מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
ממרומי היער
הודעות: 395
הצטרף: ה' יוני 20, 2013 4:33 pm

חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי ממרומי היער » ב' פברואר 20, 2017 10:16 pm

1. לחתוך פרוסה יותר מכביצה
2. לתרום שלא מן המוקף
3. להתפלל מעריב מבעוד יום
4. מיגו דהוי מחיצה לגבי שבת - בסוכה
5. להוסיף עוד קרואים לקריאת התורה
6. להוריד את הסכין בברכת המזון
7. לישון בצהריים יותר משיתין נשמין

למי שיש עוד נשמח שתוסיפו ותחכימו אות כולם.

אבן זועקת
הודעות: 440
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2013 1:36 am

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי אבן זועקת » ב' פברואר 20, 2017 10:17 pm

איך נשמט הפמ"ג המפורסם?
לדבר דברי חולין לשם תענוג.

פרי יהושע
הודעות: 3049
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי פרי יהושע » ב' פברואר 20, 2017 10:23 pm

איסורי אבלות שבפרהסיא.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5312
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי מיללער » ג' פברואר 21, 2017 1:46 am

לשאול את עם הארץ על דמאי ולאכול על פיו

נשר
הודעות: 1071
הצטרף: ב' אפריל 06, 2015 1:05 pm

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי נשר » ג' פברואר 21, 2017 1:57 am

עירובין מג. האומר הריני נזיר ביום שבן דוד בא מותר בשבת ואסור בחול.(באומר בשבת)

נ.ב. נשאלתי היום שאלה זו, ונאמר לי שיש עשרים לפחות.

קראקובער
הודעות: 2834
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי קראקובער » ג' פברואר 21, 2017 9:13 am

למ"ד אין תחומין למעלה מי' אליהו יכול לבוא בשבת אבל לא ביום שישי.

מתון
הודעות: 301
הצטרף: ב' מאי 18, 2015 5:15 pm

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי מתון » ג' פברואר 21, 2017 10:11 am

[הכנה]

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ג' פברואר 21, 2017 10:24 am

להוסיף בתפילות (ביטול מלאכה). בעצם כמו הוספת קרואים.

הרוצה להחכים
הודעות: 362
הצטרף: א' מרץ 01, 2015 4:54 pm

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי הרוצה להחכים » ג' פברואר 21, 2017 10:38 am

להתבטל מלימוד התורה - לת"ח. (רמ"א או"ח רצ, ב)
לברך ברכה שאינה צריכה (לדעת השל"ה)

קראקובער
הודעות: 2834
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי קראקובער » ג' פברואר 21, 2017 10:48 am

כשמעיקר הדין נראה לפוסקים היתר גמור לפי ההלכה, אלא שהאחרונים החמירו בדבר, הקילו בהפסד מרובה (הקדמת הרמ"א לתורת חטאת), והוא הדין כשהשואל עני, או אפילו עשיר אך שאלתו באה מפני כבוד השבת (מהר"י מינץ טו), שכל שהוא לצורך שבת, אפילו הוא עשיר, חשוב כהפסד מרובה.

ללכת ד' כנפות בלי ציצית.

לייבעדיג יענקל
הודעות: 1001
הצטרף: ו' אפריל 04, 2014 3:57 am

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי לייבעדיג יענקל » ד' פברואר 22, 2017 12:35 am

ת"ה למקובלים.
אכילת בשר לע"ה.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' פברואר 22, 2017 1:51 am

לייבעדיג יענקל כתב: אכילת בשר לע"ה.


וזו מנין שבשבת הותרה אכילת בשר לעם הארץ.

וראה פסחים מ"ט ב': תניא רבי אומר עם הארץ אסור לאכול בשר (בהמה) שנאמר זאת תורת הבהמה והעוף כל העוסק בתורה מותר לאכול בשר בהמה ועוף וכל שאינו עוסק בתורה אסור לאכול בשר בהמה ועוף.

וכתב מהרש"א: עם הארץ אסור לאכול בשר כו'. כבר אמרו המפרשים טעם בזה, ומיהו יש לדקדק אמאי נקט בשר בהמה ועוף, ולא נקט נמי דגים ושאר נפש חיה דכתיבי נמי בהאי קרא. ונראה לפרש דודאי בן נח הותר לאכול כל בשר כדכתיב כירק עשב נתתי לכם את כל וגו', אלא ישראל שקבלו התורה נצטוו להבדיל בין הטמאה לטהורה, ועל זה רמז בקרא זאת תורת דהיינו העוסק בתורה ויודע להבדיל בין הטמא לטהור וכל שאר איסורים הנוגעים לאכילת בשר כגון דם וחלב ובשר וחלב וגיד הנשה - הותר לו לאכול בשר , וכל שאינו עוסק בתורה בכל הני איסור והיתר דאכילת בשר אסור לאכול בשר דודאי יכשל בו להתיר האיסור, ועל כן נקט בשר בהמה ועוף דרבו דיניהם להבדיל בין איסור להיתר, משא"כ בדגים דבקל יוכל להבדיל בין איסור להיתר כשידע סימן קשקשת לחוד וק"ל. ועיין להגרי"ע בגליוני הש"ס שם.

ולדברי מהרש"א יאסר לעם הארץ לאכול בשר גם בשבת ודו"ק.

לייבעדיג יענקל
הודעות: 1001
הצטרף: ו' אפריל 04, 2014 3:57 am

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי לייבעדיג יענקל » ד' פברואר 22, 2017 2:11 am

כ"כ בספר הליקוטים (להאריה"ק) פרשת בראשית פ"א
ולזה אסור ע"ה לאכול בשר בהמה, לפי שהוא גורם להחזיר אותה נשמה עצמה בבהמה ממש פעם אחרת לתקן. ובשבת עם הארץ מותר לאכול בשר, לפי שהנשמה שיש לת"ח בחול הוא תוספת נשמה שיש לע"ה בשבת, וכשאוכל בשר, מעלה הגלגול שבאותה בהמה במדרגת אותה התוספת שיש לו בשבת

יושב קרנות
הודעות: 28
הצטרף: א' דצמבר 04, 2016 8:30 pm

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי יושב קרנות » ד' פברואר 22, 2017 7:32 pm

לעניין איסור והתר כתוב בפוסקים שבשבת גם עשיר נחשב לצורך מרובה

הרוצה להחכים
הודעות: 362
הצטרף: א' מרץ 01, 2015 4:54 pm

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי הרוצה להחכים » ה' פברואר 23, 2017 1:00 pm

הפרשת חלת חו"ל במחשבה.
נולד אסור ביו"ט שחל בחול ומותר ביו"ט שחל בשבת.

הרוצה להחכים
הודעות: 362
הצטרף: א' מרץ 01, 2015 4:54 pm

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי הרוצה להחכים » ו' פברואר 24, 2017 11:34 am

לקט יושר חלק א (אורח חיים) עמוד קד ענין א
לפ"א אמר היכן מצינו מלאכה שעושה ביום טוב חייב מלקות עליה, ובשבת אותה מלאכה מותרת לעשותה לכתחלה? וזהו פתרונו, כגון שהיה לו חולי ל"ע שצריך רימון ויש רימון בר"ה ויש רימון בביתו אבל הוא מחובר. בשבת נוטל איזה רימון שירצה, אבל ביום טוב אם נוטל הרימון שהוא מחובר היה מלקין אותו, כיון שיכול להביא רמון מר"ה

ממרומי היער
הודעות: 395
הצטרף: ה' יוני 20, 2013 4:33 pm

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי ממרומי היער » ג' פברואר 28, 2017 8:52 pm

פשוט: מי שנולד בשבת מותר לו בשבת שאחרי זה ביום השמיני להיות ערל, ואם הוא נולד ביום חול אסור לו להיות ערל - כלומר אסור לאביו.

פרי יהושע
הודעות: 3049
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי פרי יהושע » ג' פברואר 28, 2017 11:37 pm

לגבי זה הלא אפשר לומר גם דבר המותר ביום שני ואסור ביום שלישי וכן הלאה..

קראקובער
הודעות: 2834
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי קראקובער » ד' מרץ 01, 2017 10:00 am

קבלנות אצל גוי שמותר בשבת ויו"ט ולא בחוה"מ.

יהודי טבעי
הודעות: 320
הצטרף: ב' מאי 05, 2014 3:03 pm

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי יהודי טבעי » ד' מרץ 01, 2017 3:33 pm

בשבת אין צריך לסמוך גאולה לתפילה (שו"ע או"ח סימן קיא על פי הגהות אשיר"י פ"ק דברכות וכל בו הלכות שבת ומהרי"ל הל' יום טוב.

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ד' מרץ 01, 2017 4:08 pm

יהודי טבעי כתב:בשבת אין צריך לסמוך גאולה לתפילה (שו"ע או"ח סימן קיא על פי הגהות אשיר"י פ"ק דברכות וכל בו הלכות שבת ומהרי"ל הל' יום טוב.

בוודאי לא נעלם ממר אבל בכדי שאולי לא יטעו, יש פוסקים מחמירים וכן סוגיאן דעלמא עכ"פ בלי הכרח.

הוה אמינא
הודעות: 1212
הצטרף: ג' ינואר 14, 2014 2:08 am

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי הוה אמינא » ד' מרץ 01, 2017 5:13 pm

גדיש של תבן שבין שתי חצרות, שמחלקן לערב כ"א לעצמה, לשיטת הרא"ש אסור להסתפק מהתבן שבגדיש להאכילו לבהמתו ביום חול. מטעם איסורי שבת.
בעוד אין איסור מלאכה בשבת שלא להאכיל בהמה מתבן שבגדיש.

הרוצה להחכים
הודעות: 362
הצטרף: א' מרץ 01, 2015 4:54 pm

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי הרוצה להחכים » ו' מרץ 03, 2017 11:55 am

ממרומי היער כתב:פשוט: מי שנולד בשבת מותר לו בשבת שאחרי זה ביום השמיני להיות ערל, ואם הוא נולד ביום חול אסור לו להיות ערל - כלומר אסור לאביו.

כעין זה:
מילה שלא בזמנה-אסור לדחותה ביום חול ומותר לדחותה בשבת.

פרי יהושע
הודעות: 3049
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי פרי יהושע » ו' מרץ 03, 2017 12:37 pm

ביו"ט [אולי גם בשבת] מצוה לקבל מתנות שעי"כ מתקיים "שלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום וגו', וביום חול שונא מתנות יחיה.

פרי יהושע
הודעות: 3049
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי פרי יהושע » ו' מרץ 03, 2017 12:38 pm

הוה אמינא כתב:גדיש של תבן שבין שתי חצרות, שמחלקן לערב כ"א לעצמה, לשיטת הרא"ש אסור להסתפק מהתבן שבגדיש להאכילו לבהמתו ביום חול. מטעם איסורי שבת.
בעוד אין איסור מלאכה בשבת שלא להאכיל בהמה מתבן שבגדיש.

סליחה, לא הבנתי אולי אפשר לבאר בבקשה.

הוה אמינא
הודעות: 1212
הצטרף: ג' ינואר 14, 2014 2:08 am

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי הוה אמינא » ש' מרץ 04, 2017 10:28 pm

שתי חצרות גדורות שבכל חת מהן כמה בתים מערבות כל אחת לעצמה. ואילו אם יש פירצה בגדר ביניהן יכולות לערב בעירוב אחד משותף כחצר אחת.
אם יש גדיש של מאכל בהמה בגובה י' במקום הפירצה אפשר לסמוך על זה כגדר ומערבות זו לעצמה וזו לעצמה.
אבל במקרה כזה שיטת הרא"ש שאין מסתפק מהגדיש ביום חול כדי שלא יפחת מגובה י' ולא ישים לב ויערב זו לעצמה ובעצם יהיה כאן פירצה ולא יחול עירוב כזה.

עצם הסתפקות הבהמה מגדיש למאכלה אינו בכלל איסורי שבת, ואם יש גדיש מותר להאכיל ממנו לבהמתו אפילו בשבת. ואעפ"כ כאן מצאנו דבר שביום חול הוא אסור לעשותו משום שבת, ואילו המעשה בשבת גופא לא נחשב איסור אלא היתר.

זה מובא במחבר בשו"ע בהלכות עירובין בסוף סימני ש"נ בערך.

פרי יהושע
הודעות: 3049
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי פרי יהושע » א' מרץ 05, 2017 2:49 am

הוה אמינא כתב:שתי חצרות גדורות שבכל חת מהן כמה בתים מערבות כל אחת לעצמה. ואילו אם יש פירצה בגדר ביניהן יכולות לערב בעירוב אחד משותף כחצר אחת.
אם יש גדיש של מאכל בהמה בגובה י' במקום הפירצה אפשר לסמוך על זה כגדר ומערבות זו לעצמה וזו לעצמה.
אבל במקרה כזה שיטת הרא"ש שאין מסתפק מהגדיש ביום חול כדי שלא יפחת מגובה י' ולא ישים לב ויערב זו לעצמה ובעצם יהיה כאן פירצה ולא יחול עירוב כזה.

עצם הסתפקות הבהמה מגדיש למאכלה אינו בכלל איסורי שבת, ואם יש גדיש מותר להאכיל ממנו לבהמתו אפילו בשבת. ואעפ"כ כאן מצאנו דבר שביום חול הוא אסור לעשותו משום שבת, ואילו המעשה בשבת גופא לא נחשב איסור אלא היתר.

זה מובא במחבר בשו"ע בהלכות עירובין בסוף סימני ש"נ בערך.

ייש"כ נזכרתי, אבל כמובן, אף שאינו איסור שבת, אין הבדל בין יום חול לשבת לעניין האיסור הזה הקיים בשבת כביום חול.

יעקב1
הודעות: 137
הצטרף: ב' מרץ 31, 2014 1:44 pm

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי יעקב1 » א' מרץ 05, 2017 11:47 pm

סעודת מפסקת דט"ב שבחול אוכל מעט ובשבת אפי' כסעודת שלמה

פרי יהושע
הודעות: 3049
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי פרי יהושע » ב' מרץ 06, 2017 10:43 am

יעקב1 כתב:סעודת מפסקת דט"ב שבחול אוכל מעט ובשבת אפי' כסעודת שלמה

רעיון יפה, אבל "אוכל מעט" ביום חול לא מדוייק, וצ"ל אינו אוכל מעדנים.

א' זעירא
הודעות: 375
הצטרף: א' ינואר 29, 2017 6:00 pm

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי א' זעירא » ב' מרץ 06, 2017 12:41 pm

פרי יהושע כתב:
יעקב1 כתב:סעודת מפסקת דט"ב שבחול אוכל מעט ובשבת אפי' כסעודת שלמה

רעיון יפה, אבל "אוכל מעט" ביום חול לא מדוייק, וצ"ל אינו אוכל מעדנים.

למה לא מדוייק? אסור לאכול יותר מתבשיל אחד.

פרי יהושע
הודעות: 3049
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי פרי יהושע » ב' מרץ 06, 2017 2:19 pm

תבשיל לא, אבל יכול לאכול לחם כאוות נפשו וכן ירקות וגבינה ועוד מעיקר דינא.

ע. התשבי
הודעות: 342
הצטרף: ג' אוקטובר 13, 2015 1:41 am

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי ע. התשבי » ב' מרץ 06, 2017 2:33 pm

גם בשבת שבאמצע תשעת הימים, מותרת בבשר ויין.

ע. התשבי
הודעות: 342
הצטרף: ג' אוקטובר 13, 2015 1:41 am

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי ע. התשבי » ב' מרץ 06, 2017 2:34 pm

ולכאורה נכלל בזה:
פרי יהושע כתב:איסורי אבלות שבפרהסיא.

פרי יהושע
הודעות: 3049
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי פרי יהושע » ב' מרץ 06, 2017 2:42 pm

אולי, מה שנוהגים בשבת לתת לגוי מתנה שלא יהיה נראה כנהנה מעשה גוי, ביום חול היה מקום לחוש ללא תחנם.

אפרים זלמן
הודעות: 398
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2016 12:44 am
מיקום: Montreal, Quebec

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי אפרים זלמן » ב' מרץ 06, 2017 7:58 pm

מי שבירך בחול על יין לפני הסעודה אסור לו לשתות יין בתוך הסעודה בלי ברכה ומשא''כ בשבתות וי''ט [- כ''ה בגמ' ברכות אך בפוסקים כתבו שזה לאו דוקא בשבתות וי''ט אלא כל מי שדרכו לקבוע סעודתו על היין אי''צ לברך].

כדכד
הודעות: 5240
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי כדכד » ג' מרץ 07, 2017 5:16 pm

מה שכתב הרב פותח האשכול להתפלל מעריב מבע"י - זה אינו לפי מה שפסקו דעביד כמר עביד ומותר להתפלל ערבית מפלג המנחה גם ביום חול

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ג' מרץ 07, 2017 8:28 pm

כדכד כתב:מה שכתב הרב פותח האשכול להתפלל מעריב מבע"י - זה אינו לפי מה שפסקו דעביד כמר עביד ומותר להתפלל ערבית מפלג המנחה גם ביום חול

לא נכון. רוב הפוסקים סוברים שמי שהתפלל פעם אחת מנחה כרבנן שוב זה נהיה תרתי דסתרי ומותר רק לצורך מצווה שהוא להקדים קבלת שבת.
ראה עוד בעניי"ז viewtopic.php?t=32037#p344289

קראקובער
הודעות: 2834
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי קראקובער » ד' מרץ 08, 2017 7:10 am

אכילת זיתים.....

viewtopic.php?f=17&t=32276

כדכד
הודעות: 5240
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי כדכד » ד' מרץ 08, 2017 11:36 am

לעומקו של דבר כתב:
כדכד כתב:מה שכתב הרב פותח האשכול להתפלל מעריב מבע"י - זה אינו לפי מה שפסקו דעביד כמר עביד ומותר להתפלל ערבית מפלג המנחה גם ביום חול

לא נכון. רוב הפוסקים סוברים שמי שהתפלל פעם אחת מנחה כרבנן שוב זה נהיה תרתי דסתרי ומותר רק לצורך מצווה שהוא להקדים קבלת שבת.
ראה עוד בעניי"ז viewtopic.php?t=32037#p344289

רוב הפוסקים אינם סבורים כך. מה גם שאין לפנינו כל מה שכתבו הפוסקים. נכון שזו (מה שכתבת) ההנהגה המקובלת אך זה כדי לצאת אליבא דכ"ע ולא דעת רוב הפוסקים

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: חידה: דברים שאסורים ביום חול ומותרים בשבת

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ד' מרץ 08, 2017 11:37 am

כדכד כתב:
לעומקו של דבר כתב:
כדכד כתב:מה שכתב הרב פותח האשכול להתפלל מעריב מבע"י - זה אינו לפי מה שפסקו דעביד כמר עביד ומותר להתפלל ערבית מפלג המנחה גם ביום חול

לא נכון. רוב הפוסקים סוברים שמי שהתפלל פעם אחת מנחה כרבנן שוב זה נהיה תרתי דסתרי ומותר רק לצורך מצווה שהוא להקדים קבלת שבת.
ראה עוד בעניי"ז viewtopic.php?t=32037#p344289

רוב הפוסקים אינם סבורים כך. מה גם שאין לפנינו כל מה שכתבו הפוסקים. נכון שזו (מה שכתבת) ההנהגה המקובלת אך זה כדי לצאת אליבא דכ"ע ולא דעת רוב הפוסקים

יש להשיב אבל אין כאן הנושא. אפשר לכתוב באשכול ההוא.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 163 אורחים