מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

האם מקיימים צדקה פחות משוה פרוטה ?,ופרוטה דרב יוסף

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין