מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1949 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שייף נפיק
א' יוני 23, 2019 12:09 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכות ההפטרה - כי אל נאמן ורחמן אתה
תגובות: 10
צפיות: 949

ברכות ההפטרה - כי אל נאמן ורחמן אתה

2019_06_23_00.02.35.png לכוארה מהו 'א-ל נאמן ורחמן אתה' בשלמא נאמן מובן, אך מה שייך כאן הרחמן לנאמנות הדברים? אלא, כמבואר, שנבואה לרעה הקב''ה חוזר בו ומה שאין כן לטובה, וזה שאומרים כאן 'רחמן' שמרחמיו שקבע בסדר ההנהגה שלטובה לא חוזר בו ולרעה כן, וזהו נאמן ורחמן. ודוק. ובאמת היה קשה לי מהו 'דבר אחד מ...
על ידי שייף נפיק
ש' יוני 22, 2019 11:54 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אב הרחמים - ככתוב בתורת משה איש האלוקים
תגובות: 11
צפיות: 1589

Re: אב הרחמים - ככתוב בתורת משה איש האלוקים

בשבת קודש חשבתי שהפשט - ואולי זה כוונת הרב אוצה''ח - שבאים להדגיש שאף שמדובר כאן על נקמה - הרי זה בא מחמת ציווי משה איש האלוקים - ולכן מודגש שהוא איש אלוקים ולא מפי עצמו. וכד הוינא טליא פירשתי מה שכתוב בתהילים 'לעשות נקמה בגוים... משפט כתוב הדר הוא לכל חסידיו' שההדר הוא מחמת שהנקמה היא לא כשאר אומות...
על ידי שייף נפיק
ש' יוני 22, 2019 11:34 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת וישב -אהבת יעקב את יוסף - בדברי השמיה''ל
תגובות: 4
צפיות: 508

Re: פרשת וישב -אהבת יעקב את יוסף - בדברי השמיה''ל

אכן. ולאלו שלא מבינים 'שפיון' פי' מרגל..
על ידי שייף נפיק
ש' יוני 22, 2019 11:32 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ברכה על הבשמים ביום הכפורים - מתי צריך לברך שוב?
תגובות: 4
צפיות: 441

ברכה על הבשמים ביום הכפורים - מתי צריך לברך שוב?

2019_06_22_23.30.47.png
2019_06_22_23.30.47.png (69.55 KiB) נצפה 165 פעמים

2019_06_22_23.30.47 - עותק.png
2019_06_22_23.30.47 - עותק.png (89.24 KiB) נצפה 165 פעמים

לכאו' לפי''ז א''צ לברך כל זמן שהוא בבית הכנסת ודעתו להריח שוב. אא''כ נימא דהעומד בתפילה הוי הפסק. וצ''ע!
על ידי שייף נפיק
ו' יוני 21, 2019 1:04 am
פורום: הודעות אוצר החכמה
נושא: ארגון החומר בפורום
תגובות: 16
צפיות: 13264

Re: ארגון החומר בפורום

[quote="אוצר החכמה"]הפורום מכיל חומר רב בכל מיני תחומים תורניים וכן בענייני סופרים וספרים. זה זמן רב שאנחנו שואלים את עצמנו איך להנגיש אותו יותר ואיך לברור בו את התבן מן הבר. חשבנו שארגון החומר בפורמט המושתת שיטת ויקי שויקיפדיה היא הדוגמא הידועה שלה. יוכל לשפר את ארגון החומר ולתת גישה נוחה...
על ידי שייף נפיק
ו' יוני 21, 2019 12:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איטא = יהודית או אסתר
תגובות: 11
צפיות: 1673

Re: איטא = יהודית או אסתר

לפני יותר משנה רציתי לקרוא לביתי יהודית על שם איטא ופתחתי על זה אשכול כאן ולא מצאו מקור נאמן שאיטא שייך ליהודית.. (מכח זה קראתי לה שניהם..)
חפש: משמעות שם נשים. אינני יודע לעשות קישור..
על ידי שייף נפיק
ה' יוני 20, 2019 11:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 739
צפיות: 145010

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

על קדושת בית תפלתם של המוסלמים כיון שהם מתפללים אל ה'
ובזכרוני שהובא כאן לםני כמה שנים שאחד מגדולי ירושלים (אולי הגרי''ח זוננפלד) היה מקפיד לא לעבור לפני מוסלמי המתפלל
ואמנם אני צריך מקור כתוב.
והמסייעים יהיה שכמ''ה
שייף
על ידי שייף נפיק
ה' יוני 20, 2019 5:07 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת וישב -אהבת יעקב את יוסף - בדברי השמיה''ל
תגובות: 4
צפיות: 508

פרשת וישב -אהבת יעקב את יוסף - בדברי השמיה''ל

2019_06_20_17.05.11.png
2019_06_20_17.05.11.png (150.95 KiB) נצפה 508 פעמים

לא הבנתי את סוף דבריו, מה הכוונה שאהב אותו רק בגלל שהוא בן זקונים??
על ידי שייף נפיק
ד' יוני 19, 2019 12:01 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?
תגובות: 25
צפיות: 4236

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

פלא שלא הביאו מה שביאר הסטייפלער ליבלח''א בנו הגר''ח דבר חדש - והביאו בטד''ק - ששמו אותם על כפות מאזניים ואהרן היטה הכף. עיי'ש.
על ידי שייף נפיק
ג' יוני 18, 2019 1:09 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד
תגובות: 49
צפיות: 2628

Re: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד

פלגינן כתב:
בוצינא כתב:מצאתי רעיא מהימנא!!! (לא נדפס) שביאר את הפזמון על דרך הסוד
לאיזו תקופה/שנה אם כן ניתן להעריך את הפזמון הזה?[/b]

לשנה שבה יצא הרעיא מהימנא שמצאת, אולי קצת קודם.


תמהני עליך! אפילו המשכילים הכי גרועים לא אחרו כל כך את הרעיא מהימנא?!?
אלא אם כן התכוונת לדברי החד ברנש.
על ידי שייף נפיק
ג' יוני 18, 2019 1:06 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: באקדמות ''מקרב ליה בריה בחרביה ברברבותא''
תגובות: 6
צפיות: 434

Re: אקדמות ''מברכים בריך יקריה בכל לשון לחישותא''

מש''כ ''מברכין בריך יקריה בכל לשן לחישותא'' צ''ב, שהרי אין המלאכים מכירים בלשון ארמי. שתי תשובות לדבר: א. 'לשון' משמשת בכמה לשונות, וכאן היא משמשת בלשון נוסח, סגנון. ב. אין הכוונה 'מברכים בכל לשון', אלא 'כבודו ברוך בכל לשון', ודוק. כפי פירושך השני מתיישב היטב קושיא הא' אלא שאין זה כלל במשמעות הלשון...
על ידי שייף נפיק
ב' יוני 17, 2019 11:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי הוא הזמן המסוגל מהתורה להתפלל על זיווג?
תגובות: 10
צפיות: 773

Re: מתי הוא הזמן המסוגל מהתורה להתפלל על זיווג?

ואגב, אומרים העולם ששינה ביום שישי סגולה לזיווג הגון... שכן מצינו באדה''ר שהלך לישון ביום שישי וכשקם מצא את זיווגו... ואם כן לא מופקע שזה זמן לתפילה, והמנחה של שישי רעווא דרעווין..
על ידי שייף נפיק
ב' יוני 17, 2019 11:33 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד
תגובות: 49
צפיות: 2628

Re: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד

20190617_233132.jpg
20190617_233132.jpg (1.06 MiB) נצפה 1812 פעמים
20190617_233141.jpg
20190617_233141.jpg (991.12 KiB) נצפה 1812 פעמים
על ידי שייף נפיק
ב' יוני 17, 2019 11:30 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד
תגובות: 49
צפיות: 2628

Re: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד

על פיוט זה חוברו שני כרכים אינציקלופדיים בשם רמות גלעד מאת הרב אברהם וויספיש, מסתמא ישנם באוצר.
אצלם לך קצת מהנוגע לך.
על ידי שייף נפיק
ב' יוני 17, 2019 1:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקדמת שמו של רבי עקיבא לגערה.
תגובות: 5
צפיות: 403

Re: הקדמת שמו של רבי עקיבא לגערה.

ובעצם ההקדמת השם לגערה מצינו רבות, ''בן דורמסקית עד מתי אתה מעות עלינו את הכתובים'' וכהנה רבות. וביומא עו א' מודעי (ר''א המודעי) עד מתי אתה מגבב דברים.
ובמדרש תנאים דברים א' א'.
על ידי שייף נפיק
ב' יוני 17, 2019 1:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקדמת שמו של רבי עקיבא לגערה.
תגובות: 5
צפיות: 403

Re: הקדמת שמו של רבי עקיבא לגערה.

[/list]אני הצעיר עמדתי בעבר על עצם זה שמצינו שמידתו של ר''ע שהיה מקבל תוכחה, והיה נראה להאיר מוסר השכל, שר''ע שהיה גדול שבתורה שבע''פ (כמו שאמר משה רבינו שראויה התורה שתמסר על ידו, והוא מושג תושבע''פ כמש''כ 'דברים שלא נגלו למשה נגלו לר''ע וחבריו') הוא קיבל הרבה תוכחה בלימודו, ועל ידי זה נתגדל הרבה י...
על ידי שייף נפיק
ב' יוני 17, 2019 9:22 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: באקדמות ''מקרב ליה בריה בחרביה ברברבותא''
תגובות: 6
צפיות: 434

באקדמות ''מקרב ליה בריה בחרביה ברברבותא''

עוד העיר אחי הג''ר שלמה מה שכתוב שהקב''ה יהרוג ללויתן "מקרב ליה בריה בחרביה ברברבותא'' ולא מזכיר מה שמבואר במדרשים שנאמר שקודם ישלח את גבריאל להורגו וכשלא יצליח אז יהרגהו ה', וצ''ל, שעיקר השבח הזכיר, שהקב''ה יעשה בכבודו ובעצמו.
על ידי שייף נפיק
ב' יוני 17, 2019 9:18 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: נעשה ונשמע
תגובות: 5
צפיות: 1045

בענין הקדמת נעשה לנשמע

בענין הקדמת נעשה לנשמע עיין בית הלוי משפטים בענין הקדמת נעשה לנשמע, שנשמע היינו לימוד בתור תכלית בפנ''ע, ולא רק בשביל לדעת לקיים ע"ש. (וידידי שאל למו''ר הגרי''י פינקוס איך בכלל הבינו ישראל שיש ענין כזה, והשיב שמצינו בהם ענין לימוד וכמוש''כ שמימותיהם של אבותינו לא פסקה ישיבה מהם, והיה שייך אצלם ...
על ידי שייף נפיק
ב' יוני 17, 2019 9:09 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: באקדמות ''מקרב ליה בריה בחרביה ברברבותא''
תגובות: 6
צפיות: 434

אקדמות ''מברכים בריך יקריה בכל לשון לחישותא''

אקדמות
העיר אחי ר' שלמה שיחי' מש''כ ''מברכין בריך יקריה בכל לשון לחישותא'' הוא צ''ב שאין המלאכים מכירים בלשון ארמי, ואמנם יש ראשונים שכתבו שהם מכירים בלשון ארמי רק שהוא מגונה בעיניהם להזדקק לו, ואולי מיירי בשרים של אומות שהם משבחים בלשון האומה וצ''ע. ואולי יל''פ בכל לישן כמו 'בכל פה' וא''כ לק''מ.
על ידי שייף נפיק
א' יוני 16, 2019 12:04 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: האם במחשב כזה אפשר להכניס את האוצר לתוך המחשב?
תגובות: 17
צפיות: 1550

Re: האם במחשב כזה אפשר להכניס את האוצר לתוך המחשב?

אוצר החכמה כתב:לא יכנס. במחשב הזה יש רק 256גב של דיסק ואתה צריך למעלה מטרה (1000GB).

הדיון על SSD היה עקרוני האם אוצר החכמה דורש שהדיסק הפנימי יהיה SSD ועל זה באה התשובה שלא.

ואין שום אפשרות להוסיף ע''ז איה דיסק קטן או משהו??
על ידי שייף נפיק
א' יוני 16, 2019 10:53 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: האם במחשב כזה אפשר להכניס את האוצר לתוך המחשב?
תגובות: 17
צפיות: 1550

Re: האם במחשב כזה אפשר להכניס את האוצר לתוך המחשב?

אתה צריך SSD של 2 ט"ב בגודל M2. (וכמובן אין זה מובנה במחשב הנ"ל ולא בשאר מחשבים. קונים מחשב, קונים בנפרד -במחיר הגון- SSD כנ''ל, ומכניסים לבתוכו). צריך שיהיה SSD דייקא? או מתאים עם כל דיסק המכיל 2 ט"ב? לא צריך שיהיה SSD. תודה לכולכם. עדיין לא קניתי - ואכן משיהו כבר הציע לי דרך זאפ וא...
על ידי שייף נפיק
ש' יוני 15, 2019 11:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 328
צפיות: 41153

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

20190615_234339.jpg
20190615_234339.jpg (1.26 MiB) נצפה 960 פעמים
20190615_234339-1.jpg
20190615_234339-1.jpg (1.77 MiB) נצפה 960 פעמים

מענין מאוד היחס שלו לבין הזמנים מי שדיבר על 'נהנתנות' וכו' יראה מה כתב כאן - יסכר פי דוברי שקר
על ידי שייף נפיק
ש' יוני 15, 2019 11:42 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: האם במחשב כזה אפשר להכניס את האוצר לתוך המחשב?
תגובות: 17
צפיות: 1550

האם במחשב כזה אפשר להכניס את האוצר לתוך המחשב?

2019_06_15_23.41.14.png
2019_06_15_23.41.14.png (260.17 KiB) נצפה 1550 פעמים

מי שיודע נא יודיעני בהקדם ושכמ''ה!
על ידי שייף נפיק
ש' יוני 15, 2019 11:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 328
צפיות: 41153

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

בחוברת שיצאה לאור לרגל כינוס הבוגרים של ישיבת אתרי נכתב ששימש במשך תקופה כר''מ.
לא ידוע לי שזה היה. אולי אברך וכו' כן אבל לא ר''מ. מה ידוע לכם?
על ידי שייף נפיק
ש' יוני 15, 2019 10:55 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: מאיפה המנהג לאכול את מאכלי החלב בליל שבועות?!
תגובות: 13
צפיות: 912

Re: מאיפה המנהג לאכול את מאכלי החלב בליל שבועות?!

כיוצא בו בפסח שני נהגו לאכול מצות בי''ד בעוד שפסח הוא בט''ו
על ידי שייף נפיק
ש' יוני 15, 2019 10:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת הטוב והמיטיב במקבל מתת ממון כשאינו יודע ממי קיבל
תגובות: 1
צפיות: 158

ברכת הטוב והמיטיב במקבל מתת ממון כשאינו יודע ממי קיבל

מעשה מופלא שאירע עם קרוב משפחתי שיחי' שהיה זקוק בהקדם לכסף לצורך חתימת חוזה ולפתע התקשר אלי אחד ממספר חסוי שהפקיד לו סכום נכבד מאוד בעילום שם ולא הצלחנו לעלות על עקבותיו. אמרתי לו שלכאורה עליו לברך הטוב והמיטיב. והנה המ''ב רכ''ג סק''כ כ' שאין מברכין על מתנת ממון כי מתבייש בזה. וחשבתי שכאן שאינו יודע...
על ידי שייף נפיק
ג' יוני 11, 2019 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: גליון חדש בית נאמן מהגאון הרב מאיר מאזוז שליטא כמה גליונות
תגובות: 11
צפיות: 1544

Re: גליון חדש בית נאמן מהגאון הרב מאיר מאזוז שליטא כמה גליונות

בגליון האחרון התפרסמה פרסומת לספרי רבני הר המור
וכן פסק לא לומר תחנון ביום ירושלים.
1+1 = יש כאן דעות דתיות לאומיות?!
על ידי שייף נפיק
ב' יוני 10, 2019 1:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני השדים
תגובות: 139
צפיות: 9766

Re: בעניני השדים - בועז משמש בשערות רות לבדוק אם היא שדה

מבואר במדרש רבה שמשמש בשערה לראות כי לרוחות אין שערות. והרד''ל הקשה מעירובין ק' 'ומגדלת שער כלילית' הרי דיש לרוחות שערות, ומציין לדבריו בפירושו לפרדר''א פי''ד ולא מצאתיו שם. אשמח במציאת דבריו. ובביאור התירוש (מובא בליקוטים על המ''ר וילנא) מפרש בתמיה שודאי יש לרוחות שערות. ומענין שבמדרש מבואר שגם אחר...
על ידי שייף נפיק
ב' יוני 10, 2019 1:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני השדים
תגובות: 139
צפיות: 9766

Re: בעניני השדים

מענין מאוד!
מי האיש ומאיזה תקופה הוא? אחרי הרמב''ם או לפניו?
על ידי שייף נפיק
א' יוני 09, 2019 10:27 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: בעל האקדמות- בירור
תגובות: 115
צפיות: 20661

Re: בעל האקדמות- בירור

הערה יפה אמר אחי הג''ר שלמה שיחי' הנה באלדד הדני מצינו שהותיר אחריו הלכות ופסקים וכאן אותו צדיק מבני משה לא מצינו שהותיר אחריו שום פסקים וגילויים מאוצרותיהם העתיקים והנדירים של בני משה? הלא דבר הוא?! גם, שלא נודע לא שמו ולא מקום קבורתו?! גם הערה למה ר' מאיר ש''ץ לא רמז את הענין בכל הפיוט?! וסתם מתי ...
על ידי שייף נפיק
א' יוני 09, 2019 10:10 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: פיוטים קדומים לכבוד התורה בארמית
תגובות: 7
צפיות: 614

Re: פיוטים קדומים לכבוד התורה בארמית

ושמעתי עוד לומר כיון שהמלאכים קטרגו על ישראל על שקבלו התורה על כן נתקנו הפיוטים בלשון ארמי שאין המלאכים מכירים בו
וכמו שמצינו לגבי קדיש ולגבי הא לחמא עניא.
על ידי שייף נפיק
ו' יוני 07, 2019 3:25 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שייכות בין מתן תורה ושירת הים
תגובות: 0
צפיות: 300

שייכות בין מתן תורה ושירת הים

הנה יש הרבה דברים הדומים ושייכים זל''ז, והם מלמדים זה לזה, ונתחיל עם המש'ח המופלא 20190607_113909-1.jpg ולדברי המש''ח נראה שבשירת הים הוא ענין העברה לדורות ('לאמור') את האמונה בהשגחה, וכאן הוא אמונה בקבלת תורה - קבלת עומ''ש שבקיום המצוות. וכן בשניהם היה קבלת עומ'ש, וכמו שאומרים בתפילה 'ומלכותו ברצון...
על ידי שייף נפיק
ו' יוני 07, 2019 1:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "והראוני בחלום שהיא גירסת גאונים"
תגובות: 10
צפיות: 1286

Re: "והראוני בחלום שהיא גירסת גאונים"

מה ההשוואה, הוא היה קדוש נורא מהקדמונים, והוא היה אדם בן זמננו?
(כמדומה שלפני כשנה או יותר היה עליו כתבה מקיפה בעלון עלים לתרופה בעלז - אנטוורפן ושם תינו צידקותו וקדושתו)
על ידי שייף נפיק
ד' יוני 05, 2019 12:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קרבן של אדם הראשון - מן המותר בפיך
תגובות: 3
צפיות: 181

Re: קרבן של אדם הראשון - מן המותר בפיך

יישר כח!
התעוררתי לזה מקובץ האוצר החדש שמעיר שם אחד דבר שלענ''ד הוא פלא גדול, שדן שכמו שבשבת מותר להרוג כינה שלא נולדה מפ''ו, אז גם בע''ח שלא נהיו מפ''ו רק נבראו יהיה דינם שונה, ואדה''ר הותר לו לאוכלם, ומזה התחלתי להסתפק לשיטתו אולי אדה''ר היה מותר בשור ההוא.
אבל עצם הספק זה נראה לי לא קשור כלל.
על ידי שייף נפיק
ד' יוני 05, 2019 11:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: קרבן של אדם הראשון - מן המותר בפיך
תגובות: 3
צפיות: 181

קרבן של אדם הראשון - מן המותר בפיך

מסתמא שמדברים על זה..
אם היה אסור באכילת בשר איך הקריב(ראה חולין ס, א שבת כח, ב ע''ז ח, א) הרי לא הוי מן המותר בפיך, או שלא היה צריך מן המותר כי לא נתחדש עדיין דין מן המותר בפיך?
על ידי שייף נפיק
ד' יוני 05, 2019 1:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפצת סידור לבני נח
תגובות: 3
צפיות: 283

הפצת סידור לבני נח

בירחון האוצר סיון ע''ט כתב הרב אלחנן פרינץ לאסור הפצת סידור לבני נח. ודן כדרכה של תורה. והנה מו''ר הגאון ר' יואל שוורץ שליט''א (נא להזכירו לרפו''ש יואל בן לאה בתושח''י) אשר כמדומה שהוא בבחינת מרא דשמעתתא בעניני בני נח עבד בה מעשה ואף חיבר סידור לבני נח, ואולי ישנו באוצר החכמה. וכשיבריא במהרה אבוא אל...
על ידי שייף נפיק
ב' יוני 03, 2019 11:15 am
פורום: אספקלריא
נושא: עניבה - מלבוש של גויים
תגובות: 137
צפיות: 8587

Re: עניבה בשבת אחה''צ..

ראיתי כמה מעונבים שבשבת מקפידים ללכת עם עניבה אולם במנחה של שבת רואים אותם בלי עניבה. האם יש לזה איזה טעם תורני, או שפשוט במנחה כבר מזיעים מכל השבת והעניבה מכבידה מידי?... באמת רב משה מרדכי חדש הקפיד בזה בישיבת אור אלחנן. נימוקו היה, אם העניבה היא לכבד את השבת, אז גם שעות אחר הצהריים זה עדיין שבת ו...

עבור לחיפוש מתקדם

cron