עמוד 2 מתוך 4

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: א' ספטמבר 25, 2016 2:47 pm
על ידי פרנקל תאומים
כמה שאלות:
האם הג"ר רפאל קוק עוד הספיק גם ללמוד בישיבות מזרח אירופה(או שכל לימודיו היו ב'מרכז הרב')?
האם מלבד הרב דובער קוק ור' שאול חנא קוק היו להגראי"ה אחים ואחיות נוספים?
האם באמת בשנת תש"ח, ישיבת 'מרכז הרב' כבר כמעט לא תפקדה? וכי אישיותו הגדולה של הגרימ"ח זי"ע לא משכה אחריה תלמידים?


נ"ב:
ר' רפאל קוק היה חתנו של ר' שמחה מנדלבוים, ולפיכך צאצאיו בני דודים(בדרגה כזו או אחרת) של הג"ר דב כהן('וילכו שניהם יחדיו') וצאצאיו(הג"ר יהודא עדס, הרב שמחה כהן, הרב צבי כהן), הגרב"ש סלומון, הרב אלכסנדר מנדלבוים (מח"ס 'וזאת הברכה'), הרבנים לבית נוביק, הרב שלנגר ,משפחת רקובר(הסופר שמחה רז), משה מנדלבוים(נגיד ב"י) ועוד.

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: א' ספטמבר 25, 2016 3:13 pm
על ידי פרנקל תאומים
שאלות נוספות:
האם הג"ר אברהם יצחק קוק שליט"א הוא צעיר האחים?
האם טרום לימודיו בישיבת פוניבז', הוא למד כאחיו ב'כפר הרואה'?

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: א' ספטמבר 25, 2016 6:04 pm
על ידי בברכה המשולשת
א. למרן הראי"ה גם היה גיס, הרב יוסף רבי.
ב. בין אחיו הנוספים גם היה את הרב שמואל (היו עוד אך איני זוכר כרגע).
ג. כלשונו של הרה"צ חיים אביהוא שוורץ, בספרו בדרך התורה הגואלת- התבוננות בתולדות חייו של מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק, עמ' רלא:
"כפי הסדר של ההופעות הרוחניות, שההעדר קודם להויה החדשה, כדברי המהר"ל על הגמרא בסנהדרין (צח) שאומרת על דור שבן דוד בא בו דברים קשים מאוד, ומבאר המהר"ל, שלפני הופעת ההויה החדשה - של משיח בן דוד יהיה העדר גמור של ההויה הקודמת.
כך בזמן מלחמת השחרור, יצאו כמעט כל הבחורים לצבא כמסופר לעיל, ובשנת התש"ח-התש"ט היה מצב ירוד כל כך, עד שהישיבה כמעט לא תיפקדה. הרב חרל"פ, שהיה אש הישיבה מזמן מרן הרב, נהיה חולה ולא הגיע לישיבה. הוא כבר לא היה יכול לעלות במדרגות המובילות אל הישיבה"
ויעויין שם בעמודים הבאים על השתלשלות הקמת הישיבה מחדש החל משנת התש"ט, אט אט.

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: א' ספטמבר 25, 2016 8:33 pm
על ידי לייטנר
פרנקל תאומים כתב:שאלות נוספות:
האם הג"ר אברהם יצחק קוק שליט"א הוא צעיר האחים?

משמו אתה למד שלא נולד לפני ג' באלול התרצ"ה, ולפיכך הוא צעיר הבנים.

בברכה המשולשת כתב:א. למרן הראי"ה גם היה גיס, הרב יוסף רבי.
ב. בין אחיו הנוספים גם היה את הרב שמואל (היו עוד אך איני זוכר כרגע).

לראי"ה היו ארבעה אחים - ר' דובער, ר' שמואל, ר' שאול חנא ור' חיים , ושתי אחיות - רוחמה שנישאה לר' יוסף רבי ופרידה בתיה שנישאה לפסח מירקין.

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: א' ספטמבר 25, 2016 8:56 pm
על ידי פרנקל תאומים
מה ידוע על הצאצאים של שאר האחים (מלבד ר' דובער)?
(על הרב רבי כבר דברו כאן באחד מהאשכולות. מה עם השאר?)

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: א' ספטמבר 25, 2016 9:15 pm
על ידי מתפעל
האם ר' שלמה ז"ל ואחיו יבדלח"א ר' שמחה שליט"א, החזיקו קשר עם הרצי"ה? האם הגיעו לארועים בישיבה במהלך השנים?
ר' שלמה היה קרוב יותר להשקפת עולם של האתחלתא וישיבת מרכז, גם היה רב צבאי הרבה שנים, ר' שמחה פחות, אף שגם הוא כיהן כראש ישיבת בני עקיבא, ואילו רא"י הצעיר, נראה לי היה יותר חרדי בהשקפתו ואולי אפילו אנטי מרכז.

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: א' ספטמבר 25, 2016 10:15 pm
על ידי דן בן יעקב
מתפעל כתב:האם ר' שלמה ז"ל ואחיו יבדלח"א ר' שמחה שליט"א, החזיקו קשר עם הרצי"ה? האם הגיעו לארועים בישיבה במהלך השנים?
ר' שלמה היה קרוב יותר להשקפת עולם של האתחלתא וישיבת מרכז, גם היה רב צבאי הרבה שנים, ר' שמחה פחות, אף שגם הוא כיהן כראש ישיבת בני עקיבא, ואילו רא"י הצעיר, נראה לי היה יותר חרדי בהשקפתו ואולי אפילו אנטי מרכז.

אכן, לגבי ר' שלמה אתה צודק (רואים את זה בבתו, זיווה מאיר), לגבי ר' שמחה, הוא לא מי יודע מה בהשקפות של מרכז, הוא לא כזה קרוב אליהם, ויש לו השקפה די חרדית (כן, למרות שכיהן כסגן רא"ע נתניה מטעם המפד"ל, וגם ברחובות הוא לא כזה נראה חרדי, אבל בתור הרב של רחובות הוא צריך ללכת בדיוק בין הטיפות), רא"י, נפל מאוד רחוק מהעץ ומהאדם שע"ש הוא נקרא.

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: א' ספטמבר 25, 2016 11:13 pm
על ידי שיר ורננים
העיתונאי ידידיה מאיר הוא נכדו של ר' שלמה קוק זצ"ל מצד אמו.

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: א' ספטמבר 25, 2016 11:17 pm
על ידי דן בן יעקב
שיר ורננים כתב:העיתונאי ידידיה מאיר הוא נכדו של ר' שלמה קוק זצ"ל מצד אמו.

מה שכתבתי, זיווה מאיר, וד"א העסקן ר' רפאל מאיר, גם הוא בנה של אותה זיווה.

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: א' ספטמבר 25, 2016 11:20 pm
על ידי שיף
דן בן יעקב כתב:
מתפעל כתב: רא"י, נפל מאוד רחוק מהעץ ומהאדם שע"ש הוא נקרא.

מי הוא זה שנפל רחוק מהעץ....

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: א' ספטמבר 25, 2016 11:24 pm
על ידי דן בן יעקב
הגרא"י קוק שליט"א ר"י "מאור התלמוד".

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: ב' ספטמבר 26, 2016 8:44 am
על ידי גביר
מתפעל כתב:האם ר' שלמה ז"ל ואחיו יבדלח"א ר' שמחה שליט"א, החזיקו קשר עם הרצי"ה? האם הגיעו לארועים בישיבה במהלך השנים?
ר' שלמה היה קרוב יותר להשקפת עולם של האתחלתא וישיבת מרכז, גם היה רב צבאי הרבה שנים, ר' שמחה פחות, אף שגם הוא כיהן כראש ישיבת בני עקיבא, ואילו רא"י הצעיר, נראה לי היה יותר חרדי בהשקפתו ואולי אפילו אנטי מרכז.

שאלתי פעם את הרב שמחה שליט"א על אודות הרצי"ה, ואמר לי שהיה 'איש אמת' וזו הסיבה שנמשכו אחריו צעירים באותו הזמן. ושאלתי אותו גם על אודות השנים לפני שנתפרסם ששמעתי פעם שהביטו עליו אז כעל אחד מ'משוגעי ירושלים' ואמר לי שאכן היו בחוגים מסוימים שסברו כך, אך לא בכל החוגים.

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: ב' ספטמבר 26, 2016 10:48 am
על ידי מתפעל
בואו ניזהר בלשונינו בנוגע הרצי"ה. זה נכון שעשה דברים שקשים קצת לעיכול, אבל אין ספק שכל מה שעשה היה לשם שמים לפי השקפתו, הכל הכירו בכך שלא פעל לא לשם כבוד, ולא לשם שררה, ולא לשם ממון, היה חי בצניעות מופלגת, והיה מאיר פנים לכל צעיר כשווה בין שווים, והיה חסיד גדול מאד של אביו זצ"ל ולו אין מדיליה כלום. גם אם לא אוחזים מהשקפתו הלאומית, צריך לדעת לכבד יהודי צדיק שפל ועניו, בעל ייסורים שלא זכה לזש"ק, ופעל באומץ לפי השקפת עולמו.

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: ב' ספטמבר 26, 2016 11:04 am
על ידי גביר
נראה שלא העברתי את הדברים בצורה נכונה - הרב שמחה דיבר בשבחו של הרצי"ה, ולא ח"ו ההפך. גם אני הצגתי אז והיום את השמועה הנ"ל לשם לבירור הדברים. אגב דעסקינן בריחוקו של הרצי"ה מתאוות הממון אוסיף את שאמר לי פעם יהודי שנמנה בעבר על תלמידיו [ואח"כ 'התחרד'] שלדעתו נמשכו אליו כי "ראו לראשונה אדם שהיה נקי לגמרי מתאוות הממון". אגב, לאחרונה יצא ספר מעולה על הרצי"ה בשם עין בעין, מאת ר' חגי שטמלר [איני יודע מי הוא, אך עושה רושם חיובי], הוצאת בניין התורה, עלי תשע"ו.

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: ב' ספטמבר 26, 2016 11:09 am
על ידי דן בן יעקב
אתה יודע מה אומרים על הראי"ה והרצי"ה, שאם היו יוצאים מקברם ורואים את מי שנקראים היום ממשיכי דרכם, היו רצים מהר מהר חזרה לקבר.

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: ב' ספטמבר 26, 2016 11:42 am
על ידי מתפעל
הגאון ר' רפאל עם הצדיק ר' אריה לוין, זכר הצדיקים לברכה:

41.jpg
41.jpg (55.38 KiB) נצפה 8630 פעמים

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: ג' ספטמבר 27, 2016 11:57 am
על ידי שלום
בסוף ה"שבעה" לפטירת הרצי"ה, הספידו ש"ב הרב שמחה קוק (שהוא גיס לראש הישיבה הר"י כ"ץ) בישיבת הכותל. כמדומני שאפילו סיכמתי והוא ת"י היכן שהוא.

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: ג' ספטמבר 27, 2016 12:27 pm
על ידי לייטנר
גביר כתב:נראה שלא העברתי את הדברים בצורה נכונה - הרב שמחה דיבר בשבחו של הרצי"ה, ולא ח"ו ההפך. גם אני הצגתי אז והיום את השמועה הנ"ל לשם לבירור הדברים. אגב דעסקינן בריחוקו של הרצי"ה מתאוות הממון אוסיף את שאמר לי פעם יהודי שנמנה בעבר על תלמידיו [ואח"כ 'התחרד'] שלדעתו נמשכו אליו כי "ראו לראשונה אדם שהיה נקי לגמרי מתאוות הממון". אגב, לאחרונה יצא ספר מעולה על הרצי"ה בשם עין בעין, מאת ר' חגי שטמלר [איני יודע מי הוא, אך עושה רושם חיובי], הוצאת בניין התורה, עלי תשע"ו.


רובם המוחלט של תלמידיו הגדולים של הרצי"ה בחיים חיותם, ואפשר לשאול אותם לסיבת הימשכותם אליו (רמז: הסיבה שהוזכרה בהודעת גביר, היא לא הסיבה) במקום להזדקק לפרשנות עלומה.

דן בן יעקב כתב:אתה יודע מה אומרים על הראי"ה והרצי"ה, שאם היו יוצאים מקברם ורואים את מי שנקראים היום ממשיכי דרכם, היו רצים מהר מהר חזרה לקבר.


משפט עלוב ומיותר

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: ג' ספטמבר 27, 2016 12:48 pm
על ידי מוישי
דן בן יעקב כתב:אתה יודע מה אומרים על הראי"ה והרצי"ה, שאם היו יוצאים מקברם ורואים את מי שנקראים היום ממשיכי דרכם, היו רצים מהר מהר חזרה לקבר.

משפט מדויק ובמקום

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: ג' ספטמבר 27, 2016 1:00 pm
על ידי לייטנר
מכיון שהוא חסר ביסוס, הוא מיותר.
ומכיון שהמתלהבים מציטוט משפט זה שונאים את כל מה שמייצגים הראי"ה ובנו, הוא גם עלוב.

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: ג' ספטמבר 27, 2016 1:47 pm
על ידי דן בן יעקב
לייטנר כתב:מכיון שהוא חסר ביסוס, הוא מיותר.
ומכיון שהמתלהבים מציטוט משפט זה שונאים את כל מה שמייצגים הראי"ה ובנו, הוא גם עלוב.

למה המשפט הזה חסר ביסוס? אה?,
"המתלהבים ממשפט זה" - לא ראיתי מישהו שהתלהב מהמשפט הזה. "שונאים את כל מה שמייצגים הראי"ה ובנו", לא שונאים, אבל אכן חולקים בתוקף על הדרך שמייצגים היום הראי"ה ובנו.

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: ג' ספטמבר 27, 2016 1:51 pm
על ידי צולניק
המשפט הזה מיותר לחלוטין ולו רק בגלל העובדה שהוא נאמר כמעט בכל מקרה של פילוג בין קהילות.

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: ג' ספטמבר 27, 2016 1:54 pm
על ידי דן בן יעקב
תכתוב לגופו של עניין, לא מסביב, לגבי הרב קוק הוא מיותר?, לא!, וזהו, אל תענה בדברים שלא קשורים לגופו של עניין.

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: ג' ספטמבר 27, 2016 2:59 pm
על ידי לייטנר
אני מתנצל על שירדתי לדיוטת דיון זה.
די במחאתי על ביזיון התורה כאן.
חבל על אשכול יפה זה שטינף אותו כותב גס רוח.

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: ג' ספטמבר 27, 2016 3:13 pm
על ידי מוישי
לייטנר כתב:אני מתנצל על שירדתי לדיוטת דיון זה.
די במחאתי על ביזיון התורה כאן.
חבל על אשכול יפה זה שטינף אותו כותב גס רוח.

איה בזיון התורה, הרי לא ביזו כאן את הראיה ובנו אלא את המתיימרים ללכת בדרכם...

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: ג' ספטמבר 27, 2016 3:47 pm
על ידי פרנקל תאומים
לייטנר כתב:
גביר כתב:נראה שלא העברתי את הדברים בצורה נכונה - הרב שמחה דיבר בשבחו של הרצי"ה, ולא ח"ו ההפך. גם אני הצגתי אז והיום את השמועה הנ"ל לשם לבירור הדברים. אגב דעסקינן בריחוקו של הרצי"ה מתאוות הממון אוסיף את שאמר לי פעם יהודי שנמנה בעבר על תלמידיו [ואח"כ 'התחרד'] שלדעתו נמשכו אליו כי "ראו לראשונה אדם שהיה נקי לגמרי מתאוות הממון". אגב, לאחרונה יצא ספר מעולה על הרצי"ה בשם עין בעין, מאת ר' חגי שטמלר [איני יודע מי הוא, אך עושה רושם חיובי], הוצאת בניין התורה, עלי תשע"ו.


רובם המוחלט של תלמידיו הגדולים של הרצי"ה בחיים חיותם, ואפשר לשאול אותם לסיבת הימשכותם אליו (רמז: הסיבה שהוזכרה בהודעת גביר, היא לא הסיבה) במקום להזדקק לפרשנות עלומה.


הרב לייטנר,
אדרבה, פתח פיך ויאירו דבריך, מה היא באמת הסיבה שמטעמה נמשכו תלמידיו של הרצי"ה אליו?

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: ג' ספטמבר 27, 2016 3:50 pm
על ידי לייטנר
לצערי, לא אוכל לכתוב באשכול זה מהטעם האמור.

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: ג' ספטמבר 27, 2016 4:08 pm
על ידי המעיין
הרב לייטנר,
אדרבה, פתח פיך ויאירו דבריך, מה היא באמת הסיבה שמטעמה נמשכו תלמידיו של הרצי"ה אליו?


שאלה מצחיקה. כנראה שמצא חן בעיניהם מה שהיה לו "למכור". זה נקרא תלמידים.

כל ההסבר על תאוות הממון זה הסבר של מי שחושב (שהרי התחרד) שלא היה לו מה למכור ולכן מחפש תירוצים. אולי תלמידיו פשוט לא חושבים כך?

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: ג' ספטמבר 27, 2016 4:19 pm
על ידי פרנקל תאומים
לא הבנתיך,
בישיבות בדר"כ דבקים בת"ח בגלל השיעורים המיוחדים שלו, או בגלל המו"מ שלו בשעות הסדרים בריתחא עם התלמידים, או בגלל אישיותו המוסרית הייחודית או עמלו המיוחד בתורה וכדו'
אני שואל מה היתה הייחודיות של הרצי"ה(הרי כמדומני שהוא לא מסר שיעורים על הסוגיות)?
השאלה הזו תמיד נכונה, ביחס לרב שהיתה אחריו משיכה יוצאת דופן. קבל את השאלה כפשוטה, אינני מתכווין לשום דבר לא טוב חלילה.

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: ג' ספטמבר 27, 2016 6:15 pm
על ידי בברכה המשולשת
פרנקל תאומים כתב:לא הבנתיך,
בישיבות בדר"כ דבקים בת"ח בגלל השיעורים המיוחדים שלו, או בגלל המו"מ שלו בשעות הסדרים בריתחא עם התלמידים, או בגלל אישיותו המוסרית הייחודית או עמלו המיוחד בתורה וכדו'
אני שואל מה היתה הייחודיות של הרצי"ה(הרי כמדומני שהוא לא מסר שיעורים על הסוגיות)?
השאלה הזו תמיד נכונה, ביחס לרב שהיתה אחריו משיכה יוצאת דופן. קבל את השאלה כפשוטה, אינני מתכווין לשום דבר לא טוב חלילה.


יעיין כת"ר בספר של הרב חיים אביהוא שוורץ שליט"א שציינתי. הדברים מוסברים שם היטב
ובזוית אחרת בספר בשיפולי הגלימה של הרה"צ יאיר אוריאל זצ"ל (ובספרים הרבים האחרים של תלמידי הרצי"ה עליו, כל אחד מכיוונו הוא)

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: א' דצמבר 25, 2016 1:11 pm
על ידי מתפעל
דעת הרב קוק בענין חסידים ומתנגדים,

משל יפה,

מהרב.jpg
מהרב.jpg (91.49 KiB) נצפה 8253 פעמים

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: א' דצמבר 25, 2016 3:01 pm
על ידי כח עליון
בחזרה לנושא הפתיחה.

זה עצוב לראות שלאדם כל כך גדול נשאר משפחה משתי נכדות (גם זה לא כל כך הרבה, בינתיים. ה' יוסיף עליהם)

שמעתי פעם (בשם הצד של המזרחי) שהרב זוננפלד והרב י"ל דיסקין שניהם 'נענשו' על מחלוקתם עם הראי"ה בכך שהרבה מנכדיהם סטו מדרכם.
אך לפנינו שיד ה' היתה בשני הצדדים.

אולי הבקיאים בתולדותם יוכלו לפרש את ה'אבידות'

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: א' דצמבר 25, 2016 3:53 pm
על ידי חלמישצור
אדם בשם חנן גרשוני פרסם בתחילת החודש את הדברים הבאים:

פיסת גנאלוגיה למתעניינים - "תולדות אברהם יצחק".

הרב קוק התארס בגיל צעיר עם אלטא בת שבע, בתו של האדר"ת - הרב אליהו דוד רבינוביץ'-תאומים. למשך תקופת האירוסין למד החתן לעתיד בישיבת וולוז'ין. לאחר החתונה (1886) התגורר הזוג הצעיר בפוניבז' סמוך לאדר"ת, ושם נולדה להם (ב-1888) בת שנקראה פרידא חנה. אך לאחר כשנה וחצי חלתה אלטא בת שבע ונפטרה, והותירה את הרב קוק אלמן צעיר עם תינוקת. במצב כזה היה ברור שעל הרב להינשא שנית. ואז פנה אליו חותנו האדר"ת ואמר לו את המשפט הידוע (ציטוט מהזיכרון): "חס לי שעם פטירת ביתי אאבד גם אותך כבן. קח את בת אחי, והיית לי בן כמקודם". הרב קוק הסכים, והתחתן שוב, הפעם עם בת דודתה של אשתו הראשונה - רייזא-רבקה, בתו של הרב צבי יהודה רבינוביץ'-תאומים, תאומו של האדר"ת, שגדלה בביתו לאחר מות אביה. לאחר כשנתיים, (ב-1891) ילדה רייזא-רבקה את בנם הראשון שנקרא צבי-יהודה על שם סבו. לאחר מכן נולדה הבת השניה, בתיה-מרים (1899). ב-1904 נענה הרב לקריאת אנשי יפו לשמש כרבם ועלה לארץ עם אשתו רייזא רבקה וילדיו פרידא -חנה, צבי-יהודה ובתיה-מרים. שם, ביפו, נולדה בת הזקונים אסתר-יעל (1907).

כעת, לדור השני:
פרידא-חנה נישאה לישראל-שמעון רבינוביץ', ואם השם נשמע לכם מוכר זה בגלל שישראל היה דודה, בנו של האדר"ת וגיסו של הרב קוק. ישראל השתתף בניהול ישיבת 'מרכז הרב' שהקים בינתיים הרב קוק, אבל לאחר שהתגלעו ביניהם חילוקי דעות בנושא, עבר ישראל עם אשתו אל אזור תל אביב, שם היה ממייסדי בת ים וכיהן בה כראש עיר (ליתר דיוק, ראש מועצה, כיוון שבת ים לא נחשבה אז עיר). הזוג נפטרו ללא ילדים.
הרב צבי-יהודה (את הסמכתו הוא קיבל מהרב חרל"פ) התחתן בגיל מאוחר (31) במהלך מסע באירופה בשליחות אביו, עם חוה-לאה הוטנר, בת דודה שניה של הרב יצחק הוטנר, שהתקרב אחר כך מאוד לרב קוק וראה בו את רבו. בשובו לארץ, ועם הקמת 'מרכז', שימש בה כר"מ וכ'מנהל רוחני'. לאחר 22 שנות נישואים ללא ילדים, חלתה חוה-לאה ומתה. הרב צבי-יהודה, שהיה קשור אליה מאוד, סירב להתחתן שנית כאביו, וחי מאז לבדו כשהוא מכהן כראש הישיבה, עד מותו ב-1982.
בתיה מרים, נישאה לרב שלום-נתן רענן ששימש אחר כך כר"מ במרכז (אגב, בהערצתו את הרב כינה את עצמו 'רענן-קוק'), ולהם נולדו שלושה ילדים: ציפורה, אברהם-יצחק ואליהו-שלמה.
אסתר-יעל יצאה בגיל 12 מביתה בירושלים, החליקה במדרגות, נפלה ומתה. מותה היה מכה שניה לרב, לאחר ששכל כבר את אשתו הראשונה.
אם לסכם, כל ילדיו של הרב קוק נפטרו ללא ילדים, למעט בתיה-מרים שהיתה היחידה שהעמידה לו נכדים, מהם זכה להכיר רק את ציפורה ומעט את שלמה. במכתב שהשתמר, פונה הרב לציפורה בת השלוש ושואל אותה האם כבר למדה לשחק בכדור ולומר מודה אני.

הדור השלישי - שלושת בניה של בתיה-מרים, נכדיו היחידים של הרב קוק:
אברהם-יצחק, הקטן מביניהם, נחשב לכשרוני מאוד, והיו שציפו שבבוא היום יהיה ליורשו של הרב קוק. בשנת 1959 יצא אברהם-יצחק בן העשרים לבת ים עם חברו דוב לייבנד (לימים הרב דוב ליאור). כשסיימו את ענייניהם שם פנה דוב לחזור לירושלים, ואילו אברהם-יצחק העדיף להתעכב כדי לרחוץ בים. הוא טבע שם, ואיתו טבעו גם התקוות שתלו בו.
שלמה, הבן השני, התחתן עם חיה, ונולדו להם שלושה ילדים: ציפורה (ציפי), אברהם-אלעזר ומיכאל-דוב. בשנת 1998 נרצח הרב שלמה בידי מחבל שחדר לביתו בתל רומיידא בחברון.
ציפורה, הבכורה (נקראה אולי על שם אם סבתה, ציפורה רבינוביץ'), נישאה לרב מרדכי פרום, ששימש אחר כך כ- לא תאמינו - ר"מ במרכז. במשך שנים רבות לא היו ילדים לזוג, עד שפעם אחת, על פי השמועה, כינס ר' אריה לוין בית דין ש'גזר' על כך. הגזרה הועילה, ולזוג נולדה באותה שנה בת, שנקראה רייזא-רבקה על שם אם סבתה, ולאחר מכן בן בשם נתן-מרדכי (על שם אביו וסבו). אך המחיר ששולם על כך היה כבד. הרב פרום נפטר זמן קצר לאחר מכן, והוא בן 42 בלבד, רק שנה אחרי שנפטר חותנו הרב רענן. הרבנית ציפורה איבדה תוך שנה אב ובעל. טרגדיה נוספת בשרשרת הטרגדיות של משפחת הרב.
ציפורה, נכדתו האחרונה של הרב קוק, חיה עד היום, בגיל 84 לערך, ומתגוררת בירושלים.

אם לסכם, לרב קוק יש כיום נכדה אחת וחמישה נינים: ציפי, אברהם ומיכאל (בני רענן), רבקה ונתן (בני פרום).
ציפי נישאה לרב ישראל שליסל שעומד כיום בראש כולל 'אור שלמה' על שם חותנו שנרצח. הם מתגוררים בחברון. (למתעניינים: כן, יש קשר לישי שליסל).
אברהם גר בירושלים. מיכאל, אם הזיהוי נכון, מתגורר בראש צורים.
רבקה נישאה לערן קדרון ומתגורת במודיעין. נתן בעפרה.

מוזמנים לתקן טעויות (די בטוח שיש) ולהשלים פרטים חסרים.

עד כאן דברי גרשוני.

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: א' דצמבר 25, 2016 4:09 pm
על ידי אפשר
כח עליון כתב:בחזרה לנושא הפתיחה.

זה עצוב לראות שלאדם כל כך גדול נשאר משפחה משתי נכדות (גם זה לא כל כך הרבה, בינתיים. ה' יוסיף עליהם)

שמעתי פעם (בשם הצד של המזרחי) שהרב זוננפלד והרב י"ל דיסקין שניהם 'נענשו' על מחלוקתם עם הראי"ה בכך שהרבה מנכדיהם סטו מדרכם.
אך לפנינו שיד ה' היתה בשני הצדדים.

אולי הבקיאים בתולדותם יוכלו לפרש את ה'אבידות'

איזה נארישקיייט!
המהרי"ל דיסקין לא היה מתנגד להרב קוק, רק בנו ר' יצחק ירוחם, והוא אין לא צאצאים ידועים כלל, בקושי ידוע על בן אחד שהיה לו, ויש ע"ז כאן באתרא הדין דברים. ועכ"פ המקובל שכולם נהרגו בשואה, וכשהיו עדיין על הדרך.
להגרי"ח זוננפלד, יש אמנם כמות מועטת שירדו מן הדרך, ומסתבר שכל מי שחי לפני כמאה ומשהו שנים יש לו סוג כמות כזו.
אבל מאידך יש לו משפחות משפחות של רבנים גדולים ועצומים מיוצאי יריכו, קח משפחת ר' ניסים קרליץ, וכל רבני קופשיץ, [וחלק משפחות ברלין ויודלביץ] הרב בלוי שנפטר לאחרונה באשקלון, הרב של רכסים, ועוד ועוד. ממש מאות ע"ג מאות צאצאים יראים ושלמים, ובדרגת אנשים גדולים ממש.

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: א' דצמבר 25, 2016 5:38 pm
על ידי חלמישצור
גביר כתב:
בברכה המשולשת כתב:
מתפעל כתב:יש לציין שהגאון רבי רפאל זצ"ל למד בצעירותו במרכז הרב אצל מרן הרב קוק דודו. חבל שלא השכילו להכניס אותו כר"מ בישיבה, שאז היה יכול להיות המשך של רבני קוק במרכז.

יעויין במאמר עליו באסיף ג

היוכל מר להוסיף קישור?

http://www.mat.co.il/6iD

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: א' דצמבר 25, 2016 6:15 pm
על ידי לך לך
אפשר כתב:
כח עליון כתב:בחזרה לנושא הפתיחה.

זה עצוב לראות שלאדם כל כך גדול נשאר משפחה משתי נכדות (גם זה לא כל כך הרבה, בינתיים. ה' יוסיף עליהם)

שמעתי פעם (בשם הצד של המזרחי) שהרב זוננפלד והרב י"ל דיסקין שניהם 'נענשו' על מחלוקתם עם הראי"ה בכך שהרבה מנכדיהם סטו מדרכם.
אך לפנינו שיד ה' היתה בשני הצדדים.

אולי הבקיאים בתולדותם יוכלו לפרש את ה'אבידות'

איזה נארישקיייט!
המהרי"ל דיסקין לא היה מתנגד להרב קוק, רק בנו ר' יצחק ירוחם, והוא אין לא צאצאים ידועים כלל, בקושי ידוע על בן אחד שהיה לו, ויש ע"ז כאן באתרא הדין דברים. ועכ"פ המקובל שכולם נהרגו בשואה, וכשהיו עדיין על הדרך.
להגרי"ח זוננפלד, יש אמנם כמות מועטת שירדו מן הדרך, ומסתבר שכל מי שחי לפני כמאה ומשהו שנים יש לו סוג כמות כזו.
אבל מאידך יש לו משפחות משפחות של רבנים גדולים ועצומים מיוצאי יריכו, קח משפחת ר' ניסים קרליץ, וכל רבני קופשיץ, [וחלק משפחות ברלין ויודלביץ] הרב בלוי שנפטר לאחרונה באשקלון, הרב של רכסים, ועוד ועוד. ממש מאות ע"ג מאות צאצאים יראים ושלמים, ובדרגת אנשים גדולים ממש.

ההתנגדות הייתה בהשקפה ולא אישית. אמנם במכתב הרב חרל"פ קרוב לאחר פרסום "אורות" כותב שנפסק היחס החיובי בין הראי"ה לרב זוננפלד אך במכתבו לבנו הרב יחיאל מיכל זצ"ל בכ"א באדר תרפ"ב, כשנתיים לאחר פרסום "אורות", כותב הרב חרל"פ שבברית שבה הרב קוק היה הסנדק, הוא אומר הברכות והרב זוננפלד היה המוהל, הם ישבו יחד כמה שעות והיחס בין הרב קוק לרב זוננפלד היה "מצוין מאד מאד ובחביבות וכבוד זה לזה". ("מכתבי מרום", עמ' ל"ב-ל"ג)
וכן ראה בקישור הבא מעשה נפלא מיחס הרב זוננפלד לרב קוק שכותב אחד מגדולי חסידי ברסלב לרב נריה: http://www.orhaorot.022.co.il/BRPortal/ ... arc=249325.
וכן ראה בקישור זה בפרק "המחלוקת עם הרב קוק" ובהערות: http://www.hamichlol.org.il/%D7%A8%D7%9 ... 7%9C%D7%93

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: א' דצמבר 25, 2016 7:18 pm
על ידי בברכה המשולשת
נתבקשתי ע"י מע"כ ידידי הגה"צ רבי עמיחי ישראל כנרתי שליט"א להכניס את הדברים הבאים:

מזעזע ומצחיק! אנשים מחשבים חשבונות שמים? שומו שמים
מי יודע מדוע מרן החזו"א זצ"ל, כ"ק האדמו"ר מחב"ד זצ"ל, הגר"י הורוביץ זצ"ל, ועוד רבים וטובים לא השאירו ילדים אחריהם? האם לנו העפר ואפר לדעת כבשי דרחמנא?
והרי כמה השאירו אלו בלי סוף תלמידים, שהרי הם כבנים!
מעט הנכדים והנינים לקודש הקדשים מרן הראי"ה זצ"ל, זה מה שקובע? ריבונו של עולם! רבבות רבבות תלמידים יראי שמים ומסורים לעמם ולארצם, בישיבות מרכז הרב, הר המור, בית אל, קדומים, ועוד ועוד.
לכן כל הדיבור הזה הוא דיבור אסור וחוסר באמונה ובהשקפה נכונה, וגם נירשקייט מוחלט כמו שכבר כתבו, אבל לא מטעמם.

ומסיימים בטוב, מדרש תנחומא, דברים חזקים:
"כתיב פרי צדיק עץ חיים וגו' (משלי יא ל), אמר ר' יהודה הלוי בר שלום, בשעה שאדם צדיק מסתלק מן העולם בלא בנים, הוא מיצר ובוכה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מפני מה אתה מיצר ובוכה, מפני שלא העמדת פרי בנים, בעולם הזה יש לי פרי יפה מהבנים, והוא אומר לפניו רבונו של עולם מה הפרי ההוא, אומר לו הקדוש ברוך הוא זו תורה שעסקת בה, שכך כתיב פרי צדיק עץ חיים, ואין עץ חיים אלא תורה, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה (משלי ג יח)"

בברכת חנוכה שמח, והדבקות בקב"ה ובתורתו הנאמנה
עמיחי כנרתי

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: א' דצמבר 25, 2016 7:32 pm
על ידי אפשר
היכן ראה כאן שמדדו אותו לפי ילדיו.

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: א' דצמבר 25, 2016 7:51 pm
על ידי בברכה המשולשת
בהודעת "כח עליון"

Re: משפחת הרב קוק

פורסם: א' דצמבר 25, 2016 8:34 pm
על ידי פרנקל תאומים
אפשר כתב: יש לו משפחות משפחות של רבנים גדולים ועצומים מיוצאי יריכו, קח משפחת ר' ניסים קרליץ, וכל רבני קופשיץ, [וחלק משפחות ברלין ויודלביץ] הרב בלוי שנפטר לאחרונה באשקלון, הרב של רכסים, ועוד ועוד. ממש מאות ע"ג מאות צאצאים יראים ושלמים, ובדרגת אנשים גדולים ממש.


כמדומה שגם משפחות גיסיו של הגרי"ח בלוי זצ"ל רב דאשקלון, יבל"ח הגאון המקובל רי"מ שכטר שליט"א מראשי ישיבת שער השמים והרב הבלין רבה של קרית גת, הם צאצאי הגריח"ז זי"ע, דרך משפחת הבלין.


משפחות קרליץ קופשיץ הם צאצאי הגריח"ז דרך חתנו הגה"ק רבי שמואל הלל שינקר(בהגה"ק רבי אברהם תני'ס) זי"ע.
האם ישנם כיום צאצאים גם בשם 'שינקר'?

משפחות בלוי הבלין שכטר הם כמדומני צאצאיו דרך בנו הג"ר אברהם אהרן זוננפלד זצ"ל.

הגרי"מ זוננפלד רב דרכסים הוא צאצאו של הגריח"ז דרך בנו הג"ר יעקב מאיר זוננפלד זצ"ל (ואת שמו הוא נושא),וישנם מבן זה עוד צאצאים רבים יראים ושלמים וגם ת"ח ומרביצי תורה.

כמו"כ ישנם עוד צאצאים רבים יראים ושלמים של הגריח"ז דרך חתנו הרב מענדל פרידמן ז"ל ודרך בנו הרב ר' אליהו מרדכי זוננפלד זצ"ל.