מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

להעיר לטועה

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
במסתרים
הודעות: 422
הצטרף: ד' מאי 26, 2010 4:05 am

Re: להעיר לטועה

הודעהעל ידי במסתרים » ג' יוני 20, 2017 1:11 am

יבנה כתב:
במסתרים כתב:
יבנה כתב:ובענין תמר שנוח שיפיל עצמו לכבשן האש כו', דרך גוזמא קאמר להדגיש חומר הענין אך לא שיפיל עצמו לאש ממש. וממילא אין קושיא משבת. ואל"כ תשאל ג"כ איך רשאים להזמין מישהו לב"ד אם גזל או הזיק שוה פרוטה. ואיך רשאי למחות ברבים על גזילת קרקעו ולהודיע שפלוני גזלן כו'.התוס' בסוטה שהקשו למה לא נמנה עם ג' החמורות, משמע שלא ס"ל גוזמא קאמר

אם כוונת תוס' כדבריך, אולי תסביר איך יתכן שמותר בשביל שוה פרוטה או פחות לעבור על איסור שהוא ביהרוג ואל יעבור והעוברו אין לו חלק לעולם הבא.

ומה כוונתם לדעתך?

יבנה
הודעות: 1775
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: להעיר לטועה

הודעהעל ידי יבנה » ד' יוני 21, 2017 11:38 pm

במסתרים כתב:
יבנה כתב:
במסתרים כתב:
התוס' בסוטה שהקשו למה לא נמנה עם ג' החמורות, משמע שלא ס"ל גוזמא קאמר

אם כוונת תוס' כדבריך, אולי תסביר איך יתכן שמותר בשביל שוה פרוטה או פחות לעבור על איסור שהוא ביהרוג ואל יעבור והעוברו אין לו חלק לעולם הבא.

ומה כוונתם לדעתך?

אם נניח שהדברים כפשוטם שהלבנת פני חבירו עדיף על פיקוח נפש, א"כ נצטרך לומר שגם דוחה שבת, וגם שאם א' רודף את חבירו לביישו שמותר להצילו בנפשו. גם נמצא שבשביל שוה פרוטה או פחות יהיה מותר לעבור על א' מהאיסורים החמורים שחמור כג' חמורות, ומזה נלמד לשאר איסורים כן בק"ו. גם יש לתמוה איך יתכן שאין שום עונש חמור להעובר על כך, לא מיתה ולא כרת, ולכאורה גם אינו לוקה ואין משמתין אותו. גם אם א' יבוא לב"ד עם טענה שא' העליב אותו, ב"ד לא יטפלו בכך. גם נצטרך לומר שיש בודדים בכל דור שנשאר להם חלק לעולם הבא, מי יכול לומר שמעולם לא הלבין פני אחר.
ולר' יונה שהוא אבק רציחה וכדמשמע בב"מ נח: עוד יש לתמוה איך חמור מרציחה שהרי הרוצח יש לו חלק לעולם הבא, וגם אינו חייב להרוג את עצמו כדי להציל את חבירו. ועוד שהיורה חץ בחבירו שיש בו כדי להמית אך ממשיך לחיות פטור ממיתה ואילו כאן חבירו ממשיך לחיות ואף שוכח שהלבינו את פניו, ואפ"ה אין לו חלק לעולם הבא.
גם יש לתמוה שאם הלימוד מתמר אינו אסמכתא, הרי שם עשתה כדין ואילו יהודה עשה שלא כדין, ואפ"ה הגינה עליו בנפשה, א"כ יהיה אסור לנתבע לענות לתובעו בב"ד אם יתבייש התובע מכך וכל כיוצ"ב.
ברור א"כ שלא יתכן כלל לומר שהדברים כפשוטם, אלא הם גוזמא ודרך התעוררות שיזהרו בדבר.
ולגבי התוס', בנחל אשכול ח"ב עמ' 118 בחצי השני של העמוד כתב "גם מתוס' לא נתברר דס"ל למעשה, אלא הכי קשי' להו אפ' אי בדרך אגדה אמרה קשי' דידי' אדידי'.'
ואי לא תתרץ כן נצטרך לומר שדבריהם נאמרו באיזה אופן מסויים שאיני יודע מהו, או שנפל ט"ס בדבריהם או שאינו מבעלי התוס'. ועי' בדברי הרמב"ם המצורפים.
קבצים מצורפים
רמבם 2.PDF
(165.88 KiB) הורד 54 פעמים
רמבם 1.PDF
(451.64 KiB) הורד 53 פעמים

מה שנכון נכון
הודעות: 9165
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: להעיר לטועה

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' יוני 22, 2017 12:16 am

במנחת אשר בראשית מנסה לדחוק בדברי תוס' כדי לדחות הראיה מדבריהם, וע"ש מש"כ בשם רבנו יונה והתשב"ץ במגן אבות.

הגרח
הודעות: 236
הצטרף: א' ינואר 08, 2017 1:14 am

Re: להעיר לטועה

הודעהעל ידי הגרח » ה' יוני 22, 2017 1:34 am

מכיון שלפי המנהיג אין מחזירין אותו אז לא קורא ע"ד כך וממילא זו הלבנת פניו משא"כ לרמבם זה הפוך בבחינת סבר וקביל.

כדכד
הודעות: 3969
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: להעיר לטועה

הודעהעל ידי כדכד » ה' יולי 06, 2017 12:45 pm

היום קראתי בטעות "כי ידעתי את אשר תברך מברך" במ' שוואה וב' קמוצה (והר' אמורה להיות צרויה). קלטתי ותיקנתי את עצמי מיד לפני שהספיקו לתקן אותי, אבל נראה לי ברור שלפחות בטעות כזו שמשנה את המשמעות כל בעל קורא היה שמח שיחזירו אותו ואני בודאי הייתי מעדיף שיחזירו אותי מאשר להשאר בטעות משובשת המשנה את המשמעות

אש משמים
הודעות: 1683
הצטרף: ב' אפריל 24, 2017 7:14 pm

Re: להעיר לטועה

הודעהעל ידי אש משמים » ש' יולי 08, 2017 11:16 pm

בשבת קודש חשבתי שאולי מן הראוי להעמיד ליד הבע"ק (או שהגבאי יעשה זאת) אדם שיעקוב אחרי הקריאה והוא יהיה זה שיתקן את הקורא בלבד.

שומע ומשמיע
הודעות: 1888
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: להעיר לטועה

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ש' יולי 08, 2017 11:23 pm

קראקובער כתב:
אש משמים כתב:
קראקובער כתב:לא על דעתא דהכי הסכים?

ואם הסכים שיהרגוהו מותר להורגו???


אדם אינו בעלים על גופו אבל על כבודו כן.

פשוט, וכמו שאינו יכול להרוג את עצמו. אבל לבייש כן.
ויש כאן יותר מהסכמה, שהוא משועבד לרבים (ולא מביעיא אם מקבל כסף שאז הוא שכרו, אבל בלא"ה) והשעבוד כולל הערות נורמליות, שהן חלק מתפקיד. ועל זה גופא התחייב.

אש משמים
הודעות: 1683
הצטרף: ב' אפריל 24, 2017 7:14 pm

Re: להעיר לטועה

הודעהעל ידי אש משמים » ש' יולי 08, 2017 11:28 pm

זה שאינו יכול להרוג עצמו הוא משום שאינו שייך לעצמו וכשהורג עצמו גוזל למקום וזה אינו בביוש.
גם אם אדם משועבד וחייב בעבודה אין זה מתיר את דמו !

שומע ומשמיע
הודעות: 1888
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: להעיר לטועה

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ש' יולי 08, 2017 11:32 pm

אש משמים כתב:זה שאינו יכול להרוג עצמו הוא משום שאינו שייך לעצמו וכשהורג עצמו גוזל למקום וזה אינו בביוש.
ובגלל שאינו שייך לעצמו, לכן אינו ייכול גם להרשות לאחרים להורגו. אבל מכיוון שלבייש עצמו מותר, בע"כ שלזה הוא כן שייך לעצמו.
גם אם אדם משועבד וחייב בעבודה אין זה מתיר את דמו !
כנ"ל

אש משמים
הודעות: 1683
הצטרף: ב' אפריל 24, 2017 7:14 pm

Re: להעיר לטועה

הודעהעל ידי אש משמים » ש' יולי 08, 2017 11:35 pm

אדם שמרשה שיביישוהו אולי מותר אך רובא דרובא אינם מסכימים לכך ואין ה'שיעבוד' שלהם מתיר את דמם.

כדכד
הודעות: 3969
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: להעיר לטועה

הודעהעל ידי כדכד » א' יולי 09, 2017 10:54 am

אש משמים כתב:בשבת קודש חשבתי שאולי מן הראוי להעמיד ליד הבע"ק (או שהגבאי יעשה זאת) אדם שיעקוב אחרי הקריאה והוא יהיה זה שיתקן את הקורא בלבד.

זו הצעה נאה ויאה ובהרבה מקומות מתוקנים עושים כך (מנסיוני, הגבאי טרוד בהעחאת העולים לתורה ועדיף שיהיה אדם אחר).
עכ,פ גם במקומות שאין נוהגים כך - אפשר ורצוי גם להעיר באופן נעים ונוח ואין ענין להתנפל על הבעל קורא ולביישו

שומע ומשמיע
הודעות: 1888
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: להעיר לטועה

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » א' יולי 09, 2017 11:23 am

אש משמים כתב:אדם שמרשה שיביישוהו אולי מותר אך רובא דרובא אינם מסכימים לכך ואין ה'שיעבוד' שלהם מתיר את דמם.

בודאי שאין היתר לעשות את זה בצורה פוגענית מעבר לנצרך.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 27 אורחים

cron