מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
חיימשה
הודעות: 1921
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי חיימשה » ד' מאי 16, 2018 10:50 am

נתעוררתי לפתוח אשכול אשר יאפשר לחו''ר אתרא קדישא הדין להביא ציטוטים ומובאות בענייני ביטחון ואמונה, לברר ולחזק איש את אחיו בעניין גדול זה, אשר דדא ביה כולא ביה!

הכותרת היא מדברי מרן הסטייפלער זצ"ל בשיר שכתב.
נערך לאחרונה על ידי חיימשה ב ה' מאי 31, 2018 12:16 pm, נערך 3 פעמים בסך הכל.

החושב
הודעות: 1258
הצטרף: ש' יולי 08, 2017 9:41 pm

Re: יסודות הבטחון - מובאות לחיזוק, ודיון.

הודעהעל ידי החושב » ד' מאי 16, 2018 10:59 am

בלי נדר אביא את מה שכתבתי באשכול שנמחק (ובס"ד שמרתי לעצמי את מה שכתבתי שם - דבר שלא עשיתי מעולם)
אך מפני כבודך (שנראה שלא הסכמת אתי) לא אביא זאת בִתחילת האשכול, אלא בהמשך שיהיה מובלע יותר.

חיימשה
הודעות: 1921
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: יסודות הבטחון - מובאות לחיזוק, ודיון.

הודעהעל ידי חיימשה » ד' מאי 16, 2018 11:03 am

אחד הדברים הנפלאים בזה הוא, אשר אנו רואים כי ראשית בנין אומתינו הק' היה ע"י חינוך האומה כולה לבטוח בד' באופן מנוגד לטבע.
עניין אכילת המן במדבר ארבעים שנה, כאשר כל יום ויום כל איש הישראלי יודע שאין לו במקרר שום דבר!
הוא הולך לישון על יצועו בידיעה שלפי מעשיו של היום כך יגיע אליו מזונות למחר, אם בפתח ביתו ואם במרחקים...
ובמשך כל היום הוא רואה בעיניו כי לכמות הפיזית אין שום משמעות, מידת ההשתדלות שעשה בשעת הלקיטה לא מעלה ולא מורידה, בסופו של דבר הביא הביתה בדיוק מה שנגזר עליו, עומר לגולגולת, לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר, לא יצליח להשתמש בנכסים יותר ממה שנגזר עליו ליהנות, ומה שאסף משאר נכסים יסתבכו עליו הוצאות מיותרות עד שבסוף היום לא ישאר מאומה!
כך מידי יום ביומו ארבעים שנה חונכו אבותינו בפועל להשריש בליבם, הגזירה אמת והחריצות שקר!
והונחה צנצנת המן בקודש הקדשים, המקום הכי חשוב לעם ישראל, כדי לזכור חינוך זה לדורות.

( עפ"י שיחות מוסר מהגר''ח שמואלביץ)

חיימשה
הודעות: 1921
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: יסודות הבטחון - מובאות לחיזוק, ודיון.

הודעהעל ידי חיימשה » ד' מאי 16, 2018 11:06 am

החושב כתב:בלי נדר אביא את מה שכתבתי באשכול שנמחק (ובס"ד שמרתי לעצמי את מה שכתבתי שם - דבר שלא עשיתי מעולם)
אך מפני כבודך (שנראה שלא הסכמת אתי) לא אביא זאת בִתחילת האשכול, אלא בהמשך שיהיה מובלע יותר.

דבריך נכתבו בטוטו"ד כדרכה של תורה, ואשמח בהם גם אם אין דעתי כדעתך.

דרומי
הודעות: 6168
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: יסודות הבטחון - מובאות לחיזוק, ודיון.

הודעהעל ידי דרומי » ד' מאי 16, 2018 11:09 am

ייש"כ על היוזמה. אכן ענין זה דורש חיזוק מעצם טבעו וטוב שיתלבנו הדברים בדרך ישרה ולאמיתה של תורה.

חיימשה
הודעות: 1921
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: יסודות הבטחון - מובאות לחיזוק, ודיון.

הודעהעל ידי חיימשה » ד' מאי 16, 2018 5:32 pm

מעשה רצוף השגחה פרטית שאירע עמי לפני כשנתיים

"כי אני ידעתי כי גדול ד"'
בשבת זכור תשע"ו בשעת התפילה מצאתי מרגניתא טבא בפירוש המלבי"ם עה"פ שבכותרת, וז"ל: "כי אני", (להאיש הישראלי) א"צ אותות ומופתים לברר על ידיהם כי גדול ה', כי "אני ידעתי כי גדול ה'" ממה "שכל אשר חפץ ה' עשה בשמים ובארץ", שעל ידי הבריאה שברא את המציאות כלו כחפצו, וע"י ההנהגה שמעלה נשיאים מקצה הארץ, מזה לבד אני יודע שגדול ה', ר"ל וא"צ לעשות אות או מופת כדי שאכיר על ידו כח ה' כי אני מכירו ע"י הבריאה וההנהגה הכוללת,
"כי גדול ה'", ר"ל אני מכיר שני דברים, א) שה' גדול, שם גדול מורה שהוא ראשית הסבות ואחריתם עד שהוא סבת כל הדברים מראש ועד סוף,
ב) "שאדונינו" שזה מורה על ההשגחה, "הוא גדול מכל אלהים" והכחות כולם, ר"ל שהוא המנהיג והמשגיח ומושל ממשל רב כחפצו, עד שכל כחות הטבע נכנעים תחת חפצו והשגחתו, ומפרש נגד מ"ש "כי אני ידעתי כי גדול ה'" יאמר שזה נודע ממה.
"שכל אשר חפץ ה' עשה בשמים ובארץ", שלא לבד שעשה שמים וארץ, כי גם בשמים ובארץ עשה כל אשר חפץ, ממה שברא בהם האור והעננים והמאורות ודומם צומח חי מדבר והדגה אשר במים "בימים וכל תהומות", ונגד מ"ש "כי גדול אדונינו מכל אלהים" מפרש שזה נודע לי ממה.
"שמעלה נשאים מקצה הארץ", שהמטר הוא המעיד על ההשגחה הפרטיית התמידית, כמו שבאר באורך באיוב סי' ל"ו ל"ז, והמטר יתהוה ע"י שיעלה נשיאים, שהם האדים המתנשאים ועולים מן הארץ עד מקום העבים ועיגול הנשימה, והאדים האלה הם מלאים רוח ואויר, שעל ידי זה הם מסוגרים ונעלמים מן העין על ידי שיסוד האש העצור בתוכם יפיץ את האדים על כנפי רוח, והיה בהשגחת ה', "שברקים למטר עשה", בעת ירצה שירד המטר יפרד מהם יסוד האש והעלעקטרי ויתהוה הברק, ועי"ז "יוציא הרוח מאוצרותיו", יוציא יסוד הרוח האצור באדים, ועי"כ יתהוה המטר:
(ח-ט) "שהכה", ר"ל אני ידעתי כי גדול ה' ע"י מעשיו הטבעיים מה שעשה כל אשר חפץ, וע"י פלאי המטר והברקים, שבהם אני מכיר כח ה' וגם את השגחתו, ואין אני צריך לאותות ומופתים ע"י שינוי הטבע, אחר שאני ידעתי את ה' ע"י הנהגתו התמידית, וא"כ "מה שהכה בכורי מצרים מאדם עד בהמה", שזה היה נס ופלא ושינוי טבע, זה לא הוצרך לעשות בשבילי כדי שאכיר אני את כחו, רק שבזה "שלח אותות ומופתים בתוככי מצרים", זה הוצרך לעשות בשביל המצריים "בשביל פרעה וכל עבדיו", שהם לא הכירו יד ה' על ידי הבריאה וההנהגה התמידית, ופרעה אמר לא ידעתי את ה', להם הוצרך לשלוח אותות ומופתים אלה, וכן מה.


ממחרת השבת נסעתי מירונה עם אחד מתלמידי שיחיו. בדרך, מול היישוב מחולה נכנסנו לכיוון השדות למעיין הנקרא "עין סוכות".
בהיותנו מול יפי הבריאה המדהים בימי תחילת האביב חלף במוחי שוב דברי המלבי"ם הנ"ל, וחזרתי עליהם חזור והסבר, האיך גדלות הבורא נראית לנו על כל צעד ושעל ללא צורך באותות ובמופתים.
תוך כדי דיבור דילגנו על אבן שנזדקרה בדרך וקול מכה נשמע מכיוון תחתית הרכב. המשכנו לנסוע מעט עד שהגענו ע"י מעיין מים ועצרנו שם. אחר שהות קצרה חזרנו לרכב, ומייד עם התנעתו צצה הודעה שחסר שמן במנוע ויש להדמימו מיד. מבט חטוף לתחתית הרכב הספיק לנו כדי להווכח כי נוצר בקע במיכל השמן וכמעט כל שמן המנוע הספיק לטפטף ארצה. במצב כזה אם מפעילים את המנוע הוא נהרס לחלוטין.
עמדנו עכשיו בפני 2 בעיות. 1. איך שולחים את הרכב לירושלים. גם אם אזמין גרר הוא לא יאבה להיכנס מס' קילומטרים בכבישי עפר מקרטעים. יש צורך למצוא דרך להחזיר את הרכב אל הכביש הראשי כדי שגרר יוכל להעמיסו ולקחתו לתיקון.
2. איך ממשיכים, רצוי לכיוון מירון ואם לאו לפחות לכיוון ירושלים.
פורים בימים הקרובים וממש לא נעמה לי המחשבה להיתקע ללא רכב בימים כאלו.
השעה כרגע 16.15 אני נמצא כחצי שעת נסיעה מבית שאן ה"עיר" הקרובה ביותר, שם חנויות להשכרת רכב סוגרות בשעה 16.00, בהמשך יש את טבריה שם ניתן להשיג רכב עד 17.00, אבל איך מגיעים לטבריה כ"כ מהר, כש"מתו מוטל לפניו" הרכב עומד כאן באמצע השדה.
לא עברה דקה אחת של מחשבות כאלו של "מאין יבוא עזרי" והנה כמו משום מקום מגיח ובא רכב מאובק של חקלאי מהאיזור.
למראה שלולית השמן שעל הקרקע, בלי אומר ודברים קופץ מהרכב החקלאי שציציותיו מתבדרות על כנפותיו, בידיו חבל עבה. הוא נעמד וקושר את רכבי לרכבו, אנו נכנסים פנימה והוא גורר אותנו עד לכביש הראשי. כל זה היה כהרף עין בלי שנספיק לעכל את הקורה.
הזמננו גרר והשארנו מתפח במקום מסתור, והנה נפתרה בעיה מספר 1.
"כי אני ידעתי כי גדול ד ואדונינו מכל אלקים!" אני מכיר כח ה' וגם את השגחתו, ואין אני צריך לאותות ומופתים ע"י שינוי הטבע, אחר שאני ידעתי את ה' ע"י הנהגתו התמידית!!!

איך ממשיכים? השעה 16.35...באותו רגע של אין אונים, נזכר לפתע הבחור שלצדי, כי בטבריה דר אברך מתלמידי לשעבר, ר' ... הי"ו. אני יודע כי במלאכתו הוא עוסק כמלמד, ולא נעם לי לבקש ממנו טובה, אך ההכרח לא יגונה, ולמרות שהיה זמן קצר מאד וסיכוי קלוש שיוכל לסייעני הרמתי אליו טלפון.
סיפרתי לו את הקורות עימנו, והוא מפטיר מיד, מאמין ואינו מאמין: אני ממש בדרך לשכור רכב לעצמי, עוד דקות מספר ואהיה שם בסניף. אשכור רכב נוסף עבורך בחפץ לב...
עוד אני מחפש מילותי החמות להודות לו על היקרותו כמלאך מושיע ברגע הנכון, והנה אוטובוס עוצר על ידינו, לאן אתם? רק להתקדם מכאן, להיכן שתוכל... אני נוסע לכיוון בית שאן!
כך זכינו באוטובוס ריק שלקחנו עד בית שאן. שם התפללנו מנחה, ומשם עלינו על אוטובוס לטבריה, שם בתחנה מרכזית כבר המתין לנו הרכב השכור, יחד עימו ידידי היקר ר' ... עם המפתח בידו!
מה נאמר ומה נדבר? צירוף מקרים הוא זה? לא ולא!!
"כי אני ידעתי כי גדול ד ואדונינו מכל אלקים!" אני מכיר כח ה' וגם את השגחתו, ואין אני צריך לאותות ומופתים ע"י שינוי הטבע, אחר שאני ידעתי את ה' ע"י הנהגתו התמידית!!!

חיימשה
הודעות: 1921
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי חיימשה » ב' מאי 21, 2018 2:35 am

במגילת רות יש דבר מפעים.
נעמי שבה ממואב אבלה וחסרת כל.
מי האישה היחידה שצפויה לסייע לה בחזרתה לעיר? אשתו של בעז, נכבד העיר.
והנה היא מגיעה לבית לחם, היישר להלוויה של האשה הנכבדה הזאת.
מה נואש היה מצבה, יש לך ביש מזל יותר מזה?

ולבסוף מה נתברר?
דוקא זו הצרה הנוראה היתה ההכנה לישועה הגדולה, כאשר בעקבות התאלמנותו בועז נשא את רות, וכך זכתה נעמי להיות לסבתא של מלכות בית דוד!

פרנקל תאומים
הודעות: 2953
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ב' מאי 21, 2018 8:07 pm

מקומו של האשכול באספקלריא.

חיימשה
הודעות: 1921
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי חיימשה » ב' מאי 21, 2018 8:56 pm

הביטחון באספקלריה והבלעך בביהמ"ד...

פרנקל תאומים
הודעות: 2953
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ב' מאי 21, 2018 11:33 pm

חיימשה כתב:הביטחון באספקלריה והבלעך בביהמ"ד...

בוודאי. לא רואה צד אחר.

חיימשה
הודעות: 1921
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי חיימשה » ג' מאי 22, 2018 12:39 am

אולי זה תלוי באיזו אספקלריא מביטים...

חיימשה
הודעות: 1921
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי חיימשה » ג' מאי 22, 2018 5:30 pm

י''ל ספר ''הנני בידך'' מהרב פוזן, חיזוק בענייני אמונה וביטחון.
חיצונית זה נראה המשך לספר ''אדרבה'' אותו לא בדקתי.
הספר מופץ בבתי כנסיות במחיר סמלי של 20 ש''ח, מומלץ בחום למבקשים חיזוק.
אמנם מדובר בספר חיזוק ולא ספר עיוני, [אספקלריא...] אך מומלץ מאד כתוב בטוב טעם ודעת.

למעיינים אפשר להמליץ על הספר חובת האדם בעולמו, [הר' פ. מרמת שלמה] חלק הביטחון.
נערך לאחרונה על ידי חיימשה ב ד' מאי 06, 2020 11:23 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

לייטנר
הודעות: 5127
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי לייטנר » ג' מאי 22, 2018 8:49 pm

חיימשה כתב:במגילת רות יש דבר מפעים.
נעמי שבה ממואב אבלה וחסרת כל.
מי האישה היחידה שצפויה לסייע לה בחזרתה לעיר? אשתו של בעז, נכבד העיר.
והנה היא מגיעה לבית לחם, היישר להלוויה של האשה הנכבדה הזאת.
מה נואש היה מצבה, יש לך ביש מזל יותר מזה?

ולבסוף מה נתברר?
דוקא זו הצרה הנוראה היתה ההכנה לישועה הגדולה, כאשר בעקבות התאלמנותו בועז נשא את רות, וכך זכתה נעמי להיות לסבתא של מלכות בית דוד!

תלי תלים על דבר שכלל לא מוזכר בכתובים

חיימשה
הודעות: 1921
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי חיימשה » ד' מאי 23, 2018 1:02 am

[quote="לייטנר"][quote="חיימשה"].
נערך לאחרונה על ידי חיימשה ב ד' מאי 23, 2018 10:31 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

ההוא דאמר
הודעות: 1417
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' מאי 23, 2018 2:17 am

רבותי! נא להיות יותר עניינים, מדובר בנושא שברומו של עולם בואו נכבדו.

ההוא דאמר
הודעות: 1417
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' מאי 23, 2018 2:17 am

כתב רש"י [ישעיה לג,ו]
"והיה אמונת עתיך וגו'. והיה לחוסן ישועות ולחכמה ודעת את אשר תאמין לבוראך עתים שקבע לך לתרומות ולמעשרות בעת הפרשתן ללקט שכחה ופיאה בעתם לקיים שמיטין ויובלות בעתם. ד"א אמונת עתך. את שהאמנת בהקב"ה בעתים שעברו עליך וצפית לישועה תהיה לך לחוסן : יראת ה'. שתירא מלפניו היא אוצר טוב להפתח לך מאתו על ידה".

ההוא דאמר
הודעות: 1417
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' מאי 23, 2018 2:18 am

הביטחון הינו מהמעלות העליונות
כתב הרבינו יונה [שער"ת ג,יז לגירסא המתוקנת]
"ודע כי המעלות העליונות נמסרו במצות עשה, כמו מעלת הבחירה, שנאמר (דברים ל, יט): "ובחרת בחיים", ומעלות תלמוד תורה, שנאמר (שם ו, ז): "ודברת בם", ומעלות לכת בדרכי ה', שנאמר (שם כח, ט): "והלכת בדרכיו", ומעלות שלמות הבטחון, שנאמר (שם יח, יג): "תמים תהיה עם ה' אלהיך".

לייטנר
הודעות: 5127
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי לייטנר » ד' מאי 23, 2018 9:45 am

חיימשה כתב:
לייטנר כתב:
חיימשה כתב:במגילת רות יש דבר מפעים.
נעמי שבה ממואב אבלה וחסרת כל.
מי האישה היחידה שצפויה לסייע לה בחזרתה לעיר? אשתו של בעז, נכבד העיר.
והנה היא מגיעה לבית לחם, היישר להלוויה של האשה הנכבדה הזאת.
מה נואש היה מצבה, יש לך ביש מזל יותר מזה?

ולבסוף מה נתברר?
דוקא זו הצרה הנוראה היתה ההכנה לישועה הגדולה, כאשר בעקבות התאלמנותו בועז נשא את רות, וכך זכתה נעמי להיות לסבתא של מלכות בית דוד!

תלי תלים על דבר שכלל לא מוזכר בכתובים

הנני לגלות דעתי שהרעיונות שלי לא מתאימים למי שנמנה על כת הקראים.
מבחינתי מה שהובא בבבלי ובירושלמי הוא שווה ערך למה שנכתב בפסוק.

יגעתי ולמדתי הרבה בתלמודים ובמדרשים השונים על מגילת רות, ולא מצאתי שנעמי תכנננה להסתמך על אשת בועז.
ילמדנו רבנו היכן כתוב זה באותם ספרים, שלדידו שווים בקדושתם לכתבי הקודש ממש.

חיימשה
הודעות: 1921
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי חיימשה » ד' מאי 23, 2018 10:30 am

קודם כל אבקש סליחתך כי הבנתי שאתה מכוון על העובדה העיקרית של מיתת אשתו של בועז, ואתקן בל''נ.
לגופו של עניין, ע''ז נאמר למה לי קרא, סברא היא.
אם אשה שהיתה מנכבדי העיר חוזרת לעיר כשהיא אלמנה חסרת כל, וגדול העיר הוא בן משפחתה עד כדי זיקת יבום, למי תפנה העניה אם לא לאשתו שארת בשרה, מי שבידה לעשות.

אילו באתי ללמוד מכאן איזו הלכה מחודשת ומצאת לה פירכא, בדרך של '' אפשר פארקערט '' ניחא.
אבל סיפור העובדה כפי שתיארתי הוא הסיפור הפשוט המתקבל על הדעת, וכמו כן התוצאה היא פשוטה ללא שום חידוש, רק הארתי את הנקודה של סיבה ומסובב שלא חושבים עליה במושכל ראשון.

יקר
הודעות: 156
הצטרף: ד' ספטמבר 14, 2016 4:03 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי יקר » ד' מאי 23, 2018 11:02 am

לייטנר כתב:יגעתי ולמדתי הרבה בתלמודים ובמדרשים השונים על מגילת רות, ולא מצאתי שנעמי תכנננה להסתמך על אשת בועז.
ילמדנו רבנו היכן כתוב זה באותם ספרים, שלדידו שווים בקדושתם לכתבי הקודש ממש.


ראה דרשות חת"ס ח"ב, רצט. ד"ה כי (הובא בגליון באר הפרשה במדבר-שבועות עמ' ב).

יקר
הודעות: 156
הצטרף: ד' ספטמבר 14, 2016 4:03 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי יקר » ד' מאי 23, 2018 11:07 am

בעניין הביטחון מילקוט שמעוני:

"'מזמור לדוד בך ה' חסיתי' אל אבושה לעולם' (תהילים לא, ב) – אתה מוצא שכל מי שבוטח בהקב"ה הוא מצילו. שנאמר: 'יבטח בשם ה' וישען באלוקיו' (ישעיה נ, י)... אמר דוד הואיל וכן הוא שכל מי שבוטח בך אתה מצילו 'בך ה' חסיתי', וכן הוא אומר: 'ישראל נושע בה' תשועת עולמים לא תבושו ולא תכלמו' (ישעיה מה, יז), אף 'בך ה' חסיתי'".
(ילקוט שמעוני, תהילים רמז תשיד).

"'אומר לה' מחסי ומצודתי' (תהילים צא, ב), שהוא מחסי ועשוי לי כמין חומה. 'אלהי אבטח בו' (שם), אמר הקדוש ברוך הוא בשמי בטחת, חייך שהוא עומד לך.
(שם, רמז תתמב)

טברייני
הודעות: 759
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי טברייני » ד' מאי 23, 2018 1:36 pm

חיימשה כתב: ציטוטים ומובאות בענייני ביטחון ואמונה, לברר ולחזק איש את אחיו בעניין גדול זה, אשר דדא ביה כולא ביה!


הציטוט דילי אינו מכתבי הקודש (ולא ממקורות אסורים, חלילה)
אך הוא נוגע לליבי וחיזק אותי המון בימי משבר קשים בפטירת יקיריי...

אבא אינו סוטר לילדו, אם הוא אינו עומד סמוך אליו...

חיימשה
הודעות: 1921
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי חיימשה » ד' מאי 23, 2018 4:30 pm

יישר כח טברייני.

עבורי זהו משפט המפתח:

עיקר בחינת הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח, השקטת רוחו וליבו, ולהשליך על ד' יהבו ולבו סמוך עליו, שיעשה הטוב והנכון לו. [חובות הלבבות]

או בלשונו של היעב''ץ:
תועלת הביטחון בעולם, מהן מנוחת הלב מן הדאגות העולמיות, והשלוה מנדנוד הנפש וצערה, לחסוך תאוותיה הגופניות, והוא בהשקט ובבטחה ושלוה בעולם הזה.

עקביה
הודעות: 3471
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי עקביה » ד' מאי 23, 2018 10:38 pm

לייטנר כתב:יגעתי ולמדתי הרבה בתלמודים ובמדרשים השונים על מגילת רות, ולא מצאתי שנעמי תכנננה להסתמך על אשת בועז.
ילמדנו רבנו היכן כתוב זה באותם ספרים, שלדידו שווים בקדושתם לכתבי הקודש ממש.

הוא מהפשטות המתחדשים בכל יום, שהם תלויי תרבות מקום וזמן. פלוני, שאיש חסיד היה, פשוט לו שלא יעלה על הדעת שנעמי תפנה ישירות לבועז בבקשת עזרה, אלא רק דרך אשתו של בועז (נוסף על ההנחה שזו הייתה תכניתה), ואילו אלמוני אינו מבין מדוע היא זקוקה דווקא לאשתו של בועז, שהרי פעמים הרבה מצאנו בתנ"ך ובחז"ל נשים הפונות לגברים זרים, או להיפך, לשם קבלת עזרה.
כך זכה החסיד מן ההפקר בחיזוק למידת הביטחון מהסיפור שיצר לעצמו.

לייטנר
הודעות: 5127
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי לייטנר » ה' מאי 24, 2018 12:08 am

עקביה כתב:
לייטנר כתב:יגעתי ולמדתי הרבה בתלמודים ובמדרשים השונים על מגילת רות, ולא מצאתי שנעמי תכנננה להסתמך על אשת בועז.
ילמדנו רבנו היכן כתוב זה באותם ספרים, שלדידו שווים בקדושתם לכתבי הקודש ממש.

הוא מהפשטות המתחדשים בכל יום, שהם תלויי תרבות מקום וזמן. פלוני, שאיש חסיד היה, פשוט לו שלא יעלה על הדעת שנעמי תפנה ישירות לבועז בבקשת עזרה, אלא רק דרך אשתו של בועז (נוסף על ההנחה שזו הייתה תכניתה), ואילו אלמוני אינו מבין מדוע היא זקוקה דווקא לאשתו של בועז, שהרי פעמים הרבה מצאנו בתנ"ך ובחז"ל נשים הפונות לגברים זרים, או להיפך, לשם קבלת עזרה.
כך זכה החסיד מן ההפקר בחיזוק למידת הביטחון מהסיפור שיצר לעצמו.


באין כפתור 'לייק', אסתפק ב'שכוייח!'.

ההוא דאמר
הודעות: 1417
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' מאי 24, 2018 1:28 am

של"ה שער האותיות אות סמ"ך - סיפוק
וכבר נודע מה שהאריכו ממעלת הבטחון, שהוא איש אמונה, ואמר הפסוק (ירמיה יז, ז) 'ברוך הגבר אשר יבטח בה'', כי הבוטח מוסר עצמו וכל אשר לו ביד הקדוש ברוך הוא, ובוטח בו הבטחה גמורה, ומקבל באהבה כל מה ששולח הקדוש ברוך הוא עליו, הן טוב הן רע, כי בוטח שגם זו לטובה, ואף שהוא לכאורה רע, 'אלהים חשבה לטבה' (בראשית נ, כ).

ונראה מדבריו כדברי החזו"א, שאדם יכול לבטוח רק שכל מה שהקב"ה עושה עימו זהו לטובה, הגם שנראה על פניו כרע.

חיימשה
הודעות: 1921
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי חיימשה » ה' מאי 24, 2018 1:51 am

ההוא דאמר כתב:של"ה שער האותיות אות סמ"ך - סיפוק
וכבר נודע מה שהאריכו ממעלת הבטחון, שהוא איש אמונה, ואמר הפסוק (ירמיה יז, ז) 'ברוך הגבר אשר יבטח בה'', כי הבוטח מוסר עצמו וכל אשר לו ביד הקדוש ברוך הוא, ובוטח בו הבטחה גמורה, ומקבל באהבה כל מה ששולח הקדוש ברוך הוא עליו, הן טוב הן רע, כי בוטח שגם זו לטובה, ואף שהוא לכאורה רע, 'אלהים חשבה לטבה' (בראשית נ, כ).

ונראה מדבריו כדברי החזו"א, שאדם יכול לבטוח רק שכל מה שהקב"ה עושה עימו זהו לטובה, הגם שנראה על פניו כרע.

לענ"ד אין מחלוקת ממשית בין שיטת החזון איש לשיטה המקובלת, וכן הסכימו גדולים וטובים. החזון איש אינו חולק על פסוקים מפורשים.
ד' עזי ומגיני בו בטח לבי ונעזרתי,
אם תחנה עלי... לא יירא לבי... בזאת אני בוטח
הבוטח חסד יסובבנו
בוטח בד' ישוגב
אני ד' אשר לא יבושו קווי ( איך לא יבושו אם לא יצליח בעיני בשר)?
קוה לד' ויושע לך
והיתה לך נפשך לשלל כי בטחת בי נאום ד'
מה יקר חסדך... בצל כנפיך יחסיון, ירויון מדשן ביתך...
יפלטם ויושיעם כי חסו בו
השלך יהבך והוא יכלכלך, לא יתן לעולם מוט לצדיק ( מה פתאום הוא יכלכלך, אולי לטובתי שלא יכלכלני)
באלקים בטחתי לא אירא
ד' רועי לא אחסר ( מה''ת שלא אחסר? אולי הטוב עבורי שיחסר? )
א-ל ישועתי אבטח ולא אפחד[b][/b
טוב ד' לקוויו
ויש עוד מדרשים אין מספר.
הוא בסה"כ שם את הדגש על העיקר, שעיקר הביטחון הוא שהכל בידי שמים ולטובה,( ולא שיש איזו נבואה כמו סיסמה שהתוצאה הסופית תהיה כפי רצון האדם), ורק אחרי שנמצאים בדרגה זו, הפועל יוצא הוא שגם בנגלה משתנה למעשה לטובה בגלוי.
נערך לאחרונה על ידי חיימשה ב ה' מאי 24, 2018 2:57 am, נערך 2 פעמים בסך הכל.

חיימשה
הודעות: 1921
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי חיימשה » ה' מאי 24, 2018 2:03 am

עקביה כתב:
לייטנר כתב:יגעתי ולמדתי הרבה בתלמודים ובמדרשים השונים על מגילת רות, ולא מצאתי שנעמי תכנננה להסתמך על אשת בועז.
ילמדנו רבנו היכן כתוב זה באותם ספרים, שלדידו שווים בקדושתם לכתבי הקודש ממש.

הוא מהפשטות המתחדשים בכל יום, שהם תלויי תרבות מקום וזמן. פלוני, שאיש חסיד היה, פשוט לו שלא יעלה על הדעת שנעמי תפנה ישירות לבועז בבקשת עזרה, אלא רק דרך אשתו של בועז (נוסף על ההנחה שזו הייתה תכניתה), ואילו אלמוני אינו מבין מדוע היא זקוקה דווקא לאשתו של בועז, שהרי פעמים הרבה מצאנו בתנ"ך ובחז"ל נשים הפונות לגברים זרים, או להיפך, לשם קבלת עזרה.
כך זכה החסיד מן ההפקר בחיזוק למידת הביטחון מהסיפור שיצר לעצמו.

אכן, פלוני החסיד ברור לו שגם בועז חסיד היה.
ועל כגון דא אמר נכדו,
בך בטחתי אל אבושה, אל יעלצו אויבי לי, גם כל קויך לא יבושו, יבושו הבוגדים ריקם.
( יש מספיק אשכולות עבור ויכוחים של חסו''מ. אפשר בע"ה להתחזק בבטחון כאן, ואפשר גם לנהל דיון ענייני ורציני מה נכון ומה לא, הציניות אין לה פה מקום. גם אם לשיטתכם הסיפור הזה של נעמי הוא לא מרפסין איגרא, אין כאן שום דבר שמצדיק להלחם בזה כאילו יש כאן בקשת האמת. הרי אין 2 שיטות האם כל מאי דעביד רחמנא לטב עביד. זה נראה יותר כמו קנאה)

עקביה
הודעות: 3471
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי עקביה » ה' מאי 24, 2018 1:07 pm

חיימשה כתב:יש מספיק אשכולות עבור ויכוחים של חסו''מ. אפשר בע"ה להתחזק בבטחון כאן, ואפשר גם לנהל דיון ענייני ורציני מה נכון ומה לא, הציניות אין לה פה מקום. גם אם לשיטתכם הסיפור הזה של נעמי הוא לא מרפסין איגרא, אין כאן שום דבר שמצדיק להלחם בזה כאילו יש כאן בקשת האמת. הרי אין 2 שיטות האם כל מאי דעביד רחמנא לטב עביד. זה נראה יותר כמו קנאה

מלחמה? קנאה?? היכא קאי מר?
להמציא סיפורים כדי לחזק במידת הביטחון זה לא רציני, ואין כאן אלא בירור הנקודה הזאת.

******

לתפארת האשכול אספר עובדה שהייתה בי ובבני.
באחד מימי שני של שנת תש"ע חזר בני מהגן ובקש שאקנה לו בלון גז. מתברר שהגננת נתנה בלון לשני ילדים, אמנם לא בלון גז, אבל זה עורר בבני תשוקה לבלון גז. לא ידעתי היכן משיגים יצור כזה ודחיתיו בקש, מה שלא הועיל להקהות את רצונו לאותו בלון.
למחרת, בבוקר יום שלישי, ירדתי לרחוב בשעה 06:20 בדרכי לתפילת שחרית, ועיניי ראו מחזה שכמותו לא ראיתי מעולם. לא לפני אותו בוקר ולא לאחריו; חברת אוסם החליטה לפרסם את עצמה בדרך מקורית - אל כל מראות הצד של המכוניות החונות ברחוב היו קשורים בלוני גז עם סמל החברה.
במקרה החניתי את מכוניתי בערב הקודם בחזית הבניין ולא בחניה האחורית, כך שגם אני זכיתי בבלון. לאחר התפילה הבאתי את הבלון לבני ואמרתי לו שהקב"ה שמע את בקשתו ושלח לו בלון גז.

דרומי
הודעות: 6168
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי דרומי » ה' מאי 24, 2018 1:13 pm

ולמדנו מדבריך הרב עקביה שיש תועלת גם בבטחונו של ילד קטן, אפילו אם אביו לא כל כך...

[לענין הנידון לעיל אביע דעתי הקלושה שאכן למדתי מגילת רות כמה פעמים ומעולם לא עלתה בדעתי נקודה זו שחידש הרב חיימשה בדבר בועז ואשתו וכו', כוונתי לומר שכמדומה שאין לה מקור מבוסס]

ההוא דאמר
הודעות: 1417
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' מאי 24, 2018 2:02 pm

דרומי כתב:ולמדנו מדבריך הרב עקביה שיש תועלת גם בבטחונו של ילד קטן, אפילו אם אביו לא כל כך...

[לענין הנידון לעיל אביע דעתי הקלושה שאכן למדתי מגילת רות כמה פעמים ומעולם לא עלתה בדעתי נקודה זו שחידש הרב חיימשה בדבר בועז ואשתו וכו', כוונתי לומר שכמדומה שאין לה מקור מבוסס]


למרות שאין דרכי להתערב בוויכוחים כגון דא.
אבל חובה עלי לציין, ששמעתי ביאור זה במגילת רות, כבר כמה שנים, [ויתכן שזהו אף בשם החת"ס?].
הרעיון יפה, וכמו שאמר הגרי"ז [הובא בטעם ודעת להגרמ"ש] "החיים מלמדים בטחון".

עקביה
הודעות: 3471
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי עקביה » ה' מאי 24, 2018 2:26 pm

דרומי כתב:ולמדנו מדבריך הרב עקביה שיש תועלת גם בבטחונו של ילד קטן, אפילו אם אביו לא כל כך...

1. למעשה לא בביטחון עסקינן. בני לא בטח שבקשתו תתמלא. העניין הוא מילוי רצונו באופן פלאי שכזה.
2. לא כל כך מה?

דרומי
הודעות: 6168
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי דרומי » ה' מאי 24, 2018 3:35 pm

קח את דבריי לא ברצינות

יקר
הודעות: 156
הצטרף: ד' ספטמבר 14, 2016 4:03 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי יקר » ה' מאי 24, 2018 5:15 pm

"דהנה כשאדם מאמין באמונה שלימה שהקב"ה הוא אבינו, ויש לו תענוג כשמשפיע טובות על עמו ישראל כאשר היכולת בידו לתת טובות לכל העולמות, אז האדם אינו חסר כלום. וכשיבקש מן הקדוש ברוך הוא לרחם על עמו, בודאי הקדוש ברוך הוא ימלא רצונו. וזה הרמז בפסוק: 'תמים תהיה עם ה' אלהיך' (דברים יח, יג), כלומר אתה תהיה 'תמים' בלתי חסר שום דבר, כשתהיה 'עם ה' אלהיך'. אבל כשאדם אינו מאמין בזה אז הוא חסר, כי אינו עושה רצון בהשם יתברך להשפיע עלינו טובות". .
(קדושת לוי לפסח, ד"ה כהא לחמא)

המעיין
הודעות: 1219
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 12:06 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי המעיין » ה' מאי 24, 2018 5:25 pm

עקביה כתב:
דרומי כתב:ולמדנו מדבריך הרב עקביה שיש תועלת גם בבטחונו של ילד קטן, אפילו אם אביו לא כל כך...

1. למעשה לא בביטחון עסקינן. בני לא בטח שבקשתו תתמלא. העניין הוא מילוי רצונו באופן פלאי שכזה.
2. לא כל כך מה?


ג"א מצטרף להבנה שאין כאן בטחון של הילד אלא מופת גלוי של האבא. וקורא לחברי הפורום להתחיל להעביר לו קוויטלאך בפרטי.

חיימשה
הודעות: 1921
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי חיימשה » ה' מאי 24, 2018 6:39 pm

ההוא דאמר כתב:
דרומי כתב:ולמדנו מדבריך הרב עקביה שיש תועלת גם בבטחונו של ילד קטן, אפילו אם אביו לא כל כך...

[לענין הנידון לעיל אביע דעתי הקלושה שאכן למדתי מגילת רות כמה פעמים ומעולם לא עלתה בדעתי נקודה זו שחידש הרב חיימשה בדבר בועז ואשתו וכו', כוונתי לומר שכמדומה שאין לה מקור מבוסס]

אם היתה עולה בדעת כל אחד לא הייתי כותבה...
א. נעמי הגבירה שבה עניה וחסרת כל .
ב. האם תאלץ להזדקק לבריות? אנו רואים כי הלכה ללקוט שבלים בשדות.
ג. גדול העיר בועז הוא אחיינה. הוא גם היה הקרוב המועדף לייבם, למרות שהיו קרובים הימנו

ד. היא לא ביקשה את עזרתו. מדוע? איננו יודעים אם בגלל בושה צניעות או שבכל זאת לא רצתה להזדקק לבריות.
ה. אם היתה זו אשתו של בועז, האם היה נח לה יותר להזדקק לחסדיו?
אין ראיה, אפשר לשער [להמציא בלשון הציניקנים, כמו רוב ההמצאות בספרי המגידים לדורותיהם] שנעמי הצנועה והחסודה ודאי היתה מעדיפה לבקש מאשה ולא מאיש, וכמו שרואים את הדגשת העדינות והצניעות בהמשך כלפי רות. [מי שנראה לו שזו רק הרגשה "חסידית", צריך הרבה חיזוק ביר"ש שלו]
ו. גם אם לא תכננה לבקש עזרה, ברור שהלוויה של אחייניתה החשובה והקרובה ["מודעתנו"] בעת הגיעה לעיר מהווה טרגדיה עבורה באבדן הנפש הקרובה אליה כנראה מהמשך הפסוקים וכנ"ל.
ז. מאותה טרגדיה גופא נגרם מהר מאד שנעמי שבה לכבודה ונכנסה להסטוריה של עם ישראל.
ח. מפעים להווכח כיצד מתוך טרגדיה כזו עצמה באה לה ישועה גדולה, כל מאי דעביד רחמנא לטב הוא דעביד.

מי שטעם טעם של ביטחון, ישאף חיזוק רב מ''המצאות'' כאלו. הוא גם נתקל בהם רבות בחייו האישיים.
מי שלא טעם - לא יבין לעולם, וגם פסוקים מפורשים לא יועילו לו.
נערך לאחרונה על ידי חיימשה ב ה' מאי 24, 2018 6:44 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

דרומי
הודעות: 6168
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי דרומי » ה' מאי 24, 2018 6:42 pm

הרב חיימשה, קראתי את דבריך בענין, אולם אודה שלא השתכנעתי... קשה להיכנס לראשה של נעמי ממרחק כה גדול, ולהחליט שהיה לה יותר נוח לבקש עזרה מאשת בועז מאשר מבועז עצמו. סביר יותר להניח שהיא בכלל לא רצתה לבקש עזרה מאף אחד (שהרי היו לה מכרות ושכינות נוספות, כדמוכח מסוף המגילה). ושבעים פנים לתורה.

לייטנר
הודעות: 5127
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי לייטנר » ה' מאי 24, 2018 6:48 pm

חיימשה כתב:
ההוא דאמר כתב:
דרומי כתב:ולמדנו מדבריך הרב עקביה שיש תועלת גם בבטחונו של ילד קטן, אפילו אם אביו לא כל כך...

[לענין הנידון לעיל אביע דעתי הקלושה שאכן למדתי מגילת רות כמה פעמים ומעולם לא עלתה בדעתי נקודה זו שחידש הרב חיימשה בדבר בועז ואשתו וכו', כוונתי לומר שכמדומה שאין לה מקור מבוסס]

אם היתה עולה בדעת כל אחד לא הייתי כותבה...
א. נעמי הגבירה שבה עניה וחסרת כל .
ב. האם תאלץ להזדקק לבריות? אנו רואים כי הלכה ללקוט שיבלים בשדות.
ג. גדול העיר בועז הוא אחיינה. הוא גם היה הקרוב המועדף לייבם, למרות שהיו קרובים הימנו
ד. היא לא ביקשה את עזרתו. מדוע? איננו יודעים אם בגלל בושה צניעות או שבכל זאת לא רצתה להזדקק לבריות.
ה. אם היתה זו אשתו של בועז, האם היה נח לה יותר להזדקק לחסדיו?
אין ראיה, אפשר לשער שנעמי הצנועה והחסודה ודאי היתה מעדיפה לבקש מאשה ולא מאיש, וכמו שרואים את הדגשת העדינות והצניעות בהמשך כלפי רות. [מי שנראה לו שזו רק הרגשה "חסידית", צריך הרבה חיזוק ביר"ש שלו]
ו. גם אם לא תכננה לבקש עזרה, ברור שהלוויה של אחייניתה החשובה והקרובה ["מודעתנו"] בעת הגיעה לעיר מהווה טרגדיה עבורה באבדן הנפש הקרובה אליה כנראה מהמשך הפסוקים וכנ"ל.
ז. מאותה טרגדיה גופא נגרם מהר מאד שנעמי שבה לכבודה ונכנסה להסטוריה של עם ישראל.
ח. מפעים להווכח כיצד מתוך טרגדיה כזו עצמה באה לה ישועה גדולה, כל מאי דעביד רחמנא לטב הוא דעביד.


ב. האם נעמי חשבה שתיאלץ להזדקק לבריות בצורה פעילה או קיוותה שהיא תתקבל ע"י נשות בית לחם בצורה יפה, בניגוד לצורה שבה התקבלה בפועל?!
ג. אם היו קרובים ממנו, מדוע ש"תבנה" דווקא על אשתו, ולא על אשתו של פלוני אלמוני?
ד. נעמי ניסתה "לדחוף" בכל כוחה את רות לזרועות בועז, ללא הצלחה. המילים האחרונות בסוף פרק ב' המתארות תהליך של כארבעה חודשים שבסופם, רות חוזרת "לשבת את חמותה" באותו מצב שהיו עם הגיען לבית לחם, אומרות הכל.
ה. אולי כן ואולי לא, מי יודע?
תמחל לי אם אתעלם מהדגשת הצניעות והעדינות של נעמי בהמלצתה לרות בפרק ג'...
ו. אמנם בדבריה של נעמי לנשות העיר, אין ולו מילה אחת על אובדנה של "הנפש הקרובה אליה", אבל שערי דרשנויות ללא ננעלו.
ז. אין הוכחה שבועז לא היה נשוי ליותר מאשה אחת (מיהו המפרש ש"פן אשחית את נחלתי" מתייחס לאשת פלוני אלמוני שתתנגד לנישואיו עם אשה נוספת?).
ח. הדבר היחיד המפעים הוא כמה אדם מוכן לעקם את הכתובים רק כדי להראות ש"כל מאי דעביד רחמנא לטב עביד".

חיימשה
הודעות: 1921
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי חיימשה » ה' מאי 24, 2018 7:13 pm

לא עיקמתי מילה אחת, ואני חס על זמני. הרוצה יקרב והרוצה ירחק.
אפילו לא טרחתי לבדוק אם מרן החת''ס כותב רעיון זה כמו שרמז כאן מישהו, כי זה לא יועיל למי שעצם הרעיון מפריע לו, ואם יימצאו הדברים בחת''ס יכתבו אותה ביקורת בצורה מוסווית יותר.

חיימשה
הודעות: 1921
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הודעהעל ידי חיימשה » ה' מאי 24, 2018 8:12 pm

ג} בטח בה' . ואל תאמר אם לא אגזול ואגנוב או אתן לעני צדקה במה אתפרנס : ועשה טוב . ואז תשכון ארץ לאורך ימים : ורעה אמונה . תאכל ותתפרנס משכר האמונה שהאמנת בהקדוש ברוך הוא לסמוך עליו ולעשות טוב : {ד} והתענג על ה' . התענג בתפנוקי' על משענתו של הקדוש ברוך הוא : {ה} גול על ה' דרכך . גלגל עליו כל צרכיך :

רש''י תהלים ל''ז


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 45 אורחים