מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1949 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שייף נפיק
א' יולי 07, 2019 10:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 6811

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות כ.

כ.
לאתויי מן הארכובה ולמעלה.
לא הבנתי למה צריך להשמיע לנו ב' פעמים, גם כלפי ערך וגם כלפי דמים, הרי הבנו כבר בערך שזה דבר שהנשמה תלויה בו?
על ידי שייף נפיק
א' יולי 07, 2019 10:39 am
פורום: פסח
נושא: תחת התפוח
תגובות: 25
צפיות: 3018

Re: תחת התפוח -אתרוג

אמר לי ידיד דבר יפה, בר''ה טו א' אתרוג קשיא ליה ידא ואיידי דממשמשי ביה לא טעין פירא עד ג' שנים, דחטא עץ הדעת התחיל על ידי נגיעה - משמוש באתרוג - ועל כן קורה מזה נזק בטבע..! ונזכרתי לשון המדרש בכ''מ (ראה ויקרא רבה ויקרא פרשה ג') מתלא אמרין גייפא בחיזורין ומפלגא לבישא (שהנואפת לוקחת בשכרה תפוחים ומחלק...
על ידי שייף נפיק
ו' יולי 05, 2019 12:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גזירת הקנטוניסטים - השלכות הלכתיות
תגובות: 29
צפיות: 3616

Re: גזירת הקנטוניסטים - השלכות הלכתיות

הובא מפי השמועה בספרי אור אלחנן אגרות שהו''ל ישיבת אור אלחנן
על ידי שייף נפיק
ה' יולי 04, 2019 3:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי מרדכי אליפנט זצ"ל ראש ישיבת איתרי
תגובות: 29
צפיות: 3384

Re: הגאון רבי מרדכי אליפנט זצ"ל ראש ישיבת איתרי

קצת חבל שר' נתן קמנצקי לא כתב ספר על ר' מרדכי.. סביר להניח שהוא היה כותב הכל ולא משכתב..
על ידי שייף נפיק
ד' יולי 03, 2019 4:58 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב מטעפליק
תגובות: 30
צפיות: 4373

Re: הרב מטעפליק

האם הספר של הרב מטעפליק- בהוצאתו הראשונה - שווה משהו??
על ידי שייף נפיק
ד' יולי 03, 2019 2:30 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מזבח חדש בציון תכין
תגובות: 34
צפיות: 1705

מזבח חדש בציון תכין

הלשון 'חדש' מצינו לכאורה רק כאן, לא מבקשים בנה לנו בית חדש. וצ''ב. והל' הנ''ל נמצא גם במסכת סופרים שהקורא פסוק בזמנו כאילו בנה מזבח חדש. ועיין.
והלשון 'תכין' נראה כרש''י בסוכה מ''א שביהמ''ק ירד בנוי. וי''ל שגם המזבח. שו''ר כן בפי' הרוקח.
על ידי שייף נפיק
ג' יולי 02, 2019 1:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הליכה ברגליים יחפות בביהכ"נ
תגובות: 31
צפיות: 2428

Re: הליכה ברגליים יחפות בביהכ"נ

אגב לידיעה בעלמא שהקראים נוהגים כן עד ימינו בבתי התפילה /תיפלה? שלהם
על ידי שייף נפיק
ב' יולי 01, 2019 12:20 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''ולירושלים בית מקדשך'' - תפילת מוסף של יום טוב.
תגובות: 1
צפיות: 275

''ולירושלים בית מקדשך'' - תפילת מוסף של יום טוב.

אחד שאלני מה הכוונה, למה נקראת ירושלים בית המקדש. ותירץ על פי המבואר שעתיד ביהמ''ק להתפשט על כל ירושלים. ולפי''ז הכל מדובר לעת''ל. וכעת מצאתי בערל''נ סוכה מא על רד''ה במדינה, ובביכורי יעקב תרנ''ח א באריכות, לדעת הר''מ שירושלים יש לה דין מקדש לגבי נטילת לולב ע''ש. ומביא שם ממשנת י' ניסים שנעשו בבית ה...
על ידי שייף נפיק
א' יוני 30, 2019 11:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ''על החכם להבר בספורי הסופרים לקבל את האמת ולזרות את הכזבים".
תגובות: 2
צפיות: 378

Re: ''על החכם להבר בספורי הסופרים לקבל את האמת ולזרות את הכזבים".

אין הספר תח''י - אעלה בתמר מתורת בריסק - ג''כ דברים נכוחים בהנ''ל-
על ידי שייף נפיק
א' יוני 30, 2019 11:07 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הערות בפיוט 'כי אשמרה שבת'
תגובות: 5
צפיות: 760

Re: הערות בפיוט 'כי אשמרה שבת'

כיון שעלה, נעלה כמה גרגרים: 'כי אשמרה שבת א'ל ישמרני' לכאורה זהו המקור הברור ביותר לפתגם הידוע 'יותר מששמרו ישראל את השבת - השבת שמרה עליהם'... ואכן באבודרהם איתא על אמירת 'ושמרו' לאחר 'ופרוש עלינו' בערבית של ליל שבת, דהיינו שאם נשמור את השבת יפרוש כנפי שלומו עלינו, וכן יסד החכם הראב"ע פיוט לש...
על ידי שייף נפיק
א' יוני 30, 2019 3:51 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בין מהדורת ''בני תורה'' למהדורה הכללית.
תגובות: 9
צפיות: 980

Re: בין מהדורת ''בני תורה'' למהדורה הכללית.

דרומי כתב:יש איזה חוקר בשם יערי שפרסם כמה ספרים מעניינים

חלקם מופיעים במהדורת 'בני תורה' וחלקם לא (כגון 'תולדות חג שמחת תורה')

כשניסיתי להבין את הענין קיבלתי תשובה שאין לכך הסבר מדוייק וזה תלוי ב'הרגש הלב' של הבחור המבקר...

יש לציין כי בין 'הבחור המבקר' נמנים גדולי תורה כהגרב''ש דויטש והרי''ח סופר!
על ידי שייף נפיק
א' יוני 30, 2019 3:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהו המקור המהימן לסיפור על המהרש"א ושיערו הארוך?
תגובות: 6
צפיות: 1215

Re: מהו המקור המהימן לסיפור על המהרש"א ושיערו הארוך?

את הסיפור ראיתי בספר לילדים טרם נולדה הוויקי'
האם בתולדות המהרש''א לרבי ראובן מרגליות עיינת?
על ידי שייף נפיק
א' יוני 30, 2019 12:29 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 57
צפיות: 1254

פרשת קורח - ובני קורח לא מתו - האם לא התקבלה תפילת משה?

מבואר במדרש תנחומא (ואינו בכל הדפוסים) שמשה ביקש מהקב''ה שלא יקבל את קורח ועדתו בתשובה.
ויל''ע איך מתיישבים הדברים עם דברי הילקוט כאן רמז תשנ''ב שבני קורח עשו תשובה וקבלם ה'.
וצ''ע.
על ידי שייף נפיק
ו' יוני 28, 2019 12:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: המאבד עצמו לדעת - מקור
תגובות: 7
צפיות: 649

Re: המאבד עצמו לדעת - מקור

לפני הרבה שנים ראיתי בספר של נכד הנודע ביהודה על הרמב''ם כמדומה משהו עם אליעזר (אולי יד אליעזר? נראה לי ששמו ר' אליעזר לנדא - ספר של מכון ירושלים) שעמד היטב בענין זה. מסתמא הבקיאים ידעו שם הספר ושם זה לא כ''כ קשה למצוא. ועיין סוף כתובות במעשה דכובס שנפל מן הגג שלא היה בהספדו של רבי, ושם עסקו בזה המח...
על ידי שייף נפיק
ה' יוני 27, 2019 4:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יפה נדרשת - אשכול ביאורים ועיונים במדרש תנחומא
תגובות: 0
צפיות: 540

יפה נדרשת - אשכול ביאורים ועיונים במדרש תנחומא

קורח. א. בקצת דפוסים איתא (וכן הוא בילקוט משלי אות תתקנ''ז) "ויקח קורח – זה שאמר הכתוב אח נפשע מקרית עוז ומדינים כבריח ארמון... שהעלתה הארץ בריחיה בעדו כארמון'' משמע שהארץ התרוממה לבולעם. (ועיין לקמן סימן יא 'לאקרובי פיתחא') ובזה מבואר מהו שמבואר באבות פ''ה 'ופי הארץ' שהוא פה העולה מן הארץ ודוק...
על ידי שייף נפיק
ה' יוני 27, 2019 2:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שימוש בכספי צדקה לצורכי רישום
תגובות: 13
צפיות: 1613

Re: שימוש בכספי צדקה לצורכי רישום

אין מספיק ישיבות!
יש צורך בכל ישיבה!
אני מדבר מהנסיון ומהשטח רבים הבחורים שנמצאים במקומות שלא מתאימים להם!
למה אב נורמאלי חושב שהבן שלו יסתדר ויצליח לקבל משהו מהר''מ כשיש איתו מאה בחורים בשיעור??
יש הרבה להרחיב ממה שראו עיני ולא זר ולא כעת העת.
על ידי שייף נפיק
ה' יוני 27, 2019 2:29 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הערות בנוסח זבד הבת - מי שברך ללידת בת.
תגובות: 8
צפיות: 748

Re: הערות בנוסח זבד הבת - מי שברך ללידת בת.

אישצפת כתב:אביחיל זה שמו של אבי אסתר ולא של אמה.

אכן תיקנתי תודה.
על ידי שייף נפיק
ה' יוני 27, 2019 2:29 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הערות בנוסח זבד הבת - מי שברך ללידת בת.
תגובות: 8
צפיות: 748

Re: הערות בנוסח זבד הבת - מי שברך ללידת בת.

מענין ההחלפה. אבל כמדומה במקורו שנתקן לבת. ובאמת לא הבנתי מה עשו לבן, האם לא היה מנהג הספרדים לעשות מי שברך לבן?
על ידי שייף נפיק
ה' יוני 27, 2019 1:18 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הערות בנוסח זבד הבת - מי שברך ללידת בת.
תגובות: 8
צפיות: 748

הערות בנוסח זבד הבת - מי שברך ללידת בת.

א. בנוסח 'זבד הבת' – מי שברך הנהוג אצל עדות המזרח. מי שברך אמותינו שרה רבקה... ואסתר בת אביחיל. יל''ע למה רק באסתר הזכיר שם אביה. ואולי י''ל לפי המבואר מגילה דף טו, א "אמר עולא: כל מקום ששמו ושם אביו בנביאות - בידוע שהוא נביא בן נביא". ואם כן מובן שאסתר היתה גם בת נביא מה שלא היה כן בשאר ה...
על ידי שייף נפיק
ה' יוני 27, 2019 1:17 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הערות בפיוט 'כי אשמרה שבת'
תגובות: 5
צפיות: 760

הערות בפיוט 'כי אשמרה שבת'

. הערות בנוסח הפיוט 'כי אשמרה שבת' לרבי אברהם אבן עזרא. ''בו לערוך לחם פנים בפניו\ על כן להתענות בו על פי נבוניו\ אסור לבד מיום כיפור עוני\ " יש להבין מה השייכות בין עריכת לחם הפנים שבשבת כנתינת טעם לאיסור תענית בשבת, הלא איסור התענית עיקרו מחמת מניעת העונג. וצ''ע. "'מיחל מלאכה בו סופו להכ...
על ידי שייף נפיק
ה' יוני 27, 2019 10:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקובע מקום לתפילתו - לכל התפילות?
תגובות: 18
צפיות: 1408

Re: הקובע מקום לתפילתו - לכל התפילות?

אגב, טעות נושנה שנתאזרחה היטב בציבור שרוב הלכות תפילה שייכות רק אל שחרית, נציין למשל את השתחוואה (ואמירת 'מה טובו') והמתנה בפתח בית הכנסת וביציאתו, וכן קביעות מקום, ועשרה ראשונים, ועוד רבים רבים!!
ודי בהערה זו..
על ידי שייף נפיק
ה' יוני 27, 2019 12:26 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'כי בצרה גדולה אנחנו'
תגובות: 17
צפיות: 1398

Re: 'כי בצרה גדולה אנחנו'

תמיד הסברתי לעצמי, א. כל שאין ביהמ''ק הרי שאנו שרויים בצרה גדולה, והיום שהוא יום זעקה הוא יום לזעוק על זה. ב. לפי''ד הרמח''ל המפורסמים בדרך ה' שכל הארה וענין מאיר שוב בשוב אותו הזמן א''כ ברור שכל הצומות הם בכלל. אלא שיש להעיר מתענית ציבור כמו ער''ח או בדומה לזה שאם יש עשרה אומרים עננו, ולא תמיד זה ע...
על ידי שייף נפיק
ה' יוני 27, 2019 12:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 6811

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות י' ב' הכל בכתב

מבואר ברש''י שהכל בכתב הוא בכלי בית ראשון. צ''ע וכי בבית שני לא היה דין זה?
והאם במשכן לא היה דין הכל בכתב? וראה בהערות למקדש דוד (מהדורת הרב אליאש) שמביא מהפלאה שהבין שגם במשכן היה דין הכל בכתב ולכן תמה איך נעשה מריקועי המחתות דקורח ציפוי למשכן וכי שינו מהמידות. ע''ש.
על ידי שייף נפיק
ד' יוני 26, 2019 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרק שירה
תגובות: 17
צפיות: 2037

Re: פרק שירה

יש להוסיף מברכות נז, א הרואה אווז בחלום יצפה לחכמה שנא' חכמות בחוץ תרונה, והבא עליה הוי ראש ישיבה א''ר אשי אני ראיתיה בחלום ובאתי עליה וסלקית לגדולה. והנה ידוע שמי שנהיה ראש ישיבה מעשירים אותו ומגדלים אותו, וא''כ אחר הבטחון זכה למילוי חסרונותיו.. ודוק. ולציין ממגילה שמשלה הגמ' את אביגיל לאווז 'שפיל ...
על ידי שייף נפיק
ד' יוני 26, 2019 11:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2889
צפיות: 262307

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

יישר כחך!
על ידי שייף נפיק
ד' יוני 26, 2019 12:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2889
צפיות: 262307

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שייף נפיק כתב:בהקדמה לתהילים של הרש'ר הירש מבאר שספר תהילים הוא ספר אוניברסאלי המיועד לכל המין האנושי, אני מחפש מקורות קדומים יותר.
מה שאני מחפש כלפי ת''ת - שאין איסור ת''ת האסור לגויים - בספר התהילים.
הרעיון הוא מפאת היותו שבח ותהילה ולא ספר לימוד.
והמסייעני שכמ''ה


הקפצה.
זקוק בהקדם
ויישר כחו
על ידי שייף נפיק
ג' יוני 25, 2019 3:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש לשון הרע על תנאים?
תגובות: 18
צפיות: 1022

Re: יש לשון הרע על תנאים?

ידועים דברי הגמרא בשבת (יב:) אודות ר' ישמעאל בן אלישע שהטה את הנר בשבת. ומצאנו בהרבה מקומות שמספרת הש"ס על הקדמונים ששגגו, וכי אין כאן בעיה של לשון הרע? לכאורה שוגג אינו לה''ר. ואמנם יש להעיר וכבר נכה''ב באורך בפורום מאיזהו מקומן, כמו חנן בישא דב''ק, וכמו רבים טןביא חטא וזיגוד מנגיד ואולי על מ...
על ידי שייף נפיק
ג' יוני 25, 2019 3:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש לשון הרע על תנאים?
תגובות: 18
צפיות: 1022

Re: יש לשון הרע על תנאים?

במדרש מבואר שהיה לאונסה. ו'זונה' לאו מרצונה אלא אנוסה. ואין כאן לה''ר.
על ידי שייף נפיק
ב' יוני 24, 2019 11:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2889
צפיות: 262307

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

יישר כחך. ואכן בנפה''ח כמדומה שמנ''ל שהתקבלה בקשת דוד בזה. ועכ''פ אי''ז סתירה למה שכתבתי לגבי בני נח
על ידי שייף נפיק
ב' יוני 24, 2019 11:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2889
צפיות: 262307

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בהקדמה לתהילים של הרש'ר הירש מבאר שספר תהילים הוא ספר אוניברסאלי המיועד לכל המין האנושי, אני מחפש מקורות קדומים יותר.
מה שאני מחפש כלפי ת''ת - שאין איסור ת''ת האסור לגויים - בספר התהילים.
הרעיון הוא מפאת היותו שבח ותהילה ולא ספר לימוד.
והמסייעני שכמ''ה
על ידי שייף נפיק
ב' יוני 24, 2019 12:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 76
צפיות: 5714

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

מה הכוונה בר"ן?
ומה אם אם אחד יבוא ויבאר על אגדה שאינה כפשטה יעבור על לא תסור?
על ידי שייף נפיק
ב' יוני 24, 2019 10:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כבל ה-USB של ה'אוצר' רופף
תגובות: 24
צפיות: 1630

Re: כבל ה-USB של ה'אוצר' רופף

גם אני סובל מזה עד מאוד!
על ידי שייף נפיק
א' יוני 23, 2019 11:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת שלח - היש בה עץ אם אין - פירוש מענין
תגובות: 5
צפיות: 602

Re: פרשת שלח - היש בה עץ אם אין - פירוש מענין

אוהב עמו כתב:מה מקור הפירוש?
ולכאורה היה יותר מתאים לפי זה לשון רבים היש בה עצים אם אין


רבי פנחס מקוריץ - אמרי פנחס.
ייש'כ לרב לייטנר על המ''מ הנפלא!
על ידי שייף נפיק
א' יוני 23, 2019 2:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב השבת הלוואה בלי תביעה
תגובות: 2
צפיות: 278

Re: חיוב השבת הלוואה בלי תביעה

מה עם הן שלך צדק? הלא נתחייב לו בדיבורו שישיב לו בזמן ההוא?
על ידי שייף נפיק
א' יוני 23, 2019 2:42 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת שלח - היש בה עץ אם אין - פירוש מענין
תגובות: 5
צפיות: 602

פרשת שלח - היש בה עץ אם אין - פירוש מענין

20190623_024216-1.jpg
20190623_024216-1.jpg (593.74 KiB) נצפה 602 פעמים
על ידי שייף נפיק
א' יוני 23, 2019 2:29 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות - פרשת שלח
תגובות: 2
צפיות: 373

Re: הערות - פרשת שלח

יג, כו-כז וַיֵּלְכ֡וּ וַיָּבֹאוּ֩ אֶל־מֹשֶׁ֨ה וְאֶֽל־אַהֲרֹ֜ן וְאֶל־כָּל־עֲדַ֧ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛ל אֶל־מִדְבַּ֥ר פָּארָ֖ן קָדֵ֑שָׁה וַיָּשִׁ֨יבוּ אֹתָ֤ם דָּבָר֙ וְאֶת־כָּל־הָ֣עֵדָ֔ה וַיַּרְא֖וּם אֶת־פְּרִ֥י הָאָֽרֶץ: וַיְסַפְּרוּ־לוֹ֙ וַיֹּ֣אמְר֔וּ בָּ֕אנוּ אֶל־הָאָ֖רֶץ אֲשֶׁ֣ר שְׁלַחְתָּ֑נוּ וְ֠ג...
על ידי שייף נפיק
א' יוני 23, 2019 2:23 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכות ההפטרה - כי אל נאמן ורחמן אתה
תגובות: 10
צפיות: 949

Re: ברכות ההפטרה - כי אל נאמן ורחמן אתה

זה לא עוזר לי בכי הוא זה שאתה מציין אחרי הארבעים העמודים הראשונים!
יישר כחך על הטירחא עכ''פ.
(מוטב לציין שם הספר והעמוד ואחפש)
על ידי שייף נפיק
א' יוני 23, 2019 12:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 401
צפיות: 38901

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

מלווה מלכה אחר חצות בפת או קודם חצות במזונות??
על ידי שייף נפיק
א' יוני 23, 2019 12:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ציוני מקורות בילקוט יוסף
תגובות: 53
צפיות: 4473

Re: ציוני מקורות לא נכונים בילקוט יוסף

שמעתי כי יש גאון אחד מופלא ובקי טובא בהלכה מרבני ישיבת אור החיים שעוזר על ידו הרבה בכתיבה (מה שמסביר את ההסכמות הרבות והארוכות). איני יודע את אמיתותה אך כך סיפרו לי תלמידי מהישיבה שם.

עבור לחיפוש מתקדם