עמוד 3 מתוך 3

Re: רבי שמעון שקופ

פורסם: ו' אוגוסט 04, 2017 6:38 am
על ידי הגיונות
י. אברהם כתב:על השאלה שנשאלה בהודעה הראשונה "מי הם צאצאיו"
זאת אדע בבירור, שלפחות אלו היו ילדיו: אברהם, רחל, זלמן, קלמן.

בנו של הגר"ש, אליעזר זלמן, עלה לארץ בשנת תרצ"ב והתגורר בתל-אביב. בתו של אליעזר זלמן הייתה ד"ר שושנה פרנקל-שקופ, דמות ידועה ביישוב היהודי והכירורגית הראונה ביישוב היהודי בישראל.

Re: רבי שמעון שקופ

פורסם: ו' אוגוסט 04, 2017 8:41 am
על ידי הגיונות
הגיונות כתב:
י. אברהם כתב:האם אמת שהי' פעם מדובר שיכהן בראשות ישיבת ר' יצחק אלחנן בנוי יורק ?


בשנת תרפ"ט נסע הגר"ש לארצות-הברית בכדי לאסוף כסף לישיבת גרונדה, ושהה שם כשנה. בתקופה זו מסר שיעורים בישיבת ר' יצחק אלחנן בני-יורק, טאז אף הוצע לו לכהן בה כראש ישיבה, אולם הגר"ש חזר לארופה בעקבות הפצרות של גדולי פולין (ראה אצל ווזנר בהע' 25 ובנסמן שם).


אשלים את מה שהחסרתי בטעות לעיל, שמעתי שר' שמעון לא היה מרוצה כלל הישיבה, והוא הסכים למסור בה שיעורים, למרות אי שביעות רוחו מהישיבה.

Re: רבי שמעון שקופ

פורסם: ו' אוגוסט 04, 2017 11:11 am
על ידי ההוא גברא
ידוע שבתחילתה לא היתה אוניברסיטה, ואז לימד בה הגר"ש, ואין צורך להמציא הסתייגויויות למפרע...

Re: רבי שמעון שקופ

פורסם: ו' אוגוסט 04, 2017 11:18 am
על ידי הגיונות
מקנא אני בך על הביטחון שלך בעוד שאינך יודע מאומה מדוע ר' שמעון לא היה מרוצה מהישיבה...

Re: רבי שמעון שקופ

פורסם: א' אוגוסט 06, 2017 3:04 pm
על ידי הגיונות
ישיבישקייט כתב:מי היא הנכדה שמספרים עליה שהיתה לוחמת נגד הדת אבל סייעה בהוצאת הספרים?

באתר האינטרנט של קיבוץ גן שמואל מצויים פרטים מעניינים אודות פייגה אילנית והקשרים שלה עם ר' שמעון שקופ (וראה שם את דברי ההספד של נעמי יצהר).

זאת בנוסף, כמובן, למאמרו של צימרמן 'הגאון ונכדתו', שכמדומני כבר הובא למעלה.

חוצפא יסגא כתב:ידידיה פרנקל מירושלים סיפר לי פעם שבהיותו לומד בישיבת כפר חסידים נסע לבקר את הנכדה הזו שסיפרה לו סיפורים "עסיסיים", אבל אין טעם לכותבם כאן, שהרי תיכף ומיד יימחקו.


עקיבא ווזנא מספר (והדברים מופיעים גם ברשימתו של צימרמן) שפייגה אילנית סיפרה לו שחברתה, שהשייכה לתנועת השומר הצעיר בווילנה, באה לבקרה והתארחה בשבת בביתה, הוא ביתו של הרש"ש בפרבר גרונדה. משבא הרש"ש מהישיבה בלוויית תלמידים אחדים הושיטה לו החברה את ידה לברכת שלום. הרש"ש לחץ את ידה. לאחר מכן הסביר שעשה כן כדי לא להכלימה ברבים.

ומפורסמים הדברים של הגר"מ פיינשטין באג"מ אודות כך ושו"ת בני בנים של הרב הנקין.

Re: רבי שמעון שקופ

פורסם: א' אוגוסט 06, 2017 3:11 pm
על ידי לייטנר
הגיונות כתב:עקיבא ווזנא מספר (והדברים מופיעים גם ברשימתו של צימרמן) שפייגה אילנית סיפרה לו שחברתה, שהשייכה לתנועת השומר הצעיר בווילנה, באה לבקרה והתארחה בשבת בביתה, הוא ביתו של הרש"ש בפרבר גרונדה. משבא הרש"ש מהישיבה בלוויית תלמידים אחדים הושיטה לו החברה את ידה לברכת שלום. הרש"ש לחץ את ידה. לאחר מכן הסביר שעשה כן כדי לא להכלימה ברבים.

ומפורסמים הדברים של הגר"מ פיינשטין באג"מ אודות כך ושו"ת בני בנים של הרב הנקין.


viewtopic.php?p=334426#p334426

Re: רבי שמעון שקופ

פורסם: ב' אוגוסט 07, 2017 10:16 pm
על ידי אליסף
שמעתי ממי ששמע מר' מנדל קפלן- מגדולי מיר- שראה מכתב מר' אלחנן לרבו ר' שמעון בתקופה שכהן באותו מוסד, המשפט הפותח היה: במקום ח"ה אין חולקים כבוד לרב..

Re: רבי שמעון שקופ

פורסם: ג' אוגוסט 08, 2017 6:48 pm
על ידי אליסף
עוד שמעתי ממי ששמע מתלמידו הקרוב של ר' שמעון- הרב פוטשניק מסינסינטי- מוזכר בהקדמה לחדושי רש"י- שהוא קבל את פניו כשחזר לאירופא מחמת לחץ גדולי ליטא- ר' חיים עוזר ר' אלחנן ור' ירוחם בין השאר-
וספר שר' שמעון אמר אז: ברי לי שר' ישראל סלנטר היה אוחז כמוני אך איני יכול ללכת נגד כולם

Re: רבי שמעון שקופ

פורסם: ו' אוקטובר 20, 2017 5:41 pm
על ידי ברוז
מיהו הרב גולדה בקובץ המצורף.
חתן אחותו של רבי שמעון שקופ כמופיע במכתב שנכתב כאן על ידו.
בקובץ גם 2 מכתבים מהרב בן דעת אב"ד בילסק, מיהו ?

Re: רבי שמעון שקופ

פורסם: ו' אוקטובר 20, 2017 7:27 pm
על ידי מיללער
ברוז כתב:מיהו הרב גולדה בקובץ המצורף.
חתן אחותו של רבי שמעון שקופ כמופיע במכתב שנכתב כאן על ידו.
בקובץ גם 2 מכתבים מהרב בן דעת אב"ד בילסק, מיהו ?

רבי משה אהרן בן דעת אחיו של הגרז"ר בנגיס - אשכול עליו:
viewtopic.php?p=3910#p3910

Re: רבי שמעון שקופ

פורסם: ד' נובמבר 15, 2017 7:57 am
על ידי גביר
בן ציון דינור בספרו בעולם ששקע :זכרונות ורשומות מדרך חיים (תרמ"ד - תרע"ד) ירושלים :מוסד ביאליק,תשי"ח 1958 עמ' 67 מוסר תיאור של דרך לימודו של רבי שמעון - "דרך ההרצאה שלו שבה היה חושף בכל פרט ופרט מן הסוגיה התלמודית את הגרעין הכללי שבו, העקרוני, מגדיר אותו ולבסוף קובע כלל, ואחרי כן, לאור הכלל הזה, בוחן שוב את הפרטים, בודק לאורו של כל פרט ופרט את השקלא וטריא בסוגיה זו והנה הם מוארים באור אחר לגמרי- היתה בו אומנות מופלאה של אדריכלות מחשבתית . החריפות הדקה בהגדרות היתה מפליאה בניסוח, והניסוח היה בו תמיד משום הנחייה והתווית דרך."

Re: רבי שמעון שקופ

פורסם: ב' אוגוסט 20, 2018 7:37 pm
על ידי מחולת המחנים
מחולת המחנים כתב:האם ידוע אם ר' אברהם שקאפ הנזכר כאן עודנו חי?

ר' אברהם הנז' היה מתלמידי ישיבת מיר ואח"כ ר"מ בישיבת קמניץ בארה"ב.

ברוך דיין האמת, הבוקר נפטרה אלמנתו מרת דינה שקאפ ע"ה בזקנה מופלגת, סבלה הרבה בחייה והחזיקה באמונת איתן.

Re: רבי שמעון שקופ

פורסם: ב' אוגוסט 20, 2018 7:50 pm
על ידי קראקובער
ההוא גברא כתב:ידוע שבתחילתה לא היתה אוניברסיטה, ואז לימד בה הגר"ש, ואין צורך להמציא הסתייגויויות למפרע...

בתרפ"ח זה כבר היה אוניברסיטה עד אז זה היה רק תיכון.
(הבחורים עד אז למדו לתואר מחוץ לישיבה)

Re: רבי שמעון שקופ

פורסם: ו' אוגוסט 30, 2019 5:12 pm
על ידי לייטנר
ברשתות מסתובבת תמונה של קבר, והכיתוב עליו כדלהלן:
פ"נ
עד ביאת המשיח
חוה רבקה מייזליש
אוה רובין
בת שעפסל ודינה
משושלת שקופ מבריינסק
ז' מרחשוון תרצ"ו- י' אלול תש"ע
1936 - 2010
קובה - מושב חמד
תנצב"ה

Re: רבי שמעון שקופ

פורסם: ש' אוגוסט 31, 2019 9:37 pm
על ידי חשבה לטובה
מתוך ספר ברכת חיים להגרח''ח גרינבערג זצ''ל אב''ד קענע הוצאת גנזי גאוני ליטא התשע''ד
מכתביו של רח''ח זצ''ל.

[list=]הגאון רבי שמעון שקאפ זצ''ל[/list]
[list=]ראש ישיבת 'שער התורה' דגרודנא


זך ונקי כפים [/list]


* מאמר זה מופיע בחלקו בספר 'תורה יבקשו מפיהו'.
פעם נסעו המשגיח הגה''צ רבי שלמה הרכבי והרה''ג רבי לוי ביליצקי זצ''ל לסעמיאטיציץ לרגל מגבית לישיבה, וסיפרו שם שפעם חלתה בתו היחידה של ראש ישיבת 'שער התורה' בגרודנא רבי שמעון זצ''ל, וכמעט שנתייאשו להשיבה לאיתנה, והקהיל רבי שמעון זצ''ל את בני הישיבה ופנה אליהם בבקשה בקול בוכים בזה הלשון הלא אמרו חז''ל (ל''ב ע''ב) בעוון נדרים בנים מתים ואחרי שמקור ההכנסה לישיבה זהו מנדרים ואולי מעלתי בהם לכן אבקש מכם שתמחלו לי. וסיפרו לי שכל הנאספים נתרגשו מאוד לשמוע צדקותו ונאמנותו של רבינו וגעו כולם בבכיה, ענו ואמרו רבינו מחול לך, מחול לך....
ידיד נפשי הגאון רבי ניסן עקשטיין הרב דקוזניצא היה אומר כמה מצדקותו של רבינו רואים בזה שבזמן שידוע שלא קיבל מהישיבה אלא נתן לישיבה מ''מ פחד וביקש מחילה מהרבים הוא פתח בפנינו 'שערי יושר'' איך להתנהג בצדק וביושר.

בני ישיבה ולא 'תלמודיסטען'
שמעתי הרבה פעמים מידידי הגאון רבי יחיאל מיכל כץ זצ''ל הי''ד מרבני 'וילנא' חתנו של הגאון רבי אברהם יעקב כהן זצ''ל הי''ד מגדולי רבני 'וילנא' ואחיו של הגאון האב''ד דפתח תקוה [זצ''ל], שמרגע כניסתו של מרן שר התורה הגאון רבי שמעון שקאפ זצ''ל לישיבת גרודנא 'תלמודיסטען' לא מצאו את מקומם בישיבה, מגודל השפעתו הגדולה של ראש הישיבה זצ''ל מכיוון שהוא ידע לשלב את רגש הלב בסברא ההלכתית והכל הלך אצלו על יסוד הרגש והלב, סברתו הגאונית והמקוריות המאירה עינים בהלכה לכל תלמידיו, מפני שמקוריותו עשתה אותו גם משפיע רוחני, ובשיחותיו הנעימות היה מחזק ומעודד מגביר ומאדיר את השאיפות לשלמות בתורה ויראת שמים ומידות טובות ושקידה, והכניס בליבות התלמידים רק שיהיו גדולי תורה גדולי יראה גדולי רבנים וגדולי ראשי ישיבות, אבל חס וחלילה לא 'תלמודיסטען' שמושג זה נכנס מבעלי ההשכלה והמשכילים, ומעת בא מרן ראש הישיבה זצ''ל יצאו ועזבו כל אותם שנדבקו ברוח המשכילים והתלמודיסטען, וכל אלו שנשארו ודבקו ברבינו זצ''ל משום שהחדיר בהם בליבם ודמם רק מושגי תורה, ובפרשת דרכים ובסערות הזמן נשארו בליבם רק אותם המושגים שקיבלו ברגש ובלב ממרן ראש הישיבה זצ''ל.
ואמר לי פעם מורי וחברי הגאון רבי ניסן אקשטיין זצ''ל הי''ד הגאב''ד דקוז'ניצע, שאמר שהמושג 'תלמודיסטען' לקוח מזה שרוצים לעשות מבני הישיבות 'סטודנטים', אבל זה לא שייך משום שראשי הישיבות אינם 'פרופסורים' ולכן תלמידיהם אינם 'תלמודיסטען' וסטודנטים, רק בני תורה אמיתיים ובני ישיבות.

[list=]דאגתו לתלמידים[/list]
שמעתי מידידי הגאון רבי חנוך העניך סינגר שליט''א [זצ''ל] לפנים רב ראשי בלאס אנג'לעס, מגדולי תלמידיו של מרן ראש הישיבה זצ''ל שפע''א בעת שהלך הגאון רבי שמעון זצ''ל ממאלטש לבריינסק, היה זה בתקופת החורף וקור נורא שרר בחוץ ובמאלטש לא היה רכבת והיו צריכים לנסוע ללינוועץ כדי לעלות על הרכבת, וליווהו כל בני העיר בקור הגדול, ותוך כדי קרא רבי שמעון זצ''ל לאדם אחד ואמר לו הנה תלמידי היקר העניך מפרוז'נא נשאר חייב חוב למאן דהו אנא תראה לשלמו ואני יחזיר לך החוב אח''כ, ורואים בזה את גודל אהבתו ודאגתו לתלמידיו, בזמן כה טרוד ובקור גדול כ''כ, היה טרוד מהחוב הפעוט של תלמידו.

Re: רבי שמעון שקופ

פורסם: ו' נובמבר 01, 2019 2:21 pm
על ידי שייף נפיק
מו''ר שליט''א סיפר לי כי לפני שנים רבות סיפר לו אחד (אינו זוכר את שמו) אדם גדול מתלמידיו של ר' שמעון, שזכה להיות בזמן הסתלקותו, ואמר ר' שמעון כל זמן שאני כאן לא יכנסו הגרמנים! וכך הוה, עשרים דקות לאחר פטירתו נכנסו הגרמנים ימ''ש.
ע''כ סיפר. וזה תואם את האמרה המפורסמת של מרן החזו''א.
אולי הבקיאים ידעו לומר על איזה מקום מדובר שלא נכנסו הגרמנים?

Re: רבי שמעון שקופ

פורסם: ו' נובמבר 01, 2019 3:00 pm
על ידי נוטר הכרמים
ראיתי היום במוספים התורניים של העיתונים (המבשר, יתד, הפלס) כתבו לרגל היא"צ השמונים,
ואין זה אלא 'מיחזורים' וליקוטים של סיפורים שכבר נדפסו עלי ספרים,
וזה המחיש לי את 'וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא',
לפני עשר שנים עוד איכשהו היו תלמידים בודדים בחיים, ולפני שני עשורים היו לא מעט,
ועתה דור הולך, והדור הבא ממחזר עבור הדור הצעיר...

[ב'לקראת שבת' מבית הפלס היו כמה מסמכים אוטנטיים מעניינים].

Re: רבי שמעון שקופ

פורסם: ש' נובמבר 02, 2019 8:39 pm
על ידי גיזונטע קאפ
נוטר הכרמים כתב:ראיתי היום במוספים התורניים של העיתונים (המבשר, יתד, הפלס) כתבו לרגל היא"צ השמונים,
ואין זה אלא 'מיחזורים' וליקוטים של סיפורים שכבר נדפסו עלי ספרים,
וזה המחיש לי את 'וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא',
לפני עשר שנים עוד איכשהו היו תלמידים בודדים בחיים, ולפני שני עשורים היו לא מעט,
ועתה דור הולך, והדור הבא ממחזר עבור הדור הצעיר...

[ב'לקראת שבת' מבית הפלס היו כמה מסמכים אוטנטיים מעניינים].

זה לא רק בגלל שאין תלמידים, אלא שכבר הלך הדור שמוכן לעבוד קשה לעשות כתבה איכותית ומשוקעת, בדר"כ מחלטרים איזה משהו לצערינו,

Re: רבי שמעון שקופ

פורסם: ה' נובמבר 07, 2019 5:31 pm
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
סיפר יהודי אמריקני בערוב ימיו: "נער צעיר הייתי כאשר הוריי שלחו אותי ללמוד במכינה לישיבת גרודנה. היות שהוריי היו עניים מרודים, לא יכלו להרשות לעצמם לשלוח אותי ברכבת. לכן הוחלט שעליי ללכת ברגל. הישיבה היתה רחוקה מהלך שבוע-שבועיים. ציידוני במעט אוכל שהיה ברשותם ובברכות חמות, והדריכוני שכאשר ייגמר האוכל אבקש עזרה מיהודים בדרך. יצאתי לדרך וכן עשיתי. אוכל השגתי פה ושם, ובלילות לנתי על ספסלי בתי כנסיות, ופעם אף ישנתי על האדמה באיזו פינה.
בדרך עברתי חוויות מפחידות רבות. הדרך היתה לעיתים מפחידה ומסוכנת וכל הזמן פחדתי: האם אצליח למצוא את דרכי? האם יהיה לי מה לאכול? האם אעבור את מבחן הקבלה לישיבה? שאם לא אצליח, אבייש את שם משפחתי ואאלץ לחזור את כל הדרך חזרה. הדרך היחידה להרגיע את הפחדים והחששות היתה על ידי שינון דף הגמרא שהכנתי לבחינה. חזרתי על דף זה שוב ושוב עד שידעתיו מילה במילה.
סוף סוף הגעתי לישיבה, אמנם עייף ומורעב, אבל מוכן למבחן כאשר דף הגמרא מסודר במוחי להפליא. בחורים מהישיבה שראוני ושמעו את מטרת בואי הציעו לי ללכת להיבחן ב"משרדו" של ראש הישיבה, הגאון רבי שמעון שקופ זצ"ל. "משרדו" של רבי שמעון היה מטבח ביתו. רבי שמעון, שהיה אז כבן שבעים, קבלני בחביבות ושאל לשמי ולעיירת מוצאי, ואז פנה ואמר לי: ברצוני לשאול אותך שתי שאלות בלבד. הבנתי: הנה המבחן! הכנתי את עצמי בקפידא ובדריכות.
שאלה ראשונה: מתי אכלת לאחרונה ארוחה חמה?
נדהמתי מהשאלה והרהרתי ארוכות, ולבסוף עניתי: לפני כשבועיים. קם הרב ואמר: ראה, אין כוחי בבישול ככוחה של רעייתי, אלא שהיא לא נמצאת עתה בעיר. תצטרך להסתפק במה שאני יודע. ניגש והחל לבשל לי ארוחה. נדהמתי מגודל המעמד. אפילו את אבי לא ראיתי מבשל, וכאן ראש הישיבה הגדול עומד לבשל בשבילי?! כשסיים לבשל, שם לי צלחת מלאה מהתבשיל. אחר שגמרתי דאג למלאה שוב, עד שהייתי שבע כהוגן ולא יכולתי לאכול עוד.
כשסיימתי וברכתי ברכת המזון, אמר: עתה השאלה השנייה. כאן כבר הייתי סמוך ובטוח שעתה לאחר ששבעתי אפשר כבר לבחון אותי.
השאלה השנייה שברצוני לשאול אותך: מתי ישנת לאחרונה במיטה?
שוב נדהמתי והשבתי: לא זוכר בדיוק. הלך רבנו לחדר השינה שלו וסידר לי את המיטה. כעבור כמה דקות חזר וביקשני ללכת לישון, כיסה אותי היטב, ואני בעייפותי הרבה נרדמתי עד הבוקר. אחר כך התברר לי שזו היתה המיטה שלו.
זה היה מבחן הכניסה שלי לישיבת גרודנה.
סיים בעל המעשה: שנים רבות עברו מאז, צרות רבות ורעות עברו עליי, כל משפחתי נכחדה בשואה האיומה, ומה ששמר על יהדותי בכל השנים, עם כל הטרגדיות, אלו אותן שתי שאלות. אותו מבחן קבלה לישיבת גרודנה" (מתוך הספר 'תורה יבקש מפיהו' עמ' 224).

Re: רבי שמעון שקופ

פורסם: ו' נובמבר 08, 2019 11:47 am
על ידי סוקולקה
בספר לידות של טעלז, רשום בת, שרה חיענא שנולדה בתרמ"ט.
נפטרה באותה שנה.

record-image_.jpg
record-image_.jpg (135.22 KiB) נצפה 798 פעמים

Re: רבי שמעון שקופ

פורסם: ו' נובמבר 08, 2019 12:07 pm
על ידי חלמישצור
הרב סוקולקה, יישר כוח על התגלית!

Re: רבי שמעון שקופ

פורסם: ו' נובמבר 08, 2019 12:10 pm
על ידי מאיר נפתלי
יוסף חיים אוהב ציון כתב:סיפר יהודי אמריקני בערוב ימיו: "נער צעיר הייתי כאשר הוריי שלחו אותי ללמוד במכינה לישיבת גרודנה. היות שהוריי היו עניים מרודים, לא יכלו להרשות לעצמם לשלוח אותי ברכבת. לכן הוחלט שעליי ללכת ברגל. הישיבה היתה רחוקה מהלך שבוע-שבועיים. ציידוני במעט אוכל שהיה ברשותם ובברכות חמות, והדריכוני שכאשר ייגמר האוכל אבקש עזרה מיהודים בדרך. יצאתי לדרך וכן עשיתי. אוכל השגתי פה ושם, ובלילות לנתי על ספסלי בתי כנסיות, ופעם אף ישנתי על האדמה באיזו פינה.
בדרך עברתי חוויות מפחידות רבות. הדרך היתה לעיתים מפחידה ומסוכנת וכל הזמן פחדתי: האם אצליח למצוא את דרכי? האם יהיה לי מה לאכול? האם אעבור את מבחן הקבלה לישיבה? שאם לא אצליח, אבייש את שם משפחתי ואאלץ לחזור את כל הדרך חזרה. הדרך היחידה להרגיע את הפחדים והחששות היתה על ידי שינון דף הגמרא שהכנתי לבחינה. חזרתי על דף זה שוב ושוב עד שידעתיו מילה במילה.
סוף סוף הגעתי לישיבה, אמנם עייף ומורעב, אבל מוכן למבחן כאשר דף הגמרא מסודר במוחי להפליא. בחורים מהישיבה שראוני ושמעו את מטרת בואי הציעו לי ללכת להיבחן ב"משרדו" של ראש הישיבה, הגאון רבי שמעון שקופ זצ"ל. "משרדו" של רבי שמעון היה מטבח ביתו. רבי שמעון, שהיה אז כבן שבעים, קבלני בחביבות ושאל לשמי ולעיירת מוצאי, ואז פנה ואמר לי: ברצוני לשאול אותך שתי שאלות בלבד. הבנתי: הנה המבחן! הכנתי את עצמי בקפידא ובדריכות.
שאלה ראשונה: מתי אכלת לאחרונה ארוחה חמה?
נדהמתי מהשאלה והרהרתי ארוכות, ולבסוף עניתי: לפני כשבועיים. קם הרב ואמר: ראה, אין כוחי בבישול ככוחה של רעייתי, אלא שהיא לא נמצאת עתה בעיר. תצטרך להסתפק במה שאני יודע. ניגש והחל לבשל לי ארוחה. נדהמתי מגודל המעמד. אפילו את אבי לא ראיתי מבשל, וכאן ראש הישיבה הגדול עומד לבשל בשבילי?! כשסיים לבשל, שם לי צלחת מלאה מהתבשיל. אחר שגמרתי דאג למלאה שוב, עד שהייתי שבע כהוגן ולא יכולתי לאכול עוד.
כשסיימתי וברכתי ברכת המזון, אמר: עתה השאלה השנייה. כאן כבר הייתי סמוך ובטוח שעתה לאחר ששבעתי אפשר כבר לבחון אותי.
השאלה השנייה שברצוני לשאול אותך: מתי ישנת לאחרונה במיטה?
שוב נדהמתי והשבתי: לא זוכר בדיוק. הלך רבנו לחדר השינה שלו וסידר לי את המיטה. כעבור כמה דקות חזר וביקשני ללכת לישון, כיסה אותי היטב, ואני בעייפותי הרבה נרדמתי עד הבוקר. אחר כך התברר לי שזו היתה המיטה שלו.
זה היה מבחן הכניסה שלי לישיבת גרודנה.
סיים בעל המעשה: שנים רבות עברו מאז, צרות רבות ורעות עברו עליי, כל משפחתי נכחדה בשואה האיומה, ומה ששמר על יהדותי בכל השנים, עם כל הטרגדיות, אלו אותן שתי שאלות. אותו מבחן קבלה לישיבת גרודנה" (מתוך הספר 'תורה יבקש מפיהו' עמ' 224).

סיפור מדהים!

Re: רבי שמעון שקופ

פורסם: ו' נובמבר 08, 2019 9:12 pm
על ידי אצרן
איום ונורא.
סיפורו זה גדולה מספר גדול של מופתים.

Re: רבי שמעון שקופ

פורסם: ו' נובמבר 15, 2019 1:56 pm
על ידי האמת והשלום
אום אני חומה כתב:האם יש עוד מישהו מתלמידיו שחי עמנו כיום?
שמעתי שיש ישיש אחד בהר נוף בשם ר' שלמה שילוביצקי,
אמנם איני יודע בבירור.

חבר סח לי שפגש בר"ה האחרון בבי"כ בפ"ת בזקן ישיש כבן 90 שהלך ללמוד בגרודנא לפני פטירת ר' שמעון ואמר לו דברים משם רבנא קדישא הדין.