מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

חמץ אחרי הפסח- עדכונים

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
בתבונה
הודעות: 1208
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » ה' מאי 16, 2019 6:45 pm

עדכון 16.pdf
(339.04 KiB) הורד 265 פעמים

רון
הודעות: 908
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי רון » ו' מאי 17, 2019 12:06 am

רון כתב:
רון כתב:
בתבונה כתב:
רון כתב:
למשל,
מה הדין במי שבדק את כל הבית ועשה בדיקה כדין וכדת, ובכל זאת מצא חמץ, האם חמצו אסור בהנאה? לכאורה נראה שחמצו מותר דאין סיבה לקונסו.
ואף אם תמצא מי שאוסר בכה"ג עדיין יש לחלק ועוד חזל"מ בל"נ

משנה ברורה תמח סקכ"ה
ודע דכמה אחרונים כתבו דאפילו בדק ג"כ כמנהגנו ונמצא חמץ לאחר הפסח ג"כ אסור בהנאה דלא חילקו בדבר[/b] ויש מן האחרונים שמקילים בבדק וביטל ונמצא אח"כ דמאי הוי ליה למעבד הרי עשה הכל כדיןודעתם דעכ"פ בהנאה אין לאסור ובמקום הפסד מרובה יש לסמוך עליהן ועיין בבה"ל ס"ג בד"ה אפילו מ"ש בזה

יישר כח,
אכן כן מפורש במשנ"ב שלדעת כמה אחרונים אם בדק ומצא חמץ הרי הוא אסור אחרי פסח דלא חילקו בדבר,
ועדיין יש לחלק בזה כפי שרמזתי בדברי.
וכונתי לזה, דהחמץ שנמצא הרי לא נעשה בו שום פעולה האמורה להצילו מאיסור, והרי הוא בכלל גזירת חז"ל ותקנתם דלא חילקו בדבר.
משא"כ בחמץ שנמכר הרי עשה פעולה להציל את עצמו מאיסור חמץ זה כפי שאמר לו רבו וממילא אינו בכלל התקנה מעיקרא כלל.

לתוספת הבהרה לדברי הנ"ל,
הגע בעצמך אם אדם שפך על חמצו חומר בשביל לפוסלו מאכילת כלב והיה סבור שבאמת פסלו, ואח"כ התברר שלא פסלו מאכילת כלב, האם נימא שחמץ זה יאסר בהנאה? על מה? הרי עשה הכל בשביל לא לעבור על האיסור בחמץ עצמו ומה שייך כאן האיסור של חז"ל שיסודו הוא קנס


מצאתי כעת בס"ד [בחוברת נתיבים לכשרות] שהשואל ומשיב ס"ל להדיא את הסברא שכתבתי לעיל,
שכל שעשה פעולה בשביל להמנע מאיסור חמץ, גם אם לא הועיל באותו שעה מה שעשה, אך מכלל קנסא דחז"ל על חמץ שעבר עליו הפסח, יצא.
השואל ומשיב דן שם על מי שלא כתב את שמו על שטר המכירה מחמת שכחה

ואף שבדרך המכירה על ידי הרשאה לרב פקפק רבות, אך נדרש לשאלה על
יהודי שמכר חמצו על ידי אחר לגוי ולא ציין את שמו בשטר המכירה,
ובראשית דבריו פתח: "הנה לכאורה הדבר פשוט שאינו מועיל". אמנם
בהמשך דבריו התיר וכתב: "נראה לי דבר חדש דמה דאמרו דאף באונס
ושגג אסור היינו דוקא באם לא עשה כלל המכירה ושפיר שייך חשש
הערמה ... אבל כאן שזה מכר בכסף וכתב שטר ושכח לחתום שמו וכבר
התחיל לקיים מצות חז"ל, בכהאי גוונא לא שייך לא חשש הערמה ולא
שיתבטל תקנת חז"ל, דאנן חזינן שהתחיל לקיים
... וע"כ לפענ"ד מותר"

לענין
הודעות: 3471
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי לענין » ו' מאי 17, 2019 1:20 am

חשבונות רבים כתב:משום והייתם נקיים, אני וב"ב שמעל לגיל מצוות מקפידים לאכול אך ורק מוצרים מקמח שנטחן לאחר הפסח.
כטו"ס.


יש לך בחורי ישיבות? הם לא אוכלים בישיבה פסטה או שקדי מרק?

בתבונה
הודעות: 1208
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » ו' מאי 17, 2019 2:49 am

לענין כתב:אוכלים בישיבה פסטה

יש שכתוב עליהם 'נרכש בחו”ל מאינו יהודי לאחר הפסח'

יושב ירושלים
הודעות: 854
הצטרף: ד' ינואר 18, 2017 6:33 pm
שם מלא: פסח הלפרין

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי יושב ירושלים » ו' מאי 17, 2019 12:20 pm

לענין כתב:הם לא אוכלים בישיבה שקדי מרק?

יש של אוסם מיוצר לאחר הפסח [שמשמעותו ב'אוסם' גם לגבי קמח], וכן של עוד חברה מקמח שנטחן לאחר פסח.

לענין
הודעות: 3471
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי לענין » ו' מאי 17, 2019 12:32 pm

למה באמת באוסם הכללים הם שונים?

יושב ירושלים
הודעות: 854
הצטרף: ד' ינואר 18, 2017 6:33 pm
שם מלא: פסח הלפרין

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי יושב ירושלים » ו' מאי 17, 2019 12:33 pm

לענין כתב:למה באמת באוסם הכללים הם שונים?

אני משער שזה העדפה של החברה לא לכתוב נוסחים מסורבלים מדי.

בתבונה
הודעות: 1208
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » ד' מאי 22, 2019 2:44 pm

רון כתב:
מצאתי כעת בס"ד [בחוברת נתיבים לכשרות] שהשואל ומשיב ס"ל להדיא את הסברא שכתבתי לעיל,
שכל שעשה פעולה בשביל להמנע מאיסור חמץ, גם אם לא הועיל באותו שעה מה שעשה, אך מכלל קנסא דחז"ל על חמץ שעבר עליו הפסח, יצא.
השואל ומשיב דן שם על מי שלא כתב את שמו על שטר המכירה מחמת שכחה

אפשר לפרש סברא זו בצורה דומה (ואולי זו כוונת השו"מ)
הקנס נועד כדי שלא ישהה האדם את חמצו בפסח, ואדם שעשה מעשה שאמור להוציא מרשותו את החמץ אלא שקרתה תקלה צדדית לא קנסוהו אף שהחמץ שהה אצלו.
ואם כן במכירה של ימינו, יתכן לומר שגם לסברה זו שלא דומה לתקלה צדדית אלא זה הוא בכלל עיקר התקנה, שאדם לא ישהה את חמצו במכירה בעייתית.
ההבדל שבסברא זו החילוק הוא לא אם סמך על סברת הרב שלו אלא אם מצידו הוציא את החמץ מרשותו אלא שקרתה תקלה צדדית,
(אילו זה בגלל שלא אשם כי עשה ע"פ הרב שלו, אז קצת צ"ע למה סברה זו לא שייכת גם לגבי היתר מכירה בשביעית להתיר שמור ונעבד)

בתבונה
הודעות: 1208
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » ד' מאי 22, 2019 2:45 pm

עדכון 20.pdf
(303.67 KiB) הורד 199 פעמים

(הם מציינים שם גם לגבי האוכל בקבר רשב"י בל"ג בעומר)

חשבונות רבים
הודעות: 799
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי חשבונות רבים » ד' מאי 22, 2019 2:51 pm

בתבונה כתב:
חשבונות רבים כתב: הרמיזות שלך שאני מסרב לדון בנושא מסיבות של רצון להקל או מסיבות אחרות, הם ודאי לא חפץ ה' כמבואר בספר חפץ חיים.
משום והייתם נקיים, אני וב"ב שמעל לגיל מצוות מקפידים לאכול אך ורק מוצרים מקמח שנטחן לאחר הפסח.

צדקת ממני
מו"י

חשבונות רבים
הודעות: 799
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי חשבונות רבים » ד' מאי 22, 2019 3:18 pm

בתבונה כתב:אתה מפרש בנתיבות שהספק הוא מה יכריע הדיין, ויחד עם זאת שאנו יודעים שהדיין לא יכריע, ספק שאין בו תוכן מסופק, תמוה איך עולה בדעתך דבר כזה.

אח"כ התנסחת שאנו משערים שהדיין לא יכריע במחלוקת הראשונים.
אולי כוונתך שיש ספק אמיתי שמא הדיין הזה יכריע במחלוקות ראשונים? במחילה מכבודך זה לא הפשט.כפי שנימקת בעצמך לעיל
אם כוונתך שלמרות שאין ספק שהדיין לא יכריע, יש לזה חלות דין השערה ולא חלות דין ידיעה. ח"ו לתלות בדעת הנתיבות בוקי סריקי כאלו.


הפירוש שהצעתי שונה מאוד כרחוק מזרח ממערב.
1. ספק הפוסקים נחשב כחוסר ידיעה (כמו שהראתיך מהבית מאיר בשם תורת השלמים ועוד), מפני שזה מוגדר כספק הנובע מחוסר עיון.
2. הנתיבות סובר שגם מחלוקת הפוסקים עכ"פ בממון הוא כספק הפוסקים ובדיוק כמוהו מוגדר כחוסר עיון.
3. יש מקום לשאול שהרי במחלוקת הפוסקים כתבו (הב"י בשם התה"ד וכן בפמ"ג ועוד) שנחשב ספק.
4. היה אפשר לדחוק שהנתיבות כדעת החולקים על התה"ד שמחלוקת הפוסקים לא חשוב ספק דהווי חסרון חכמה, כמבואר ברדב"ז (שות ח"ג תפה ח"ד רצז), שלטי גבורים (על המרדכי יבמות פ"ד סי' כא) וכעי"ז במהרי"ק (חדשות סי' מט).
4. ואפשר לחלק בין ממון לאיסור, שבאיסור נחשב כאחר הוראה, אלא שהיו הוראות סותרות ולכן חשיב ספק, ודמי קצת לאחר שהניחו הבית דין שקיבלו עליהם בספק.
אבל בממון קודם הוראת בית דין, נחשב כקודם הוראה וממילא דמי לספק הפוסקים, ויש מקום להאריך בזה

דומני שהגענו פחות או יותר לגבולות הדיון בכלי הפורום.
א. בעיני לא שייך לומר שהנתיבות חולק על דעת כל הפוסקים בלא להזכיר כלל כאילו אשתמטיתיה דעתם.
ב. איני מבין לשיטתך מדוע אחר שהניחו בי"ד בספק זה נחשב לספק בי"ד אינם יכולים להחשיב ספק חסרון ידיעה לספק מעליא.
ג. מה שאני פירשתי הוא כך: ספק פלוגתא הוא ספק מעליא מפני שהוא ספק איך לפסוק הלכה. אבל בממון שהבעלי דינים תלויים בפסיקת בי"ד הרי שאין להם ספק איך לפסוק להלכה כי הפסק אינו תלוי בהם. הספק אצלם מוגדר כספק איך יכריעו בי"ד.
אמנם אם הספק הוא מחלוקת אמוראים שאין לבי"ד כח כלל להכריע בו הרי שאין ספק בהכרעת בי"ד אבל אם הוא פלוגתת הפוסקים שבאופן עקרוני בי"ד יכולים להכריע בה הדר הספק פלוגתא להיות ספק הכרעת בי"ד.
ואשר שאלת: מה כאן הספק, הלא כל בר דעת יודע שלא נטרפה דעת הדיינים להכריע היום במחלוקת הרמב"ם והרא"ש?
תשובתך: מחלוקת הרמב"ם והרא"ש היא הספק איך יכריעו הדיינים דיש כאן עניין מסופק שאינו תלוי בפסק ההלכה אלא בהכרעת הבי"ד שקיבלו עליהם. אמנם אחר שבאו בי"ד ואמרו שיש להם ספק בהכרעת ההלכה הדר דינו להיות ככל ספק פלוגתא שהוא ספק מעליא, אבל קודם שהכריעו בי"ד כן לא נולד הספק הזה דלא תליא מילתא בספק זה אלא בהכרעת בי"ד.

בתבונה
הודעות: 1208
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » ד' מאי 22, 2019 6:41 pm

א. לכאורה טענתך איך קראתי לצד זה [כb]דוחק [/b]לפרש שמשמע שזה אפשרי אבל הוא דוחק. ודעתך שהשם של פירוש זה הוא לא שייך, ולא רק דוחק. מטעם שהנתיבות לא כתב שחלק על כל הפוסקים? וצ"ע איך זה כל הפוסקים. וכי הרדב"ז השלטי גיבורים והמהרי"ק שחלקו על דעת התה"ד נגרעו מרשימת הפוסקים? אפשר שאתה צודק בדייקנותך כי לא מסתבר שחלק על הב"י והרמ"א שהביאו את התה"ד ולזה קראתי דוחק ובפרט שאפשר לבאר בלי להניח מחלוקת כמפורט בסוף ההודעה .
ג. צ"ע מה קשה לך, למה יגרע ספק זה מאיבעיא בפוסקים, אחר שהניחו הבית דין שקיבלו עליהם בספק?
ג. ספק בראשונים אינו ספק איך לפסוק הלכה? ואם כן לשיטתך למה זה נחשב יותר כחוסר ידיעה?
ד. ספק איך לפסוק הלכה לא מחשיב את הספק לספק מעליא, ספק זה קיים בכל ספק הפוסקים ונחשב חוסר ידיעה ולא ספק מעליא.
איזה מן אלכימיה תמוהה זו?! לשיטתך מחלוקת הפוסקים לא נחשבת חיסרון ידיעה, ובשאלה מה יכריעו בית דין גם הכל ידוע ואין שום חיסרון ידיעה. וכי הרכבת שניהם יוצרת יש מאיין?!

אבאר עוד את החילוק הנלע"ד - באבעיא בפוסקים הוא שלא ירדו לסוף עניין זה להלכה ונחשב כקודם ההוראה. אמנם מחלוקת באיסור והיתר, יש לאדם שני הוראות סותרות משני רבותיו, דינו ספק נחשב כאחר הוראה, וכן לגבי לסמוך על חד מ"ד בשעת הדחק יש בזה שיטות, אמנם בדיני ממון קודם פסק בית הדין, נחשב כקודם שהיה פסק בממון. כך עכ"פ אמור להיות יחס הבית דין. וממילא דמי לספק הפוסקים[/b].

חשבונות רבים
הודעות: 799
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי חשבונות רבים » ד' מאי 22, 2019 8:55 pm

בתבונה כתב:צ"ע מה קשה לך, למה יגרע ספק זה מאיבעיא בפוסקים, אחר שהניחו הבית דין שקיבלו עליהם בספק?
איפה כתוב שאיבעיא בפוסקים אחר שהניחו הבי"ד בספק חדל להיות חסרון ידיעה?

בתבונה
הודעות: 1208
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » ה' מאי 23, 2019 4:01 pm

חשבונות רבים כתב:
בתבונה כתב:צ"ע מה קשה לך, למה יגרע ספק זה מאיבעיא בפוסקים, אחר שהניחו הבית דין שקיבלו עליהם בספק?
איפה כתוב שאיבעיא בפוסקים אחר שהניחו הבי"ד בספק חדל להיות חסרון ידיעה?


לעצם השאלה אף אם מחלוקת הפוסקים אינו כפסק דין על הממון. (ולא כאילו יש שתי פסקי בית דין בית דין עם פסק דין שהממון לפלוני ובית דין שני ההיפך ). אלא רק פסק בית דין נחשב פסק דין על הממון. אבל ודאי שהוראת הפוסקים גם בממון היא הוראה שעל פיה הדיין אמור לפסוק. וככל מחלוקת הפוסקים באיסור והיתר. ואם באיסור והיתר מחלוקת הפוסקים נחשבת ספק כי זה נחשב שיש לאדם הוראות סותרות. כך כלפי הדיין, כשיש מחלוקת זה נחשב שיש לו הוראות סותרות איך לדון. אף שכלפי הממון זה נחשב כקודם פסק דין.
ואם כן יש לחלק גם בממון בין ספק הפוסקים למחלוקת הפוסקים.

אמנם לגבי ספק הפוסקים ואפילו ספק הדיינים
1 לכאורה מוכח שחשיב ספק מב"מ קב: שמעשה ומספקא ליה לרבי יוסי אי תפוס לשון ראשון או אחרון ופסק רבי יוסי שממון המוטל בספק חולקים. רואים לכאורה שספק לדיונים הוא פסק ספק. וכן יוצא מתוס' בבא בתרא סב: בד"ה איתמר.
2. אמנם בקונטרס הספקות כלל א וג הביא כל זה והקשה על הרשבם שחלק ואפילו בתיקו סבר של. אמריקן חולקים ויישב את דעת הרשבם (ויש לציין השווה שם בין מצב שיש ספק לדיין לבין מחלוקת הפוסקים) ומסקנתו שתלוי בראשונים, וסיים שכל הנפק"מ שייכת רק לסומכוס שסובר שממון המוטל בספק חולקים .
3. למעשה לכאורה מה באמת הנפק"מ הרי כתב בנתיבות שאפילו בספק מחלוקת הפוסקים מועילה תפיסה גם אחר פסק בית דין ואפילו בתפיסת ספק.

חשבונות רבים
הודעות: 799
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי חשבונות רבים » ו' מאי 24, 2019 4:41 pm

ייש"כ. מכל מה שכתבת איני מבין את הצ"ע דלעיל -
בתבונה כתב:צ"ע מה קשה לך, למה יגרע ספק זה מאיבעיא בפוסקים, אחר שהניחו הבית דין שקיבלו עליהם בספק?
לפי הבנתי הדלה אם ספק הוא חסרון חכמה, גם לאחר שבי"ד הסתפקו בו זה נשאר חסרון חכמה.
וחוזרת קושייתי על מה שכתבת בביאור דברי הנתיה"מ, אם ספק פלוגתא נחשב חסרון ידיעה מה מועיל שנסתפקו בו בי"ד?

בתבונה
הודעות: 1208
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בתבונה » ב' מאי 27, 2019 12:19 am

ידידי ראה הודעתי הקודמת 3 נקודות שמבהירות לחלוטין
1. ראיית הקונטרס הספקות שספק בדין לבית דין מקבל דין ספק ולסומכוס יחלוקו, ומביא מחלוקת ראשונים בזה.
2. ביאור דברי הנתיבות למה קודם פסק דין בממון מחלוקת הפוסקים הוא כספק הפוסקים.
3. שזה ללא נפק"מ
לענ"ד לא מובנים לי דבריך איך יתכן דין ספק בלי שאלה מסופקת, שמצד אחד אנו יודעים את התשובה לשאלה בבירור, ומצד שני אנו משחקים שאנו לא יודעים?
אלא אם כן לא ירדתי לסוף כוונתך וכוונת שנינו קרובה.

בתבונה כתב:
לעצם השאלה אף אם מחלוקת הפוסקים אינו כפסק דין על הממון. (ולא כאילו יש שתי פסקי בית דין בית דין עם פסק דין שהממון לפלוני ובית דין שני ההיפך ). אלא רק פסק בית דין נחשב פסק דין על הממון. אבל ודאי שהוראת הפוסקים גם בממון היא הוראה שעל פיה הדיין אמור לפסוק. וככל מחלוקת הפוסקים באיסור והיתר. ואם באיסור והיתר מחלוקת הפוסקים נחשבת ספק כי זה נחשב שיש לאדם הוראות סותרות. כך כלפי הדיין, כשיש מחלוקת זה נחשב שיש לו הוראות סותרות איך לדון. אף שכלפי הממון זה נחשב כקודם פסק דין.
ואם כן יש לחלק גם בממון בין ספק הפוסקים למחלוקת הפוסקים.

אמנם לגבי ספק הפוסקים ואפילו ספק הדיינים
1 לכאורה מוכח שחשיב ספק מב"מ קב: שמעשה ומספקא ליה לרבי יוסי אי תפוס לשון ראשון או אחרון ופסק רבי יוסי שממון המוטל בספק חולקים. רואים לכאורה שספק לדיונים הוא פסק ספק. וכן יוצא מתוס' בבא בתרא סב: בד"ה איתמר.
2. אמנם בקונטרס הספקות כלל א וג הביא כל זה והקשה על הרשבם שחלק ואפילו בתיקו סבר של. אמריקן חולקים ויישב את דעת הרשבם (ויש לציין השווה שם בין מצב שיש ספק לדיין לבין מחלוקת הפוסקים) ומסקנתו שתלוי בראשונים, וסיים שכל הנפק"מ שייכת רק לסומכוס שסובר שממון המוטל בספק חולקים .
3. למעשה לכאורה מה באמת הנפק"מ הרי כתב בנתיבות שאפילו בספק מחלוקת הפוסקים מועילה תפיסה גם אחר פסק בית דין ואפילו בתפיסת ספק.

לענין
הודעות: 3471
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי לענין » ד' יולי 17, 2019 12:27 am

יש למישהו מושג האם לחם 'פשוט מלא' של אנג'ל ירושלים כל הרכיבים מאחרי פסח?
יעזור לי מאד.
תודה רבה.

מעט דבש
הודעות: 3497
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי מעט דבש » ה' יולי 18, 2019 3:59 pm

חמץ תשע''ט -עדכון 28.pdf
(365.62 KiB) הורד 158 פעמים


[אפשר להתקשר להעדה"ח ולשאול. הם מעודכנים בנושא].

לענין
הודעות: 3471
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי לענין » ו' אפריל 17, 2020 7:23 am

יש חדש מהשנה?

יוצא פוניבז'
הודעות: 1506
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ו' אפריל 17, 2020 12:51 pm

לענין כתב:יש חדש מהשנה?


יום ה', כ"ב בניסן תש"פ
עדכון 3
מאפיית אביחיל - רוגלעך, לחמניות וחלות - ללא חשש.
מאפיית ביכורים - כל התוצרת ללא חשש.
מאפיית גישמעק (בית שמש) - כל התוצרת ללא חשש.
מאפיית גרליץ (בהשגחת בד"ץ) - כל התוצרת ללא חשש.
מאפיית דוידוביץ - עדיין בחשש .
מאפיית דליס - כל התוצרת ללא חשש.
מאפיית הצבי - לחמניות, חלות ובגטים - ללא חשש.
מאפיית ויצמן (גבעת שאול)- כל התוצרת ללא חשש.
מאפיית נוימן - כל התוצרת ללא חשש.
מאפיית נחמה - עדיין בחשש .
מאפיית סנהדריה (הסניף הראשי) - חלות - ללא חשש. שאר התוצרת - עדיין בחשש.
מאפיית עיני - רחוב השלושה - רוגלעך שוקולד, חלות ולחמניות לבנות - ללא חשש.
רחוב השומר - לחמניות לבנות, רוגלעך וחלות - ללא חשש.
מאפיית קצבורג - כל התוצרת ללא חשש.
מאפיית רויאל - לפי החותמת ע"ג האריזה.
פיתות נינה - בבעלות גוי - ללא חשש. יש להקפיד לקנות דווקא מהמאפייה עצמה ולא ממאפיות או מקומות אחרים, מאחר שמחזיקים מלאי של בצקים ורק אופים לשיווק.
מאחר שיש צמצומים בייצור עקב המצב בעולם, רצוי להזמין ולבקש ייצור מוגבר עבור המדקדקים.
קונדיטוריית ויינר (רחוב האצטדיון 3, קריית חיים) - בבעלות גוי - ללא חשש. יש להקפיד לקנות דווקא במאפייה עצמה.
שובע שמחות - בסניפים - כל התוצרת בצק שנמכר.

ניתן לבדוק על מאפיות או מוצרים שנבדקו בקו המידע, שמספרו: 03-6171144, בקו "בית ההוראה - חיפה" (מענה אנושי) שמספרו: 0733744837, או במייל: HeifaHorah@gmail.com

לענין
הודעות: 3471
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי לענין » א' אפריל 19, 2020 10:04 am

מתהלך כתב:
פרנקל תאומים כתב:מישהו יודע מה המספר טלפון של "קו המידע בענייני חמץ שעבר עליו הפסח" שע''י ביה''ד בני ברק (מרן הגר''נ קרליץ לרפו''ש)?
משום מה השנה הם לא פרסמו את הטלפון ב''יתד''.

072-3187778


ניתן לשמוע דעתם לגבי האי שתא.

יוצא פוניבז'
הודעות: 1506
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » א' אפריל 19, 2020 10:20 am

כצפוי, ובהתאם למדיניותם בשנים עברו בנושא:
בהוראת הגאב"ד הגאון הגדול ר' שריאל רוזנברג שליט"א והגאון הגדול ר' שבח צבי רוזנבלט שליט"א רב אב"ד דבני ברק, השנה לא יופעל הקו של החמץ. בעקבות מגפת הקורונה, הורו הרבנים שליט"א שזה חומרא דאתיא לידי קולא... מאחר שזה יגרום ליציאות רבות לחנויות לבדוק האם המוצרים הגיעו או עדיין לא הגיעו, הקו לא יופעל, והורו הרבנים שבשנה זו מאחר שזה חומרא אפשר להקל.

נוטר הכרמים
הודעות: 8173
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אפריל 19, 2020 11:41 am

אולי שיוותרו על ביצים כי זה גורם ליציאות רבות?

נהנה מהאוצר
הודעות: 201
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 12:13 am

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי נהנה מהאוצר » א' אפריל 19, 2020 11:55 am

אולי מספיק עם הלעג לכל רב שלא משתייך לחוג שלך ובמיוחד כשהם אומרים דברים הגיוניים מאד ושקולים ולא מתלהמים ובלי מובנים

ואכן אני מכיר הרבה [וכך הם רוב ידידי וחברי] שויתרו ומותרים שוב ושוב על דברים רבים חיוניים ולא רק על ביצים כדי למעט כמה שיותר ביציאות למקומות הומים אדם
ולא הוצרכו בית הדין לזרז אלא במקום שאנשים חושבים שיש מצוה לצאת ולחפש, והוצרכו לבאר שגם בזה החומרא היא להחמיר בפקו"נ ולא בחמץ שנמכר לגוי
מי שמזלזל בלא"ה ונדחף בתורות לביצים, הבעיה שלו היא לא עם חמץ שעבר עליו הפסח אלא עם ונשמרתם מאד לנפשותיכם
מה לא מובן בזה?

בן אדם
הודעות: 420
הצטרף: ג' ינואר 10, 2017 6:15 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי בן אדם » ד' אפריל 22, 2020 3:20 pm

יש למישהו מושג מה אם מוצרי אוסם?
האם הם מיוצרים/נאפים/נטחנים לאחר הפסח?
אני רואה שהם לא רושמים על כלום תאריך ייצור, או אם מיוצר לאחר הפסח
האם יש דרך לדעת?

לענין
הודעות: 3471
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי לענין » א' מאי 03, 2020 9:22 pm

בן אדם כתב:יש למישהו מושג מה אם מוצרי אוסם?
האם הם מיוצרים/נאפים/נטחנים לאחר הפסח?
אני רואה שהם לא רושמים על כלום תאריך ייצור, או אם מיוצר לאחר הפסח
האם יש דרך לדעת?


עדכון 15.pdf
(363.32 KiB) הורד 309 פעמים

יוצא פוניבז'
הודעות: 1506
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » א' אפריל 04, 2021 3:47 pm

תשפ"א
עדכון 2.pdf
(104.2 KiB) הורד 101 פעמים

נוטר הכרמים
הודעות: 8173
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אפריל 04, 2021 9:20 pm

גילוי נאות: אני משתדל לשמור באדיקות על ה'חמץ שנטחן',
ויישר כחו של הרב כץ שמתגדר בבקעה זו מדי שנה,
ומזכה את הרבים המתענינים במידע הנחוץ.
אך עם זאת נדהמתי מן ההמלצה אמש לנסוע לאיזו מאפיה ברמת גן (!) על מנת להשיג את התוצרת ללא חשש.
חשוב להיות מאוזן עם 'משקל החסידות'.

נוטר הכרמים
הודעות: 8173
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' אפריל 05, 2021 9:08 am

בוקר טוב
קבצים מצורפים
עדכון 3.pdf
(104.67 KiB) הורד 63 פעמים

חיים שאול
הודעות: 1075
הצטרף: ג' אוגוסט 13, 2019 8:39 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי חיים שאול » ב' אפריל 05, 2021 3:02 pm

קו המידע של מערכת הכשרות של רבני העיר בני ברק שליט"א
0775525348

נוטר הכרמים
הודעות: 8173
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' אפריל 05, 2021 11:38 pm

חיים שאול כתב:קו המידע של מערכת הכשרות של רבני העיר בני ברק שליט"א
0775525348

למי שלוקח ברצינות את הנושא של 'נטחן',
לא הייתי מציע לסמוך עליהם.

היו בלי סוף מקרים בעבר.
הרב לנדא מחד והרב רוזנבלט מאידך,
הוחזקו כמי שלא מחזיקים מהענין בכלל,
וזה בודאי משליך על הנוהלים ועל כל המידע.

נוטר הכרמים
הודעות: 8173
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' אפריל 05, 2021 11:40 pm

לילה טוב
קבצים מצורפים
עדכון 4.pdf
(108.17 KiB) הורד 145 פעמים

חיים שאול
הודעות: 1075
הצטרף: ג' אוגוסט 13, 2019 8:39 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי חיים שאול » ג' אפריל 06, 2021 3:17 pm

נוטר הכרמים כתב:
חיים שאול כתב:קו המידע של מערכת הכשרות של רבני העיר בני ברק שליט"א
0775525348

למי שלוקח ברצינות את הנושא של 'נטחן',
לא הייתי מציע לסמוך עליהם.

היו בלי סוף מקרים בעבר.
הרב לנדא מחד והרב רוזנבלט מאידך,
הוחזקו כמי שלא מחזיקים מהענין בכלל,
וזה בודאי משליך על הנוהלים ועל כל המידע.

הם לא 'הוחזקו כמי שלא מחזיקים מהענין', הם לא אוחזים מזה בכלל
וזה דעת החזון איש הגר"נ קרליץ הגר"ח גריינמן ותלמידיהם
אבל שזה משליך על המידע, זה הוצאת שם רע, הם לא משקרים כי הם לא אוחזים מזה, ומידיעה אישית זו עלילת שוא (גם אם המתחרה משמיץ ככה...)

נוטר הכרמים
הודעות: 8173
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' אפריל 06, 2021 4:08 pm

בהכשר של הרב לנדא זה היה ידוע מילדותי (הרבה לפני שהרב כץ התחיל לעסוק בענין)
שהם לא משתפים פעולה במידע,
וה'השמצה' אינה מבוססת על המתחרה.
הרב רוזבלט הורה בשנה שעברה שעקב הקורונה אין להקפיד...

יהודה בן יעקב
הודעות: 2191
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ג' אפריל 06, 2021 5:46 pm

נוטר הכרמים כתב:הרב רוזבלט הורה בשנה שעברה שעקב הקורונה אין להקפיד...

מי שיש לו 'משקל החסידות' שדרשת אותו בהודעות קודמות, זה מוכיח שאינו אוחז כלל??
אני הבנתי שזה ראיה לסתור, שהרי החמיר בפיקו"נ ורק משום כך היקל בענין זה
כמובן, שהסוברים ש'אין קורונה', יאמרו שאין מקום להקל בהאי הלכתא חמירתא...

חיים שאול
הודעות: 1075
הצטרף: ג' אוגוסט 13, 2019 8:39 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי חיים שאול » ג' אפריל 06, 2021 11:23 pm

זה לא היה רק הגרש"צ רוזנבלט אלא גם הגר"ש רוזנברג
והם דיברו על מי שמחמיר בד"כ אבל שניהם לא אוחזים מלהחמיר בזה תמיד (הגר"נ קרליץ היה מדבר נגד וכן המשיך תלמידו הגרש"צ רוזנבלט שליט"א )
והמידע הוא מהמערכת עצמה ולא מישהו שהם שיתפו אותו (היום אנשי הרב לנדא לא שולטים שם לבד...)

פרנקל תאומים
הודעות: 3550
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ג' אפריל 06, 2021 11:47 pm

נוטר הכרמים כתב:
חיים שאול כתב:
נוטר הכרמים כתב:
חיים שאול כתב:קו המידע של מערכת הכשרות של רבני העיר בני ברק שליט"א
0775525348

למי שלוקח ברצינות את הנושא של 'נטחן',
לא הייתי מציע לסמוך עליהם.

היו בלי סוף מקרים בעבר.
הרב לנדא מחד והרב רוזנבלט מאידך,
הוחזקו כמי שלא מחזיקים מהענין בכלל,
וזה בודאי משליך על הנוהלים ועל כל המידע.

הם לא 'הוחזקו כמי שלא מחזיקים מהענין', הם לא אוחזים מזה בכלל
וזה דעת החזון איש הגר"נ קרליץ הגר"ח גריינמן ותלמידיהם
אבל שזה משליך על המידע, זה הוצאת שם רע, הם לא משקרים כי הם לא אוחזים מזה, ומידיעה אישית זו עלילת שוא (גם אם המתחרה משמיץ ככה...)

בהכשר של הרב לנדא זה היה ידוע מילדותי (הרבה לפני שהרב כץ התחיל לעסוק בענין)
שהם לא משתפים פעולה במידע,
וה'השמצה' אינה מבוססת על המתחרה.
הרב רוזבלט הורה בשנה שעברה שעקב הקורונה אין להקפיד...

ההוראה של מוצאי הפסח אשתקד היתה כה ברורה ופשוטה לכל מי שטיפת שכל בקדקדו עד שא''א בכלל לתפוס איזו התחלה של הו''א יש כאן לדימוי מילתא למילתא בין אשתקד לזו השנה (ולכל שנה ושנה).

גילוי נאות או לא נאות: אני מקפיד מאד בלי נדר על ה''נטחן'' ככל אשר לאל ידי. וגם אשתקד לא מלאני ליבי לעבור על הרגלי, אלא שלבני ביתי הוריתי בעקבות הפסק הברור הנ''ל, שלא יתעכבו בחנות וק''ו שלא יתרוצצו מחנות לחנות (שזה היה החשש, שבזמן מגיפה שאסור עפ''י הדין להתעכב בחנויות יותר מהמינימום ההכרחי, ואנשים יתעכבו או יתרוצצו בשביל למצוא את ה''נטחן''), אלא שיקחו את מה שרואים בקלות ובלי להתעכב. ולמעשה, כשהמוצרים הגיעו הביתה, כשלעצמי, אכלתי רק את ה''נטחן לאה'''פ''.

הבאר ההיא
הודעות: 193
הצטרף: א' אוגוסט 30, 2020 8:57 pm

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

הודעהעל ידי הבאר ההיא » ה' אפריל 08, 2021 5:34 pm

שמעתי לפני ימים מספר שבמאפיית עיני רק הסחורה שבתפזורת מרכיבים שאחר הפסח ולא הארוזה בקופסאות.

מישהו יודע האם זה היה עדכון נוסף בענינם?
כי ראיתי קופסאות ועליהם מדבקה של נטחן לאחר הפסח.
ניסיתי לשמוע בקו אך נלאיתי מריבוי ההודעות לפרטיהם.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 264 אורחים