מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
שמואל דוד
הודעות: 5775
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' מאי 31, 2016 7:29 am

ראיתי פעם ש"כל" שייך רק כשיש שלש ...

היום למדתי דף היומי קידושין עט: ועיין בגמרא "וכולן בכרוכים" כו'
ומבואר להדיא דלא ככלל בנ"ל.
נערך לאחרונה על ידי שמואל דוד ב ה' אפריל 18, 2019 11:00 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

פרנצויז
הודעות: 1159
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: כל

הודעהעל ידי פרנצויז » ג' מאי 31, 2016 2:53 pm

הכלל הנ"ל הוא שלא שייך לומר "כל" על שנים בלבד. אבל שם בקדושין אשתו ובניו זה יותר משנים.

הסרפד
הודעות: 853
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 11:40 pm

Re: כל

הודעהעל ידי הסרפד » ג' מאי 31, 2016 4:10 pm

הכלל הנ"ל הוא ברמב"ן עה"ת, כמדומ'.

שמואל דוד
הודעות: 5775
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: כל

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' מאי 31, 2016 4:47 pm

פרנצויז כתב:הכלל הנ"ל הוא שלא שייך לומר "כל" על שנים בלבד. אבל שם בקדושין אשתו ובניו זה יותר משנים.

כרוכים אחריה היינו אחרי האשה וא"כ אי אפשר שקאי על האשה. ועיין יד מלאכי

בברכה המשולשת
הודעות: 12648
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: כל

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' מאי 31, 2016 5:35 pm

כל הילדים

שמואל דוד
הודעות: 5775
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: כל

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' מאי 31, 2016 6:18 pm

בברכה המשולשת כתב:כל הילדים

לא משמע כן ברש"י

פרנצויז
הודעות: 1159
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: כל

הודעהעל ידי פרנצויז » ד' יוני 01, 2016 3:44 am

ר' שמואל דוד צודק. ברש"י (ד"ה וכולן) משמע שהמילה "וכולן" קאי על הבבות של המשנה שכתוב בהן שאין צריך להביא ראיה על הבנים. ובמשנה יש רק שתי בבות כאלו.
ובאמת בספר יד מלאכי כלל של"ו (דף ע"ט ע"ב שורה ד') מביא ראיה מקדושין ע"ט ב' וכולן בכרוכים אחריה, שאפשר לומר לשון "כל" אף על שנים (דלא כראנ"ח בדרשותיו הנותן אמרי שפר פ' חיי שרה).
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 79&hilite=

שמואל דוד
הודעות: 5775
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: כל

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' יוני 01, 2016 5:42 am

תודה רבה

פרנצויז
הודעות: 1159
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: כל

הודעהעל ידי פרנצויז » ד' יוני 01, 2016 3:30 pm

פרנצויז כתב: שאפשר לומר לשון "כל" אף על שנים (דלא כראנ"ח בדרשותיו הנותן אמרי שפר פ' חיי שרה).

ראה ס' הנותן אמרי שפר (לראנ"ח) ויניציאה ש"צ, פ' חיי שרה דף כ"ז טור ב', שכתב "כי מלת כל בלשוננו לא תבא על פחות מג' כלל כמו שכתבו התוס' ז"ל בפ"ק דברכות...".
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 58&hilite=

אספקלריא
הודעות: 460
הצטרף: א' יוני 29, 2014 11:45 pm

Re: כל

הודעהעל ידי אספקלריא » ד' יוני 01, 2016 3:46 pm

עיין ס' עין זוכר מערכת כ' אות ה'
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 94&hilite=

מה שנכון נכון
הודעות: 10540
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: כל

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' יוני 01, 2016 3:57 pm

ר' צדוק הכהן מלובלין - פרי צדיק דברים פרשת נצבים
בכל לבבך איתא בזוה"ק (ח"ג רס"ז א) בכל מאי קא מיירי בלבבך מיבעי ליה וכו' מהו בכל אלא לאכללא תרין לבין חד טב וחד ביש. ובמשנה (ברכות נ"ד א) דרש בכל לבבך בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרע. ומהגמרא (בבא בתרא י"ב ב) דדרש איש נבוב ילבב קודם שאכל ושתה יש לו שני לבבות נראה דמלבבך בלבד נדרש בשני יצריך בשני לבבות דאם לא כן הוה ליה למיכתב בלבך ואם כן לפי דרשת הגמרא צריך לומר דהא דכתיב בכל היא על דרך שכתבו הראשונים דכל מורה על שלושה דברים. ויש ראיה לזה ממה שאמרו (בראשית רבה צ', ו') ויהי רעב בכל הארצות בשלוש ארצות בפנקיא וכו' הרי דדרש מתיבת בכל על שלוש. וכן בכל לבבך נדרש גם כן על שלוש היינו דבשני הלבבות יש בכל אחד שלושה דברים היינו להוריק הרע מלב כסיל לשמאלו שהוא כולל שלוש קליפות הקנאה והתאוה והכבוד שהם היפך החיים שמוציאין וכו'. ולהכניס קדושה בלב חכם לימינו קדושת השלושה אבות שהם נגד שלוש קליפות הנזכרים כמו שנתבאר כמה פעמים וזהו בכל לבבך.

ר' צדוק הכהן מלובלין - פרי צדיק בראשית פרשת ויחי
והנה הקדמונים כתבו דלשון כל הוא לפחות על שלושה (כמו שכתבו תוס' כתובות ח'. סוף ד"ה שהכל) ובאמת מצינו בכמה פסוקים ומשניות וגמרא לשון כל אף על שנים. ומכל מקום מצינו גם כן במדרש (בראשית רבה צ', ו') על פסוק (בראשית מ"א, נ"ד) ויהי רעב בכל הארצות בשלוש ארצות בפנקיא ובערביא ובפלסטיני. נראה שדייקו מלשון כל על שלוש ארצות כדעת הראשונים.

ובמקו"א ציין ר' צדוק לתוי"ט פרה יב,יא.
וכלן שעשו וכו' - ניחא טפי ה"ל למתני ואם עשאן כו' דכיון שאין כאן אלא שתים טבילה והזאה. לא שייך שפיר למתני וכלן אבל תנא מסרך סריך בלישנא דמתני' דפ"ב דמגילה נ"ל:


יש לדון אולי ב'לבבך' היינו לב שלם ולא חסר, ולא מדובר על ריבוי חלקים נפרדים, ואינו שייך לכלל הנ"ל.

פרנצויז
הודעות: 1159
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: כל

הודעהעל ידי פרנצויז » ד' יוני 01, 2016 8:01 pm

פרנצויז כתב:ברש"י (ד"ה וכולן) משמע שהמילה "וכולן" קאי על הבבות של המשנה שכתוב בהן שאין צריך להביא ראיה על הבנים. ובמשנה יש רק שתי בבות כאלו.

ראה בס' שדי חמד, כללים, מערכת כ', כלל ל"ב, ערך כל, שכתב ע"ז (באות ט') "וכולן ... בכרוכין אחריה ואין שם אלא שתי בבות".
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=104
וזה כמו שנכתב לעיל.

שמואל דוד
הודעות: 5775
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: כל

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' יולי 03, 2016 7:21 pm

והנה עיין בבא קמא לא: והא כולם קתני כו' ומוכח לכאורה דלא כהאי כללא. שו"מ כן בתשו' בית שלמה חו"מ מה בהגה"ה.
ועיין יד מלאכי. ובספר באר אליעזר (עמ"ס כתובות) האריך בזה.
יעו"ש ודוק'

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5599
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: כל

הודעהעל ידי מיללער » ב' יולי 04, 2016 12:02 am

עי' גליוני הש"ס לר"י ענגיל כתובות ח. ד"ה תוד"ה שהכל ברא לכבודו, שהביא מכמה מקומות בענין הזה.

ואני הדל הוספתי שם עה"ג מרש"י יומא ד. ד"ה מכל חטאות: ואני שמעתי פרה של משה לא כלה. ולפירושו לא היה שם רק ב' פרות וקרי לי' כל
נערך לאחרונה על ידי מיללער ב ג' אוגוסט 30, 2016 6:12 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

שמואל דוד
הודעות: 5775
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: כל

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' יולי 04, 2016 1:38 am

עוד מראה מקום: דעת תורה הלכות טריפות סימן מ אות א בקו"א

שמואל דוד
הודעות: 5775
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: כל

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' יולי 14, 2016 1:04 am

בבא מציעא מב. בשלמא כולהו כו' ועיין רש'י סוף לו: ועיין נמוקי יוסף ודוק'היטב ועיין רש"ש מדרש רבה פרשת וישלח ובספר דרכה של תורה (וורטהימר) בדרך הלשון

שמואל דוד
הודעות: 5775
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: כל

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' יולי 31, 2016 10:41 am

בבא מציעא פו "כל מה שעשה אברהם על ידי שליח"
וצ"ע שעשה רק דבר אחד על יד שליח ולא שייך כל על דבר אחד וצע"ק

פלתי
הודעות: 2294
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: כל

הודעהעל ידי פלתי » א' יולי 31, 2016 11:13 am

שאלה יפה.
יתכן לומר כוונת הגמרא דמכאן יש לנו ללמוד לכל המקומות. והיינו דכל זכות אבות אשר בעבורה השי"ת משלם לבניהם אחריהם כפל כפליים, הרי היא בשני אופנים, כל מה שהאבות עשו בעצמם, הקב"ה עושה לבניהם בעצמו, וכל מה שעשו ע"י שליח הקב"ה עושה ג"כ ע"י שליח. וראיה לזה מאברהם וכו'. ולפי זה אין הכוונה בתיבת "כל", על כל מה שמצינו בפסוקים, שהרי בפסוק לא מצינו רק דבר אחד, אלא הכוונה על כל המעשים גם אלו שלא נכתבו, והפסוק רק מלמד על הכלל.
אפשר גם לתרץ דאגב דתני ברישא כל, תני בסיפא כל.

שמואל דוד
הודעות: 5775
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: כל

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' יולי 31, 2016 11:40 am

יישר כח, עכשיו חשבתי שאפשר לומר שהשליח נתן מים לשלש מלאכים ודוק'

הכהן
הודעות: 1591
הצטרף: א' נובמבר 25, 2012 1:46 pm

Re: כל

הודעהעל ידי הכהן » א' יולי 31, 2016 12:20 pm

ב"ק נז: אם אמרת בשומר חנם שכן משלם תשלומי כפל בכל טענותיו, היינו בב' טענות, טוען טענת גנב, וטוען טענת לסטים מזוין.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5599
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי מיללער » ג' אוגוסט 30, 2016 6:14 pm

יבמות ע. בתוד"ה איש איש לרבות הערל. מהכא אמרינן בכל דוכתי דר"ע מרבה ערל כי טמא. המציינים ציינו רק למ"מ אחד לזה (חגיגה דף ד:) ועל גליון הוסיפו עוד מגמ' להלן במס' יבמות לגבי ערל בפרה, אבל כנראה אין יותר מב' מקומות והתוס' כתבו "בכל דוכתי".

בן_אליעזר
הודעות: 1169
הצטרף: ב' נובמבר 03, 2014 6:59 pm

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי בן_אליעזר » ה' ספטמבר 08, 2016 4:19 pm

לעניין האשכול - לכאו' יש בנותן טעם לציין לס' (הנמצא באוצר) "כל דאמר רחמנא" [פי' על כל מאמרי הש"ס המתחילים במלת "כל"]

איש גלילי
הודעות: 2582
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי איש גלילי » ו' ספטמבר 09, 2016 3:23 am

עיין פי' ר"ע ספורנו בראשית כו לג, "ולא יאמר כל בפחות משלשה".
מ"מ יש לחלק בין לשון מקרא ללשון משנה ותלמוד.

שמואל דוד
הודעות: 5775
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' ספטמבר 27, 2016 1:01 am

בבא קמא קטו והלכתא בכולהו. ועיין תוס'. וע"ע בלחם אבירים ודרישה ודוק'

שמואל דוד
הודעות: 5775
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' נובמבר 04, 2016 12:20 am

בבא מציעא לט. ובמהרצ"ח שם

שמואל דוד
הודעות: 5775
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: כל

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' דצמבר 22, 2016 1:19 am

שמואל דוד כתב:בבא מציעא פו "כל מה שעשה אברהם על ידי שליח"
וצ"ע שעשה רק דבר אחד על יד שליח ולא שייך כל על דבר אחד וצע"ק

כ"ה התורה תמימה וירא יח

קאצ'קלה
הודעות: 1449
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: כל

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ה' דצמבר 22, 2016 7:25 am

שמואל דוד כתב:בבא מציעא פו "כל מה שעשה אברהם על ידי שליח"
וצ"ע שעשה רק דבר אחד על יד שליח ולא שייך כל על דבר אחד וצע"ק

מאוד ניחא לי גירסת ר"י אלנקאוה, מנורת המאור, פרק א עמ' 42: "ומה שעשה אברהם אבינו ע"ה למלאכי השרת על ידי שליח, עשה הב"ה לבניו על ידי שליח...".
ולא גרס "וכל מה". וצ"ע אם נמצא חבר לנוסח זה.

שמואל דוד
הודעות: 5775
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: כל

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' דצמבר 22, 2016 8:57 am

קאצ'קלה כתב:
שמואל דוד כתב:בבא מציעא פו "כל מה שעשה אברהם על ידי שליח"
וצ"ע שעשה רק דבר אחד על יד שליח ולא שייך כל על דבר אחד וצע"ק

מאוד ניחא לי גירסת ר"י אלנקאוה, מנורת המאור, פרק א עמ' 42: "ומה שעשה אברהם אבינו ע"ה למלאכי השרת על ידי שליח, עשה הב"ה לבניו על ידי שליח...".
ולא גרס "וכל מה". וצ"ע אם נמצא חבר לנוסח זה.

עיין שם עמוד 41

קאצ'קלה
הודעות: 1449
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: כל

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ה' דצמבר 22, 2016 9:14 am

שמואל דוד כתב:עיין שם עמוד 41

מדברי ר"י אלנקאוה נראה, שתחילה (בעמ' 41) העתיק את הענין שלא מתוך הכתב, ואחרי כן (בעמ' 42) העתיק מ"בבא מציעא בפרק השוכר את הפועלים".
ממנורת המאור שלו, נכנסה גירסא זו לספר המוסר לר"י כאלאץ, פרק א. ואולי משם באה למטה משה, ענין גמילות חסדים פרק ט (פרק על הכנסת אורחים).

סמל אישי של המשתמש
ר_חיים_הקטן
הודעות: 1594
הצטרף: ו' ספטמבר 23, 2011 1:56 pm
מיקום: ביתר עילית (שכונת הרב שך)
שם מלא: הק' ראובן חיים קליין
יצירת קשר:

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי ר_חיים_הקטן » ש' פברואר 04, 2017 11:21 pm

ע' רלב"ג (שמות יב:יט).

שמואל דוד
הודעות: 5775
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' פברואר 05, 2017 8:05 pm

ר_חיים_הקטן כתב:ע' רלב"ג (שמות יב:יט).

אפשר לשלוח?

מן השורה
הודעות: 300
הצטרף: א' דצמבר 22, 2013 8:59 pm

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי מן השורה » ב' פברואר 06, 2017 12:33 am

עי' פרדס יוסף ר"פ יתרו, כמדו' עה"פ ויספר משה לחותנו את כל וגו'
וכן עי' גם בספר משמר הלוי עה"ת,.[ כשאחפש ואמצא , אציין. בל"נ.]

שמואל דוד
הודעות: 5775
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' פברואר 06, 2017 3:54 am

בבקשה לשלוח מש"כ שם

אבןטובה

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי אבןטובה » ב' פברואר 06, 2017 4:31 am

כי מתו כל האנשים המקשים את נפשיך וברש"י ובע"ז ה. ומאן נינהו דתן ואבירם
ושבועות יט. ורשב"י פוטר בכולן
וכריתות יט.
ובהספידו של הג"ר יעקב שור ז"ל מקיטוב על הג"ר יצחק פייגענבוים ז"ל בירחון שערי תורה ציין בזה איזה מ"מ

מן השורה
הודעות: 300
הצטרף: א' דצמבר 22, 2013 8:59 pm

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי מן השורה » ד' פברואר 08, 2017 8:08 pm

שמואל דוד כתב:בבקשה לשלוח מש"כ שם

הנה הפרדס יוסף
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=37692&st=&pgnum=185

והנה המשמר הלוי
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=47753&st=&pgnum=354

והרבה נחת בעה"י

שמואל דוד
הודעות: 5775
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' פברואר 08, 2017 9:59 pm

ייש"כ גדול

שמואל דוד
הודעות: 5775
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' מרץ 06, 2017 1:00 am

ב"ב מא: וכולם בשטר
ועיין רשב"ם וכולן בשטר אשני לקוחות אחרונים קאי כו'
אולם עיין יד רמה

דמשק
הודעות: 1005
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי דמשק » ב' מרץ 06, 2017 6:45 pm

מספר הדרש והעיון פרשתינו (תצוה), ופר' לך לך
קבצים מצורפים
הדרש והעיון תצוה.png
הדרש והעיון תצוה.png (42.08 KiB) נצפה 10548 פעמים
הדרש והעיון לך לך.png
הדרש והעיון לך לך.png (53.4 KiB) נצפה 10548 פעמים
הדרש והעיון 1.png
הדרש והעיון 1.png (24.65 KiB) נצפה 10548 פעמים

דמשק
הודעות: 1005
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי דמשק » ב' מרץ 06, 2017 6:51 pm

מספר ברכת אהרן על ברכות
קבצים מצורפים
ברכת אהרן ברכות.png
ברכת אהרן ברכות.png (11.79 KiB) נצפה 10546 פעמים
ברכת אהרן 1.png
ברכת אהרן 1.png (74.07 KiB) נצפה 10546 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 5775
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: 'כל' על פחות מג'

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' מרץ 06, 2017 7:44 pm

ייש"כ גדול!
מי הוא המחבר של ספרים הנ"ל?


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 57 אורחים