מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

רודף ברשות

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עושה חדשות
הודעות: 8677
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

רודף ברשות

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' דצמבר 14, 2015 8:44 pm

כידוע אפשר להרוג רודף אפי' כשהרדיפה היא לא במזיד.
מה הדין ברופא המנתח חולה, והאחות רואה שהוא הולך להורגו בטעות,
(כגון שיודעת שהוא רגיש לתרופה מסויימת, והרופא עומד להזריק לו את התרופה המסוכנת תוך כדי ניתוח),
ואין לה אפשרות לעצור אותו בדיבור או ברמיזה, מחמת הרעש והבלבול בחדר הניתוח או כיו"ב,
והדרך היחידה לעצור את הריגת החולה, היא בירייה על הרופא, כדין "רודף".
האם מצאנו פטור של "ברשות" על חיובא דרודף?

שברי לוחות
הודעות: 2063
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי שברי לוחות » ב' דצמבר 14, 2015 8:49 pm

ולפי זה מי שיודע שהאחות טועה יוכל לירות עליה לעצור אותה אם אינו יכול לעשות באופן אחר

עושה חדשות
הודעות: 8677
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' דצמבר 14, 2015 8:52 pm

שברי,
השאלה היא כמובן עקרונית למדנית,
לא ע"מ לקבוע עובדות בשטח...
כמובן שאם אין פטור של ברשות לגבי רודף, אין חילוק בין הרופא, האחות, והאדם השלישי, וכן הלאה.

שברי לוחות
הודעות: 2063
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי שברי לוחות » ב' דצמבר 14, 2015 8:55 pm

הבנתי, לא התכוונתי שתיקח רובה ותסתובב במסדרונות חדרי הניתוח
מבואר בראשונים שברודף ברשות אין לו דין רודף, עיין מאירי סנהדרין לגבי קנאין פוגעין בו

עושה חדשות
הודעות: 8677
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' דצמבר 14, 2015 9:02 pm

החסרתי פרט בשאילה.
אין כוונתי לרודף ברשות כההיא דנתהפך זימרי, שבזה יש דין רודף כידוע, ולא לשליח ב"ד שהולך להרוג את המחוייב מיתה, שבזה אין דין רודף כידוע,
וגם אין כוונתי ל'ברשות' של אב המכה את בנו, דמסתמא יש בזה דין רודף.
השאלה היא בנידון של הרופא, כי בפשטות הוי כרודף גמור, ויש מקום לחדש שכיון שהנרדף עצמו הרשה לו וביקש ממנו לטפל בו כפי ידיעתו, אולי אין בזה דין רודף.

תוכן
הודעות: 4979
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי תוכן » ב' דצמבר 14, 2015 10:34 pm

קיי"ל בהורג ברשות, כגון אב או שליח ב"ד, אין לו דין גואל הדם. ואולי זה נוגע ג"כ להכא.

עושה חדשות
הודעות: 8677
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' דצמבר 16, 2015 8:31 pm

עי' בהערה 96 בקובץ המצו"ב.
קבצים מצורפים
משנת פיקוח נפש.pdf
(278.65 KiB) הורד 123 פעמים

עושה חדשות
הודעות: 8677
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' פברואר 02, 2020 12:51 am

שוב התבוננתי, שאם מצינו ש'עובר' נקרא רודף על חייה של אמו, והרי לא מדובר דוקא שנכנסה להריון ע"י אונס וכד', אלא ברצונה הרתה אותו, ו'הרשתה' אותה להתפתח במעיה, ודאי לא יהיה גרע מרודף ברשות.

כזית
הודעות: 95
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 12:04 am

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי כזית » א' פברואר 02, 2020 1:04 am

יש אופן אחר של רודף ברשות שיש לדון בו, כגון חולה שביקש מהרופא להמיתו והרופא רוצה להענות לבקשתו, אם דינו כרודף.

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 672
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » א' פברואר 02, 2020 1:18 am

זכורני שבאחרונים מבואר שדין הריגת רודף הוא מדין "עונש".
וא"כ הכא שמתכוין לטובה אין להענישו.
עיין כאן.
קבצים מצורפים
תורת העובר.PDF
(1013.67 KiB) הורד 13 פעמים
נערך לאחרונה על ידי יוסף חיים אוהב ציון ב ב' פברואר 03, 2020 12:40 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

כזית
הודעות: 95
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 12:04 am

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי כזית » א' פברואר 02, 2020 1:20 am

עובר הרודף אחר אמו אינו בר עונשין.

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 672
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » א' פברואר 02, 2020 1:26 am

מדברי הגר"צ רייזמאן בעל רץ כצבי.
• דין רודף כענישה לרודף - כן היה נראה לכאורה מלשון הגמרא בסנהדרין עג, א) בלימוד "מנין לרודף אחר חברו להרגו שניתן להצילו בנפשו", והגמרא דוחה את הלימוד ב"קל וחומר מנערה המאורסה, בנימוק "וכי עונשין מן הדין", וכפי שדייק הערוך לנר . וכן נראה מדברי הגמרא עב, ב) שרודף נהרג "בכל מיתה שאתה יכול להמיתו". והחידוש הוא שאין הכרח להרוג את הרודף דווקא בסייף [מיתת בית הדין הקבועה לרוצח]. אילו גדר הריגת הרודף הוא הצלת הנרדף, ברור שאין נפק"מ לאמצעי ההצלה. החידוש שאין הכרח להשתמש בסייף, מלמד איפוא, כי מדובר בענישה של הרודף. וכן נראה מדברי המאירי בסוגיא שגם למסקנא, לכתחילה אם יש ברירה עדיף אכן לבחור בהריגת הרודף ע"י סייף. משמע כי אכן, הריגת הרודף היא סניף המסתעף מדין ההריגה של רוצח.

• הקשיים בהגדרת דין "רודף" כ"ענישה" - בראש ובראשונה, בערוך לנר תמה מדברי הגמרא עב, ב) שדין רודף חל גם על קטן שאינו בר עונשין. וכמו כן יש להעיר מדברי הרמב"ם בהלכות רוצח פ"א ה"ה) שכתב כי ענישה אינה מסורה לכל, אלא לבית דין בלבד. וברור שאם מדובר בענישה לא יתכן לכאורה לפסוק ביחס לרודף, את אשר נקבע ברמב"ם הלכות גניבה פ"ט ה"ז) כי "רשות יש לכל להרגו". לעומת זאת, אם מדובר בהצלה, ניתן להבין כי הרשות להציל נפש מסורה לכל [אך גם אז יש לעיין בדבר, שהרי אין המדובר רק בהצלת נפשו של הנרדף אלא אף בנטילת נפשו של הרודף]. ברם אם דין רודף מושתת על ענישה - הכיצד מסור הוא לכל אדם [ועוד העיר בספר החיים בהלכה אות ה) ש"עונש" הוא רק על מעשה שנעשה בעבר, אך אמצעי מניעה בטרם שתחולל העבירה אינו מוגדר כ"עונש"]
ועדיין צ"ע. שמעתי שבספר הנפלא תורת העובר דן בזה.
נערך לאחרונה על ידי יוסף חיים אוהב ציון ב ב' פברואר 03, 2020 12:34 am, נערך 2 פעמים בסך הכל.

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 7021
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' פברואר 02, 2020 12:38 pm

כזית כתב:יש אופן אחר של רודף ברשות שיש לדון בו, כגון חולה שביקש מהרופא להמיתו והרופא רוצה להענות לבקשתו, אם דינו כרודף.

זה לא ברשות. כי האדם אינו בעלים על גופו.
ואין שום סיבה שלא יצילו את החולה בנפשו של הרופא - שמתחייב מיתה על מעשיו ככל רוצח.

כזית
הודעות: 95
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 12:04 am

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי כזית » ב' פברואר 03, 2020 12:11 am

עזריאל ברגר כתב:
כזית כתב:יש אופן אחר של רודף ברשות שיש לדון בו, כגון חולה שביקש מהרופא להמיתו והרופא רוצה להענות לבקשתו, אם דינו כרודף.

זה לא ברשות. כי האדם אינו בעלים על גופו.
ואין שום סיבה שלא יצילו את החולה בנפשו של הרופא - שמתחייב מיתה על מעשיו ככל רוצח.

לפי"ז גם החולה עצמו אם יחזור בו יכול להתהפך עליו ולהרגו.
נערך לאחרונה על ידי כזית ב ב' פברואר 03, 2020 9:36 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 7021
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' פברואר 03, 2020 12:12 am

כזית כתב:לפי"ז גם החולה עצמו אם יחזור בו יכול להתהפך עליו ולהרגו.

בוודאי!
הנוגע בגוסס וממיתו - ה"ה רוצח לכל דבר!!!

כזית
הודעות: 95
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 12:04 am

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי כזית » ב' פברואר 03, 2020 9:36 pm

עזריאל ברגר כתב:
כזית כתב:לפי"ז גם החולה עצמו אם יחזור בו יכול להתהפך עליו ולהרגו.

בוודאי!
הנוגע בגוסס וממיתו - ה"ה רוצח לכל דבר!!!

המעמץ עם יציאת הנפש ה"ז שופך דמים כדאי' בשבת, אבל אינו נהרג עליו כדין ההורג את הטריפה, וי"ל דה"ה לענין רודף אין לו דין רודף.
וכ"כ המנ"ח (מצוה ת"ר) דנראה שהרודף אחר הטריפה אין לו דין רודף וא"א להצילו בנפשו, ואפילו לנרדף עצמו אפשר דאסור להרגו. וע"ע באחיעזר (ח"א סי' יט).

כזית
הודעות: 95
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 12:04 am

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי כזית » ב' פברואר 03, 2020 9:39 pm

עזריאל ברגר כתב:
כזית כתב:יש אופן אחר של רודף ברשות שיש לדון בו, כגון חולה שביקש מהרופא להמיתו והרופא רוצה להענות לבקשתו, אם דינו כרודף.

זה לא ברשות. כי האדם אינו בעלים על גופו.
ואין שום סיבה שלא יצילו את החולה בנפשו של הרופא - שמתחייב מיתה על מעשיו ככל רוצח.

רודף ילפי' מנערה המאורסה, ולענין נערה המאורסה אין דין רודף אלא באונס אע"פ שאסורה בזה גם ברצון, ואפשר דה"ה לענין רציחה אע"פ שאין לאדם רשות להרוג את עצמו אין דין רודף אלא בהורגו שלא ברצונו. ואמנם יש מקום לחלק בזה, וצ"ע.

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 7021
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' פברואר 03, 2020 10:56 pm

כזית כתב:
עזריאל ברגר כתב:
כזית כתב:לפי"ז גם החולה עצמו אם יחזור בו יכול להתהפך עליו ולהרגו.

בוודאי!
הנוגע בגוסס וממיתו - ה"ה רוצח לכל דבר!!!

המעמץ עם יציאת הנפש ה"ז שופך דמים כדאי' בשבת, אבל אינו נהרג עליו כדין ההורג את הטריפה, וי"ל דה"ה לענין רודף אין לו דין רודף.
וכ"כ המנ"ח (מצוה ת"ר) דנראה שהרודף אחר הטריפה אין לו דין רודף וא"א להצילו בנפשו, ואפילו לנרדף עצמו אפשר דאסור להרגו. וע"ע באחיעזר (ח"א סי' יט).

למיטב זכרוני יש בזה חילוק בין טרפה לגוסס, שההורג את הגוסס נהרג עליו, משא"כ טרפה.

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 7021
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' פברואר 03, 2020 10:59 pm

כזית כתב:
עזריאל ברגר כתב:
כזית כתב:יש אופן אחר של רודף ברשות שיש לדון בו, כגון חולה שביקש מהרופא להמיתו והרופא רוצה להענות לבקשתו, אם דינו כרודף.

זה לא ברשות. כי האדם אינו בעלים על גופו.
ואין שום סיבה שלא יצילו את החולה בנפשו של הרופא - שמתחייב מיתה על מעשיו ככל רוצח.

רודף ילפי' מנערה המאורסה, ולענין נערה המאורסה אין דין רודף אלא באונס אע"פ שאסורה בזה גם ברצון, ואפשר דה"ה לענין רציחה אע"פ שאין לאדם רשות להרוג את עצמו אין דין רודף אלא בהורגו שלא ברצונו. ואמנם יש מקום לחלק בזה, וצ"ע.

סברא יפה.
אם כי לא רק מנערה המאורסה ילפינן, אלא גם מלא תעמוד על דם רעך וגם מ"וקצותה את כפה לא תחוס עינך".

כזית
הודעות: 95
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 12:04 am

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי כזית » ג' פברואר 04, 2020 12:34 am

עזריאל ברגר כתב:
כזית כתב:
עזריאל ברגר כתב:
כזית כתב:לפי"ז גם החולה עצמו אם יחזור בו יכול להתהפך עליו ולהרגו.

בוודאי!
הנוגע בגוסס וממיתו - ה"ה רוצח לכל דבר!!!

המעמץ עם יציאת הנפש ה"ז שופך דמים כדאי' בשבת, אבל אינו נהרג עליו כדין ההורג את הטריפה, וי"ל דה"ה לענין רודף אין לו דין רודף.
וכ"כ המנ"ח (מצוה ת"ר) דנראה שהרודף אחר הטריפה אין לו דין רודף וא"א להצילו בנפשו, ואפילו לנרדף עצמו אפשר דאסור להרגו. וע"ע באחיעזר (ח"א סי' יט).

למיטב זכרוני יש בזה חילוק בין טרפה לגוסס, שההורג את הגוסס נהרג עליו, משא"כ טרפה.

אמת, כדאי' בסנהדרין (עח.): אמר רבא, הכל מודים בהורג את הטריפה שהוא פטור, בגוסס בידי שמים שהוא חייב, לא נחלקו אלא בגוסס בידי אדם וכו'.

וכ"כ הרמב"ם בהלכות רוצח (פ"ב ה"ז): אחד ההורג את הבריא או את החולה הנוטה למות, ואפילו הרג את הגוסס נהרג עליו, ואם היה גוסס בידי אדם כגון שהכוהו עד שנטה למות והרי הוא גוסס, ההורג אותו אין בית דין ממיתין אותו.

ולמעשה זה תלוי בסוג החולי, יש שהוא בגדר טריפה ויש שהוא בגדר גוסס, ובפציעה לפעמים הוא כגוסס בידי אדם דקי"ל שהוא כטריפה, ואכמ"ל.

כזית
הודעות: 95
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 12:04 am

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי כזית » ג' פברואר 04, 2020 12:38 am

עזריאל ברגר כתב:
כזית כתב:
עזריאל ברגר כתב:
כזית כתב:לפי"ז גם החולה עצמו אם יחזור בו יכול להתהפך עליו ולהרגו.

בוודאי!
הנוגע בגוסס וממיתו - ה"ה רוצח לכל דבר!!!

המעמץ עם יציאת הנפש ה"ז שופך דמים כדאי' בשבת, אבל אינו נהרג עליו כדין ההורג את הטריפה, וי"ל דה"ה לענין רודף אין לו דין רודף.
וכ"כ המנ"ח (מצוה ת"ר) דנראה שהרודף אחר הטריפה אין לו דין רודף וא"א להצילו בנפשו, ואפילו לנרדף עצמו אפשר דאסור להרגו. וע"ע באחיעזר (ח"א סי' יט).

למיטב זכרוני יש בזה חילוק בין טרפה לגוסס, שההורג את הגוסס נהרג עליו, משא"כ טרפה.

לענין חיוב רוצח יש בזה חילוק כנ"ל, אבל לענין רודף עיקר הסברא היא שאין דין רודף בחיי שעה, ובזה מסתבר שאין לחלק בין טריפה לגוסס.
נערך לאחרונה על ידי כזית ב ג' פברואר 04, 2020 12:39 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

מה שנכון נכון
הודעות: 9333
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' פברואר 04, 2020 12:38 am

כזית כתב:רודף ילפי' מנערה המאורסה, ולענין נערה המאורסה אין דין רודף אלא באונס אע"פ שאסורה בזה גם ברצון, ואפשר דה"ה לענין רציחה אע"פ שאין לאדם רשות להרוג את עצמו אין דין רודף אלא בהורגו שלא ברצונו. ואמנם יש מקום לחלק בזה, וצ"ע.

ראה מנ"ח סוף מצוה לד.

כזית
הודעות: 95
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 12:04 am

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי כזית » ג' פברואר 04, 2020 12:43 am

מה שנכון נכון כתב:
כזית כתב:רודף ילפי' מנערה המאורסה, ולענין נערה המאורסה אין דין רודף אלא באונס אע"פ שאסורה בזה גם ברצון, ואפשר דה"ה לענין רציחה אע"פ שאין לאדם רשות להרוג את עצמו אין דין רודף אלא בהורגו שלא ברצונו. ואמנם יש מקום לחלק בזה, וצ"ע.

ראה מנ"ח סוף מצוה לד.

יישר כח !
וז"ל המנ"ח שם:
הרודף אחר חבירו להרגו נראה דוקא רודף בע"כ, אבל אם זה מרוצה לא הוי רודף. וע"ש בסנהדרין דרוצח ניתן להצילו בנפשו ילפינן מנערה המאורסה, ובנערה המאורסה מבואר שם דמפותה אינו נקרא רודף, ע"ש. או דילמא שם הטעם דאפגמה קפיד קרא ואם היא אינה מקפדת אינו רודף, אבל כאן הקפידה תורה על נפש מישראל והנפש הוא קנין הקב"ה, א"כ בכל ענין נקרא רודף, אך מ"מ צ"ע וכו'

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 672
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » ג' פברואר 04, 2020 12:49 am

וע"ע חשוקי חמד גיטין דף ע"ב ע"ב.

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 7021
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' פברואר 04, 2020 10:49 am

יישר כח על דברי המנחת חינוך!
יוסף חיים אוהב ציון כתב:וע"ע חשוקי חמד גיטין דף ע"ב ע"ב.

מי יעלה לנו את דבריו?

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 672
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » ג' פברואר 04, 2020 9:39 pm

חשוקי חמד גיטין דף ע"ב עמוד ב'
רופא העומד להמית חולה ע"פ בקשתו, המותר להרגו מדין "רודף"
שאלה. חולה מיוסר המבקש מרופא להרגו, כדי להיגאל מיסוריו הקשים, ברור שאסור לרופא להיענות לבקשתו, ואדרבא מצוה על כל אדם לדבר על ליבו של החולה למנעו מצעד כזה. ויש להסתפק מה הדין כשרופא עומד להזריק לחולה סם המות, הרופא עושה זאת מתוך 'רחמים', האם מותר לאדם אחר [שהתרה ברופא שלא ימית את החולה], להרוג את הרופא מדין "רודף"?
תשובה. בספק זה נסתפק המנחת חינוך (מצוה לד אות יג) וז"ל: נראה פשוט דאם אחד אמר לחברו להרגו, כמו שאול המלך ע"ה (שמואל א, לא ד) דודאי ההורג חייב מיתה בידי שמים, אם היה בעדים והתראה,... אך אני מסופק אם יש לו דין רודף, להרגו קודם שיעשה העבירה. ובמשנה ובגמרא וברמב"ם מבואר הלשון רודף אחר חבירו להרגו, נראה דוקא רודף בעל כרחו, אבל אם זה מרוצה לא הוי רודף, [ומסביר המנ"ח שספר זה תלוי] מסנהדרין (דף עג ע"א) דרוצח ניתן להצילו בנפשו, ילפינן זאת מנערה המאורסה, ומבואר שם (בסנהדרין דף עד ע"א) דבמפותה אינו נקרא רודף, אם כן גם ברוצח העומד להמית אדם, בגלל שהוא מבקש זאת אינו נקרא רודף, או דילמא שם הטעם דאפגמא קפיד רחמנא, ואם היא אינה מקפדת, אינו רודף, אבל ברציחה הקפידה תורה על נפש מישראל, והנפש הוא קנין הקדוש ברוך הוא, אם כן בכל ענין נקרא רודף. אך מ"מ צריך עיון..., עכ"ל.
והנה נחלקו רבותינו בביאור המשנה בסנהדרין (דף עג) ואלו הן שמצילין אותן בנפשם. רש"י פירש: ואלו שמצילין אותן מן העבירה בנפשן, נותנו ליהרג לכל אדם, כדי להצילן מן העבירה. מאידך בתוס' (ד"ה להצילו) כתבו: משמעות הלשון שמצילין הנרדף בנפשו של רודף. גם היד רמה פירש ואלו שמצילין אותן מיד רודפיהם בנפשם, כלומר בנפשם של רודפים. ולכאורה לפי דברי רש"י אין מקום לספקו של המנחת חינוך, שהרי הטעם שמותר להרוג את הרודף הוא להצילו מהעבירה, ומה אכפת לי שהנרדף הסכים לכך. וכל ספקו של המנחת חינוך הוא אליבא דהתוס' שההיתר להרוג את הרודף הוא כדי להציל את הנרדף, ובזה יש מקום לספק כשהנרדף מבקש ומתחנן שיהרגוהו.
והנה המנחת חינוך (מצוה רלז) סובר שהמאבד עצמו לדעת אין חיוב להצילו, משום שהמצוה להציל נלמדת מהשבת אבידה, וקיימא לן שאבידה מדעת אין חיוב להשיבה. ויש מקשים על המנחת חינוך, שהרי אין אדם בעלים על עצמו, ומה שייך לומר "אבידה מדעת" על חייו, הרי אין לו כל בעלות על חייו, יעו"ש. ועל פי זה היה מקום לומר שכל הספק הנ"ל של המנחת חינוך הוא לשיטתו, שאדם שמאבד עצמו לדעת, אין מצוה להצילו, ולפי זה יש מקום להסתפק, דאם ביקש לאבד את חייו, אין לרוצחו דין רודף. אבל לפי השיטות שאין אדם בעלים על עצמו, וכמו שכתב הרדב"ז על הרמב"ם (פי"ח מהלכות סנהדרין ה"ו) שאין נפשו של אדם קנינו, אלא קנין הקדוש ברוך הוא, שנאמר "הנפשות לי הנה", [ויעוין בתשובות המהר"ם מרוטנבורג (סימן לט) שכתב דדבר פשוט שאפילו צווח אל תצילוני אין שומעים לו], אם כן ודאי שהמאבד עצמו לדעת יש מצוה להצילו, אם כן אף כשאדם ביקש שימיתו אותו, יש דין רודף למי שישמע בקולו, וצ"ע.
ועוד יש להוסיף שמכיון שישנם שיטות הסוברים שאדם הירא מיסורי מות קשים, יכול הוא למסור עצמו למיתה, כמבואר בבית יוסף (יו"ד סימן קנז בבדק הבית בשם הארחות חיים) אם כן יתכן שמי שהולך להרג כזה חולה, אין לו דין של רודף, מכיון שישנם שיטות הסוברות שאין איסור בדבר, ואף על פי שאין הלכה כשיטות אלו, כמבואר בב"י שם, מכל מקום אין לו דין רודף.
והנה כל הנ"ל מיירי כשהחולה אינו בגדר טריפה, אך אם החולה בגדר טריפה, כבר נסתפק בזה המנחת חינוך (מצוה רצו ומצוה תר) שאין לו דין רודף מטעם אחר, והוא מפני שמי שהורג טריפה אינו חייב מיתת בית דין, וממילא אין לו דין של רוצח.

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 7021
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: רודף ברשות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' פברואר 04, 2020 11:05 pm

יישר כח!
יירבו כמותך מרבי תורה בישראל!


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 47 אורחים