרח ש"פקח" היה מה ראה לשטות זו
תגובות: 42
צפיות: 7149

Re: קרח ש"פקח" היה מה ראה לשטות זו

אגב, אם עוסקים בנחשון אם היה או לא היה, שמעתי פעם ווארט יפה במס' זבחים ז. בעניין שינוי בעלים ששחט לשם מת "שחט לשם חטאת נחשון (שמת)" - ומדוע לא 'כתבה הגמ' מת סתם מדוע דווקא נחשון, וי"ל שהכוונה לנחשון בן עמינדב שהוא המת היחיד שידוע שחייב קרבן חטאת שהלא יש איסור להכניס מת לעזרה וא"כ...
על ידי שמר
ב' יוני 26, 2017 12:03 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קרח ש"פקח" היה מה ראה לשטות זו
תגובות: 42
צפיות: 7149

Re: קרח ש"פקח" היה מה ראה לשטות זו

מנ"ל לרש"י שקרח פקח היה, הלא לא מצאנו תואר כזה בהרבה מקומות ומדוע דווקא נבחר תואר זה ולא "נבון" חכם" וכדו'
על ידי שמר
ו' יוני 23, 2017 10:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11700
צפיות: 1857875

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה פירוש הרש"ר הירש במדבר פרק טז, פסוקים ג ד.
על ידי שמר
ד' יוני 21, 2017 3:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תמיהה בפיה"מ פ"א דזבחים
תגובות: 2
צפיות: 767

Re: תמיהה בפיה"מ פ"א דזבחים

בתוס' זבחים מז. ד"ה איזהו פירש שאם הכלי רובו בחוץ ומיעוטו בפנים וקיבל בחלק שבפנים אע"פ שלא נפסל ביוצא הו"א שיהיה כשר שהלא הקבלה נעשתה בחלק שבפנים קמ"ל דאזלינן בתר רובו ע"כ, מבואר שאע"פ שאחר שקיבל בחלק שבפנים נזל הדם לחלק שבחוץ אינו נפסל, א"כ יש מצב בו הדם בחוץ אבל ...
על ידי שמר
ד' יוני 21, 2017 3:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת שלח = מצות חלה-מהו שיעורה ולישאל עליה
תגובות: 7
צפיות: 1142

Re: פרשת שלח = מצות חלה-מהו שיעורה ולישאל עליה

איש גלילי כתב:לא הבנתי את השאלה. גם בחלה השיעור הוא מדרבנן.

מנ"ל שמן התורה כלשהו סגי.
על ידי שמר
ד' יוני 21, 2017 1:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תמיהה בפיה"מ פ"א דזבחים
תגובות: 2
צפיות: 767

תמיהה בפיה"מ פ"א דזבחים

ז"ל פיה"מ זבחים פ"א מ"ד (מהד' קאפח) ומה שאמר ר' אלעזר במקום שהוא צריך, הוא שיהלך בדם ממקום השחיטה לצד פנים העזרה כלומר כלפי המזבח. ומקום שאינו צריך, שיהלך בו לחוץ לעזרה. ואין הלכה כר' שמעון. ולא כר' אלעזר.

וצ"ע הלא אם יצא חוץ לעזרה נפסל ביוצא?.
על ידי שמר
ד' יוני 21, 2017 1:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11700
צפיות: 1857875

פירוש המשניות להרמב"ם

אם אפשר לעלות פיה"מ על פ"א דזבחים במהדורות חדשות ומתוקנות )כמהד' קאפח, המאור, ועוד)
על ידי שמר
ד' יוני 21, 2017 12:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נחל אשכול
תגובות: 2
צפיות: 920

נחל אשכול

"ויבואו עד נחל אשכל וכו' על כן קרא שמו נחל אשכול וגו'. עמדו המפרשים על כך שכבר לפני זה היה זה שמו, עי' כלי יקר ועוד, ונראה פשוט שאכן קודם לכן היה שמו נחל אשכל אשכל בכתיב חסר ע"ש אשכל בן ברית אברהם שהיתה חברון בתחומו, וכן בחומש בראשית נכתב שמו בכתיב חסר, אולם שלקחו משם אשכול ענבים קרא שם המ...
על ידי שמר
ד' יוני 21, 2017 12:33 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת שלח = מצות חלה-מהו שיעורה ולישאל עליה
תגובות: 7
צפיות: 1142

Re: פרשת שלח = מצות חלה-מהו שיעורה ולישאל עליה

בלומדי מסכת חלה הרהרתי מדוע בתרו"מ מדאוריתא מספיק כל שהוא חיטה אחת פוטרת, ורק רבנן נתנו לה שיעור עין רעה בינונית ויפה, אולם בחלה דינה מעיקרא אחד ממ"ח או מכ"דף, מדוע לא סגי בכלשהו כתרו"מ, האם לפי דברי הנודע ביהודה הנ"ל מיושב העניין?.
על ידי שמר
ד' יוני 21, 2017 12:28 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מפורש זה תרגום - ביאורים והערות על תרגום אונקלוס
תגובות: 239
צפיות: 54234

ת"א הנושא ברכת כהנים

בברכת כהנים פ' נשא מפרש התרגום את הברכות יברך ה' וישמרך וכו' בלשון ארמי - כן הוא ברוב החומשים, אך מזה זמן ראיתי בחומשים ישנים שאין תרגום כלל על ברכת כהנים, וצ"ל מכיוון שכתוב כה תברכו וקי"ל שברכת כהנים איננה נאמרת בכל לשון אלא רק בלה"ק א"כ א"א לתרגם את הברכות בלשון ארמי דאי י...
על ידי שמר
ו' יוני 02, 2017 2:07 am
פורום: אספקלריא
נושא: מדוע הבנות נושרות פחות מהבנים?
תגובות: 53
צפיות: 6890

Re: מדוע הבנות נושרות פחות מהבנים?

מבלי להכנס לענין ומבלי להכיר את מכלול הנתונים, אני מבקש לכפור לחלוטין בסיפא. חינוך הבנות, בבתי הספר היסודיים והתיכוניים החרדיים, הוא דוגמטי, קבעוני, סטראוטיפי וחסר כל הכוונה והתאמה אישית. רציתי להוסיף שמה שמתווה את הורי הבחורות באיזה מקצוע לבחור איננו מחמת ההתאמה והאישיות אלא איזה מקצוע יכניס יותר ...
על ידי שמר
ו' יוני 02, 2017 12:12 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לשון מזבח
תגובות: 7
צפיות: 1489

לשון מזבח

וְאֶת הַשֻּׁלְחָן וְאֶת כָּל כֵּלָיו וְאֶת הַמְּנֹרָה וְאֶת כֵּלֶיהָ וְאֵת מִזְבַּח הַקְּטרת מזבח הקטרת – לשון מזבח נגזר מלשון זבח, זבח כידוע משמש כשם כולל לכל הזבחים (כל סוגי בקרבנות) ואע"ג שזבחים במקרא ענינם קרבן שלמים אפ"ה נקראים כל הקורבנות זבחים עי' באב"ע ס"פ יתרו ובתוי"...
על ידי שמר
ב' מאי 29, 2017 12:47 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תספורת ביום חמישי ער"ח סיון
תגובות: 0
צפיות: 503

תספורת ביום חמישי ער"ח סיון

כשיוצא א' דג' ימי הגבלה ביום א' (כהשנה) הותר לאלו הנוגים שלא להסתפר עד יום א' להסתפר כבר ביום שיש ר"ח סיון מפני כבוד השבת, וכבר דנו כאן האם ההיתר הוא כבר ביום חמישי ואכמ"ל, ויל"ע לנוהגים כצוואת רבי יהודה החסיד שלא להסתפר בר"ח (וכדעת האחרונים שבכה"ג לא יסתפרו "דחמירא סכנ...
על ידי שמר
ו' מאי 26, 2017 1:15 am
פורום: אספקלריא
נושא: הסדרים הנהוגים בכוללים
תגובות: 7
צפיות: 1580

הסדרים הנהוגים בכוללים

כידוע הסדרים הנהוגים היום בכוללים הם מקדמא דנא ויסודותם בהררי קודש ע"י גדולי ישראל. לאחרונה עקב שינויי התקופה והזמן בהם הילדים ונשים בקושי רואים את האבות (מהרבה סיבות ואכמ"ל) הוקמו הרבה כוללים המשנים את הסדר המקובל בכך שההפסקה בצרהים מתקצרת לכחצי שעה ומימלא נגמר סדר ב' בשעה 5 (לערך) כך שהא...
על ידי שמר
א' מאי 21, 2017 8:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דין אותו ואת בנו בבהמות ולא בעופות
תגובות: 10
צפיות: 1540

Re: דין אותו ואת בנו בבהמות ולא בעופות

אגב, המקור לכך שדין אותו ואת בנו לא נוהג בעופות הוא בתו"כ אמור פ"ח.
ולפי כל הנ"ל יש לדון, א"כ מדוע מדמה כותב הרמב"ן שדין לא תקח האם שורשו בדין אותו ואת בנו הרי נתמעטו עופות ממנו.
על ידי שמר
א' מאי 21, 2017 1:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דין אותו ואת בנו בבהמות ולא בעופות
תגובות: 10
צפיות: 1540

Re: דין אותו ואת בנו בבהמות ולא בעופות

החילוק שנכתב כאן לגבי עופות ובהמות מפורש בהלכה - שבעופות הגוזל נחשב כבריה בפ"ע ולא כהמשך של אמו, ואיני זוכר כרגע המקום המדוייק. שוב נזכרתי שהוא בתמורה לא, א. שם מבואר להיפך שעוף קשור יותר לאמן מאשר ולד בהמה, וא"כ כל דברנו כעורבא פרח, אלא א"כ נאמר דהתם לגבי הקשר הגופני מיירי, והכא לגב...
על ידי שמר
ו' מאי 19, 2017 10:15 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דין אותו ואת בנו בבהמות ולא בעופות
תגובות: 10
צפיות: 1540

Re: דין אותו ואת בנו בבהמות ולא בעופות

יפה. ונראה עוד פשוט, שאצל הבהמות רואים קשר בין האם לבנה, משא"כ בעופות שמאז שפרחו מן הקן שוב אינו מכיר אביו ואמו, ולכן אין הדין אלא בזמן שהוא בקן תחת אמו. וזה לשני צדדים: א. שעי"כ אין כאן מדת אכזריות באשר אין האם מכירה בבנה ולא הבן באמו. ב. ע"פ מה שכתבו הראשונים בטעם שדין "אותו ו...
על ידי שמר
ו' מאי 19, 2017 12:49 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דין אותו ואת בנו בבהמות ולא בעופות
תגובות: 10
צפיות: 1540

דין אותו ואת בנו בבהמות ולא בעופות

דין אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, ביאר הרמב"ן שזהו מדין מידת אכזריות, וא"כ מדוע לא נאמר דבר זה אף בעופות. ונראה ששונה יחס האב לבן בין בהמות לעופות, בבהמות הילד נוצר במעי אמו מתהווה בה ויוצא ממנה, אולם בעופות התהוות הבן איננה בגוף האם אלא לאחר שמטילה ביצה דוגרת עליה מחוץ לגופה ועל ידי כך ...
על ידי שמר
ג' מאי 16, 2017 9:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזמן שנברא הזמן
תגובות: 31
צפיות: 4754

Re: הזמן שנברא הזמן

אם הסיבה קודמת למסובב אז היה זמן מאז הסיבה א"כ היה זמן קודם לבריאה והדרא קושיא לדוכתיה. חשבתי שזה מובן. הפירוש הוא הפוך. כשאין זמן אין קדימה בזמן. ואם כך למה קראו לזה שקדמה, הכוונה לומר שהיא הסיבה לעולם. בעולם הזה מה שהוא סיבה לעולם יקדום בזמן ולכן כשרוצים לבטא שדבר הוא סיבה לשני, או שאי אפשר ...
על ידי שמר
ב' מאי 15, 2017 12:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: הזמן שנברא הזמן
תגובות: 31
צפיות: 4754

Re: הזמן שנברא הזמן

לא כתוב שהתורה קדמה בזמן אלא בדורות ושמא אין עניין דורות לזמן

עבור לחיפוש מתקדם