מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

אמירת תחנון בתפילת מנחה ביום מילה

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
איתן נוי
הודעות: 893
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2019 2:28 pm
שם מלא: k1100

אמירת תחנון בתפילת מנחה ביום מילה

הודעהעל ידי איתן נוי » ש' ינואר 22, 2022 8:32 pm

תקציר -"אמירת תחנון בביהכנ"ס בתפילת מנחה ביום מילה כשנעשתה הברית בבוקר":
מה הפשט שפסקו כמרן זצ"ל נגד הפסיקה שלו בסיכום.
ספר אות ברית טהרני- פ"ז סעיף יא' (עמ' סט): "שלשת בעלי הברית שהם אבי הבן הסנדק והמוהל פטורים מאמירת תחנון בשחרית ובמנחה של יום המילה וכל אחד מהם פוטר מתחנון את כל הקהל שמתפלל עמו באותו מנין בבית הכנסת אף כשהמילה נעשית בבית או באולם... ובסעיף יב': בית הכנסת ששם נעשית ברית המילה אין אומרים שם תחנון באותו היום ואפילו שאין בעלי הברית מתפללים שם ואם הברית נעשית בבית הכנסת בשעות הבוקר אם בשעת מנחה נמצא שם עדיין כסא של אליהו [ואמת היא שהר' טהרני אמר לי שכיום המנהג הוא שאף שלא נמצא כסא של אליהו והברית עדיין לא היתה לא אומרים תחנון כל אותו היום] אף כאשר אין אחד מבעלי הברית מתפלל עמהם לא יאמרו שם וידוי ונפילת אפים.
ובהערה שם מס' 17 כתב: שו"ת ויען אברהם פאלג'י חיו"ד סימן כב, יביע אומר ח"ג חאו"ח סימן יב אות ב (מיד הבאנו תורף לשונו).

שו"ת יביע אומר חלק ג - אורח חיים סימן יב: "...ויותר על כן מצאתי לומר אחיו הגדול מהר"א פלאג'י בשו"ת ויען אברהם (חיו"ד סי' כב), שאף שלא היה אבי הבן במנחה וגם התינוק אינו נמצא שם, הואיל ובמקום שהתפללו מנחה, קבועה שם הפרוכת (שהיו נותנים ע"ג כסא של אליהו את פרוכת ארון הקודש) , והכסא של אליהו הנביא וכסא המילה נמצאים בה. הארת הקדושה של מצות המילה חופפת על המקום ההוא עד הלילה, ואין נופלים על פניהם במנחה. וכ"מ מל' הזוה"ק (פ' לך לך דצ"ה ע"א), דכל ההוא יומא בעי למחדי בהאי חולקא. ע"ש. ושכן הורה למעשה מהר"ד אמאדו (מח"ס תהלה לדוד ועיני דוד), ומיחה בש"צ שלא יאמר וידוי. ע"ש. וע' בס' מאמר מרדכי (סי' קלא ס"ק יא) שכ', שאין אנו נוהגים כד' הרמ"א, אלא בכל היום אין נופלים ע"פ, ואף במנחה.

אלא שבסיכום הדברים כתב הרב זצ"ל (אות ז): "סיומא דהאי פיסקא, שאם עושים את המילה בבוקר, גם במנחה אין לומר תחנון ונפ"א, אם נמצא שם אחד מבעלי הברית, דהיינו אבי הבן או הסנדק או המוהל. אבל אם מאחרים את המילה עד סמוך למנחה יש לומר תחנונים ונפ"א בשחרית, ורק במנחה הסמוכה לברית - מילה אין לומר תחנונים ונפ"א, ומ"מ אם נהגו שלא לומר גם בשחרית אין לשנות מפני המחלוקת. והנלע"ד כתבתי".

וכן העתיק אחריו בילקוט יוסף שובע שמחות ב פרק יב ס"ה.

ולא זכיתי להבין, מאחר וכך היא מסקנת הדברים של הרב זצ"ל, מדוע העתיקו את דבריו הילקוט יוסף וההלכה ברורה והרב טהרני, לא כמו המסקנה?

והן אמת שאף בהלכה ברורה (ח"ז עמוד לו): כתב שכבר פשט המנהג שאין אומרים תחנון בבהכ"נ שנעשתה בו מילה אף במנחה אף אם אין שם כסא אליהו. ע"כ.
אך ראיתי במקורו של ההלכה ברורה (שם ס"ק כט) משו"ת הרב"ז והכנה"ג עוד אחרונים: שכתב שדווקא כשנמצאים שם אחד מבעלי הברית רק אז לא אומרים וידוי ונפי"א. משמע מדבריו שאילו לא היו נמצאים שם אחד מבעלי הברית, אף שהברית תהיה שם באותו יום אעפ"כ אומרים שם וידוי ונפי"א.

עזריאל ברגר
הודעות: 10844
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אמירת תחנון בתפילת מנחה ביום מילה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' ינואר 23, 2022 8:43 pm

מעניין שראינו ביו"ט דמילה דבר והיפוכו:
לגבי תחנון - ברור שלפני הברית א"א תחנון, ואחרי הברית - מחלוקת.
ואילו לגבי אכילה בתענית נדחה (לפי הדעות שבעלי הברית אינם משלימים את התענית) - כמדומני שמדקדקים שלא יתחילו בעלי השמחה לאכול לפני הברית, גם אם הברית תהיה בפועל בשעה מאוחרת (כפי שנוהגים חלק מהאנשים, שמעדיפים לעשות את הברית סמוך לשקיעה, כדי לא להטריח על האורחים שבאים לברית ורוצים להישאר עד מוצאי הצום לסעודה).

איתן נוי
הודעות: 893
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2019 2:28 pm
שם מלא: k1100

Re: אמירת תחנון בתפילת מנחה ביום מילה

הודעהעל ידי איתן נוי » ג' ינואר 25, 2022 3:32 pm

עזריאל ברגר כתב:מעניין שראינו ביו"ט דמילה דבר והיפוכו:
לגבי תחנון - ברור שלפני הברית א"א תחנון, ואחרי הברית - מחלוקת.
ואילו לגבי אכילה בתענית נדחה (לפי הדעות שבעלי הברית אינם משלימים את התענית) - כמדומני שמדקדקים שלא יתחילו בעלי השמחה לאכול לפני הברית, גם אם הברית תהיה בפועל בשעה מאוחרת (כפי שנוהגים חלק מהאנשים, שמעדיפים לעשות את הברית סמוך לשקיעה, כדי לא להטריח על האורחים שבאים לברית ורוצים להישאר עד מוצאי הצום לסעודה).

1. גם לפני הברית יש מחלוקת, עד כמה שהברית תהיה אחרי שחרית.
2. נכון ויש שמדקדקים את הזוהר ומלי מיד לאחר הנץ או עד כמה שניתן מוקדם.


חזור אל “בית המדרש”מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 59 אורחים