מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2055 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שייף נפיק
ו' יוני 28, 2019 12:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: המאבד עצמו לדעת - מקור
תגובות: 7
צפיות: 715

Re: המאבד עצמו לדעת - מקור

לפני הרבה שנים ראיתי בספר של נכד הנודע ביהודה על הרמב''ם כמדומה משהו עם אליעזר (אולי יד אליעזר? נראה לי ששמו ר' אליעזר לנדא - ספר של מכון ירושלים) שעמד היטב בענין זה. מסתמא הבקיאים ידעו שם הספר ושם זה לא כ''כ קשה למצוא. ועיין סוף כתובות במעשה דכובס שנפל מן הגג שלא היה בהספדו של רבי, ושם עסקו בזה המח...
על ידי שייף נפיק
ה' יוני 27, 2019 4:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יפה נדרשת - אשכול ביאורים ועיונים במדרש תנחומא
תגובות: 0
צפיות: 570

יפה נדרשת - אשכול ביאורים ועיונים במדרש תנחומא

קורח. א. בקצת דפוסים איתא (וכן הוא בילקוט משלי אות תתקנ''ז) "ויקח קורח – זה שאמר הכתוב אח נפשע מקרית עוז ומדינים כבריח ארמון... שהעלתה הארץ בריחיה בעדו כארמון'' משמע שהארץ התרוממה לבולעם. (ועיין לקמן סימן יא 'לאקרובי פיתחא') ובזה מבואר מהו שמבואר באבות פ''ה 'ופי הארץ' שהוא פה העולה מן הארץ ודוק...
על ידי שייף נפיק
ה' יוני 27, 2019 2:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שימוש בכספי צדקה לצורכי רישום
תגובות: 13
צפיות: 1745

Re: שימוש בכספי צדקה לצורכי רישום

אין מספיק ישיבות!
יש צורך בכל ישיבה!
אני מדבר מהנסיון ומהשטח רבים הבחורים שנמצאים במקומות שלא מתאימים להם!
למה אב נורמאלי חושב שהבן שלו יסתדר ויצליח לקבל משהו מהר''מ כשיש איתו מאה בחורים בשיעור??
יש הרבה להרחיב ממה שראו עיני ולא זר ולא כעת העת.
על ידי שייף נפיק
ה' יוני 27, 2019 2:29 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הערות בנוסח זבד הבת - מי שברך ללידת בת.
תגובות: 8
צפיות: 821

Re: הערות בנוסח זבד הבת - מי שברך ללידת בת.

אישצפת כתב:אביחיל זה שמו של אבי אסתר ולא של אמה.

אכן תיקנתי תודה.
על ידי שייף נפיק
ה' יוני 27, 2019 2:29 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הערות בנוסח זבד הבת - מי שברך ללידת בת.
תגובות: 8
צפיות: 821

Re: הערות בנוסח זבד הבת - מי שברך ללידת בת.

מענין ההחלפה. אבל כמדומה במקורו שנתקן לבת. ובאמת לא הבנתי מה עשו לבן, האם לא היה מנהג הספרדים לעשות מי שברך לבן?
על ידי שייף נפיק
ה' יוני 27, 2019 1:18 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הערות בנוסח זבד הבת - מי שברך ללידת בת.
תגובות: 8
צפיות: 821

הערות בנוסח זבד הבת - מי שברך ללידת בת.

א. בנוסח 'זבד הבת' – מי שברך הנהוג אצל עדות המזרח. מי שברך אמותינו שרה רבקה... ואסתר בת אביחיל. יל''ע למה רק באסתר הזכיר שם אביה. ואולי י''ל לפי המבואר מגילה דף טו, א "אמר עולא: כל מקום ששמו ושם אביו בנביאות - בידוע שהוא נביא בן נביא". ואם כן מובן שאסתר היתה גם בת נביא מה שלא היה כן בשאר ה...
על ידי שייף נפיק
ה' יוני 27, 2019 1:17 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הערות בפיוט 'כי אשמרה שבת'
תגובות: 9
צפיות: 1376

הערות בפיוט 'כי אשמרה שבת'

. הערות בנוסח הפיוט 'כי אשמרה שבת' לרבי אברהם אבן עזרא. ''בו לערוך לחם פנים בפניו\ על כן להתענות בו על פי נבוניו\ אסור לבד מיום כיפור עוני\ " יש להבין מה השייכות בין עריכת לחם הפנים שבשבת כנתינת טעם לאיסור תענית בשבת, הלא איסור התענית עיקרו מחמת מניעת העונג. וצ''ע. "'מיחל מלאכה בו סופו להכ...
על ידי שייף נפיק
ה' יוני 27, 2019 10:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקובע מקום לתפילתו - לכל התפילות?
תגובות: 18
צפיות: 1577

Re: הקובע מקום לתפילתו - לכל התפילות?

אגב, טעות נושנה שנתאזרחה היטב בציבור שרוב הלכות תפילה שייכות רק אל שחרית, נציין למשל את השתחוואה (ואמירת 'מה טובו') והמתנה בפתח בית הכנסת וביציאתו, וכן קביעות מקום, ועשרה ראשונים, ועוד רבים רבים!!
ודי בהערה זו..
על ידי שייף נפיק
ה' יוני 27, 2019 12:26 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'כי בצרה גדולה אנחנו'
תגובות: 17
צפיות: 1536

Re: 'כי בצרה גדולה אנחנו'

תמיד הסברתי לעצמי, א. כל שאין ביהמ''ק הרי שאנו שרויים בצרה גדולה, והיום שהוא יום זעקה הוא יום לזעוק על זה. ב. לפי''ד הרמח''ל המפורסמים בדרך ה' שכל הארה וענין מאיר שוב בשוב אותו הזמן א''כ ברור שכל הצומות הם בכלל. אלא שיש להעיר מתענית ציבור כמו ער''ח או בדומה לזה שאם יש עשרה אומרים עננו, ולא תמיד זה ע...
על ידי שייף נפיק
ה' יוני 27, 2019 12:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 8196

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות י' ב' הכל בכתב

מבואר ברש''י שהכל בכתב הוא בכלי בית ראשון. צ''ע וכי בבית שני לא היה דין זה?
והאם במשכן לא היה דין הכל בכתב? וראה בהערות למקדש דוד (מהדורת הרב אליאש) שמביא מהפלאה שהבין שגם במשכן היה דין הכל בכתב ולכן תמה איך נעשה מריקועי המחתות דקורח ציפוי למשכן וכי שינו מהמידות. ע''ש.
על ידי שייף נפיק
ד' יוני 26, 2019 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרק שירה
תגובות: 17
צפיות: 2163

Re: פרק שירה

יש להוסיף מברכות נז, א הרואה אווז בחלום יצפה לחכמה שנא' חכמות בחוץ תרונה, והבא עליה הוי ראש ישיבה א''ר אשי אני ראיתיה בחלום ובאתי עליה וסלקית לגדולה. והנה ידוע שמי שנהיה ראש ישיבה מעשירים אותו ומגדלים אותו, וא''כ אחר הבטחון זכה למילוי חסרונותיו.. ודוק. ולציין ממגילה שמשלה הגמ' את אביגיל לאווז 'שפיל ...
על ידי שייף נפיק
ד' יוני 26, 2019 11:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3122
צפיות: 318558

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

יישר כחך!
על ידי שייף נפיק
ד' יוני 26, 2019 12:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3122
צפיות: 318558

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שייף נפיק כתב:בהקדמה לתהילים של הרש'ר הירש מבאר שספר תהילים הוא ספר אוניברסאלי המיועד לכל המין האנושי, אני מחפש מקורות קדומים יותר.
מה שאני מחפש כלפי ת''ת - שאין איסור ת''ת האסור לגויים - בספר התהילים.
הרעיון הוא מפאת היותו שבח ותהילה ולא ספר לימוד.
והמסייעני שכמ''ה


הקפצה.
זקוק בהקדם
ויישר כחו
על ידי שייף נפיק
ג' יוני 25, 2019 3:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש לשון הרע על תנאים?
תגובות: 18
צפיות: 1135

Re: יש לשון הרע על תנאים?

ידועים דברי הגמרא בשבת (יב:) אודות ר' ישמעאל בן אלישע שהטה את הנר בשבת. ומצאנו בהרבה מקומות שמספרת הש"ס על הקדמונים ששגגו, וכי אין כאן בעיה של לשון הרע? לכאורה שוגג אינו לה''ר. ואמנם יש להעיר וכבר נכה''ב באורך בפורום מאיזהו מקומן, כמו חנן בישא דב''ק, וכמו רבים טןביא חטא וזיגוד מנגיד ואולי על מ...
על ידי שייף נפיק
ג' יוני 25, 2019 3:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש לשון הרע על תנאים?
תגובות: 18
צפיות: 1135

Re: יש לשון הרע על תנאים?

במדרש מבואר שהיה לאונסה. ו'זונה' לאו מרצונה אלא אנוסה. ואין כאן לה''ר.
על ידי שייף נפיק
ב' יוני 24, 2019 11:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3122
צפיות: 318558

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

יישר כחך. ואכן בנפה''ח כמדומה שמנ''ל שהתקבלה בקשת דוד בזה. ועכ''פ אי''ז סתירה למה שכתבתי לגבי בני נח
על ידי שייף נפיק
ב' יוני 24, 2019 11:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3122
צפיות: 318558

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בהקדמה לתהילים של הרש'ר הירש מבאר שספר תהילים הוא ספר אוניברסאלי המיועד לכל המין האנושי, אני מחפש מקורות קדומים יותר.
מה שאני מחפש כלפי ת''ת - שאין איסור ת''ת האסור לגויים - בספר התהילים.
הרעיון הוא מפאת היותו שבח ותהילה ולא ספר לימוד.
והמסייעני שכמ''ה
על ידי שייף נפיק
ב' יוני 24, 2019 12:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 76
צפיות: 6421

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

מה הכוונה בר"ן?
ומה אם אם אחד יבוא ויבאר על אגדה שאינה כפשטה יעבור על לא תסור?
על ידי שייף נפיק
ב' יוני 24, 2019 10:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כבל ה-USB של ה'אוצר' רופף
תגובות: 24
צפיות: 1777

Re: כבל ה-USB של ה'אוצר' רופף

גם אני סובל מזה עד מאוד!
על ידי שייף נפיק
א' יוני 23, 2019 11:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת שלח - היש בה עץ אם אין - פירוש מענין
תגובות: 5
צפיות: 653

Re: פרשת שלח - היש בה עץ אם אין - פירוש מענין

אוהב עמו כתב:מה מקור הפירוש?
ולכאורה היה יותר מתאים לפי זה לשון רבים היש בה עצים אם אין


רבי פנחס מקוריץ - אמרי פנחס.
ייש'כ לרב לייטנר על המ''מ הנפלא!
על ידי שייף נפיק
א' יוני 23, 2019 2:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב השבת הלוואה בלי תביעה
תגובות: 2
צפיות: 308

Re: חיוב השבת הלוואה בלי תביעה

מה עם הן שלך צדק? הלא נתחייב לו בדיבורו שישיב לו בזמן ההוא?
על ידי שייף נפיק
א' יוני 23, 2019 2:42 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת שלח - היש בה עץ אם אין - פירוש מענין
תגובות: 5
צפיות: 653

פרשת שלח - היש בה עץ אם אין - פירוש מענין

20190623_024216-1.jpg
20190623_024216-1.jpg (593.74 KiB) נצפה 653 פעמים
על ידי שייף נפיק
א' יוני 23, 2019 2:29 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות - פרשת שלח
תגובות: 2
צפיות: 409

Re: הערות - פרשת שלח

יג, כו-כז וַיֵּלְכ֡וּ וַיָּבֹאוּ֩ אֶל־מֹשֶׁ֨ה וְאֶֽל־אַהֲרֹ֜ן וְאֶל־כָּל־עֲדַ֧ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛ל אֶל־מִדְבַּ֥ר פָּארָ֖ן קָדֵ֑שָׁה וַיָּשִׁ֨יבוּ אֹתָ֤ם דָּבָר֙ וְאֶת־כָּל־הָ֣עֵדָ֔ה וַיַּרְא֖וּם אֶת־פְּרִ֥י הָאָֽרֶץ: וַיְסַפְּרוּ־לוֹ֙ וַיֹּ֣אמְר֔וּ בָּ֕אנוּ אֶל־הָאָ֖רֶץ אֲשֶׁ֣ר שְׁלַחְתָּ֑נוּ וְ֠ג...
על ידי שייף נפיק
א' יוני 23, 2019 2:23 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכות ההפטרה - כי אל נאמן ורחמן אתה
תגובות: 10
צפיות: 1058

Re: ברכות ההפטרה - כי אל נאמן ורחמן אתה

זה לא עוזר לי בכי הוא זה שאתה מציין אחרי הארבעים העמודים הראשונים!
יישר כחך על הטירחא עכ''פ.
(מוטב לציין שם הספר והעמוד ואחפש)
על ידי שייף נפיק
א' יוני 23, 2019 12:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 416
צפיות: 43109

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

מלווה מלכה אחר חצות בפת או קודם חצות במזונות??
על ידי שייף נפיק
א' יוני 23, 2019 12:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ציוני מקורות בילקוט יוסף
תגובות: 53
צפיות: 4844

Re: ציוני מקורות לא נכונים בילקוט יוסף

שמעתי כי יש גאון אחד מופלא ובקי טובא בהלכה מרבני ישיבת אור החיים שעוזר על ידו הרבה בכתיבה (מה שמסביר את ההסכמות הרבות והארוכות). איני יודע את אמיתותה אך כך סיפרו לי תלמידי מהישיבה שם.
על ידי שייף נפיק
א' יוני 23, 2019 12:09 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכות ההפטרה - כי אל נאמן ורחמן אתה
תגובות: 10
צפיות: 1058

ברכות ההפטרה - כי אל נאמן ורחמן אתה

2019_06_23_00.02.35.png לכוארה מהו 'א-ל נאמן ורחמן אתה' בשלמא נאמן מובן, אך מה שייך כאן הרחמן לנאמנות הדברים? אלא, כמבואר, שנבואה לרעה הקב''ה חוזר בו ומה שאין כן לטובה, וזה שאומרים כאן 'רחמן' שמרחמיו שקבע בסדר ההנהגה שלטובה לא חוזר בו ולרעה כן, וזהו נאמן ורחמן. ודוק. ובאמת היה קשה לי מהו 'דבר אחד מ...
על ידי שייף נפיק
ש' יוני 22, 2019 11:54 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אב הרחמים - ככתוב בתורת משה איש האלוקים
תגובות: 11
צפיות: 1665

Re: אב הרחמים - ככתוב בתורת משה איש האלוקים

בשבת קודש חשבתי שהפשט - ואולי זה כוונת הרב אוצה''ח - שבאים להדגיש שאף שמדובר כאן על נקמה - הרי זה בא מחמת ציווי משה איש האלוקים - ולכן מודגש שהוא איש אלוקים ולא מפי עצמו. וכד הוינא טליא פירשתי מה שכתוב בתהילים 'לעשות נקמה בגוים... משפט כתוב הדר הוא לכל חסידיו' שההדר הוא מחמת שהנקמה היא לא כשאר אומות...
על ידי שייף נפיק
ש' יוני 22, 2019 11:34 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת וישב -אהבת יעקב את יוסף - בדברי השמיה''ל
תגובות: 4
צפיות: 558

Re: פרשת וישב -אהבת יעקב את יוסף - בדברי השמיה''ל

אכן. ולאלו שלא מבינים 'שפיון' פי' מרגל..
על ידי שייף נפיק
ש' יוני 22, 2019 11:32 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ברכה על הבשמים ביום הכפורים - מתי צריך לברך שוב?
תגובות: 4
צפיות: 501

ברכה על הבשמים ביום הכפורים - מתי צריך לברך שוב?

2019_06_22_23.30.47.png
2019_06_22_23.30.47.png (69.55 KiB) נצפה 225 פעמים

2019_06_22_23.30.47 - עותק.png
2019_06_22_23.30.47 - עותק.png (89.24 KiB) נצפה 225 פעמים

לכאו' לפי''ז א''צ לברך כל זמן שהוא בבית הכנסת ודעתו להריח שוב. אא''כ נימא דהעומד בתפילה הוי הפסק. וצ''ע!
על ידי שייף נפיק
ו' יוני 21, 2019 1:04 am
פורום: הודעות אוצר החכמה
נושא: ארגון החומר בפורום
תגובות: 16
צפיות: 14181

Re: ארגון החומר בפורום

[quote="אוצר החכמה"]הפורום מכיל חומר רב בכל מיני תחומים תורניים וכן בענייני סופרים וספרים. זה זמן רב שאנחנו שואלים את עצמנו איך להנגיש אותו יותר ואיך לברור בו את התבן מן הבר. חשבנו שארגון החומר בפורמט המושתת שיטת ויקי שויקיפדיה היא הדוגמא הידועה שלה. יוכל לשפר את ארגון החומר ולתת גישה נוחה...
על ידי שייף נפיק
ו' יוני 21, 2019 12:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איטא = יהודית או אסתר
תגובות: 11
צפיות: 1784

Re: איטא = יהודית או אסתר

לפני יותר משנה רציתי לקרוא לביתי יהודית על שם איטא ופתחתי על זה אשכול כאן ולא מצאו מקור נאמן שאיטא שייך ליהודית.. (מכח זה קראתי לה שניהם..)
חפש: משמעות שם נשים. אינני יודע לעשות קישור..
על ידי שייף נפיק
ה' יוני 20, 2019 11:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 769
צפיות: 160777

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

על קדושת בית תפלתם של המוסלמים כיון שהם מתפללים אל ה'
ובזכרוני שהובא כאן לםני כמה שנים שאחד מגדולי ירושלים (אולי הגרי''ח זוננפלד) היה מקפיד לא לעבור לפני מוסלמי המתפלל
ואמנם אני צריך מקור כתוב.
והמסייעים יהיה שכמ''ה
שייף
על ידי שייף נפיק
ה' יוני 20, 2019 11:30 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: זמרות היו לי חקיך
תגובות: 2
צפיות: 847

Re: זמרות היו לי חקיך

מיוחד!!
על ידי שייף נפיק
ה' יוני 20, 2019 5:07 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת וישב -אהבת יעקב את יוסף - בדברי השמיה''ל
תגובות: 4
צפיות: 558

פרשת וישב -אהבת יעקב את יוסף - בדברי השמיה''ל

2019_06_20_17.05.11.png
2019_06_20_17.05.11.png (150.95 KiB) נצפה 558 פעמים

לא הבנתי את סוף דבריו, מה הכוונה שאהב אותו רק בגלל שהוא בן זקונים??
על ידי שייף נפיק
ד' יוני 19, 2019 12:01 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?
תגובות: 25
צפיות: 4426

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

פלא שלא הביאו מה שביאר הסטייפלער ליבלח''א בנו הגר''ח דבר חדש - והביאו בטד''ק - ששמו אותם על כפות מאזניים ואהרן היטה הכף. עיי'ש.
על ידי שייף נפיק
ג' יוני 18, 2019 1:09 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד
תגובות: 49
צפיות: 3258

Re: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד

פלגינן כתב:
בוצינא כתב:מצאתי רעיא מהימנא!!! (לא נדפס) שביאר את הפזמון על דרך הסוד
לאיזו תקופה/שנה אם כן ניתן להעריך את הפזמון הזה?[/b]

לשנה שבה יצא הרעיא מהימנא שמצאת, אולי קצת קודם.


תמהני עליך! אפילו המשכילים הכי גרועים לא אחרו כל כך את הרעיא מהימנא?!?
אלא אם כן התכוונת לדברי החד ברנש.
על ידי שייף נפיק
ג' יוני 18, 2019 1:06 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: באקדמות ''מקרב ליה בריה בחרביה ברברבותא''
תגובות: 6
צפיות: 928

Re: אקדמות ''מברכים בריך יקריה בכל לשון לחישותא''

מש''כ ''מברכין בריך יקריה בכל לשן לחישותא'' צ''ב, שהרי אין המלאכים מכירים בלשון ארמי. שתי תשובות לדבר: א. 'לשון' משמשת בכמה לשונות, וכאן היא משמשת בלשון נוסח, סגנון. ב. אין הכוונה 'מברכים בכל לשון', אלא 'כבודו ברוך בכל לשון', ודוק. כפי פירושך השני מתיישב היטב קושיא הא' אלא שאין זה כלל במשמעות הלשון...

עבור לחיפוש מתקדם