מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 16125 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 7:09 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 16896

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

כעת מצאתי בר"ן סנהדרין כז: לא יומתו אבות בעדות בנים. וא"ת דהא איצטרך קרא לגופי' שלא יומתו האבות בעון בניהם כדכתיב באמציה ואת בני המכים לא המית ככתוב בתורת משה לא יומתו אבות על בנים. איכא למימר דמקרא אינו יוצא מידי פשוטו דפשטי' דקרא הוא שלא יומתו אבות בעון בנים ומדרשו שלא יומתו בעדות בנים ...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 7:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 36730

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

אני רוצה להעיר על עניין סדר התיקונים בתהלים שהובא כאן. שאיני מאמין שיצא דבר כזה מתחת יד של מישהו מתופסי התורה. שאמנם אין אנו בקיאים בחסירות ויתירות ואולי הוא צודק (אולי...) שבתורה מסורתינו יותר מדוקדקת אבל חס ושלום שתותר הרצועה לתקן ולהגיה מסברא. ולא רק איסור יש כאן אלא שטות יש כאן כי כל חכמינו כאין...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 6:19 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 16896

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

להרב שמואל שלומוביץ לא כל כך הבנתי את תחילת דבריך. אולי ננסה אחר כך להבין זה את זה. בכל מקרה כתבתי בפירוש. אין מי שמסתפק כשהפשט והדרש סותרים הלכה כמדרש ההלכה. כולם פשוט להם שלא מוציאים עין לחובל ובשר בחלב אסור גם כשהגדי לא בחלב אמו. הנושא שהעלה ברזילי הוא כשיש לימוד מפשט הפסוקים מלבד הדרש שאינו סותר...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 6:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 16896

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

להיפך אני אומר שיש פשט ויש דרש. נושא השאלה הוא האם הלכה הנלמדת מפשוטו של מקרא ואינה סותרת את ההלכה המסורה בידינו אבל מחדשת דין חדש. האם הלכה כזאת מחייבת ונוהגים כמוה. על זה כתבתי ששני המקרים שהביא ברזילי לא מוכיחים טענה זו. לעניין לפני עיור ביאר ישנו את הטעם ואני ביארתי כאן. כך שאין לנו בינתיים הוכ...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 6:09 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 16896

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

דברי ישנו עוד יותר נכונים לגבי לא יומתו אבות על בנים. הלא ברור שלפי ההלכה שבידינו לא הורגים בנים בגלל חטאי אבותם כך שאין שום חידוש דין שצריך להלמד מהפסוק הזה רק הנביא מביא שעשה כציווי התורה כי גם דין זה בכלל דברי הפסוק וזה מה שהביא הרמבן אבל שבאמת יש דינים אחרים מקבילים הנובעים מן הפשט על זה אין רא...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 5:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 16896

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

דברי ישנו עוד יותר נכונים לגבי לא יומתו אבות על בנים. הלא ברור שלפי ההלכה שבידינו לא הורגים בנים בגלל חטאי אבותם כך שאין שום חידוש דין שצריך להלמד מהפסוק הזה רק הנביא מביא שעשה כציווי התורה כי גם דין זה בכלל דברי הפסוק וזה מה שהביא הרמבן אבל שבאמת יש דינים אחרים מקבילים הנובעים מן הפשט על זה אין רא...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 5:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 16896

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

להיפך אני אומר שיש פשט ויש דרש. נושא השאלה הוא האם הלכה הנלמדת מפשוטו של מקרא ואינה סותרת את ההלכה המסורה בידינו אבל מחדשת דין חדש. האם הלכה כזאת מחייבת ונוהגים כמוה. על זה כתבתי ששני המקרים שהביא ברזילי לא מוכיחים טענה זו. לעניין לפני עיור ביאר ישנו את הטעם ואני ביארתי כאן. כך שאין לנו בינתיים הוכח...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 5:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 16896

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

טען לי חכם אחד שבכל הדברים שהובאו עדיין אין כאן פרשנות הפשט הסותרת את הדרש ממש, רק שמקרא אחד יוצא לכמה טעמים וכפטיש יפוצץ סלע, ומלבד הבנתו בפשט יוכל להכיל גם דרש, וההלכה תהא כשתיהם, ואם אני מבין מדברי הרב אוצר החכמה זה גם נקודה שיכולה להכריע. אני מציין בהקשר לכך לדברי הגר"א הידועים בריש פ' משפ...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 5:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 36730

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

עין תחת עין אי אפשר לפרש שהפשט הוא שיוציאו את העין. זה רחוק מדי מדרכי התורה כפי שקבלנום. אתה מניח ש"הפשט" הכוונה שכך צריך לעשות בפועל. לכן אתה אומר אי אפשר לפרש שכוונת התורה שיוציאו עין. אני תמיד הבנתי להפך, כוונת התורה שיעשו כפי התורה שבעל פה, היינו ממון. ולכן כשלומדים פשוטו של מקרא אין ...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 5:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 16896

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

דברי ישנו עוד יותר נכונים לגבי לא יומתו אבות על בנים. הלא ברור שלפי ההלכה שבידינו לא הורגים בנים בגלל חטאי אבותם כך שאין שום חידוש דין שצריך להלמד מהפסוק הזה רק הנביא מביא שעשה כציווי התורה כי גם דין זה בכלל דברי הפסוק וזה מה שהביא הרמבן אבל שבאמת יש דינים אחרים מקבילים הנובעים מן הפשט על זה אין רא...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 4:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 16896

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

לעצם הדיון זה פשוט שכל המפרשים הציעו פירושים נוספים בפסוקים גם בענייני הלכה אבל לא למעשה ואיני מבין מה צריך ראיות על זה. אבל אנסה לטעון את טענת הצד השני. המפרשים הציעו את הפירושים האלה כחלק ממכלול. כלומר מדי פעם יאמרו כאן הפירוש כדברי חזל ובפעם אחרת אמרוכאן יש שני פירושים חזל ופירוש נוסף. אבל לא באו...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 4:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 16896

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

דברי ישנו עוד יותר נכונים לגבי לא יומתו אבות על בנים. הלא ברור שלפי ההלכה שבידינו לא הורגים בנים בגלל חטאי אבותם כך שאין שום חידוש דין שצריך להלמד מהפסוק הזה רק הנביא מביא שעשה כציווי התורה כי גם דין זה בכלל דברי הפסוק וזה מה שהביא הרמבן אבל שבאמת יש דינים אחרים מקבילים הנובעים מן הפשט על זה אין ראי...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 3:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 36730

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

זה נראה סתם שטיוית התיקונים האלה אני לא מבין מה יש להתייחס לזה בכלל.
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 1:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה בביאור תשובת הרשב"א
תגובות: 4
צפיות: 822

Re: בקשת עזרה בביאור תשובת הרשב"א

הפשטות כדברי השוחט. בלאו הכי צריך להסביר במסכת תענית שלא היה לה פתרון. כי אחרת מה היא מצטערת? שתשים שמן. או שכבר נכנסה שבת ונפרש שהיה קצת שמן בנר וצף למעלה ולכן כשהדליקה בנר דלק רק הבינה שיכבה. או שהיתה איזה בעיה אחרת (כגון שלא היתה לה עוד פתילה והפתילה הזו כבר ספוגה בחומץ) ולכן אמר לה שבדיעבד תתברר...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 1:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 36730

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

צדקת. כשאתה אומר זאת אני נזכר שאכן כך הוא. טעיתי ואני מתנצל.ואתקן למעלה.
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 1:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "מוגנות"
תגובות: 126
צפיות: 15001

Re: "מוגנות"

אחד הדברים הידועים הוא שמי שנפגע פוגע. ולכן ההתלהבות שיש כאן ממניעת הטיפול בנפגעים לוקה בעוורון כפול אבל הנושא כבר עלה כאן ואין טעם לדון בו.
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 1:41 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מלון אוצר רש"י למקרא ולתלמוד
תגובות: 71
צפיות: 11144

Re: מלון אוצר רש"י למקרא ולתלמוד

אם יש לך הסבר תאמר אותו. אני חושב שאין צורך בהכרח. אחרי שראינו שיש שם דודו. אין שום סיבה להניח שכן הכוונה בן דודו של מישהו.
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 1:26 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מלון אוצר רש"י למקרא ולתלמוד
תגובות: 71
צפיות: 11144

Re: מלון אוצר רש"י למקרא ולתלמוד

התרגום שמתרגם בר דודו ולא מתרגם בר אחאבוהי וכמו שכתב הרד"ק שם.
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 1:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אנצי' לרבנים, ראשי קהל וכו'
תגובות: 12
צפיות: 2318

Re: אנצי' לרבנים, ראשי קהל וכו'

איני יודע אם זה מה שאתה מחפש אבל יש את אוצר הרבנים של הרב פרידמן נמצא באוצר.
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 1:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הוכחה שהתורה לא השתנתה
תגובות: 4
צפיות: 1088

Re: הוכחה שהתורה לא השתנתה

אני לפעמים תמה למה אתם מחפשים מקורות שונים לסיפור כזה. לוודא שבאמת היה? הרי זה רק סיפור.
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 11:40 am
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 36730

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

אם מוסכם על כולם שבנקודה הזאת העניינים התבררו ואכן הויכוח מצומצם ולגיטימי. אפשר להניח לפרט הזה ולבחון מה קורה בנושאים אחרים.
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 11:29 am
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 36730

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

בזה אני מסכים איתך. אבל כנראה ששני הצדדים המתווכחים כאן לא חושבים כמונו. עין תחת עין אי אפשר לפרש שהפשט הוא שיוציאו את העין. זה רחוק מדי מדרכי התורה כפי שקבלנום. ועל כרחך שכוונת התורה לומר מה שהיה ראוי שיהיה או משהו דומה ולא הוראה מעשית. ממחרת השבת זה עוד יותר לא מובן לי. מה פתאום הצדוקים צודקים בפש...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 11:10 am
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 36730

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

אם אני מבין נכון. הויכוח כאן הצטמצם לנקודה מאד ספציפית. האם מי שמסכים שההלכה היא הדבר היחיד שקובע והיא עיקר כוונת התורה למעשה. אבל אומר את מה שמוסכם על שניכם שפשט הכתוב נראה אחרת. האם הוא מחוייב לנסות לאחד בין פשט הכתוב למדרש ההלכה או שיכול לומר שהם שני מסלולים. אז מי שחושב בעניין הזה כמו הצד השני ש...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 10:50 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי
תגובות: 24
צפיות: 3550

Re: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי

הפירוש של הרב אוהב תוכחה נחמד אבל יש בו בעייה כפי שהעיר הוא בעצמו. ולעצם העניין האופן שבו הוא קורא את הפסוקים הוא מאד אישי ואני לא מרגיש אותו בכלל כך. אין כאן שום מתח. הנביא אומר ברצוני להודות לבורא. במה אודה לה' האם אתן את כל היקר לי? לא אין צורך בזה. הגיד לך אדם מה טוב. כלומר נחשוב מה באמת טוב בעי...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 10:44 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי
תגובות: 24
צפיות: 3550

Re: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי

לכבוד הרבנים החשובים דלעיל, תארו לעצמכם שכך היה כתוב: 'במה אקדם ה' אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה. הירצה ה' באלפי אילים ברבבות נחלי שמן האתן חזיר שמנה וגדולה, או רבוא רבבות עכברים'. הרי ברור שפסוק זה היה תמוה ביותר, וכי באמת יש צד שיש לרצות פני ה' בחזיר, אפילו אם הוא שמן וגדול כעגלון ...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 8:59 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם פירושי הראשונים למצוות התורה יש להם תוקף של מצוות עשה ול''ת?
תגובות: 24
צפיות: 4136

Re: האם פירושי הראשונים למצוות התורה יש להם תוקף של מצוות עשה ול''ת?

אנחנו לא יודעים מה מקורו. להסיק מזה שהוציאו בעצמו מהפסוק זה קצת קיצוני ולא כל כך מתקבל על הדעת שהרי בתורה כתוב שהבעייה היא דבר פעור ולזה עשו מעשה לפתותם לעבוד ע"ז ובכלל אולי כל כוונת משה שהוא בכלל הנקמה במדיין אבל אם אין דין נקמה אין דין זה כך שסביר שהיה לו דרשת חז"ל בזה. ומה שהביא את הפסו...
על ידי אוצר החכמה
ב' יולי 15, 2019 8:35 am
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 36730

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

מה דעתכם הרוממה על זה? פשטות.PNG פשטות ה' עמ' 14 הסיבה שהתורה מדברת על כזה מקרה שאשה הרה בתאומים עברה ליד אנשים נצים וניזוקה מהם הוא משום שמעשה שהיה כך היה. מה דעתכם על הסגנון והרעיון ? [אני נזהר בלשוני. למרות שאישית אני נהנה מאד מפשטות וכו' וכו' אני בהחלט מרגיש בתוך לבי שהמדרון תלול. למשל אף אחד ל...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 14, 2019 10:20 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הערות, הצעות וביקורת: לכבוד מערכת "עוז והדר"
תגובות: 80
צפיות: 19225

Re: הערות, הצעות וביקורת: לכבוד מערכת "עוז והדר"

שינוי מהדפוסים הראשונים ולא ממה? מדפוס וילנא? ואם וילנא תיקנו שזה דבר שעשו הרבה.
כוונתי היתה שכל מה שעשו הן לשנות והן להשאיר אם היתה איזה החלטה היא צריכה להיות מתועדת.
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 14, 2019 9:00 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מלון אוצר רש"י למקרא ולתלמוד
תגובות: 71
צפיות: 11144

Re: מלון אוצר רש"י

אין זו כוומת רש"י שהשם הוא בן דודו. השם הוא דודו ופואה היה בנו של דודו. רק רש"י בא לאפוקי שלא תאמר שדודו הכוונה אח אביו כמו או דודו או בן דודו יגאלנו וכמו חנמאל בן שלום דודי וכאן דודו הוא שם וראה ברד"ק בשופטים.
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 14, 2019 4:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 36730

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

חרסון כתב:נכון מאד. דומני אבל שבדור האחרון השימוש המסודר והקבוע בדרך זו נקרא על-שם החזו"א. (בעוד שאחרים התייחסו בביקורת להמלצה הכללית לכל תלמיד בכל גיל ומצב ובכל סוגיה לנהוג כן). אם טעיתי - אדרבא.


לא הבנתי מה הכוונה אם טעית אני רק ציינתי את ר' יצחק קנפונטון לחיבת הקודש.
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 14, 2019 4:55 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 36730

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

סמי מכאן דרשות ושמחות. אין משיבין על הדרוש. וגם בדברי אגדה זו שדה פרוצה, בלי להיכנס לשאלה אם זה טוב או רע. אני מתכוון לפשט בגמ' באופן שאינו נוגע להלכה (בבחינת לולי דמסתפינא מדברי הראשונים וכו') - מדוע לא מצוי כלל שמישהו 'יאמר' כן? או שמלכתחילה היחס ללימוד הפשט הוא כמו בדרשות הנ"ל שבהם לא לאומר...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 14, 2019 4:51 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 36730

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

אני כמובן לא מתכוון להבנה אישית כדי לבדוק מה רש"י חידש ולמה לא ניחא לי' בסברה דידי (כדרך החזו"א ועוד רבים) שאלו בגדר אמצעי לימוד


המלצה של ר' יצחק קנפונטון שנקרא הגאון בקשטיליא בספרד.
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 14, 2019 4:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 36730

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

כולם ממהרים לעשות כך בדבר שלא נוגע להלכה הן בפסוקים והן במאמרי חז"ל. זיל קרי כל בי דרשה ושמחה.
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 14, 2019 4:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 36730

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

אינני יודע מי כתב זאת בכתה"ע הנ"ל, וחבל מאד שהוא לא עיין תחילה ב'אוצר מפרשי התורה'... מפני שבמקום לכתוב זאת מעצמו ו"להסתכן" בהתקפות של בורים ועמי הארצות, הוא היה יכול פשוט לצטט את הרד"ק שכותב: לפי שהיה לילה לא היה לו פנאי לזבוח ולתקן מאכלים אלא עשה להם משתה ואפה להם מצות של...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 14, 2019 2:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי
תגובות: 24
צפיות: 3550

Re: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי

לכבוד הרבנים החשובים דלעיל, תארו לעצמכם שכך היה כתוב: 'במה אקדם ה' אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה. הירצה ה' באלפי אילים ברבבות נחלי שמן האתן חזיר שמנה וגדולה, או רבוא רבבות עכברים'. הרי ברור שפסוק זה היה תמוה ביותר, וכי באמת יש צד שיש לרצות פני ה' בחזיר, אפילו אם הוא שמן וגדול כעגלון ...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 14, 2019 2:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי
תגובות: 24
צפיות: 3550

Re: האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי

אתה הולך לשיטתך. אבל כבר העיר לך הרב מה שנכון בעניין דומה שמהפסוק הכסיל חובק את ידיו ואוכל את בשרו אי אפשר להוכיח על היתר בשר אדם. לעצם העניין ההבנה היותר פשוטה היא שמדובר בכל המקומות האלה במליצה ולא בהצעה קונקרטית כמובן שדרכי הדרוש לא ננעלו לדון ולפלפל מה הציעה נעמי ואם יש איזה דרך הלכתית שיהיה יבו...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 14, 2019 1:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 36730

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

דרומי כתב:יש כאן אנשים שהם מחליטים מה יכנס ב'אוצר מפרשי התורה'.

בעיניי זה מודד עד כמה מתייחסים לווארט הזה כחלק מהתורה המסורה לנו מדור דור.


תגיד שאתה מתבדח..
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 14, 2019 1:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 36730

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

אני לא מבין אנחנו וועדת ההכנסה לאוצר מפרשי התורה? ובכלל ולמה להיות מועמד לאוצר מפרשי התורה זה איזה פרס לוורט?
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 14, 2019 1:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 36730

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

דעתי שלי. 1. הסבר אפשרי. לא הייתי קורא לזה וורט כי אין בזה איזה תוספת הסבר. אבל בהחלט הסבר אפשרי. 2. מה הבעייה בסגנון? 3. לא הבנתי את העומק או שזה סתם שאלה מקנטרת. 4. כן בהחלט באופן עקרוני יכול המלמד לומר לתלמידיו את הפירוש הזה. באופן מעשי אני חושב שעדיף שלתלמידים הקטנים יאמר המלמד פירושים הכתובים ב...

עבור לחיפוש מתקדם