עמוד 1 מתוך 1

בל תשחית וכבוד הבגדים

פורסם: ד' דצמבר 09, 2015 6:14 pm
על ידי אוהב אוצר
לגבי בגדים שבלו, או בגד שקיבלתי [לא חדש] לילדי ואינו מתאים לרוחי, האם ניתן לזורקו בפח האשפה, או לעשות ממנו סמרטוט או מצד כבוד הבגד [וכמו שהיה אצל דוד המלך ושאול]
עדיף לשים אותו בפחי המיחזור הקיימים ברחוב?

Re: בל תשחית וכבוד הבגדים

פורסם: ד' דצמבר 09, 2015 7:18 pm
על ידי בברכה המשולשת
לכאורה יש בזה עניין של לא ישפוך אדם מי בורו וכו'

Re: בל תשחית וכבוד הבגדים

פורסם: ד' דצמבר 09, 2015 8:09 pm
על ידי אוהב אוצר
לא הבנתי מדוע.

Re: בל תשחית וכבוד הבגדים

פורסם: ד' דצמבר 09, 2015 9:16 pm
על ידי תוכן
המשנה אומרת בסוכה: מבלאי מכנסי כהנים ומהמייניהן, מהן היו מפקיעין, ובהן היו מדליקין. ופירשו המפרשים שם, משום שהיו ממון ציבור. משמע דסתם בלאי בגדים לא צריך לעשות מהם פתילות אלא אפשר לזורקם.

Re: בל תשחית וכבוד הבגדים

פורסם: ד' דצמבר 09, 2015 9:25 pm
על ידי בברכה המשולשת
שם היה חובה לעשות כן.
ולשאלת פותח האשכול - הרי זה בדיוק גדר לא ישפוך- יש לאדם חפץ שהוא לא זקוק לא ויש מי שיכול לעשות בו שימוש- למה שיזרקנו?

Re: בל תשחית וכבוד הבגדים

פורסם: ד' דצמבר 09, 2015 9:49 pm
על ידי תוכן
עיין ברש"י בבא מציעא מ' ב': 'אל ישתכר יותר על השתות, הא שתות ישתכר, ולמה לא ישתכר רב יהודה עד שתות'. משמע דכל היכא שאפשר להשתכר יש להשתכר. ומ"מ ברור לי שאין צורך לעשות כל טצדקי שבעולם כדי לא לבזבז כספו. והראיה הראשונה שהבאתי נראה לי נכון.