מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

ישעיה ברלין מווליז וריגא והמסתעף

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
ש.י. רובין
הודעות: 168
הצטרף: ב' אפריל 03, 2017 8:08 pm

ישעיה ברלין מווליז וריגא והמסתעף

הודעהעל ידי ש.י. רובין » ו' יוני 08, 2018 3:27 am

אשמח אם משיהו יכול לסדר לי את הענין הזה של תרי יוסף בן שמעון בעיר אחת.
היו שני אנשים שנקראו בשם ישעיה ברלין וכותבי הדורות של חב"ד ניסו לאחד אותם.

היה א' גביר ר' ישעיה ברלין מוועליז שהיה נשוי לחיה עטא איטקע ב"ר זלמן ריבלין (המקור). ע"פ מקורות אחרים יש להוסיף גם שישעיה נולד באורשה, בלארוס לאביו (דב) בער ונפטר בריגא בתרס"ח. (גם ניתן להוסיף שר' זלמן ריבלין זה היה בנו של אליהו ריבלין ב"ר שלמה זלמן). הוא נפטר בלי בנים.

השני היה ר' חיים ישעיה מריגא. והנה מאתר חב"דפדיה:

הגביר חיים ישעיה ברלין היה עסקן חב"די תושב ריגא קרוב משפחה של בית הרב,...
נולד בעיירה וליז' לאביו הרב ירוחם דב, ובשנת תרי"ט נשא את רעייתו חיה עטא (במקומות אחרים היא קרויה בשם חווה אסתר.), ביתה של הרבנית ראדע פריידא (בת אדמו"ר הצמח צדק) והרב שניאור, נכדו של אדמו"ר האמצעי, ונכדתו של אדמו"ר הצמח צדק...

לאחר חתונתו התיישב בוועליז, והחל להיכנס לעולם העסקים כשהוא עושה חיל רב, ומיום ליום עסקיו הלכו וגדלו. עסקיו התמקדו בעיקר ברכישת יערות וכריתתם לצורך ייצור קורות עץ למכירה...

תקופה קצרה לאחר [שנת תרל"ה] עזב את העיירה וועליז, ועבר להתגורר בריגא לצורך עסקיו, והפך שם לאחד מעמודי התווך של קהילת החסידים בעיר, והחזיק בביתו את המנין החב"די.

הוא עצמו היה חשוך בנים, ופיזר מהונו הרב לצדקה...

נפטר בי"ב תמוז תרס"ח (אגרות בעל התורת חסד של הר"י מונדשיין עמוד 7).

לאחר פטירתו התמנה ועד מיוחד לנהל את העזבון שהותיר אחריו...

אחיו ר' שלמה זלמן ברלין, היה גם הוא גביר חסיד חב"ד מתושבי ריגא.


ההשוואות העולות ממקורות אלו
שניהם גרו בתקופה מסויימת בוועליז וריגא
שניהם היו גבירים
שניהם האבא נקרא דב
שניהם נפטרו בלי בנים
שניהם נפטרו בתרס"ח

ההבדלים
א' היה חתן ר' זלמן ריבלין והב' של ר' שניאור שניאורסון
הראשון בינתיים לא מצאתי שאביו היה נקרא גם ירוחם
א' נולד באורשה וא' בוועליז
הב' נקרא גם חיים והראשון לא מצאתי שכן

אני לא בקי בפרטי שמות צאצאי בית חב"'ד אבל אולי כדאי לברר גם אם אכן שם האשה גם זהה ושחיה עטא וחוה אסתר ה"ה. עיין כאן.

יש להצביע גם על סיפור מפורסם אודות הדין תורה שהתנהל אחרי פטירתו של הגביר ר' ישעיה ברלין מריגא שנפטר ללא זש"ק בנוגע לנכסיו שהשאיר ל'קרוביו'. הג' הדיינים שישבו עליו היו הגאון הראגאטשאווי, הגר"ח מבריסק והגרח"ע גרודזינסקי. אם ניתן לדייק לשון אתר חב"דפדיה! לא נשמע שזה אותו בן אדם.

אני לא יודע אם המקור שהבאתי היא די אמין אבל למעשה יש לפקפק בגרסת חבדפדיה. כמדומני הדברים נקחים ברובם מקו' "תולדות חב"ד ברוסיא הצארית" עמ' פ"ד:

נסקור כאן את תולדות [משפחת ברלין], שהתחתנו עם בית הרב: החסיד ר' שמרי' ברלין (גיסו של האדמו"ר האמצעי - ש.י.ר.) היה בן דודם זקנם של האחים הנצי"ב והג"ר חיים ברלין, והי' גם בן דודם זקנם של האחים הנגידים ר' ישעי' (חתן מוה"ר שניאור במהו"ר מנחם נחום באדמו"ר האמצעי) ור' שלמה זלמן ברלין. אמנם בפרט האחרון הזה יש מקום לעיון: בתולדות אנשי שם סל"ג כותב שהוא הי' בן דודם זקנם של: "הגבירים המפורסמים בתו"י ונכבדים לעדתם, חסידים ואנשי מעשה מו"ה שלמה זלמן ברלין, ומו"ה א' אבלי ברלין, ומו"ה ירוחם ברלין מוויעליז שיחיו". בתחלה הייתי משער, אשר הגביר ר' שלמה זלמן ברלין הוא ר' שלמה זלמן ברלין מוויעליז הנזכר לעיל, ואשר ר' ישעיה ברלין מריגא הוא ר' ישעיה ברלין מסוראז שבקובץ יגדיל תורה (נ.י.) חוב' נט ע' רטו. אח"כ עיינתי וראיתי אשר בשטר שביגדיל תורה מופיע ר' ישעיה ברלין בתור מנהיג הקהלה בסוראז, וחותם "ישעי' בלא"א מוהר"ר א' זוסמאן זללה"ה ברלין", ואילו באוסף התמונות שבספריה, נמצאת תמונה של מצבת אבן שבישיבת מגן אבות בחברון, ושם נזכר: "שלמה זלמן ברלין בן [...] ירוחם דוב ז"ל מעי"ת ריגא יע"א". נראה א"כ, אשר ר' ישעיה ברלין מריגא, שהוא אחיו של ר' שלמה זלמן ב"ר ירוחם דוב, איננו אותו ר' ישעיה ב"ר א' זוסמאן ברלין מסוראז. מסתבר יותר, אשר האחים ר' ישעיה ור' שלמה זלמן ברלין מריגא, שניהם בניהם של ר' ירוחם ברלין מוויעליז, הנ"ל בתולדות אנשי שם... גם מועתקת ביגדיל תורה שם חתימת ר' א' אבלי ברלין מסוראז, ואולי הוא הוא ר' א' אבלי ברלין מוויעליז, הנ"ל בתולדות אנשי שם"


בינתיים לא מצאתי שלר' חיים ישעיה חתן ר' שניאור היה אח עם השם שלמה זלמן. ונניח שכן היה לו, מי אמר שזה אותו שלמה זלמן ב"ר ירוחם דוב? (ואף אם הם היו אכן אחים בני ר' ירוחם דב, עדיין צ' לברר אם ירוחם דב וירוחם זה אותו בן אדם?)

היה גם א' אלכסנדר זיסקינד ברלין מריגא שיש לדייק מכאן שהוא לא היה אביו או אחיו של ישעיה. צריכים לברר גם אם אלכסנדר זוסמאן ואלכסנדר זיסקינד זה אותו בנאדם אולי. ועיין גם כאן על זיסקינד ברלין מריגא.

זה שישעיה חתן ר' שניאור גר מתחלה בוועליז יש להוכיח מכאן.

לגופו של דבר ראיתי בספר עיר ווילנא ששמעון ב"ר נתן ברלין ואשתו חנה בת דודו ר' ישעיה ברלין אב"ד יאנאוויץ המה אבות משפחת ברלין בוועליז. מסתבר א"כ שישעיה שלנו הוא בן או נכד של שמעון זה ונק' ע"ש סבו. ואילו ירוחם דב הנ"ל היה נכד ר' יעקב קאפיל אחיו של ר' ישעיה הנ"ל. וצע"ק למעשה אולי יש כאן סתירה קצת בין גרסת "עיר ווילנא" שכ' ש"המה אבות משפחת ברלין בוועליז" ובין דברי התולדות אנשי שג' אחים גבירים נכדי רי"ק ברלין (דודו של שמעון הנ"ל) גרו בוועליז.

כרגע הדבר צ"ע ואשמח אם מישהו יוכל לעזור לי בזה.

כמובן ניתן להרחיב גם על משפחת ברלין זו לכל צדדיה, סנפי ריגא, וועליז ויאנאוויץ. יש להסתמך על מש"כ בעיר ווילנא ותולדות אנשי שם. יש גם לציין שבאהלי שם של גוטליב (אני לא מוצא המקור המדוייק כרגע) נזכר גם א' ר' ברוך ברלין אב"ד יאנאוויץ נכד המהרש"א ור' ישעיה פיק ברלין. לי מסתבר שהוא התבלבל כאן קצת ושר' ברוך זה על אף שלא מצאתי שום איזכור ממנו במקו"א היה נכד של ר' ישעיה הנ"ל אב"ד יאנאוויץ ממלא מקום אביו ר' שמריה כמבואר בעיר ווילנא הנ"ל.

דרומי
הודעות: 7146
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: ישעיה ברלין מווליז וריגא והמסתעף

הודעהעל ידי דרומי » ו' יוני 08, 2018 12:14 pm

כמדומני שר"י מונדשיין הוציא פעם איזה חוברת עם התכתבות של ה'תורת חסד' אל הגביר הלז (לא קראתי את כל דבריך בעיון ואולי כבר ראית את זה)

ש.י. רובין
הודעות: 168
הצטרף: ב' אפריל 03, 2017 8:08 pm

Re: ישעיה ברלין מווליז וריגא והמסתעף

הודעהעל ידי ש.י. רובין » ו' יוני 08, 2018 2:55 pm

תודה. אני בעצמי לא קראתי את החוברת אבל כמה דברים ממנו צוטטו במקורות שהבאתי לעיל.

ש.י. רובין
הודעות: 168
הצטרף: ב' אפריל 03, 2017 8:08 pm

Re: ישעיה ברלין מווליז וריגא והמסתעף

הודעהעל ידי ש.י. רובין » ו' יוני 08, 2018 3:46 pm

וזה אשר מצאתי בספריית חב"ד ליובאוויטש באינטרנט:

החסיד הגביר ר' ישעי' ז"ל ברלין מריגא. חתן אחות כ"ק אדמו"ר מהר"ש (הרבנית ראדע פריידע). נפטר בקיץ תרס"ח. ראה אודותו: אגרות­ קודש אדמו"ר מהורש"ב ח"ב ע' תשא­ תשב (ובהנסמן במפתח שמות אנשים לאגרות­קודש שם ח"ה). ספר השיחות תש"ה ע' 28 ואילך. ספר התולדות אדמו"ר מהר"ש (קה"ת, תש"ז. תשנ"ז) ע' 76 ואילך.


אין הספרים האלו תח"י לבדוק אם יש שמה הוספת פרטים אודותיו.

ש.י. רובין
הודעות: 168
הצטרף: ב' אפריל 03, 2017 8:08 pm

Re: ישעיה ברלין מווליז וריגא והמסתעף

הודעהעל ידי ש.י. רובין » ו' יוני 08, 2018 4:35 pm

וזה אשר מצאתח בjpress:

חבצלת _  August 07, 1908.jpg
חבצלת _ August 07, 1908.jpg (197.92 KiB) נצפה 4113 פעמים

מבואר תאריך פטירתו של חיים ישעיה ברלין מדובעלן, ריגא היה ביום ז' מנ"א תרס"ח. וזה שלא כמש"כ בחב"דפדיה ע"פ דברי מונדשטיין שנפטר בי"ב תמוז.

עוד מצאתי שמה באותו עיתון מכתב משניאור זלמן וואלשאניק על דבר פטירתו של "דו"ז" בלשונו.

חבצלת _  September 09, 1908.jpg
חבצלת _ September 09, 1908.jpg (217.38 KiB) נצפה 4113 פעמים

לו מדובר בר' ישעיה חתן ר' שניאור אז היה לו לכתוב "דודי" ולא דו"ז. כי חמותו של שניאור זלמן (יצחק) היתה אחותה של חוה אסתר אשת ר' ישעיה! חמיו של שניאור זלמן וואלשאניק היה בנימין צוקרמן - ברלין ואולי הוא היה אחיינו של ר' ישעיה השני! כרגע לא חפשתי אודות ר' בנימין צוקרמן - ברלין שגם הוא היה חתן ר' שניאור שניאורסון. נראה לי שאביו היה נקרא מאיר צוקרמן, אולי אמו היתה לבית ברלין.

עוד מצאתי משהו עליו באידיש:

אידיש _ August 21, 1908.jpg
אידיש _ August 21, 1908.jpg (432.79 KiB) נצפה 4113 פעמים

זה נכתב בכ"ד אב ויש שמה כמה גילויים חדשים. מפורש שלר' ישעיה (כאן נזכר בלי ה'חיים') היה לו אח שלמה זלמן וכדברי חב"דפדיה והוא נפטר לפני כג' שבועות זאת אומרת בסביבות ר"ח אב. עוד לא עבר חודש (שבוע?!) ונפטר ר' ישעיה בדובעלן, ריגא וכנ"ל. נזכר גם שהיו חסידי חב"ד אבל בלי רמז שר' ישעיה היה חתנא דבי חב"ד. בב' הראשונים אין שום רמז על פטירת אחיו שלמה זלמן כשבוע לפניו.

בכולם אין איזכור על אביו או חמיו של ר' ישעיה.

סוקולקה
הודעות: 325
הצטרף: ג' אוגוסט 14, 2012 9:50 pm

Re: ישעיה ברלין מווליז וריגא והמסתעף

הודעהעל ידי סוקולקה » ו' יוני 08, 2018 6:13 pm

שני התאריכים נכונים, אחד נפטר ב-י"ב תמוז והשני ב-ז' אב

ש.י. רובין
הודעות: 168
הצטרף: ב' אפריל 03, 2017 8:08 pm

Re: ישעיה ברלין מווליז וריגא והמסתעף

הודעהעל ידי ש.י. רובין » ב' יוני 11, 2018 2:49 am

סוקולקה כתב:שני התאריכים נכונים, אחד נפטר ב-י"ב תמוז והשני ב-ז' אב

לזה נתכוונתי.

בינתיים עלה במצודתי עוד הוכחה שהיו שני בנ"א גבירים שהלכו עם השם 'ישעיה ברלין', וזה מה שמצאתי בקו' "בני היכלא: שמועות, זכרונות וחויות מאדמו"ר הרש"ב נ"ע (ב) עמ' ק"ט":

פעם דבר הרבי מענין וכו' ובאותו מעמד עבר שם ר' ישעי' בערלין שהיה גביר מפורסם וזקן מופלג וסיפר וכו'


וכבר העיר המעיר לעיין אם הכוונה לגביר הנודע ר' ישעיה ברלין מריגא וכי אם כן ע"כ אירע אותו מעשה לפני שנת תרס"ח שכן הנ"ל נפטר "כנראה בי"ב תמוז תרס"ח או בסמוך לתאריך זה" עכ"ד.
וכעת מצאתי בג'ואישג'ן (אעלה בסמוך) ש"שעיה בן בערקא ברלין היה נשוי לעטקא בת שניאור" וגרו בריגא ובשנת 1900 היה ר' ישעיה בן 57. ז"א שבזמן אותו אירוע היה כבן 65 לכל היותר, ובהחלט לא היה זקן מופלג!

ש.י. רובין
הודעות: 168
הצטרף: ב' אפריל 03, 2017 8:08 pm

Re: ישעיה ברלין מווליז וריגא והמסתעף

הודעהעל ידי ש.י. רובין » ב' יוני 11, 2018 2:51 am

כמדמוני ששני הספרים שיועילו בחקר נושא זה הם אגרות בעל התורת חסד והמשפיע. ובהיות שאיני מנוי אודה למי שיואל בטובו לשאוב משם ולהאיר עיני בזה.

תודה.

ש.י. רובין
הודעות: 168
הצטרף: ב' אפריל 03, 2017 8:08 pm

Re: ישעיה ברלין מווליז וריגא והמסתעף

הודעהעל ידי ש.י. רובין » ב' יוני 11, 2018 3:33 am

הנה צירפתי רשימת הנרשמים לדרכונים, ריגא שנת 1900 מאתר גו'איש-ג'ן. מופיעים רק האנשים שאולי יש להם קשר להנידונים באשכול. תרגמתי הכל לעברית למעט קטעים בודדים שנסתפקתי בהמשמעות.
Latvia Births Database2-1.jpg
Latvia Births Database2-1.jpg (211.91 KiB) נצפה 3945 פעמים

Latvia Births Database2-2.jpg
Latvia Births Database2-2.jpg (211.16 KiB) נצפה 3945 פעמים

תן לחכם ויחכם עוד..

בקרו טלה
הודעות: 3477
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ישעיה ברלין מווליז וריגא והמסתעף

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' יוני 11, 2018 3:43 am

ש.י. רובין כתב:כמדמוני ששני הספרים שיועילו בחקר נושא זה הם אגרות בעל התורת חסד והמשפיע. ובהיות שאיני מנוי אודה למי שיואל בטובו לשאוב משם ולהאיר עיני בזה.
תודה.

בספר אגרות בעל התו"ח הוא מוזכר לאורך כל הספר [וגם אינו בגרסתי]
קבצים מצורפים
מפתח המשפיע.PDF
(107.17 KiB) הורד 129 פעמים
המשפיע.PDF
(4.27 MiB) הורד 232 פעמים
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ב' יוני 11, 2018 7:11 am, נערך 3 פעמים בסך הכל.

אליסף
הודעות: 392
הצטרף: ג' יוני 13, 2017 6:11 am

Re: ישעיה ברלין מווליז וריגא והמסתעף

הודעהעל ידי אליסף » ב' יוני 11, 2018 6:36 am

להעיר שפרופ' ישעיה ברלין מאוקספורד היה בן העיר ריגא. אולי יועיל למחקרך.

סוקולקה
הודעות: 325
הצטרף: ג' אוגוסט 14, 2012 9:50 pm

Re: ישעיה ברלין מווליז וריגא והמסתעף

הודעהעל ידי סוקולקה » ב' יוני 11, 2018 12:13 pm

מספר הנפטרים בריגא בתרס"ח

י"ב תמוז בגיל 73
yb1.png
yb1.png (204.9 KiB) נצפה 3898 פעמים

ז' אב בגיל 67
yb2.png
yb2.png (150.73 KiB) נצפה 3898 פעמים

ש.י. רובין
הודעות: 168
הצטרף: ב' אפריל 03, 2017 8:08 pm

Re: ישעיה ברלין מווליז וריגא והמסתעף

הודעהעל ידי ש.י. רובין » ב' יוני 11, 2018 6:12 pm

אליסף כתב:להעיר שפרופ' ישעיה ברלין מאוקספורד היה בן העיר ריגא. אולי יועיל למחקרך.


נכון. בטח היו הרבה אנשים עם השם ישעיה ברלין ומסתמא כולם היו בני אותו משפחה צאצאי ר' ישעיה ברלין אב"ד יאנאוויץ. (בג'ואיש ג'ן מופיעים הרבה אנשים עם אותו שם ואולם לא כולם גרו בריגא או ווליז או יאנאוויץ וראה עוד כאן באות ט"ז על ישעיה ברלין מדננברג (דווינסק) לדוגמא).
אגב, ישעיה ברלין מאוקספורד היה דור שביעי לבעה"ת. אם אמו היתה בתו של בנימין צוקרמן-ברלין, וכן אבי אביו היה בנו של בנימין צוקרמן-ברלין, בקיצור נשואי בני דודים. פרופ' ישעיה ברלין נולד ב1909 בריגא שנה א' אחרי מותו של ישעיה ברלין נידון האשכול ומסתמא נקרא על שמו. אשת ר' בנימין צוקרמן-ברלין היתה אחות אשתו של ר' ישעיה נידון האשכול (שניהם חתני ר' שניאור שניאורסון). וגם נסתפקתי לעיל אולי ר' ישעיה השני היה דודו של ר' בנימין צוקרמן-ברלין ע"פ דברי שניאור זלמן וואלשאניק.

ש.י. רובין
הודעות: 168
הצטרף: ב' אפריל 03, 2017 8:08 pm

Re: ישעיה ברלין מווליז וריגא והמסתעף

הודעהעל ידי ש.י. רובין » ג' יוני 12, 2018 2:40 am

סוקולקה כתב:מספר הנפטרים בריגא בתרס"ח

י"ב תמוז בגיל 73
yb1.png

ז' אב בגיל 67
yb2.png


ממש מציאה! תודה!

אם אני קורא נכון בראשון כתוב קויפמאן ('סוחר' באידיש) גילדי (guild merchant) מפעטערבורג | זלמן בן בער בערלין.
ובשני כתוב סוחר גילדי (guild merchant) מוועליז | שעיה בן בער בערלין.
תאריכים אלו מתאימים (פחות יותר) עם השעיה בן בערקא וזלמן בן בערקא המופיעים בהרשימה של הנרשמים לדרכונים שהבאתי.
אני מניח שלא היה ישעיה אחר שנפטר באותו שנה בריגא.
צ"ע במשמעות 'מפטרבורג' ו'מווליז' אם היו שני אלו אחים.
עכ"פ יצא לנו שנפלה איזה טעות אי שם והתאריך י"ב תמוז שנזכר בקשר לפטירת ישעיה בערלין אינו מדוייק ונתחלף בתאריך פטירתו של (אחיו?) שלמה זלמן.
בין י"ב תמוד לז' אב אפשר להגדיר כ'לא עבר כחודש' כלשון העיתון האידישי שהבאתי.
ועדיין צ"ע ליישב כל הדברים.

ש.י. רובין
הודעות: 168
הצטרף: ב' אפריל 03, 2017 8:08 pm

Re: ישעיה ברלין מווליז וריגא והמסתעף

הודעהעל ידי ש.י. רובין » ג' יוני 12, 2018 3:04 am

ש.י. רובין כתב:היה א' גביר ר' ישעיה ברלין מוועליז שהיה נשוי לחיה עטא איטקע ב"ר זלמן ריבלין (המקור)...
השני היה ר' חיים ישעיה מריגא... נשא את רעייתו חיה עטא (במקומות אחרים היא קרויה בשם חווה אסתר.), ביתה של הרבנית ראדע פריידא (בת אדמו"ר הצמח צדק) והרב שניאור, נכדו של אדמו"ר האמצעי, ונכדתו של אדמו"ר הצמח צדק...


שבתי וראיתי שאותו ספר שהבאתי כמקור ה"ה "ספר היחס לאליעזר בן בנימין ריבלין" מביא גם בסוף הספר ביחוס שניאור זלמן שניאורסאן שבתו חיה איטע היתה "אשת הגביר ישעי' ברלין מריגא? ועיין לעיל 169" - הוא עצמו ציין למש"כ לעיל שהגביר ר' ישעיה ברלין מוועליז היה נשוי לחיה עטא איטקע ב"ר זלמן ריבלין!

ש.י. רובין
הודעות: 168
הצטרף: ב' אפריל 03, 2017 8:08 pm

Re: ישעיה ברלין מווליז וריגא והמסתעף

הודעהעל ידי ש.י. רובין » ג' יוני 12, 2018 5:04 pm

קיבלתי באישי מכתב ששלח הרש"ב לח"ד ר' ישעיה ברלין. (ח"ד פירושו חתן דודי או דודתי. חמותו של ר' ישעיה היתה בתו של הצמח צדק.)
אגרות הרשב.jpg
אגרות הרשב.jpg (176.44 KiB) נצפה 3767 פעמים


ועיין מש"כ בההערה למטה לדייק שנפטר ר' ישעיה אחרי כ' תמוז ומאידך העיד שראה בלוח זכרון בחברון שנפטר בי"ב תמוז. ולפי הנ"ל אחיו רש"ז נפטר באותו תאריך ואילו ר' ישעיה נפטר בז' אב. ועצ"ע.

ש.י. רובין
הודעות: 168
הצטרף: ב' אפריל 03, 2017 8:08 pm

Re: ישעיה ברלין מווליז וריגא והמסתעף

הודעהעל ידי ש.י. רובין » ג' יוני 12, 2018 5:30 pm

במכתב שכתב ר' ישעיה להגאון השד"ח, (מופיע בהקובץ שהעלה ר' בקרו טלה לעיל) הוא כותב על ר' ש"ז פרדקין בעל התורת חסד - 'מחותני'. וכנראה כוונתו כי ר' ש"ז היה מחותנו של ר' בנימין צוקרמן-ברלין (דב בער צוקרמן-ברלין נשא שפרה בתו של התורת חסד), ור' בנימין צוקרמן-ברלין היה גיסו של ר' ישעיה וכנ"ל.

כרמי שלי
הודעות: 658
הצטרף: א' אוגוסט 06, 2017 4:38 pm

Re: ישעיה ברלין מווליז וריגא והמסתעף

הודעהעל ידי כרמי שלי » ד' ינואר 23, 2019 11:45 pm

תמונת (שברי) מצבת קבורת ר' שלמה זלמן ברלין:

4002_001.jpg
4002_001.jpg (100.58 KiB) נצפה 2771 פעמים

shmulik5770
הודעות: 34
הצטרף: ג' אוגוסט 17, 2010 6:12 pm

Re: ישעיה ברלין מווליז וריגא והמסתעף

הודעהעל ידי shmulik5770 » א' אוגוסט 25, 2019 12:57 am

דומני שניתן לסכם, שלמסקנא היה רק (חיים) ישעיה בן (ירוחם) דב ברלין אחת שהיה גביר בריגא.
ושהוא היה חתן שניאור שניאורסון, ושניאור שניאורסון היה נכדו של זלמן ריבלין (אביו מנחם נחום שניאורסון, היה חתנו של זלמן ריבלין.)ב


חזור אל “משפחות סופרים וימות עולם”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 68 אורחים