מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עושה חדשות
הודעות: 9620
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' ספטמבר 22, 2019 11:38 pm

להגורסים כן בגמ' ברכות סג. זה מופיע בסמיכות להא דאמרי' שם בכל דרכיך דעהו אפילו לדבר עבירה.

רצוני לשאול, האם תפילתו של הגנב היא להינצל מתפיסה וכדומה, או אפילו על עצם הצלחת הגניבה/העבירה?

ואת"ל שהוא מתפלל להצליח בעבריינות שלו, האם מוזכר גם שתפילה כזאת יש לה כח לפעול ולהועיל?

שייף נפיק
הודעות: 2724
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' ספטמבר 22, 2019 11:42 pm

תפילה היא כח פועל בטבע, (יעויין במלבי''ם ריש פרשת וישלח שהתפילה שהכין יעקב את עצמו לקראת המלחמה עם עשיו היתה השתדלות טבעית, וכן מהרש''א על מה שהכניסו את ר' אחא בר יעקב כמדומה למקום סכנה שהיה שם הנחש בעל ז' ראשים, וביאר שלא היה זה נס כי תפילתו מועילה בטבע ע''ש, כל זה שמעתי בשנת תשס''ח מהגר''י אזרחי שליט''א) אם כן יש לומר שהיא מועילה, ותפילת ישראל מועלת אף כשאינה לטובה רק תפילת גוי לא מועלת.

סגי נהור
הודעות: 4549
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי

הודעהעל ידי סגי נהור » א' ספטמבר 22, 2019 11:45 pm

עושה חדשות כתב:רצוני לשאול, האם תפילתו של הגנב היא להינצל מתפיסה וכדומה, או אפילו על עצם הצלחת הגניבה/העבירה?

לקוטי תורה תבוא מב, ד:
כמארז"ל גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא שיצליח בגנבתו...

עזריאל ברגר
הודעות: 9139
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' ספטמבר 22, 2019 11:52 pm

שייף נפיק כתב:תפילת ישראל מועלת אף כשאינה לטובה רק תפילת גוי לא מועלת.

מתפילת שלמה המלך בחנוכת בית המקדש - משמע להיפך.

הכתב והמכתב
הודעות: 261
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 1:15 am

Re: גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי

הודעהעל ידי הכתב והמכתב » א' ספטמבר 22, 2019 11:58 pm

סגי נהור כתב:
עושה חדשות כתב:רצוני לשאול, האם תפילתו של הגנב היא להינצל מתפיסה וכדומה, או אפילו על עצם הצלחת הגניבה/העבירה?

לקוטי תורה תבוא מב, ד:
כמארז"ל גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא שיצליח בגנבתו...

כוונתו שם רק להוכיח על עומק הסתירה הפנימית שהגנב נמצא בו, שמצד אחד הוא מאמין בה' במוחש ופונה אליו ומצד שני עובר על ציוויו, לא שזה עוזר

סגי נהור
הודעות: 4549
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי

הודעהעל ידי סגי נהור » ב' ספטמבר 23, 2019 12:14 am

נא שים לב לאיזו שאלה התייחסתי.

סגי נהור
הודעות: 4549
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי

הודעהעל ידי סגי נהור » ב' ספטמבר 23, 2019 12:20 am

עושה חדשות כתב:ואת"ל שהוא מתפלל להצליח בעבריינות שלו, האם מוזכר גם שתפילה כזאת יש לה כח לפעול ולהועיל?

כתר שם טוב סימן קמז (מתולדות יעקב יוסף ריש פ' שופטים):
דשמעתי בשם מורי [הבעש"ט] פירוש רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם. דקשה, אם כבר עשה רצון יראיו מה צריך עוד לשמוע שועתם להושיעם, ועל כל פנים איפכא הוה ליה למימר ששומע שועתם ורצון יראיו יעשה. וביאר, כי מצינו מדתו ית' ששומע לכל הקוראים אותו, או לטובה או לרעה ח"ו, כמרז"ל גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא, וכי תימא אם כן מה הפרש יש בין צדיק לרשע. וביאר, כי יש הפרש גדול ביניהם כי הגנב נשמע תפלתו שיוכל לגנוב, ואח"כ שנתפס על גניבתו חוזר וקורא לו ית' שוב לא נענה מאחר שבחר בזה. משא"כ הצדיק המתפלל על איזה דבר, גם שיודע ה' שאין זה לטובתו, מכל מקום ה' עושה מבוקשו. וז"ש רצון יראיו יעשה. ואחר כך כשרואה שאין זה טובתו חוזר וקורא אל ה', ואז ברחמיו ית' שועתם ישמע ויושיעם מכל מקום.

עובר ושב
הודעות: 2089
הצטרף: א' אפריל 01, 2018 1:05 am

Re: גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי

הודעהעל ידי עובר ושב » ד' ספטמבר 25, 2019 3:45 pm

יש התייחסות לכך בליקוטי מוהר"ן חלק א' תורה ר"ט:

"תפילות כנגד תמידין תקנום. כי ידוע שיש לכל אדם תפילות רעות, כמו שאמרו רז"ל (ברכות מג) גנבא על מחתרתא רחמנא קריא, נמצא אח"כ כשעומד להתפלל תפילה הראוי להתפלל, אזי בא התפילה רעה ומבלבלת אותו, וזה בחינת "תפילות כנגד" - שהיא מתנגדת לו, והתיקון לזה, הכנסת אורח ת"ח כי אמרו חז"ל אורח מברך (ברכות מו), ואורח הוא בחינת (משלי ד) ואורח צדיקים כאור נוגה, וכתיב (שם י) ברכות לראש צדיק, שהוא בחינת ח"י ברכות שבתפילה (זוהר פנחס רמד ובתיקון מז). נמצא שע"י בא תיקון התפילה, וזהו פירוש "תמידין תקנום", זה בחינת הכנסת אורח ת"ח, כמ"ש חז"ל (ברכות י' ע"ב) המארח תלמידי חכמים בתוך ביתו כאלו הקריב תמידין".

הוא מכנה זאת "תפילות רעות", משמע שהגנב באמת מתפלל על הגניבה שתצליח, שזהו דבר רע (וכן כל כיוצא בזה, שאדם מתפלל על דבר שאינו לרצון ה').

הוא לא מבאר אם התפילה מתקבלת, אבל אפשר לשאול גנבים מצליחים...

יש ראיה לכך שהתפילה מתקבלת, מתפילתם של רוצחים בשגגה המבקשים את מיתת הכהן הגדול (שזהו דבר רע ללא ספק), ואמו עושה מאמצים שלא יתפללו, כי סביר להניח שתפילתם תתקבל.

עושה חדשות
הודעות: 9620
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' מרץ 12, 2020 5:11 pm


צביב
הודעות: 1880
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי

הודעהעל ידי צביב » ה' מרץ 12, 2020 5:17 pm

דרך הלצה,
בשם הרב ( כך נדפס, לא בררתי אם הבעש''ט או הרב המגיד)
מהו הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו,
גנבא אפומא דמחתרתא,
ה' עונה לו,
הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו.

סגי נהור
הודעות: 4549
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי

הודעהעל ידי סגי נהור » ה' מרץ 12, 2020 5:47 pm

צביב כתב:דרך הלצה,
בשם הרב ( כך נדפס, לא בררתי אם הבעש''ט או הרב המגיד)
מהו הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו,
גנבא אפומא דמחתרתא,
ה' עונה לו,
הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו.

התולדות מביא זאת בשם רבו הבעש"ט.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 66 אורחים