עמוד 1 מתוך 1

שיפור בחיפוש לפי שם ספר או שם מחבר

פורסם: ו' יולי 29, 2022 5:40 pm
על ידי האויצרניק
חשבתי על שתי רעיונות לשיפור החיפוש לפי ספר או שם מחבר

הרעיון הראשון, הרבה פעמים כאשר מחפשים אותו שם ספר או שם דומה, ויש רשימה ארוכה של אותה הרשימה, יש קצת משהו לא הגיוני בסדר העדיפויות של הספרים 0כרגע לא עולה לי דוגמא אך זה קורה הרבה פעמים כידוע)
הדבר קורה מסיבה פשוטה, שאף ששם הספר דומה, סדר העדיפות עדיין הוא לפיעדיפות של א' ב' ולכן אם שם המחבר יתחיל בא' ושם המחבר היותר רלוונטי יתחיל בת' הוא יהיה בתחתית הרשימה למרות שהוא בוודאי צריך להיות הראשון
הצעתי היא שסדר העדיפויות לא יהיה לפי א' ב' אלא לפי שנת הדפסת הספר, כך שע"פ רוב ספר שהוא יותר קדמון בדר"כ הוא יותר חשוב ומחפשים אותו יותר.

ההצעה השניה היא, כאשר רואים ספר מסוים עם שם המחבר יש אופציה לחפש את ספרי החבר, דא עקא, שלפעמים מדובר בספר קדמון שההדירו אותו ע"י עורכים ונוסף שם נוסף שך המהדיר, ובמקרה כזה אין הוא מופיע ברשימת הספרים למרות שהספר הוא ממש מאותו מחבר (שוב, לא אביא דוגמאות, אך כל צורב מבין את כוונתי), וכן להפך, כאשר עושים חיפוש לפי מחבר ובמקרה באותו ספר שעשינו את האופציה הזאת היה עורך נוסף, זה לא יביא את רשימת כל הספרים של אותו מחבר מכיון שבספר זה היה עורך נוסף
הצעתי היא שיגדירו שכאשר עושים חיפוש לפי מחבר יופיע אותו מחבר גם עם נוסף לו שם של מחבר נוסף