מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 593 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמר
ד' אוקטובר 23, 2019 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 66
צפיות: 10863

Re: כל העולם כולו

רש"י על דברים פרק לג פסוק ט

האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו - כשחטאו בעגל ואמרתי מי לה' אלי נאספו אלי כל בני לוי וצויתים להרוג את אבי אמו והוא מישראל או את אחיו מאמו או בן בתו וכן עשו וא"א לפרש אביו ממש ואחיו מאביו וכן בניו ממש שהרי לויים הם ומשבט לוי לא חטא אחד מהם שנאמר כל בני לוי
על ידי שמר
ד' אוקטובר 16, 2019 11:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11732
צפיות: 1871891

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חי' הגרי"ז על הש"ס ערכין ב: בעניין קטן הצריך לאמו
על ידי שמר
ש' אוקטובר 12, 2019 9:23 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: פנים חדשות בסוכה
תגובות: 2
צפיות: 568

פנים חדשות בסוכה

האם בסעודת שבע ברכות הנעשית בסוכה צריך פנים חדשות?.
על ידי שמר
ד' אוקטובר 09, 2019 11:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לאו הניתק לעשה
תגובות: 68
צפיות: 7376

Re: לאו הניתק לעשה

משנה ברורה סימן תרז סק"יג אפ"ה יכול וכו' - אף בין אדם לחבירו גנב וגזל וכדומה אע"פ שמחל לו והשיב את הגזילה מ"מ מתודה ביוה"כ לעולם דמ"מ בין אדם למקום חטא אבל אם הקניט חבירו בדברים או עני המהפך בחררה י"ל כה"ג כיון שביקש מחילה מחבירו והתודה ביו"כ א' א"צ...
על ידי שמר
ד' אוקטובר 09, 2019 11:03 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 977
צפיות: 219768

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

כן ראיתי מהגר"ח קנייבסקי שאין נוהג להכות.
על ידי שמר
ב' אוקטובר 07, 2019 1:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: לאו הניתק לעשה
תגובות: 68
צפיות: 7376

Re: לאו הניתק לעשה

הרמב"ם פ"א מתשובה ה"א כ' וכן החובל בחבירו והמזיק ממונו אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו אינו מתכפר עד שיתודה וישוב מלעשות כזה לעולם שנאמר מכל חטאות האדם לא הזכיר הרמב"ם גזל לגבי וידוי. אולם בפ"ב ה"ט לגבי פיוס חבירו הזכיר הרמב"ם גזל אבל עבירות שבין אדם לחבירו כגון ...
על ידי שמר
ה' אוקטובר 03, 2019 11:51 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם אדמה נענשת?
תגובות: 6
צפיות: 690

Re: האם אדמה נענשת?

יל"ע איך עולים ב' הפירושים בקנה אחד. ב' הפירושים בהחלט עולים בשני קנים, וכבר נחלקו בזה חכמינו בבראשית רבה (פרשה ה): לָמָּה נִתְקַלְּלָה? רַבִּי יְהוּדָה בְּרַבִּי שַׁלּוּם וְרַבִּי פִּנְחָס. רַבִּי יְהוּדָה בְּרַבִּי שַׁלּוּם אָמַר: שֶׁעָבְרָה עַל הַצִּוּוּי, לְפִיכָךְ נִתְקַלְּלָה. רַבִּי פִּ...
על ידי שמר
ה' אוקטובר 03, 2019 1:55 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם אדמה נענשת?
תגובות: 6
צפיות: 690

Re: האם אדמה נענשת?

א"כ מה עניין העונש על שינוי הציווי כלפי האדם? ולפי"ד מדוע פרש"י שהמתין עד חטא אדה"ר, הלא לולא חטאו של אדה"ר לא היתה נענשת כלל.
על ידי שמר
ה' אוקטובר 03, 2019 1:28 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם אדמה נענשת?
תגובות: 6
צפיות: 690

האם אדמה נענשת?

ברש"י דברים ל, יט הביא מהספרי העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ - ד"א העידותי בכם היום את השמים וגו' א"ל הקב"ה לישראל הסתכלו בשמים שבראתי לשמש אתכם שמא שינו את מדתם שמא לא עלה גלגל חמה מן המזרח והאיר לכל העולם כענין שנאמר וזרח השמש ובא השמש הסתכלו בארץ שבראתי לשמש אתכם שמא שינתה מ...
על ידי שמר
א' ספטמבר 22, 2019 2:40 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האם לנצי"ב היה ס"ת ספרדי?
תגובות: 4
צפיות: 812

Re: האם לנצי"ב היה ס"ת ספרדי?

אז איפה כן היה כתוב דכא?

ועוד עדיין ק' וכי הנצי"ב לא ידע מהנושא הזה?
על ידי שמר
א' ספטמבר 22, 2019 2:24 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האם לנצי"ב היה ס"ת ספרדי?
תגובות: 4
צפיות: 812

האם לנצי"ב היה ס"ת ספרדי?

בפרשת כי תצא (כג, ב) שואל הנצי"ב (העמ"ד בדפוסים החדשים יותר) מדוע נכתב פצוע דכה בה"א ולא באל"ף "דכא" עיי"ש. ותמוה וכי לא ידע הנצי"ב שבס"ת שהיה אצלו בהיכל היה כתוב דכא, ואין לומר שהיה לו ס"ת ספרדי. ואפשר לשער שהנצי"ב למד מהחומשים שהיו לפניו ושם ה...
על ידי שמר
ו' ספטמבר 13, 2019 2:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש
תגובות: 14
צפיות: 1158

Re: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש

האם אפשר לצטט את דברי החזו"א הנ"ל.

נ.ב אפשר שהגרי"ז הבין כדברך, או שמא חשש דאף שאין האדום מחמת יבש אפשר שתחתיו יש לובן הפוסל.
על ידי שמר
ו' ספטמבר 13, 2019 12:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש
תגובות: 14
צפיות: 1158

Re: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש

אז אתה חושב אחרת ממה שכתב החזו"א בפירוש. תגיד, אתה נורמלי? אני משפשף את עיניי בתימהון. כבר אסור להקשות קושיות בהלכה? כבר אסור לומר על סברא מסויימת שנראית בלתי מסתברת? לאן הגענו?? לגופו של דבר, העניין הזה קשה לי מאוד מזה שנים, ואני מחפש אחרי לולב "ירוק ירוק", וזה ההידור הכי קשה בכל הד...
על ידי שמר
ו' ספטמבר 13, 2019 10:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש
תגובות: 14
צפיות: 1158

Re: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש

אז אתה חושב אחרת ממה שכתב החזו"א בפירוש. בנוסף, מה"ת שראש הלולב (התיומת) נקרא שדרה, הלא שיטת הראב"ד שאין לולב אלא השדרה. סליחה על שאני שואל פשט בהלכה ! זה לא שונה משאלה או קושיא על דברי הרמב"ם או על שו"ע, לפעמים מהלכה מפורשת ולפעמים מסברא. היכן מצאת שהשו"ע או הרמב"...
על ידי שמר
ו' ספטמבר 13, 2019 2:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש
תגובות: 14
צפיות: 1158

Re: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש

אז אתה חושב אחרת ממה שכתב החזו"א בפירוש.
בנוסף, מה"ת שראש הלולב (התיומת) נקרא שדרה, הלא שיטת הראב"ד שאין לולב אלא השדרה.
על ידי שמר
ו' אוגוסט 30, 2019 5:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם עם ישראל נותרו בארץ גושן?
תגובות: 5
צפיות: 1400

Re: האם עם ישראל נותרו בארץ גושן?

כמה הוספות: א. מה שהביא הרב אראל ממדרש שוח"ט הביא רש"י מהמכילתא עי יט, ד ואשא אתכם. ב. רש"י שמות יב, יג ברש"י ופסחתי - וחמלתי ודומה לו (ישעיה לא) פסוח והמליט ואני אומר כל פסיחה לשון דלוג וקפיצה ופסחתי מדלג הי' מבתי ישראל לבתי מצרים שהיו שרוים זה בתוך זה . ג. מקרא מפורש (ג, כב) &q...
על ידי שמר
ו' אוגוסט 30, 2019 2:38 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב דוד שלוש זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 1155

Re: הרב דוד שלוש זצ"ל

עקביה כתב:כמדומני שיש לו פסיקה מקורית לגבי הדלקת וכיבוי חשמל ביו"ט.

הוא התבסס על דברי אחד הרשלאצי"ם (הרב עוזיאל כמדומני)
על ידי שמר
ה' אוגוסט 29, 2019 8:33 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: בין הגדה לאמירה
תגובות: 36
צפיות: 8149

Re: בין הגדה לאמירה

לייטנר כתב:לנצי"ב יש אריכות בנידון זה

היכן?
על ידי שמר
ד' אוגוסט 28, 2019 9:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חלשה דעתו של אהרון
תגובות: 10
צפיות: 1209

Re: חלשה דעתו של אהרון

א"כ מדוע לא התנדב לחינוכו? וא"ת כהדרומי דאהרן והמזבח הם תרין ריעין דלא מתפרשין, מדוע א"כ חלשה דעתו הלא אינו ראוי לכך?. חלשה דעתו לאחר שראה שהמשכן משמש לא רק להקרבת קרבנות, אלא גם למקום דיבור הקב"ה עם משה רבינו, שבזה הוא אינו "מחותן", וא"כ היה לו להשתתף בחנוכה. וזה...
על ידי שמר
ד' אוגוסט 28, 2019 5:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מהי לינה
תגובות: 21
צפיות: 2957

Re: מהי לינה

"וילן בעמק - מלמד שלן בעומקה של הלכה"

מוכרח שאין ענין שינה לכאן.
על ידי שמר
ד' אוגוסט 28, 2019 10:56 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חלשה דעתו של אהרון
תגובות: 10
צפיות: 1209

Re: חלשה דעתו של אהרון

א"כ מדוע לא התנדב לחינוכו? וא"ת כהדרומי דאהרן והמזבח הם תרין ריעין דלא מתפרשין, מדוע א"כ חלשה דעתו הלא אינו ראוי לכך?. חלשה דעתו לאחר שראה שהמשכן משמש לא רק להקרבת קרבנות, אלא גם למקום דיבור הקב"ה עם משה רבינו, שבזה הוא אינו "מחותן", וא"כ היה לו להשתתף בחנוכה. וזה...
על ידי שמר
ג' אוגוסט 27, 2019 9:14 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 276
צפיות: 65983

Re: כמה שירים, בבקשה.

פלגינן כתב:
חיים שאול כתב:
חיים שאול כתב:אפשר את השיר ׳אבל האיש הזוכה׳

סליחה על ההטרחה אבל אם אפשר את הביצוע של (אלי?) הרצליך
[/quote

שלא מענין האשכול.
האם אפשר להעלות כאן את האגרת שבה נכתבו מילים הללו (יז כמדומני)
על ידי שמר
ג' אוגוסט 27, 2019 7:19 pm
פורום: עזר אחים
נושא: משקה להעלאת המוגלובין וחיזוק מערכת החיסון
תגובות: 25
צפיות: 4549

Re: משקה להעלאת המוגלובין - ברזל

קניתי בבני ברק אצל מישהו שמוכר את זה, אעדכן את הציבור הק' אם המשקה הזה מועיל בעז"ה. הנני לעדכן שישנם תוצאות מדהימות (מדובר באשה בהריון עם ברזל נמוך שהתחילה לשתות לפני חודש והבדיקות הראו על עלייה משמעותית - ללא כדורים כמובן) לתועלת הציבור - חברת "משקה הפלא" 0548487778 או במייל m054848...
על ידי שמר
ג' אוגוסט 20, 2019 11:50 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: בניו של משה לא הלכו בדרכו - מקור
תגובות: 15
צפיות: 1981

Re: בניו של משה לא הלכו בדרכו - מקור

בכלי יקר (במדבר כז, יב) כ' וז"ל : עלה אל הר העברים הזה וגו'. צריך עיון למה נסמכה פרשה זו לכאן, ולמה קרא להר נבו הר העברים, וכשאמר משה יפקוד אלהי הרוחות איש על העדה למה לא בקש שינחיל שררתו לבניו: והקרוב אלי לומר בזה, לפי שנאמר למעלה והעברתם את נחלתו לבתו, פירש"י שלכך נאמר והעברתם ללמדך שכל ...
על ידי שמר
ש' אוגוסט 17, 2019 11:18 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חלשה דעתו של אהרון
תגובות: 10
צפיות: 1209

Re: חלשה דעתו של אהרון

א"כ מדוע לא התנדב לחינוכו? וא"ת כהדרומי דאהרן והמזבח הם תרין ריעין דלא מתפרשין, מדוע א"כ חלשה דעתו הלא אינו ראוי לכך?.
על ידי שמר
ש' אוגוסט 17, 2019 9:59 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חלשה דעתו של אהרון
תגובות: 10
צפיות: 1209

Re: חלשה דעתו של אהרון

דרומי כתב:כשם שאין אדם מביא מתנה לעצמו.

אהרן והמזבח הם תרין ריעין דלא מתפרשין, ולכן מתאים הנדבה דוקא לנשיאים שהם 'מבחוץ'.

לדינא, האם כהן סתם יכול להביא קרבן נדבה?.
על ידי שמר
ו' אוגוסט 16, 2019 4:56 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חלשה דעתו של אהרון
תגובות: 10
צפיות: 1209

חלשה דעתו של אהרון

"בהעלתך" - "למה נסמכה פרשת מנורה לחנכת הנשיאים? לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו; אמר לו הקב"ה: חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות בקר וערב", לשון רש"י ממדרש אגדה. ומדוע באמת לא נתנדב אהרון בתחילה יחד עם הנשיאים...
על ידי שמר
ב' אוגוסט 12, 2019 7:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שפיכת שירי הדם
תגובות: 7
צפיות: 1443

Re: שפיכת שיריים

הנני העני בא אחר הרב ארופאי יצ"ו להעיר שעיקר הנדון שבו פתחתי את האשכול הגיע מספק שנולד אצלי לאחר שראיתי שי' הראשונים (רש"י לז. ע"פ הגר"א, וכן הרמב"ם ע"פ הבנת השפ"א לז) שכתבו שרק במי שנאמר בו חילוק מתנות בעי שפיכת שיריים (ולא במי שבשפיכה פסח מעשר ובכור), והמקובל להס...
על ידי שמר
ב' יולי 29, 2019 7:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"
תגובות: 123
צפיות: 13961

Re: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"

אביגדור דרור כתב:וזה אצל חסידים ולא ליטאים בגלל הרגשת האחריות ההדדית שיותר גדולה אצל חסידים

????
על ידי שמר
ו' יולי 26, 2019 3:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"
תגובות: 123
צפיות: 13961

איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"

באתי לעורר ולדון על כך שבחורים צעירים עוברים בבתי הכנסת בשעות היום ועושים "שנור" (מצוי בעיקר בחוגי החסידים). אין אני בה לקנטר ח"ו אבל תורה היא וללמוד אני צריך: א. מדוע באמת לא מסתובבים בחורים ליטאיים כל בוקר באיצקובי'ץ. ב. לשם מה אותם בחורים אוספים?. ג. מי שולח אותם? ד. האם יש מעקב אח...
על ידי שמר
ה' יולי 25, 2019 4:21 pm
פורום: עזר אחים
נושא: משקה להעלאת המוגלובין וחיזוק מערכת החיסון
תגובות: 25
צפיות: 4549

Re: משקה להעלאת המוגלובין

ישנו משקה שנמכר בשוק ואומרים שהרבנית ב"ש קנייבסקי ע"ה היתה טוענת שמועיל לעליית המוגלובין, האם יש בזה מן האמת, או שמא זו סגולה "למאמינים" בלבד? בספר 'בית אמי' עמ' 631 כותבת בתה: אנמיה וחולשה יש להכין מיץ (במכונה לסחיטת פירות קשים) מפירות וירקות חיים: 1 תפוח עץ, 1 סלק קטן, 3 גזר, ...
על ידי שמר
ה' יולי 25, 2019 1:45 pm
פורום: עזר אחים
נושא: משקה להעלאת המוגלובין וחיזוק מערכת החיסון
תגובות: 25
צפיות: 4549

Re: משקה להעלאת המוגלובין

ב"ה לא מדובר במחלה מסוכנת, אלא ב"מחלה בריאה" - היינו חוסר ברזל מחמת הריון, וכידוע הרבה תופעות לווי יש בכדורים, ולכן נרכש משקה זה לאחת מבנות המשפחה.

ברור ופשוט שעל כל בעיה בחוסר/בריבוי ברזל יש לגשת לרופא להיבדק ולא להכריע על דעת עצמנו...
על ידי שמר
ה' יולי 25, 2019 1:09 am
פורום: עזר אחים
נושא: משקה להעלאת המוגלובין וחיזוק מערכת החיסון
תגובות: 25
צפיות: 4549

Re: משקה להעלאת המוגלובין

שמר כתב:ישנו משקה שנמכר בשוק ואומרים שהרבנית ב"ש קנייבסקי ע"ה היתה טוענת שמועיל לעליית המוגלובין, האם יש בזה מן האמת, או שמא זו סגולה "למאמינים" בלבד?

קניתי בבני ברק אצל מישהו שמוכר את זה, אעדכן את הציבור הק' אם המשקה הזה מועיל בעז"ה.
על ידי שמר
ו' יולי 19, 2019 1:58 am
פורום: עזר אחים
נושא: משקה להעלאת המוגלובין וחיזוק מערכת החיסון
תגובות: 25
צפיות: 4549

משקה להעלאת המוגלובין וחיזוק מערכת החיסון

ישנו משקה שנמכר בשוק ואומרים שהרבנית ב"ש קנייבסקי ע"ה היתה טוענת שמועיל לעליית המוגלובין, האם יש בזה מן האמת, או שמא זו סגולה "למאמינים" בלבד?
על ידי שמר
ד' יולי 17, 2019 11:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מיעוט רוחב הסוכה
תגובות: 3
צפיות: 671

Re: מיעוט רוחב הסוכה

ידועה הסוגיא בסוכה ד. לגבי סוכה שהיתה גבוהה למעלה מכ' ומיעטה ע"י בניית איצטבא וכדו'. השאלה היא מה הדין בסוכה זע"ז ברום 15 אמה ובנה בה איצטבא כך שרוחב הסוכה בתחתיתה אין בו זע"ז אבל יש בחלל הסוכה מעל האיצטבא זע"ז ברום עשר. האם אזלינן בתר חלל הסוכה, או דילמא במקום הישיבה אין זע&quo...
על ידי שמר
ד' יולי 17, 2019 10:39 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מיעוט רוחב הסוכה
תגובות: 3
צפיות: 671

מיעוט רוחב הסוכה

ידועה הסוגיא בסוכה ד. לגבי סוכה שהיתה גבוהה למעלה מכ' ומיעטה ע"י בניית איצטבא וכדו'. השאלה היא מה הדין בסוכה זע"ז ברום 15 אמה ובנה בה איצטבא כך שרוחב הסוכה בתחתיתה אין בו זע"ז אבל יש בחלל הסוכה מעל האיצטבא זע"ז ברום עשר. האם אזלינן בתר חלל הסוכה, או דילמא במקום הישיבה אין זע"...
על ידי שמר
ג' יולי 16, 2019 9:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: משך חכמה (פרשת קורח) בגנות 'פולחן אישי'
תגובות: 8
צפיות: 1838

Re: משך חכמה (פרשת קורח) בגנות 'פולחן אישי'

ועיין מש"ח שמות לב, יט שממשיך בקו זה.
על ידי שמר
ג' יולי 16, 2019 12:12 am
פורום: אספקלריא
נושא: מי שברך לחיילי צה"ל
תגובות: 46
צפיות: 4488

Re: מי שברך לחיילי צה"ל

לענ"ד אין הנושא על מי ועל מה מתפללים, בזה כו"ע מודו שיש להתפלל עליהם, אלא ההימנעות ממי שברך זה דווקא הוא מחמת אי רצון לאיזו שהיא השתייכות למי שכתב מי שברך זה והממסד שעמד מאחוריו. אז באיזה אופן אתה מציע להתפלל? אצלינו כשיש עת צרה בארץ כגון מלחמת המפרץ וכדומה אומרים כמה מזמורי תהלים לאחר קב...
על ידי שמר
ב' יולי 15, 2019 11:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מי שברך לחיילי צה"ל
תגובות: 46
צפיות: 4488

Re: מי שברך לחיילי צה"ל

לענ"ד אין הנושא על מי ועל מה מתפללים, בזה כו"ע מודו שיש להתפלל עליהם, אלא ההימנעות ממי שברך זה דווקא הוא מחמת אי רצון לאיזו שהיא השתייכות למי שכתב מי שברך זה והממסד שעמד מאחוריו.
על ידי שמר
ב' יולי 08, 2019 11:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיעורי הגאון ר' אריאב עוזר
תגובות: 7
צפיות: 2518

Re: שיעורי הגאון ר' אריאב עוזר

יש שיעורים בקובץ שמע?

עבור לחיפוש מתקדם