מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

טיול בחז"ל וגדולי ישראל

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
גילוי
הודעות: 591
הצטרף: ו' נובמבר 25, 2011 2:14 am

טיול בחז"ל וגדולי ישראל

הודעהעל ידי גילוי » ב' יולי 08, 2013 12:42 pm

טיול בחז"ל וגדולי ישראל (מלוקט מספר ביה"ז)
ירושלמי שבת (טו,ג) "מעשה בחסיד שיצא לטייל בכרמו בשבת"
ירושלמי פסחים (ד,א) "בניו של ר"ג יצאו לטייל בשבת"
ירושלמי סנהדרין (ז יג) "א"ר חנינא מטייל הוינא באילין גופתא דציפורין" ופירש פנ"מ גופתא אגפי הים ושפתו.
רד"ק- "ויצא ישחק לשוח בשדה (בראשית כד סג) לטייל בין השיחים לעת ערב שדרך בנ"א לצאת בערב לטייל בין השיחים"
רשב"ץ (אבות ב יד) כשימצא גופו חלוש מהלמוד יצטרך לטיול וכו' להרחיב לבו, כמו שאמרו כי הוי רבנן חלשי מגרסייהו אמרי מלי דבדיחותא וזו ענין האגדות הזרות הנמצאות בתלמוד.
תה"ד (א) רב העיר מגדולים הקדמונים יצא אחר אכילה בליל שבת לטיל על שפת הנהר דונאי.
טור (או"ח שצה) מצוה לחזר אחר עירוב חצירות וכו' ופירש הפרישה דהינו "לצורך הנאתו כדי לטיל או להביא צרכי אכילה וזה מצוה כמ"ש וקראת לשבת עונג"
מטו משמיה דהגרשז"א (הליכו"ש מועדים ח"א פ"ט הע' 138) טיולים בשאר ימות השנה (להוציא טיולים בחג הסוכות) "נהגו בו גדולי ישראל מעולם הן בעצמם והן לתלמידיהם קטנים וגדולים"
נערך לאחרונה על ידי גילוי ב ג' יולי 09, 2013 1:15 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

חכם באשי
הודעות: 9984
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: טיול בחז"ל וגדולי ישראל

הודעהעל ידי חכם באשי » ב' יולי 08, 2013 2:16 pm

לא כל לשון 'טיול' בחז"ל הוא כמובנו היום. כן מוכח מהברייתא בסוכה כח ע"ב: "תנו רבנן: כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי. כיצד? היו לו כלים נאים - מעלן לסוכה, מצעות נאות - מעלן לסוכה. אוכל ושותה ומטייל בסוכה".

עשוי לנחת
הודעות: 2759
הצטרף: ב' יוני 20, 2011 11:10 pm

Re: טיול בחז"ל וגדולי ישראל

הודעהעל ידי עשוי לנחת » ב' יולי 08, 2013 2:54 pm

חכם באשי כתב:לא כל לשון 'טיול' בחז"ל הוא כמובנו היום. כן מוכח מהברייתא בסוכה כח ע"ב: "תנו רבנן: כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי. כיצד? היו לו כלים נאים - מעלן לסוכה, מצעות נאות - מעלן לסוכה. אוכל ושותה ומטייל בסוכה".

נכון מאוד, וראה גם בראשונים שם שיש בטיול גם משמעות של שיחת מרעים וכדו'. [איני זוכר בדיוק]

אTKH
הודעות: 163
הצטרף: ש' ינואר 08, 2011 11:13 pm

Re: טיול בחז"ל וגדולי ישראל

הודעהעל ידי אTKH » ב' יולי 08, 2013 7:13 pm

טיול משמעותו משחק, שעשוע.

גילוי
הודעות: 591
הצטרף: ו' נובמבר 25, 2011 2:14 am

Re: טיול בחז"ל וגדולי ישראל

הודעהעל ידי גילוי » ג' יולי 09, 2013 1:18 am

חכם באשי כתב:לא כל לשון 'טיול' בחז"ל הוא כמובנו היום. כן מוכח מהברייתא בסוכה כח ע"ב: "תנו רבנן: כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי. כיצד? היו לו כלים נאים - מעלן לסוכה, מצעות נאות - מעלן לסוכה. אוכל ושותה ומטייל בסוכה".


כמד' שהמקורות שהבאתי כוונתם לקרוי בלשוננו טיול ולא דמי לההיא דסוכה

נ.ב בעניין טיון בסוכה כמד' טעו בזה מדפיסי סידור היעב"ץ

בכור שטן
הודעות: 37
הצטרף: ו' יולי 05, 2013 3:24 am

Re: טיול בחז"ל וגדולי ישראל

הודעהעל ידי בכור שטן » ג' יולי 09, 2013 2:35 am

אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך כו, ישיבת סוכה, טור יז הערה 151

151. ערוך ע' טייל. ובסדור עמודי שמים ה' סוכה: הולך אילך ואילך, וביסוד ושורש העבודה שער האיתון פי"ב: טיול הוא כמו שהולך האדם לפעמים הילך והילך, ולפעמים הוא יושב, אף שלא בשעת אכילה ושתייה, ועי' אב"נ או"ח סי' תפ אות ב, ועי' שבילי דוד סוס"י תרלט, שטיול האמור כאן אינו כטיול דעלמא, אלא שישב במנוחה, (ועי' גי' הפלאה שבערכין על ערוך שם במיוחס לרש"י תענית כ סוע"א), ועי' ציון 147, (ועי' ציון 191 ואילך, ונראה שלדעת ראשונים ואחרונים שם כל שהיה בכלל טיול). ועי' שבה"ל סוס"י שמז שבציון 641, שנסתפק בישיבה מועטת אם היא כטיול, (לענין ברכה, שלדעתו מברכים על טיול, עי' להלן: הברכה, ציון 637 ואילך), ועי' המנהיג שבציון הנ"ל, ועי' אר"ח הל' סוכה אות לט, שיוצא ונכנס אינו חשוב טיול. ועי' שו"ת שבסו"ס נחלי דבש שם. ועי' פירושי ריבב"ן סוכה כח ב: ומטייל עם אורחיו ואוהביו, ובפי' קדמון (בלוי) שם: מפיג עצמו. ועי' ציון 100 מבעה"מ, שנראה שר"ל שא"א לאדם שבעה ימים בלא טיול, ועי' ציון 95.

גילוי
הודעות: 591
הצטרף: ו' נובמבר 25, 2011 2:14 am

Re: טיול בחז"ל וגדולי ישראל

הודעהעל ידי גילוי » ג' יולי 09, 2013 11:10 am

בכור שטן כתב:אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך כו, ישיבת סוכה, טור יז הערה 151

151. ערוך ע' טייל. ובסדור עמודי שמים ה' סוכה: הולך אילך ואילך, וביסוד ושורש העבודה שער האיתון פי"ב: טיול הוא כמו שהולך האדם לפעמים הילך והילך, ולפעמים הוא יושב, אף שלא בשעת אכילה ושתייה, ועי' אב"נ או"ח סי' תפ אות ב, ועי' שבילי דוד סוס"י תרלט, שטיול האמור כאן אינו כטיול דעלמא, אלא שישב במנוחה, (ועי' גי' הפלאה שבערכין על ערוך שם במיוחס לרש"י תענית כ סוע"א), ועי' ציון 147, (ועי' ציון 191 ואילך, ונראה שלדעת ראשונים ואחרונים שם כל שהיה בכלל טיול). ועי' שבה"ל סוס"י שמז שבציון 641, שנסתפק בישיבה מועטת אם היא כטיול, (לענין ברכה, שלדעתו מברכים על טיול, עי' להלן: הברכה, ציון 637 ואילך), ועי' המנהיג שבציון הנ"ל, ועי' אר"ח הל' סוכה אות לט, שיוצא ונכנס אינו חשוב טיול. ועי' שו"ת שבסו"ס נחלי דבש שם. ועי' פירושי ריבב"ן סוכה כח ב: ומטייל עם אורחיו ואוהביו, ובפי' קדמון (בלוי) שם: מפיג עצמו. ועי' ציון 100 מבעה"מ, שנראה שר"ל שא"א לאדם שבעה ימים בלא טיול, ועי' ציון 95.


כבר כתבתי שהטעות אינה של היעב"ץ בעל סידור עמודי שמים אלא של המדפיסים שהוסיפו על דבריו.

דורשי יחודך
הודעות: 1135
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 3:06 pm

פירוש המילה טיול בדברי חז"ל

הודעהעל ידי דורשי יחודך » ב' אפריל 12, 2021 3:45 pm

בכמה מקומות מצינו לשון טיול על הליכה, אולם בכמה מקומות מתפרש על מה שנקרא היום "בילוי," כלומר שהייה של תענוג ורגיעה.
למשל בסוכה כח: מטייל בסוכה, בפשטות אין הכוונה לטיול השנתי של חול המועד, אלא פשוט "לבלות" בסוכה (למרות שבעל יסושה"ע מפרש לא כך).
כמו"כ במגילה כח: אין מטיילין בבית הכנסת, וכתב רש"י שם מילה בצרפתית שמתפרשת על שהייה בצורה של תענוג. וכן כתבו שם הר"י מלוניל והר"א מן ההר.

האם שורשו מלשון טללא שהוא התירגום של "צל" בארמית, כמו שסוכה נקראת "מטללתא"? שמאחר שדרך בני האדם לשהות להנאתם מתחת לצל של אילן וכדומה, קורים לכל "בילוי" ושהיית תענוג "טיול"?

אשמח אם יש למישהו איזה מידע על זה כי זה חשוב לי כעת.

עזריאל ברגר
הודעות: 9793
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: פירוש המילה טיול בדברי חז"ל

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' אפריל 12, 2021 4:03 pm

וכן הטיילים (שעונתם בכל יום) - בפשטות הכוונה לאנשים שנחים בצל קורתם רוב-ככל היום.

יבנה
הודעות: 2421
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: פירוש המילה טיול בדברי חז"ל

הודעהעל ידי יבנה » ב' אפריל 12, 2021 4:07 pm


יבנה
הודעות: 2421
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: פירוש המילה טיול בדברי חז"ל

הודעהעל ידי יבנה » ב' אפריל 12, 2021 4:12 pm

מצורף הערוך השלם, ב' ערכים של טייל
קבצים מצורפים
PRINTpage.PDF
(249.98 KiB) הורד 15 פעמים

גביר
הודעות: 1573
הצטרף: ה' אפריל 03, 2014 4:33 pm

Re: פירוש המילה טיול בדברי חז"ל

הודעהעל ידי גביר » ב' אפריל 12, 2021 4:17 pm

יעוין - מילים מובנן והבנתן, ירחון האוצר יח, עמ' רנב. יעוין גם - - יעקב בוקסנבוים [מהדיר], אגרות בית קרמי, תל אביב תשמ"ג, עמ' 53 הערה 11 - 'בלשון התקופה 'טיול' הוא בילוי' ובדומה לכך גם שם בעמ' 305 הערה 31. וכיוצא בזה מצינו במסילת ישרים [שנכתב אמנם בתקופה מאוחרת יותר,לאותן אגרות אך פחות או יותר באותה לשון ] - 'הטיול והדיבור ודאי דין תורה מותר הוא, אמנם כמה ביטול תורה נשמך ממנו' [פרק יג, בביאור מידת הפרישות] ושם חלק פרק יד בחלקי מידת הפרישות 'במלבושים בטיולים ובשמועות' .

דורשי יחודך
הודעות: 1135
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 3:06 pm

Re: פירוש המילה טיול בדברי חז"ל

הודעהעל ידי דורשי יחודך » ב' אפריל 12, 2021 4:42 pm

יישר כח עצום לכל המגיבים, מאד עזרתם לי!!

כדכד
הודעות: 5541
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: פירוש המילה טיול בדברי חז"ל

הודעהעל ידי כדכד » ב' אפריל 12, 2021 5:34 pm

בפשטות זה כן מלשון צל
הכוונה שיושב בצל
מטייל בסוכה הוא יושב בצל סוכה
והאיסור לטייל בבית הכנסת הוא להכנס אליו לשם הצל.
איפה יש בחז"ל משמעויות שונות לטיול?

עזריאל ברגר
הודעות: 9793
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: פירוש המילה טיול בדברי חז"ל

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' אפריל 12, 2021 5:54 pm

כדכד כתב:בפשטות זה כן מלשון צל
הכוונה שיושב בצל
מטייל בסוכה הוא יושב בצל סוכה
והאיסור לטייל בבית הכנסת הוא להכנס אליו לשם הצל.
איפה יש בחז"ל משמעויות שונות לטיול?

ראה במקורות שנסמנו לעיל.

נוטר הכרמים
הודעות: 8084
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: פירוש המילה טיול בדברי חז"ל

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' אפריל 12, 2021 8:23 pm

היה על כך אשכול
viewtopic.php?f=17&t=14162&p=132562&hilit=%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9C+%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%94#p132544

והנה מרשימותיי על 'מטייל בסוכה', ואין ביהמ"ד בלא חידוש

דבר מעניין עד למאוד כתב בשו"ת שבסוף הספר נחלי דבש (מהגאון רבי יצחק דב במברגר ז"ל, סי' ו) בפתרונה של חידה זו למה לא נשנתה השינה בדברי הברייתא, דאמנם טיול האמור בברייתא אין פירושו טיול כפשוטו דהיינו ההילוך אנה ואנה, אלא ע"ד לשון הגמ' בכתובות (סב, א) גבי עונת הטיילין: מאי טיילין... וגני בטולא דאפדני, והיינו השינה בצל האוהל. ונמצא דכוונת הברייתא במלת 'מטייל' הוא לשינה בסוכה.

וטעם הדבר ששינה תנא דברייתא את לשונו כן, כדי לכלול בדבריו גם שינת עראי בכלל החיוב, שכן גם זו במשמעות מטייל. ולפי"ז לא מיבעיא שלא השמיטה הברייתא את דין השינה, אלא עוד ביארתו היטב שגם שינת עראי חייב בסוכה.

ברם, כבר הקשו בזה טובא, חדא, בלשון הברייתא המובאת בפסיקתא זוטרתא פר' אמור איתא 'וישן ומטייל', הרי שתרי מילי נינהו. ולא עוד אלא שכן הוא גם בלשון רבותינו הפוסקים הטור והרמ"א והבאים בעקבותיהם 'וישן ומטייל'.

וע"ע בשו"ת מנחת אלעזר ח"ב סי' מו.

ועתה מצאתי בזה מאמר הג"ר יהודה אריה רפפורט שליט"א, ר"מ בישיבת בית מתתיהו בקובץ בנתיבות ההלכה (חלק מא עמ' 95), ושם ג"כ כיון להביא מלשון הגמ' בכתובות מאי טיילין, אבל לא במשמעות של שינה בסוכה אלא ישיבה סתם בלי שום עשיה מיוחדת, וכמו שנראה בלשון התוס' שם 'על שם שדרכם בטולא דאפדנייהו', והיינו שיושבים בצל. [ועי' בתוי"ט שם שהעתיק בלשון התוס' 'לישב בטולא', ומפורש טפי כמש"נ].

ועוד הראה שם ללשון הכסף משנה פי"א מהלכות תפילה ונשיאת כפים ה"ו, 'ואין מטיילין שאם היה לאדם קוצר רוח לא ילך לבית הכנסת להרחיב לבו ולטייל שאין נכנסים שם אלא או להתפלל או לקרות בתורה', ומשמע ג"כ שאין הכוונה בטיול להילוך אנה ואנה, אלא למנוחה והעברת הזמן בנחת, וזה נצרך בהיות לאדם קוצר רוח.

ועוד ציין לדברי האבני נזר בתשו' סי' תפ סק"ב, ולביכורי יעקב תוספת ביכורים סי' תרמ. [תשע"ה].

וראה לשון רש"י בפירושו לתהילים (קיט, קכו): עוד ראיתי נדרש באגדה פי' איש פנוי וטיילן העושה תורתו עתים מפר ברית, שאדם (פנוי) צריך להיות יגע בתורה כל שעות היום.

ועתה ראיתי בקובץ קול מהיכל ה, תשס"ז, עמ' תיא מאמר הגרא"צ וייל שליט"א שרצה להוציא מלשונות הראשונים שטיול לאו היינו כפשוטו, ופירש דהיינו מלשון משחק, יעו"ש כמה לשונות חז"ל בזה.

תלמיד-חכמים
הודעות: 236
הצטרף: ד' יוני 03, 2020 2:03 pm

Re: פירוש המילה טיול בדברי חז"ל

הודעהעל ידי תלמיד-חכמים » ב' אפריל 12, 2021 8:35 pm

בתוס' ב"ב כ' ע"א ד"ה כיון, משמע שטיול הוא לשון משחק:
כיון דאיכא צער בעלי חיים כו'. וא"ת כולה בהמה שקיל ושדי לכלבים . וי"ל דמיירי בקוף וכל דדמי ליה דמנח התם לטיולי ביה וניחא דנקט אבר ובשר ולא נקט בהמה גופה דאי חזיא לטיולי שקיל לה לטיולי בה ואי לא חזיא שדי לה לכלבים:

עזריאל ברגר
הודעות: 9793
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: פירוש המילה טיול בדברי חז"ל

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' אפריל 12, 2021 8:36 pm

נוטר הכרמים כתב:היה על כך אשכול
viewtopic.php?f=17&t=14162&p=132562&hilit=%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9C+%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%94#p132544

והנה מרשימותיי על 'מטייל בסוכה', ואין ביהמ"ד בלא חידוש

יישר כח. האשכולות אוחדו.

מרא דאתרא
הודעות: 23
הצטרף: ה' ינואר 24, 2019 5:58 pm

Re: טיול בחז"ל וגדולי ישראל

הודעהעל ידי מרא דאתרא » ג' אפריל 13, 2021 3:21 pm

ראו בהמצו״ב
קבצים מצורפים
Shamma_Friedman_The_Meaning_of_Metayyel.pdf
טיול בסוכה
(767.17 KiB) הורד 18 פעמים

גל של אגוזים
הודעות: 1121
הצטרף: א' מרץ 08, 2020 5:27 pm

Re: טיול בחז"ל וגדולי ישראל

הודעהעל ידי גל של אגוזים » ג' אפריל 13, 2021 3:27 pm

כדאי לציין לדברי תרוה"ד שהובאו ברמ"א לגבי טיול עם אשתו נדה [והרבה מחברים טעו בזה ובדברי הערוה"ש לגבי טיול ברגל ואכמ"ל].

*

בס' אלף כתב הביא שהכת"ס היה מטייל ם תלמידיו בגינות ופרדיסים בל"ג בעומר.

כדכד
הודעות: 5541
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: פירוש המילה טיול בדברי חז"ל

הודעהעל ידי כדכד » ג' אפריל 13, 2021 5:27 pm

עזריאל ברגר כתב:
כדכד כתב:בפשטות זה כן מלשון צל
הכוונה שיושב בצל
מטייל בסוכה הוא יושב בצל סוכה
והאיסור לטייל בבית הכנסת הוא להכנס אליו לשם הצל.
איפה יש בחז"ל משמעויות שונות לטיול?

ראה במקורות שנסמנו לעיל.

כוונתי שגם במקורות שנסמנו אפשר לפרשם מל' צל וטלא ראיתי מקור שא"א לפרשו כך אבל אולי טעיתי

עזריאל ברגר
הודעות: 9793
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: פירוש המילה טיול בדברי חז"ל

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' אפריל 13, 2021 8:35 pm

שתי דוגמאות:
”אָמַר לוֹ רַבָּן גַּמְלִיאֵל לְרַבִּי אִלְעָאי מְשַׁעֵר אַתְּ רְבִיעִית יַיִן בָּאִיטַלְקִית, אָמַר לוֹ הֵן, אָמַר לוֹ לַשּׁוֹאֵל טַיֵּל אַחֲרֵינוּ עַד שֶׁנָּפֵיג אֶת יֵינִי, הִתְחִיל מְטַיֵּל אַחֲרֵיהֶם עַד שֶׁהִגִּיעַ לְסֻלָּמֵי צוֹר, כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעַ לְשָׁם יָרַד לוֹ רַבָּן גַּמְלִיאֵל מֵעַל הַחֲמוֹר וְנִתְעַטֵּף בְּטַלִּיתוֹ וְיָשַׁב לוֹ.“ (ויקרא רבה, פרשה לז, סימן ג - הובא בויקימילון דלעיל)
וכן "ומטייל על שפת הים" (מהערוך שהובא לעיל)

ש. ספראי
הודעות: 1226
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

Re: טיול בחז"ל וגדולי ישראל

הודעהעל ידי ש. ספראי » ג' אפריל 13, 2021 9:03 pm

יש מקדמונינו שגם טיילו כפשוטו, עי' בזה בס' שלהי דקייטא

א מבקש
הודעות: 214
הצטרף: ב' אפריל 05, 2021 8:50 pm

Re: טיול בחז"ל וגדולי ישראל

הודעהעל ידי א מבקש » ג' אפריל 13, 2021 9:07 pm

החיד"א במעגל טוב הזכיר שהלך לגן חיות.

מרן הגר"ש ואזנר זצ"ל (שבט הלוי ח"ה קע"ג) החשיב, לגבי יציאה לטיול בסביבות ארץ ישראל, כצורך "לראות פלאי הטבע של יוצר בראשית ב"ה"

דורשי יחודך
הודעות: 1135
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 3:06 pm

Re: טיול בחז"ל וגדולי ישראל

הודעהעל ידי דורשי יחודך » ה' אפריל 15, 2021 9:31 am

ייש"כ, משום מה לא מצאתי את האשכול ההוא כשחיפשתי את העניין.
ועתה נפשי בשאילתי, בבעלי התוס' על התורה על הפסוק "ולקחתם לכם...ושמחתם לפני ה' אלקיכם"
ופירשו "ולקחתם לכם" - לטייל בהם.
לאיזו מבין שתי המשמעויות של "טיול" התכוונו התוס'?
לי היה נראה שכוונתם למשמעות של "שהייה נעימה בקרבת המינים", אך האם יש צד שכוונתם "להתסובב עם המינים?" אשמח להשערות.

א מבקש
הודעות: 214
הצטרף: ב' אפריל 05, 2021 8:50 pm

Re: טיול בחז"ל וגדולי ישראל

הודעהעל ידי א מבקש » ה' אפריל 15, 2021 11:08 am

דורשי יחודך כתב:ייש"כ, משום מה לא מצאתי את האשכול ההוא כשחיפשתי את העניין.
ועתה נפשי בשאילתי, בבעלי התוס' על התורה על הפסוק "ולקחתם לכם...ושמחתם לפני ה' אלקיכם"
ופירשו "ולקחתם לכם" - לטייל בהם.
לאיזו מבין שתי המשמעויות של "טיול" התכוונו התוס'?
לי היה נראה שכוונתם למשמעות של "שהייה נעימה בקרבת המינים", אך האם יש צד שכוונתם "להתסובב עם המינים?" אשמח להשערות.


בר' יוסף בכור שור, שהיה אף הוא מבעלי התוס', על אתר [ויקרא כג, מ] איתא שמדובר בהסתבבות עם המינים שכותב "ולקחתם לכם... פרי עץ וגו' - כדי שתַראו שיצאתם זכאין מבית דין, שתֵיראו כשרים, שמוליכים בידם פירות יפות לריח טוב וענפי עץ לטייל, ותשמחו שבעת ימים, לבד שמיני עצרת".

כלומר, הוא מפרש את דברי המדרש [ויק"ר ל, ב] ""ר אבין משל לשנים שנכנסו אצל הדיין ולית אנן ידעין מאן הוא נוצח אלא מאן דנסב באיין בידיה אנן ידעין דהוא נצוחייא כך ישראל ואומות העולם באין ומקטרגים לפני הקב"ה בר"ה ולית אנן ידעין מאן נצח אלא במה שישראל יוצאין מלפני הקדוש ברוך הוא ולולביהן ואתרוגיהן בידן אנו יודעין דישראל אינון נצוחייא" שיוצאין בטיול עם המינים.

מבני עליה
הודעות: 166
הצטרף: א' דצמבר 06, 2015 2:30 pm

Re: טיול בחז"ל וגדולי ישראל

הודעהעל ידי מבני עליה » ה' אפריל 15, 2021 2:20 pm

אישתמיט מהאשכול
קידושין כא: באיסקונדרי איטלליתו. לא הטיתם לב לדקדק בשמועתכם אלא כמשחקין בפספסין, רש"י.

מבני עליה
הודעות: 166
הצטרף: א' דצמבר 06, 2015 2:30 pm

Re: טיול בחז"ל וגדולי ישראל

הודעהעל ידי מבני עליה » ה' אפריל 15, 2021 2:23 pm

דורשי יחודך כתב:ייש"כ, משום מה לא מצאתי את האשכול ההוא כשחיפשתי את העניין.
ועתה נפשי בשאילתי, בבעלי התוס' על התורה על הפסוק "ולקחתם לכם...ושמחתם לפני ה' אלקיכם"
ופירשו "ולקחתם לכם" - לטייל בהם.
לאיזו מבין שתי המשמעויות של "טיול" התכוונו התוס'?
לי היה נראה שכוונתם למשמעות של "שהייה נעימה בקרבת המינים", אך האם יש צד שכוונתם "להתסובב עם המינים?" אשמח להשערות.

בודאי כונתך להזכיר את דברי הגמ' מא: תניא רבי אלעזר בר צדוק אומר כך היה מנהגן של אנשי ירושלים אדם יוצא מביתו ולולבו בידו הולך לבית הכנסת לולבו בידו קורא קריאת שמע ומתפלל ולולבו בידו קורא בתורה ונושא את כפיו מניחו על גבי קרקע הולך לבקר חולים ולנחם אבלים לולבו בידו.

לבי במערב
הודעות: 6922
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: טיול בחז"ל וגדולי ישראל

הודעהעל ידי לבי במערב » ה' אפריל 15, 2021 8:30 pm

מבני עליה כתב:בודאי כונתך להזכיר את דברי הגמ' מא: תניא רבי אלעזר בר צדוק אומר כך היה מנהגן של אנשי ירושלים אדם יוצא מביתו ולולבו בידו . .
ויל"פ עד"ז גם את האמור במד"ר שהזכיר הרב 'א מבקש'.

א מבקש
הודעות: 214
הצטרף: ב' אפריל 05, 2021 8:50 pm

Re: טיול בחז"ל וגדולי ישראל

הודעהעל ידי א מבקש » ה' אפריל 15, 2021 9:18 pm

לבי במערב כתב:
מבני עליה כתב:בודאי כונתך להזכיר את דברי הגמ' מא: תניא רבי אלעזר בר צדוק אומר כך היה מנהגן של אנשי ירושלים אדם יוצא מביתו ולולבו בידו . .
ויל"פ עד"ז גם את האמור במד"ר שהזכיר הרב 'א מבקש'.

רציתי להזכיר גמרא זו בביאור המדרש אך בש"ס שם הוא מטעם חביבות מצוה ולא מטעם הוכחת ניצוח, ולכן נראה שעשו זאת רק כשהלכו למצוות [כגון בית האבל] אבל לא לטיול בעלמא.

לבי במערב
הודעות: 6922
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: טיול בחז"ל וגדולי ישראל

הודעהעל ידי לבי במערב » ה' אפריל 15, 2021 10:21 pm

לפענ"ד, גם במדרש שם אין הכוונה שהסתובבו סתם עם ארבעת המינים בידם, אלא שעצם העובדה כי הולכים עמם לכל מקום - מהווה את הוכחת הנצחון (וכן צ"ל לכאו' אף בפי' הנ"ל מבעה"ת).
עכ"פ, לאו דוקא שרק לצורך מצוה הלכו עמם, וכפתיחת הלשון: "אדם יוצא מביתו [לכל מקום שהוא] ולולבו בידו". שאר הדוגמאות באו להשמיענו כי גם כשעסקו במצוה נהגו כן, ואופן הנהגתם כשאין אפשרות לשלב ביניהם.

דורשי יחודך
הודעות: 1135
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 3:06 pm

Re: טיול בחז"ל וגדולי ישראל

הודעהעל ידי דורשי יחודך » ו' אפריל 16, 2021 3:33 pm

מבני עליה כתב:
דורשי יחודך כתב:ייש"כ, משום מה לא מצאתי את האשכול ההוא כשחיפשתי את העניין.
ועתה נפשי בשאילתי, בבעלי התוס' על התורה על הפסוק "ולקחתם לכם...ושמחתם לפני ה' אלקיכם"
ופירשו "ולקחתם לכם" - לטייל בהם.
לאיזו מבין שתי המשמעויות של "טיול" התכוונו התוס'?
לי היה נראה שכוונתם למשמעות של "שהייה נעימה בקרבת המינים", אך האם יש צד שכוונתם "להתסובב עם המינים?" אשמח להשערות.

בודאי כונתך להזכיר את דברי הגמ' מא: תניא רבי אלעזר בר צדוק אומר כך היה מנהגן של אנשי ירושלים אדם יוצא מביתו ולולבו בידו הולך לבית הכנסת לולבו בידו קורא קריאת שמע ומתפלל ולולבו בידו קורא בתורה ונושא את כפיו מניחו על גבי קרקע הולך לבקר חולים ולנחם אבלים לולבו בידו.

אכן, אלא שאנשי ירושלים הידרו מעבר למצוה הבסיסית.
המצוה הבסיסית מתקיימת ב"טיול" בעלמא, לאו דוקא לאורך היום, אלא שאנשי ירושלים הידרו בזה והכניסו את ה"טיול" לכל פעילותם למשך היום.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] ו־ 80 אורחים