מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

ברכת המזון במקומו, דאורייתא?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
אראל
הודעות: 2587
הצטרף: ג' יוני 01, 2010 8:48 am

ברכת המזון במקומו, דאורייתא?

הודעהעל ידי אראל » ד' אוגוסט 17, 2022 2:59 am

מי יודע מקור או מראה מקום, למה דקיי"ל דצריך לברך במקומו [ברכות נג ע"ב], אם יש לזה דרש או סמך מקראי

כדכד
הודעות: 6698
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: ברכת המזון במקומו, דאורייתא?

הודעהעל ידי כדכד » ד' אוגוסט 17, 2022 4:31 pm

אפשר עצם הסמיכות של ואכלת ושבת וברכת מורה שיש לעשותם על אתר
מנם קשה לומר שזה מדאורייתא ממשהרי בה אומרים שהשוכח אצ לחזור וקשה לומר כן אילו היה דאורייתא ממש

אראל
הודעות: 2587
הצטרף: ג' יוני 01, 2010 8:48 am

Re: ברכת המזון במקומו, דאורייתא?

הודעהעל ידי אראל » ד' אוגוסט 17, 2022 7:48 pm

מה שחשבתי שזה מדאורייתא, מחמת ששיט' הרא"ש שאם במזיד בירך שלא במקומו לא יצא, והיינו שצריך לחזור ולברך ולא חששו לברכה לבטלה, ע"כ שיש בזה חומר אולי דאורייתא...
אבל למעשה, ראיתי בשו"ע הרב סי' קפד סעי' א', שכתב בתו"ד 'שאז יש להקל בדברי סופרים', הרי שאינו אלא מדרבנן אף להמחמירים גם בדיעבד, וגם ממה שנפסק שם בזה ספק ברכות להקל

עליך עיננו
הודעות: 799
הצטרף: ג' יוני 16, 2020 9:54 pm

Re: ברכת המזון במקומו, דאורייתא?

הודעהעל ידי עליך עיננו » ד' אוגוסט 17, 2022 8:26 pm

אראל כתב:מה שחשבתי שזה מדאורייתא, מחמת ששיט' הרא"ש שאם במזיד בירך שלא במקומו לא יצא, והיינו שצריך לחזור ולברך ולא חששו לברכה לבטלה, ע"כ שיש בזה חומר אולי דאורייתא...
אבל למעשה, ראיתי בשו"ע הרב סי' קפד סעי' א', שכתב בתו"ד 'שאז יש להקל בדברי סופרים', הרי שאינו אלא מדרבנן אף להמחמירים גם בדיעבד, וגם ממה שנפסק שם בזה ספק ברכות להקל

ערוך השולחן סימן קפד:
אמנם רבים תמהו על הטור: דמנא לן לומר דבמזיד אם בירך שלא במקומו דצריך לברך פעם אחרת, דזה אינו מבואר בשום מקום? דנהי דעשה עבירה, מכל מקום כיון דמן התורה וודאי דיצא כמו בשוגג, דמן התורה לא שייך לחלק בין שוגג למזיד כמובן. ואם כן אתה צריך לומר דרבנן גזרו כן לחלק בין שוגג למזיד, דבמזיד גם בדיעבד לא יצא, וזה לא נמצא בגמרא כלל, ולא אחד מן הראשונים שכתב כן. ולכן אף שיש מן המפרשים שנדחקו לקיים דבריו על פי סוגית הש"ס, אין הדברים מוכרחים כלל.

ולדינא אין לברך פעם אחרת (ט"ז סוף סעיף קטן א' ואליה רבה). וכל המחמיר בזה אינו אלא מן המתמיהין, וגורם ברכות לבטלות (אליה רבה). ואין חילוק בין שוגג למזיד, דבשניהם יחזור למקומו ויברך, ואם לא עשה כן אלא שבירך במקומו – יצא.

וכבר נתבאר בסימן קע"ח דדברים הטעונים ברכה במקומן דינם שווה לפת, ולכן גם באלו מחוייב לחזור למקומו ולברך אפילו בשוגג. ואפשר דבאלו יש לסמוך על דעת הרמב"ם שבשוגג יברך במקום שנזכר, וכן נראה לעניות דעתי עיקר.

(דזהו כספק ספיקא: שמא קיימא לן כהרמב"ם, ואם תמצא לומר כהטור שמא רק פת טעון ברכה במקומו. והגם שמהמגן אברהם סעיף קטן ו' לא משמע כן, עיין שם – מכל מקום נראה כן. ודייק ותמצא קל.)

אראל
הודעות: 2587
הצטרף: ג' יוני 01, 2010 8:48 am

Re: ברכת המזון במקומו, דאורייתא?

הודעהעל ידי אראל » ה' אוגוסט 18, 2022 2:45 am

יישר כח להרב 'עליך עינינו', ... והיית לנו לעיני"ם


חזור אל “בית המדרש”מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 114 אורחים