מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

אזל גברא דמיסתפינא מיניה - הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
נהנה מהאוצר
הודעות: 198
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 12:13 am

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי נהנה מהאוצר » ב' אוגוסט 16, 2010 6:28 pm

איש_ספר כתב:
אליהוא כתב:זה שתלמיד חכם נפטר לא מחייב שממילא הוא צודק בכל טענותיו ומענותיו שלא מכולם היתה נוחה דעת גדולי הדור. ודי בזה.


אם כי מטבעו היה הגרמ"מ בחינת יהושע נער לא ימיש מאהלם של גדולי הדורות, ומעולם לא ביקש עטרה לעצמו, עכ"ז לימים ושנים הרבה קנינו והגדיל השגתו עד שבאמת לא נצרך להסכמת כמה מן חכמי דורנו. מידיעה אומר, כי היה מתבטל בביטול גמור להכרעותיהם של רבותינו הגרי"ש אלישיב והגר"ש וואזנר שליט"א, גם כאשר לא ירד לסוף נימוקיהם. והם שעמדו על דרגתו, השיבו לו אהבה, שבח יקר וגדולה.

עד כאן מהנוגע להסכמת חכמי דורנו, מכאן ואילך הסכמת גדולי הזמן שלפנינו:

מה נמלצו דברי ידידו דבק מאח, הגאון המצוין ר' מיכל זילבר, במספד גדול אשר קרא עליו אמש, בבית המדרש ירחי כלה: 'הגאון ר' משה מרדכי, היה בחינת ספר תורה שלא חסרה בו אות אחת, גויליו עובדו לשמה על יד דודו הגה"צ הנלבב ר' ועלועל צ'צ'יק, תורה שבו נכתבה ע"י הגרמ"ד הלוי סאלאווויצ'יק שליט"א ועמו הגר"י אברמסקי זצ"ל, והגהתו וחתימתו ע"י רבותינו הקהילות יעקב והאבי עזרי זצוק"ל'.

[ואחר שהדבר יצא להיתר למינקט על חכמינו בלשון הכתובים]:

'ואל מי תדמיון ומה דמות תערכו לו'.צר לי מאד כי נגעת בדבר טעון כל כך, הלא ידוע ומפורסם לכל המצוי בספרי משמר הלוי, מי הם רבותיו שאתם הוא התכתב כל השנים ואין שם מכתבים לר' מיכל זילבר וגם לא ...... ...שליט"א, אלא מכתבים למרנן קהילות יעקב לאבי עזרי ולהבחל"ח לגר"ד לנדא ולהגרח"ק ולבעל אילת השחר, ועוד ועוד ככל שתחפש תמצא, ואף כי בשנים האחרונות התבטא ביטויים שאין אנו רשאים להשתמש בהם, שלא כל שהותר לגדולי ישראל הותר לאזובי הקיר, לשכתב את ההיסטוריה זה עוול שאין כדוגמתו
והתפעלתי מאשכול זה שהתיחסו להוד גדולת ורוממות האי גאון גברא רבא זצוקללה"ה, ולא ירדו לנבכי פוליטיקה ומדמנה שאין להם זכר במקום שנמצא הוד כבוד המשמר הלוי זצללה"ה, והלא הוא שאמר [ושמעתי ממנו כן פעמים מספר] שבעולם הבא מודדים אדם כמה הוא היה חם על אידישקייט, ולא כמה הוא היה שייך לרבע מפלגה מסוימת, וטוב עשו כותבי האשכול שהשכילו לשבחו בדברים אמיתיים, עד שבאו והפכו הקערה על פיה, והוציאו לעג על תלמיד חכם עצום ומופלא מו"ר בעל המשמר הלוי [שהרבה מדברי תורתו שתיתי בצמא, ואף זכיתי לבא עמו בכתובים בד"ת משמחי לב] בשינוי המציאות ובעשיית חכמי הפורום כפתאים שלא ידעו מימינם ושמאלם

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12425
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' אוגוסט 16, 2010 6:54 pm

תסלח לי רבי נהנה, כמדומה שאין כאן גאוה אם אומר לך שאני הק' הכרתי את חייו והתנהלותו של הגרמ"מ, מעט יותר מאשר מתוך ספריו, באופן שלא היה בדברי שום שכתוב היסטוריה. אף כי לא ראיתי לנכון לתאר במסגרת זו, מחלוקת והפרש שעברו בינו לבין חכמים אחרים.

ואמת אומר שלא הבנתי מה ענין הרצת המכתבים לקביעה מי הם רבותיו, שמא גם הגאון מלונדון (בעל המכתבים הרבים ביותר בספרי המשמר) הוא רבו? דעת לנבון כי לא כל מי שהתכתב עמו בדברי תורה, ראה בו הגרמ"מ כמי שראוי לכוף ראשו לפניו כאגמון. ויותר מזה, כבר רמזתי על שפלותו של הגרמ"מ בעיני עצמו להיות לעולם בחינת נער לא ימיש, ר"ל לעולם ראה עצמו חייב להתלות באילנות גבוהים. ובכן, בזמנים שונים קיבל על עצמו מרות חכמים שונים, שראה בהם כמי שראוים להמשיך ולרעות את עדת ה' על שדמות תורה ויראה שסללו רבותינו נוחם עדן, ויש שלאחר זמן סבר שדרכם שונה ולפי דעתו לא זו העיר וכו' ולפיכך לן והתלונן בצל חכמים אחרים. הכל יודעים כי ריווח ותועלת אישית בודאי לא יצא לו מכל המהלכים הללו, (אלא להיפך וד"ל), כמו משאר מלחמותיו, אלא ששם אתה מוצא גדלותו, שם אתה מוצא מידת האמת הנוקבת שבו.

נהנה מהאוצר
הודעות: 198
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 12:13 am

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי נהנה מהאוצר » ב' אוגוסט 16, 2010 7:15 pm

איש_ספר כתב:תסלח לי רבי נהנה, כמדומה שאין כאן גאוה אם אומר לך שאני הק' הכרתי את חייו והתנהלותו של הגרמ"מ, מעט יותר מאשר מתוך ספריו, באופן שלא היה בדברי שום שכתוב היסטוריה. אף כי לא ראיתי לנכון לתאר במסגרת זו, מחלוקת והפרש שעברו בינו לבין חכמים אחרים.

ואמת אומר שלא הבנתי מה ענין הרצת המכתבים לקביעה מי הם רבותיו, שמא גם הגאון מלונדון (בעל המכתבים הרבים ביותר בספרי המשמר) הוא רבו? דעת לנבון כי לא כל מי שהתכתב עמו בדברי תורה, ראה בו הגרמ"מ כמי שראוי לכוף ראשו לפניו כאגמון. ויותר מזה, כבר רמזתי על שפלותו של הגרמ"מ בעיני עצמו להיות לעולם בחינת נער לא ימיש, ר"ל לעולם ראה עצמו חייב להתלות באילנות גבוהים. ובכן, בזמנים שונים קיבל על עצמו מרות חכמים שונים, שראה בהם כמי שראוים להמשיך ולרעות את עדת ה' על שדמות תורה ויראה שסללו רבותינו נוחם עדן, ויש שלאחר זמן סבר שדרכם שונה ולפי דעתו לא זו העיר וכו' ולפיכך לן והתלונן בצל חכמים אחרים. הכל יודעים כי ריווח ותועלת אישית בודאי לא יצא לו מכל המהלכים הללו, (אלא להיפך וד"ל), כמו משאר מלחמותיו, אלא ששם אתה מוצא גדלותו, שם אתה מוצא מידת האמת הנוקבת שבו.

יעבור מר על מה שכתב לרב שטרנבוך מלונדון, שעמו מתיעץ כחבר וידיד, לבין מה שכתב לכל מי שמניתי שבהם מתיעץ כרבותיו, ובשלמא אם כדברי שאוחז אני מהאי גברא רבה כגדול מאד בפני עצמו, וזכותו לחשוב כרצונו, הנה מה טוב, וזכות כת"ר תעמוד לנו ולכל ישראל, יחד עם כל רבותינו. ומעולם לא קרה כלום ממחלוקת בין גדולי עולם [אלא רק מהתערבות השפלים שכביכול עושים דבריהם ומחרחרים ריב ומדון בכל מקום שאפשר]. אבל אם ח"ו כדבריך שהוא אחז מ'רבותיו' באופן שלאחר מכן סבר שמכיון ש'דעתו' שונה מדעתם אין אלו 'רבותיו', נמצא פגעת בכת"ר של רבינו המשמר הלוי זצוקללה"ה פגיעה גדולה וביזוי עמוק, והוא רחום יכפר עון

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12425
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' אוגוסט 16, 2010 7:21 pm

לא מדובר על 'רבותיו' ולא על דעתו ששונה מדעותיהם, אלא הדעה והמסורה שקיבל ונחל מרבותיו, שממנה לא זע כמלוא נימא ויעבור עליו מה. כשסבר שחכמים שונים (שאינם רבותיו!) בעלי השפעה עומדים בשיטתו הסכים לשמש אסקופה למדרס רגליהם, כאשר הבחין שדרכם שונה, לא היסס מלהביע באופן צלול את משנתו מורשת רבותיו הגדולים. אכן אחשבה לנכון כי השיח כולו חסר תועלת ומעתה אשימה מחסום לפי.

מגיב ומניב
הודעות: 286
הצטרף: ג' יוני 29, 2010 12:39 am
מיקום: בני ברק

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי מגיב ומניב » ב' אוגוסט 16, 2010 7:54 pm

כבר כתב איש ספר שליט"א שהשיח הוא חסר תוחלת, אבל כיהודה ועוד לקרא אביע דברים אחדים.

פשוט וברור לכל מי שבא בשעריו, ואני הק' בתוכם, כי לא החזיק את עצמו אלא כ'שופר' וכלי מבטא של רבותיו הגדולים (אשר נקבו בשמות ע"י הגרי"מ זילבר שליט"א כנ"ל), וכאשר נתגלה הדבר כי דעות החכמים אשר עמם בא במו"מ של הלכה לא עלו בקנה אחד עם מסורת רבותיו (אחר שמטבע המציאות לא נודעו בתחילה), לא היסס -כשלוחא וידא אריכתא דידהו- להנחיל את מורשתם ולשמור משמרתם, אף כי אחרי מותם, בהשליכו נפשו מנגד למען כבוד שמים.

נהנה מהאוצר
הודעות: 198
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 12:13 am

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי נהנה מהאוצר » ב' אוגוסט 16, 2010 8:01 pm

מגיב ומניב כתב:כבר כתב איש ספר שליט"א שהשיח הוא חסר תוחלת, אבל כיהודה ועוד לקרא אביע דברים אחדים.

פשוט וברור לכל מי שבא בשעריו, ואני הק' בתוכם, כי לא החזיק את עצמו אלא כ'שופר' וכלי מבטא של רבותיו הגדולים (אשר נקבו בשמות ע"י הגרי"מ זילבר שליט"א כנ"ל), וכאשר נתגלה הדבר כי דעות החכמים אשר עמם בא במו"מ של הלכה לא עלו בקנה אחד עם מסורת רבותיו (אחר שמטבע המציאות לא נודעו בתחילה), לא היסס -כשלוחא וידא אריכתא דידהו- להנחיל את מורשתם ולשמור משמרתם, אף כי אחרי מותם, בהשליכו נפשו מנגד למען כבוד שמים.


ודי בזה ומי שחושב שזה הוא כבוד רבותיו, יבושם לו.

ועוד רגע אדבר את אשר השריש בנו מו"ר ראש ישיבת .....שליט"א שבזמן מרן האבי עזרי זצוקללה"ה היו כל העולם עומדים המומים איך הרים ידו ומטו ממלכות וכו' וכו', ואמרו הבה נדבק בדרכיו ואף אנו נטה ידינו לכל אשר נחפוץ נגלגל לשוננו בארץ וכו' וכו', כך כשנגיע לגיל גבורות נרים ידינו ויטו ממלכות, והלא הבל ידברו אם כך היה עושה מרן זצוק"ל היכן הוא היה היום, אלא מי ששקע בתורה בכל נפשו בהגיעו לגבורות משמיא קא יהבו ליה כח לפעול וכו' וכו'.
ואם אנו נבא לרשת מרבינו זצוק"ל המשמר הלוי את עמלו בתורה, ונסע ונלך לאור רבותינו המאירים דרכנו ו'שמואל בדורו כמשה בדורו', יתכן ופעם אולי נוכל לכוין לדעת רבותינו זצוק"ל היאך היו דנים בדברים העומדים על הפרק בזמן הזה, אך בעודנו עסוקים בללמוד מדרכיו את 'השליכו נפשו מנגד למען כבוד שמים' [כלשון איש הספר], ובעמלנו בתורה נעסוק כדרכינו, אז בעוד עשרים שנה יהיו לנו מאות דעת תורה בשם מרן האבי עזרי זצוק"ל האיש ספר יאמר בכה ומגיב ומניב יאמר בכה ופלוני בכה ופלוני בכה הכל לפי הראוי בעיני כל אחד, את מי ירים ואת מי ישפיל, והשקפה האמיתית תהיה נעשית עדרים עדרים.  

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12425
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' אוגוסט 16, 2010 8:51 pm

איש_ספר כתב:לא מדובר על 'רבותיו' ולא על דעתו ששונה מדעותיהם, אלא הדעה והמסורה שקיבל ונחל מרבותיו, שממנה לא זע כמלוא נימא ויעבור עליו מה. כשסבר שחכמים שונים (שאינם רבותיו!) בעלי השפעה עומדים בשיטתו הסכים לשמש אסקופה למדרס רגליהם, כאשר הבחין שדרכם שונה, לא היסס מלהביע באופן צלול את משנתו מורשת רבותיו הגדולים. אכן אחשבה לנכון כי השיח כולו חסר תועלת ומעתה אשימה מחסום לפי.


כפי הפקפוק.

מגיב ומניב
הודעות: 286
הצטרף: ג' יוני 29, 2010 12:39 am
מיקום: בני ברק

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי מגיב ומניב » ב' אוגוסט 16, 2010 9:25 pm

כבוד הרב הנהנה שיחי'.

לפנים מן המדה שב הנני לשיח זה שנגררנו אליו בעל כרחינו.

ראשית, אני ממליץ לך לפנות אל הציטוט מפי כתבו של רבינו זי"ע שהביא מור חברינו בתחילת האשכול על הסמכתו לדבר ע"י מרן בעל אבי עזרי זי"ע, ושמעתי מפיו שאמר פעם, מי שיש לו סמיכה כזו שיעמוד וידבר...

שנית, תבין אל נכון, כי לא כל הרוצה ליטול את השם יטול, ולא קראנו בכרוז יוצא בחיל 'מי לה' אלי' כנגד דעת מי מגדולי דורינו שליט"א. אין זה מנידונינו עתה: מאי ניהו גדול, ולמי הכח לחלוק על מי, אף אם בעלי ענין שונים נוהגים להסיט הדיון למחוזות אלו. כל שבאנו הוא להעמיד דברים על דיוקם, כי לא שם עצמו כמאן דאמר מול מאן דהו, מכח גודל תורתו וכיו"ב, אלא ביטא את דעת רבותיו, ותו לא מידי. ואם אין הדבר ערב לחיכך, ומתיירא הנך שמא יבואו התלמידים אחריו, אין לזה עם הדברים כהווייתן ולא כלום.

לומד
הודעות: 130
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 5:28 pm

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי לומד » ב' אוגוסט 16, 2010 9:54 pm

אולי תספרו עוד כמה מילי מעלייתא בעניני לימוד התורה. ותניחו לדיונים כאלו להתנהל במקומות אחרים.


יש לי אבן בוחן ברורה מאוד, הסיפורים על התמדתו, על מידת החסד שלו, על ענוותנותו, וכל כיוצא בזה, גורמים לי לרצות להיעשות טוב יותר. משא"כ בדיונים האחרים. ודי בהערה זו.

מגיב ומניב
הודעות: 286
הצטרף: ג' יוני 29, 2010 12:39 am
מיקום: בני ברק

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי מגיב ומניב » ד' אוגוסט 18, 2010 8:22 pm

ראשית, אתנצל כי אני חוזר אל הראשונות.

בהאזיני אל אחת מדרשותיו חוצבות להבות אש של הגרמ"מ הלוי זי"ע שנשאה ברגש רב בליל ראשון של סליחות לפני כשני עשורים, מצאתי בדבריו את התשובה לתמיהה שכבר הועלתה על ידי כותב השורות כאן, ונידונה במקומות שונים, היתכן כי עניוות וטוב לב מאין כמותם ידורו בכפיפה אחת עם תקיפות הדעת של שר צבא הלוחם מלחמות ה', (ואתנצל בשנית למי שלא מזדהה עם התואר הזה...).

בתוך הדברים סיפר על רבינו החזון יחזקאל שאמר על מרן הגר"ח מבריסק שלא היה נאה לו שום הגדרה שאומרים על בן אדם, כגון רחמן או תקיף וכד', אלא היה עושה בכל עת את רצון ה' באותה שעה. והטעים הגרמ"מ, ביתו של הגר"ח היה פתוח לכל בכל עת, היה שם כמין אבן הטוען שאנשים תלו שם מודעות על קיר הבית, שכן היה מקום שרבים מצויים שם, עני אחד אמר להגרי"ז בילדותו: וועלעל, למה לקחת לי את המטה? וכפי שהגדיר זאת אחד מנכדי הגר"ח: לא היה לר' חיים דבר של 'לכם' מלבד ארבעת המינים ביו"ט ראשון של חג, (ומצה בליל הסדר). ומאידך גיסא, תקיפות דעתו ועיזוז רוחו של הגר"ח בנוגע לצביון ושמירת הדת וקדשי ישראל ידועים ומפורסמים.

הנהגות אלו מזכירו, את הנהגותיו בקודש של הדורש עצמו שנאה קיים, יהא זכרו ברוך.

גלילי
הודעות: 1063
הצטרף: ב' מאי 24, 2010 8:27 pm
מיקום: חיפה

לְעַם הַסֵפֶר! - ולז"נ הרב שולזינגר ז"ל

הודעהעל ידי גלילי » ג' אוגוסט 24, 2010 2:20 am

מעשה ומוסר השכל שסיפר הרב שולזינגר ז"ל יהי זכרו ברוך.
קבצים מצורפים
לעם הספר.pdf
(394.13 KiB) הורד 565 פעמים
נערך לאחרונה על ידי גלילי ב ג' אוגוסט 24, 2010 11:16 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12425
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: לעם הספר - ולז"נ הרב שולזינגר ז"ל

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' אוגוסט 24, 2010 8:01 am

יפה מאד.
אגב, את הסיפור המופיע בהערה על רב אחד שפגש את הרידב"ז, סיפר לי פעם הגרמ"מ תחת אחד השיחים, ונקב בשמו של אותו רב תוך כדי שהוא מתאר את גאונותו הנפלאה, ה"ה הגראי"ה הרצוג. אני לכשעצמי תולה את השמטת השם כאן במסדר ולא בגרמ"מ וד"ל.

הרב הרצוג ראה ברידב"ז את רבו המובהק, (ואף קרא לבנו ר' יעקב דוד ז"ל על שמו) לראשונה הם נפגשו בביקור קצר שערך הרידב"ז באנגליה ולאחר מכן ניהל עמו הרב הרצוג חליפות מכתבים. (באחד מכרכי אור הישר יש קונטרס שנספח ובו חילופי מכתבים בינהם).

בחוברת שערך ר' שאול ליברמן כתעמולה למען בחירתו של הרב הרצוג לרב הראשי הובאו חוו"ד גדולי הדור אודותיו ובין הדברים נכתב:"'הגאון רידב"ז זצ"ל אמר על הרב הרצוג שליט"א בהיותו עוד עול לימים 'הלא הוא הרבי עקיבא איגר של הדור הזה'".

שומר מסורת
הודעות: 178
הצטרף: ש' יולי 31, 2010 9:57 pm

Re: לעם הספר - ולז"נ הרב שולזינגר ז"ל

הודעהעל ידי שומר מסורת » ג' אוגוסט 24, 2010 8:24 am

אכן נזכרים אנו בשיחות של הגרמ"מ זצ"ל בהיכל הכולל שבת"ת תורת אמת, - ואכן הסיפור הזה זכור לי שנים ארוכות - אך חבל באמת שהוא לא מציין למעשה מה המל"מ, אולי מאן דהוא יודע?

גלילי
הודעות: 1063
הצטרף: ב' מאי 24, 2010 8:27 pm
מיקום: חיפה

Re: לעם הספר - ולז"נ הרב שולזינגר ז"ל

הודעהעל ידי גלילי » ג' אוגוסט 24, 2010 11:13 am

שומר מסורת כתב:אכן נזכרים אנו בשיחות של הגרמ"מ זצ"ל בהיכל הכולל שבת"ת תורת אמת, - ואכן הסיפור הזה זכור לי שנים ארוכות - אך חבל באמת שהוא לא מציין למעשה מה המל"מ, אולי מאן דהוא יודע?

אולי בקצת עיון תגלה זאת,
ScreenShot008.jpg
עמ' 4 מהקובץ המצורף הנ"ל
ScreenShot008.jpg (31.3 KiB) נצפה 10092 פעמים

כנראה לא רצה לגלות את מה שהסתירו גדולים ממנו...
הסתר דבר...

אברהם
הודעות: 1329
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: לְעַם הַסֵפֶר! - ולז"נ הרב שולזינגר ז"ל

הודעהעל ידי אברהם » ג' אוגוסט 24, 2010 12:12 pm

איזו סגירת מעגל!!

בהתרגשות אספר כי אני הוא אותו ילד ששלחתי לו את המכתב, בכל שנה ושנה בערב שבועות היה הגרמ"מ דורש בתורת אמת ומספר את אותו הסיפור בדיוק על הרדב"ז, ובכל פעם היה נאנח ואומר שאיננו יודע היכן האמרי בינה והיכן המל"מ ואיזה תוס' נשמט. בשנה אחת הוסיף שניגש אליו בחור וציין לו לדברי הרש"ש שמעיר על מל"מ שאישמתטיה תוס', ואז נאנח ואמר שעדיין איננו יודע היכן האמרי בינה השמיטו. "ולכתגדלו ותלמדו אמרי בינה תשלחו לי היכן הוא".

אנכי ביוהרה של ילד חשבתי שאוכל למצוא מה שלא מצא הוא, ופתחתי את האמרי בינה לחפש היכן הוא מתעסק באותו עניין, ולכשחשבתי שמצאתי שלחתי לו מכתב עם הציון הנ"ל. [הוא כנראה לא האמין שיש לי עזות כזו, ולכן שיער ששאלתי את אבי והוא הקריא לי הציונים].

[הסיבה שהוא לא כתב את תוכן הציונים, אפשר משום שהיו אלו דברי הבל ילדותיים, אין לי העתק כדי לבדוק מחדש].

מ"מ רבות נצטערתי אז למה הוא ז"ל איננו משיב לי על מכתבי. וכעת אני קורא שהוא אומר שלא חתמתי את שמי... [לפי זכרוני כן כתבתי, ואפשר שאת הכתובת שכחתי לכתוב..].

במתח רב ציפיתי לערב שבועות הבא לראות כיצד הוא יספר את אותו סיפור, אם עדיין יאנח על חיפוש המראה מקום, או שכבר באה לו הרווחה. למרבה אכזבתי באותה שנה הוא שינה את דרכו ומסר שיחה חדשה לגמרי, [ובתוך הדברים רמז שעשה זאת בעקבות הלחץ מהמנהל הרב מונק שליט"א שלא לשעמם את הילדים].
במבט לאחור אני מבין שהחליט לשנות את השיחה, משום שבטוהר לבבו לא רצה לפגוע בי ולא להזכיר שקיבל מכתב, ומאידך המכתב עצמו היה כנראה טעות גמורה ולכן העדיף למסור שיחה חדשה.

תנצב"ה, ונזכה גם אנו להשתוקק ולייקר כל פרט ופרט מדברי תורתינו הקדושה.

גלילי
הודעות: 1063
הצטרף: ב' מאי 24, 2010 8:27 pm
מיקום: חיפה

Re: לְעַם הַסֵפֶר! - ולז"נ הרב שולזינגר ז"ל

הודעהעל ידי גלילי » ג' אוגוסט 24, 2010 11:11 pm

אברהם כתב:איזו סגירת מעגל!!

בהתרגשות אספר כי אני הוא אותו ילד ששלחתי לו את המכתב, בכל שנה ושנה בערב שבועות היה הגרמ"מ דורש בתורת אמת ומספר את אותו הסיפור בדיוק על הרדב"ז, ובכל פעם היה נאנח ואומר שאיננו יודע היכן האמרי בינה והיכן המל"מ ואיזה תוס' נשמט. בשנה אחת הוסיף שניגש אליו בחור וציין לו לדברי הרש"ש שמעיר על מל"מ שאישמתטיה תוס', ואז נאנח ואמר שעדיין איננו יודע היכן האמרי בינה השמיטו. "ולכתגדלו ותלמדו אמרי בינה תשלחו לי היכן הוא".

אנכי ביוהרה של ילד חשבתי שאוכל למצוא מה שלא מצא הוא, ופתחתי את האמרי בינה לחפש היכן הוא מתעסק באותו עניין, ולכשחשבתי שמצאתי שלחתי לו מכתב עם הציון הנ"ל. [הוא כנראה לא האמין שיש לי עזות כזו, ולכן שיער ששאלתי את אבי והוא הקריא לי הציונים].

[הסיבה שהוא לא כתב את תוכן הציונים, אפשר משום שהיו אלו דברי הבל ילדותיים, אין לי העתק כדי לבדוק מחדש].

מ"מ רבות נצטערתי אז למה הוא ז"ל איננו משיב לי על מכתבי. וכעת אני קורא שהוא אומר שלא חתמתי את שמי... [לפי זכרוני כן כתבתי, ואפשר שאת הכתובת שכחתי לכתוב..].

במתח רב ציפיתי לערב שבועות הבא לראות כיצד הוא יספר את אותו סיפור, אם עדיין יאנח על חיפוש המראה מקום, או שכבר באה לו הרווחה. למרבה אכזבתי באותה שנה הוא שינה את דרכו ומסר שיחה חדשה לגמרי, [ובתוך הדברים רמז שעשה זאת בעקבות הלחץ מהמנהל הרב מונק שליט"א שלא לשעמם את הילדים].
במבט לאחור אני מבין שהחליט לשנות את השיחה, משום שבטוהר לבבו לא רצה לפגוע בי ולא להזכיר שקיבל מכתב, ומאידך המכתב עצמו היה כנראה טעות גמורה ולכן העדיף למסור שיחה חדשה.

תנצב"ה, ונזכה גם אנו להשתוקק ולייקר כל פרט ופרט מדברי תורתינו הקדושה.

אתמהה, אם ראה בזה דברי הבל, למה בכלל סיפר הרמ"מ על המכתב הזה?
נא, באר דבריך!

אברהם
הודעות: 1329
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי אברהם » ג' אוגוסט 24, 2010 11:19 pm

הגרמ"מ לא פירש רק אמר [לפי המצוטט]: התרגשות...

אבל הביאור פשוט שבאהבתו את התורה הוא התרגש לראות נסיון תמים של תשב"ר להשיג ולפענח צפונותיה. [הלא גם אם התשובה נכונה, בלאו הכי לא ייחסה לילד אלא לאביו, וממה התרגשות?!].

שומר מסורת
הודעות: 178
הצטרף: ש' יולי 31, 2010 9:57 pm

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי שומר מסורת » ו' אוגוסט 27, 2010 8:33 am

בן קם תחת אביו
ניתן לשמוע בקול הלשון את שיעוריו של בנו מ"מ הגר"י שולזינגר שליט"א - כל השיעור הוא עפ"י תורת אביו!

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12425
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' אוגוסט 27, 2010 12:39 pm

במוצ"ש הספד גדול בבית הכנסת יוצאי פוניבז' בעזרת תורה. ישאו דברים: הגר"ש אויערבך, הגרב"ש דויטש מר"י קול תורה, הגר"י אזרחי מר"י מיר, הגר"ד כהן מר"י חברון.

ואם כבר חזר האשכול לחיים: ידוע איך היה הגרמ"מ ממעט מלהשתתף בשמחות אף של נכדיו, ואצ"ל שאין מי שראהו בשלום זכר (א"י אצל ילדיו ונכדיו, אולי שם השתתף מעט). עכ"פ פגשתי יהודי אחד בבני ברק, איש נגוע ואומלל, שכל אחיו ת"ח ומרביצי תורה, והוא מוגבל בשכלו וכו'. אחרי כו"כ שנים מנישואיו נולד לו בן. והוא בנו יחידו. הנ"ל סיפר לי איך היה 'חבר' של הגרמ"מ והוסיף, ר' משה מרדכי ישב בשלום זכר שלי עד שתיים בלילה...! איך היה מסיים בעל השמועה: ...בינו נא זאת....!

ועוד אחד שמלמד גם על חוש ההומור שניחון בו, בימי השבעה הגיע איש תמהוני אחד לנחם, וסיפר שהיה משוחח שעות ארוכות עם הגרמ"מ, על כל מיני 'עניינים חשובים', וסיפר שמעניין שר' משה מרדכי מידי פעם היה לוחש (מי שמכיר את הלחישות שרף שלו...)תוך כדי שיחה: 'לעילוי נשמת ר' שמחה זעליג'. הבנים נשכו את שפתיהם לבל ימלט מהם חיוך שלא להכלים פניו.
בצאתו סיפרו שהאבא היה נוהג לספר על טוב ליבו של ר' שמחה זעליג ריגר הדיין דבריסק, וכשהיה מסדר שבחו היה מספר על טרוף דעת אחד שנטפל אליו לילה כיום יאיר, ורש"ז היה מלבין לו שיניים ונוהג בו מנהג הלל הזקן בער"ש בבית המרחץ ומקדיש לו שעות רבות בנועם שיח.
לפי סיפורו של הנ"ל הבינו הבנים כי כשהיתה סבלנותו של האבא פוקעת, תוך כדי שיחה עם התמהוני הנזכר, היה הוא מחייה עצמו בזכרון טוב של ר' שמחה זעליג הדיין דבריסק והארת פניו.

מור
הודעות: 274
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 2:07 am

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי מור » ו' אוגוסט 27, 2010 1:17 pm

איש_ספר כתב:ואם כבר חזר האשכול לחיים: ידוע איך היה הגרמ"מ ממעט מלהשתתף בשמחות אף של נכדיו, ואצ"ל שאין מי שראהו בשלום זכר (א"י אצל ילדיו ונכדיו, אולי שם השתתף מעט). עכ"פ פגשתי יהודי אחד בבני ברק, איש נגוע ואומלל, שכל אחיו ת"ח ומרביצי תורה, והוא מוגבל בשכלו וכו'. אחרי כו"כ שנים מנישואיו נולד לו בן. והוא בנו יחידו. הנ"ל סיפר לי איך היה 'חבר' של הגרמ"מ והוסיף, ר' משה מרדכי ישב בשלום זכר שלי עד שתיים בלילה...! איך היה מסיים בעל השמועה: ...בינו נא זאת....!
.


רבינו איש ספר, דייק שמועתך: "אתה מבין"...

גלילי
הודעות: 1063
הצטרף: ב' מאי 24, 2010 8:27 pm
מיקום: חיפה

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי גלילי » ו' אוגוסט 27, 2010 1:32 pm

האם יש איזה ספר שחיבר אביו של הרמ"מ ז"ל, אולי "משמרת הלוי"?

מבקש חכמה
הודעות: 949
הצטרף: ה' יולי 22, 2010 10:35 am

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי מבקש חכמה » ו' אוגוסט 27, 2010 2:18 pm

אמרות יצחק:
http://www.otzar.org/wotzar/Book.asp?14469&M
http://www.otzar.org/wotzar/Book.asp?9384&M

ובספר השני שיצא על ידי בני המחבר מספרים תולדותיו של אביהם, ובין היתר על לימודיו 10 שנים בירושלים (איפה בירושלים- ברחוב?).

ובזכות שאלתך גם עיינתי בסימן הראשון בנושא שאלתו על המקור מהפסוק שהרמב"ם מביא בהלכות תשובה לבקשת מחילה על חבלה.
כדאי לציין שדרכו של הרמב"ם להביא מקורות מפסוקים גם במקומות שלא נאמרו בחז"ל, לפעמים מקורו במדרשים שאבדו אך נראה שמקורו לעיתים מסברא.

אך דבריו שם יפים מאד ובנויים על ההבחנה בין בקשת מחילה בהלכות תשובה שאדם צריך לבקש מחילה על כל צער שהוא גורם לאחר לבין בקשת מחילה בהלכות חובל ומזיק שנאמרה שם לגבי חובל בחבירו בלבד והוא חלק מדיני כפרה על חבלות. וראה מה שהאריך בזה חבירו ללימודים באותה ישיבה בירושלים הרב יעקב כלאב זצ"ל בספרו על הלכות תשובה באותו מקום.

גלילי
הודעות: 1063
הצטרף: ב' מאי 24, 2010 8:27 pm
מיקום: חיפה

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי גלילי » ו' אוגוסט 27, 2010 3:35 pm

ייש"כ, מצאתי את אשר חיפשתי, מעשה שנגלה אליו השפ"א בחלום:
ScreenShot009.jpg
אמרות יצחק - תנינא
ScreenShot009.jpg (59.77 KiB) נצפה 9828 פעמים

הרוצה לראות בפנים הספר: http://www.otzar.org/wotzar/Book.asp?9384&M&page=8

גלילי
הודעות: 1063
הצטרף: ב' מאי 24, 2010 8:27 pm
מיקום: חיפה

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי גלילי » א' אוגוסט 29, 2010 11:58 am

וכאן מספר הרמ"מ הסיפור במלואו.
קבצים מצורפים
מעשה שנגלה אליו השפ''א בחלום.pdf
(240.87 KiB) הורד 342 פעמים

בור ועם הארץ
הודעות: 301
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:57 pm

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי בור ועם הארץ » ב' נובמבר 29, 2010 10:27 pm

איש_ספר כתב:ועוד אחד שמלמד גם על חוש ההומור שניחון בו, בימי השבעה הגיע איש תמהוני אחד לנחם, וסיפר שהיה משוחח שעות ארוכות עם הגרמ"מ, על כל מיני 'עניינים חשובים', וסיפר שמעניין שר' משה מרדכי מידי פעם היה לוחש (מי שמכיר את הלחישות שרף שלו...)תוך כדי שיחה: 'לעילוי נשמת ר' שמחה זעליג'. הבנים נשכו את שפתיהם לבל ימלט מהם חיוך שלא להכלים פניו.
בצאתו סיפרו שהאבא היה נוהג לספר על טוב ליבו של ר' שמחה זעליג ריגר הדיין דבריסק, וכשהיה מסדר שבחו היה מספר על טרוף דעת אחד שנטפל אליו לילה כיום יאיר, ורש"ז היה מלבין לו שיניים ונוהג בו מנהג הלל הזקן בער"ש בבית המרחץ ומקדיש לו שעות רבות בנועם שיח.
לפי סיפורו של הנ"ל הבינו הבנים כי כשהיתה סבלנותו של האבא פוקעת, תוך כדי שיחה עם התמהוני הנזכר, היה הוא מחייה עצמו בזכרון טוב של ר' שמחה זעליג הדיין דבריסק והארת פניו.

הסיפור המלא הוא, שבן העיר בריסק ר' אריה פומרנצ'יק זצ"ל הלך עם הגרש"ז וראה איך שההוא נטפל אליו ומלווהו עד ביתו, והגרש"ז עמד ליד הכניסה שעה ארוכה. תמה ר' אריה ושאל, "רבינו, עד היכן חייב לסבול טרדנותו של זה?"
ענהו הגרש"ז בצדקתו, "חז"ל אמרו, לעולם יהא אדם רך כקנה. לעולם! ולא נתנו בזה שיעור".
כשראה או שמע הגרמ"מ סיפור זה, התפעל מאד, והיה חוזר עליו הרבה לפני בני ביתו. והבניו הבנים, שכנראה לזה היתה כוונתו כשלחש לעצמו "לע"נ רש"ז".
תנצב"ה

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12425
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' דצמבר 27, 2010 11:25 pm

כהמשך להודעה זו
מתוך מכתב בכת"י שכתב הגרממ"ש בעת האחרונה, לאחד ממקורביו מתי סודו, ששאלו, למה ירמזון דבריו שיש לו סמיכה מהרב שך לדבר בענייני השעה:
הוא [מרן הגרא"מ] אמר לי, אתה אינך צריך לשאול, בשום ענין, מאף אחד, ואתה יכול לעשות בכל ענין לגמרי איך שאתה מבין בעצמך. כל אלו שאמרו דעתם נגד מה שאתה אמרת, אינם מבינים כלום בענין הזה. [אולי הוסיף: ואולי גם בשאר עניינים] . למה אמר כך? מפני שהחזיק כך !
שולזינגר.jpg
שולזינגר.jpg (15.65 KiB) נצפה 9466 פעמים

שיבר
הודעות: 774
הצטרף: ב' מאי 17, 2010 12:07 am

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי שיבר » ג' דצמבר 28, 2010 7:32 pm

מה זה המסמך הזה. למי כתב את הדברים ומדוע חתם שמו ושם אמו?

נוטר הכרמים
הודעות: 7305
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' פברואר 13, 2011 8:07 am

ביום עש"ק פורסם בעיתון יתד נאמן מכתב עוז ממרן הגרי"ש אלישיב שליט"א לרגל יסוד רשת כוללים חדשה 'משמר הלוי' ע"ש הגאון זצוק"ל, בו מתארו בתוארים מופלגים (הגאון המופלא ציס"ע), ומזכיר גם את מסירות נפשו לגדור גדר ולעמוד בפרץ.

בנותן טעם וענין רב להעלות המכתב בשלימותו לכאן, מי שהדבר בהישג ידו.

שומר
הודעות: 855
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 9:23 pm

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי שומר » א' פברואר 13, 2011 9:00 am

לפני כמה שהני פגשתי אותו ואמרתי שאומרים שאביו למד במרכז הוא אמר לי גם אני למדתי שם בתשי"ז מה קרא אח"כ אני לא יודע בדעת כהן יש תשובה לאביו בענין שחיטה דוק ותשכח

שיבר
הודעות: 774
הצטרף: ב' מאי 17, 2010 12:07 am

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי שיבר » ב' פברואר 14, 2011 7:06 pm

נוטר הכרמים כתב:ביום עש"ק פורסם בעיתון יתד נאמן מכתב עוז ממרן הגרי"ש אלישיב שליט"א לרגל יסוד רשת כוללים חדשה 'משמר הלוי' ע"ש הגאון זצוק"ל, בו מתארו בתוארים מופלגים (הגאון המופלא ציס"ע), ומזכיר גם את מסירות נפשו לגדור גדר ולעמוד בפרץ.

בנותן טעם וענין רב להעלות המכתב בשלימותו לכאן, מי שהדבר בהישג ידו.


הגריש"א כתב בעצמו את המכתב או רק חתם עליו?

נוטר הכרמים
הודעות: 7305
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' פברואר 14, 2011 7:52 pm

שיבר כתב:
נוטר הכרמים כתב:ביום עש"ק פורסם בעיתון יתד נאמן מכתב עוז ממרן הגרי"ש אלישיב שליט"א לרגל יסוד רשת כוללים חדשה 'משמר הלוי' ע"ש הגאון זצוק"ל, בו מתארו בתוארים מופלגים (הגאון המופלא ציס"ע), ומזכיר גם את מסירות נפשו לגדור גדר ולעמוד בפרץ.

בנותן טעם וענין רב להעלות המכתב בשלימותו לכאן, מי שהדבר בהישג ידו.


הגריש"א כתב בעצמו את המכתב או רק חתם עליו?


ידוע כי מרן שליט"א כבר אינו כותב מכתבים, אבל מר בר רב אשי חתים עלה, המכתבים היוצאים ע"ג נייר המכתבים שלו ובחתימתו האישית מוגהים מלה במלה על ידו, ואך למותר הוא לתנות גודל דקדוקו בדבריו. ישנם כמה עובדות על גודל הערכתו למו"ר העומד על המשמ"ר, ואכ"מ.

נוטר הכרמים
הודעות: 7305
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' מרץ 01, 2011 8:41 pm

והנה לפניכם מכתב עוז ממו"ר הגר"ש אויערבאך שליט"א בו הוא מתנה גודל מעשיו הכבירים.
untitled.jpg
untitled.jpg (331.79 KiB) נצפה 9007 פעמים

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12425
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' מרץ 11, 2011 12:13 am

חלק ממכתב שמסר לי ר' משה מרדכי זמן קצר קודם פטירתו.
כותב המכתב הוא הגה"צ ר' שריה דבליצקי וממנו מובן כי רמ"מ ביקש ממנו אם יודע עובדות על מרן הקה"י, לקראת הדפסת ספרו פניני הקהילות יעקב.
המכתב משנת תשמ"ח והוא פותח:
למע"כ ידידי היקר והנכבד מגדולי מרביצי תורה ויראה בע"פ ובכתב וכו' הרב הגאון ר' משה מרדכי הלוי שוליזינגר שליט"א
ר משה מרדכי (2).jpg
ר משה מרדכי (2).jpg (190.6 KiB) נצפה 8833 פעמים

יחיעם מלח הארץ
הודעות: 79
הצטרף: ג' דצמבר 28, 2010 7:38 pm

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי יחיעם מלח הארץ » ד' מרץ 16, 2011 6:05 pm

ואגב, איש ספר שליט"א,
האם יורשה לצעיר התלמידים כמותי להרהר:
מדוע לא היה קשר בין שני האישים הדגולים בין תש"כ-תשמ"ח, כעולה מן המכתב, הלא דבר הוא!?

והגרממ"ש זצ"ל היה איש הבא בכתובים הרבה עם כמעט כל ת"ח שנשא חן מלפניו.

אגב, האם תפורסם רשימת 'מכותבי הגרממ"ש', יכולה להיות רשימה מרתקת למביני דבר!
אם מישהו יכול להשיגה ולפרסמה. הרי זה נפלא

מותיב ומפרק
הודעות: 247
הצטרף: ו' דצמבר 31, 2010 8:48 pm

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי מותיב ומפרק » א' אפריל 03, 2011 3:14 pm

יצא לי לדבר אתו כמה וכמה פעמים על גאוני הזמן החיים אתנו, נדמה לי שההתפעלות הכי גדולה בידיעת התורה הי' לו מר"ש אלתר שליט"א

נוטר הכרמים
הודעות: 7305
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ו' יולי 29, 2011 1:16 am

היום מלאו י"ב חודש להסתלקותו לשמי רום.

זכיתי להשתתף בעצרת זכרון בבית מדרשו 'ירחי כלה' בשעות האחרונות. נשאו דברים, מו"ר הגר"ש אויערבאך שליט"א, הגרש"י בורנשטיין שליט"א, הגרא"י קוק שליט"א, ובני משפחה.

מו"ר שליט"א פתח ברגש רב: מה נורא המקום הזה, 'נורא' נאמר כנגד יעקב אבינו עמוד התורה, ה מה נורא המקום הקדוש הזה שבו הרביץ תורה ויר"ש טהורה שנים כה רבות. אביא עוד כמה קטעים מדבריו. הוא עמד על דברי הפס': על מה אבדה הארץ - על עזבם את תורתי, ואחז"ל שלא בירכו בתורה תחילה, וכבר בקדמונים (רבינו יונה, ב"ח ועוד) ביארו שהיה בזה לפי דרגתם תביעה על עסק התורה כראוי. הגרמ"מ זצ"ל היה המעורר הגדול בהשגות הגבוהות של עזיבת התורה, לא די שאדם ילמד כמה שעות וכו', רש"י בתהילים מבאר את הפס': עת לעשות לה' הפרו תורתך, שאם קובע רק עתים לתורה זוהי הפרת התורה, אם הוא מסוגל ליותר, והעיקר הוא שהזמן שבו הוא לומד זה החיים שלו.

'ישנו מכתב מהח"ח הכותב נגד היציאה לאמריקה שהיתה בימים ההם, בו הוא מגדיר את הירידה הרוחנית בארה"ב, שזה שלא כמו במדינתנו שאף אלו שבעוה"ר אינם יושבים על התורה ועל העבודה ועוסקים למחייתם, כאשר כלו מלאכתם לומדים, ובזה רואים את עיקר עסקיהם, באמריקה לפי הנשמע רואים את חייהם בצבירת ממון.

כן התייחס בדבריו לפיתויים הצצים בזמנינו להוציא אברכים מהכוללים בכל מיני מסלולים, ואמר כי 'בשביל 'עזבם את תורתי' כזה לא צריכים את ר' משה מרדכי, אבל בעצם כן צריכים אותו שבמקביל לתביעות הגבוהות ולרף הגבוה שהציב בבחינת 'ואני תורה', הוא היה מתריע ומראה גם על האשפתות...

הגרש"י בורנשטיין שליט"א הפליג בשבח אהבת התורה של הגרמ"מ, וגודל שמחתו בכל קוץ ותג שבה, מתוך ענוה ושפלות אמיתית, 'היה יכול לקרוא עמ' שלמים בגמ' או פרקים בנ"ך, ובתוכ"ד לומר 'אני השפל והבזוי, וכך באמת חש, לא היה זה מליצות בעלמא'.

הוא הוסיף והביא את דברי הגמ' בערכין י,ב על האבוב והצלצול שהיו במקדש במקדש מימות משה והיו של קנה ושל נחושת, וציפום בזהב ולא היה קולם ערב כמות שהיה, עד שהסירו את הציפוי והיה קולם ערב כמות שהיה. ומכאן אתה למד מהו כוחו של שינוי כל שהוא מן הישנות, ואפילו אם הוא מצופה זהב.

מטעמת כל שהיא, הד עמום וקלוש.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12425
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה-הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' אוגוסט 15, 2011 1:46 am

תמונת דודו אחי אמו, ר' שמואל צ'צי'ק ברסלבר. מגדולי וזקני חסידי ברלסב בקלויז הירושלמי.
מדהים כמה שהם דומים.
יק ברסלבר.jpg
יק ברסלבר.jpg (52.57 KiB) נצפה 8541 פעמים

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה - הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי מורה צדק » ב' אוגוסט 15, 2011 2:59 am

יש לו קשר להרב צ'ציק מגבעת שאול, שהיה חזן של הבריסק'ר רב?

בור הגולה
הודעות: 608
הצטרף: ד' דצמבר 01, 2010 1:58 am

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה - הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי בור הגולה » ב' אוגוסט 15, 2011 8:13 am

מורה צדק כתב:יש לו קשר להרב צ'ציק מגבעת שאול, שהיה חזן של הבריסק'ר רב?

כן, זה דוד נוסף.

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה - הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

הודעהעל ידי מורה צדק » ב' אוגוסט 15, 2011 9:51 am

אבל ההוא לא ברסלבר.


חזור אל “משפחות סופרים וימות עולם”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Alexa [Bot] ו־ 65 אורחים