מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

זמן הדלקת נרות שבת

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
מגופת חבית
הודעות: 184
הצטרף: ד' אוגוסט 07, 2019 9:58 am

זמן הדלקת נרות שבת

הודעהעל ידי מגופת חבית » ב' מאי 10, 2021 2:59 am

תלמוד בבלי מסכת שבת דף כג עמוד ב
דביתהו דרב יוסף הות מאחרא ומדלקת לה אמר לה רב יוסף תניא לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה מלמד שעמוד ענן משלים לעמוד האש ועמוד האש משלים לעמוד הענן סברה לאקדומה אמר לה ההוא סבא תנינא ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר

הרי שאין להקדים הדלקת הנירות וכן לא לאחר

רא"ש מסכת ברכות פרק ד סימן ו
ואמר רבי חייא בר אבא רב צלי של שבת בערב שבת ר' יאשיה צלי של מוצאי שבת בשבת רב צלי של שבת בע"ש מפלג המנחה ולמעלה ולאחר יציאת הכוכבים היה קורא קריאת שמע בעונתה ואף על פי שלא היה סומך גאולה לתפלה כיון שהיה מכוין למצוה להוסיף מחול על הקדש לא חייש לסמיכה. והיה מדליק הנר [קודם שיתפלל] ומקבל עליו שבת מבעוד יום. והא דאמרינן בפ' במה מדליקין (דף כג ב) גבי הדלקת הנר ובלבד שלא יקדים ובלבד שלא יאחר אין זו הקדמה כיון שהיה מקבל עליו שבת באותה שעה כי יכול לקבל עליו שבת מבעוד יום ובלבד מפלג המנחה ולמעלה

הרי שהק' שאם אין להקדים הדלקת נרות, א"כ היאך קיבל רב שבת עליו מבעוד והיאך הקדים הדלקת הנירות כ"כ
ותי' שאין זהו הקדמה כיון שקיבל שבת באותה שעה
והכי נקטינן
שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רסג סעיף ד
לא יקדים למהר להדליקו בעוד היום גדול שאז אינו ניכר שמדליקו לכבוד שבת; וגם לא יאחר. ואם רוצה להדליק נר בעוד היום גדול ולקבל עליו שבת מיד, רשאי כי כיון שמקבל עליו שבת מיד אין זו הקדמה, ובלבד שיהא מפלג המנחה


ויש להסתפק האם הכונה שיש איזה זמן שהוא עיקר הזמן להדלקת נרות, ואם רוצה להקדים הדלקת נרות אז יש לו לקבל שבת באותה שעה, או לעולם הזמן הדלקת נרות הוא בזמן קבלת שבת, ולכן אין להקדים ההדלקה קודם שיקבל שבת [וזה נקרא "שלא יקדים"] ואך אם הוא מקדים קבלת שבת נמי אז פשיטא שמותר להדליק אז, ואין זה מקרי הקדמה כלל
[בשו"ע הרב בקו"א סי' רס"ג מבואר כצד השני, האם יש חולקין?]

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 190 אורחים