מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
פרנצויז
הודעות: 772
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי פרנצויז » ה' מרץ 26, 2015 5:15 pm

ידוע ומפורסם שהגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל לא קרא עיתונים, ראה מש"כ הג"ר משה מרדכי שולזינגר בס' "זכרו תורת משה עבדי" עמ' מ"ז-מ"ח, ששמע בעצמו מפי בעל המעשה שהלך בשליחות בעל "קהילות יעקב" לרבי משה פיינשטיין בענין חשוב, והשליח רצה להראות לו עיתון "המודיע" ששם היה מסופר כל הענין, ורבי משה לא הסכים להסתכל בו, באומרו שכבר שבעים שנה הוא לא קורא עיתון, כי כשהוא פוסק שאלות הוא צריך להגיד מה התורה אומרת, "וברגע שאני קורא בעיתון [חרדי, כמובן] אני מושפע מהדברים שהכותב כתב, ואז הדעת [שלי] היא כבר לא דעת תורה".
זכרו תורת משה עבדי עמוד מז מח.PDF
(125.96 KiB) הורד 265 פעמים

הנהגה זו של רבי משה פיינשטיין התפרסמה בהרבה ספרים, ונזכיר כמה מהם : ס' "מורשת אבות" חלק ה' (דברים) עמ' 114, ס' "מעשה שהיה" (לר"פ מילר) עמ' 193 ועמ' 195, ס' "ממדבר מתנה" (לרי"פ גולדווסר) עמ' רע"ד, ס' "זכרון אשר" עמ' קנ"ג, ס' "אשרי משכיל" (לר"א יצחקוב) חלק ב' עמ' ק"ח, קובץ ישורון כרך כ"ח (ניסן תשע"ג) עמ' תרס"ו.
לאחרונה הראו לי קטע ממאמר על רבי משה פיינשטיין (שהתפרסם בעיתון לא חרדי), [מאמר זה הובא בויקיפדיה בערכו], ובו גירסה שונה לגמרי מן הקצה אל הקצה להנהגה זו. לדבריו, רבי משה פיינשטיין לא רק הציץ בעיתון, אלא בכל יום קרא את העיתון, מתחילתו ועד סופו!
המאמר ‏"מעצב קהילת ההלכה", (על רבי משה פיינשטיין), מאת הרב ד"ר הראל גורדין, התפרסם בעיתון "מקור ראשון", מוסף "שבת", גליון שמיני תשע"א 711, י"ט באדר ב' תשע"א, (25 במרץ 2011). בתוך דבריו הוא כותב:
"בראיון עם חתנו הרב ד"ר משה טנדלר סיפר החתן על מנהגו של חמיו לקרוא באדיקות ובגלוי את המורגן צייטונג, העיתון היומי ביידיש, שאותו "בלע" מתחילתו ועד סופו דבר יום ביומו. משנשאל הרב על ידי חתנו התמה הכיצד זה משחית הרב את זמנו היקר על ה'חזריי' הזה, ענה ברצינות כי זהו עבורו החלון לעולם. ואמנם, מתשובות ומעדויות רבות ניתן להתרשם מרגישותו למציאות שבתוכה חי, כמו גם מהסקרנות והחביבות שבהן התייחס לכל אדם ולכל עניין".
http://musaf-shabbat.com/2011/03/29/%D7 ... %99%D7%9F/

[ויש מי שדאג להוסיף על זה "תוספת", ראה "אלפא לשמן", קובץ ג' (תקוע תשס"ז), עמ' 191, שרבי משה פיינשטיין קרא עיתון לפני התפילה, כדי שידע על מה להתפלל].
לא כאן המקום להכנס בכל הבוקי סריקי שבחוגים מסויימים תולים בדרך הפסיקה של רבי משה פיינשטיין, אך במאמר של גורדין הובאה עובדה, עדות לכאורה על ראיון עם חתנו (האם ידוע אם והיכן התפרסם הראיון הזה?) שמספר שרבי משה קרא בכל יום ויום את העיתון "מורגן צייטונג" [שחתנו בעצמו הגדירו "חזיריי"!], ו"בלע" אותו מתחילתו ועד סופו.
והיות שמדובר בסתירה קיצונית למה שמפורסם, מעניין לבדוק את העובדות האמיתיות, אולי מישהו יוכל לברר אצל המשפחה או אצל המקורבים שלו מה הגירסה הנכונה, האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים או לא קרא?

יתר10
הודעות: 745
הצטרף: ד' יוני 01, 2011 12:07 am

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי יתר10 » ה' מרץ 26, 2015 8:12 pm

פרנצויז כתב:ידוע ומפורסם שהגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל לא קרא עיתונים, ראה מש"כ הג"ר משה מרדכי שולזינגר בס' "זכרו תורת משה עבדי" עמ' מ"ז-מ"ח, ששמע בעצמו מפי בעל המעשה שהלך בשליחות בעל "קהילות יעקב" לרבי משה פיינשטיין בענין חשוב, והשליח רצה להראות לו עיתון "המודיע" ששם היה מסופר כל הענין, ורבי משה לא הסכים להסתכל בו, באומרו שכבר שבעים שנה הוא לא קורא עיתון,

ולמעשה בעתונים איני בודק לראות אם יש שם שם משום שבכל השמות נוטה שאין לחוש לבד מהויה שלא מצוי כלל שידפיסו בעתונים. אבל אם בדרך מקרה אני רואה בעתונים אף אחד מז' השמות אני מחמיר לקרוע אותו מקום מהעתון ולהצניעו לחומרא בעלמא כיון שלא מצאתי ראיה מפורשת לסברתי. (אגרות משה יו"ד ח"א סי' קעב)
פרנצויז כתב:"בראיון עם חתנו הרב ד"ר משה טנדלר סיפר החתן על מנהגו של חמיו לקרוא באדיקות ובגלוי את המורגן צייטונג, העיתון היומי ביידיש, שאותו "בלע" מתחילתו ועד סופו דבר יום ביומו.

ובדבר הכנסת עתונים וכן מילון שנדפסו באותיות מרובעות של דפוס לבית הכסא אין בזה שום איסור כי אינם אותיות ששייך ללמד מהן דינים, ואף כתב אשורית שנכתבו כהוגן שכשרים לסת"מ אינו ברור האיסור אך מ"מ מהראוי להחמיר בכתב אשורית אם נכתבו בהו דברי רשות אבל עתונים שרובן כותבים דברים שאין ראוין להכתב בכל אופן ליכא איסור להכניסם לבית הכסא אבל עצם הקריאה בהם אינו מן הראוי. (שם, יו"ד ח"ב סי' עו)

וונדרבר
הודעות: 898
הצטרף: ב' אוקטובר 06, 2014 3:04 pm

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי וונדרבר » ו' מרץ 27, 2015 1:25 am

יתר10 כתב:ולמעשה בעתונים איני בודק לראות אם יש שם שם משום שבכל השמות נוטה שאין לחוש לבד מהויה שלא מצוי כלל שידפיסו בעתונים. אבל אם בדרך מקרה אני רואה בעתונים אף אחד מז' השמות אני מחמיר לקרוע אותו מקום מהעתון ולהצניעו לחומרא בעלמא כיון שלא מצאתי ראיה מפורשת לסברתי. (אגרות משה יו"ד ח"א סי' קעב)

יתר10 כתב:בדבר הכנסת עתונים וכן מילון שנדפסו באותיות מרובעות של דפוס לבית הכסא אין בזה שום איסור כי אינם אותיות ששייך ללמד מהן דינים, ואף כתב אשורית שנכתבו כהוגן שכשרים לסת"מ אינו ברור האיסור אך מ"מ מהראוי להחמיר בכתב אשורית אם נכתבו בהו דברי רשות אבל עתונים שרובן כותבים דברים שאין ראוין להכתב בכל אופן ליכא איסור להכניסם לבית הכסא אבל עצם הקריאה בהם אינו מן הראוי. (שם, יו"ד ח"ב סי' עו)

לכאורה מהקטע הראשון באגרות משה שהובא (סי' קע"ב), בו הוא כותב "אני רואה בעתונים", אפשר ללמוד שהגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל ראה עיתונים.
אבל בקטע השני (סי' ע"ו) הוא כותב "עתונים שרובן כותבים דברים שאין ראוין להכתב", באמת בלי עיון במקור אי אפשר להבין היטב, אך יתכן שהוא מתכוין שרוב העיתונים כותבים דברים אסורים או שאינם טובים, וכן בהמשך דבריו "עצם הקריאה בהם אינו מן הראוי", מסתמא אינו מתכוין דוקא בבית הכסא, אלא באופן כללי הוא ממליץ לא לקרוא עיתונים.
ואחרי התבוננות נראה שמה שרצינו להוכיח מהקטע הראשון שהוא קרא עיתונים, אפשר לדחות את הראיה, כי יתכן שרק אשתו ובני ביתו קראו את העיתון, ורק אם היתה שאלה הלכתית על קטע מסויים אם מותר לזורקו, היו שואלים אותו, והוא היה פוסק מה לעשות.

קטןודל
הודעות: 52
הצטרף: ב' אוקטובר 06, 2014 2:45 pm

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי קטןודל » ו' מרץ 27, 2015 2:46 pm

כידוע אין לסמוך על דברי הרב טנדלר.

יגל
הודעות: 629
הצטרף: ב' אוקטובר 11, 2010 10:45 am

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי יגל » א' מרץ 29, 2015 10:08 am

בבקשה
קבצים מצורפים
גרמפ.jpg
גרמפ.jpg (50.78 KiB) נצפה 6628 פעמים

לייטנר
הודעות: 4997
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי לייטנר » א' מרץ 29, 2015 11:41 am

ושוב הוכח שתמונה אחת שוה יותר מאלף מילים, כך ביחס לנוכחותו של הח"ח בכנסיה הראשונה,
וכך ביחס לר' משה פיינשטיין, שדור אשר לא ידע את משה מנסה לבנותו מחדש כפי שנראה שראוי שיהיה (השווה לאשכול על דעתו של הרב פיינשטיין ביחס לישיבה מעורבת בחתונות).
במקום לומר: "ר' משה אמר ככה, אבל אנחנו מעדיפים להסתמך על אחרים וכו'", מעדיפים להוציא שם רע על חתנו, על מגזר מסויים (עד כדי פתיחת ניק חדש רק לצורך הוצאת שם רע זה) וכו'.

חובב_ספרים
הודעות: 1067
הצטרף: ד' אוקטובר 31, 2012 12:08 am

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי חובב_ספרים » א' מרץ 29, 2015 12:32 pm

נמחק משום שנכפל בטעות.
נערך לאחרונה על ידי חובב_ספרים ב ב' מרץ 30, 2015 10:57 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

חובב_ספרים
הודעות: 1067
הצטרף: ד' אוקטובר 31, 2012 12:08 am

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי חובב_ספרים » א' מרץ 29, 2015 12:35 pm

חובב_ספרים כתב:לכאורה הוכח כבר ע"י הציטוטים מאג"מ שהביא הרב יתר10 שהגרמ"פ נהג להסתכל בעיתונים שלא כדברי הגרממ"ש, אבל לא בלע אותם מתחילתו ועד סופו כעדות רמ"ט. לכאורה התמונה הוא עוד ראיה לזה. הוא אכן מסתכל בעיתון, אבל בעמידה כדרך מסתכל קצת בהעברה בעלמא ולא כמי שקורא אותו מתחילתו ועד סופו.
ולגבי טענות על לה"ר וכדומה גופא משום שדור אשר לא ידע את משה מנסה לבנותו מחדש כפי שנראה שראוי שיהיה ויש מימנים ויש משמאלים ראוי לדעת עד כמה אפשר לסמוך על עדותו של כל אחד ואחד לגביו.
ובכלל לא צריך להיות כ"כ קנאי עבור כבוד נאמנות הטנדלרים שהוא מפוקפק כידוע. דוגמא למעללי הטנדלרים (אם כי לא הוכח שיד ר' משה טנדלר במעל) מה שראיתי בעיני viewtopic.php?f=19&t=15139&start=40

סמל אישי של המשתמש
ר_חיים_הקטן
הודעות: 1359
הצטרף: ו' ספטמבר 23, 2011 1:56 pm
מיקום: ביתר עילית (שכונת הרב שך)
שם מלא: הק' ראובן חיים קליין
יצירת קשר:

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי ר_חיים_הקטן » א' מרץ 29, 2015 12:36 pm

למביני אנגלית, מישהו כתב לי (דרך צחות) בזה"ל:
He's spreading it out to start a camp fire
ע"כ.

לייטנר
הודעות: 4997
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי לייטנר » א' מרץ 29, 2015 12:42 pm

חובב_ספרים כתב:לכאורה הוכח כבר ע"י הציטוטים מאג"מ שהביא הרב יתר10 שהגרמ"פ נהג להסתכל בעיתונים שלא כדברי הגרממ"ש, אבל לא בלע אותם מתחילתו ועד סופו כעדות רמ"ט. לכאורה התמונה הוא עוד ראיה לזה. הוא אכן מסתכל בעיתון, אבל בעמידה כדרך מסתכל קצת בהעברה בעלמא ולא כמי שקורא אותו מתחילתו ועד סופו.
ולגבי טענות על לה"ר וכדומה גופא משום שדור אשר לא ידע את משה מנסה לבנותו מחדש כפי שנראה שראוי שיהיה ויש מימנים ויש משמאלים ראוי לדעת עד כמה אפשר לסמוך על עדותו של כל אחד ואחד לגביו.
ובכלל לא צריך להיות כ"כ קנאי עבור כבוד נאמנות הטנדלרים שהוא מפוקפק כידוע. דוגמא למעללי הטנדלרים (אם כי לא הוכח שיד ר' משה טנדלר במעל): viewtopic.php?f=19&t=15139&start=40


הכיוון הברור הוא הפסקת שלילה אוטומטית של דברים הנאמרים על ר' משה (ובאותה מידה, כמובן, על כל גדול אחר), בלא שיש הוכחות לכך.
וכפי שכבר כתבתי באשכול אחר, המאבקים הפנימיים בין צאצאי ר' משה אינם מענייני או מעניינו של כל כותב אחר בפורום.

צופר הנעמתי
הודעות: 1715
הצטרף: א' יולי 14, 2013 12:12 am

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי צופר הנעמתי » א' מרץ 29, 2015 12:47 pm

ר_חיים_הקטן כתב:למביני אנגלית, מישהו כתב לי (דרך צחות) בזה"ל:
He's spreading it out to start a camp fire
ע"כ.


אתה רוצה לומר שר' משה יצא למנגל??
:)

סמל אישי של המשתמש
ר_חיים_הקטן
הודעות: 1359
הצטרף: ו' ספטמבר 23, 2011 1:56 pm
מיקום: ביתר עילית (שכונת הרב שך)
שם מלא: הק' ראובן חיים קליין
יצירת קשר:

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי ר_חיים_הקטן » א' מרץ 29, 2015 12:53 pm

.
נערך לאחרונה על ידי ר_חיים_הקטן ב א' מרץ 29, 2015 1:45 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11809
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי איש_ספר » א' מרץ 29, 2015 12:59 pm

כחובב לשון עליך לדעת שהמילה בילה היא מגונה מאד ביחס לאדם כמו הגרמ"פ.

חובב_ספרים
הודעות: 1067
הצטרף: ד' אוקטובר 31, 2012 12:08 am

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי חובב_ספרים » א' מרץ 29, 2015 1:02 pm

ר_חיים_הקטן כתב:זה ברור שהוא בלה את הקיץ בצימרים כנהוג אצל תושבי ניו-יארק.

אני הייתי איתו קיץ אחד במחנה של ישיבת סטאטין איילינד ואף פעם לא ראיתי אותו עושה שום דבר חוץ מלהתפלל או ללמוד. הבילוי שלו היה מה שנהג ללמוד על שולחן בחוץ במקום ללמוד בפנים ככל השנה ותו לא. אפילו לא ראיתי אותו הולך לטייל קצת.

זאב רפופורט
הודעות: 22
הצטרף: ש' אפריל 12, 2014 8:20 pm

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי זאב רפופורט » א' מרץ 29, 2015 5:44 pm

יגל כתב:בבקשה

נראה שתמונה זו היא חלק מסרטון שלם.
אודה מאוד אם יועיל כת"ר להעלות הסרטון השלם.

עט סופר
הודעות: 583
הצטרף: א' פברואר 27, 2011 9:22 am

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי עט סופר » א' מרץ 29, 2015 6:17 pm

ידוע תשובתו לחלקת יעקב 'מימי לא קראתי בספרים חיצונים' [הכוונה למה שהחלקת יעקב הביא לו ראיה ממשהו שאפילו אצל הגויים והכניסייה הוא דבר מתועב, והאג"מ הוכיחו שאסור שספרים חיצונים יהיו איזה צד לא לכאן ולא לכאן, אלא רק דעת תורה בטהרתה], כך שהסיפור עם עיתון חזירי לא נראה לי [אין לי מושג מה זה המורגן ולמי הוא שייך].
לגופו של עניין אין סתירה לסיפור של בעל משמר הלוי, למה שמוכח שהוא קרא לפעמים עיתון, משום שהכוונה שבזמן שהוא קרא עיתון הוא דילג על כל הקטעים ששייך שם השפעה על השקפה הטהורה, במיוחד אם הם נכתבו כדרכם של כתבים בימינו ללמד את העם [ולפעמים גם את רבניו] את ההשקפה הטהורה, אין סתירה לכך שהוא קרא ידיעות טכניות שהיו נחוצות לו לצורך הנהגת הדור ועניית תשובות בהלכה.
בכלל אני נוטה יותר לשער שהסיפור היה שבאותו עניין ספציפי שנשלח השליח לאגרות משה, ידע שהמודיע או עסקנים אחרים בוחשים בקדירה, ולא רצה לקרוא את הידיעות משם, משום שלא רצה להיות מושפע מפרשנות של עסקנים אלו, ונאמן עלי שר התורה שידע גם להכריע מה ומתי לקרוא ומתי לא לקרוא.
נערך לאחרונה על ידי עט סופר ב א' מרץ 29, 2015 7:55 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

ברזילי
הודעות: 3230
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי ברזילי » א' מרץ 29, 2015 7:52 pm

בתשובה לשאלתי, נאמר לי מאחד הנכדים כך:
כל בוקר היה ר' משה נותן כסף לאחד הבחורים לקנות עבורו את כל העיתונים ה"כשרים" ביידיש. אם לא היו עיתונים כשרים, הוא ביקש שיקנו עיתון אחד מהעיתונים האנטי-דתיים. במהלך ארוחת הבוקר הוא הקדיש 5-10 דקות לעבור על הכותרות. אם היה נושא חשוב, הוא היה עובר על הכתבה כדי לראות את כל העובדות המוזכרות. הוא נהג לומר שהוא לא סומך על הכתבים, אבל כפוסק מוטל עליו לדעת מה קורה בעולם - אם יתקשרו מאגו"י לשאול את דעתו בנושא ציבורי, הוא צריך לדעת במה מדובר עוד לפני שיחת הטלפון.
ע"כ

מה שנכון נכון
הודעות: 9258
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » א' מרץ 29, 2015 8:28 pm

עט סופר כתב:ידוע תשובתו לחלקת יעקב 'מימי לא קראתי בספרים חיצונים' [הכוונה למה שהחלקת יעקב הביא לו ראיה ממשהו שאפילו אצל הגויים והכניסייה הוא דבר מתועב, והאג"מ הוכיחו שאסור שספרים חיצונים יהיו איזה צד לא לכאן ולא לכאן, אלא רק דעת תורה בטהרתה]

כנראה כונת מר לתשובתו למח"א בלוך שנדפסה באג"מ אהע"ז ב סימן יא.
[תשובתו לרמ"י ברייש לא נדפסה באג"מ, אלא בחלק"י אהע"ז ובדברות משה כתובות בסוה"ס, ולא נזכר שם ענין ספרים חיצוניים].

אום אני חומה
הודעות: 813
הצטרף: ג' אוקטובר 07, 2014 2:42 pm

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי אום אני חומה » ב' מרץ 30, 2015 12:12 am

אולי אפשר להגדיר כך את העניין:
בדורנו הדל אוהבים לעשות 'מערכה' מכל חלקיק נושא ולנפח כל פרט הרבה מעבר לפרופורציה.
ר' משה לא 'קרא עיתונים' ואף לא 'לא קרא עיתונים', זה פשוט לא היה אצלו עניין לענות בו! זה לא היווה 'נושא' אצלו!
ה'סוגיה' ה'קריטית' כביכול 'האם מותר לקרוא עיתונים' מעולם לא תפסה אצלו בדל של מחשבה! אם עבר לידו עיתון הוא העיף בו מבט חצי דקה, וכשראה כתבה שעניינה אותו השקיע בה עוד רבע דקה ומיד שב למה שבאמת עניין אותו ותפס כליל את מוחו, הוויות דאביי ורבא!
אני מקווה שכיוונתי לאמת.

(נדמה לי שר' יעקב ב. פרידמן יסכים עמי בתובנה זו)

המעיין
הודעות: 1219
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 12:06 pm

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי המעיין » ב' מרץ 30, 2015 12:14 am

מי זה ר' יעקב ב פרידמן?

יגל
הודעות: 629
הצטרף: ב' אוקטובר 11, 2010 10:45 am

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי יגל » ב' מרץ 30, 2015 9:35 am

זאב רפופורט כתב:
יגל כתב:בבקשה

נראה שתמונה זו היא חלק מסרטון שלם.
אודה מאוד אם יועיל כת"ר להעלות הסרטון השלם.


זה מה שיש לי, ואין לי מושג לגבי המקור.

פרטיזן
הודעות: 104
הצטרף: ה' פברואר 13, 2014 9:29 am

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי פרטיזן » ב' מרץ 30, 2015 11:12 am

אותי יותר מעניין מכל עבודת הדוקטור עצמה על הפסיקה בעידן המודרני שעליה מדבר כתובת המאמר בהודעה הראשונה.

פרנצויז
הודעות: 772
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי פרנצויז » ב' מרץ 30, 2015 2:00 pm

תודה לכל המגיבים. נוכחתי לראות שצדק מי שאמר שהמקום היחיד המתאים לבירור הענין הוא פורום אוצר החכמה. יישר כח.

לייטנר
הודעות: 4997
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי לייטנר » ב' מרץ 30, 2015 5:04 pm

פרנצויז כתב:תודה לכל המגיבים. נוכחתי לראות שצדק מי שאמר שהמקום היחיד המתאים לבירור הענין הוא פורום אוצר החכמה. יישר כח.

יכולת ללמוד מכך שאין לזלזל ולהוציא שם רע, וייתכן שגם מה שנאמר בדוקטורט של מישהו הוא נכון (...), אבל החלטת להבין אחרת.

אב בבינה
הודעות: 756
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 3:46 pm

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי אב בבינה » ב' מרץ 30, 2015 11:39 pm

הרה"י שלי שאל לאחד מגיסי ר' משה זצ"ל [שכחתי שמו] תוך שלשים לפטירת ר' משה על זה, וגיס זה שימש ר' משה כשחלה, ואמר שפעם הביא לפניו עיתון ור' משה כבר לא היה יכול לראות, וקרא לפניו את העיתון, וקרא הכותרות, ואז התחיל לקרוא את תוכן המאמר, והפסיקו ר' משה ואמר יותר מן הכותרות אני לא רוצה לשמוע.

אספקלריא
הודעות: 385
הצטרף: א' יוני 29, 2014 11:45 pm

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי אספקלריא » ג' מרץ 31, 2015 2:50 am

פרטיזן כתב:אותי יותר מעניין מכל עבודת הדוקטור עצמה על הפסיקה בעידן המודרני שעליה מדבר כתובת המאמר בהודעה הראשונה.

הר' פרנצויז התרכז כל כולו בנושא של קריאת העיתונים, והזניח לגמרי את העיסוק בבעיות שבמאמר של גורדין. יש להקדים באופן כללי, שעבודות רבות לקבלת תואר דוקטור (ובמיוחד בנושאי יהדות) מתחלקות לכמה סוגים, חלקם דמגוגיה זולה, וחלקם דמגוגיה במיטבה. המאמר הנ"ל מבוסס כנראה על עבודת הדוקטור, והבה נבדוק לאיזה מחלקה הוא שייך.
אחרי שהביא הכותב את דברי החתן על מנהגו של הגאון רבי משה פיינשטיין לקרוא את העיתון ביידיש, מסכם הכותב ש"ניתן להתרשם מרגישותו למציאות שבתוכה חי, כמו גם מהסקרנות והחביבות שבהן התייחס לכל אדם ולכל עניין". והתמיהה עולה מאליה, מה הקשר בין רגישות למציאות לבין התייחסות בחביבות לכל אדם, היחס לבני אדם הוא נושא אחר לגמרי, זה ענין של מידות טובות ועניני בין אדם לחבירו וכו'.
והתשובה פשוטה, יש כאן רצון לבנות "מותג" ולבדל את רבי משה פיינשטיין מרבנים אחרים, שהם כאילו "מחמירים וסגורים", ואילו הוא שונה מכולם, הוא רגיש למציאות ונחמד וחביב (מה שאין כן האחרים ...). הכותב מדגיש את השוני של רבי משה, בסגנון: "קשה למצוא לו חבר בקרב הפוסקים", "בשונה מפוסקים רבים", וכו'. והמעיין היטב בין השורות, יראה כאן מאמץ עליון לייחס לרבי משה פיינשטיין דעות של רבני "צוהר" ודומיהם, וגם הענין של "קריאת העיתון מתחילתו ועד סופו" משתלב באותה מגמה, להוכיח עד כמה הוא היה קשוב למציאות המשתנה וכו'.
והאחרון הכביד (לאסט באט נוט ליסט), ה"חידוש" הנפלא שמצא ב"אגרות משה". לפי מידת ההתלהבות של הכותב הנכבד, נראה שנעלם ממנו המושג הידוע, שתורה לא בשמים היא, ושההלכה נקבעת לפי פסק חכמים. ולכן הוא נרעש כולו כשגילה "חידוש" אדיר: רבי משה פיינשטיין כותב (בהקדמה לאגרות משה, או"ח, א): "אותיות התורה הם מלכים שעושין [שמתפרשים] כפי מה שמשמע מהתורה לחכמי התורה אף שאולי לא היה זה כהבנת השם יתברך". ובתשובה נוספת (אג"מ יו"ד ד, לח): "שפוסקים הלכה על פי הטעם הנראה ברור לחכמי הדור… שטעם ר' יוסי היה מובן לחכמים ביותר, ולכן היו רוב החכמים מסכימים לו בשביל זה. […] דאף שמצד גדלותו של רבי מאיר היה לחכמים לקבוע הלכה כר"מ, אבל לא קבעו כמותו מפני שלא יכלו חכמים לעמוד על סוף דעתו".
ומסיק כותב המאמר: "לפי דרכו, לחכמי ההלכה ניתנת חירות פרשנית בניתוח המקורות והבנתם האנושית היא שקובעת את ה'אמת להוראה', אף אם אינה הולמת את 'האמת הא-לוהית'". עוד הוא כותב: "משמעות תפיסתו של הרב פיינשטיין היא מרחיקת לכת: התייצבות קהילת ההלכה מאחורי הוראה הלכתית, תהא אשר תהא, היא המעניקה לה את תוקפה וקובעת את מעמדה המחייב".
ולא נתקררה דעתו עד שכתב שהרב פיינשטיין "הגדיר את עקרון הפרשנות התקפה בהכפפתה לקהילת בעלי ההלכה באופן שמזכיר תפיסות פילוסופיות מודרניות (כשל תומס קון), שלפיהן המבחן להתקבלות פרדיגמה מדעית הוא ההסכמה שלה היא זוכה מהקהילה המדעית העומדת מאחוריה".
וכל זה מרומז בקצרה בכותרת משנה של המאמר: "ייחודו של הרב משה פיינשטיין כמנהיג הלכתי ניכר במודעותו החריפה לעצמאותו של הפוסק, בהתמודדותו האמיצה עם אתגרי המודרנה וגם ביחסו החם לכל אדם".
פירושים מיותרים!

מה שנכון נכון
הודעות: 9258
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' מרץ 31, 2015 3:09 am

פרק מתוך עבודת הדוקטורט הנ"ל, למעונינים. [לא קראתי].

לייטנר
הודעות: 4997
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי לייטנר » ג' מרץ 31, 2015 10:06 am

נראה שנעשה כאן תהליך דומה להתקפה על בני בראון עם פרסום הדיסרטציה שלו על החזו"א. עיסוק בזוטות כדי להוכיח שהכותב אינו מבין בין ימינו לשמאלו, ולכן אין צורך לעסוק בדברים המהותיים שחודשו.
האם יש עוררין על ייחודיותו של ר' משה פיינשטיין או על ייחודיותו בצורת הפסיקה שלו?!

ציינתי כאן לשני דיונים (קריאת עיתונים וחתונה מעורבת) שבהם דעתו של ר' משה שונה משל חלק מהכותבים כאן, אעפ"כ זה לא מנע מהכותבים לטעון שבוודאי ר' משה לא חשב כך. אני מניח שיש עוד נושאים מסוג זה. מי שרוצה לזלזל, יכול בקלות. מי שרוצה לברר האם הדוקטורט שנכתב על ר' משה טועה ומטעה, יתכבד ויעמול בטרם יכתוב.

ברזילי
הודעות: 3230
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי ברזילי » ג' מרץ 31, 2015 10:20 am

לייטנר כתב: מי שרוצה לברר האם הדוקטורט שנכתב על ר' משה טועה ומטעה, יתכבד ויעמול בטרם יכתוב.
כדי לכתוב ביקורת מן הסוג הנ"ל אין צורך לקרוא את מושא הביקורת. הרי אנן סהדי מה רצה הכותב לומר, וקריאת דבריו אך תצריך ליישם את כישורי אי-הבנת הנקרא ו\או דה-קונסטרוקציה יצירתית, כדי להתאים את הדברים למסקנה הידועה מראש. על כן נלע"ד כי עדיף טפי שלא יעמול ולא יכתוב.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11809
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' מרץ 31, 2015 10:32 am

לייטנר כתב:נראה שנעשה כאן תהליך דומה להתקפה על בני בראון עם פרסום הדיסרטציה שלו על החזו"א. עיסוק בזוטות כדי להוכיח שהכותב אינו מבין בין ימינו לשמאלו, ולכן אין צורך לעסוק בדברים המהותיים שחודשו.
האם יש עוררין על ייחודיותו של ר' משה פיינשטיין או על ייחודיותו בצורת הפסיקה שלו?!

ציינתי כאן לשני דיונים (קריאת עיתונים וחתונה מעורבת) שבהם דעתו של ר' משה שונה משל חלק מהכותבים כאן, אעפ"כ זה לא מנע מהכותבים לטעון שבוודאי ר' משה לא חשב כך. אני מניח שיש עוד נושאים מסוג זה. מי שרוצה לזלזל, יכול בקלות. מי שרוצה לברר האם הדוקטורט שנכתב על ר' משה טועה ומטעה, יתכבד ויעמול בטרם יכתוב.
דעתו של ר' משה שונה מהמשתתפים כאן בנוגע לקריאת עיתונים?
האם בני בראון נתפס רק על זוטות?

ובכן, צר לי אבל כל ההודעות שלך בכל הדיון המרתק הזה אין בהם כלום, לא תרמת שום מידע לשאלות שנשאלו כאן, רק טיפסת על איזה שרפרף (שנראה שהוא מרוכב על גבך באופן קבוע) ומשם אתה עומד מצווח, עומד ומכניס אצבע בעיני המשתתפים. כמי שמכיר את כתיבותיך, (הגלויות, ולא אלו שפה), הרי ברור לגמרי, שאפילו אם שתי העובדות שאתה מציין אודות הגרמ"פ, הם כפי שאתה רוצה להאמין, עדין עולמו, אמונתיו ודעותיו של ר' משה קרובות יותר לעולמם של רוב הכותבים כאן. ורחוקות משלך לאין שיעור, (בעוד שר' משה שולח לשריפה ספרים קדמונים הנתפסים אצלו בסטיה קלה מאמונת ישראל, אתה מפרסם מאמרים להכשיר ספרי כפירה גמורים. וזו כמובן דוגמא בעלמא). שחרר נא אותו ואת כולנו מהייצוג הכפוי והמביך שנטלת על עצמך לייצג את ר' משה, יצוג שאין בו כבוד לא לך, לא לנו ובעיקר לא לר' משה. ועם על כבודך אתה יכול למחול, אינך רשאי לעשות זאת כלפי כל השאר.

ברזילי
הודעות: 3230
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי ברזילי » ג' מרץ 31, 2015 10:46 am

איש_ספר כתב:הרי ברור לגמרי, שאפילו אם שתי העובדות שאתה מציין אודות הגרמ"פ, הם כפי שאתה רוצה להאמין, עדין עולמו, אמונתיו ודעותיו של ר' משה קרובות יותר לעולמם של רוב הכותבים כאן. ורחוקות משלך לאין שיעור.
השאלה היא לא מי קרוב יותר לעולמו של ר' משה, אלא מי מנסה להבין ביושר מה אמר ר' משה, בין אם זה מתאים להשקפת עולמו ובין אם לאו, לעומת מי שצר את דמותו בחרט כדי להכניסו לתבנית דמות דיוקנו כפי שעלתה במחשבה לפניו.

יתר10
הודעות: 745
הצטרף: ד' יוני 01, 2011 12:07 am

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי יתר10 » ג' מרץ 31, 2015 10:48 am

ותגובותיו של לייטנר לאורך האשכול הם אכן דוגמא נאותה ל'נסיון להבין ביושר'..

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11809
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' מרץ 31, 2015 10:51 am

ברזילי כתב:
איש_ספר כתב:הרי ברור לגמרי, שאפילו אם שתי העובדות שאתה מציין אודות הגרמ"פ, הם כפי שאתה רוצה להאמין, עדין עולמו, אמונתיו ודעותיו של ר' משה קרובות יותר לעולמם של רוב הכותבים כאן. ורחוקות משלך לאין שיעור.
השאלה היא לא מי קרוב יותר לעולמו של ר' משה, אלא מי מנסה להבין ביושר מה אמר ר' משה, בין אם זה מתאים להשקפת עולמו ובין אם לאו, לעומת מי שצר את דמותו בחרט כדי להכניסו לתבנית דמות דיוקנו כפי שעלתה במחשבה לפניו.
שניהם שאלות טובות וראויות, ואני מתקשה להאמין שאין יחסי גומלין ביניהם.

בכל מקרה אני לא עוסק בקביעת כללים קטגוריים לביקורת בעלמא, אני מדבר על ההתלהבות הבלתי מרוסנת, ונאקות הצהלה הנשמעות מפי אותו כותב במהלך דיון זה, כאלו שאינם עושות רושם של חתירה לבירור האמת כמות שהיא, אלא כנסיון לקרב בין רחוקים (ולהפריד בן קרובים).

המעיין
הודעות: 1219
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 12:06 pm

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי המעיין » ג' מרץ 31, 2015 10:58 am

איך שני הנושאים המוזכרים עולים בקנה אחד?
חתונה מעורבת הוא נושא שנידון בפוסקים וידועים דברי המהרש"ל ע"ז ולכן פלא שר' משה התיר את זה, ואם כן צריך לברר היטב טעמו.
קריאת עיתונים לצורך ידיעת עובדות נחוצות, הוא דבר שברור שיכול להיות שייעשה ואם מישהו זקוק לזה אין בזה פעולת איסור. השאלה היא אם מה חשב ר' משה שהיא הדרך הנכונה.
לשמור על טהרת השיקול, ואע"פ שאולי יישמט ממנו אי אלו עובדות עקב כך.
או לדעת את כל העובדות ועל ידי זה תהיה הכרעתו יותר ברורה.

ברור ששתי האפשרויות ראויות להנהגתו אם כך ואם אחרת. השאלה היא רק מה היתה דעתו.

לייטנר
הודעות: 4997
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי לייטנר » ג' מרץ 31, 2015 11:12 am

איש_ספר כתב:דעתו של ר' משה שונה מהמשתתפים כאן בנוגע לקריאת עיתונים?
האם בני בראון נתפס רק על זוטות?

ובכן, צר לי אבל כל ההודעות שלך בכל הדיון המרתק הזה אין בהם כלום, לא תרמת שום מידע לשאלות שנשאלו כאן, רק טיפסת על איזה שרפרף (שנראה שהוא מרוכב על גבך באופן קבוע) ומשם אתה עומד מצווח, עומד ומכניס אצבע בעיני המשתתפים. כמי שמכיר את כתיבותיך, (הגלויות, ולא אלו שפה), הרי ברור לגמרי, שאפילו אם שתי העובדות שאתה מציין אודות הגרמ"פ, הם כפי שאתה רוצה להאמין, עדין עולמו, אמונתיו ודעותיו של ר' משה קרובות יותר לעולמם של רוב הכותבים כאן. ורחוקות משלך לאין שיעור, (בעוד שר' משה שולח לשריפה ספרים קדמונים הנתפסים אצלו בסטיה קלה מאמונת ישראל, אתה מפרסם מאמרים להכשיר ספרי כפירה גמורים. וזו כמובן דוגמא בעלמא). שחרר נא אותו ואת כולנו מהייצוג הכפוי והמביך שנטלת על עצמך לייצג את ר' משה, יצוג שאין בו כבוד לא לך, לא לנו ובעיקר לא לר' משה. ועם על כבודך אתה יכול למחול, אינך רשאי לעשות זאת כלפי כל השאר.

כיון שאכן לא ידעתי מה דעתו של ר' משה ביחס לקריאת עיתונים לא הבעתי את דעתי. נשמע מוזר, אך זה מה שאמור אדם לעשות כשאינו יודע משהו, לענות: 'איני יודע', אא"כ לא נשאל ישירות, ואז די בשתיקה.
כמדומני שביחס לבני בראון כבר התייחס לכך תוכ"ד באשכול אחר, שהדיון ביחס לדברי בראון היה בחלק הביוגרפי של החזו"א, ולא בעיקר - שיטת לימודו ופסיקתו של החזו"א (ויבואו החכמים כאן ויקשרו למקום הנכון).

אינני חסיד של ר' משה, ודעותיו ביחס לחתונה מעורבת למשל לא שינו לי מאומה, כמדומני שכתבתי זאת באותו אשכול. חתונתי נערכה בצורה הנפרדת ביותר. כך גם ביחס לדברים אחרים שנדונו בפורום כמו חלב עכו"ם בהשגחה ממשלתית, קריאת עיתונים וכו'.

אני מעריך שיחסו של ר' משה לכל אדם - גם אם גורדין לא דייק כלל ועיקר - היה בוודאי שונה לחלוטין מגסות הרוח הקבועה בהודעותיך.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11809
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' מרץ 31, 2015 11:18 am

מאמריו של הרב ענבל בישורון עוסקים רובם ככולם בביקורת על הפן ההלכתי, וגם בביקורתו של הרשז"ה הוצגו כשלים שלא מהחלק הביוגרפי.

גסותי מול עדינותו של הגרמ"פ אינה ענין כלל, משום שאני לא שיתפתי את עצמי ואת השקפותי, לדיון כאן, ובהעדר ידיעות ממשיות עמדתי מהצד. בניגוד אליך, שכאמור לא ידעת כלום לא בהתחלה וגם לא בסוף, ואעפ"כ הרגשת צורך לכתוב הודעה אחר הודעה, ועוד לקנח בדרוש למעלת השתיקה...

ברזילי
הודעות: 3230
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי ברזילי » ג' מרץ 31, 2015 11:18 am

איש_ספר כתב:
ברזילי כתב:השאלה היא לא מי קרוב יותר לעולמו של ר' משה, אלא מי מנסה להבין ביושר מה אמר ר' משה, בין אם זה מתאים להשקפת עולמו ובין אם לאו, לעומת מי שצר את דמותו בחרט כדי להכניסו לתבנית דמות דיוקנו כפי שעלתה במחשבה לפניו.
שתיהן שאלות טובות וראויות, ואני מתקשה להאמין שאין יחסי גומלין ביניהם.
ודאי יש קשר - מי שמאמין שגדול פלוני "שייך" למחנה שלו (ועוד יותר מזה, מי חי בתחושה שכל גדולי ישראל ממשה רבנו ועד ימינו עשויים כולם מעור אחד עם המעברתא), נוטה באופן מודע ובלתי-מודע לעצב מחדש את דמותו כדי להתאימה לאמונה הזו. תתכן גם הטיה הפוכה כמובן, מצד מי שאינו חושב שכל גדול"י היו בדעה אחת, ואעפ"כ רוצה לגייס את פלוני למחנה שלו, אך באופן כללי מי שמשוחרר מן הצורך להכניס את כל הבריות למיטת סדום אחת, יכול לכוון יותר אל האמת (אם יש לו היכולת לכך מפנים אחרות). לכן מוטב לדון בדברים לכשעצמם.

המעיין כתב:איך שני הנושאים המוזכרים עולים בקנה אחד?
חתונה מעורבת הוא נושא שנידון בפוסקים וידועים דברי המהרש"ל ע"ז ולכן פלא שר' משה התיר את זה, ואם כן צריך לברר היטב טעמו.
קריאת עיתונים לצורך ידיעת עובדות נחוצות, הוא דבר שברור שיכול להיות שייעשה ואם מישהו זקוק לזה אין בזה פעולת איסור. השאלה היא אם מה חשב ר' משה שהיא הדרך הנכונה.
לשמור על טהרת השיקול, ואע"פ שאולי יישמט ממנו אי אלו עובדות עקב כך.
או לדעת את כל העובדות ועל ידי זה תהיה הכרעתו יותר ברורה.

ברור ששתי האפשרויות ראויות להנהגתו אם כך ואם אחרת. השאלה היא רק מה היתה דעתו.
כמובן אין קשר בין הנושאים, והסיבה היחידה (להבנתי) לאזכור ענין הישיבה המעורבת היא שגם בנושא ההוא השיקול "מה מתאים היה שיאמר ר' משה לפי דעתי ו\או המקובל בחוג שלי" היווה גורם מכריע בבירור הענין אצל כו"כ כותבים, גם כנגד דברים מפורשים שכתב (שלא לדבר על מה שנהג בפועל בחתונת ילדיו).

עולה מן הארץ
הודעות: 163
הצטרף: ג' יוני 24, 2014 1:30 pm

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי עולה מן הארץ » ג' מרץ 31, 2015 3:35 pm

ברזילי כתב:ודאי יש קשר - מי שמאמין שגדול פלוני "שייך" למחנה שלו (ועוד יותר מזה, מי חי בתחושה שכל גדולי ישראל ממשה רבנו ועד ימינו עשויים כולם מעור אחד עם המעברתא), נוטה באופן מודע ובלתי-מודע לעצב מחדש את דמותו כדי להתאימה לאמונה הזו. תתכן גם הטיה הפוכה כמובן, מצד מי שאינו חושב שכל גדול"י היו בדעה אחת, ואעפ"כ רוצה לגייס את פלוני למחנה שלו, אך באופן כללי מי שמשוחרר מן הצורך להכניס את כל הבריות למיטת סדום אחת, יכול לכוון יותר אל האמת (אם יש לו היכולת לכך מפנים אחרות). לכן מוטב לדון בדברים לכשעצמם.

מבואר בגמרא שבסדום היו שתי מיטות, לקצרה היו דוחקים את הארוכים ובארוכה היו מותחים את הנמוכים...
מן הדיונים בפורום זה, עד כמה שהוא מייצג - עולה שאותם הסוברים שכל גדו"י ממשה רבינו ע"ה לא היו בדעה אחת מטים במאמצים עילאיים את דברי הקדמונים לכל כיוון אפשרי ובלבד שלא יעלו בקנה אחד עם הסברה המקובלת כיום (תוך התעלמות מהשאלה אם הסברה המקבולת כיום היא מסתברת או לא). היו כאן כמה וכמה אשכולות שבהם הוכיחו לכותבים שונים (ולא לייטנר) השייכים למחנה הזה את טעותם על פניהם, אך לא נראה שזה השפיע כ"כ.

(אם בהגרמ"פ עסקינן הוא ודאי היה חסיד של השיטה שאתה מכנה אותה מיטת סדום)

ברזילי כתב:כמובן אין קשר בין הנושאים, והסיבה היחידה (להבנתי) לאזכור ענין הישיבה המעורבת היא שגם בנושא ההוא השיקול "מה מתאים היה שיאמר ר' משה לפי דעתי ו\או המקובל בחוג שלי" היווה גורם מכריע בבירור הענין אצל כו"כ כותבים, גם כנגד דברים מפורשים שכתב (שלא לדבר על מה שנהג בפועל בחתונת ילדיו).
הקשר בין הנושאים הוא שגם באשכול ההוא הובא מאותו המקור ניפוח והטיה של דעת הגרמ"פ.

פרנצויז
הודעות: 772
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי פרנצויז » ג' מרץ 31, 2015 11:33 pm

אספקלריא כתב:הר' פרנצויז התרכז כל כולו בנושא של קריאת העיתונים, והזניח לגמרי את העיסוק בבעיות שבמאמר של גורדין.

אני דוקא רמזתי על הבוקי סריקי שתולים ברבי משה פיינשטיין, אך לא נכנסתי לזה בעצמי, וזכיתי שהמלאכה נעשתה ע"י ר' אספקלריא בצורה יותר טובה.
ראיתי בויקיפדיה בערך הרב משה פיינשטיין שעיקר המקורות והקישורים שציינו לתולדותיו הם המאמר של גורדין, ועוד מאמרים בסגנון הזה.
קצת מוזר שרב המזוהה לגמרי עם הציבור החרדי, ותלמידיו ואנשי חוגו שהכירו אותו ושמבינים את ספריו כתבו עליו ספרים ומאמרים לרוב, וכשבאים לכתוב את תולדותיו בויקיפדיה מתעלמים מכל זה, ובוחרים באי אלו מאמרים שנכתבו ע"י אנשים שאין להם שייכות והבנה לאישיותו ולכתביו.
(מעניין מה היתה תגובת הציבור, אם היה ערך על הנשיא האמריקאי קנדי לדוגמה, והיו מביאים שם הערכות מעיתונאים מקונגו ומאינדונזיה, ומתעלמים מכל מה שנכתב עליו באמריקה).

וונדרבר
הודעות: 898
הצטרף: ב' אוקטובר 06, 2014 3:04 pm

Re: האם רבי משה פיינשטיין קרא עיתונים?

הודעהעל ידי וונדרבר » ד' אפריל 01, 2015 2:21 am

חובב_ספרים כתב: ... שהגרמ"פ נהג להסתכל בעיתונים ..., אבל לא בלע אותם מתחילתו ועד סופו כעדות רמ"ט. לכאורה התמונה הוא עוד ראיה לזה. הוא אכן מסתכל בעיתון, אבל בעמידה כדרך מסתכל קצת בהעברה בעלמא ולא כמי שקורא אותו מתחילתו ועד סופו.

ברזילי כתב:בתשובה לשאלתי, נאמר לי מאחד הנכדים כך: ... במהלך ארוחת הבוקר הוא הקדיש 5-10 דקות לעבור על הכותרות. אם היה נושא חשוב, הוא היה עובר על הכתבה כדי לראות את כל העובדות המוזכרות.

אום אני חומה כתב:אולי אפשר להגדיר כך את העניין: ... אם עבר לידו עיתון הוא העיף בו מבט חצי דקה, וכשראה כתבה שעניינה אותו השקיע בה עוד רבע דקה ומיד שב למה שבאמת עניין אותו ותפס כליל את מוחו, הוויות דאביי ורבא!

אב בבינה כתב:הרה"י שלי שאל לאחד מגיסי ר' משה זצ"ל [שכחתי שמו] תוך שלשים לפטירת ר' משה על זה, וגיס זה שימש ר' משה כשחלה, ואמר שפעם הביא לפניו עיתון ור' משה כבר לא היה יכול לראות, וקרא לפניו את העיתון, וקרא הכותרות, ואז התחיל לקרוא את תוכן המאמר, והפסיקו ר' משה ואמר יותר מן הכותרות אני לא רוצה לשמוע.

ומה שנזכר בשם חתנו רמ"ט שאמר שרבי משה פיינשטיין "בלע" את העיתון, כנראה התכוין לזה, כמו שבולעים כדור, בלי ללעוס ובלי להרגיש טעם ובלי לבזבז זמן, בהעברה בעלמא, בצורה הכי עראית שאפשר, בעמידה, לקלוט ברגע כמימרא את כל הכותרות מתחילתו ועד סופו, ולחזור לעניניו.


חזור אל “משפחות סופרים וימות עולם”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 21 אורחים