מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

תמימות תהיינה

הלכות חג בחג. חקרי הלכה ומנהג. מאמרים לעיון והורדה.
איסתרא בלגינא
הודעות: 441
הצטרף: ו' מאי 07, 2010 11:12 am

תמימות תהיינה

הודעהעל ידי איסתרא בלגינא » ב' אפריל 15, 2013 9:09 pm

שח לי אח"מ משפירי קרתין, כי אמר לו אחד מן המדקדקים כי מקפיד הוא להתפלל מעריב מוקדם בימי ספית העומר משום תמימות. לתמיהת האח"מ הנ"ל, מה ענין לתמימות באמצע הספירה, שלח אותו אברך יקר למ"ב סי' תפ"ט ס"ק ב', שכתב שסופרים ספירת העומר קודם עלינו דכל מה דאפשר לאקדומי מקדמינן משום תמימות. ועתה ביקשני להעלות שאלתו בפני חו"ר פורום חשוב זה: היש יודע לבאר סברת המ"ב, או, טובה מזאת, להביא מקור לדבריו?

נ.ב. בדעתי עלתה לומר שכוונת המ"ב על היום הראשון לבד עלה קאי השו"ע שם, וכוונתו שאע"פ שבכל ימות הספירה סופרים אחר עלינו, ביום הראשון מקדימים משום תמימות. האם יתכן להניח שזה היה המנהג במקומו של המ"ב?

ועוד: לטעם זה, מדוע אין מקדימים הספירה לויהי נועם במו"ש?

כרם
הודעות: 738
הצטרף: ב' אוגוסט 01, 2011 11:48 pm

Re: תמימות תהיינה

הודעהעל ידי כרם » ב' אפריל 15, 2013 9:30 pm

עי' תוס' מנחות ס"ו ע"א ד"ה זכר למקדש.

פלתי
הודעות: 2281
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: תמימות תהיינה

הודעהעל ידי פלתי » ג' אפריל 16, 2013 10:27 am

אני התפלאתי על אותם שמאחרים בשבועות להתפלל מעריב כר"ת משום תמימות.
בשלמא מי שמקפיד כל השנה על ר"ת, ניחא. אבל אלו שבכל השנה אינם חוששים לשיטת ר"ת לענין חילול שבת, מהיכי תיתי להחמיר כר"ת לענין תמימות? האם זה לא תרתי דסתרי?

פלתי
הודעות: 2281
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: תמימות תהיינה

הודעהעל ידי פלתי » ג' אפריל 16, 2013 10:32 am

איסתרא בלגינא כתב:שח לי אח"מ משפירי קרתין, כי אמר לו אחד מן המדקדקים כי מקפיד הוא להתפלל מעריב מוקדם בימי ספית העומר משום תמימות. לתמיהת האח"מ הנ"ל, מה ענין לתמימות באמצע הספירה, שלח אותו אברך יקר למ"ב סי' תפ"ט ס"ק ב', שכתב שסופרים ספירת העומר קודם עלינו דכל מה דאפשר לאקדומי מקדמינן משום תמימות. ועתה ביקשני להעלות שאלתו בפני חו"ר פורום חשוב זה: היש יודע לבאר סברת המ"ב, או, טובה מזאת, להביא מקור לדבריו?
נ.ב. בדעתי עלתה לומר שכוונת המ"ב על היום הראשון לבד עלה קאי השו"ע שם, וכוונתו שאע"פ שבכל ימות הספירה סופרים אחר עלינו, ביום הראשון מקדימים משום תמימות. האם יתכן להניח שזה היה המנהג במקומו של המ"ב?
ועוד: לטעם זה, מדוע אין מקדימים הספירה לויהי נועם במו"ש?

חיפשתי באוצר, "תמימות עלינו" ומצאתי שכולם מדברים על זה.

יחזקאל
הודעות: 100
הצטרף: א' נובמבר 07, 2010 5:15 am

Re: תמימות תהיינה

הודעהעל ידי יחזקאל » ה' אפריל 18, 2013 1:34 am

איסתרא בלגינא כתב:שלח אותו אברך יקר למ"ב סי' תפ"ט ס"ק ב', שכתב שסופרים ספירת העומר קודם עלינו דכל מה דאפשר לאקדומי מקדמינן משום תמימות.

איני יודע אי משום תמימות, אבל יש מקומות שסופרים כל לילה לפני תפלת עלינו.

שחר קמתי
הודעות: 31
הצטרף: ד' אוגוסט 01, 2012 7:56 pm

Re: תמימות תהיינה

הודעהעל ידי שחר קמתי » ה' אפריל 18, 2013 6:23 am

בס' נהר מצרים (הל' ספה"ע סי' כ"ה) כ' דהמנהג פה לספור אחר קדיש תתקבל, ולא אחר תפלת ערבית כולה , דלא כמנהג עיר קו"ת ירושלים ת"ו, ומנהגם יפה הוא, כי בעוה"ר פשתה המספחת שבאמירת עלינו הקהל יוצאים מביהכ"נ, ויש חששא טובא שישכחו את ספה"ע, אכן קודם תתקבל כל הקהל נמצאים שם, וכן מנהג נא אמון יע"א עכ"ד

מה שנכון נכון
הודעות: 9972
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: תמימות תהיינה

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ו' מאי 02, 2014 1:36 am

המקור הוא הבית יוסף בשם האבודרהם, ומפורש יוצא שלא רק בלילה הראשון.
וז"ל הב"י כתב ה"ר דוד אבודרהם בליל מוצאי שבת נהגו לספור העומר אחר שאומרים סדר קדושה וקדיש תתקבל והטעם שאין סופרים מיד אחר הקדיש שאומר לאחר התפילה מפני שאותו קדיש אינו שלם אלא עד לעילא ואין לספור אלא אחר קדיש תתקבל כמו בשאר לילות. עכ"ל.

מלבב
הודעות: 2508
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: תמימות תהיינה

הודעהעל ידי מלבב » ו' מאי 02, 2014 2:26 am

פלתי כתב:אני התפלאתי על אותם שמאחרים בשבועות להתפלל מעריב כר"ת משום תמימות.
בשלמא מי שמקפיד כל השנה על ר"ת, ניחא. אבל אלו שבכל השנה אינם חוששים לשיטת ר"ת לענין חילול שבת, מהיכי תיתי להחמיר כר"ת לענין תמימות? האם זה לא תרתי דסתרי?

איזה בעיא יש בזה אם הוא עושה כך? דבר טוב - לא?!

פלתי
הודעות: 2281
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: תמימות תהיינה

הודעהעל ידי פלתי » ו' מאי 02, 2014 3:17 am

מלבב כתב:
פלתי כתב:אני התפלאתי על אותם שמאחרים בשבועות להתפלל מעריב כר"ת משום תמימות.
בשלמא מי שמקפיד כל השנה על ר"ת, ניחא. אבל אלו שבכל השנה אינם חוששים לשיטת ר"ת לענין חילול שבת, מהיכי תיתי להחמיר כר"ת לענין תמימות? האם זה לא תרתי דסתרי?

איזה בעיא יש בזה אם הוא עושה כך? דבר טוב - לא?!

ואם זה טוב, כדבריך כי בכל אופן יש לחוש לשיטת ר"ת, אז למה הוא נזכר היום ולא עושה כל כל השנה באיסור שבת החמור? אלא ע"כ מדלא חש לאיסור שבת, ס"ל דאין הלכה כר"ת מכל וכל ואפילו ספק לא הוי. על מה ולמה פתאום בספירת העומר ראה לחוש לשיטה זו?

מלבב
הודעות: 2508
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: תמימות תהיינה

הודעהעל ידי מלבב » ו' מאי 02, 2014 3:25 am

אתה בטוח בטיעון הראשון שישנם המקפידים על זה ולא על זה??

כי אם אתה בטוח אז תשאלו אותם - למה?

ואני בטוח (כמעט במאה אחוז) שזה לא מגיע על רקע ר"ת, אלא על קישקוש אחר שיגידו לך (היינו סברות כרס).

פרי יהושע
הודעות: 3047
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: תמימות תהיינה

הודעהעל ידי פרי יהושע » ד' אפריל 12, 2017 10:37 pm

אני חשבתי על עוד הערה בזה, לעניין התמימות ביום הספירה הראשון.

הלא כנראה מדברי הפוסקים [מו"ק בביאור הטור], בזמנם היו מתפללים ערבית מוקדם כהרגלם להתפלל מבעוד יום, ואז היו ספורים בדיוק בצאה"כ לשם התמימות, אולם כיום שמתפללים בין כה לאחר צאה"כ מנ"ל שיש עניין להקדים לכא' בין כה אין כאן "תמימות".

יש לי איזה הרהורי דברים בזה אולם ברצוני לשמוע קודם מה יאמרו על זה כאן החכמים?.

מוטי
הודעות: 50
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 2:38 pm

Re: תמימות תהיינה

הודעהעל ידי מוטי » ה' אפריל 13, 2017 7:35 am

איסתרא בלגינא כתב:שח לי אח"מ משפירי קרתין, כי אמר לו אחד מן המדקדקים כי מקפיד הוא להתפלל מעריב מוקדם בימי ספית העומר משום תמימות. לתמיהת האח"מ הנ"ל, מה ענין לתמימות באמצע הספירה, שלח אותו אברך יקר למ"ב סי' תפ"ט ס"ק ב', שכתב שסופרים ספירת העומר קודם עלינו דכל מה דאפשר לאקדומי מקדמינן משום תמימות. ועתה ביקשני להעלות שאלתו בפני חו"ר פורום חשוב זה: היש יודע לבאר סברת המ"ב, או, טובה מזאת, להביא מקור לדבריו?

נ.ב. בדעתי עלתה לומר שכוונת המ"ב על היום הראשון לבד עלה קאי השו"ע שם, וכוונתו שאע"פ שבכל ימות הספירה סופרים אחר עלינו, ביום הראשון מקדימים משום תמימות. האם יתכן להניח שזה היה המנהג במקומו של המ"ב?

ועוד: לטעם זה, מדוע אין מקדימים הספירה לויהי נועם במו"ש?


לפי השיטות שכל יום הוי מצווה בפנ''ע אין שום חילוק בין היום הראשון לאידך

שבטיישראל
הודעות: 1828
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 12:37 am

Re: תמימות תהיינה

הודעהעל ידי שבטיישראל » ד' אפריל 19, 2017 9:46 pm

פרי יהושע כתב:אני חשבתי על עוד הערה בזה, לעניין התמימות ביום הספירה הראשון.

הלא כנראה מדברי הפוסקים [מו"ק בביאור הטור], בזמנם היו מתפללים ערבית מוקדם כהרגלם להתפלל מבעוד יום, ואז היו ספורים בדיוק בצאה"כ לשם התמימות, אולם כיום שמתפללים בין כה לאחר צאה"כ מנ"ל שיש עניין להקדים לכא' בין כה אין כאן "תמימות".

יש לי איזה הרהורי דברים בזה אולם ברצוני לשמוע קודם מה יאמרו על זה כאן החכמים?.


ביום הראשון תמיד התפללו אחר צאה"כ גם בזמנם מאחר ואין מתפללים תפילת ערבית של יו"ט בעוד יום.
(חוץ אם היום השני הוא שבת דאז יש מקילים בזה).

פרי יהושע
הודעות: 3047
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: תמימות תהיינה

הודעהעל ידי פרי יהושע » ד' אפריל 19, 2017 11:19 pm

שבטיישראל כתב:
פרי יהושע כתב:אני חשבתי על עוד הערה בזה, לעניין התמימות ביום הספירה הראשון.

הלא כנראה מדברי הפוסקים [מו"ק בביאור הטור], בזמנם היו מתפללים ערבית מוקדם כהרגלם להתפלל מבעוד יום, ואז היו ספורים בדיוק בצאה"כ לשם התמימות, אולם כיום שמתפללים בין כה לאחר צאה"כ מנ"ל שיש עניין להקדים לכא' בין כה אין כאן "תמימות".

יש לי איזה הרהורי דברים בזה אולם ברצוני לשמוע קודם מה יאמרו על זה כאן החכמים?.


ביום הראשון תמיד התפללו אחר צאה"כ גם בזמנם מאחר ואין מתפללים תפילת ערבית של יו"ט בעוד יום.
(חוץ אם היום השני הוא שבת דאז יש מקילים בזה).

מדוע?,
עכ"פ כמדומני במור וקציעה בביאור דברי הטור נראה לא כך.
ואגב שמעתי שאחי המהרי"ל ועוד מדקדקים נהגו להקדים ספירה לערבית ביום הראשון מלשון הטור הנ"ל.
והרהורי דברים שאתי בעניין אולי עוד חזון למועד.


חזור אל “בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 13 אורחים