מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מרן האגרות משה

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
פולסברג
הודעות: 1550
הצטרף: ג' אפריל 21, 2020 6:26 am

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי פולסברג » ד' מאי 18, 2022 2:33 pm

אעתיק פה מדבריו של ר' דוד קאהן [רב ביהמ''ד גבול יעבץ - מהמסכימים על ש''ס שוטנשטיין], על דרכו של הגר''מ. כמדו' שכדברים האלו כבר כתב רבינו אי''ס ואחרים, אך פה מדובר במי שהכיר את הגר''מ, ובהלכה זו דהפלת עוברים דיבר אתו פא''פ:

הנה הצי''א תמה על ר' משה איך כתב על תוס' והקדמונים שהם תלמיד טועה וטעות הדפוס.
אך הדבר ברור שר' משה היה לו מסורת שונה משלנו בדרכי הפסק, ודרכו היתה דרך הגר''ח מוואלאזין והגר''א, שפסק אינו ליקוט של פוסקים. בליטא הבזיון הכי גדול למו''ץ היה לומר שהוא פוסק מהפתחי תשובה (דרכי תשובה), ועל אלה שהיו מביאים בקיאות בפוסקים היו אומרים 'מען דארף איהם צעלן טראגער געלט' על שהעביר חפצים ופסקים ממקום למקום... ודרך הפסק האמיתי הוא לפסוק כפי הבנתו בסוגיא כאילו הוא ראשון, ומותר גמור לחלוק על כל ראשון וראשון.
והגר''ח מוואזין חלק פעם על הב''י בענין מליח כרותח, ואמר שהב''י מדבר בסוג מלח מסויים. ואף שאין האמת כן, אמר כן רק לדרך ארץ.
ותלמיד טועה וטעות הדפוס הוא רק דרך כבוד לחלוק עליהם.

מה שנכון נכון
הודעות: 10968
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' מאי 18, 2022 2:37 pm

לענ"ד אינו נכון. כוונת רמ"פ כפשוטה.

פולסברג
הודעות: 1550
הצטרף: ג' אפריל 21, 2020 6:26 am

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי פולסברג » ד' מאי 18, 2022 2:56 pm

אם מה שנכון נכון טוען שאינו נכון, מי אני שאומר נכון הוא...

הנה הלינק לדברי הגרד''ק [דקה 39], והבוחר יבחר.
http://podcast.headlinesbook.com/e/5142 ... you-think/
נערך לאחרונה על ידי פולסברג ב ד' מאי 18, 2022 7:54 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

מקדש מלך
הודעות: 4425
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי מקדש מלך » ד' מאי 18, 2022 3:13 pm

פולסברג כתב:אעתיק פה מדבריו של ר' דוד קאהן [רב ביהמ''ד גבול יעבץ - מהמסכימים על ש''ס שוטנשטיין], על דרכו של הגר''מ. כמדו' שכדברים האלו כבר כתב רבינו אי''ס ואחרים, אך פה מדובר במי שהכיר את הגר''מ, ובהלכה זו דהפלת עוברים דיבר אתו פא''פ:

הנה הצי''א תמה על ר' משה איך כתב על תוס' והקדמונים שהם תלמיד טועה וטעות הדפוס.
אך הדבר ברור שר' משה היה לו מסורת שונה משלנו בדרכי הפסק, ודרכו היתה דרך הגר''ח מוואלאזין והגר''א, שפסק אינו ליקוט של פוסקים. בליטא הבזיון הכי גדול למו''ץ היה לומר שהוא פוסק מהפתחי תשובה (דרכי תשובה), ועל אלה שהיו מביאים בקיאות בפוסקים היו אומרים 'מען דארף איהם צעלן טראגער געלט' על שהעביר חפצים ופסקים ממקום למקום... ודרך הפסק האמיתי הוא לפסוק כפי הבנתו בסוגיא כאילו הוא ראשון, ומותר גמור לחלוק על כל ראשון וראשון.
והגר''ח מוואזין חלק פעם על הב''י בענין מליח כרותח, ואמר שהב''י מדבר בסוג מלח מסויים. ואף שאין האמת כן, אמר כן רק לדרך ארץ.
ותלמיד טועה וטעות הדפוס הוא רק דרך כבוד לחלוק עליהם.

לא שמעתי מעולם על "מסורת" ש"מותר גמור לחלוק על כל ראשון וראשון".
הגר"א התיר לרבי חיים מואלז'ין לחלוק על השו"ע (וגם את זה צנזרו בדפוס, להראות עד כמה פשטה שיטה זו במדינת ליטא...), ועד הרא"ש רק מכח ראייה (לפי זכרוני). אבל לא לפני הרא"ש, וודאי שלא מסברא.
והרי הדוגמאות שהוא עצמו מביא הם על פתחי תשובה ובית יוסף, ואיך רץ משם לכל הראשונים.

מה שנכון נכון
הודעות: 10968
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' מאי 18, 2022 3:24 pm

דעת רמ"פ באג"מ יו"ד א, קא שמכח ראיות נכונות אפשר לחלוק לפעמים גם על ראשונים. אך אין מזה ראיה לענין ה'תלמיד טועה' הנ"ל.
ומש"כ ידידי איך רשאים אנו לסמוך על חדושים כאלו שבארתי למעשה ובפרט שהוא נגד איזה אחרונים, הנה אני אומר וכי כבר נעשה קץ וגבול לתורה ח"ו שנפסוק רק מה שנמצא בספרים וכשיזדמנו שאלות שלא נמצאים בספרים לא נכריע אותם אף כשיש בידנו להכריע, ודאי לע"ד אסור לומר כן, דודאי עוד יגדיל תורה גם עתה בזמננו, ומחוייב כל מי שבידו להכריע כל דין שיבא לידו כפי האפשר לו בחקירה ודרישה היטב בש"ס ופוסקים בהבנה ישרה ובראיות נכונות, אף שהוא דין חדש שלא דברו אודותיו בספרים. ואף בדין הנמצא בספרים ודאי שצריך המורה ג"כ להבין אותו ולהכריע בדעתו קודם שיורה ולא להורות רק מחמת שנמצא כן, דהוי זה כעין מורה מתוך משנתו שע"ז נאמר התנאים מבלי עולם שמורין הלכה מתוך משנתם בסוטה דף כ"ב עיין שם בפרש"י. ואף אם הכרעתו לפעמים נגד איזה גאונים מרבותינו האחרונים, מה בכך, הא ודאי שרשאין אף אנו לחלוק על האחרונים וגם לפעמים על איזה ראשונים כשיש ראיות נכונות, והעיקר גם בטעמים נכונים, ועל כיוצא בזה אמרו אין לדיין אלא מה שעיניו רואות כמפורש בבבא בתרא דף קל"א עיין שם ברשב"ם, כיון שאינו נגד הפוסקים המפורסמים בעלי הש"ע שנתקבלו בכל מדינותינו, ועל כיוצא בזה נאמר מקום הניחו להתגדר בו וכרוב תשובות האחרונים שמכריעין בחדושים כמה דינים למעשה.

מקדש מלך
הודעות: 4425
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי מקדש מלך » ד' מאי 18, 2022 3:32 pm

זה עדיין רחוק מאוד ממותר גמור לחלוק על כל ראשון וראשון.
ומכל מקום, בתשובה זו הוא מסייג שבלבד שלא יהיה נגד בעלי השלחן ערוך (כלומר שהוא חולק אפילו על המסורת בשם הגר"א). ולא עוד, אלא שאם אוסר לחלוק על השלחן ערוך שנתקבלו דבריו, קל וחומר לכאורה שיאסור לחלוק על גדולי הראשונים.

משוש דורים
הודעות: 803
הצטרף: ב' נובמבר 14, 2016 12:23 am

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי משוש דורים » ד' מאי 18, 2022 3:35 pm

אני מביא כמה משפטים מתשו' הגר"ח מואלוזין בשו"ת חוט המשולש, כשהוא חולק על הראשונים ועל האחרונים שמהם נלמד על דעתו.

אחר הדברים והאמת שדברנו בס"ד עומד אני בדעתי ככחי אז כן עתה בכח דהתירא אחלי יכונו דרכי כת"ר לשמור משפטי צדק הראוי למופלא שבסנהדרין שלא לישא פנים בדין לחכמים שאני חולק עליהם בדין זה כי אף שתלמידיהם אנחנו ומימיהם הכינו לנו אלא שאין לנו פה לשתות בצמא דברי קדשם כראוי להם אמנם בתורה דכתיב בה אמת הלא בלתי אל האמת עינינו ותלמיד שאמר דבר הלכה אין מזיחין ואין מזניחין ואין מזחיחין ולזה שומעין שאמר כהלכה: (ח"א סי' ח)

ודברי בעל נ"ב אינם לא מקרא ולא משנה שנדרוש עליו תילי תילים לעשות סניגרון לדבריו ובלי ספק דאשתמיטתי' להרב בעל נוב"י סוגיא דב"ב דרובן לאבד ומה הרעש הלא מצינו לגדולי הראשונים כן וגם בש"ס אמרו אשתמיטתי': (שם)

וכבר הוזהרתי בזה מפי מורי קדוש ישראל רבינו הגדול הגאון החסיד מוהר"א נ"ע מווילנא. שלא לישא פנים בהוראה כו'. (ח"א סי' ט)

מקדש מלך
הודעות: 4425
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי מקדש מלך » ד' מאי 18, 2022 4:19 pm

משוש דורים כתב:אני מביא כמה משפטים מתשו' הגר"ח מואלוזין בשו"ת חוט המשולש, כשהוא חולק על הראשונים ועל האחרונים שמהם נלמד על דעתו.
אחר הדברים והאמת שדברנו בס"ד עומד אני בדעתי ככחי אז כן עתה בכח דהתירא אחלי יכונו דרכי כת"ר לשמור משפטי צדק הראוי למופלא שבסנהדרין שלא לישא פנים בדין לחכמים שאני חולק עליהם בדין זה כי אף שתלמידיהם אנחנו ומימיהם הכינו לנו אלא שאין לנו פה לשתות בצמא דברי קדשם כראוי להם אמנם בתורה דכתיב בה אמת הלא בלתי אל האמת עינינו ותלמיד שאמר דבר הלכה אין מזיחין ואין מזניחין ואין מזחיחין ולזה שומעין שאמר כהלכה: (ח"א סי' ח)
ודברי בעל נ"ב אינם לא מקרא ולא משנה שנדרוש עליו תילי תילים לעשות סניגרון לדבריו ובלי ספק דאשתמיטתי' להרב בעל נוב"י סוגיא דב"ב דרובן לאבד ומה הרעש הלא מצינו לגדולי הראשונים כן וגם בש"ס אמרו אשתמיטתי': (שם)
וכבר הוזהרתי בזה מפי מורי קדוש ישראל רבינו הגדול הגאון החסיד מוהר"א נ"ע מווילנא. שלא לישא פנים בהוראה כו'. (ח"א סי' ט)

בקטע השני הוא חולק על הנודע ביהודה.
על הקטע השלישי כבר דברנו.
לגבי הקטע הראשון, אני מבין מדבריך שהוא חולק שם על ראשונים, והיות ואין לי כעת את הזמן ללמוד את התשובה הזו, ומלשונך "שחולק על ראשונים" אני מבין שלמדת אותה והבנת שהוא חולק שם על ראשונים, אז אולי תגלה לנו על איזה ראשונים הוא חולק שם, והאם הוא חולק או רק מכריע בין שיטות.

מה שנכון נכון
הודעות: 10968
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' מאי 18, 2022 4:40 pm

מקדש מלך כתב:זה עדיין רחוק מאוד ממותר גמור לחלוק על כל ראשון וראשון.
ומכל מקום, בתשובה זו הוא מסייג שבלבד שלא יהיה נגד בעלי השלחן ערוך (כלומר שהוא חולק אפילו על המסורת בשם הגר"א). ולא עוד, אלא שאם אוסר לחלוק על השלחן ערוך שנתקבלו דבריו, קל וחומר לכאורה שיאסור לחלוק על גדולי הראשונים.

ברור. לא באתי לסייע למסורת המחודשת והמופרזת שהובאה לעיל.
יש הרבה מאד 'אמצע' בין לפסוק על סמך בקיאות בספרים, לבין לחלוק על כל מי שרוצים מתי שרוצים. [אגב, הפ"ת היה מליטא].

גם דברי האג"מ הללו אינם הדרך הכבושה אצל רוב פוסקי ליטא, כדיעויין בספריהם.
יש גם חילוק בין להכריע לבין לחלוק.
ר"ש קלוגר באיזו תשובה כותב שאין דעתו נוחה מדרכו של המשכנות יעקב (תלמיד ר"ח מוואלוז'ין) להכריע בין הראשונים.

הק"ו פריכא הוא. יש תוקף לפוסקים המפורסמים בעלי השו"ע (נר' שכולל גם את הנו"כ הידועים) בגלל שהתקבלו דבריהם. (וכעי"ז כ' החזו"א). וגם בזה אין כלל בלי יוצא מהכלל.

מקדש מלך
הודעות: 4425
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי מקדש מלך » ד' מאי 18, 2022 4:50 pm

מה שנכון נכון כתב:הק"ו פריכא הוא. יש תוקף לפוסקים המפורסמים בעלי השו"ע (נר' שכולל גם את הנו"כ הידועים) בגלל שהתקבלו דבריהם. (וכעי"ז כ' החזו"א). וגם בזה אין כלל בלי יוצא מהכלל.

אני חושב שגם גדולי הראשונים בהכרעותיהם המפורסמות הם בבחינת התקבלו דבריהם (ולפי זכרוני החזון איש באגרותיו מונה את גדולי הראשונים שלדבריו הם בבחינת רבני הדורות, והוא גם בחינה של התקבלו דבריהם, דהיינו שהם רבותינו. שהרי גם קבלת דברי בעלי השו"ע אינה בבחינת קבלה טובה של נדר, שאין לנו זכות לקבל על עצמינו קולות נגד התורה בכח "קבלה טובה שקבלנו על עצמינו", אלא שקבלנו אותם כרבותינו).
נערך לאחרונה על ידי מקדש מלך ב ד' מאי 18, 2022 4:51 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

מה שנכון נכון
הודעות: 10968
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' מאי 18, 2022 4:51 pm

ואכן רמ"פ אינו מדבר על כה"ג, ולא בא להפוך עולמות ולשנות הכרעות ידועות. אלא שמאידך לדעתו לא כל פסק של ראשון אפי' ידוע כרבינו יונה וריטב"א מחייב, וכשהוא תמוה מאד, לדעתו אין לנהוג כן. עי' אג"מ או"ח ד, צג: "הנה אף שגם בריטב"א כתב נמי בשם הרב החסיד שהוא הר' יונה... והביאו הח"א (וכ"פ הבה"ל), אבל הוא תמוה מאד שלא מובן כלל... וצע"ג. ולכן למעשה לא נראה שיעשו כן".

[אפי' בגברא שהתקבל, לא ברור שכל חיבוריו התקבלו, והספרדים דנים בלי סוף על קבלת פסקי מרן בב"י ובכס"מ ובאבק"ר וכו'].

פלוריש
הודעות: 1826
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm
שם מלא: אריאל דוד

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי פלוריש » ד' מאי 18, 2022 6:59 pm

פולסברג כתב:אעתיק פה מדבריו של ר' דוד קאהן [רב ביהמ''ד גבול יעבץ - מהמסכימים על ש''ס שוטנשטיין], על דרכו של הגר''מ. כמדו' שכדברים האלו כבר כתב רבינו אי''ס ואחרים, אך פה מדובר במי שהכיר את הגר''מ, ובהלכה זו דהפלת עוברים דיבר אתו פא''פ:

...
והגר''ח מוואזין חלק פעם על הב''י בענין מליח כרותח, ואמר שהב''י מדבר בסוג מלח מסויים. ואף שאין האמת כן, אמר כן רק לדרך ארץ.
ותלמיד טועה וטעות הדפוס הוא רק דרך כבוד לחלוק עליהם.

אולי הכוונה לדיון האם צנון נחשב חריף (פסק שהובא ברמז בערוך השלחן ובהרחבה במקור ברוך)?

גיורא בשמי שמיא
הודעות: 177
הצטרף: ד' נובמבר 09, 2016 9:56 pm

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי גיורא בשמי שמיא » ה' מאי 19, 2022 7:44 pm

מה שנכון נכון כתב:דעת רמ"פ באג"מ יו"ד א, קא שמכח ראיות נכונות אפשר לחלוק לפעמים גם על ראשונים. אך אין מזה ראיה לענין ה'תלמיד טועה' הנ"ל.

על דרכו זו של ר' משה, עי' להרב י מונדשין בקובץ באו"י קכ"א ע' ק"נ והלאה, ומה ששפך עליו רותחין שיבלחט"א הרב ח טוביאס באור עמרם ע' ע"ה ואילך, והלכה כבתראי (לענ"ד).

ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 2373
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » ו' מאי 20, 2022 12:37 am

מגופת חבית כתב:
באמונתו כתב:
ישראליק כתב:הגר"נ גרינבלאט ז"ל בספרו כריח שדה פרשת ואתחנן:
יש נוהגין, וכן ראיתי שנהג מרן הגר"מ זצ"ל, שמיד אחר שכורכים ב' או ג' כריכות סביב היד, מניחים את השל ראש, וכו'

וגם אני הקטן ראיתי שמרן רבי משה נהג כך.

מרן הגר''מ הי' דקדוק יתירה שהי' כורך על אצבעו ראשונה שביאר שהשיעור אורך רצועה הוא משום שעל האצבע עיקר הקשירה, לכן מיד לאחר הנחת קשירה על בשר תפוח הי' כורך א' או שתים על הזרוע ואח''כ על האצבע ואח''כ מניח של ראש ואח''כ מסלק הרצועה מעל אצבעו וכורך כרגיל

הגרא"ח נאה זצ"ל מביא בקצות השלחן את דברי שו"ת הרמב"ם שעיקר הקשירה הוא על היד, ולכן אין לדבר מהברכה עד גמר הקשירה שעל היד.
כך מונח בזכרוני שמצאתי פעם אחד, והראיתי אותו לאאמו"ר, והוא אמר לי שראה את זה מכבר והוא הקפיד כן על עצמו

באמונתו
הודעות: 1844
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 6:52 pm

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי באמונתו » ו' מאי 20, 2022 1:42 am

ראה המצורף על מנהג רבותינו זצ"ל בזה:
קבצים מצורפים
גליון דברי שיח בחוקותי.pdf
(142.83 KiB) הורד 38 פעמים

באמונתו
הודעות: 1844
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 6:52 pm

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי באמונתו » ו' מאי 20, 2022 1:55 am

ובתשובות והנהגות - כרך א סימן לח:
שאלה: בתפילין של יד הכריכות באצבע לפני שמניח של ראש או לאחריה, ואם צריך לקשור על כף היד אחר הכריכות
העולם נהגו לכרוך שבע פעמים ואחר כך מניחים של ראש, אבל לא הג' כריכות על האצבע, שזה כורכין אחר הנחת תפילין של ראש, ובמ"ב מביא (כ"ה ס"ק ל"ח) שזהו דעת הקדוש האריז"ל, ומוסיף שגם בתשובות משכנות יעקב (כ"ט) דעתו לכרוך קודם על הזרוע לקיום הקשירה דבלאו הכי לא נקרא קשירה ע"ש.
אמנם המעיין ב"משכנות יעקב" יראה שלאחר מכן מצריך גם הקשירה על אצבע אמצעי וכורך ג' וקושר, ומפרש כן בסוגיית הגמרא דקטיר ליה ומתלת ליה, וזהו השיעור מה"ת דבעי' קשירה תמה, ואם כן גם הכריכה באצבע מעיקר מצות קשירה שנאמר בשל יד ולא גמר מצות וקשרתם בלעדי זה ומוכיח כן מהרמב"ם ולכן כתב שם שיש לקשור קודם הכל ורק אח"כ להניח השל ראש.
ונראה מלשון הרמב"ם (פ"ג הלכה י"ב) שכתב "ויכרוך ממנה על אצבעו שלש כריכות ויקשור" שלדעתו לא די להניח בכף היד ולכרוך סביב, רק ראוי לקשור שמה דוקא לכל הפחות ב' תכיפות כדין קשירה, וכמו שסיים שצריך קשירה, וכן מבואר בתשו' פאר הדור הנ"ל דבעי' קשירה אחר הכריכות, ודו"ק.
ולכן נראה עיקר להחמיר ולקשור לגמרי השל יד גם באצבע, ואחר כך השל ראש, ושמעתי שכן נהג גם הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל, ומשמע כן גם ב"פאר הדור" להרמב"ם סי' ע"ג שבזה הוא שנעשה קשירה תמה עי"ש, ולדעתי יש להחמיר בהלכה וכמ"ש אף שלא נהגו כן. (וכעת הופיע ספר "הצדיק רבי שלמה בלוך זצ"ל" שנהג בכל דבר כרבו הקדוש ה"חפץ חיים" זצ"ל, ומביא בעמוד קכ"ב שנהג לכרוך ג' כריכות ואח"כ הניח של ראש כמ"ש).

גם אאמו"ר שליט"א מקפיד על קשר שם ממש (גם לפני הנחת של ראש), ע"ד דיוק הגאון ר"ח זצ"ל מבריסק הנ"ל מלשון הרמב"ם.

באמונתו
הודעות: 1844
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 6:52 pm

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי באמונתו » ו' מאי 20, 2022 3:32 am

פולסברג כתב:אעתיק פה מדבריו של ר' דוד קאהן [רב ביהמ''ד גבול יעבץ - מהמסכימים על ש''ס שוטנשטיין], על דרכו של הגר''מ. כמדו' שכדברים האלו כבר כתב רבינו אי''ס ואחרים, אך פה מדובר במי שהכיר את הגר''מ, ובהלכה זו דהפלת עוברים דיבר אתו פא''פ:

הנה הצי''א תמה על ר' משה איך כתב על תוס' והקדמונים שהם תלמיד טועה וטעות הדפוס.
אך הדבר ברור שר' משה היה לו מסורת שונה משלנו בדרכי הפסק, ודרכו היתה דרך הגר''ח מוואלאזין והגר''א, שפסק אינו ליקוט של פוסקים. בליטא הבזיון הכי גדול למו''ץ היה לומר שהוא פוסק מהפתחי תשובה (דרכי תשובה), ועל אלה שהיו מביאים בקיאות בפוסקים היו אומרים 'מען דארף איהם צעלן טראגער געלט' על שהעביר חפצים ופסקים ממקום למקום... ודרך הפסק האמיתי הוא לפסוק כפי הבנתו בסוגיא כאילו הוא ראשון, ומותר גמור לחלוק על כל ראשון וראשון.
והגר''ח מוואזין חלק פעם על הב''י בענין מליח כרותח, ואמר שהב''י מדבר בסוג מלח מסויים. ואף שאין האמת כן, אמר כן רק לדרך ארץ.
ותלמיד טועה וטעות הדפוס הוא רק דרך כבוד לחלוק עליהם.

ראה המצורף בשם מרן החזו"א זצ"ל, לגבי מחלוקות אחרונים נגד ראשונים:
קבצים מצורפים
אוצר החכמה_מעשה איש -תולדות החזון איש- - ג - יברוב, צבי בן משה יצחק אהרן_88.pdf
(1.36 MiB) הורד 50 פעמים

שילה צבי
הודעות: 96
הצטרף: ה' נובמבר 12, 2020 7:42 am
שם מלא: שילה

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי שילה צבי » ו' מאי 20, 2022 11:07 am

ולכן נראה עיקר להחמיר ולקשור לגמרי השל יד גם באצבע, ואחר כך השל ראש, ושמעתי שכן נהג גם הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל, ומשמע כן גם ב"פאר הדור" להרמב"ם סי' ע"ג שבזה הוא שנעשה קשירה תמה עי"ש, ולדעתי יש להחמיר בהלכה וכמ"ש אף שלא נהגו כן. (וכעת הופיע ספר "הצדיק רבי שלמה בלוך זצ"ל" שנהג בכל דבר כרבו הקדוש ה"חפץ חיים" זצ"ל, ומביא בעמוד קכ"ב שנהג לכרוך ג' כריכות ואח"כ הניח של ראש כמ"ש).

באחד הספרים על הגרי"ד (מבוסטון) כתוב שהיה נוהג כך, והוסיפו שמפעם לפעם היו מעירים לו על זה, וכאן התחלקה הנהגתו: אם היה המעיר ת"ח, היה הגרי"ד מרצה לו את הרמב"ם הנ"ל. אם המעיר ע"ה, היה הגרי"ד פוטרו ב"התבלבלתי", כי לא רצה שיבינו ממנו שכך הוא פוסק לכולם וכו' [*כתבתי מהזיכרון, לא ציטוט מדוייק]

באמונתו
הודעות: 1844
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 6:52 pm

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי באמונתו » ו' מאי 20, 2022 1:22 pm

שילה צבי כתב:באחד הספרים על הגרי"ד (מבוסטון) כתוב שהיה נוהג כך, והוסיפו שמפעם לפעם היו מעירים לו על זה, וכאן התחלקה הנהגתו: אם היה המעיר ת"ח, היה הגרי"ד מרצה לו את הרמב"ם הנ"ל. אם המעיר ע"ה, היה הגרי"ד פוטרו ב"התבלבלתי", כי לא רצה שיבינו ממנו שכך הוא פוסק לכולם וכו' [*כתבתי מהזיכרון, לא ציטוט מדוייק]

צירפתי המקור (מ"מ, מדובר בהנהגות שונות, כי יש שהקדימו הכריכות מסביב אצבעו מקודם לשל ראש, אך יש שקושרים ממש ע"ד המפורש בלשון הרמב"ם):
קבצים מצורפים
אוצר החכמה_נפש הרב - סולובייצ'יק, יוסף דוב בן משה הלוי - שכטר, צבי בן אלימלך_109.pdf
(1.61 MiB) הורד 41 פעמים
אוצר החכמה_דברי הרב - סולובייצ'יק, יוסף דב בן משה הלוי - שכטר, צבי בן אלימלך_241.pdf
(1.56 MiB) הורד 24 פעמים

באמונתו
הודעות: 1844
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 6:52 pm

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי באמונתו » ש' מאי 21, 2022 10:55 pm

במוסף ע"פ - גיליון אבל מספד וזיכרון לשלושים של מרן הגאון ר"ח קניבסקי זצ"ל, עמוד 61, מספר רבי שמעון משה גרליץ שליט"א:
אגב, אחד כתב לו רשימה של טענות על פסק של מרן הגאון רבי משה פיינשטיין בעניין שימוש בכוס חד פעמי וביקש את הסכמתו. הגיב לו מרן זיע"א בנחרצות: 'אינני בר פלוגתא של רבי משה'...

יושב בשער
הודעות: 41
הצטרף: ב' יוני 15, 2020 4:52 pm

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי יושב בשער » א' יולי 31, 2022 6:25 am

Screenshot 2022-07-30 232116.png
Screenshot 2022-07-30 232116.png (30.38 KiB) נצפה 1179 פעמים

פולסברג
הודעות: 1550
הצטרף: ג' אפריל 21, 2020 6:26 am

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי פולסברג » ג' אוגוסט 16, 2022 3:06 pm

אתמול שמעתי דבר חדש שלא ידעתי על מרן זצלוקללה''ה, ונבונים יוסיפו לקח.

כידוע האיש משה היה עניו מאוד וכאסקופה הנדרסת ממש, ואמר להמדפיס שידפיס הפשקווילים אודותיו כו' וכו'.

אך אעפ''כ, הנה הוא ז''ל פתח את ישיבתו [בראשות בנו ר' ראובן שליט''א] בסטאטען איילנד, וכשרצה פלוני לפתוח ישיבה בשכונה אחרת בסט''א - אף שהיה די רחוק - התנגד הגר''מ נחרצות, בטוענו שחלק מתרומת הגבירים לישיבתו יסוב שמה.

וככה''נ [הוסיף המגיד, שיודע העניינים - שבעבר הי''ל ישיבה אחרת באותו מקום] - המקום היה גדל ברוחניות אילו היה שם ישיבה והבעה''ב היו מתעלים, אך אעפ''כ.

https://rebgershonribner.com/when-oppos ... ustified-0

לבי במערב
הודעות: 8447
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: עקב צמצום שהותי כאן בע"ה, לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה פרטית. תודה מראש.

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' אוגוסט 24, 2022 5:28 am

אג''ק כ''ק אדמו''ר מהוריי''צ נ''ע ח''ט - מכתב להגרמ''פ.JPG
אג''ק כ''ק אדמו''ר מהוריי''צ נ''ע ח''ט - מכתב להגרמ''פ.JPG (30.93 KiB) נצפה 838 פעמים

תוכן
הודעות: 5938
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי תוכן » ד' אוגוסט 24, 2022 10:02 am

יושב בשער כתב:
Screenshot 2022-07-30 232116.png


מה שקבל מאביו זה אמת. והוא משום שבזמן אביו קבעו את החצות כל יום לפי החצות האמיתי, וכנראה שמקומו היה מרוחק ד' מינוט ממקום החצות האמיתי. אבל בימינו, אי אפשר לומר כן. ודברתי על זה פעם עם בנו ר' דוד, והוא אמר שדברי אביו בענין חצות אינם מובנים.

אליסף
הודעות: 571
הצטרף: ג' יוני 13, 2017 6:11 am

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי אליסף » ד' אוגוסט 24, 2022 8:37 pm

פולסברג כתב:אתמול שמעתי דבר חדש שלא ידעתי על מרן זצלוקללה''ה, ונבונים יוסיפו לקח.

כידוע האיש משה היה עניו מאוד וכאסקופה הנדרסת ממש, ואמר להמדפיס שידפיס הפשקווילים אודותיו כו' וכו'.

אך אעפ''כ, הנה הוא ז''ל פתח את ישיבתו [בראשות בנו ר' ראובן שליט''א] בסטאטען איילנד, וכשרצה פלוני לפתוח ישיבה בשכונה אחרת בסט''א - אף שהיה די רחוק - התנגד הגר''מ נחרצות, בטוענו שחלק מתרומת הגבירים לישיבתו יסוב שמה.

וככה''נ [הוסיף המגיד, שיודע העניינים - שבעבר הי''ל ישיבה אחרת באותו מקום] - המקום היה גדל ברוחניות אילו היה שם ישיבה והבעה''ב היו מתעלים, אך אעפ''כ.

https://rebgershonribner.com/when-oppos ... ustified-0

ר' גרשון ריבנר
הרי אתה מציין את המקור אז למה להעלים?

ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 2373
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

Re: מרן האגרות משה

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » ש' ספטמבר 03, 2022 12:41 am

אשרי המאמין

אני לא מאמין כלל וכלל, ובפרט...........


חזור אל “משפחות סופרים וימות עולם”מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 106 אורחים